Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAIEI AL UNIVERSITATEA

REPUBLICII MOLDOVA DE STAT DIN MOLDOVA

COORDONAT:_____________ Aprobat: _________________


"____"________________2016 Senatul U.S.M.
Nr. de nregistrare a planului din "____"____________2016
de nvmnt_______________ Proces verbal nr. __________

Facultatea de Matematic i Informatic

PLAN DE NVMNT

Nivelul calificrii conform ISCED 6

Domeniul general de studiu 44 tiine exacte

Domeniul de formare profesional 444 Informatic

Specialitatea 444.1 Informatic

Numrul total de credite de studiu 180

Titlul obinut Liceniat n tiine exacte

Baza admiterii: dploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii;


diploma de studii superioare

Limba de instruire romn / rus

Forma de organizare a nvmntului cu frecven

Chiinu 2016
Elaborat: Aprobat:
Departamentul de Informatic Consiliul Facultii
de Matematic i Informatic
"____"________________2016 din "____"____________2016
Director Departament________ Decan____________________
Vsevolod Arnaut, dr., conf. univ. Galina Rusu, dr., conf. univ.
Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Anul de Activiti didactice Sesiuni de examene Stagii de Vacane


studii Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II practic Iarn Primvar Var
I 01.09-14.12 30.01-20.05 15.12-23.12 22.05-10.06 12.06-24.06 24.12-08.01 Pate 26.06-31.08
(15 sptmni) (15 sptmni) 09.01-28.01 (3 sptmni) Practica de (2 sptmni) (1 sptmn) (10 sptmni)
(4 sptmni) iniiere n 17-24 aprilie
specialitate
(2 sptmni)
II 01.09-14.12 29.01-05.05 15.12-23.12 04.06-23.06 07.05-02.06 24.12-08.01 Pate 25.06-31.08
(15 sptmni) (13 sptmni) 09.01-27.01 (3 sptmni) Practica de (2 sptmni) (1 sptmn) (10 sptmni)
(4 sptmni) specialitate 9-16 aprilie
(4 sptmni)
III 03.09-15.12 09.01-26.02 17.12-29.12 27.02-12.03 13.03-23.04 01.01-08.01 Pate
(15 sptmni) (7 sptmni) (2 sptmni) (2 sptmni) Practica de (1 sptmn) (1 sptmn)
03.06-29.06 specialitate 29 aprilie-
* Not: susinerea tezei de licen

CONINUTUL PLANULUI DE NVMNT

Numrul de ore pe
Inclusiv sptmn
Forma de Numr de
Cod Denumirea unitii de curs/modulului Total ore

Laborator
evaluare credite

Seminar
Contact Lucru

Curs
direct indivi-
dual
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ANUL I
Semestrul I
F.01.O.001 Arhitectura Calculatorului i Limbaje de Asamblare 180 90 90 3 0 3 Examen 6
F.01.O.002 Fundamentele Programrii 180 90 90 2 2 2 Examen 6
F.01.O.003 Logica Computaional 120 60 60 2 2 0 Examen 4
F.01.O.004 Calcul Diferenial 120 60 60 2 2 0 Examen 4
F.01.O.005 Algebr 120 60 60 2 2 0 Examen 4
G.01.O.006 Limba strin * 180 60 120 0 4 0 Examen 6
G.01.O.007 Educaie fizic 30 30 0 0 2 0 Colocviu

Total Sem.I 930 450 480 11 14 5 30


Semestrul II
F.02.O.008 HTML, CSS i JavaScript 150 90 60 3 0 3 Examen 5
F.02.O.009 Tehnici de Programare 150 90 60 3 0 3 Examen 5
F.02.O.010 Sisteme de Operare 150 75 75 2 0 3 Examen 5
F.02.O.011 Calcul Integral 120 45 75 1 2 0 Examen 4
F.02.O.012 Geometrie 120 60 60 2 2 0 Examen 4
U.02.A.013 Filozofie 150 60 90 2 2 0 Examen 5
U.02.A.014 Economics
U.02.A.015 Politologie
U.02.A.016 Sociologie

G.02.O.017 Educaie fizic 30 30 0 0 2 0 Colocviu


Practica de Iniiere n Specialitate 60 0 60 Examen 2
Total Sem.II 930 450 480 13 8 9 30
Total Anul I 1860 900 960 24 22 14 60
ANUL II
Semestrul III
F.03.O.018 Baze de date 150 90 60 3 0 3 Examen 5
S.03.O.119 Criptografie i Securitatea Informaiei 120 45 75 1 0 2 Examen 4
F.03.O.020 Algoritmica Grafurilor 120 60 60 2 0 2 Examen 4
S.03.O.121 Reele de Calculatoare 150 60 90 2 0 2 Examen 5
S.03.O.122 Programare Orientat Obiect 120 60 60 2 0 2 Examen 4
F.03.O.023 Probabiliti i Statistic 120 45 75 2 0 1 Examen 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
U.03.A.024 Cultur i Civilizaie European 120 60 60 2 2 0 Examen 4
U.03.A.025 Republica Moldova: istorie, politic, societate
U.03.A.026 Integrare European
U.03.A.027 Cultura Comunicrii Interpersonale i
Organizaionale

Total Sem.III 900 420 480 14 2 12 30


Semestrul IV
S.04.O.128 Algoritmi, Structuri de Date i Complexitate 120 52 68 2 0 2 Examen 4
S.04.A.129 Inteligen Artificial 150 78 72 2 0 4 Examen 5
S.04.A.130 Sisteme expert
S.04.A.131 Tehnici Avansate de Programare 120 52 68 2 0 2 Examen 4
S.04.A.132 Limbajul de Programare Java i Aplicaii
S.04.A.133 Calcul Numeric i Metode de Optimizare 120 65 55 3 0 2 Examen 4
S.04.A.134 Metode de Calcul i Programarea Matematic
S.04.A.135 Programare Web 120 52 68 2 0 2 Examen 4
S.04.A.136 Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
S.04.A.137 Programare Funcional 150 65 85 2 0 3 Examen 5
S.04.A.138 Tehnologii de Dezvoltare a Aplicaiilor Orientate
la Baze de Date
Practica de Specialitate 120 0 120 Examen 4
Total Sem.IV 900 364 536 13 0 15 30
Total Anul II 1800 784 1016 27 2 27 60
ANUL III
Semestrul V
F.05.O.039 Proiectarea Sistemelor Informatice 120 60 60 2 0 2 Examen 4
S.05.A.140 Programare Paralel i Distribuit 120 60 60 2 0 2 Examen 4
S.05.A.141 Algoritmi Paraleli
S.05.A.142 Grafica pe Calulator 120 60 60 2 0 2 Examen 4
S.05.A.143 Design Grafic i Informaional
S.05.A.144 Tehnologii Java pentru Internet 180 75 105 2 0 3 Examen 6
S.05.A.145 Elaborare Soft pentru Platforme Mobile
S.05.A.146 Reele Petri 180 75 105 2 0 3 Examen 6
S.05.A.147 Dezvoltare de Aplicaii Web
S.05.A.148 Iniere n Cloud Computing i Sisteme de Operare 180 90 90 2 0 4 Examen 6
Distribuite
S.05.A.149 Tehnologii de Realizare a Sistemelor Inteligente

Total Sem.V 900 420 480 12 0 16 30


Semestrul VI
S.06.O.150 Limbaje Formale i Automate 90 56 34 4 0 4 Examen 3
G.06.O.051 Aspecte Etice n Informatic 90 28 62 2 2 0 Examen 3
S.06.A.152 Verificarea i Validarea Produselor Soft 60 35 25 2 0 3 Examen
S.06.A.153 Testare Software 2
S.06.A.154 Aplicaii pentru Dispozitive Mobile 60 35 25 3 0 2 Examen
S.06.A.155 Sisteme Software Incorporate 2
S.06.A.156 Programarea n MS Office 90 42 48 3 0 3 Examen
S.06.A.157 Tehnologii CASE de proiectare software 3
Practica de Producie 120 120 Examen 4
Practica de Cercetare 240 240 8
Examen de Licen 150 150 5
Total Sem.VI 900 196 704 14 2 12 30
Total Anul III 1800 616 1184 26 2 28 60
Total 5460 2300 3160 77 26 69 180

* Not: Limba englez / Limba francez

Limba romn pentru alolingvi


Ore/sptmn
Nr. d/o Total ore Anul Sem. Evaluarea Credite
Denumirea disciplinei
Nr. d/o Total ore Anul Sem. Evaluarea Credite
Denumirea disciplinei C S L
G.01.O.158 Limba romn de comunicare 120 1 I 0 4 0 examen 4
G.02.O.159 Limba romn de comunicare 120 1 II 0 4 0 examen 4

Stagiile de practic
Numr de
Nr. d/o Stagiile de practic Sem. Sptmni ore Perioada credite

1 Practica de Iniiere n Specialitate II 2 60 mai 2


2 Practica de Specialitate IV 4 120 mai 4
3 Practica de Producie VI 6 180 martie-mai 6
4 Practica de Cercetare VI 4 180 mai 6
Total 540 18

Discipline la libera alegere


Ore/sptmn
Nr. d/o Total ore Anul Sem. Evaluarea Credite
Denumirea disciplinei C S L
1 Limba englez II (nivel intermediar) 120 1 II 0 4 0 examen 4
2 Limba englez III (nivel avansat) 120 2 III 0 4 0 examen 4
3 Administarea Serverului Web 150 2 IV 2 0 3 examen 5
4 Modele de Securitate n Sistemele Informatice 150 2 IV 2 0 3 examen 5

Forma de evaluare final a programului de studii


Nr. d/o Examenul de licen Perioada Credite
1 Examen de licen la "Informatic" iunie
iunie 5
2 Susinerea tezei de licen

Prerechizit pentru programele de masterat


ale domeniului de formare profesional "Informatica"

Numrul de ore pe
Inclusiv sptmn
Forma de Numr de
Cod Modulul / disciplina Total ore
Laborator
Seminar

evaluare credite
Contact Lucru
Curs

direct indivi-
dual
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

F.02.O.009 Tehnici de Programare 150 90 60 3 0 3 Examen 5


F.01.O.001 Arhitectura Calculatorului i Limbaje de Asamblare 180 90 90 3 0 3 Examen 6
F.01.O.002 Fundamentele Programrii 180 90 90 2 2 2 Examen 6
S.03.O.122 Programare Orientat Obiect 120 60 60 2 0 2 Examen 4
F.03.O.018 Baze de date 150 90 60 3 0 3 Examen 5
F.05.O.039 Proiectarea Sistemelor Informatice 120 60 60 2 0 2 Examen 4
Total 900 480 420 15 2 15 30

Modulul psiho-pedagogic (la liber alegere)


Numrul de ore pe
sptmn
Semestrul /

Inclusiv
Total ore

Nr. Denumirea unitii de curs/modulului Numr


Nr.Sapt

Labo

de
rator
indiv
idual
direc
Cont

tLucr

Curs

Semi
nar
act

credite
u

1 Psihologia 2/15 180 75 105 2 3 0 6


2 Pedagogia 3/15 180 75 105 2 3 0 6
3 Didactica disciplinei 4/13 180 65 115 2 3 0 6
4 Curs opional la psihologie 2/15 120 45 75 1 2 0 4
Psihologia vrstelor / Psihologia comunicrii
5 Curs opional la pedagogie 3/15 120 45 75 1 2 0 4
Teoria i metodologia curriculumului / Consiliere
psihopedagogic / Educaie complimentar
6 Curs opional la didactica matematicii 4/13 120 39 81 1 2 0 4
Tehnologii moderne de instruire /
Teoria i metodologia evalurii
7 Practica de iniiere la psihologie 2/2 90 0 90 0 0 0 3
8 Practica de iniiere la pedagogie 3/2 90 0 90 0 0 0 3
9 Practica extracurricular 4/6 360 0 360 0 0 0 12
10 Practica la didactic 5/4 120 0 120 0 0 0 4
11 Practica pedagogic 6/4 240 0 240 0 0 0 8
Total 1800 344 1456 18 16 0 60

NOT EXPLICATIV
Specialitatea Informatica ofer posibilitatea de a cunoate bazele teoretice ale infor
fundamentele programrii, diverse tehnici avansate de programare i de a obine abiliti de ap
acestor cunotine la soluionarea problemelor din diverse domenii.
Domeniul de formare profesional Informatica asigur pregtirea unor specia
domeniul general de studiu 44 tiine exacte. n acest domeniu se ncadreaz specialitatea
Informatica.
Studenilor li se ofer pregtire aprofundat n urmtoarele direcii: tehnologii de prog
inteligen artificial, baze de date, reele de calculatoare.
Scopul programului const n pregtirea specialitilor care pot activa n diferite ti
organizaii, acoperind necesitile legate de diverse aspecte ale tehnologiilor informaionale, pr
n diferite centre tiinifice.
Titlul conferit absolvenilor este Liceniat n tiine exacte. La finalizarea Program
studii superioare de licen, Ciclul I, se acord diploma de licen echivalent cu 180
academice n sistemul ECTS.
Admiterea la facultate se realizeaz n baza concursului diplomelor de bacalaureat, d
medii de specialitate (colegiu) i a celor de studii superioare sau de licen. Facultatea
pregtirea specialitilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistem
Credite Academice Transferabile, care asigur recunoaterea documentelor de studii p
internaional i mobilitatea academic a studenilor.
Calificarea ciclului I (liceniat n tiine exacte) este oferit studenilor absolveni
realizat integral programul i au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licen) c
cu nota 5. La finalizarea programului de formare absolventul deine urmtoarele competene:
C1. Cunoaterea teoriilor fundamentale i de specialitate din domeniile matematicii i informati
C2. Aplicarea reelelor de calcul, a soft-ului de sistem, a personalierelor n domeniul de activitat
profesional;
C3. Utilizarea metodelor matematicii aplicate i a softului instrumental la soluionarea probleme
automatizare a gestiunii ntreprinderilor;
C4. Asigurarea comunicrii informaionale n cadrul ntreprinderii prin intermediul reelelor de
calculatoare;
C5. Administrarea eficient a bazelor de date din cadrul unitilor economice; a sistemelor de op
distribuite; a reelelor de calculatoare;
C6. Integrarea tehnologiilor informaionale n diferite domenii ale economiei naionale;
C7. Proiectarea aplicaiilor pentru dispozitive mobile; aplicaiilor n reea i n MS Office;
C8. Proiectarea sistemelor suport inteligente; sistemelor de simulare.

Absolvenii specialitii Informatica pot activa n calitate de informatician, programator, man


sisteme informatice, proiectant de sisteme informatice, dezvoltator de software, administrator
de date i de reele de calculatoare, n ministere i departamente, ntreprinderi de stat sau private
i companii productoare de software, n diverse domenii ale sectorului privat i de stat, sau n
de profesori de informatic n gimnazii i licee, dac au urmat modulul psiho-pedagogic. De ase
titularul diplomei de licen are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelai d
i la studiile de masterat profesional din domenii nrudite.
i companii productoare de software, n diverse domenii ale sectorului privat i de stat, sau n
de profesori de informatic n gimnazii i licee, dac au urmat modulul psiho-pedagogic. De ase
titularul diplomei de licen are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelai d
i la studiile de masterat profesional din domenii nrudite.
Matricea corelrii finalitilor de studii

Competene specifice:

C1. Cunoaterea teoriilor fundamentale i de specialitate din domeniile matematicii i informaticii;


C2. Aplicarea reelelor de calcul, a soft-ului de sistem, a personalierelor n domeniul de activitate
profesional;
C3. Utilizarea metodelor matematicii aplicate i a softului instrumental la soluionarea problemelor de
automatizare a gestiunii ntreprinderilor;
C4. Asigurarea comunicrii informaionale n cadrul ntreprinderii prin intermediul reelelor de
calculatoare;
C5. Administrarea eficient a bazelor de date din cadrul unitilor economice; a sistemelor de operare
distribuite; a reelelor de calculatoare;
C6. Integrarea tehnologiilor informaionale n diferite domenii ale economiei naionale;
C7. Proiectarea aplicaiilor pentru dispozitive mobile; aplicaiilor n reea i n MS Office;
C8. Proiectarea sistemelor suport inteligente; sistemelor de simulare.

Nr credite Finaliti de studii / Competene specifice


Modul / Finaliti de studiu Cod
ECTS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
Arhitectura Calculatorului i Limbaje de
F 6 + + + +
Asamblare
Fundamentele Programrii F 6 + + + + +
Logica Computaional F 4 + + + + + +
Calcul Diferenial F 4 + + +
Algebr F 4 + + +
Limba strin G 6 + + +
HTML, CSS i JavaScript F 5 + + + + + +
Tehnici de Programare F 5 + + + + + +
Sisteme de Operare F 5 + + + + + + +
Calcul Integral F 4 + + +
Geometrie F 4 + + +
Filozofie U 5 + + + +
Economics U 5 + + +
Politologie U 5 + + + + +
Sociologie U 5 + + + + +
Practica de Iniiere n Specialitate 2 + + + + + + + +
Baze de date F 5 + + + + + + + +
Criptografie i Securitatea Informaiei S 4 + + + + + + + +
Algoritmica Grafurilor F 4 + + + +
Reele de Calculatoare S 5 + + + + + + + +
Programare Orientat Obiect S 4 + + + + + +
Probabiliti i Statistic F 4 + + +
Cultur i Civilizaie European U 4 +
Republica Moldova: istorie, politic,
U 4 +
societate
Integrare European U 4 +
Cultura Comunicrii Interpersonale i
U 4 +
Organizaionale
Algoritmi, Structuri de Date i
S 4 + + + + + +
Complexitate
Inteligen Artificial S 5 + + + + +
Sisteme expert S 5 + + + + +
Tehnici Avansate de Programare S 4 + + + + + + +

S 4 + + + + + + +
Limbajul de Programare Java i Aplicaii

Calcul Numeric i Metode de Optimizare S 4 + + +

Metode de Calcul i Programarea


S 4 + + +
Matematic
Programare Web S 4 + + + + + + + +
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date S 4 + + + + + + + +
Programare Funcional S 5 + + + + + +
Tehnologii de Dezvoltare a Aplicaiilor
S 5 + + + + + + + +
Orientate la Baze de Date
Practica de Specialitate 4 + + + + + + + +
Proiectarea Sistemelor Informatice F 4 + + + + + + + +
Programare Paralel i Distribuit S 4 + + + + + +
Algoritmi Paraleli S 4 + + + + + +
Grafica pe Calulator S 4 + + + + + +
Design Grafic i Informaional S 4 + + + + + +
Tehnologii Java pentru Internet S 6 + + + + + + + +
Elaborare Soft pentru Platforme Mobile S 6 + + + + + + + +
Reele Petri S 6 + + + + +
Dezvoltare de Aplicaii Web S 6 + + + + + + + +
Iniere n Cloud Computing i Sisteme de
S 6 + + + + + + + +
Operare Distribuite
Tehnologii de Realizare a Sistemelor
S 6 + + + + + + + +
Inteligente
Limbaje Formale i Automate S 3 + + + + + + + +
Aspecte Etice n Informatic G 3 + + +
Verificarea i Validarea Produselor Soft S 2 + + + + + + + +
Testare Software S 2 + + + + + + + +
Aplicaii pentru Dispozitive Mobile S 2 + + + + + + + +
Sisteme Software Incorporate S 2 + + + + + + + +
Programarea n MS Office S 3 + + + + + +
Tehnologii CASE de proiectare software
S 3 + + + + + + + +

Practica de Producie 4 + + + + + + + +
Practica de Cercetare 8 + + + + + + + +

S-ar putea să vă placă și