Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2017


Proba E.d)
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 4
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANIC (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra corpului. 4p
b. Pentru: 3p
F Ff = 0 2p
rezultat final Ff = 10 N 1p
c. Pentru: 4p
N mg = 0 2p
Ff = N 1p
rezultat final = 0,5 1p
d. Pentru: 4p
F Ff = m a 3p
rezultat final a = 2,5 m s2 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Ep = m g H 3p
rezultat final E p = 200 kJ 1p
b. Pentru: 4p
F =G 1p
G = mg 1p
L = F H 1p
rezultat final L = 200 kJ 1p
c. Pentru: 3p
H
v= 2p
t
rezultat final v = 0,25 m/s 1p
d. Pentru: 4p
Ec = Ltotal 1p
mpv p2
Ec = 1p
2
Ltotal = mp gH 1p
rezultat final v p = 20m s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 1 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
2
m02 = 2p
NA
rezultat final m02 6,6 10 27 kg 1p
b. Pentru: 4p
N = NA 1p
pV = RT 1p
T = t + T0 1p
rezultat final N = 6,02 10 24
1p
c. Pentru: 4p
m = m1 + m2 1p
m = 11 + 2 2 1p
= 1 + 2 1p
rezultat final m = 152 g 1p
d. Pentru: 4p
p1 p2
= 2p
T1 T2
T2 = T1 + T 1p
rezultat final p2 = 16 105 N/m2 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
reprezentarea corect a succesiunii de procese (1) (2) (3) 4p
b. Pentru: 3p
L12 = p1(V2 V1 ) 2p
rezultat final L12 = 200 J 1p
c. Pentru: 4p
U 2 = CvT2 1p
p1V1 = RT1 1p
T2 = 2T1 1p
rezultat final U2 = 1000 J 1p
d. Pentru: 4p
Q23 = Cv (T3 T2 ) 3p
rezultat final Q23 = 500 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 2 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
L
R= 2p
S
d2
S= 1p
4
rezultat final L = 3 m 1p
b. Pentru: 4p
Rs = R1 + R2 + R 3p
rezultat final Rs = 22 1p
c. Pentru: 3p
E
I1 = 1p
R1 + r
E
I2 = 1p
R2 + r
rezultat final E = 12 V 1p
d. Pentru: 4p
E
Is = 2p
Rs + r
r =2 1p
rezultat final Is = 0,5 A 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
P1 = IU1 2p
rezultat final U1 = 40 V 1p
b. Pentru: 4p
R = R1 + R2 1p
P1 = R1I 2 1p
P2 = R2I 2
1p
rezultat final R = 12 1p
c. Pentru: 4p
W = W1 + W2 1p
W1 = P1t 1p
W2 = P2 t 1p
rezultat final W = 90 kJ 1p
d. Pentru: 4p
P
= 1p
PE
P = P1 + P2 1p
PE = EI 1p
rezultat final = 80% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 3 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

D. OPTIC (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. d 3p
3. c 3p
4. a 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentare corect 4p
b. Pentru: 3p
1
C= 2p
f
rezultat final C = + 5 m -1 1p
c. Pentru: 4p
1 1 1
= 3p
x 2 x1 f
rezultat final x2 = 0,2 m 1p
d. Pentru: 4p
Imagine dreapt 1p
Imagine mai mare dect obiectul 1p
justificare corect 2p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentare corect 3p
b. Pentru: 4p
c
v= 3p
nA
m
rezultat final v 2,1 108 1p
s
c. Pentru: 4p
sin i naer
= 3p
sin r nA
rezultat final r = 45 o 1p
d. Pentru: 4p
sin i n
o
= aer 3p
sin90 nA
rezultat final i = 45o 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 4 Varianta 4


Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului

S-ar putea să vă placă și