Sunteți pe pagina 1din 13

Subiecte :

1. Ce este nomenclatorul CAEN?

Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala cuprinde totalitatea activitatilor din


economia nationala si a aparut pentru prima data in Romania in anul 1992 inlocuind
vechiul nomenclator CREN (Clasificarea Ramurilor din Economia Nationala).

Nomenclatorul CAEN a fost realizat in scopul armonizarii si asigurarii comparabilitatii


activitatii din economia romaneasca cu cele la nivel european si intenational.

In vederea pastrarii acestor atribute, nomenclatorul CAEN a fost in permanenta actualizat,


cunoscand de-a lungul timpului mai multe variante, ultima fiind CAEN Rev2 ce a intrat in
vigoare incepand cu 1.01.2008.

2. Ce este nomenclatorul SIRUTA?

In nomenclatorul SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului Unitatilor Teritorial-


Administrative) sunt cuprinse toate unitatile teritorial administrative
(judet,municipiu,oras,comuna) si unitatile teritoriale elementare (sat,localitate,sector).

Nomenclatorul a aparut pentru prima data in Romania in anul 1968 si a fost actualizat in
1990 si de atunci de cate ori a aparut modificari in plan teritorial si administrativ.

3. Ce inseamna intreprinderile mici si mijlocii dpdv al salariatilor?

< 10 la micro, <50 la mici, <250 la mijlocii

4. Care sunt principalii indicatori la nivel macroeconomic ce caracterizeaza sursele de


munca si care sunt relatiile dintre acestea?
1. indicatori ai potentialului economic
2. indicatori de rezultate obtinute in economia nationala
3. indicatori ai eficienti utilizarii potentialului economic
4. indicatori ai nivelului de trai si calitati vietii
5. indicatori ai gradului de participare la circuitul de valoare pe plan international
6. indicatori financiari monetari
5. Prin ce se reprezinta grafic structura pe sexe,varste a populatiei si ce evidentiaza
acest grafic?

Structura pe sexe si varsta a populatiei se poate reprezenta grafic cu ajutorul piramidei


varstelor. Graficul este format din doua histograme asezate in oglinda,una pt populatia
masculina iar cealalta pt populatia feminina ce au in comun axa OY pe care sunt inscrise
varstele, pe axele OX sunt reprezentate efectivele masculine si feminine pe fiecare varsta in
parte.

Imbatranirea demografica reprezinta cresterea ponderii populatiei >60 ani in total


populatie, manifestata pe termen indelungat.

6. Care sunt cauzele procesului de imbatranire al populatiei?

Cauzele imbatranirii demografice sunt:

-reducerea natalitatii manifestata pe o perioada indelungata de timp(imbatranire prin baza


piramidei)

-reducerea mortalitatii la varstele inaintate(imbatranire prin varful piramidei)

-in ultima perioada imbatranirea demografica este generata si de migratie

7. Care sunt consecintele socio-economice ale procesului de imbatranire demografica a


populatiei?

Consecintele socio-economice ale procesului de imbatranire demografica a populatiei sunt:

-cresterea raportului de dependenta demografica prin sporirea presiunii pe care o exercita


populatia varstnica asupra populatiei in varsta de munca

-implicatii de ordin social prin reducerea unor categorii de populatie

-necesitatea alocarii unor fonduri suplimentare pentru programele de asistenta sociala si de


sanatate destinate varstnicilor

-modificarea structurii si volumului consumului alimentar,nealimentar si de servicii


8. Indicatorii relativi ai resurselor de munca la nivel macroeconomic.

Rata somajului: Rs= S/PA *100

Populatia activa: PA= PO +

Pop inactiva: Pi= PT PA

Rata globala de activitate: Rga = pa/pt*100

Rata globala de ocupare: Rgo= po/pt * 100

Rata somajului: R = / pa *100

Rata somajului >12 luni: R > 12 luni = > 12 luni / pa *100

Coeficientul de dependenta echivalent: C dep = pi + / po * 100

9. Care este diferenta dintre populatia activa si populatia activa civila?

Populatia activa cuprinde populatia ocupata(salariati,patroni,lucratori pe cont


propriu,membrii ai unor societati,agricole sau neagricole) si someri(persoane in cautarea
unui loc de munca,persoane in cautarea altui loc de munca) spre deosebire de populatia
activa civila care reprezinta totalitatea persoanelor ce au exercitat o activitate aducatoare
de venit intr-una din activitatile economiei nationale cu exceptia persoanelor din sectoarele
speciale,persoane din organizatiile politice,obsesti si detinute.

10. Ce categorii de persoane sunt incluse in populatia ocupata?

Populatia ocupata cuprinde salariati, patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori fam.
neremunerati, membrii ai unor societati, agricole sau neagricole.

11. La ce categorie de someri face referire indicatorul rata somajului de lunga durata

Ponderea omerilor BIM(Biroul International al Muncii) aflai n omaj de 12 luni i peste


n populaia activ.
12. Cum de calculeaza raportul de dependenta economica si ce exprima acesta?

Raportul de dependenta economica eprima presiunea pe care o exercita pop. varstanica


asupra pop. in varsta de munca. In acest sens se determina coeficientii de dependenta
economica:

CI = (PT/PA)*100; CII = (PV/PA)*100; CIII=((PT+PV)/PA)*100;

13. Cum se determina rata somajului?

Rs= S/PA *100

14. Ce categorii de persoane sunt cuprinse in populatia inactiva?

Populatia inactiva cuprinde urmatoarele categorii de persoane: copii prescolari,


elevi,studenti care nu lucreaza, persoane casnice, pensionari care nu lucreaza, persoane in
varsta de munca cu incapacitate permanenta de munca.

15. Care este principala sursa de informatie pentru calculul numarului somerilor BIN?

Ancheta amigo

16. Ce este avutia nationala si care sunt elementele componente ale acestuia?

Avutia nationala cuprinde toalitatea resurselor materiale si spirituale de care dispune un


popor la un moment dat.

Elemente componente: avutie nemateriala, avutie materiala, si pozitia neta a tarii in raport
cu strainatatea

17. Sistemul conturilor nationale (notiune, componenta,rol)

SCN este un mijloc de evidenta al performantelor unei economii. Caracteristicile acestuia


sunt:

1. reprezinta o metoda de inreg. si prezentare cantitativa a economiei

2. este o modalitate simplificata si agregata de prezentare a ec.


3. utilizeaza metode contabile si principiul dublei inregistrari

4. caracterizeaza nivelul, dinamica si structura, precum si relatiile existente intr-o


economie de piata.

In SCN sunt cuprinse toate bunurile si serviciile finale care au ajuns in sfera circulatiei.

Principalii indicatori care se calculeaza in SCN sunt: PIB, PIN, PNB, PNN.

18. Ce reprezinta imobilizarile corporale si care este diferenta dintre acestea si


mijoacele fixe?

Imobilizarile corporale reprezinta conform reglementarilor contabile acele bunuri care au


o durata de functionalitate mai mare de un an. O valoare peste un anumit plafon stabilit
prin lege(din 2013 peste 250 lei) si apartin unor persoane fizice sau juridice ce realizeaza
activitati in scopul obtinerii de venituri.

Mijloacele fixe sunt acele bunuri reprezentate de echipamente si utilaje care constituie
dotarea tehnico-materiala ce permite realizarea procesului de productie sau comercializare,
nscrise n obiectul de activitate al agentilor economici.

19. Ce indicator se utilizeaza pentru calculul dinamicii reale a PIB?

PIB 1 / P 1 : PIB 0 / P 0 * 100 = I PIB /I p * 100

20. In ce preturi este exprimat PIB nominal?

PIB nominal reprezint valoarea outputului total din economie, exprimat n preurile

perioadei curente, respectiv ale perioadei n care a fost produs.

21. Cum se calculeaza productivitatea sociala a muncii(u.m)?

W barat = Pib / PO unde W - productivitate, PO populatie ocupata


22. Cum se calculeaza si in ce se exprima eficienta utilizarii imobilizarii corporale?

E barat = Pib/ F * 100

23. Care este formula de calcul a PNN, ce reprezinta PNN la preturile factorilor.

PNN=PNB-A sau PNN=PIN+SVANAS PNN exprimat la preturile factorilor reprezinta


venitul national PNN pf = VN

24. In ce preturi se exprima indicatorii activitatii de comert exterior si care este relatia
dintre aceste preturi.

indicatorii activitatii de comert extern se expirma in preturi FOB(export) si preturi


CIF(import). Pretul FOB cuprinde valoare de vanzare a marfurilor, cheltuieli cu
asigurarea transportului si alte cheltuieli. Pretul CIF semnifica valoarea marfurilor
importate pe punctul de frontiera la intrarea in Romania. Cuprinde valoarea la care sunt
cumparate marfurile de catre importator si toate cheltuielile de asigurare si transport pana
la frontiera romana.

25. Ce reprezinta exportul net.

Care sunt principalele corelatii de eficienta de eficienta la nivel macroeconomic. exportul


net reprezinta diferenta dintre valoarea bunurilor si serviciilor exportate si valoarea celor
importate

26. Care sunt principalele corelatii de eficienta de eficienta la nivel macroeconomic.

I Pib = I pib * I p :

- daca I pib > I p => I pib > 100%

- daca I pib < I p => I pib < 100 %

prima corelatie

a doua

I pib = I w * I PO
-daca I pib > I po => I w > 100%

-daca I pib < I po => I w < 100%

corelatia a3a

I pib = I E * I F

-daca I pib > I f => I E > 100%

-daca I pib < I F => I E < 100%

27. Cum si de ce se calculeaza dinamica reala pentru indicatorii valorici; dati exemple
de indicatori valorici atat la nivel macro si microeconomic

28. Care este diferenta dintre PIB si PNB.

PNB = PIB + SVABS

SVAVS = soldul VAB in raport cu strainatatea

PIB se refera doar la interiorul tarii, pnb se refera la toti ag. ec. nationali

Produsul national brut reprezinta valoarea adaugata bruta a produselor si serviciilor finale
realizate de ag. ec. nationali, in timp ce pib reprezinta val. adaugata bruta a prod. si serv
finale produse in interiorul unei tari.

29. Prezentati schema de formare a indicatorilor macroeconomici de rezultate.


30. Cum se determina PIB dupa metoda de productie?

PIB= VABi

VABi - valoarea adaugata bruta din activitatea I

la nivel microeconomic

VABi = PBi-CIi

PB - productia bruta

CI - consumul intermediar

PIBpf= PBi - CIi

PIBpf - PIB pretul factorilor

determinat in acest mod, PIB este exprimat la pretul factorilor


pentru a-l determina in preturile pietei sunt adaugate impozitele indirecte nete

PIBpp = PIBpf + IIN


PIBpp - PIB pretul pietei

IIN - impozite indirecte nete

IIN = II - DS

II - impozit indirect

DS - variatia stocurilor

31. Care trebuie sa fie relatia dintre dinamica PIB si cea a populatiei pentru a reflecta o
situatie de crestere economica?

Pentru a reflecta o situatie de crestere dinamica PIB trebuie sa devanseze dinamica


populatiei. IPIB=Ipib * Ip -> IPIB> Ip -> Ipib> 100%

32. Ce reprezinta cifra de afacere a unui agent economic?

Cifra de afaceri reprezinta volumul total al vanzarilor de marfuri,produse si servicii intr-o


anumita perioada

33. Care sunt elementele care nu se cuprind in calculul cifrei de afaceri?

In cifra de afaceri nu se includ: Taxa pe valoare adaugata; incasarile din vanzarea de


mijloace fixe; veniturile finaciare; veniturile exceptionale

34. Cum se determina profitul brut si profitul net al unui agent economic?

RBE= Vt-Ct

RBE-rezultatul brut al exercitiului (profitul brut)

Vt-venituri totale

Ct-cheltuieli totale

RBN=RBE-Ip

RBN-rezultatul net al exercitiului(profitul net)


Ip-impozit pe profit

35. Care sunt indicatorii luati in considerare la calculul indicelui dezvoltarii umane?

In determinarea indicelui dezvoltarii umane sunt luati in considerare urmatorii indicatori


ce caracterizeaza trei domenii ale existentei umane:

Longevitate (viata lunga si sanatoasa):

-speranta de viata la nastere

Educatie

-media anilor de scoala (MAS)

-durata preconizata de scolarizare (DPS)

Standard de viata

-venitul national brut pe locuitor

36. Ce indicatori se utilizeaza in Romania pentru masurarea inflatiei si ce reprezinta


rata inflatiei?

Inflaia reprezint fenomenul de cretere continu i general a preurilor sau o scdere

persistent a puterii decumprare a banilor din economie. Msurarea inflaiei se face prin

calcularea indicatorului numit rata inflaiei. Rata inflaiei reflect ritmul de cretere al
nivelului general al preurilor. Indicatorul utilizat pentru determ inflatiei este Indicele
preturilor de consum care masoara in ansamblu evolutia preturilor bunurilor cumparate si
serviciilor utilizate de catre populatie intr-o perioada curenta fata de o perioada de baza.

37. Cum se calculeaza salariul real si ce reprezinta acest indicator?

Salariul real(puterea de cumparare) abordeaza salariul prin prisma utilitatii sale


referindu-se la cantitatea de bunuri si servicii pe care o persoana le poate achizitiona cu
ajutorul salariului nominal.

SR=SN/P (SN-salariu nominal P-pret)

38. Care este diferenta dintre notiunea de nivel de trai si calitatea vietii?

Notiunea de nivel de trai reprezinta totalitatea conditiilor materiale,sociale,culturale pe


care societatea le creeaza membrilor sai; limitele nivelului de trai depind de nivelul de
dezvoltare economic al comunitatii, de capacitate si abilitatile fiecarei persoane in parte, de
nivelul calitativ al muncii depuse in timp ce calitatea vietii reprezinta o notiune mai
complexa ce o inglobeaza pe aceea la nivelul de trai luand in considerare si aspecte
calitative( gradul de satisfactie vis--vis de mediul socio-confesional, de mediul
inconjurator, de drepturile si obligatiile persoanei).

39. Care sunt indicatorii specifici ai unui agent economic cu activitate turistica?

Activitatea de cazare turistica:

-numarul unitatilor de cazare turistica( pe tipuri si grade de comfort)

-capacitatea de cazare existenta(locuri)

-capacitatea de cazare in functiune(locuri - zile)

-numarul de turisti

-numarul de innoptari

-indicele de utilizare neta a capacitatii de cazare


Activitatea agentiilor de turism:

-numar de actiuni organizate

-numar de participanti

40. Care sunt indicatorii specifici ai unui agent economic pentru transporturi?

-parcul de mijlaoce de transport(numarul de autovehicole inregistrate ce apartin


intreprinderii respective)

-volumul de marfuri transportate(greutatea bruta a marfurilor pentru transportul rutier si


aerian)

-parcursul marfurilor se exprima in tone/km , este o medie aritmetica ponderata intre


greutatea marfurilor si km parcursi)

-numarul de pasageri transportati

-parcursul pasagerilor

41. Care sunt indicatorii specifici ai unui agent economic pentru agricultura?

-suprafata agricola(marimea si structura)

-suprafata cultivata(pe tipuri de culturi si pe modalitati de cultivare)

-suprafata irigata

-suprafata recoltata

-productia vegetala obtinuta

-productia medie la hectar

-efective de animale( pe specii si pe destinatii)

-cantitatea de produse animaliere obtinute

-productia medie pe un animal


-productia agricola(productie vegetala+animala - lei)