Sunteți pe pagina 1din 2

HOTRRE

Nr.___ din _________2017

Privind aprobarea mbuntirii accesului cetenilor la informaiile de interes


public difuzate din oficiu, n cadrul Primriei ....................................

Examinnd expunerea de motive nr___ din ________ 2017 naintat de ctre


.................................................................................., locuitor al .........................
.............., precum i raportul de specialitate nr ____ din _______ 2017 al Biroului
de ..................................... (biroul care se ocupa de mententanta siteului);

Vznd avizul favorabil nr ____ din _______2017 al Comisiei pentru Buget


finane, avizul favorabil nr ___ din ______2017 al Comisiei Juridice i avizul de
legalitate nr ___ al Secretarului ...................................;

n conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la


informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, a H.G. nr
123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public i a
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia
public, cu modificrile i completrile ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 141/2004 pentru modificarea i


completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001;

n temeiul dispoziiilor art 45, alin. 6 i ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea
nr. 215/2001R a administraiei publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;

HOTRTE:
Art. 1. Se vor publica pe pagina web a Primriei Buzau, avnd adresa
www.primariabuzau.ro , rapoarte lunare coninnd valorile tuturor achiziiilor
publice efectuate de ctre Primria Buzau att n nume propriu ct i prin
direciile sau instituiile subordonate acesteia sau Consiliului Local al jud. Buzau,
cu nominalizarea partenerului emitent al facturii;
Art. 2. Raportul lunar de achiziii va fi publicat pn pe data de 10 a fiecrei luni i
va conine toate achiziiile de bunuri i servicii efectuate n cursul lunii anterioare;

Art. 3. Publicarea rapoartelor lunare se va face n subcapitolul intitulat Buget /


datorie public / achiziii din capitolul Informaii publice de pe pagina web a
Primriei Buzau;

Art. 4. Prevederile prezentei hotrri vor fi duse la ndeplinire de Direcia


Economic n colaborare cu ........................................... (biroul care se ocupa de
mententanta siteului);

Art. 5. Prezenta hotrre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului


municipiului, autoritilor i persoanelor interesate.

Preedinte de edin Contrasemneaz

Consilier Secretarul .................................

__________________ .....................................

Iniiatorul proiectului de hotrre

................................................., cu domiciliul n ................................., Judeul


.................., legitimat cu CI seria ............., nr _______

__________________

S-ar putea să vă placă și