Sunteți pe pagina 1din 2

3.11.2. Metoda aditamentelor. Cu metoda aditamentelor, introdus de J.G.

Soldner n anul
1810, un triunghi elipsoidic mic oarecare (aproximat ca triunghi situat pe sfera medie Gauss) se
rezolv prin intermediul unui triunghi plan, ale c rui unghiuri sunt egale cu unghiurile triunghiului
elipsoidic, modificndu-se ns laturile triunghiului plan cu m rimi calculabile, numite aditamente.
Datele i m rimile solicitate sunt acelea i ca la metoda Legendre.
Algoritmul de calcul
Calculul excesului sferic, ca la metoda Legendre.
Prelucrarea empiric a unghiurilor n triunghiul sferic corespondent se desfa oar a a cum
s-a descris detaliat la metoda Legendre.
Calculul primei laturi n triunghiul plan intermediar (ajut tor):
a = a Aa , (3.115)
unde Aa se nume te aditamentul laturii a i se determin cu rela ia:
a3
Aa = . (3.116)
6R 2

M rimile necesare la determinarea aditamentului Aa se cunosc din etapele anterioare de calcul.

Fig. 3.12. Rezolvarea triunghiurilor elipsoidice mici cu metoda aditamentelor.


Rezolvarea triunghiului plan intermediar n care se cunosc: latura a precum i toate cele
trei unghiuri A A ; B B ; C C , de asemenea prin utilizarea cunoscutei teoreme din
trigonometria plan :
a b c
= = . (3.117)
sin A sin B sin C
Dac se noteaz , asem n tor ca la metoda Legendre:
a
Modul = , (3.118)
sin A
care va diferi de modulul determinat cu rela ia (3.113) se pot calcula i celelalte dou laturi n
triunghiul plan intermediar:

91
b' = Modul sin B; c = Modul sin C . (3.119)
Calculul laturilor b i c n triunghiul elipsoidic mic se realizeaz cu rela ii asem n toare cu
(3.115) i respectiv (3.116):
b = b + A b ;
(3.120)
c = c + A c ,
unde:
(b) 3
Ab = ;
6R 2
(3.121)
(c) 3
Ac = .
6R 2
A a cum se observ , la calculul aditamentelor Ab i Ac s-au folosit laturile b i respectiv c ,
din triunghiul plan intermediar i nu laturile b i c din triunghiul elipsoidic mic, aproxima ie care este
permis pentru laturi mai mici de 100 km.
Se poate demonstra c pentru calculul aditamentelor n cazul triunghiurilor elipsoidice mici
1
(s < 60 km), este suficient s se utilizeze o valoare medie pentru curbura total K = , pentru teritorii
R2
care acoper o suprafa extins cu 5 n latitudine spre nord i respectiv spre sud (aproximativ 1000
km n total pe direc ia nord sud). Astfel, pentru ara noastr care ndepline te condi ia men ionat i
unde Bmediu = 46, se poate utiliza:
1
R = R 46 6378957 m, pentru care 2
4.0959 10 15 . (3.122)
R

S se rezolve triunghiul elipsodic mic de la lucrarea nr. 6 cu metoda aditamentelor (metoda


Soldner).

92