Sunteți pe pagina 1din 40

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


MASTERAT CONTABILITATE INTERNATIONALA

Compania Farmaceutica Remedia SA

Membrii echipa:
Enache Georgiana Eveline
Bondoc Georgiana Valeria

-Bucuresti-
-2017-

1
Cuprins

Capitolul I.................................................................................................................................3
Date de identificare ale agentului economic..........................................................................3
1.1 Date de identificare......................................................................................................3
1.2 Scurt Istoric.................................................................................................................3
Capitolul II................................................................................................................................5
Diagnosticul situatiei actuale...................................................................................................5
2.1. Diagnosticul juridic.........................................................................................................5
2.1.1. Actul de constituire si forma juridica.......................................................................5
2.1.2. Statutul si contractul de societate.............................................................................6
2.1.3. Capitalul social.........................................................................................................6
2.1.4. Administrarea societii............................................................................................7
2.1.5. Dreptul de proprietate...............................................................................................7
2.1.6. Salariati, drepturi sociale..........................................................................................7
2.1.7. Registrele si evidentele contabile.............................................................................8
2.1.8. Litigii........................................................................................................................8
2.2.Diagnosticul comercial.....................................................................................................9
2.2.1. Produse si servicii....................................................................................................9
2.2.2. Analiza factorilor externi..........................................................................................9
2.3.Diagnosticul resurselor umane.......................................................................................12
2.3.1 Actiuni si actionariat................................................................................................12
2.3.2 Conducerea..............................................................................................................12
2.3.3 Persoane afiliate......................................................................................................13
2.3.4 Salariati..................................................................................................................13
2.3.5 Organigrama si Managementul Societatii...............................................................14
2.4. Diagnosticul de mediu...................................................................................................15
2.5. Diagnosticul financiar...................................................................................................16
2.5.1 Fondul de rulment...................................................................................................16
2.5.2 Necesarul de fond de rulment (NFR)......................................................................17
2.5.3 Trezoreria neta (TN)................................................................................................17
2.5.4 Analiza performantelor financiare...........................................................................18
2.5.5 Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii....................................................22
2.5.6 Analiza fluxurilor de trezorerie...............................................................................25
2.6. Analiza SWOT..............................................................................................................29
Capitolul III Metode de evaluare a entitii........................................................................30
3.1. METODA CASH-FLOW-ULUI NET ACTUALIZAT (FLUXUL NET DE
LICHIDITATI ACTUALIZAT)............................................................................................30
3.2 Metoda Activ Net Corectat.............................................................................................38
CONCLUZII............................................................................................................................40

2
Capitolul I.
Date de identificare ale agentului economic

1.1 Date de identificare

Denumirea: Societatea comerciala Farmaceutica REMEDIA S.A.


Sediul: Judetul Hunedoara, localitatea Deva, str. Dorobantilor, nr 43
Forma juridica: Societate pe actiuni
Codul fiscal: RO2115198
Capital social subscris si varsat: 10.608.980 lei
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comerlului: J2O/700/1991
Data infiintarii: 25 iulie 1991, in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 15/1991,
prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Deva
Durata de functionare: nelimitata
Pagina de internet: www.remedia.ro
Telefon: +40 254 223 260 ; fax: +40 254 226 197
Adresa de e-mail : remedia@remedia.ro

1.2 Scurt Istoric

1991: Oficiul Farmaceutic Regional Deva, deschis in 1957, devine Farmaceutica


REMEDIA S.A. si opereaza ca distribuitor regional cu lant propriu de 27 de farmacii in
judetele Hunedoara si Alba
1994: Valentin-Norbert TARUS infiinteaza compania V.TARUS RoAgencies S.R.L.
pentru dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor strategice cu producatori internationali de
medicamente de renume si reprezentarea acestora pe piata Farmaceutica romaneasca.
2000: Compania V.TARUS RoAgencies S.R.L. achizitioneaza pachetul majoritar al
Farmaceutica REMEDIA S.A. distribuitor regional cu lant propriu de farmacii in judelete
Hunedoara si Alba.
2006: Farmaceutica REMEDIA S.A. fuzioneaza cu V. TARUS RoAgencies S.R.L. prin
absorbtia actionarului majoritar.
2008: Se inaugureaza un nou centru logistic in Bucuresti, la nivelul standardelor
internationale GDP.

3
2009: Farmaceutica REMEDIA S.A. este promovata si listata la BVB Bucuresti
categoria II, iar dl Lutz STACHE, reprezentantul firmei AHG Vermogensverwaltungs
achizitioneaza 16,5% din actiunile companiei.
2011: Lantul de Farmacii REMEDIA se extinde in restul tarii la 63 de unitati.
Compania isi consolideaza structura, prin trei divizii specializate Farmaciile REMEDIA,
Divizia distributie si Divizia spitale -, servicii logistice la nivel national, servicii integrate de
marketing si promovare medicala, cat si servicii de inregistrare produse farmaceutice si
monitorizare studii clinice pentru piata farmaceutica.
Cifra de afaceri se dubleaza de la consolidarea business-ului in 2006.
2012: Lantul de Farmacii REMEDIA se extinde in tara la 72 de unitati si o cifra de
afaceri neta a companiei de 53 mil Euro, cu EBITDA peste 1,8 milioane de euro. Farmaciile
REMEDIA isi diversifica serviciile oferite, inclusiv ingrijiri la domiciliu prin companii
specializate.
2014: Preocupata de cresterea accesibilitatii si a gamei de produse si servicii furnizate,
Farmaceutica REMEDIA isi continua expansiunea, reteaua numarand la finele anului 90 de
unitati, inclusiv REMEDIA Baby, magazin dedicat exclusiv copiilor. Adaptarea permanenta
la cerintele consumatorilor a dus la crearea unei zone speciale REMEDIA Natural in fiecare
farmacie

Obiectul de activitate al Societatii consta in urmatoarele:


- Domeniul principal de activitate al Societatii: cod CAEN 464 Comert cu ridicata al
bunurilor de consum;
Obiectul principal de activitate : cod CAEN 4646 - Comert cu ridicata al produselor
farmaceutice;
De asemenea, Societatea va desfasura activitati de import - export conform obiectului
de activitate.

Capitalul social al Societatii


Este de 10.608.980 lei, integral subscris si varsat. Capitalul social al societatii este
constituit din 9.698.082 lei aport in numerar, 573.887.30 lei aport din fuziuni si 337,010,70
lei aportul initial al Statului Roman care este actionarul fondator. Capitalul social este divizat
in 106.089.800 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0.1 lei / l actiune.

Pondere din capitalul social


Actionari Nr. Actiuni (%)
Tarus Valentin-Norbert 70.555.514 66,505
AHG Vermogensverwaltungs Gesmbh Cottbus 17.486.191 16,4824
Deu
Persoane fizice 9.048.901 8,5295
Persoane juridice 8.999.194 8,4826
Total 106.089.800 100,0000

4
Capitolul II.
Diagnosticul situatiei actuale

2.1. Diagnosticul juridic

In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de


proprietate, drepturile sociale, comerciale, etc.

Forma juridic: Societate pe aciuni nregistrarea la R.C: J20/700/25.07.1991 C.U.I.


(Cod Fiscal): RO 2115198
Sediul social: Deva, str. Dorobanilor, nr.43
Puncte de lucru:
Depozite: - Tg. Mure, str. Liviu Rebreanu, nr.2, jud. Mure - Timioara, str. Simion
Barnuiu 83/c, jud. Timi - Tg. Jiu, str. Barajelor 5, jud. Gorj- Pitesti : str. Razboieni nr. 1 -
Targoviste : str. Calea Domneasca bl. L2D, parter
Farmacii - 90 farmacii proprii
Societati afiliate (Grup)
Principalul actioner al Farmaceutica REMEDIA S.A. Valentin Norbert Tarus detine
participatii la societatile Gerofarm S.R.L. din Orastie si Tarus Media S.R.L. din Bucuresti.
Societatea Farmaceutica Magheru S.R.L. este detinuta 100% de catre Tarus Media S.R.L., iar
Ralf Farmacie S.R.L. este detinuta in proportie de 98% de Tarus Media S.R.L. si 2% de dnul.
Valentin Norbert Tarus.

In cursul anului 2014 a fost lichidata societatea DomProsan S.R.L. la care


Societatea detinea 80% din partile sociale.

2.1.1. Actul de constituire si forma juridica

Denumirea societatii este Farmaceutica REMEDIA. Societatea este persoana juridica


romana, constituita ca "societate comerciala pe actiuni"
Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat
integral.
Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, sub nr.
J2O/7OO/r-991.
Societatea are Certificatul de inregistrare fiscala, cod 2115198.

5
2.1.2. Statutul si contractul de societate

Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor


legale la data de 18.03.1997 din care rezulta urmatoarele:
Forma juridica a societatii: persoana juridica romana avand forma de societate pe
actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu
prezentul act constitutiv.
Societatea este infiintata pe o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii
sale la Oficiul Registrului Comertului.
Obiectul de activitate al Societatii consta in urmatoarele: .
- Domeniul principal de activitate al Societatii: cod CAEN 464 Comert cu ridicata al
bunurilor de consum;
Obiectul principal de activitate : cod CAEN 4646 - Comert cu ridicata al produselor
farmaceutice;
De asemenea, Societatea va desfasura activitati de import - export conform obiectului
de activitate.
Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei in vigoare.
Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor
conform legii.

2.1.3. Capitalul social

Capitalul social al Societatii este de 10.608.980 lei, integral subscris si varsat. Capitalul
social al societatii este constituit din 9.698.082 lei aport in numerar, 573.887.30 lei
aport din fuziuni si 337,010,70 lei aportul initial al Statului Roman care este actionarul
fondator. Capitalul social este divizat in 106.089.800 actiuni nominative dematerializate, in
valoare nominala de 0.1 lei / l actiune.
Structura sintetica consolidata la data de 07.02.2017 a detinatorilor de instrumente
financiare emise de Farmaceutica REMEDIA S.A., simbol RMAH, conform Registrului
detinatorilor de instrumente financiare comunicat de Depozitarul Central S.A. este
urmatoarea:
- 66,0580 % din capitalul social subscris si integral varsat, reprezentand 70.080,850
actiuni in valoare totala de 7,008.085 lei, detine Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac..
- 16,4824 % din capitalul social subscris si integral varsat, reprezentand 17.486.191
actiuni in valoare totala de 1.748.679,10 lei, detine Societatea AHG Vermogensverwaltungs
GmbH , persoana juridica germana, cu sediul in Markt str. 14, 03046 Cottbus , DEU, avAnd
cod fiscal 056/10s/03863.
- 9,0343 % din capitalul social, subscris si integral varsat, reprezentand 9.584.507
actiuni in valoare totala de 958.450,70 lei, detin alti actionari, persoane fizice.

6
- 4,4252 % din capitalul social, subscris si integral varsat, reprezentand 8.938.252
actiuni in valoare totala de 893.825,20 lei, detin alti actionari, persoane juridice.

2.1.4. Administrarea societii

Societatea este administrat de un consiliu de administraie format din 5 membrii, care


decide asupra activitii firmei asigurnd politica economic, comercial i contabil a
societii. Atribuiile sunt n conformitate cu Legea societilor comerciale nr.31/1990
republicat.

Persoanele mputernicite pentru administrarea societii, sunt:


ru Valentin Norbert preedinte Consiliu de Administraie
Fleischer Paula membru
Chirita Zoe - membru
Sc EXCEL PLUS SRL prin Banciu Mircea membru

2.1.5. Dreptul de proprietate

Sediul social al Societatii este in Romania, Deva, str. Dorobantilor nr. 43, judetul
Hunedoara si poate fi mutat la orice alta adresa din Romania, prin hotararea Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor sau hotararea Consiliului de Administratie, dupa caz, in
conformitate cu cerintele de procedura si publicitate prevazute de legislatia romana.
Societatea poate, in conformitate cu cerintele de procedura si publicitate prevazute de
legislatia romana, sa deschida filiale si sucursale, agentii, puncte de lucru si reprezentante la
orice adresa din Romania si din strainatate.

2.1.6. Salariati, drepturi sociale

In anul 2014, societatea functioneaza cu un numar de 468 salariati cu contracte


individuale de munca. In societate nu este organizat un sindicat al salariatilor. Nu au fost
inregistrate conflicte de munca intre conducere si salariati. Drepturile salariatilor au fost
achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale. Societatea este la zi cu plata
obligatiilor catre bugetul statului referitoare la salariati.
Toti angajatii Societatii sunt inclusi in Planul de pensii al statului roman, In acest
context, Societatea efectueaza plati catre statul roman in contul salariatilor sai.
Societatea nu are nici un alt plan de pensii sau alt plan de acordare de beneficii dupa
pensioare, in afara celui mentionat in aliniatul anterior.
Contributiile Societatii la planul de Pensii al statului roman sunt suportate pe costuri
lunar, in luna pentru care se datoreaza aceste contributii.

7
Conform Contracului Colectiv de Munca, salariatii care se pensioneaza pentru limita de
varsta vor primi o indemnizatie egala cu 2 salarii brute, luandu-se ca baza ultimul salariu brut
al angajatului.

Alte beneficii ale salariatilor


Toti angajatii pe baza de contract de munca beneficiaza de tichete de masa conform
legislatiei in vigoare.
De asemenea, in conformitate cu Contractul colectiv de munca, toti angajatii
beneficiaza de prime fixe cu ocazia Pastelui si Craciunului, precum si de prima de vacanta.
In conformitate cu Contractul individual de munca, angajatii concediati individual
beneficiaza de o indemnizatie egala cu ultimul salariu brut, daca au o vechime de 1-3 ani, 2
salarii brute daca au o vechime de 3-6 ani si 3 salarii brute daca vechimea depaseste 6 salarii.
In cazul concedierilor colective compensatia acordata este similara cu cea pentru concediere
individuala.
Politica Societatii pentru alte beneficii ale angajatilor pe termen lung este sa recunoasca
castigurile si pierderile in perioada in care apar in cadrul contului de profit si pierdere.

2.1.7. Registrele si evidentele contabile

Societatea tine evidenta contabila in lei, intocmeste bilantul si contul de profit si


pierderi, avand in vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale,
administratorii prezinta cenzorilor bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si
pierderi, insotit de raportul lor si de documentele justificative.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial,
partea a IV-a.

2.1.8. Litigii

Societatea are deschise litigii in calitate de reclamant, in principal pentru recuperarea


unor sume de natura comerciala de la clientii ale caror debite au depasit termenul scadent.
In cursul anului 2014, instantele judecatoresti au dat castig de cauza unui angajat al
Farmaceutica REMEDIA S.A. obligand societatea la plata drepturilor salariale reclamate de
acesta, in suma de 90.712 ron.

8
2.2.Diagnosticul comercial

2.2.1. Produse si servicii

SC. FARMACEUTICA REMEDIA. SA asigura o gama diversificata de servicii,


precum:
1. Distributie farmacii si spitale
2. Servicii logistice
3. Marketing si promovare
4. Inregistrare produse farmaceutice:
- Inregistrarea de medicamente, dispozitive medicale, suplimente nutritive si produse
cosmetice in Romania si in Republica Moldova.
- Efectuarea de studii de piata in vederea largirii portofoliului de produse ale companiei.
- Monitorizarea studiilor clinice desfasurate de companiile partenere.
5. Materiale de ambalare :Folie PVC mono, Folie PVC duplex, Folie PVC triplex, Folie
aluminiu

2.2.2. Analiza factorilor externi

Societatea SC. FARMACEUTICA REMEDIA. SA se confrunta cu un mediu dinamic si


foarte variat deoarece atat in macromediul cat si in micromediul isi pun amprenta pe modul
de desfasurare al firmei cat si pe situatia acesteia .

A) Macromediu

Factorii macromediului care pot influenta societatea sunt :


- factori economici precum piata interna , care poate afecta societatea prin fluctuatia de
cerere care poate sa scada brusc datorita aparitiei unei crize economice survenita brusc , ori
prin o scadere a ofertei societatii ce se poate datora spre exemplu cresterii taxelor pentru
activitatea exercitata de societate;
- factori tehnici si tehnologici ce sunt reprezentati de nivelul tehnic al utilajelor ,
echipamentelor si masinilor detinute de societate , care in cadrul acestei societati se innoiesc
in functie de gradul de depreciere al fiecaruia , lucru foarte important , deoarece acesti factori
tehnici si tehnologici pot influenta nivelul preturilor practicat de catre societate pentru

9
produsele si serviciile oferite , calitatea produselor si serviciilor oferite , precum si nivelul
profitului;
- factorii de management functionarea societatii este puternic influentata de sistemul de
management practicat in cadrul mediului national in care aceasta functioneaza;
- factori politici au influentat societatea prin politicile de impozitare care au inregistrat
cresteri de la un an la altul;
- factori demografici influenteaza societatea prin faptul ca , daca numarul populatiei
este in crestere va creste si consumul de prode si servicii livrate si oferite de catre societate;
- factorii juridici influenteaza societatea prin legi , decrete guvernamentale , ordonante ,
decizii ale prefecturilor si primariilor , care pot afecta si dezvotarea societatii.

B) Micromediu
Factorii micromediului care pot influenta societatea pot fi :
- furnizorii sunt reprezentatii care in baza unor relatii contractuale asigura intreprinderii
resursele necesare de materii prime;
- Clientii alcatuiti din firmele cu care societatea are contracte incheiate;
- Concurenta este acerba in domeniul farmaceutic , fapt ce se poate datora prin lantul de
farmacii pe care societatea le detine precum si serviciile pe care aceasta le ofera .

C) Clienti

Distributia in farmacii se realizeaza pentru mai mult de 2500 clienti de circuit deschis:
farmacii independente, lanturi de farmacii si distribuitori. In spitale, vanzarea de produse
farmaceutice, vaccinuri si materiale sanitare, n baza contractelor si parteneriatelor solide
ncheiate cu peste 400 de clienti:
Spitale din sistemul sanitar public si privat
Centre Medicale de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu
Institute Clinice Nationale
Autoritati de Sanatate Publica si Ministerul Sanatatii
SC. FARMACEUTICA REMEDIA. SA ofera servicii complete, prin centrele
logistice la nivel national din Bucuresti, Deva, Brasov, Craiova, Iasi, Pitesti, Tg.Mures,
Timisoara pentru companiile interesate in reducerea costurilor pe activitatile de outsourcing.
Principalii parteneri pentru care se asigura servicii logistice sunt: Astellas, Bayer, Gerot
Lannach, Health Advisors, Desitin Success in CNS, Montavit. Compania asigura servicii
integrate de marketing si promovare medicamente pentru companii farma de renume:
DOETSCH GRETHER, DR. AUER, GEBRO-PHARMA, HEMATRIS, NANOREPRO,
OYSTERSHELL, ROWA-WAGNER, TRENKA, VEMEDIA, ULURU-VELOCITAS si si
detinem APP pentru Alprostadil REMEDIA 500 mcg. Pentru inregistrarea produselor
farmaceutice compania detine contracte prezente in derulare, printre care : Astellas, Baxter,
Dolorgiet, Gebro Pharma, Tarius, Santen, Hematris. Printre clientii materialelor de ambalare
se regasesc: Antibiotice Iasi, Terapia /Ranbaxy, Europharm / GSK, Sandoz, Zentiva / Sanofi,
Labormed / Alvogen Hofigal, Organic Linnea, Sintofarm, Hyllan Pharma, Laboratoarele
Medica, Biofarm, Gedeon Richter Romania. Nu exista o dependenta semnificativa a societatii

10
fata de un singur client. In topul clientilor de marfuri ponderea pozitiei 1 este de 9.11% (Casa
Judeteana de Sanatate Hunedoara), primii 20 realizand impreuna o pondere de 31.56% din
vanzarile totale.

D) Furnizori

Farmaceutica Remedia S.A. a consolidat procesul de achizitii centralizate, inclusiv in


colaborare cu alti parteneri, in scopul obtinerii celor mai bune conditii comerciale din piata
(discount-uri si termene de plata). In anul 2013 a achizitionat produse farmaceutice si
parafarmaceutice de la un numar de aproximativ 176 furnizori, din care:
Achizitii directe de la 58 producatori/furnizori internationali (Perlen Converting AG
Elvetia, ALUBERG S.P.A. Italia, Auriga International- Belgia, Isis Pharma- Franta)
Achizitii directe de la 35 producatori/furnizori autohtoni
- Achizitii indirecte de la 83 distribuitori autohtoni Ponderea pe care o ocupa
categoriile de furnizori in total valoare achizitii este:
- Achizitii directe de la producatori/ furnizori internationali 71 %
- Achizitii directe de la 35 producatori/furnizori autohtoni 5 %
- Achizitii indirecte de la 83 distribuitori autohtoni 24 %

E) Pozitia pe piata

Farmaceutica Remedia S.A. detine o cota de piata de 2.33%, iar principalii concurenti
in domeniul distributiei farmaceutice sunt: Mediplus, Farmexpert si Polisano. In retelele de
farmacii, Sensiblu ocupa primul loc cu un numar de 227 de farmacii, fiind urmata de Catena
cu 200 farmacii si Dona, cu 148 farmacii. Printre activitatile de promovare se regasesc:
- Participarea la congresul national de dermatologie
- Participarea la targul Baby Expo
- Prezentarea companiei la primul Congres al Societatii Romane de Chirurgie Vasculara
de catre Dr. Radu Popa
- Participarea la Congresul National de Chirurgie Cardiovasculara de la Iasi

Puncte forte Puncte slabe


Detine contracte de distributie Cota de pia destul de sczut
exclusive pentru produsele SANDOZ. Expunerea companiei la un risc
Achizitioneaza produse de la diferiti valutar datorit importurilor realizate.
furnizori
Nu exista o dependenta semnificativa
a societatii fata de un singur client

11
2.3.Diagnosticul resurselor umane

2.3.1 Actiuni si actionariat

Sunt actiuni nominative in valoare de 0,1 lei/actiune in numar de 106.089.800 actiuni,


cu urmatoarea structura sintetica de proprietate:

Actionari Nr. actiuni Pondere din capitalul


social (%)
Tarus Valentin-Norbert 70.555.514 66,505
AHG 17.486.191 16,4824
Vermogensverwaltungs
Gesmbh Cottbus Deu
Persoane fizice 9.048.901 8,5295
Persoane juridice 8.999.194 8,4826
Total 106.089.800 100%

2.3.2 Conducerea

In decursul ultimilor ani, Farmaceutica Remedia S.A. a fost condusa de un Consiliu de


Administratie format din 3 persoane, in urmatoarea componenta:
1. Tarus - Valentin-Norbert Tarus e.U. presedinte Consiliu de Administratie
reprezentata de Valentin-Norbert Tarus
2. Banciu Mircea membru Consiliu de Administratie,
3. Chirita Zoe membru Consiliu de Administratie

Conducerea executiva a fost asigurata de un director general, care are in subordine


directori departamentali si manageri: Peloiu Robert-Mihail (are si mandat de director
financiar).

12
2.3.3 Persoane afiliate

Lista persoanelor afiliate societatii se compune din:

Valentin-Norbert Tarus cetatean austriac


Tarus - Valentin-Norbert Tarus e.U. (intreprindere individuala austriaca)
Sibmedica SRL
Tarus Medica SRL
Gerofarm SRL
Societatea Farmaceutica Magheru SRL
Ralf Farmacie SRL
Imobiliara Magheru SRL
Bloc Magnolia SRL
Domprosan SRL

2.3.4 Salariati

Farmaceutica Remedia S.A. are, cu mici variatii, in jur de 468 angajati. Distributia
acestora pe departamente este urmatoarea:

- Farmacii Remedia: 260 persoane


- Distributie farmacii: 30 persoane ( agenti vanzari si reprezentanti vanzari
prin telefon)
- Distributie spitale: 7 persoane
- Logistica depozite: 60 persoane
-Logistica transport: 37 persoane
- Departamente de suport si management (Contabilitate, IT, Administrativ, HR, Control
etc.) : 81 persoane

Din cei 468 angajati, aproximativ 50% au studii superioare (farmacie 107, medicina
2, economice 22, tehnice 31, juridice 5, alte specializari 60).

In companie nu exista sindicat al salariatilor. Aceasta are 4 reprezentanti ai salariatilor


care participa la negocierea contractului colectiv de munca si care ii reprezinta pe salariati in
relatiile cu societatea.

13
Structurile de guvernanta corporativa functioneaza normal, administrarea si
reprezentarea societatii fiind de competenta si in responsabilitatea membrilor Consiliului de
Administratie (CA) si a directorului general. Nu au fost situatii de demisie, revocare din
functie sau probleme de retribuire.

2.3.5 Organigrama si Managementul Societatii

Organigrama Farmaceutica Remedia SA prezinta sintetic relatiile intre diferite nivele


decizionale si structure specializate. Conform acesteia, managementul societatii este
ierarhizat pe 4 nivele decizionale:
Consiliul de Administratie:
1. Consiliul de Administratie
2. CEO / Directorul General
3. COO si CFO / Directori Generali Adjuncti
4. Manageri de departamente
Departamentele sunt structurate in compartimente specializate pe activitati conduse de
un manager de department si cuprind corpul angajatilor specialist cu studii medii si
superioare.
Consiliul de Administratie, ca organ cu atributii de decizie si control, va respecta
intotdeauna hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, pe care le va aduce intocmai la
indeplinire.
Atributiile de control al societatii sunt realizate cu aportul structurilor de Audit extern,
Audit intern si inventariere.
Conducerea activitatilor curente ale societatii este incredintata Directorului General.
Acesta conduce si coordoneaza direct activitatea directorilor generali adjuncti COO si CFO, a
departamentelor HR si Juridic.
Directorul General Adjunct Operativ si Directorul General Adjunct Financiar sunt
subordonati direct Directorului General .
Departamentele functionale ale companiei sunt conduse de manageri de departamente,
care raspund de realizarea atributiilor in cadrul departamentelor respective. Departamentele
functionale subordonate COO sunt: achizitii, distributie, farmacii Remedia, Logistica,
Marketing
Departamentele functionale subordonate CFO sunt: economic, IT, administrativ.

Puncte forte Puncte slabe


Conditii corespunzatoare de munca Cresterea numarului de sanctiuni
Structura personalului este Desfacerea contractelor de munca a
corespunzatoare activitatii unor salariati pe motive disciplinare si
Existent unui sistem de stimulente sanitare.
material si morale eficient

14
2.4. Diagnosticul de mediu

Farmaceutica REMEDIA SA respecta legislatia in domeniu in ceea ce priveste


protectia mediului inconjurator. Nu exista litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind
protectia mediului inconjurator.
Compania isi manifesta in permanenta grija pentru respectarea mediului inconjurator,
luand masurile necesare pentru incadrarea in limitele general impuse de legislatie. In acest
sens se respecta/desfasoara proceduri sustinute pentru:
- Reciclarea materialelor refolosibile : carton, hartie, mase plastice, metale, sticle,
componente electronice etc. pe baza de contracte cu firme de profil;
- Impunerea de masuri organizatorice si tehnologice pentru reducerea consumurilor
energetice si de apa;
- Excluderea utilizarii in activitatile de intretinere si comerciale desfasurate a
substantelor periculoase pentru mediu;
- Promovarea si implementarea utilizarii de materiale din resurse regenerabile
(biologice);
- Gestionarea deseurilor in conformitate cu cerintele legale;
- Depozitarea si gestionarea materialelor de intretinere astfel incat sa se evite orice
pericol de poluare a mediului inconjurator;
- Gestionarea si intretinerea

15
2.5. Diagnosticul financiar

Situatia neta exprima valoarea contabila a drepturilor pe care le poseda proprietarii


asupra intreprinderii, fiind averea proprietarilor si trebuind sa fie suficienta pentru a asigura
functionarea si independenta financiara a intreprinderii .

Situatia neta = Activ total Datorii totale

In anul 2015 , societatea se confrunta cu o gestiune financiara deficitara , inregistrandu-


se o scadere mare a situatiei nete, mentinandu-se totusi pozitiva . Aceasta situatie se
inregistreaza datorita unei scaderi a activului total concomitent cu cresterea datoriilor pe
termen scurt si pe termen lung ale societatii .
In anul 2016 societatea inregistreaza insa o crestere mare a situatiei nete comparativ cu
anul 2015, respective anul 2014, fapt ce se poate pune pe seama scaderii foarte mari a
datoriilor, in conditiile in care activele totale se mentin aproximativ constante.

2.5.1 Fondul de rulment

Fondul de rulment reprezinta nivelul surselor permanente utilizate de catre societate


pentru finantarea activelor circulante ori partea din sursele stabile utilizate pentru finantarea
activelor ciclice . El apare sub forma de marja de securitate financiara ce permite firmei sa
faca fata , fara dificultate , riscurilor variate ce pot aparea pe termen scurt , fiind expresia
realizarii echilibrului financiar pe termen scurt .

FR = CAPITALURI PROPRII IMOBILIZARI

16
In toti cei 3 ani analizati , fondul de rulment a inregistrat doar valori pozitive cu o
tendinta de crestere in anul 2016. Valorile pozitive arata ca societatea detine un excedent de
resurse permanente si poate face fata riscurilor pe termen scurt.

2.5.2 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Necesarul de fond de rulment reprezinta partea din activele ciclice ce trebuie finantate
din surse stabile , respectiv activele circulante , cu termen de lichiditate mai mic de un an ,
care urmeaza sa fie finantate din surse stabile , cu exigibilitate mai mare de un an , respectiv
suma necesara pentru finantarea decalajelor ce se pot produce in timp intre fluxurile reale si
fluxurile de trezorerie determinate in special de activitatea de exploatare.

NFR = ( Active curente Active de trezorerie ) ( Datorii curente Pasive de


trezorerie) = (Stocuri + Creante ) Datorii de expolatare

Nevoia de fond de rulment a companiei a inregistrat valori negative in toti cei 3 ani
studiati, fapt din care se poate deduce faptul ca exista un surplus de resurse temporare in
raport cu nevoile temporare . Se poate considera ca fiind o situatie normala daca acest fapt se
poate pune pe seama accelerarii vitezei de rotatie a stocurilor si a crentelor , ori a angajarii
unor datorii de exploatare cu termene de plata mai mici .

2.5.3 Trezoreria neta (TN)

Trezoreria la nivelul unei intreprinderii este imaginea dispobilitatilor monetare si a


plasamentelor pe termen scurt aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor , respectiv
din plasarea excedentului monetar .

17
TN = FR NFR

Trezoreria neta a inregistrat valori negative in toti cei 3 ani , ceea ce releva faptul ca
exista un dezechilibru financiar , cand nevoia de fond de rulment nu poate fi finantata in
intregime din resurse permanente .

2.5.4 Analiza performantelor financiare

Analiza performantelor financiare se poate realiza prin 2 modalitati :


pe baza contului de profit si pierdere
pe baza soldurilor intermediare de gestiune

a) Marja comerciala reprezinta indicatorul care cuantifica nivelul de performanta


financiara inregistrat de firma din activitatea sa comerciala . Ca mod de calcul , acest
indicator trebuie sa tina cont de toate veniturile si cheltuielile legate de activitatea de
comercializare a marfurilor .

Marja comerciala (MC) = Venituri din vanzari de marfuri Costul marfurilor

Marja comerciala a inregistrat valori pozitive in perioada 2014-2016 , fapt benefic


pentru intreprindere ce denota faptul ca aceasta si-a acoperit costul fabricarii produselor ,
veniturile din vanzarea marfurilor depasind cheltuilelile efectuate pentru achizitionarea
materiilor prime si producerea marfurilor .

b)Productia exercitiului caracterizeaza activitatea de productie a unitatii : ceea ce


produce intreprinderea a fabricat si vandut , ceea ce a fabricat si a ramas in stoc precum si
ceea ce a fabricat pentru ea insasi .

18
Productia exercitiului (PE) = Cifra de afaceri + Productia stocata + Productia
imobilizata

Concluzii

Productia exercitiul a fost pozitiva si in crestere semnificativa in anul 2015 fata de anul
2014 . Valoarea stocurilor a inregistrat o scadere semnificativa fata de anu precedent de
11.601.621 lei.
Cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 15.566.837 lei fata de anul 2016 si datorita
cresterii valorii de distributie depozite si distributie spitale si spitale.
Valoarea adaugata - reprezinta cuantumul eficientei economice a cheltuielor cu
consumurile intermediare care au participat la obtinerea productiei exercitului.
Spre deosebire de cifra de afaceri , care include si valoarea cumpararilor de materii
prime , materiale si servicii care se regasesc in cifra de afaceri a firmelor furnizoare , valoarea
adaugata cuprinde numai echivalentul activitatii firmei . Beneficiarii valorii adaugate sunt :
personalul , actionarii , statul , institutiile de credit si intreprinderea .

Valoarea adaugata (VA) = Productia exercitiului Consumuri de la terti

Concluzii

Valoarea adaugata prezinta fluctuatii de la un an la altul , mentinadu-se insa la valori


pozitive , lucru ce denota faptul ca activitatea firmei poate sustine remunerarea beneficiarilor
valorii adaugate .
Excedentul brut din exploatare scoate in evidenta fluxurile de numerar care sunt
implicate in activitatea de exploatare a firmei .
Acesta indica marimea resurselor de finantare rezultate din activitatea sa de exploatare .
Excedentul brut de exploatare nu poate fi influentat de politica de indatorare , politica de
amortizare , politica de dividend ori de politica de reinvestire .

19
Excedentul brut din exploatare (EBE) = Valoarea adaugata (Cheltuieli cu personalul
+ impozite , taxe , varsaminte asmilate )

Concluzii

Excedentul brut din exploatare a inregistrat doar valori pozitive pe parcursul perioadei
2014-2016 , ca urmare a unor venituri din exploatare mai mari decat cheltuielile de
exploatare , ceea ce denota o crestere a profitabilitatii firmei si a capacitatii de autofinantare
rezultata din activitatea de exploatare.
Nivelul rezultatului de exploatare ofera informatia privind marimea resurselor
determinate de activitatea de exploatare pe care intreprinderea se poate baza in privinta
acoperirii cheltuielilor sale financiare.

Rezultatul exploatarii (RE) = Excedentul brut din exploatare + Alte venituri din
exploatare Alte cheltuieli din exploatare amortizari si provizioane din exploatare

Rezultatul exploatarii (RE) = Excedentul brut din exploatare + Alte venituri din exploatare Alte
cheltuieli din exploatare amortizari si provizioane din exploatare
INDICATOR/AN 2014 2015 2016
EBE 227076313 219214851 228857368
Alte venituri din exploatare 1370702 1107265 812901
Alte cheltuieli din exploatare 2657713 9307458 9738330
amortizari si provizioane din
exploatare 8674046 982012 688273
RE 217115256 210032646 219243666

Pofitul din exploatare exprima marimea absoluta a rentabilitatii activitatii de exploatare,


prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatarii . Rezultatul exploatarii reflecta

20
in acest caz performantele firmei , observandu-se ca aceasta inregistreaza valori pozitive in
primul an, urmat de o scadere in anul 2015 si o revenire semnificativa in anul 2016.
Rezultatul curent este rezultatul tuturor operatiilor curente ale intreprinderii deoarece ia
in considerare atat rezultatul activitatii de exploatare normale si curente, cat si pe cel al
activitatii financiare.
Aprecierea influentei politicii financiare a ntreprinderii asupra rentabilitii este
posibila deoarece pentru calculul acestui indicator sunt luate in considerare si elementele
financiare.
Rezultatul curent (RC) = Rezultatul din exploatare + Venituri financiare Cheltuieli
financiare

Rezultatul curent inregistreaza o valoare pozitiva in toti cei 3 ani. Valoarea pozitiva
indica cresterea performantelor financiare alte intreprinderii , ce pot fi puse pe seama
profitului din exploatare si cresterea profiturilor din activitatea financiara.

Rezultatul brut al exercitiului, denumit si rezultatul exercitiului inaintea impozitarii


reprezinta profitul sau pierderea rezultate din activitatea desfasurata intr-un interval de timp
determinat, de regula un an, de catre o intreprindere. Rezultatul brut al exercitiului este
indicatorul cel mai sintetic ce are capacitatea de a reflecta eficienta activitatii desfasurate.

Rezultatul brut (RB) = Rezultatul curent + Venituri financiare Cheltuieli financiare

In anul 2014, activitatea desfasurata de intreprindere poate fi caracterizata ca fiind


eficienta , in schimb in anul 2015 , rezultatul brut a inregistrat o valoare negativa , fapt
negativ pentru intreprindere .
In anul 2016 activitatea desfasurata de intreprindere poate fi caracterizata ca fiind
eficienta, inregistrand o crestere semnificativa fata de anul precedent

21
Rezultatul net al exercitiului exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare cu
care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise. Acest profit net trebuie
sa fie sustinut de existenta unor disponibilitati monetare reale, in caz contrar ramanind doar
un potential de finantare.

Rezultatul net (RN) = Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar Impozit pe profit

Toti cei 3 ani inregistreaza valori pozitive ale rezultatului net , fapt ce denota ca
activitatea societatii este rentabila si profitabila, insa anul 2016 aduce cu sine o scadere a
rezultatului brut fata de anul 2014, valoare care poate influenta negativ profitabilitatea
societatii .

2.5.5 Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii

Rata lichiditatii generale

Active circulante
LG =
Datorii curente

Rata lichiditatii generale = ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE


INDICATOR/AN 2014 2015 2016
ACTIVE CIRCULANTE 112991969 101594501 126101502
DATORII CURENTE 107784858 98954490 123556334
RLG 1.05 1.03 1.02

Dac nivelul ratei este mai mic dect 1,0, aceasta indic un capital de lucru negativ.
Este important ca nivelul acestui indicator s fie comparat cu niveluri medii ale ramurii sau
cu cele nregistrate de competitori, pentru a avea o imagine corect asupra abilitii firmei de
a-i onora obligaiile curente asumate.
Dac nivelul acestui indicator difer semnificativ de cele medii ale ramurii, trebuie
cutate i nelese cauzele ce explic aceast diferen.
Aprecierea general este c un nivel de 1,5 2,0 reprezint un nivel asigurator al
acestei rate, iar un nivel mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alarm privind capacitatea
ntreprinderii de a-i onora obligaiile scadente pe termen scurt.

22
Rata lichiditatii curente (intermediare)

Active circulante-stocuri
LC =
Datorii curente

INDICATOR/AN 2014 2015 2016


ACTIVE CIRCULANTE 112991969 101594501 126101502
STOCURI 36355784 24754163 36923931
DATORII CURENTE 107784858 98954490 123556334
RLC 0.71 0.78 0.72

Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt si reflecta capacitatea activelor


curente disponibile de a se transforma in disponibilitati banesti care sa acopere datoriile
scadente pe termen scurt. Daca are valori subunitare indica un dezechilibru la nivelul
trezoreriei societatii. Aceast rat financiar msoar cte uniti monetare de active aproape
lichide revin la o unitate monetar de datorii pe termen scurt. Un nivel de 0,8 1,0 al acestei
rate este apreciat drept corespunztor, n vreme ce un nivel mai mic de 0,5 poate evidenia
probleme de onorare a plilor scadente.

Rata solvabilitatii generale

Active totale
Sg =
Datorii totale

INDICATOR/AN 2014 2015 2016


ACTIVE TOTALE 151388619 139884308 165837428
DATORII TOTALE 109658065 100538685 125004860
RSG 1.38 1.39 1.33

Exprima masura in care activele societatii contribuie la finantarea datoriilor sale


totale. Potrivit rezultatului, entitatea isi acopera datoriile totale pe seama activelor totale in
proportie de 13-140% , ceea ce ne sugereaza o situatie buna a entitatii. Intervalul de siguranta
financiara : [150%-300%] .

23
Rata de rentabilitate comerciala

Profit net
Rc =
Cifra de afaceri

INDICATOR/AN 2014 2015 2016


PROFIT NET 5479858 680834 1330601
CIFRA DE AFACERI 246842701 239387001 254953838
RRC 0.0222 0.0028 0.0052

Aceasta rata este utilizata de ntreprinderile cu activitate comerciala, pune n evidenta


strategia comerciala a ntreprinderii. Daca aceasta rata nregistreaza o crestere nsotita de o
diminuare a cifrei de afaceri, nsemna ca ntreprinderea ncearca sa-si mentina marjele
comerciale cu o politica de preturi ridicata. Daca rata nregistreaza o diminuare nsotita de o
crestere a preturilor de vnzare, nseamna ca ntreprinderea a redus preturile de vnzare n
scopul cuceririi unui nou segment de piata.

Rata rentabilitatii economice (Return on Asset- ROA)

Profit net
ROA = * 100
Active totale

INDICATOR/AN 2014 2015 2016


PROFIT NET 5479858 680834 1330601
ACTIVE TOTALE 151388619 139884308 165837428
ROA 3.62 0.49 0.80
Exprima eficienta utilizarii activelor societatii in activitatea operationala, respectiv
gradul de rentabilitate al intregului capital investit in firma.

24
Rata de rentabilitate financiar (Return on Equity- ROE)

Profit
ROE = net___ * 100
Capitaluri proprii

INDICATOR/AN 2014 2015 2016


PROFIT NET 5479858 680834 1330601
CAPITALURI PROPRII 41730554 39354622 40832658
ROE 13.13 1.73 3.26

Reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari . O companie se


considera ca are performante bune daca aceasta rentabilitate este semnificativ mai mare decat
dobanda unui depozit bancar. Investitia in actiunile unei astfel de companii are sanse mari sa
aduca randamente bune, cu conditia ca ea sa nu fie deja supraevaluata.

Gradul de indatorare total

Datorii
Gi = totale________ * 100
Datorii totale+Capitaluri proprii

INDICATOR/AN 2014 2015 2016


DATORII TOTALE 109658065 100538685 125004860
CAPITAL SI DATORII 151388619 139893307 165837518
GRAD DE INDATORARE 72.43 71.87 75.38

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale societatii pe seama


capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflecta o intarire a capacitatii
de autofinantare pe termen scurt, mediu si lung. Un nivel superior lui 50% , respectiv cazul
de fata poate atrage un semnal de alarma pentru creditorii societatii.

2.5.6 Analiza fluxurilor de trezorerie

Toate operatiile pe care intreprinderea le desfasoara se regasesc imediat sau la termen


sub forma fluxurilor de trezorerie . Astefel , o firma isi asigura persistenta doar daca prin
activitatea sa degaja in mod permanent trezorerie .
Tabloul fluxurilor de trezorerie furnizeaza informatii privind modul in care
intreprinderea genereaza si utilizeaza numerarul sau echivalentele de numerar .

25
In cadrul tabloului fluxurilor de trezorerie , fluxurile sunt grupate in urmatoarele 3
categorii :

fluxuri generate de activitatile de exploatare

fluxuri generate de activitatile de investitii

fluxuri generate de activitatile financiare

Este grupat pe 3 categorii activitatea de exploatare, activitatea de finantare, activitatea


de investitii in care TN este calculat ca diferenta intre incasari si plati.

CF total = CF exploatare + CF finantare + CF investitii

2013 2014
Venituri financiare 820.795 939.522
incasate
Imobilizari brute 1.629.828 -1.838.067
CF investitii -809.033 -2.777.589
Capital propriu 18.807.154 1.283.270
Profit net 6.037.527 2.983.876
Datorii financiare -4.271.640 -852.879
CF Finantare 8.497.987 -2.553.485
CAF 4.425.711 2.751.945
NFR -14.523.894 13.155.215
Venituri financiare 820.795 939.522
incasate
CF exploatare 18.128.810 -11.342.792
CF total 25.817.764 -16.673.866

26
Puncte forte Puncte slabe

Veniturile din vanzari depasesc Fondul de rulment a inregistrat


foarte mult cheltuielile aferente fabricarii. valori negative in ultimii 3 ani
Capital propriu suficient Stangnarea cifrei de afaceri, dupa
dimensionat o crestere semnificativa in ultimii 2 ani;
Existenta unui sistem bine Cresterea gradului de indatorare
organizat si eficace de planificare strategic;
Crestere a profitabilitatii firmei si a
capacitatii de autofinantare rezultata din
activitatea de exploatare

27
28
2.6. Analiza SWOT

Puncte forte Puncte slabe

Extinderea ariei de desfacere pe Dependenta de furnizori


teritoriul Romaniei Cresterea gradului de
Conditiile corespunzatoare de indatorare
munca
Implementarea unor programe
motivationale de dezvoltare personala si
profesionala
Diversificarea constanta a gamei de
produse si servicii

Oportunitati Amenintari

Aparitia continua a unor noi puncte Concurenta autohtona puternica pe


de desfacere; piata companiilor farmaceutice
Posibilitatea extinderii activitatii si Fluctuatiile cursului de schimb
pe piata externa; valutar
Inovatii tehnologice; Impactul global al crizei
Existent unui numar mare de economice
client si furnizori. Puterea crescanda de negociere a
furnizorilor si/ sau a clientilor

29
Capitolul III Metode de evaluare a entitii

3.1. METODA CASH-FLOW-ULUI NET ACTUALIZAT


(FLUXUL NET DE LICHIDITATI ACTUALIZAT)

In terminologia uzuala anglo-saxona, aceasta metoda este denumita Discounted Cash


Flow Method (DCF). Analiza Cash-Flow-ului consta in tehnica modelarii financiare bazate
pe ipoteze explicite referitoare la previziunea venitului unei intreprinderi sau altui tip de
proprietate (imobiliara, activ corporal sau necorporal) generatoare de venit.
Analiza Cash-Flow-ului se bazeaza pe ipoteze asupra conditiilor viitoare ale
pietei care vor afecta oferta, cererea, cheltuielile, precum si riscul potential. Pe baza
acestor ipoteze se previzioneaza capacitatea intreprinderii de a genera venit, pe baza evolutiei
posibile a veniturilor si cheltuielilor.
Analiza Cash-Flow-ului este utilizata de mai multe discipline, in mai multe scopuri,
ca de exemplu contabilitatea (pentru calcularea valorii de utilizare a unei unitati generatoare
de numerar, conform IAS 36), management (pentru elaborarea planului de afaceri), eficienta
economica a investiilor (pentru elaborarea studiilor de fezabilitate). Fiecare dintre aceste
discipline utilizeaza anumite tipuri de Cash-Flow, adecvate scopului urmarit.
Si in domeniul evaluarii diferitelor tipuri de proprietati sunt utilizate mai multe tipuri
de Cash-Flow, adecvate cu venituri reprezantive degajat de proprietatea supusa evaluarii.
Etapele necesare pentru aplicarea metodei DCF sunt:
Stabilirea tipului de cash-flow care va fi utilizat;
Stabilirea duratei de previziune explicita;
Previziunea Cash-Flow-ului;
Stabilirea ratei de actualizare;
Estimarea valorii terminale (reziduale).

Tipuri de cash-flow net utilizate in evaluarea intreprinderii


In metodologia evaluarii intreprinderii se utilizeaza doua tipuri de cash-flow net, definite in
SEV 5 Evaluarea intreprinderii, astfel:
Cash flow net (Net Cash Flow) = totalul disponibilitatilor care raman, pe parcursul unei
perioade de activitate, dupa ce au fost achitate toate obligatiile legate de exploatare. Cash-
flow-ul net poate fi la dispozitia actionarilor sau a investitorilor (sau intreprinderii).
Cash-flow-ul net disponibil pentru actionari (Equity Net Cash Flow) se calculeaza dupa
urmatoarea formula = Profit curent net (dupa impozitare) plus amortizare si alte cheltuieli
non-cash (provizione, minus cheltuieli de capital (investitii in active imobilizate), minus
cresterea capitalului de lucru, plus cresterea datoriilor purtatoare de dobanzi, dupa scaderea
din acestea a rambursarilor de credite.

30
Cash-flow-ul disponibil pentru investitorii in intreprindere (Invested Capital Net Cash
Flow) se calculeaza dupa urmatoarea formula = Profit brut din exploatare minus impozitul pe
profit, plus amortizare si alte cheltuieli non-cash (provizioane), minus cheltuieli de capital
(investitii in active imobilizate), minus cresterea capitalului de lucru (fond de rulment net).
Rezulta deci urmatoarea structura a celor doua tipuri de cash-flow net:
Formula de calcul a CFNA este:
Profit curent net (normalizat)
+ amortizare
- cheltuieli de capital
- cresterea sau + descresterea FRN
+ cresterea sau descresterea creditelor pe termen lung
- dividend pentru actiuni preferentiale
= CFNA

Formula de calcul a CFNI este:


Profit brut din exploatare normalizat * ( 1 s )
+ amortizare
- cheltuieli de capital
- cresterea sau + descresterea FRN
- dividend pentru actiuni preferentiale
= CFNI
In care s = cota de impozit pe profitul intreprinderii.
Semnificatia celor doua tipuri de CFN este urmatoarea:
CFNA reprezinta dividendele distribuite actionarilor detinatori ai actiunilor ordinare;
CFNI reprezinta resursele totale necesare pentru:
- Acoperirea serviciului datoriei;
- Dividendele distribuibile actionarilor detinatori ai actiunilor ordinare.

Durata de previziune explicita


Din punct de vedere conceptual, durata de viata viitoare a unei intreprinderi se divide in doua
perioade distincte :
Durata de previziune explicita (sau discreta) in care CFN este calculate in mod
distinct pentru fiecare an din aceasta perioada; in general, lungimea acestei
perioade este cuprinsa intre intre 5 si 10 ani;
Durata de previziune nonexplicita, care tine de la finele ultimului an al primei
perioade pana la infinit; in aceasta perioada nu mai este necesara calcularea CFN
anual, dar este necesara calcularea valorii de piata a intreprinderii la sfarsitul ultimului
an de previziune explicita, sub forma valorii terminale.

Previziunea cash-flow-ului net

Aceasta etapa reprezinta cea mai delicata problema a evaluarii intreprinderii prin metoda
DCF deoarece consta in anticiparea evlotiei viitoare a activitatii de exploatare, in corelatie
directa cu factorii interni si externi de intreprindere, care pot sa influenteze CFN viitor.
Previziunea CFN reprezinta anticiparea evolutiei indicatorilor continuti de cele doua tipuri de
CFN. Previziunea detaliata a acestor indicatori se face pe baza fundamentarii unor ipoteze
credibile a evolutiei lor viitoare. In functie de credibilitatea ipotezelor de fundamentare
rezulta si credibilitatea valorii intreprinderii calculate prin aceasta metoda.
31
Informatiile necesare pentru elaborarea previziunilor sunt multiple si, in general,
provin din trei surse:
Concluziile analizei diagnostic, realizata in prima faza a procesului de evaluare;
Datele si informatiile furnizate de manageri intreprinderii;
Analizele realizate de organizatii specializate de studiere a pietei, conjucturii
economice, evolutiei domeniului de activitate al intreprinderii.

Pentru calcularea cash-flow-ului net, pe parcursul duratei de previziune explicita, trebuie


facuta previziunea urmatorilor indicatori:
Cifra de afaceri;
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri;
Cheltuieli de capital (investitii);
Modificarea anuala a fondului de rulment (FRN);
Modificarea anuala a datoriilor purtatoare de dobanzi.

Rata de actualizare (k)


O intreprindere isi poate finanta activitatea prin mai multe forme de capital,
respectiv: capitaluri proprii, capitaluri imprumutate si capitaluri preferentiale. Fiecare
forma de captal are un cost al lui.
Costul capitalului reprezinta rata minima a rentabilitatii pe care trebuie sa
o realizeze o investitie intr-o intreprindere, pentru a satisface cerintele de rentabilitate
ale actionarilor (costul capitalurilor proprii si costul capitalului preferential ) si ale
creditorilor intreprinderii (costul capitalului imprumutat).
Metode de stabilire a costului capitalului propriu
Exista mai multe abordari (formule, modele sau metode) de stabilire a costului
capitaluilui propriu ( ):
Capital Asset Pricing Model CAPM (Modelul de evaluare a activelor financiare),
adecvat pentru intreprinderile cotate;
Modelul CAPM adaptat, adecvat pentru intreprinderile necotate;
Arbitrage Pricing Model APM (Model de evaluare a activelor financiare prin
arbitraj), adecvat numai pentru companiile foarte mari cotate;
Modelul Gordon de crestere a dividendelor, adecvat pentru intreprinderile cotate;
Modelul ratei rentabilitatii capitalului de risc, adecvat pentru intreprinderile necotate.

Valoarea terminala intreprinderii


Valoarea intreprinderii (sau valoarea capitalului investit in intreprindere) se calculeaza
prin insumarea valorilor actualizate ale cash-flow-ului net disponibil pentru capitalul investit
din perioada de previziune explicita, cu cash-flow-ul net din afara exploatarii (valoarea
realizabila neta a activelor din afara exploatarii si cu valoarea terminal. In multe cazuri
valoarea terminal actualizata are o pondere ridicate (de peste 50%) in valoarea totala a
intreprinderii.
O definitie posibila pentru valoarea terminal a unei inteprinderi este urmatoarea: Valoarea
terminal reprezinta tipul de valoare a capitalului investit in intreprindere la finele
ultimului an al perioadei de previziune explicita .
Valoatea terminal poate fi calculate pe baza urmatoarelor doua premise:

32
Continuitatea activitatii normale de exploatare dupa expirarea duratei de previziune
explicita;
Lichidarea sau incetarea activitatii de exploatare la expirarea duratei de previziune
explicita, datorita unor factori previzibili.

Determinarea valorii firmei pe baza metodei DCF Discounted Cash Flow :


Elemente 2016
Cifra de afaceri 254953838
Alte venituri 812901
Venituri din exploatare 255766739
Cheltuieli exploatare
variabile 253447151
Cheltuieli cu amortizarea 688273
Cheltuieli de exploatare 254135424
Rezultatul exploatarii 1631315
Rezultat financiar -47266
Rezultat inainte de impozit 1584049
Impozit pe profit (16%) 253448
Rezultat net 1330601

Informatii suplimentare:

1. rata de crestere a cifrei de afaceri 3%

2. datorita majorarii costurilor materialelor se estimeaza o crestere a cheltuielilor


variabile la 1000 lei CA cu: 4 lei in 2017, 3,5 lei in 2018 si respectiv 5 lei in 2019

3. rezultatul financiar se majoreaza cu 1500 lei/an, datorita achitarii creditelor

4. amortizarea se majoreaza cu 10.000 lei datorita modificarilor estimarilor

5. activele circulante, fara disponibil, in exercitiul 2016: 107.285.951

6. datorii aferente exploatarii pe termen scurt, in exercitiul 2016: 123.556.334

7. se estimeaza investitii in valoare de: 30.000 lei in 2017, 35.000 lei in 2018 si 40.000
lei in 2019

Pentru a actualiza cash flow-urile, am determinat rata de actualizare k dup urmtoarea


formul:
= ROE x + Rdob x x (1 T)

ROE =
Notatii:
ROE = Rentabilitatea financiara a capitalului propriu

33
CPR = Capitaluri proprii
AE = Activ economic
Rdob = Rata dobanzii
T = impozitul pe profit
Pentru rata dobanzii am luat ca referinta DAE la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania
SA, la un credit ipotecar pe termen lung, in anul 2015.
Pentru a determina rentabilitatea financiar, am calculat-o pentru cei trei ani anteriori anului
2015 i am aflat media acestor rate, medie pe care o folosim n continuare n calculul ratei de
actualizare.

ANUL 2014 2015 2016


PN 5479858 680834 1330601
CPR 41730554 39354622 40832658
ROE 13.13% 1.73% 3.26%
ROE MEDIU 6.04%

Informatii suplimentare:
8. rata de actualizare 11%

9. rata de crestere a cifrei de afaceri 3%

10. datorita majorarii costurilor materialelor se estimeaza o crestere a cheltuielilor


variabile la 1000 lei CA cu: 4 lei in 2017, 3,5 lei in 2018 si respectiv 5 lei in 2019

11. rezultatul financiar se majoreaza cu 150000 lei/an, datorita achitarii creditelor

12. amortizarea se majoreaza cu 10.000 lei datorita modificarilor estimarilor

13. activele circulante, fara disponibil, in exercitiul 2016: 107.285.951

14. datorii aferente exploatarii pe termen scurt, in exercitiul 2016: 123.556.334


15. se estimeaza investitii in valoare de: 30.000 lei in 2017, 35.000 lei in 2018 si 40.000
lei in 2019

16. se vor rambursa credite in valoare de 100.000 lei anual

17. se estimeaza ca viteza de rotatie a NFR prin cifra de afaceri se va diminua cu 5 zile
anual

18. pentru determinarea valorii reziduale se va utiliza ultimul cash-flow, si se estimeaza o


rata de crestere interna de 4%

Indicatori 2016 2017 2018 2019


Cifra de afaceri 254953838 262602453 27048053 27859494

34
Alte venituri 812901 812901 812901 812901
Venituri din exploatare 255766739 263415354 27860954 28672395
Cheltuieli exploatare
variabile 253447151 262100975 27091069 28043098
Cheltuieli cu amortizarea 688273 698273 708273 718273
Cheltuieli de exploatare 254135424 262799248 27799342 28761371
Rezultatul exploatarii 1631315 616106 61612 -88976
Rezultat financiar -47266 102734 104234 104734
Rezultat inainte de impozit 1584049 718840 165846 15758
Impozit pe profit (16%) 253448 115014 26535 2521
Rezultat net 1330601 603825 139311 13237

1. se majoreaza cifra de afaceri cu 3% anual: 254953838* 1.03 = 262602453

2. cheltuielile variabile la 1000 lei cifra de afaceri cresc cu 4 lei in 2015, 3.5 lei in 2016
si respectiv 5 lei in 2017, astfel:

chvb/1000leiCA2016 = chvb2016*1000/CA2014 = 253447151*1000/254953838= 1003.19 lei


cheltuieli variabila la 1000 lei CA

chvb/1000leiCA2017 = 1003.19 + 4 = 1007.19 lei = chvb2017*1000/CA2017 =


chvb2017*1000/262602453=> chvb2017 = 262100975

chvb/1000leiCA2018 = 1003.19+ 3,5 = 1006.69 lei = chvb2018*1000/CA2018 =


chvb2018*1000/27048053=> chvb2018 = 27091069

chvb/1000leiCA2019 = 1003.19+ 5 =1008.19 lei = chvb2019*1000/CA2019 =


chvb2019*1000/27859494=> chvb2019 = 28043098

Elemente 2017 2018 2019 Valoare


reziduala/valoare
actualizata
Rezultat net 603825 139311 13237
+ Amortizare 698273 708273 718273
+/- NFR 8800479.049 -46190692.23 -234910.5863

- Investitii 30000 35000 40000


suplimentare
- Rambursari de 100000 100000 100000
credite
Cash-flow 9972577.05 -45478108.23 356599.41 356599.41
Factor de actualizare 0.9009 0.8116 0.7312 14.2857
Valoare anuala 8984303.65 -36911052.86 260742.42 5094277.34
actualizata
Valoare actualizata totala -22571729.46

35
1. se estimeaza ca viteza de rotatie a NFR prin cifra de afaceri se va diminua cu 5 zile
anual:

NFR2016 = activele circulante, fara disponibil datorii de exploatare pe termen scurt


2016
ACTIVE CIRCULANTE 165837428
DATORII TERMEN 123556334
SCURT
NFR2016 42281094

Viteza de rotatie NFR2016 = NFR2016*365/CA2016 = 61 zile


2016
NFR2016 42281094
CA2016 254953838
Viteza de rotatie NFR2016 61

Cunoscand ca viteza de rotatie scade anual, se determina NFR astfel:

Viteza de rotatie NFR2015 = 76 5 = 71 zile


Viteza de rotatie NFR2015 = NFR2015*365/CA2015 =
=> NFR2017 = 51081573
NFR2017 51081573
CA2017 262602453
Viteza de rotatie NFR2017 71

NFR2017 = NFR2017 NFR2016 = 8800479

NFR2016 42281094
NFR2017 51081573
NFR2017 8800479

Viteza de rotatie NFR2018 = 71 5 = 66 zile


Viteza de rotatie NFR2018 = NFR2018*365/CA2018 =
=> NFR2018 = 4890881
NFR2018 4890881
CA2018 27048053
Viteza de rotatie NFR2018 66

36
NFR2018 = NFR2018 NFR2017 =
NFR2017 51081573
NFR2018 4890881
NFR2018 -46190692

Viteza de rotatie NFR2019 = 66 5 = 61 zile


Viteza de rotatie NFR2019 = NFR2019*365/CA2019 =
=> NFR2019 = 4655970
NFR2019 4655970
CA2019 27859494
Viteza de rotatie NFR2019 61

NFR2019 = NFR2019 NFR2018


NFR2018 4890881
NFR2019 4655970
NFR2019 -234910.6

2. factorul de actualizare se determina astfel:

2016: fact. act = 1/(1 + 11%) = 0.9009


2017: fact. act = 1/(1 + 11%)2 = 0.8116
2018: fact. act = 1/(1 + 11%)3 = 0.7312

3. valoarea actualizata anuala = cash-flow*factor de actualizare

factor actualizare utilizat pentru valoarea reziduala = 1/(rata actualizare rata crestere) = 1/
(11% - 4%) = 14.29

4. valoarea reziduala = cash-flow*factor de actualizare pentru valoarea reziduala

5. Valoare intreprindere (DCF) = -22571729.46

3.2 Metoda Activ Net Corectat

37
Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net contabil are la baza elementele
de bilant ale societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., la data de 31.12.2016, ca
fiind diferenta dintre Total Activ si Total obligatii.

2016
Total activ 165837428
Total datorii 125004860
ANC 40832568

Activul net corectat (ANc)

Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat, are la baza elementele
de bilant ale societatii comerciale la data de 31.05.2017, analizate si corectate, functie de
valoarea de realizare pe piata a elementelor componente.
Utilizarea metodei a fost stabilita prin contract si are la baza:
- sursele de informatii puse la dispozitie de conducerea societatii comerciale Farmaceutica
REMEDIA S.A (balanta de verificare la 31.05.2017);
- situatia mijloacelor fixe cu valoarea de inventar si amortizarile la zi, pusa la dispozitie de
Farmaceutica REMEDIA S.A - inventarierea la fata locului si expertiza tehnica a mijloacelor
fixe de catre evaluator si determinarea valorii actualizate ramase;
- verificarea stocurilor cu miscare lenta si a posibilitatilor de valorificare a acestora;
- verificarea facturilor neincasate si a debitelor cu vechime mai mare de 90 zile si a gradului
lor de recuperare;

Corectii bilantiere
Pentru determinarea activului net corectat (ANc), s-au folosit tehnici specifice, adecvate
elementelor bilantiere analizate. Rezultatele analizei si verificarii in teren a activelor si
corectiile aplicate astfel:

Imobilizarile necorporale nu sunt evidentiate in bilant, cu toate ca ele exista, avand in vedere
renumele intreprinderii in activitatea de productie a materialelor de constructie si amenajati.
In acest sens se considera ca trebuie luate in considerare urmatoarele elemente corectate:
firma ce reprezinta 3% din cifra de afaceri, clientela in proportie de 0,5% din profitul net
(clienti traditionali)

Active imobilizate:
-imobilizari necorporale:
firma: 8222527* 3%= 246675.8
clientela: 69284808* 0,05% = 346424
total = 593099.9

IMOBILIZARI
NECORPORALE
FIRMA 8222527 246675.8
CLIENTELA 69284808 346424

-imobilizari corporale

38
Pentru mijloace fixe ce au fost amortizate integral (achizitionate dupa 1.01.2005), si care
functioneaza inca, s-au facut urmatoarele corectii: -valoarea de inventar a fost adusa la
nivelul anului 2016, valoarea astfel obtinuta a fost comparata cu valoarea de piata a unor
utilaje simiiare, facanduse o corectie de -40% (tinand cont de uzura utilajelor si de modul de
utilizare al acestora si anul punerii in functiune)
Corectii imobilizari corporale 15207067
Imobilizri corporale 25345111
CORECTIE -40% 15207067

-creante
Din analiza creanelor, am constatat c o parte din creanele clienilor au vechimi destul de
mari, ansele de ncasare fiind reduse. Ca urmare am aplicat ajustri n funcie de
probabilitatea de incasare,si anume, un procent de 2%.
Creane 69284808
corectie 2% 67899112

Total activ 146684260


Total datorii 125004860
AN CORECTAT 21679400

39
CONCLUZII

In urma evaluarii efectuate, a anlizei informatiilor aplicabile si a factorilor


relevanti, opinia evaluatorilor este ca valoarea societatii Societatea comerciala
Farmaceutica REMEDIA S.A este:
Valoarea societatii
determinate pe baza 21679400 LEI
metodei: ANC Activ Net
Corectat
Valoarea societatii
determinate pe baza -22571729 LEI
metodei: DCF Discounted
Cash Flow

Aplicand atat metoda abordarii pe baza de venit (DCF) cat si metoda abordarii pe
baza de active (ANC), in calcularea valorii unei firme, am constatat ca metoda ANC necesita
mai mult timp pentru efectuare ceea ce poate fi un criteriu important in cazul fimelor mari
care inregistreaza o activitate complexa. De asemenea se observa o viziune mai optimista in
cazul abordarii pe baza de venituri,valoarea firmei fiind semnificativ mai mare in comparatie
cu cea obtinuta in cazul abordarii pe baza de active. Se poate considera ca adevaratul rezultat
este undeva intre cele doua metode pentru o abordare cat mai exacta, insa intre cele doua,
consideram ca metoda pe baza de venit este cea mai eficienta si mai rapida.

40