Sunteți pe pagina 1din 5

REALIZAREA IN FAZA PILOT A MEDICAMENTELOR

Statia Pilot reprezinta o statie miniaturala de fabricare a noului medicament, in care se


cerceteaza modul de fabricare al acestuia.
Punerea la punct a formei farmaceutice la scara pilot solicita intregul talent si cunostintele
cercetatorilor; de acestea depinde valabilitatea procesului tehnologic.
Laboratoarele pilot (statia pilot) are doua roluri esentiale:
permit trecerea usoara si fara grija a unui produs creat de serviciul de cercetare la
faza de microproductie;
optimizeaza procesul tehnologic de fabricare a unui medicament.

Pilotul este o legatura intre Departamentul de cercetare si dezvoltare si Departamentul


productie, dar si cu Departamentul tehnic, Departametul de control, serviciul de personal etc.,
dintr-o fabrica.

Rolul statiei pilot

Rolul pilotului este de a culege informatii de la serviciul de cercetare, a studia, prepara si


asigura o continua conformitate a produsului cu normele de calitate stabilite anterior. Pentru
aceasta, in serviciul pilot se analizeaza critic tehnologia propusa de serviciul de cercetare:
descoperirea operatiilor inaplicabile din diferite motive;
punerea in evidenta a dificultatilor;
cercetarea aparatelor si tehnologiilor de fabricare adaptate la productia industriala;
prevenirea cauzelor de eroare, pentru a le elimina;
protejarea produsului contra tuturor manipularilor intempestive;
cresterea randamentului;
ameliorarea conditiilor de lucru si a calitatii produsului, daca este vorba de o fabricare
deja existenta;
reducerea la minim a costului de productie, alterarea calitatii produsului.

In rezumat, pilotul trebuie sa dovedeasca faptul ca medicamentul propus de serviciul de


cercetare si dezvoltare este realizabil la scara industriala, respectand normele de calitate.

Structura si responsabilul de statia pilot

Structura statiei pilot poate fi variabila; ea depinde esential de organizarea generala a


uzinei de medicamente; geografic, pilotul se situeaza in diverse locuri: localuri proprii pilot,
localuri apartinand procesului de fabricare. Dar ele trebuie dispuse rational, pentru a permite
efectuarea manevrarilor de materiale.
Personalul pilotului trebuie sa se poata adapta usor la fabricare, el poate fi selectat anterior si
destinat pilotului, sau se recurge la personalul din uzina, care este detasat temporar. Aceasta din
urma solutie are doua avantaje: ea permite, pe de o parte, sa se dispuna de un personal mobil si de
calificare foarte variata si, pe de alta parte, sa se obtina direct avizul viitorilor utilizatori.
Responsabilul statiei pilot va trebui sa analizeze tehnologia elaborata de cercetator si sa
propuna o tehnologie acceptabila pentru fabricant in ceea ce priveste reproductibilitatea, pretul de
cost, conditiile practice.

1
El trebuie sa fie total independent de serviciul de cercetare, dar sa cunoasca in totalitate
problemele serviciului de fabricare.
Formatia responsabilului statiei pilot poate fi aceea a unui farmacist, inginer chimist, chimist sau
biolog.
Responsabilul statiei pilot trebuie sa aiba o foarte serioasa experienta practica si sa stie sa
utilizeze bazele teoretice necesare optimizarii studiilor de cercetare.

Plasarea statiei pilot in intreprinderea de medicamente

Majoritatea intreprinderilor includ statia pilot in activitatea de dezvoltare farmaceutica.


Aceasta structura este cea mai logica, deoarece pilotul trebuie sa se implice cat mai rapid in
formularea unui nou medicament. Structura dezvoltarii unui produs este indicata in continuare

CENTRUL DE CERCETARE

DEZVOLTARE

FORMULARE SERVICII PILOT SERVICII ANALIZE SERVICII CLINICE

GRUP DE
CERCETARE STUDII DE
DE NOI MATERIALE
TEHNICI

Dupa tipul de structura adoptat de o fabrica, locurile unde se exercita activitatea pilotului
pot fi diferite. Daca laboratorul de dezvoltare este integrat in centrul cercetarii si daca centrul nu se
afla in acelasi loc cu statiile de fabricare, echipa care pune la punct pilotul va trebui sa efectueze
deplasari frecvente, pentru a asigura legatura cu productia.
Acesta este motivul pentru care se prefera ca laboratorul de cercetare si dezvoltare si
serviciul pilot sa fie amplasate alaturi de sectiile de fabricare. Pilotul poate depinde de centrul de
cercetare sau de directia tehnica, aceasta avand avantajul de a facilita toate activitatile serviciului
pilot: studiile ce se efectueaza in stadiul industrial si relatiile cu sectia de fabricare.

Spatiile si echipamentele de studiu pentru pilot

Localurile pilotului trebuie dispuse rational pentru a permite efectuarea manevrarilor de


materiale, in cele mai bune conditii de curatenie si securitate. Fiecare compartiment va dispune de
cai de acces pentru transferul de materii prime.
La construirea spatiilor, se va tine seama de:
climatizare (temperatura si umiditate);
filtrarea aerului;
curatenie;
surse de energie si fluide;
2
materiale pentru amenajari (sol, pereti, plafon);
securitate (dispozitive antifoc si antiex).
Echipamentul (instalatiile) necesar pentru desfasurarea unei operatii pilot depinde de
diversitatea formelor farmaceutice fabricate si de marimea intreprinderii. Pentru fiecare forma
farmaceutica trebuie sa fie experimentate diferite tehnologii de fabricare, pe aparate de tip
industrial.
De asemenea, un element care defineste rolul pilotului il reprezinta marimea studiului. In
cursul acestor studii, la pilot, se pun in evidenta diferitii parametri care vor permite realizarea
productiei in conditiile cele mai bune, atat pe planul calitatii cat si al pretului de cost.
O descriere detaliata a echipamentului este dificil de abordat, deoarece fiecare forma
farmaceutica are instalatii si aparatura specifice.
Totusi, se pot considera doua cazuri mai frecvente:
1. in statia pilot exista, pentru un tip de aparat dat, o serie de aparate de mare
capacitate (serii homotetice);
2. in fabrica nu exista decat aparate industriale.

1. In cazul seriilor homotetice, optimizarea viitorului procedeu de fabricare se va efectua


tinand seama de rezultatele obtinute in faza pilot. De exemplu, pentru fabricarea de
comprimate se prefera o experimentare a procedeului in ciclu scurt si se alege
tehnologia care face apel la comprimarea directa. Odata cu aceasta se va studia
influenta procedeului ales asupra unor caracteristici ale produsului obtinut, de exemplu
cinetica de dezvoltare a substantei medicamentoase.

2. Cazul aparatului unic


In numeroase cazuri, in intreprinderi nu exista nici aparate de laborator, nici serii
homotetice, astfel incat studiile se realizeaza direct pe aparate de talie industriala, in spatiile de
productie, cand se definesc si caracteristicile tehnologiei de fabricare.
Cu unele aparate se pot obtine date valabile utilizand cantitati limitate de produs.
Dimpotriva, alte aparate necesita cantitati importante de materii prime. Pentru aceste cazuri se
utilizeaza un placebo, care permite obtinerea unor prime aproximari si se rezerva formula
completa pentru studiile finale.

Personalul serviciului pilot

Echipa de tehnologi care are sarcina de a pune la punct prepararea unui medicament, la
nivel de pilot trebuie sa fie formata din personal cu larga experienta in toate fazele, incepand cu
formularea, pana la procedeele de fabricare industriale. Acesti tehnologi trebuie sa aiba un simt de
observatie ascutit , sa stie sa ia decizii adecvate in functie de evolutia studiilor; echipa trebuie sa
lucreze in stransa legatura cu farmacistii de la serviciul de dezvoltare, dar si cu personalul de
productie.
In cursul studiilor si in faza finala, acest personal trebuie sa faca adaptarile tehnice
necesare unor masini, astfel incat echipa pilot trebuie sa includa si un inginer, pentru a efectua
modificarile cerute.
De asemenea, serviciile de inginerie pot participa la proiectarea si realizarea tuturor
instalatiilor speciale, care nu exista in comert. In acest caz, studiile se vor efectua in legatura cu:
serviciile de fabricare respective;
serviciul pilot;
serviciul de inginerie.

Organizarea studiilor pilot


Faza de cercetare farmaceutica cuprinde numeroase etape, care sunt esalonate planificat
de-a lungul multor ani. In cazul fazei pilot se planifica urmatoarele:
contractele cu furnizorii de materii prime, instalatii etc.
comenzile de materii prime;
3
definirea productiei;
cumpararea eventualului material sau construirea de instalatii;
planificarea loturilor de fabricare;
redactarea documentelor de fabricare.
Responsabilul echipei pilot va coordona si asigura realizarea legaturilor cu diferitele
servicii dintr-o intreprindere de medicamente.
Daca unele studii trebuie sa fie efectuate direct in atelierele de productie, ele vor fi incluse
abia in final in programul de productie, pentru a nu-l perturba.
Etapa finala a unui pilot consta in lansarea medicamentului in productie, deci pilotul are ca
scop:
sa verifice daca toate fazele tehnologice sunt adaptate la materialul de productie;
sa aduca eventuale modificari tehnologiei propuse;
sa transmita procedeul de fabricare echipelor care vor lucra in sectiile industriale.
In general, numarul de loturi fabricate de echipa de dezvoltare este in jur de cinci. Daca
este necesar, acest numar poate fi marit pana la rezolvarea problemelor observate. De asemenea, in
cursul fabricarii primelor loturi, tehnicienii echipei pilot si cei din sectia de productie industriala
vor trebui sa lucreze intr-o stransa colaborare.

Fabricarea primelor loturi de medicamente


Primele loturi de medicamente se fabrica in cantitati mici in sectia pilot si ele pot prezenta
diferente de ordin fizico-chimic, privind puritatea substantei medicamentoase; utilizarea unor
metode moderne de analiza va permite dozarea si fixarea limitelor acceptabile.
Paralel cu aceasta si in legatura cu laboratorul de analize, sectia de formulare va incepe
studiile de formulare, pentru a permite primele studii clinice, esentiale in urmarirea
comportamentului noului medicament la om si in determinarea dozei sale terapeutice active.
In continuare, se va alege rapid un test de stabilitate, care sa permita evaluarea stabilitatii
produsului. Se recomanda efectuarea unei selectii de posibile substante auxiliare.
Testele rapide (de stabilitate accelerata) se deruleaza pe circa 2 luni, pentru a permite
verificarea formei farmaceutice provizorii a noului medicament care pastreaza proprietatile sale
fizico-chimice pentru o perioada de timp minima, dar suficienta perioadei de studiu.
Perspectiva celui care se ocupa de formulare (galenistul) se indreapta in mai multe directii,
el trebuind sa tina seama de:
calitatea produsului;
reproductibilitatea tehnologiilor si a materiilor prime;
stabilitatea farmaceutica;
realizarea pe cale industriala.
Acest ultim deziderat genereaza notiunea de pilot sau de schimbare de scara.
Se poate afirma ca este usor de preparat orice forma farmaceutica in cantitate mica, dar nu
se poate pretinde obtinerea unei fabricari industriale satisfacatoare, daca formula medicamentului
nu a fost determinata tinand seama de factorul industrial si daca nu se dispune de o tehnologie
de fabricare reproductibila. Serviciul pilot este o veriga intre centrul de cercetare si serviciile de
fabricare, deci el este serviciul privilegiat care permite transferul de tehnologie, de know how,
de la centrul de cercetare la productie.

Rolul serviciului pilot in modificarea tehnologiilor existente

In afara implicarii principale a serviciului pilot in lansarea unui nou produs, el va tatona
diferitele posibilitati de a propune solutii pentru inlaturarea eventualelor incidente de fabricare, ca:
modificarea formulei;
modificarea aparaturii;
una sau mai multe precizari aduse tehnologiei.
Ca surse frecvente de dificultati se considera:
schimbarea tehnologiei;
modificarea caracteristicilor unei materii prime;
4
modificarea materialului de fabricare, fara studii prealabile, acest ultim
inconvenient fiind cel mai intalnit. De exemplu: un amestec pentru comprimate nu va avea aceeasi
comportare la o presiune redusa ca si in cazul unei presiuni mari; vor fi influentate caracteristicile
comprimatelor obtinute, in primul rand va fi modificata dezagregarea.

Rolul pilotului in studierea unui nou material

Este important ca serviciile tehnice ale unei intreprinderi puternice sa fie la curent cu
evolutia procedeelor de fabricare. In majoritatea cazurilor, posibilitatile unor aparate nu vor fi cu
adevarat evaluate decat dupa mai multe studii. Serviciului pilot ii revine sarcina de a efectua
aceste studii, care pot avea loc:
fie la fabricarea materialului;
fie in spatiul laboratorului cu materialul de pregatire.
Contactele prealabile cu fabricantul vor avea ca obiect verificarea caracteristicilor
generale ale materialelor, daca ele corespund cu necesitatea productiei. Studiile propriu-zise vor
avea loc, de preferinta, asupra materialului industrial si vor fi asistate, in toate cazurile, de un
tehnician delegat de constructor, pentru a permite o buna transmitere a cunostintelor, verificarea
functionarii aparatelor (conform cu indicatiile din fisa aparatului) si evitarea manevrelor eronate.
Rezultatele obtinute vor permite orientarea sau chiar determinarea alegerii unui
echipament de productie (instalatii). In cursul acetor studii, serviciul pilot trebuie sa fie in masura:
sa aprecieze si sa cunatifice beneficiul adus de noile procedee tehnologice sau ale unui
nou material comparativ cu altele;
sa verifice daca utilizarea unui nou aparat nu genereaza probleme noi.
Serviciul pilot tinde sa devina in toate intreprinderile farmaceutice o entitate proprie, cu
functii specifice, care se integreaza in ansamblul functiilor fabricii. El permite:
optimizarea procedeelor tehnologice;
un castig de timp;
certitudinea ca vor fi reunite toate datele care contribuie la calitatea farmaceutica.