Sunteți pe pagina 1din 5

Model test grila legea nr 333 din 8 iulie 2003

1. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea
statului, economie, stiinta, cultura si arta, ale unor insitutii din domeniul financiar-bancare, a
localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenti si reprezentate economice straine, a
sediilor unor organizatii international, precum si a transporturilor valorilor deosebite sau
speciale se asigura de :
a) Societatile specializate de paza si protective
b) Politia romana prin agentii de politie
c) Efective de jandarmi

2. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, termenul de ridicarea a pazei de la obictivele asigurate cu efective de jandarmi
este de :
a) 60 de zile
b) 30 de zile
c) 15 zile

3. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, unitatile care beneficiaza de paza cu effective de jandarmi incheie contracte de
prestari de servicii cu unitatile de jandarmi?
a) Nu
b) Da
c) Nu este prevazut

4. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, la unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de
conducere necesara este formata din :
a) Un imputernicit al conducerii unitatii
b) Conducerea unitatii
c) Seful serviciului de paza si seful de tura

5. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, avizul pentru arme de foc a personalului din paza proprie a unitatilor este eliberat
de:
a) Politie
b) Seful inspectoratului general de politie
c) Ordin al ministrului afacerilor interne

6. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, licenta societatilor de paza privata este eliberata de:
a) Serviciul Roman de Informatii
b) Inspectoratul judetean de politie
c) Inspectoratul General de Politie
7. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, termenul in care licenta societatilor de paza privata poate fi reinoita este de:
a) La fiecare an de la primire
b) La fiecare doi ani de la primire
c) La fiecare 3 ani
8. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, pregatirea si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive
intra in ingrijirea:
a) Conducatorului societatii
b) Politei de pe raza teritoriala unde isi are sediul societatea
c) Inspectoratului judetean de politie
9. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, instalarea , modificarea , inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare
impotriva efractiei se avizeaza si controleaza de catre:
a) Societatea privata de paza si protectie care a semnat contractul
b) Directia generala de politie a municipiului bucuresti ori de inspectoratul de
politie judetean
c) Agentii de politie, in functie de tura de serviciu.
10. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, avizul Serviciului Roman de Informatii pentru persoanele fizice sau juridice care
vor sa proiecteze,instaleze,modifice sau intretina componentele sistemelor de alarmare se
elibereaza in termen de:
a) 5 zile de la inregistrarea si depunerea domunetelor necesare
b) 15 zile de la inregistrarea si depunerea domunetelor necesare
c) 30 zile de la inregistrarea si depunerea domunetelor necesare

11. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, persoanele fizice sau juridice avizate de catre S.R.I sunt obligate sa anunte orice
modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care a fost eliberata licenta
in termen de :
a) 10 zile de la modificare
b) 30 zile de la modificare
c) 15 zile de la modificare

12. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, in timpul serviciului, personalul de paza este obligat :
a) Sa nu vorbeasca la telefonul mobil pe durata programului decat in cazurile de
urgenta cand va trebui sa anunte seful ierarhic superior
b) Sa organizeze,sa conduca si sa controleze activitatea de paza, precum si
modul de executare a serviciului de catre personalul din subordine
c) Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din permitetrul obiectivului,
pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii
unitatilor pazite.
13. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, politia romana are urmatoarele atributii principale :
a) Avizeaza personalul de paza si garda de corp pentru portarma
b) Participa periodic, din oficiu la ajutorul paznicilor
c) Stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor
14. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, politia romana are urmatoarele atributii principale:
a) Indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu
armamentul din dotare al personalului de paza si garda de corp.
b) Asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive
c) Asigura selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator si cu
aptitudini fizice necesare
15. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, constituie contraventie
a) Depasirae limitelor obiectului de activitate al societatii specializate sau al
politistilor locali
b) Respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii licentei de functionare
c) Implicarea conducatorilor unitatilor cu paza proprie sau a personalului
societatilor specializate de paza si protectie in desfasurarea de actiuni in
forta,executari silite, recuperari debite, conflicte de munca ori de opunere la
desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile
publice competente, precum si nerespectarea dispozitiilor legii.

16. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, licenta se poate anula de catre :
a) Inspectoratul politiei sau Instanta de judecata
b) Directia generala de politie sau inspectoratu judetean de politie
c) Sectia de politie responsabila in teritoriu

17. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, anularea licentei se comunica catre registrul comertului in termen de :
a) 10 zile de la ramanerea definitiva
b) 5 zile de la ramanerea definitiva
c) 30 zile de la ramanerea definitive

18. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, dupa anularea licentei conducatorul societatii specializate de paza este obligat sa
rezilieze contractile incheiate cu beneficiarii in termen de :
a) 15 zile de la comunicarea in scris a acestei masuri
b) 10 zile de la comunicarea in scris a acestei masuri
c) 5 zile de la comunicarea in scris a acestei masuri

19. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, cererea de reprimire a atestatului personalului de paza sau a garzii de corp se
poate face:
a) Dupa un an de la luarea masurii, cu exceptia cazului in care instanta de
judecata constata nevinovatia persoanei
b) Dupa 6 luni de la luarea masurii , cu exceptia cazului in care instanta de
judecata constata nevinovatia persoanei
c) Dupa doi ani de la luarea masurii, cu exceptia cazului in care instanta de
judecata constata nevinovatia persoanei.
20. Conform legii nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectelor,bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, constituie infractiune
a) Neintocmirea planului de paza sau acelui de transport de bunuri ori valor si
neindeplinirea sarcinilor prevazute in aceasta ori a masurilor stabilite de
unitatea de jandarmi
b) Desfasurarea in scop commercial de activitati de paza sau protective, de
proiectare,producer,instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva
efractiei sau a componentelor acestora fara testat ori fara licenta de
functionare.
c) Neindeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute de lege.
Raspunsuri

Nr. a b c

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x
11 x
12 x
13 x
14 x
15 x
16 x
17 x
18 x
19 x
20 x

S-ar putea să vă placă și