Sunteți pe pagina 1din 22

ANEXA 1- FORMULARUL CERERII DE FINANARE

MECS - ANCSI
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

FORMULARUL CERERII DE FINANARE


PROGRAMUL OPERAIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

AXA PRIORITAR 1 CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGIC I INOVARE (CDI) N


SPRIJINUL COMPETITIVITII ECONOMICE I DEZVOLTRII AFACERILOR
Aciune 1.2.1: Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de ntreprinderi
individual sau n parteneriat cu institutele de CD i universiti, n scopul inovrii de procese i de produse n
sectoarele economice care prezint potenial de cretere
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

Tip proiect
Proiecte pentru ntreprinderi inovatoare de tip start-up i spin-off

<TITLUL PROIECTULUI max. 200 caractere>

<ACRONIM max 20 de caractere>

FEDR

<Precizrile marcate intre parantezele unghiulare vor fi terse atunci cnd completai cererea de finanare;
rolul textului din cadrul parantezelor este de o oferi instruciuni asupra modului in care se va completa
seciunea respectiva.
Cererea de finanare se va completa cu font Times New Roman , la un singur rnd, dimensiunea 12.
ATENIE! Cererea de finanat completat nu va depi 50 de pagini (fr a lua n calcul CV-urile anexate
Cererii de Finanare.>

1
Cuprins

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL


2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I A DIRECTORULUI
DE PROIECT
3. INFORMATII PRIVIND FINANTARI PUBLICE PRIMITE IN ULTIMII 3 ANI
4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL
5. INDICATORI
6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL
7.1 PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE
7.2 DEZVOLTAREA DURABIL
7.3 EGALITATEA DE ANSE
7.4 ACHIZIII
8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL
8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
9. LISTA ACTIVELOR DE ACHIZITIONAT PRIN PROIECT
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

2
1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 Denumirea solicitantului < pentru start-up :denumire complet in conformitate cu actul de
constituire, scris cu majuscule > pentru spin-off se completreaza
numele initiatorului-director de proiect

1.2 Forma juridica de organizare < se va bifa cu X forma juridic corespunztoare; 1.2-1.4- pentru start-up
>
Societate comercial constituit Institut naional de cercetare-
conform Legii nr. 31/1990 dezvoltare
Asociaie Instituie de nvmnt superior
de stat acreditat
Fundaie Instituie de nvmnt superior
de drept privat acreditat
Camer de comer constituit conform Institut, centru sau staiune CD
Legii nr. 335/2007 din subordinea Academiei
Romne sau acad. de ramur
Societate cu personalitate juridic Institut/centru/staiune CD
constituit conform legilor speciale organizat/ ca instituie public
(Legea nr. 15/1990, OUG nr. 30/1997) sau de drept public
Centru internaional de CD
nfiinat n baza unor acorduri
internaionale
Alt tip de instituie public sau
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

de drept public care are ca obiect


de activitate CD

1.3 Data si Anul nfiinrii

1.4 ncadrarea ntreprinderii < se va bifa unde este cazul >


Microntreprindere

ntreprindere mic
ntreprindere mijlocie
ntreprindere mare

1.5 Date de contact (pentru spin- Adresa oficial/adresa sediului Adresa de coresponden
off se completreaza numele social < se va completa doar dac adresa
initiatorului-director de proiect ) de coresponden difer de adresa
oficial >
Regiune:
Judet/Sector
Localitate
Adresa: < se menionez adresa
potal complet >

Capitolele 1.6 - 1.7;1.9-1.11 nu se completeaza pentru spin-off


1.6 Cod unic de nregistrare < CUI >

1.7 Cod fiscal TVA < se va trece sub forma RO XXXX se va completa doar de organizaiile
pltitare de TVA >

3
1.8 Cod CAEN < codul CAEN de activitate la care se adreseaza proiectul >

1.8. 1. Sectorul economic < se precizeaza sectorul/sectoarele economic/e cruia/crora se


adreseaz rezultatele proiectului >

1.9 BANCA
Banca/ Sucursal

Adresa

Nr. de cont n format IBAN

1.10 Date privind clusterul de < se completeaz numai pentru tipul de proiect Clustere de inovare>
inovare (entitate juridic)
Denumirea clusterului de inovare
Forma juridica de organizare
Anul nfiinrii
Cod unic de nregistrare

1.11 Date privind activitatea de Venituri realizate din activitatea Cheltuieli pentru activitatea de
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

cercetare-dezvoltare de cercetare-dezvoltare (lei) cercetare-dezvoltare (lei)


<se va trece penultimul an fiscal
naintea depunerii cererii de
finanare >
<se va trece ultimul an fiscal
naintea depunerii cererii de
finanare>

2. INFORMAII DESPRE REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI I DESPRE


DIRECTORUL DE PROIECT

Nume i Funcia Tel Fax E-mail


prenume
2.1 Reprezentant
legal
2.2 Director de <dac este
proiect angajat al
solicitantului>

3. INFORMAII PRIVIND ALTE FINANRI PUBLICE PRIMITE


4
3.1 Solicitantul a mai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice dedicat clusterelor de
inovare/polilor de competitivitate sau investiiilor in faciliti CD (fonduri europene, fonduri in cadrul unor
acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale, imprumuturi din partea instituiilor finantatoare
internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) n ultimii 3 ani?

DA NU
< n caz afirmativ, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru maximum 10 proiecte, prezentate n
ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul de finanare>:

E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

5
Nr. Titlul proiectului i Nr Instituia cu care s-a semnat Bugetul contractului Cota solicitantului Anul semnrii Anul finalizrii
de referin contractul de finanare i de finanare din contractul de contractului de contractului de
crt
denumirea programului finanare finanare finanare
(mii lei)
(mii lei)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

...

E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN
< Coloana 2 va fi completat cu denumirea complet a proiectului i numrul de referin/cod SMIS/nr contract de finanare
Coloana 3 va fi completat cu denumirea instituiei cu care s-a semnat contractul de finanare i denumirea n clar a programului
Coloana 4 va fi completat cu bugetul total al contractului inclusiv TVA, respectiv valoarea certificat dac proiectul a fost finalizat sau valoarea precizat n
contract /ultimul act adiional dac contractul este n execuie
Coloana 5 se va completa cu valoarea cotei solicitantului la contract dac a proiectul a fost derulat de acesta n parteneriat, avnd n vedere i precizrile de
completare a coloanei 4; valoarea se va trece in lei inclusiv TVA>

6
3.2 Prezentul proiect sau activitati prevazute in prezentul proiect a mai fost finantat/au mai fost finantate din
fonduri publice (fonduri europene, fonduri in cadrul unor acorduri bilaterale, fonduri publice guvernamentale,
imprumuturi din partea institutiilor finantatoare internationale precum BERD/BEI/Banca Mondiala) in ultimii
3 ani?

DA NU
< n caz afirmativ, v rugm specificai n cadrul cror proiectele din cele menionate la pct 3.1 >

3.3 Pentru prezentul proiect sau pentru activitati prevazute in prezentul proiect exista alte solicitari pentru
finantare in cadrul altor programe la momentul depunerii prezentei cereri de finantare?

DA NU
In caz de raspuns afirmativ la intrebarea de mai sus precizati:
Programul de finantare la care s-a depus proiectul
Data depunerii proiectului <conform numarului de inregistrare>
Stadiul evaluarii <se va preciza stadiul functie de informarile primite de
la institutia unde s-a depus proiectul>
Activitati similare prezentului proiect pentru care
s-a mai solicitat finantare
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

4. INFORMAII PRIVIND PROIECTUL

4.1 Date generale


Programul Operaional POC

AP1: CDI n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii


Axa Prioritar
afacerilor

Aciunea 1.2.1 - Stimularea cererii ntreprinderilor pentru inovare prin


proiecte de CDI derulate de ntreprinderi individual sau n parteneriat
cu institutele de CD i universiti, n scopul inovrii de procese i de
Aciunea
produse n sectoarele economice care prezint potenial de cretere

Proiecte pentru intreprinderi Proiecte pentru intreprinderi


Tipul proiectului inovatoare de tip start-up-uri inovatoare de tip spin-off-uri

< Se selecteza conform tipului de proiect >

Domeniul i subdomeniul n < se va preciza unul sau mai multe dintre subdomeniile ( x.y.z-
care se ncadreaz proiectul denumirea ) din Anexa 3 la ghidul solicitantului >

7
4.2 Locaia / locaiile proiectului

Regiunea Jude Localitate Adresa complet Activitile care se vor


desfura la adresa
menionat

4.3 Durata proiectului


<in luni, calculate de la data semnrii contractului de finanare pn la finalizarea activitilor proiectului>

4.4 Obiectivul proiectului


<se vor descrie obiectivele proiectului; sectiunea va avea maximum 1 pagin >

4.5 Justificarea si contextul proiectului

< Se va prezenta contextul naional i internaional n domeniul proiectului i gradul de noutate al


proiectului; se va justifica ncadrarea domeniului proiectului ntr-unul din domeniile/subdomeniile de
specializare inteligenta si sanatate ; se va prezenta necesitatea activitilor propuse spre finanare pentru
atingerea obiectivului proiectului; se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o
component a unui alt proiect mai complex sau continuarea altui proiect. Seciunea va avea maximum 3
E
AR
ET
RC
CE

pagini >
I OI
CS
AN

4.5.1 Justificarea ncadrrii proiectului n domeniului i subdomeniului de specializare inteligent i


sntate si Justificarea ncadrrii rezultatelor obinute n urma implementrii proiectului in
sectoarele de competitivitate cu potential de crestere definte de Stategia de Competititivite:

a. Justificarea ncadrrii proiectului n domeniului i subdomeniului de specializare inteligent i


sntate din anexa 3.
b. Justificarea ncadrrii rezultatelor obinute n urma implementrii proiectului in sectoarele de
competitivitate cu potential de crestere definte de Stategia de Competititivite (anexa3.1)
(aplicantul va justifica prin date concrete aceasta incadrare):

4.5.2 Relaia cu alte programe / strategii / proiecte / alte documente relevante

Tip
Nr (program/strategie/proiect/altele Denumire Mod de relaionare
crt )
1.
2.
3.
....
< Se va prezenta modul n care investiia propusa se adreseaza si altor strategii naionale sau sectoriale
sau/i strategiilor regionale de inovare (RIS), modul in care rezultatele proiectului contribuie la atingerea
obiectivelor acestor strategii identificate >

4.6 Beneficiarii direci ai proiectului

8
<se va preciza cine sunt beneficiarii direci ai proiectului i cum vor beneficia de rezultatele proiectului
ntreprinderile. Seciunea va fi corelata cu punctul 4.5 de mai sus i cu documentele suport ale proiectului,
daca este cazul>

4.7 Descrierea proiectului

<Prezentarea activitilor si sub-activitilor, a rezultatelor estimate, perioada de derulare a activitilor i


subactivitilor, rezultate prevzute, resurse care vor fi utilizate>

E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

9
4.7.1 Lista activitilor i subactivitilor

<Tabelul de mai jos este o sinteza a activitilor i subactivitilor proiectului, care vor detaliate la punctul 4.7.2 de mai jos. Activitile i sub-activitile
eligibile se vor include in tabel aa cum sunt formulate in tabel si in Ghidul Solicitantului, seciunea corespunztoare tipului de proiect.>:

Denumire activitate Denumire Tip Durata Rezultate


subactivitate activitate cunatificate

Eligibil

Neeligibil
Durata Data Data
total ncepere finalizare

(nr. (Luna) (Luna)


luni)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Activiti de cercetare-dezvoltare (cercetare 1.1 Subactivitatea .

E
AR
ET
industrial i/sau dezvoltare experimental)

RC
CE
I OI
CS
AN
1.2 Subactivitatea.

1.x Subactivitatea.

2.Activiti de achiziie de servicii pentru cercetare- 2.1 Subactivitatea


dezvoltare
2.2 Subactiviatea

2.x Subactivitatea

3.Achiziii de servicii de consultan pentru inovare 3.1 Subactivitatea

3.2 Subactiviatea

3.x Subactivitatea

4. Achiziii de servicii suport pentru inovare 4..1 Subactivitatea

4.2 Subactiviatea

10
34x Subactivitatea

5. Activiti pentru introducerea n producie i 5.1


realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
5.x Activitati de x
punerea n
fabricaie/
funciune/ operare/
aplicare pentru
produs/ proces/
tehnologie/ serviciu
activitate
obligatorie n
proiect

5.y

E
AR
ET
RC
6. Activiti de procurare de materii prime i 6.1

CE
I OI
CS
AN
materiale necesare realizrii proiectului (pentru
activiti de cercetare dezvoltare) 6.1

6.1

7. Activiti de procurare de materii prime i materiale 7.1


necesare realizrii proiectului (pentru activiti de
introducere n productie i realizare produs/ proces/ 7.2
tehnologie/ serviciu)
7.x

8. Activiti de informare i publicitate privind 8.1 x


proiectul (obligatorii)
8.2

8.x

9. Activiti pentru infiintarea i nregistrarea SPIN-


OFF-urilor

11
x
10.Activitati pentru Management de proiect
(obligatorii si neeligibile ) x

11.Activitati pentru Audit final al proiectului x


(obligatorii si neeligibile )

<coloana 2 se va complete cu denumirea subactivitatilor avute in vedere ; coloanele 3 si 4 se vor bifa cu X in functie de situatia corespunzatoare a eligibilitii
activitii; coloanele 5,6,7 referitoare la durata vor meniona Luna 1, Luna 2. Luna x n corelare cu durata total a proiectului, cu graficul de realizare a
proiectului , cu termenele prevazute la punctul 7.4 din cererea de finanare >

E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

12
4.7.2 Descrierea activitilor si subactivitilor

Activitatea 1- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

<se va prezenta pe scurt activitatea>

Sub-activitatea 1.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

<se va descrie in detaliu subactivitatea>

Sub-activitatea 1.2 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

.........

Activitatea X- <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

Sub-activitatea X.1 <denumire activitate corelat cu tabelul 4.7.1 de mai sus>

........................

4.7.3 Riscuri

<se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului precum i msurile de
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

reducere a acestora >

4.7.4 Descrierea activitilor ulterioare de cercetare-dezvoltare i inovare pentru care se realizeaz


investiia NU ESTE CAZUL

< Se va completa numai pentru proiectele care conin activiti de investiii. Pentru activitile de
construcie/modernizare/extindere etc se vor indica laboratoarele de cercetare noi/ modernizate i
activitile de CDI corespunztore pentru care se realizeaz investiia. In cazul echipamentelor propuse
pentru achiziionare, se va descrie activitatea laboratorulului n care vor funciona. >

4.8 Managementul proiectului i resursele umane alocate proiectului


4.8.1 Metodologia de implementare a proiectului

<se va descrie modul n care va fi gestionat implementarea activitilor proiectului i mecanismul


de monitorizare, evaluare i control necesar implementrii proiectului >

4.8.2 Resurse umane

Echipa de management a proiectului


Nr Nume i prenume Poziia n proiect Angajat al Zile/om Responsabilitati
crt solicitantului alocate
DA* NU*

13
*Se va bifa cu X situaia corespunzatoare

Echipa de implementare a proiectului


Nr Nume i prenume Poziia n proiect Angajat al Zile/om Responsabilitati
crt solicitantului alocate
DA* NU*

*Se va bifa cu X situatia corespunzatoare

5.INDICATORI
Cod Indicatori de realizare Valoare la nceputul Valoare la
indicator perioadei de sfritul perioadei
implementare a de implementare
proiectului proiectului
3S7 Numr cereri de brevete rezultate
din proiect
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

CO24 Numar de noi cercetatori n


entitatea sprijinita
Numar de noi locuri de munca n
entitatea sprijinita , altele dact n
CD
CO27 Valoarea cheltuielilor totale
private atrase prin proiect
(eligibile i neeligibile)
Valoare la nceputul
Valoare la
perioadei de
Indicatori de rezultat sfritul perioadei
implementare a
de durabilitate
proiectului
Cifra de afaceri
Numar de clienti ai rezultatelor
obinute n proiect

6. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

< se va prezenta modul n care implementarea rezultatelor proiectului vor fi susinute administrativ,
tehnic i financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare. Pentru proiectele

14
care conin investiii informaiile vor fi corelate cu studiul de fezabilitate prin care se va demonstra
fezabilitatea instituional i financiar a investiiei.>

7. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

7.1 Principiul poluatorul pltete


<se va prezenta modul n care proiectul va respecta principiul poluatorul pltete, dac este cazul>

7.2 Dezvoltarea durabil


<se va prezenta modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea
durabil>

7.3 Egalitatea de anse


<se va prezenta modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i
implementarea proiectului, fie n activitile, fie n managementul proiectului, menionnd orice
component specific care arat acest lucru>
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

7.4 ACHIZIII

Tipul achiziiei
(servicii/ Valoarea Data estimat Data estimat
Nr.
bunuri/ Scopul achiziiei estimat de ncepere a de finalizare a
crt.
lucrri) (Lei) procedurii* procedurii*

1
2
3
....
.

< *Se va completa cu nr. lunii (ex. Luna 3) in corelare cu punctul 4.7.1 din cererea de finanare>

15
8. PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE


CHELTUIAL
< Se vor completa n tabel categoriile de cheltuieli eligibile conform capitolului 2.4 din Ghidul
Solicitantului, seciunea corespunztoare tipului de proiect. Se vor completa separat cheltuielile eligibile
indirecte (de regie) unde este cazul (dac nu sunt eligibile se pot include in lista cheltuielilor integral
neeligibile). >
8.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL
- lei

Intens
Valoar Valoarea
itatea
Valoare Valoare e asistenei
interv
Cod Denumire cheltuial cheltuia eligibil neeligi financiare
eniei
l (lei) (lei) bil nerambursabil
public
(lei) e (lei)
e (%)

1 2 3=4+5 4 5 6 7=4x6

CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

1.Cheltuieli pentru activitile de cercetare-


E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare


experimental)- minim 30% din cheltuielile totale
eligibile conditie de eligibilitate

Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale


pentru cercettori, tehnicieni i personal
1.1
auxiliar n msura n care acetia sunt angajai
n proiectul de cercetare)

Cheltuieli pentru achiziia de servicii de


1.2 cercetare-dezvoltare (cercetare industrial/
dezvoltare experimental)

1.3

Cheltuieli pentru achiziia de materii prime i


materiale, necesare desfurrii activitilor de
cercetare-dezvoltare

16
2. Cheltuieli pentru introducerea n producie a
rezultatelor cercetrii i realizarea
produsului/procesului/tehnologiei/serviciului-
minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie
de eligibilitate

Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale


2.1 pentru personalul implicat n activitile de
introducere n producie a rezultatelor cercetarii
i realizarea produsului);
Cheltuieli pentru achiziia de utilaje, instalaii
i echipamente strict necesare pentru
2.2
introducerea rezultatelor cercetrii n ciclul
productiv

Cheltuieli pentru achiziia de materii prime i


materiale, necesare pentru activitile de
2.3
introducere n productie i realizarea
produsului/procesului/tehnologiei/serviciului

Cheltuieli pentru achiziia de active


2.4 necorporale necesare pentru introducerea
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

rezultatelor cercetrii n ciclul productiv

2.4.1 Aplicatii informatice

2.4.2 Licente

3 Cheltuieli pentru servicii de consultan n


domeniul inovrii i pentru serviciile de sprijinire a
inovrii

Cheltuieli pentru servicii de consultan n


3.1
domeniul inovrii

3.1.1 Asisten tehnologic

3.1.2 Servicii de transfer de tehnologie

3.1.3 Consultan n materie de achiziie,


protejare i comercializare a drepturilor de
proprietate intelectual

3.1.4 Servicii de consultanta referitoare la


utilizarea standardelor

3.2 Cheltuieli pentru servicii suport pentru

17
inovare

3.2.1 Servicii de cercetare de piata

3.2.2 Servicii n materie de incercari i testari


n laboratoarele de specialitate;

3.2.3 Servicii referitoare la cerificarea,


testarea i marcarea calitatii produselor
obtinute n proiect.

4 .Cheltuieli pentru informare i publicitate pentru


proiect (obligatorii)

5 . Cheltuieli pentru infiinarea i nregistrarea


SPIN-OFF-urilor

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE DIRECTE


MINUS ACHIZITIA DE SERVICII
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

CHELTUIELI ELIGIBILE INDIRECTE

6.Cheltuieli generale de administraie (de regie)

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE

1 Taxa pe valoarea adugat

Cheltuieli aferente managementului de proiect


2
(obligatorii)

Cheltuieli aferente auditului final al proiectului


3
(obligatorii)

......................

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

(Valoa
(Valoare
(Total (Valoare re
asisten
TOTAL GENERAL buget eligibil neeligi
nerambursabil
proiect) total) bil
)
total)

18
8.2 PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI
Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului:
- lei -
NR. COMPONENTE ALE VALOARE
CRT. BUGETULUI PROIECTULUI
I VALOAREA TOTAL A
(I=II+III) PROIECTULUI
II VALOAREA NEELIGIBIL A
PROIECTULUI
III VALOAREA ELIGIBIL A
PROIECTULUI
III.1 ASISTEN FINANCIAR
NERAMBURSABIL
SOLICITAT
III.2 CONTRIBUIA ELIGIBIL A
SOLICITANTULUI
III.2.1 Contribuia n numerar
III.2.2 Contribuia n natur Nu este cazul
III.2.3 mprumut

*) In cazul n care solicitantul depune o declaraie privind eligibilitatea/ nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor eligibile incluse n bugetul proiectului, atunci, calculul cheltuielilor eligibile (col.4) se face
cu TVA. Atunci, valoarea TVA deductibile corespunztoare cheltuielilor integral neeligibile este zero.
E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

**) Se completeaz numai pentru tipurile de proiecte pentru care sunt eligibile cheltuieli generale de
administraie (indirecte).

9. LISTA ACTIVELOR DE ACHIZITIONAT PRIN PROIECT (corelata cu coninutul CF)


9.1 Lista activelor fixe corporale de achiziionat
<Denumire i caracteristici tehnice, nr.uniti >
Nr.crt. Denumire Nr.buc. Caracteristici tehnice

9.2 Lista activelor fixe necorporale de achiziionat


<Denumire i caracteristici tehnice, nr.uniti >

Nr.crt. Denumire Nr.buc. Caracteristici tehnice

19
ANEXA LA CEREREA DE FINANARE:

CV-URILE ECHIPEI DE MANAGEMENT A PROIECTULUI (max. 5)


Se va completa pentru membrii echipei de management a proiectului cte un CV de max. 1-2 pagini pe
modelul urmtor:
Acronimul Proiectului:
Funcia n cadrul Proiectului:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia Perioada Grade sau diplome
obinute

7. Experiena profesional:
Instituia Perioada Funcia Descriere
E
AR
ET
RC
CE

8. Limbi strine cunoscute:


I OI
CS
AN

9. Competene n domeniul investiiilor:


10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat (n special managerial) n alte programe/proiecte
naionale/internaionale:
Programul/Proiectul Funcia Perioada Bugetul administrat

12. Alte meniuni:

Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.

Data completrii:

20
CV-URILE PERSOANELOR DIN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
(n cazul proiectelor care conin investiii se vor ataa i CV-URILE MEMBRILOR CU
EXPERIEN DIN ECHIPELE DE CERCETARE CARE VOR FOLOSI FACILITILE CD
DEZVOLTATE DE PROIECT)
(max. 15)
Se va completa cte un CV de max. 1-2 pagini de persoan, pe modelul urmtor:
Instituia de care aparine:
Funcia n cadrul instituiei:
1. Nume:
2. Prenume:
3. Data i locul naterii:
4. Cetenie:
5. Stare civil:
6. Studii:
Instituia Perioada Grade sau diplome
obinute

7. Experiena profesional:
Instituia Perioada Funcia Descriere

8. Limbi strine cunoscute:


E
AR
ET
RC
CE
I OI
CS
AN

9. Competene:
10. Alte specializri i calificri:
11. Experiena acumulat n alte programe/proiecte naionale/internaionale:
Programul/Proiectul Funcia Perioada Bugetul administrat

12. Alte meniuni:

Declar pe proprie rspundere c datele prezentate sunt n conformitate cu realitatea.

Data completrii:

21
AN
CS
I OI
CE
RC
ET
AR
E

22