Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E. d)
Geografie

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretic, profilul servicii din filiera tehnologic i toate profilurile i
specializrile din filiera vocaional, cu excepia profilului militar

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord fraciuni de punct. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele
precizate explicit prin barem.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a
punctajului total obinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. C Croaia; 2. 10 Paris. Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. 2 Budapesta; 2. B Olanda; 3. 4. Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. c; 2. d; 3. d; 4. a; 5. b. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acord cte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Italiei i clima Irlandei.
Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte 1p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: factori genetici, tip de
clim, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termic, precipitaii medii
anuale/vara/iarna, vnturi cu frecven ridicat.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu
separat. Pentru tratarea separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie
cu denumirile lor reale. Total 6 puncte

E. 1. Se acord cte 1p pentru fiecare orogenez precizat.


2. Se acord cte 1p pentru fiecare exemplu de munte sau de lan muntos format n fiecare
dintre orogenezele precizate la punctul anterior. Total 4 puncte

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)

A. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. 5 Sibiu; 2. 12 Olt. Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. 11 Prut; 2. 2; 3. F. Total (1+2+3) = 6 puncte

C. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. b; 2. a; 3. d; 4. d; 5. b. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

Prob scris la geografie Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

D. Se acord cte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Subcarpailor Curburii
i relieful Cmpiei de Vest la nord de Mure. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte 1p.
Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri
de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief,
orientarea culmilor i a vilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale
reliefului.
Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu
separat. Pentru tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj.
Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe
hart, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte

E. Se acord cte 2p pentru fiecare avantaj economic menionat. Pentru rspuns parial corect se
poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Se acord 4p astfel:
1. Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord 1p; 16 mil. ha 1p;
2. Italia 1p; se accept orice valoare cuprins ntre 12,6 12,9 mil. ha 1p.
Total (1+2) = 4 puncte

B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect:


1. se accept orice valoare cuprins ntre 0,1 i 0,6 mil ha 2p;
2. se accept orice valoare cuprins ntre 0,6 i 0,9 mil ha 2p;
3. o cmpie din Italia 1p;
4. o cmpie din Romnia 1p. Total (1+2+3+4) = 6 puncte

C. Se acord cte 1p pentru fiecare element:


1. 3 uniti de relief 3p (cte 1p pentru fiecare);
2. un curs de ap 1p;
3. 3 orae 3p;
4. 2 resurse de subsol 2p;
5. tipul de clim 1p. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acord 6p astfel:
1. 9,8% 2p;
2. 5,2% 2p;
3. o consecin 2p.
Total 6 puncte

E. 1. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda
punctaj intermediar (1p).
2. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj
intermediar (1p). Total 4 puncte

Prob scris la geografie Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și