Sunteți pe pagina 1din 175

UNIVERSITATEA LIBER INTERNAIONAL DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU: 3.2.7.043.3

GEORGIAN Dan

VINOVIA PENAL: CONCEPT I CARACTERIZARE

Specialitatea: 554.01 Drept penal i execuional penal

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific __________ MARI Alexandru


dr., conf. univ.

Autor: __________

Chiinu, 2016

1
GEORGIAN Dan, 2016

2
Cuprins:
ADNOTRI (n limba romn, rus i englez)............................................................................4
LISTA ABREVIERILOR.............................................................................................................7
INTRODUCERE...........................................................................................................................8

1. ANALIZA MATERIALELOR TIINIFICE REFERITOARE LA


VINOVIA PENAL...........................................................................................................15
1.1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la vinovia penal publicate n Romnia
i Republica Moldova .......................................................................................................16
1.2. Cercetarea vinoviei penale prin intermediul studiilor desfurate n alte state...............26
1.3. Concluzii la Capitolul 1.....................................................................................................35

2. REGLEMENTRI ASUPRA VINOVIEI: INTERPRETRI ISTORICE


I SISTEMATICE...................................................................................................................37
2.1. Vinovia penal n antichitate...........................................................................................37
2.2. Vinovia penal n epoca medieval.................................................................................44
2.3. Vinovia penal n epoca modern...................................................................................51
2.4. Vinovia n legislaiile penale contemporane...................................................................56
2.4.1. Vinovia n legislaiile penale contemporane...........................................................56
2.4.2. Conceptul vinoviei n diferite sisteme de drept i n doctrina romneasc.............67
2.5. Concluzii la Capitolul 2.....................................................................................................82

3. CONCEPTUL, NATURA I ESENA VINOVIEI PENALE.......................................85


3.1. Conceptul vinoviei penale...............................................................................................85
3.1.1. Teorii cu privire la natura i esena vinoviei penale................................................86
3.1.2. Noiunea vinoviei penale.......................................................................................106
3.2. Structura vinoviei penale...............................................................................................109
3.2.1. Procese psihice intelective......................................................................................110
3.2.2. Procese psihice volitive...............................................................................................................112
3.2.3. Procese psihice afective (emotive) ..........................................................................119
3.3. Vinovia n cadrul conceptului de infraciune i a normei de incriminare..........................127
3.3.1. Vinovia penal trstur esenial a infraciunii...........................................................127
3.3.2. Vinovia penal - temei subiectiv al incriminrii i al rspunderii penale................131
3.4. Vinovia n cadrul conceptului de coninut al infraciunii.......................................................145
3.5. Concluzii la Capitolul 3...................................................................................................153

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI..................................................................155


BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................159
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII....................................................173
CV-ul AUTORULUI..................................................................................................................174

3
ADNOTARE
Georgian Dan - Vinovia penal: concept i caracterizare. Tez de doctor n drept.
Specialitatea tiinific: 554.01 - Drept penal i execuional penal.
Chiinu, 2016
Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia
compus din 259 titluri, 139 pagini text de baz. Rezultatele sunt publicate n 8 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: latur subiectiv, dimensiune subiectiv, vinovie, proces psihic, intenie,
impruden, praeterintenie, eroare, premeditare, motiv, scop.
Domeniul de studiu. Lucrarea aparine domeniului drept penal general, instituia
vinoviei penale ocupnd locul central n aceast abordare.
Scopul tezei const n cercetarea vinoviei penale, prin identificarea locului acesteia n
cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infraciunii sau a laturii subiective a infraciunii i
analiza tuturor proceselor psihice caracteristice infraciunii.
Obiectivele lucrrii: efectuarea unei sinteze asupra problemelor teoretice i ale celor
practice legate de procesele subiective sau psihice ale persoanei infractorului la comiterea
infraciunii; elucidarea concepiilor i colilor care au predominat n anumite timpuri referitor la
vinovia penal; investigarea importanei dimensiunii subiective; cercetarea diferitor concepii
contemporane sau nc actuale referitoare la vinovia penal; identificarea unor dimensiuni ale
vinoviei penale n calitate de trstur de baz a infraciunii i element al laturii subiective a
infraciunii, delimitarea de rigoare i interpretarea aferent.
Noutatea i originalitatea tiinific ar putea fi apreciate printr-o abordare nou a
conceptului de vinovie penal n raport cu legislaia n vigoare a Romniei i, respectiv,
ncercarea de a realiza o cercetare sistematico-teoretic asupra dimensiunii subiective a
infraciunii, n ansamblu. Aspectul creativ-novator reiese din formularea unor propuneri asupra
unor inspiraii din legislaiile cu formule sau expresii juridice mai reuite. i aceasta fie atunci
cnd sunt interpretate pe larg i complex sau multiaspectual unele definiii sau expresii, fie atunci
cnd se renun la asemenea formulri i se las acest tratament n seama doctrinei. Printre
principalele rezultate tiinifice care indic la noutatea tiinific a studiului realizat se nscrie:
este necesar adoptarea teoriei normative; concepia psihologic a vinoviei i-a demonstrat
limitele n fundamentarea i explicarea proceselelor psihice n raport cu cunoaterea sau
contientizarea ilicitului penal la comiterea infraciunii; pentru existena vinoviei este necesar
att intenia sau culpa alturi de cele trei condiii eseniale pe care le impune teoria normativ:
responsabilitatea, cunoaterea antijuridicitii faptei i exigibilitatea unei conduite conforme
normei juridice etc.
Problema tiinific important soluionat prin intermediul tezei de doctorat elaborate
const n fundamentarea unei concepii clare asupra vinoviei penale, fapt care determin
identificarea acesteia n cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infraciuniii, iar prin acestea
i dezvoltarea sistemului de reglementare a vinoviei ca semn al infraciunii i element al
coninutului infraciunii, oferindu-se posibilitatea unei eficiente aplicri a cadrului normativ n
materie de rspundere penal pentru infraciunile svrite i n limitele vinoviei admise.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Cercetarea se integreaz
generalitii i principialitii reglementrii juridice n materia investigat, realiznd o mbinare a
teoriei i practicii dreptului, pentru ca, n final, s se contribuie att la clarificarea unor opiuni,
puncte de vedere doctrinare, discutabile, la nlturarea soluiilor jurisprundeniale eronate a unor
probleme de drept, la realizarea unor practici judiciare unitare n materie, precum i la
perfecionarea reglementrilor normative considerate necorespunztoare.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Concepiile i concluziile de baz ale tezei au fost
expuse prin coninutul mai multor lucrri tiinifice, constituind, n acelaii timp, subiectul unor
referate prezentate la conferine tiinifice naionale i internaionale, precum i la edinele
catedrei Drept Public a Universitii Libere Internaionale din Moldova n anii 2008-2012.

4

- : .
.. . : 554.01 -
- . , 2016.

: , 3 , ,
, 259 , 139 .
8 .
: , , , ,
, , , , , , .
. ,
.


,
. :
,
; ,
;
;
;
-
, .

, ,
, -
.
: ;


;
, :
,
.
,
,
-
, -
, ,
.
.

, , , ,
, ,
;
.
.
,
, ,
2008-2012 .

5
ANNOTATION
GEORGIAN Dan - "Criminal guilt: concept and characterization" PhD thesis in law.
Scientific specialty : 554.01 - Criminal Law and Criminal Execution.
Chisinau, 2016

Thesis structure: introduction, four chapters, conclusions and recommendations,


bibliography consisting of 259 titles, 139 pages of basic text. The results are published in 8
scientific papers.
Keywords: subjective side, subjective dimension, guilt, psychological process, intention,
reckless, dual form of guilt, error, premeditation, motive, purpose.
Field of study: The work falls within the general criminal law, where criminal guilt is
being the central institution at this approach.
The purpose of the thesis is to research criminal guilt by identifying its place in the
overall subjective dimension of the crime or the subjective side of it and analysis of all mental
processes specific for the crime.
Objectives: carrying out a synthesis of the theoretical and the practical problems related to
subjective or mental processes of the individual offender in the crime; elucidate concepts and
schools that prevailed in certain times on criminal guilt; investigate the importance of the
subjective dimension; researching different conceptions - contemporary or still current referring
to criminal guilt; identifying dimensions of criminal guilt - as a basic feature of the crime and the
crime element of the subjective side, the delineation of rigor and related interpretations.
Scientific novelty and originality could be appreciated by a new approach to the concept
of criminal guilt in relation to the legislation of Romania, respectively, trying to achieve a
systematic-theoretical research on subjective dimension of the offense as a whole. Creative-
innovative aspect is apparent from the wording of proposals on some inspirations of legislations
with best formulas or phrases. And this happens when some definitions or phrases are interpreted
extensively, multiaspectual, complex or when refusing such formulations and this treatment
remains in doctrine. Among the main scientific results pointing to a scientific novelty of the
realised study sign: it is necessary to adopt normative theory; psychological concept of guilt
demonstrated its limits in the foundation and explanation of mental processes in relation to
knowledge or awareness of the illicit nature when committing an offense; guilt is necessary for
the existence of such intent or negligence along with the three conditions imposed by normative
theory: responsibility, knowledge of criminal nature of offense and chargeability for the
behaviour as being compliant to legal norms etc.
Important scientific problem resolved by the content of the developed doctoral thesis
is to substantiate a clear concept of criminal guilt, which leads to identify it in the subjective
dimension of overall crime, and through these the development of the regulatory system of guilt
- as a sign of offense and element of the criminal content, offering the possibility of an effective
application of the regulatory framework relating to criminal liability for offenses committed
within the limits of admitted guilt.
The theoretical significance and practical value of the work. The research integrates
generality and principledness in legal regulation of the investigated matter, providing a
combination of legal theory and practice, so that, ultimately, to contribute both to clarify some
options, doctrinally questionable, remove erroneous judicial solutions of legal issues, in carrying
out the uniform judicial practice and the improvement of normative regulations considered
inadequate.
Implementation of scientific results. Concepts and the basic conclusions of the thesis
were exposed by the content of several scientific papers constituting at the same time, the subject
of papers presented at scientific national and international conferences, and also meetings at the
Department of Public Law of the Free International University of Moldova in 2008 -2012.

6
LISTA ABREVIERILOR

Alin. - alineat
Apud - citat dup
Art. - articol
B. Of. - Buletin Oficial
CP - Cod penal
CPM - Cod penal model
CPP - Cod de procedur penal
C.A. - Curte de Apel
C.D. - Culegere de decizii
Ct.E.D.O. - Curtea European a Drepturilor Omului
C.P.J. - Culegere de practic judiciar
Dec. - decizie
Dreptul - Revista Dreptul
Ed. - Editur
Ed. - ediie
Etc. - i alii, i altele, i aa mai departe
Ibidem - n acelai loc, n aceeai lucrare
Idem - acelai, la fel
Jud. - judectorie
Loc. cit. - loc citat
M. Of. - Monitor Oficial
O.G. - Ordonana Guvernului
O.U.G. - Ordonana de urgen a Guvernului
Nr. - numr
N.a. - nota autorului
Op. cit. - oper citat
P. - pagin
Parag. - paragraf
Pct. - punct
R.D.P. - Revista de Drept Penal
Rom. - Romnia
RM - Republica Moldova
R.R.D. - Revista Romn de Drept
Sec. pen. - secie penal
Sent. pen. - sentin penal
SUA - Statele Unite ale Americii
Trib. - Tribunal
Trib. Supr. - Tribunal Suprem
Trib. jud. - Tribunal judeean
U.N.B.R. - Uniunea Naional a Barourilor din Romnia
Urm. - urmtoarele
Versus - contra
Vol. - volum

7
INTRODUCEREA
Actualitatea i importana problemei abordate deriv din importana cunoaterii
proceselor prsihice caracteristice vinoviei penale, reieind din ierarhia actelor normative,
precum i din necesitatea unei analize a tematicii care ine de conceptul vinoviei i teoriile
asupra ei.
Dei vinovia penal a constituit de-a lungul timpului o problem de interes deosebit att
pentru doctrina penal, ct i practica judiciar naional i a altor state europene. Or, dup cum
am constatat i apreciat i n coninutul lucrrii nici pn n prezent nu s-a ncetenit un concept
unic n aceast materie. Marea parte a doctrinei europene s-a axat pe concepia normativist
asupra vinoviei penale. La ora actual n discuie se pune faptul fundamentrii vinoviei
penale fie pe concepia psihologic, fie pe concepia normativ. Ceea ce ar justifica probabil
aplicarea concepiei normative asupra vinoviei penale este admiterea, odat cu fundamentarea
ei, a caracterului dei excepional, totui exonerativ de rspundere penal a erorii de drept penal.
Tot n baza acelorai raiuni preferabil, aa dup cum am i menionat, ar mai fi concepia
normativist i finalist, mai ales n ceea ce privete fundamentarea i explicarea infraciunilor
comise din culp i manifestate prin inaciune (omisiune).
Descrierea situaiei n domeniul de cercetare i identificarea problemelor de
cercetare. Studiul realizaat abordeaz un subiect mult mai extins comparativ cu abordarea
stricto senso asupra noiunii i conceptului de vinovie penal.
Abordnd n mare parte i subiectul menionat s-a ncercat lato senso de a se iniia o
extensie i asupra unor noiuni i definiii ale altor procese psihice ale dimensiunii subiective ale
infractorului, n particular cele referitoare la mobilul i scopul infracional. Or, acestea n
viziunea noastr, apar ca nite procese psihice specifice laturii subiective i nu vinoviei penale.
Acest ultimo ratio fapt ce i gsete argumentare detaliat n coninutul lucrrii.
Pe de alt parte, subiectul analizat la nivel stricto senso se refer doar la aspectele ce in de
procesele psihice ale persoanelor fizice la comiterea infraciunii, dar nu i ale celor juridice.
La baza cercetrii n cauz au fost puse lucrrile savanilor din Romnia, Republica
Moldova, Frana, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Federaia Rus etc. n acest sens,
menionm a notorieti ale tiinei penale precum: M. Basarab, V. Dongoroz, G. Antoniu, I.
Mircea, Gh. Mateu, C. Bulai, F. Streteanu, V. Paca, C. Mitrache, V. Papadopol, T. Toader, M.
Apetrei, I. Pascu, C. Drimer, L. Biro, C. Butiuc, A. Boroi, A. Dincu, V. Dobrinoiu, I.
Dobrinescu, t. Dane, J. Grigora, G. Rpeanu, O. Loghin, A. Filipa, Ch. Nistoreanu, I.
Molnar, V. Lazr, A. Ungureanu, I. Tnsescu, N. Giurgiu, O.-A. Stoica, C. Stegroiu, M.
Zolyneak, T.. Pop, I. Tanoviceanu, N.-T. Buzea (Romnia), I. Macari, A. Borodac, S. Brnz, C.

8
Florea, X. Ulianovschi (RM), . . , . . , . . o, . , .
. , . . , . , . . , . . , . .
, . . , . . , . . , . . , . .
, . . , . . , . , . . , . .
, . . , . . (FR), F. Antolisei, G. Bettiol, G. Fiandaca,
E. Musco, H. H. Jescheck, F. Mantovani, V. Manzini, R. Maurach, R. Maurach, A. Miriska, C.
Birnbaum, F. Curi, J. Robert, P. Bordessoule, I. C. Smith, B. Hogan, H. Lecrec, C. Elliot, F.
Quin, R. Panain, R. Merle, A. Vit, G. tefani, G. Levasseur, B. Bouloc, F. Desportes, J. Pradel,
Donnedieu De Vabres, F. W. Bless, J. Wessels etc.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul tezei const n cercetarea vinoviei penale, prin
identificarea locului acesteia n cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infraciunii sau a
laturii subiective a infraciunii i analiza tuturor proceselor psihice caracteristice infraciunii.
Pentru realizarea scopului indicat, au fost puse n eviden mai multe obiective, n special:
- efectuarea unei sinteze asupra problemelor teoretice i ale celor practice legate de
procesele subiective sau psihice ale persoanei infractorului la comiterea infraciunii;
- analiza ampl i profund a multitudinii de aspecte ale vinoviei penale i ale ntregii
laturi subiective a infraciunii sau ale altor aspecte conexe ori tangente acesteia;
- cercetarea reglementrilor penale, ct i ale celor nepenale asupra conceptului de
vinovie penal, ale celorlalte procese psihice conexe i tangente acesteia;
- elucidarea ntr-un mod adecvat a concepiilor i colilor care au predominat n anumite
timpuri referitor la vinovia penal;
- identificarea i investigarea importanei care se acorda dimensiunii subiective, n general,
i persoanei infractorului, n mod special;
- cercetarea diferitor concepii contemporane sau nc actuale referitoare la vinovia
penal;
- constatarea i aprecierea viabilitii concepiilor n raport cu diferite ipoteze i situaii,
forme faptice i modaliti de manifestare a diferitor infraciuni;
- identificarea unor dimensiuni ale vinoviei penale n calitate de trstur de baz a
infraciunii i element al laturii subiective a infraciunii, delimitarea de rigoare i interpretarea
aferent.
Metodologia cercetrii tiinifice. Baza metodologic i teoretico-tiinific a
investigaiei este cuprins de un ansamblu de teorii i concepte specifice diferitor domenii ale
dreptului, materializate ca finalitate n coninutul tezei de doctorat prin intermediul metolelor
logic (analiza diferitor concepii, noiuni sau definiii controversate asupra proceselor psihice

9
ale dimensiunii sau laturii subiective a infraciunii; s-a recurs la mprtirea unor puncte de
vedere evident manifestate prin puterea argumentului i, respective, s-au adus, unde era cazul,
propriile argumentri ori s-au sintetizat i expus propriile viziuni ale aspectelor puse n discuie),
istoric (analiza instituiei vinoviei de-a lungul evoluiei perioadelor istorice i respectiv a
evoluiei reglementrilor referitoare la aceasta, exemplu a celor n plan naional de la primele
reglementri romneti scrise ale lui Vasile Lupu, Matei Basarab, ulterior Codul Caragea i a lui
Calimah; a reglementrilor moderne cum ar fi Codul penal romn a lui Alexandru Ioan Cuza din
1865, precum i cel al lui Carol al II-lea din 1937, respectiv al celor contemporane din 1969,
corespunztor, noul Cod penal al Romniei din 28 iunie 2004.), sistematic (analiza aspectelor
subiective ale infraciunii n raport cu alte instituii ale dreptului penal din sistemul ramurii
dreptului penal, cum este al acelora de faze sau etape ale infraciunii, unitatea i pluralitatea de
infraciunii i infractori, individualizarea pedepsei penale, precum i n raport cu o serie de
infraciuni din PS a CP), comparativ (aprecierea conceptelor referitoare la vinovia penal i a
altor procese psihice sau subiective ale persoanei infractorului n raport cu alte legislaii penale
ale altor ri, respectiv, ale doctrinelor acestora i practicii judiciare n domeniu; de asemenea ca
o metod de comparaie s-a utilizat i prezentarea sau analiza vechilor legislaii penale n raport
cu noile sau actualele reglementri penale), sociologic (prezentarea diferitor statistici sau
sondaje asupra infraciunilor intenionate comise n stri afective sau emotive, respectiv ale celor
comise cu intenie direct n raport cu ale celor cu intenie indirect; n mod corespunztor,
numrul infraciunilor din culp utilizat n diversele legislaii romneti) etc.
De asemenea, drept repere metodogice au servit legile logicii formale, principiile de baz
ale epistemologiei fenomenelor, inclusiv a factorilor care contribuie la eficientizarea aplicrii
legislaiei penale. Analiza izvoarelor utilizate pe parcursul cercetrii a fost efectuat n
conformitate cu principiul obiectivitii.
Noutatea i originalitatea tiinific. n ceea ce privete noutatea tiinific a lucrrii
aceasta ar putea fi apreciat printr-o abordare nou a conceptului de vinovie penal n raport cu
legislaia penal n vigoare a Romniei i, respectiv, ncercarea de a realiza o cercetare
sistematico-teoretic asupra dimensiunii subiective a infraciunii, n ansamblu.
La sintetizarea subiectului n cauz - n mare parte ne-am bazat pe unele tratamente
conceptuale tradiionale, inspirndu-ne din alte studii efectuate anterior asupra subiectului.
Totui, att dup structur, ct i dup modul de sistematizare i analiz n aceast lucrare am
recurs, n mare parte, la un stil propriu, evitnd repetrile inutile.
Aspectul creativ-novator reiese din formularea unor propuneri asupra unor inspiraii din
legislaiile cu formule sau expresii juridice mai reuite. i aceasta fie atunci cnd sunt

10
interpretate pe larg i complex sau multiaspectual unele definiii sau expresii, fie atunci cnd se
renun la asemenea formulri i se las acest tratament n seama doctrinei.
n calitate de surs de inspirae i de soluii apar i poziiile fundamentate sau bine
ncetenite ale unor reglementri istorice care deseori se pot atribui ca o surs binevenit de
inspiraie i pentru actualul legiuitor penal.
Problema tiinific important soluionat const n fundamentarea unei concepii clare
asupra vinoviei penale, fapt care determin identificarea acesteia n cadrul dimensiunii
subiective de ansamblu a infraciuniii, iar prin acestea i dezvoltarea sistemului de reglementare
a vinoviei ca semn al infraciunii i element al coninutului infraciunii, oferindu-se
posibilitatea unei eficiente aplicri a cadrului normativ n materie de rspundere penal pentru
infraciunile svrite i n limitele vinoviei admise.
Semnificaia teoretic. Cercetarea vinoviei penale nu este numai o problem a ramurii
dreptului penal, ci i a ramurii dreptului civil. De altfel sub acest aspect s-a fcut remarca de
rigoare n lucrare, precum c n sistemul de drept comen law s-a ajuns pe unele cazuri la o
unificare a conceptului culpei penale cu a celei civile. Or, acest lucru este practic imposibil de
realizat n sistemul naional legislativ, dar i n ntregul sistem de drept romano-germanic, care,
dei a analizat unele aprecieri pur obiective asupra rspunderii penale n cazul unor infraciuni
unde persoanele sunt apreciate vinovate fr a se dovedi procesele psihice le vinoviei sau fr a
se face careva referiri asupra acesteia, aceasta sub acest aspect constituind nu altceva dect nite
reminiscene ale rspunderii obiective.
Aa nct, dup cum rezult i din structura lucrrii, ntreaga lucrare s-a axat pe studiul i
aprecierea corespunztoare a proceselor subiective ale infraciunii, respectiv a concepiei
psihologice asupra vinoviei, concepie care a stat de fapt la baza definirii legale a vinoviei
penale.
Ca urmare a analizei diferitor opinii doctrinare dar i printr-o anumit sistematizare a
practicii judiciare n raport cu diferite tematici considerm c studiul are o mare importan
teoretic i practic. Or, latura subiectiv a infraciunii constituie unul dintre elementele eseniale
ale coninutului infracional i, pe cale de consecin, o apreciere adecvat i bine fundamentat
tiinific sau teoretic ar ajuta organele judiciare la o just calificare a faptelor i prin analiza
aspectelor subiective i ale altor aspecte tangente sau corelate ale acestora.
Valoarea aplicativ a lucrrii. Rezultate cercetrii i unele concluzii teoretice de care se
face uz la perfecionarea cadrului legislativ n materia dreptului penal. Alte concluzii i
recomandri prezentate i sintetizate n lucrare ar putea constitui, sub unele aspect, temeiuri de
perfecionare a legislaiei penale n domeniu.

11
Tot astfel, se consider c studiul sau rezultatele investigaiei tiinifice ar putea fi utile i
unor programe analitice la disciplina dreptului penal, n elaborarea cursurilor, manualelor
universitare sau ale altor studii, articole tiinifice sau monografii legate de subiectul cercetat.
Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere.
Problematica subiectului cercetat urmeaz a fi analizat dintr-o perspectiv dubl: istoric i
filozofic. Adic paralel cu unele analize din perspectiva evoluiei reglementrilor istorice asupra
subiectului vinoviei penale, se impune i cel care privete analiza empiric, adic a naturii,
esenei, a perspectivelor i dimensiunile de abordare ale concepiilor filozofice din diverse
perioade istorice.
Considerm c urmeaz a fi preferabil adoptarea teoriei normative. Or, pentru a se putea
reine n acest fel vinovia, este necesar ca subiectul s fie responsabil, adic s posede acea
capacitate de a-i reprezenta semnificaia actelor sale i de a fi stpn pe acestea (a fi liber
neimpus, neforat n propriile sale activiti infracionale). Or, cunoaterea urmeaz a fi actual i
posibil asupra caracterului ilicit al conduitei infracionale i astfel doar n acest mod ar exista o
posibilitatea real de a aciona n conformitate cu exigenele ordinii juridice.
Concepia psihologic a vinoviei i-a demonstrat limitele n fundamentarea i explicarea
proceselelor psihice n raport cu cunoaterea sau contientizarea ilicitului penal la comiterea
infraciunii, ale culpei penale - ca form a vinoviei, mai ales n ceea ce privete forma fr
prevedere (neglijena) ale acesteia.
Nu se susine opinia potrivit creia o infraciune omisiv ar putea fi n concret svrit i
printr-o aciune, caz n care am fi n prezena unei aa-numite infraciuni omisive prin comisiune.
Unii autori au artat c nu este necesar elaborarea unui concept global de aciune n sens
larg, fiind preferabil analizarea n mod distinct a aciunii stricto senso i respectiv a omisiunii.
n ceea ce ne privete mprtim acest punct de vedere, i considerm c ar preferabil ca
legislaia Romniei i cea a Republicii Moldova s nu mai recurg la o definiie a vinoviei dat
prin definirea expres a formelor acesteia. Or, se consider c ar fi preferabil ca legislaia rilor
noastre s mprteasc teoria normativ a vinoviei.
Pentru existena vinoviei este necesar att intenia sau culpa alturi de cele trei condiii
eseniale pe care le impune teoria normativ: responsabilitatea, cunoaterea antijuridicitii faptei
i exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice.
Vinovia penal capt la un moment dat o dubl semnificaie i anume acea de trstur
esenial a infraciunii i subelementul principal al laturii subiective a infraciunii. n acest sens,
nu trebuie confundat vinovia - ca trstur esenial a infraciunii, cu vinovia - element
constitutiv al coninutului unei infraciuni.

12
Stabilirea vinoviei (din latura subiectiv a infraciunii) constituie momentul final al
stabilirii coninutului concret al infraciunii svrite. De aceea constatarea c fapta svrit
ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni, nseamn n acelai timp, constatarea
vinoviei fptuitorului.
Vinovia penal constitui un concept sau un posterius, care presupune existena unei fapte
care s prezinte toate trsturile obiective ale normei de incriminare i nu poate fi trecut naintea
cerinei ca fapta s fie prevzut de legea penal, ci dup aceasta.
Vinovia - ca proces psihic concret ar trebuie constatat finalmente sau posterior la fapta
infracional, dup ce au fost identificate celelalte elemente sau trsturi ale tipicitii sau ale
coninutului infracional. Ca atare, la persoana individului, fptuitorului sau agentului aceste stri
psihice sau contiin preced i nsoesc actele exterioare manifestate. De aceea apreciem c la
actul infracional ele se manifest primele sau se manifest nc la nceput ntr-o faz intern,
deliberativ, iar sunt constatate i apreciate finalmente deoarece sunt deduse din materialitatea
faptic.
Aprobarea i implementarea rezultatelor tiinifice. Concepiile i concluziile de baz
ale tezei au fost expuse prin coninutul mai multor lucrri tiinifice, constituind , n acelaii
timp, subiectul unor referate prezentate la conferine tiinifice naionale i internaionale,
precum i la edinele catedreo Drept Public a Universitii Libere Internaionale din Moldova n
anii 2008-2012.
Sumarul compartimentelor tezei.
Introducerea argumenteaz actualitatea i importana problemei supuse cercetrii
tiinifice, scopul i obiectivele lucrrii, noutatea tiinific a rezultatelor obinute, problema
tiinific important soluionat, semnificaia teoretic i aplicativ a lucrrii, aprobarea
rezultatelor, sumarul compartimentelor tezei de doctorat.
1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la vinovia penal. Operndu-se, n
principal, cu literatura de specialitate din Republica Moldova, Romnia, SUA, Italia, Marea
Britanie, Frana, Federaia Rus etc. se stabilete un anumit loc i rol al concepiilor tiinifice ale
vinoviei, mai mult sub aspectul prezenei ori lipsei unor studii tiinifice n aceast materie.
Dup multe discuii i dezbateri tiinifice, mai nti la nivel doctrinar, apoi n plan practic,
s-a ajuns la o etap de recunoatere a efectului exonerativ de rspundere penal. Doar ulterior s-a
invocat consacrarea pe cale legislativ a efectului exonerator al erorii de drept penal, dar i
aceasta ntr-un mod excepional. n asemenea mod, la ora actual, eroarea de drept penal a fost
recunoscut n unele sisteme de drept pe cale jurisprudenial (Belgia, Olanda), n alte sisteme a
fost impus de Curtea Constituional (Italia), n vreme ce n CP adoptate aceasta a fost

13
consacrat ntr-un mod explicit (Frana). Exist ns i unele state unde problema n cauz nu se
abordeaz la nivel legislativ (CP al RM).
2. Reglementri privind vinovia penal: interprertri istorice i sistematice.
Intervenia statului prin fixarea preului dreptului la rzbunare sub forma unei amenzi, marcheaz
nceputul unei alte faze n evoluia responsabilitii civile la romani, faz care i avea originile
n Legea celor XII Table i care era cunoscut sub numele de compoziie legal ntlnim, spre
exemplu, delictul de injurie simpl pedepsit de lege cu o amend de 25 de ai sau, delictul, os
factum sancionat cu 350 de ai, dac s-a comis mpotriva unui om liber i cu 150 de ai, dac s-a
svrit contra unui sclav.
Se constat c, dei se produsese o evoluie a raporturilor privind modul de reparare al unei
daune, nc nu avusese loc trecerea complet la compoziia legal cci, unele acte ilicite
rmseser sub regimul dreptului de rzbunare, iar altele supuse compoziiei voluntare.
Importana acestei evoluii se relev i sub alt aspect: statul ncepe s fie preocupat nu
numai de faptele ilicite care lezau ordinea public, ci i de cele care aduceau atingere persoanelor
particulare i, n acest fel, i nsuete dreptul de a pedepsi autorii delictelor comise.
Pe cale de consecin, delictele devin publice i, de acum nainte, nu victima va fi cea care
l va pedepsi pe autor - fie exercitnd dreptul de rzbunare, fie rscumprndu-1 - ci statul,
persoana prejudiciat avnd doar posibilitatea de a cere o indemnizaie.
3. Conceptul, natura i esena vinoviei penale indic la o analiz detaliat i complex
a noiunii infraciunii i a trsturilor eseniale ale acesteia, pentru a se ajunge la descrierea
vinoviei penale ca trstur esenial a infraciunii. Fiecare dintre cele trei teorii bipartit,
tripartit, quadripartit n ceea ce privete conceptul infraciuni, iau n consideraie vinovia
printre trsturile eseniale ale acesteia. Or, vinovia este cea de-a treia condiie pe care fapta -
tipic i antijuridic trebuie s o ndeplineasc pentru a fi n prezena unei infraciuni.
n context, sunt analizate principiul legalitii incriminrii, principiul caracterului personal
al rspunderii penale, principiul legalitii rspunderii penale i temeiul subiectiv al acesteia.

14
1. ANALIZA MATERIALELOR TIINIFICE REFERITOARE LA
VINOVIA PENAL

1.1. Analiza materialelor tiinifice referitoare la vinovia penal publicate n


Romnia i Republica Moldova

T. Pop (Drept penal comparat. Parte general - 1923) apreciaz infraciunea i vinovia
ca fiind ... fapt antijuridic i culpabil, sancionat penalicete.... [105, p. 189]
N. Buzea (Infraciunea i culpabilitatea. Doctrin, legilaie, jurispruden -1944) susine
c vinovia penal, din punct de vedere al formei, aparine fenomenelor juridice, iar din punct
de vedere al fondului - fenomenelor psihice. [38, p. 7] Este evident c suportarea sau retrirea
vinoviei este legat de formarea la personalitatea uman a normelor morale de comportare,
odat cu dezvoltarea personalitii.
V. Dongoroz (Drept penal 2000) i ali autori romni constat c, pentru a fi n msur s
exprime relevana penal a vinoviei, subiectul trebuie s aib aptitudinea de a se autodetermina
n cunotin de cauz sau capacitatea bio-psihic de a aciona n contiin de cauz. Vinovia
este, aadar, expresia sintetic a ntregului aspect subiectiv, deoarece privete doar unele
manifestri psihice care sunt caracteristice i specifice laturii subiective a infraciunii. [53, p.
383]
Se poate ca n concret s existe una dintre formele i modalitile de vinovie prevzute n
CP al Rom. i totui s lipseasc elementul subiectiv al unei anumite infraciuni concrete i
invers: se poate ca n concret s existe elementul subiectiv al infraciunii, dar s nu existe
vinovia cerut.
De asemenea, se mai susine c vinovia - trstur a infraciunii, temei subiectiv al
incriminrii i al rspunderii penale, i, respectiv, ntr-un mod corespunztor element al laturii
subiective, ar mai impune i alte cteva specificri. Elementul subiectiv se gsete ntr-o unitate
dialectic cu elementul obiectiv al infraciunii. n acest sens, stabilirea vinoviei constituie
momentul final al stabilirii coninutului concret al infraciunii svrite. Constatarea c fapta
svrit ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni prezum, n acelai timp,
constatarea vinoviei fptuitorului. n literatura de specialitate s-a invocat asupra faptului c
aceasta ar constitui un concept sau un posterius, care presupune existena unei fapte care s
prezinte toate trsturile obiective ale normei de incriminare; de altfel, nu poate fi trecut
naintea cerinei ca fapta s fie prevzut de legea penal, ci dup aceasta. Vinovia - ca proces
psihic concret - ar trebui constatat finalmente sau posterior la fapta infracional, dup ce au fost
identificate celelalte elemente sau trsturi ale tipicitii sau ale coninutului infracional. ns, ca

15
atare, la persoana fptuitorului aceste stri psihice sau de contiin preced i nsoesc actele
exterioare manifestate. Astfel, se apreciaz c la actul infracional ele se manifest primele sau se
manifest nc la nceput ntr-o faz intern, deliberativ, iar sunt constatate i apreciate
finalmente - deoarece sunt deduse din materialitatea faptic.
V. Dongoroz specific c n cazul vinoviei penale agentul a neles exigenele sociale
privitoare la comportamentul su. [53, p. 230, 236] Autorul a apreciat faptul c teoria
reprezentrii explic mai corect formele i modalitile vinoviei.
I. Oancea, V. Dongoroz, C. Bulai etc. (Explicaii teoretice ale Codului penal romn.
Partea general 1969; Curs de drept penal. Partea special - 1975) susin faptul c nu exist o
fapt infracional n cazul unei simple gndiri sau a altor procese psihice, fr manifestri
externe. [91, p. 105; 32, p. 105] Astfel, cel puin n raport cu legislaia penal romn, ct i n
doctrina romneasc de specialitate - vinovia penal capt o dubl semnificaie i anume: de
trstur esenial a infraciunii i subelement principal al laturii subiective a infraciunii. Deci
nu trebuie s fie confundat vinovia n aceste dou ipoteze anunate. Ca trstur esenial a
infraciunii trebuie s se constate c fapta care constituie elementul material al infraciunii a fost
svrit cu vinovie. Vinovia va constitui elementul principal al laturii subiective (adic al
tipicitii), atunci cnd fapta infracional fie c a fost comis n forma inteniei sau culpei, sau
ale inteniei depite, fie n toate aceste forme ale vinoviei. Or, important este ca la ea s existe
vinovia infraciunii n forma cerut de lege.
n doctrina RM se include i a patra trstur a infraciunii i anume: fapta s fie pasibil
de pedeaps penal pe lng ilegalitatea penal, vinovie i grad prejudiciabil al faptei. n
viziunea noastr, aceast trstur de baz a subiectului infraciunii, persoan fizic, constituie,
de fapt, un temei sau o premis a ntregului aspect subiectiv al infraciunii.
I. Macari (Drept penal. Partea general - 1999) susine c latura subiectiv a infraciunii
este evaluat i ca fiind i o atitudine psihic a persoanei sau o activitate psihic fa de fapta
svrit, fiind una strns legat de aceasta i care reprezint o unitate indisolubil a proceselor
psihice - intelectual, volitiv, ct i de cel emoional. [81, p. 122] Vinovia nu constituie starea
sau nsuirea psihicului, ci reprezint atitudinea psihic a persoanei fa de actul su de conduit
infracional. Astfel, reiese c persoana nu poate fi recunoscut vinovat n afara faptei sau
independent de fapta socialmente periculoas i prevzut de lege ca infraciune. n context, se
apreciaz aceasta nu numai din perspectiva unei noiuni psihologice, dar i social-politice, adic
atitudinea negativ faa de principiile morale i interdiciile juridice, valorile sociale ocrotite de
legea penal.
A. Mari (Drept penal. Legea penal, teoria infraciuii, participaa penal - 2002)

16
apreciaz aspectul distinct al vinoviei penale ca trstur a infraciunii i ca subelement al
laturii subiective a infraciunii. [ 89, p. 45-47]
I. Oancea (Drept penal. Partea general - 1999) remarc faptul c latura subiectiv (ca
atitudine psihic a infractorului) este format din stri intelective (atitudinea contiinei, scop,
stri afective i volitive, motive, mobiluri), adic atitudinea psihic ce precede i nsoete fapta
infracional i urmrile ei. [92, p. 112]
C. Bulai (Drept penal. Partea general - 1987) susine c n calitate de trstur esenial a
infraciunii, trebuie s se constate c fapta care constituie elementul material al infraciunii a fost
svrit cu vinovie n forma cerut de lege pentru existena acelei infraciuni. [35, p. 121]
Faptul n cauz presupune c poate s existe vinovie n general - trstur esenial a
infraciunii, fr s existe vinovie - element al coninutului infraciunii. Astfel, n cazul
infraciunilor pentru a cror existen este necesar vinovia sub forma inteniei, dac fapta este
svrit din culp, nu exist elementul subiectiv, dei exist vinovia - trstur esenial a
infraciunii. Autorul romn citat susine c stabilirea incorect a laturii subiective a faptei comise
ar atrage dup sine ncadrarea ei greit sau chiar condamnarea netemeinic a fptuitorului. De
altfel, vinovia - trstur esenial a infraciunii, nu trebuie confundat cu ntregul element
subiectiv din coninutul infraciunii. [35, p. 121]
ntr-o alt lucrare (Drept penal roman. Partea general - 1992), acelai autor - C. Bulai -
indic la faptul c, n doctrina penal s-a definit vinovia ca fiind atitudinea psihic a
persoanei, care svrind cu voin neconstrns o fapt ce prezint pericol social, a avut n
momentul executrii reprezentarea faptei i a urmrilor socialmente periculoase ale acesteia sau,
dei nu a avut reprezentarea faptei i a urmrilor, a avut posibilitatea real, subiectiv a acestei
reprezentri. [33, p. 121] n context, C. Bulai (Manual de drept penal (partea general) - 1997)
susine c, de fapt, aceast aptitudine sau capacitate (discernmnt) este o premis a vinoviei.
[36, p. 208]
L. Biro (Drept penal. Partea general 1971) consider c vinovia nu ar cuprinde toate
elementele componente sau componentele laturii subiective a infraciunii. [24, p. 89-90] n acest
sens, este necesar ca n cadrul studierii laturii subiective a infraciunii s se acorde o deosebit
atenie problemelor legate de mobilul i scopul infraciunii, care, n toate cazurile, influeneaz
asupra formrii rezoluiei i asupra gradului de pericol social concret al faptei comise. n anumite
cazuri, mobilul i scopul infraciunii pot constitui trsturi ale laturii subiective a coninutului
legal al infraciunii. Cu toate c, n principiu, ele sunt prezente n cadrul laturii subiective a
oricrei infraciuni concrete. De fapt, ar fi de neconceput ca un anume fapt social s fie realizat
fr un anume motiv sau scop dect eventual mecanic. Ea constituie caracteristica ntregii

17
activiti psihice a persoanei legat de svrirea faptei. Tot ea, la rndul ei, cuprinde totalitatea
condiiilor privitoare la atitudinea psihic a fptuitorului fa de activitatea svrit, condiii
cerute de lege pentru ca acest act s constituie infraciune. Aceste elemente reprezint condiii
care privesc atitudinea contiinei i a voinei fptuitorului fa de aciunea sau inaciunea care
constituie elementul material al infraciunii, respectiv, fa de urmarea imediat, precum i fa
de legtura de cauzalitate dintre acestea.
L. Biro i M. Basarab (Drept penal. Partea general - 1963) susin c vinovia constituie
o caracterizare a ntregii activiti psihice a persoanei legat de svrirea faptei, definind-o ca un
complex de stri de contiin specifice, care preced i nsoesc actele exterioare (aciune sau
omisiune) i care sunt dirijate n vederea producerii anumitor urmri periculoase sau, chiar
dac nu sunt dirijate ntr-o anumit direcie, produc astfel de urmri, datorit uurinei sau
neglijenei. [25, p. 88]
M. Basarab (Drept penal. Partea general 1995; Drept penal. Partea general - 1992)
consider c s-ar impune o definire mai nuanat a vinoviei, aceasta fiind apreciat ca un
ansamblu de raporturi psihice ale subiectului infraciunii sau, care preced i nsoesc fapta la
momentul comiterii infraciunii - sub forma inteniei sau a imprudenei (culpei). [18, p. 135-137;
17, p. 106] Legat de necesitatea unei corecte calificri i profilaxii ori studiu adecvat asupra
infraciunilor n general este foarte important examinarea motivului i scopului infracional. n
ceea ce ne privete susinem opinia c i mobilul este dincolo de limitele vinoviei ca elemente
secundare ale laturii subiective a infraciunii. ns aceasta nu nsemn c ele trebuie studiate
izolat.
M. Basarab i A. Dincu (Drept penal. Partea general - 1995) menioneaz c n cazul
inteniei directe, infractorul prevede ca cert producerea urmrilor socialmente periculoase ale
faptei sale; la intenia indirect i la culpa din uurin el prevede numai eventualitatea realizrii
urmrilor respective; iar la neglijen - nu are previziunea lor, ns, innd seama de
circumstanele concrete, trebuia i putea s le prevad. [16, p. 165-173]
M. Basarab (Drept penal. Partea general - 1996) [19, p. 106] definete responsabilitatea
ca fiind aceea capacitatea psiho-fizic de a nelege caracterul faptelor sale, de a-i da seama de
valoarea i de urmrile lor, precum i de a-i determina i dirija n mod normal voina n raport
cu aciunile proprii.
Achiesm pe deplin la acest ultim punct de vedere deoarece, prin prisma acestei definiii se
poate constata legtura vinoviei cu celelalte trsturi eseniale ale infraciunii. Definiia n
cauz are i meritul de a aborda latura subiectiv a infraciunii nu ca o simpl atitudine psihic
concret fa de fapt i urmri (cum de fapt ar putea fi apreciat vinovia), ci ca o reflectare a

18
unui complex de atitudini sau stri de contiin a subiectului fa de valorile sociale ocrotite de
legea penal, unde se poate deduce faptul c aceasta include i alte procese psihice specifice
(motivul i scopul).
Trebuie specificat, n opinia noastr, c ntre vinovie i latura subiectiv a infraciunii
exist o legtur de la parte la ntreg, fr ca acestea s se identifice totalmente.
C. Mitrache (Drept penal romn. Partea general - 1997) indic i la analiza
responsabilitii - condiie de existen a subiectului activ al infraciunii. Aa nct pe aceast
baz, s-a decis c responsabilitatea este aptitudinea persoanei de a-i da seama de faptele sale, de
semnificaia social a acestora, precum i de a-i putea determina i dirija n mod contient
voina n raport cu aceste fapte. [88, p. 102] Mai mult dect att, G. Antoniu (Vinovia penal -
1995) constat c obiect al cunoaterii fptuitorului l mai poate constitui i anumite forme de
descriere ale normei de incriminare. [7, p. 117] Nu susinem pe deplin aceast formulare
tiinific, deoarece aceasta contravine, n opinia noastr, principiului rspunderii penale
subiective (cogitationis poena nemo patitur). Or, rolul important pe care l acord legea penal
manifestrilor exterioare (obiective) exclud posibilitatea condamnrii unei persoane pentru
gndurile sale, orict de periculoase ar fi. Deci, n esena sa, vinovia exprim raportul dintre
conduita individului i relaiile sociale ocrotite de lege i nclcate de subiect, poziia acestuia n
raport de exigenele specifice pe care le presupune traiul oamenilor n societate. Ea, n funcie
de fapta concret, cu toate circumstanele de executare, poate fi mai complex dect procesele
psihice care declaneaz respectiva aciune cauzal, iar alteori - mai limitat. n cercetarea
vinoviei se examineaz mai profund gradul de prevedere de ctre subiectul activ a urmrilor
infraciunii svrite, procesul de autoapreciere a faptei sale, voina de a vtma normele de
convieuire social. G. Antoniu constat c privitor la rspunderea penal a fptuitorului unii
autori discut faptul dac nu cumva numai intenia ar reprezenta un proces psihic real, deoarece
fptuitorul voiete aciunea i rezultatul pe care l are n reprezentarea sa, n timp ce culpa se
apreciaz c ar reprezenta numai o realitate normativ. i n acest sens se invoc asupra unui fapt
cert: n locul unei teorii asupra vinoviei ar putea fi vorba, cel mult, despre o teorie asupra
inteniei i numai ntr-un mod separat s-ar putea vorbi despre o teorie a culpei. n acest fel s-a
mai menionat c nevalorificarea de ctre legiuitor a tuturor elementelor psihice individuale
susceptibile s participe la luarea deciziei i a executrii unui act ilicit nu trebuie neleas ntr-un
mod absolut.
G. Antoniu, E. Dobrescu, T. Dianu i ali autori (Reforma legislaiei penale - 2002) gsesc
corect aprecierea i meniunea c reflexul, prin concept, presupune o reacie spontan care nu
trece prin instanele de control ale organismului, ele n-ar putea fi mpiedicate, orict atenie s-ar

19
acorda comportamentului personal. [9, p. 27-28] De aici i nuana, remarcat de G. Antoniu,
precum c faptele putative nu au relevan penal. [7, p. 22] Oricum i n asemenea situaii
incriminarea nu poate fi determinat de reprezentarea fptuitorului, ci doar de cea a
legiuitorului. n ceea ce ne privete, apreciem ca fiind justificat pe deplin aceast ultim
remarc tiinific.
n opinia autorului F. Streteanu (Drept penal. Partea general - 2003), legalitatea
incriminrii i a pedepsei este una dintre cele mai importante limitri ale lui jus puniendi, ea
reprezentnd principala garanie a securitii juridice a ceteanului n faa dreptului penal. n
acest sens, se menioneaz c acest deziderat de securitate presupune, n mod necesar,
posibilitatea oricrei persoane de a cunoate, anterior comiterii, faptele care constituie infraciuni
i sanciunile aplicabile n cazul svririi lor. [124, p. 47] Or, pentru a se putea reine n acest fel
vinovia, este necesar ca subiectul s fie responsabil (n opinia autorului citat responsabilitatea
(prim element al vinoviei penale) presupune aptitudinea subiectului de a adopta o conduit
conform cu exigenele ordinii juridice, adic capacitatea de a nelege semnificaia antijuridic
a faptei sale i de a-i dirija conduita n consecin), adic s posede acea capacitate de a-i
reprezenta semnificaia actelor sale i de a fi stpn pe acestea. Iar cunoaterea s fie actual sau
posibil asupra caracterului ilicit al conduitei infracionale i, n acest mod, ar exista o
posibilitatea real de a aciona n conformitate cu exigenele ordinii juridice. F. Streteanu
consider c proba factorului intelectiv nu ridic probleme, mai ales n ceea ce privete situaiile
existenei unor elemente descriptive, explicite, folosite n norma de incriminare. [124, p. 47] De
aceea, susinem meniunea c printre elementele care fac parte din obiectul cunoaterii sunt acele
stri, situaii, mprejurri din realitatea obiectiv de care depinde caracterul penal al faptei, adic
se are n vedere cunoaterea faptei concrete, raportat la elementele modelului legal. Iar acestea,
la rndul lor, pot fi elemente eseniale - cerine obligatorii ale coninutului normei de
incriminare, elemente neeseniale - cerine de evaluare. ns i cele din urm, uneori, pot avea
caracter esenial asupra aprecierii faptei sau la aplicarea pedepselor.
n context, stabilim c vinovia apare ca un concept de gen, ce cuprinde intenia i culpa
ca specii ale sale, adic (dup cum se invoc n literatura de specialitate romneasc) vinovia
cuprinde, n ansamblul ei, procesele psihice care stau la baza relaiei dintre autor i aciunea
(inaciunea) care produce un rezultat, dorit, nedorit ,dar acceptat, prevzut sau previzibil. Deci,
concepia psihologic a vinoviei i-a demonstrat limitele n fundamentarea i explicarea
proceselor psihice n raport cu cunoaterea sau contientizarea ilicitului penal la comiterea
infraciunii, ale culpei penale - ca form a vinoviei, n special referitor la forma fr prevedere
(neglijena) a acesteia.

20
F. Streteanu menioneaz c n condiiile reglementrilor aprobate ar fi aproape imposibil
de fundamentat o soluie bazat pe concepia caracterului pur normativ al vinoviei, cu toate c
rmne un produs al teoriei psihologice a acesteia. n acest sens se apreciaz c dispoziiile
adoptate nu ar fi incompatibile cu teoria normativ n forma ei original, care admite c intenia
i culpa fac parte i din coninutul vinoviei.
I. Mircea (Vinovia n dreptul penal romn - 1998) consider c sub aspect intelectiv,
lipsa total a prevederii denot, din partea subiectului, necunoaterea posibilitii apariiei
consecinei ntr-un mod sau altul; subiectul nu are cum s-i formeze o poziie spiritual, un
raport psihic fa de acel fenomen. [87, p. 22] Privind pe cel de-al doilea aspect intelectiv -
posibilitatea individual a subiectului de a prevedea producerea unor rezultate exclude existena
la timpul prezent - n momentul svririi faptei - a unui raport psihic fa de rezultatele
respective. Aceast posibilitate de prevedere presupune doar o eventual realizare n viitor a unui
raport psihic, posibilitate care dispare, odat cu deplina consumare a ultimului act fizic al faptei
infracionale n condiiile de neprevedere din partea subiectului a urmrilor socialmente
periculoase. Lipsa total exclude implicit i existena unui raport psihic volitiv, ntruct fa de
un fenomen pe care nu-1 cunoate i nici nu-1 prevede, n linii generale cel puin, cum se va
produce n realitate, nu are cum s-i formeze o atitudine sau alta. n acest sens, n aceast
realitate obiectiv nu se exclude neglijena din rndul modalitilor vinoviei i nici nu o golete
de adevratul ei coninut, care justific pe deplin, sub acest aspect, msura legiuitorului de a
sanciona faptele svrite n atare situaie psihic.
n opinia autorului I. Mircea, factorul intelectiv const, pe de o parte, n cunoaterea de
ctre subiect a valorii sociale, iar pe de alt parte - n prevederea producerii urmrilor periculoase
pentru societate. Factorul volitiv const n voina de a vtma relaiile sociale prin svrirea
faptei respective i n dorina sau numai acceptarea urmrilor prevzute. Astfel cei doi factori
sunt prezeni n orice fapt voluntar a omului, att n ea (ca aciune sau omisiune fizic), ct i
n urmrile prevzute de autor. Sub acest aspect se constat c realitatea obiectiv vizat nu
ndreptete concluzia dup care, n orice fapt a omului, ar fi doi factori intelectivi i doi factori
volitivi. Or, factorul volitiv se manifest uniform fa de aciunea sau omisiunea i diferit n
privina relaiilor sociale i a rezultatelor infracionale. Neglijena se distinge de toate celelalte
modaliti ale vinoviei, deoarece factorii ei intelectiv i volitiv se manifest numai fa de
aciune-omisiune i de relaiile sociale vtmate. n acest sens, se mai menioneaz c, deoarece
neglijena se caracterizeaz, sub acest aspect, prin lipsa previziunii din partea subiectului a
urmrilor socialmente periculoase ale aciunii ori omisiunii sale i prin obligaia i posibilitatea
lui personal de a le prevedea, aceasta se nfieaz printr-un aspect intelectiv negativ i prin

21
altul - tot intelectiv - de posibilitate a previziunii.
Autorii A. Borodac, V. Bujor, S. Brnz, T. Carpov, C. Florea, V. Florea, V. Lungu i I.
Macari (Drept penal. Partea general - 1994) identific situaia responsabilitii penale n raport
cu faptele bazate pe vinovie - pe care persoana este capabil s le dirijeze n mod contient.
[121, p. 112] n context, V. Dobrinoiu (Drept penal. Partea general - 1992) menioneaz c
pentru existena vinoviei trebuie s fie constata responsabilitatea fptuitorului
(discernmntul); numai o persoan responsabil, cu discernmnt, poate fi considerat i
apreciat ca fiind vinovat. [50, p. 115] Dup cum n coninutul fiecrei infraciuni intr un
element material, care este descris n norma de ncriminare, tot astfel intr i un element
subiectiv - care trebuie indicat n textul legii. Vinovia privete latura subiectiv a infraciunii,
latur care cuprinde doi factori: contiina i voina. Contiina delibereaz asupra svririi
faptei i asupra tuturor motivelor care pot determina luarea unei hotrri, se produce o trecere de
la manifestarea de contiin la manifestarea de voin, care, diriguit de contiin, mobilizeaz
i dinamizeaz energiile necesare n vederea i pentru punerea n executare a hotrrii luate.
Borodac A., Gherman M. Calificarea infraciunilor. Chiinu. Tipografia Central, 2006.
263 p., se refer la vinovie ct i formele acesteia ca element subiectiv distinct de calificare
saupeten de ncadrare juridic de ctre organele de drept competente. [17. p. 38-39]
n aseriunea autorului I. Dobrinescu (Elementul subiectiv n complicitate) modul diferit de
manifestare a celor doi factori fa de efectele socialmente periculoase ofer cele mai precise
elemente dup care se face delimitarea formelor i modalitilor de vinovie. Astfel la intenia
direct i la cea indirect se identific o deosebire calitativ nu numai dintre factorii volitivi, ci i
dintre cei intelectivi. [48, p. 150; 24]
Gr. Rpeanu (Obiectiv i subiectiv n dreptul penal - 1967) consider c vinovia se
cuprinde n complexul proceselor psihice interne ale aciunii infracionale, caracterizeaz, ntr-
un anumit fel, scopul, direcia gndirii infractorului care sunt ndreptate mpotriva unei relaii
sociale ocrotit de lege. [113, p. 111] Autorul citat remarc c se mai constat c atitudinea
subiectului fa de urmri nu intereseaz vinovia, indiferent dac aceasta se manifest sub
forma inteniei sau a culpei. [113, p. 8] Vinovia, care cuprinde un ansamblu de procese psihice
de cunoatere a realitii obiective, de atitudine spiritual, are ntotdeauna - ca elemente ale
coninutului su, att factorul intelectiv, ct i pe cel volitiv. De altfel, n practica judiciar, la
constatarea existenei vinoviei, se insist frecvent asupra modului de manifestare a acestor doi
factori.
Gr. Rpeanu menioneaz c n coninutul vinoviei, indiferent sub ce form s-ar
concretiza, se identific o totalitate de procese intelective, volitive i motivaionale, ntr-o

22
continu i variat legtur de condiionare i influenare reciproc. ns, dac vinovia este
cuprinsa n procesele psihice ale autorului infraciunii, nu trebuie identificat cu acestea.
V. Papadopol (Principii de drept 1958) uniformizeaz manifestarea factorului intelectiv
la toate modalitile vinoviei, prin formula general de prevedere din partea infractorului a
urmrilor socialmente periculoase, fie prin cerina de prevedere a posibilitii producerii lor.
[100, p. 902]
n opinia lui A. Roca (Culpa cu previziune i intenia indirect - 1968), nu este cazul a se
ngloba n conceptul de vinovie factorul volitiv. Drept urmare, ntregul coninut al vinoviei se
exprim numai de ctre factorul intelectiv sub forma prevederii sau a posibilitii prevederii
rezultatului. [116, p. 275] n acest sens s-a mai remarcat c motivaia, de exemplu, care este o
totalitate a mobilurilor interne, se afl ntr-o strnsa legtur cu viaa afectiv, cu procesele de
cunoatere i cu activitatea voluntar a fiinei umane. V. Roca stabilete c ntregul coninut al
vinoviei ar fi acoperit numai de procesele psihice intelective ale infractorului, iar voina se
refer doar la activitatea fizic a persoanei. [116, p. 275]
S. Petrovici (Unele aspecte ale noiunii de vinovie n dreptul penal socialist - 1958)
argumenteaz c dac factorul volitiv ar ine de atitudinea subiectului fa de urmrile
socialmente periculoase, analiza procesului psihic, care premerge orice aciune a omului, ar
conduce la constatarea c exist doi factori volitivi: unul privitor la activitatea fizic, factor
care ar atrage imputarea faptului; s-ar conchide existena i recunoaterea unei imputaiuni
obiective prin aceast recunoatere, iar altul privitor la urmrile prevzute. [103] Dar o
asemenea constatare, se motiveaz n continuare, ar contrazice realitatea, fiindc exist un
singur act de manifestare a voinei persoanei referitor la activitatea fizic, voina omului fiind
organic legat de manifestarea persoanei pe plan extern prin actele sale; pe cnd atitudinea
subiectiv a fptuitorului fa de rezultatele sau efectele fireti ale faptei privete, dimpotriv,
factorul intelectiv. Autorul S. Petrovici conchide c dac s-ar accepta i neglijena drept un
raport psihic al infractorului, numai fa de urmrile socialmente- periculoase, s-ar identifica
constatarea inexistena ei - ca modalitate de manifestare a vinoviei. [103]
C. Rdulescu-Motru (Responsabilitatea penal - 1940) susine c cnd s-a dezlipit
contiina individului de contiina grupului i individul a format o personalitate, atunci,
condamnare nu mai este dat de tradiie, ci de aceast dat, n virtutea unor principii care
decurg dintr-o ordine de drept, adic din caracteristici individuale i particulare ale individului.
Aa nct, dac n-ar exista aceast intervenie a contiinei toate micrile ar fi reflexe, iar
voina ar fi o liber trecere de impulsuri. n aa fel scopul propus spre realizare nu organizeaz
micarea, ci i confer o direcie, un plan dup care se desfoar micarea. [111, p. 88]

23
E. Gergely (Despre condiiile erorii de fapt i ale faptei putative - 1960) [72] susine c
dac la baza comiterii infraciunii ar sta necunoaterea sau ignorana legii, atunci va exista de
esen doar o vinovie din culp. Aceasta tot timpul i n mod implicit ar trebui s existe sau s
se presupun o cunoatere a legii penale (despre aceste raiuni, n mod special, ne vom expune cu
ocazia analizei inteniei infracionale ca form a vinoviei).
S. Feller (Elemente care caracterizeaz latura subiectiv a infraciunii - 1950)
menioneaz c aceast latur, fiind alctuit din elemente intelective i volitive, este prezent n
coninutul constitutiv al fiecrui tip particular de infraciune. n fapt aceasta presupune c ea
trebuie s coexiste alturi de celelalte elemente ale tipicitii. Indubitabil este c, drept
component esenial i indispensabil al acesteia, este vinovia. Deci, cu ct este mai contient
individul de urmrile periculoasele ale faptelor sale, cu att vinovia lui este mai mare. Or ,acest
principiu de individualizare a rspunderii infractorilor nltur cu totul consecinele pozitiviste i
idealiste asupra rspunderii penale a individului. [5, p. 622]
A. Ponea (Evoluia istoric a instituiei vinoviei 2001 [104]) constat c acest mod de
manifestare a factorului intelectiv asupra urmrilor socialmente-periculoase este practicat de
instana noastr suprem.
B. Brauntein (Unele probleme ale vinoviei tn dreptul penal al R.P.R. 1965 [69]; Drept
penal al R.P.R. 1956 [28]) constat c formele i modalitile vinoviei se disting pe baza unor
criterii calitative ce exist att ntre factorii intelectivi, ct i ntre cei volitivi, precum i dup
raportul n care se afl aceti doi factori unul fa de altul.
J. Grigora (Individualizarea pedepsei 1969 [73]) sustine c vinovia, pe lng factorii
intelectiv i volitiv, mai cuprinde n coninutul su i scopul infraciunii, iar elementele
componente ale vinoviei se manifest nu numai fa de fapt i urmrile sale, ci i fa de
relaiile sociale aprate de legea penal i violate prin infraciunea comis.
Autorii M. Apetrei, I. Pascu i C. Drimer (Cauzele care nltur caracterul penal al faptei
- 2001) au adresat ntrebarea: dac n realitate nu ar putea aprea unele situaii care, prin
specificul lor, nu sunt altceva dect veritabile excepii de la principiul invocat mai sus, i la care
chiar dac textele legii penale ar fi nesocotite, s-ar putea ajunge la o rspundere penal
obiectiv? [11, p. 239] Pe aceast cale, n viziunea lui S. L. Rubintein (Existen i contiin -
1962), obiectele i fenomenele din lumea material, odat cunoscute, genereaz anumite stri
afective i impulsuri la aciune, jucnd astfel rol de motive. [117, p. 271] Scopul - ca element
absolut necesar al motivaiei umane i subordonat mobilului l ajut pe om la ntrirea motivaiei,
la alegerea mijloacelor de realizare a aciunii n anumite condiii date i la nlocuirea unor
mijloace cu altele, n cazul schimbrii circumstanelor concrete de executare fizic a faptei. Prin

24
aceste organizri i dirijri pe plan mintal, scopul ndeplinete un rol subiectiv stimulator i
orientativ al aciunii umane. Sub acest aspect se remarc doi factori ai coninutului vinoviei
care sunt ntlnii sub forma de procese psihice ale agentului att fa de relaiile sociale, sau mai
corect fa de valorile sociale, ct i fa de fapt ca aciune-omisiune fizic, ct i fa de
urmrile ei.
Actualmente n doctrina romneasc n Explicaiile noului Cod penal, George Antoniu,
Costic Bulai, Bogdan Nicolae Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga, Ion Ifrim, Gheorghe Ivan,
Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu Viorel, Viorel Paca, Ovidiu Predescu, Vol. 1
articolele 1-52, Editura Universul Juridic, Bucureti 2015, p. 162-186. p.586. se fac aprecieri
corelative asupra faptului c ntreaga reglementare a dreptului penal romn se fundamenteaz pe
principiul rspunderii subiective [ 32, p. 162-186].
n lucrarea Codul penal, Comentariu pe articole, de ctre elaborat de ctre grupul de autori
G. Bodoroncea, V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M. Vasile,
Editura C.H. BECK, Bucureti 2014, p.66-69, p. 915. [34, p.66-69] constatm aprecierile asupra
faptului c nu este suficient s se constate o nclcare n sens material a unei dispoziii a legii
penale, respectiv pentru a se putea angaja rspunderea penal, trebuie constatat faptul c
persoana n cauz avea reprezentarea faptei sale i ar fi putut avea o conduit conform cu
cerinele legale, respectiv, acestea se verific n contextul analizei vinoviei penale ca o
trstur distinct a infraciunii.
n alt lucrare relativ recent, ntitult Noul cod penal comentat partea general, Vol.1.
Universitatea- Nicolaie Titulescu, Ilie Pascu, Traian Dima, Costic Pun, Mirela Gorunescu,
Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotc, Ioan Chi, Maxim Dobrinoiu, Editura- Univers Juridic,
Bucureti 2012, p.867. [133. p.114-130] se regsesc expuneri unde se menioneaz c trsturile
generale ale infraciunii necesit a fi tratate n cu totul alt manier adic infraciunea fiind o
fapt tipic, antijuridic i comis cu vinovie cum tradiional se trateaz n dreptul penal
european comparat.
C.N. Florea, Vinovia i pedeapsa penal, Ed. Cartea moldoveneasc, Chiinu 1987,
apreciaz vinovia ca atitudine psihic a persoanei fa de consecinele aciunilor sale i caracterul ilegal
al faptei comise de ctre infractor, nefiind n aa fel specificat dac fapta intenionat poate avea un caracter
premeditat sau spontan [ 60. p.28].
Flether Georege P., Idor Dolea, Drago Blnaru, n lucrarea a crui coautor este Concepte
de baz ale justiiei penale (dousprezece distincii fundamentale n cadrul justiie), Ed. ARC,
2001, face unele aprecieri i corelaiuni asupra vinoviei n raport cu art. 2.04 (3) al Codului Penal
Model American cu aprecierile nainole i petru prima oar atinge problema: c un anumit

25
comportament nu constituie din punct de vedere legal crim este o excepie fa de acuzare, iar fptuitorul
trebuie s demonstreze c a acionat, bazndu-se n mod legal pe viziunea eronat a legii comportamentul
su nu va constitui o infraciune din punct de vedere legal. [58, p.26.]
M. Grama i S. Botnaru, n cadrul cercetrilor tiinifice desfurate Participaia la
infraciunile svrite cu vinovie dubl - // Revista Naional de Drept, nr. 5/2003, opereaz cu
aprecieri asupra imposibilitii imputaiunilor infraciunilor comise cu vinovie dubl asupra
partcipaieii penale la rezultatul infracional mai grav. [135]
n lucrarea grupului de autori Barbneagr Alexei, Berliba Viorel, Brgu Mihai, Borodac
Alexandru, Bujor Valeriu, Carpov Trofim, Gheorghi Mihai, Gurschi Constantin, Lacu Mihai,
O. Popovici Tudor, aulean Vitalie, Ulianovschi Gheorghe, Ulianovschi Xenofon; Codul penal
al Republicii Moldova, Comentariul, Editura ARC, Chiinu 2003, 835 [16, p. 111] abordaz
ntr-un mod explicit i corelat constrngerea fizic, ct i n cel al constrngerea psihic ca unele cazuri
care nltur caracterul penal al faptei, ntruct infraciunii i lipsete una din trsturile eseniale: vinovia.
Ulterior ntr-o urmtoare lucrare - Alexei Barbneagr, Viorel Berliba, Gurschi Constantin, Vladimir
Holban, Tudor Popovici, Gheorghe Ulianovschi, Ulianovschi Xenofon, Nicolae Ursu, Codul
penal comentat i adnotat, Editura CARTIER, juridic, Chiinu 2005, p. 802. se face corelaie
i importana vinoviei penale n contextul celelalte cazuri care nltur caracterul penal al
faptei. [16, p. 111]
Autorul romn Vasile Pvlean n lucrarea Drept penal parte general conform noului Cod
penal, Editura, Univers Juridic, Bucureti 2012, abordeaz conceptul de vinovie penal ntr-un
mod extins, corelat i cu aprecieri i exemplificri pertinente i adecvate asupra formelor,
modalitilor i gradelor acestora, specificnd aprecierea vinoviei penale sub aspectul distinct
de trstur a infarciunii i subelement al laturii subiective [100, p.114-121].
Ulianovschi X., n lucrarea - Participaia penal. Chiinu: Asociaia Judectorilor din
Moldova i Centrul de Drept, 2000, fcnd aprecieri asupra situaiei cnd persoanele coopereaz la
svrirea infraciunii cu o pluralitate de infractori care se poate realiza prin mai multe forme: pluralitatea
necesar, constituit sau ocazional atest discuiile n legtur cu posibilitatea existenei participaiei
ocazionale la infraciunile praeterintenionate .
Ulianovschi Gh., n studiul su monografic - Infraciuni care mpiedic nfptuirea justiiei.
Chiinu: Garuda-Art, 1999 expune aspecte de sintez relevante asupra vinoviei penale
referitoare la calificarea categoriilor de infraciuni descrise [135, p.21].
Bujor V., Buga L. n una din lucrrile sale Drept penal comparat: partea general. Note de
curs. Chiinu: Universitatea de Criminologie, 2003. 104 p. constatm aspecte comparative

26
importante de abordare doctrinar i studiu comparativ asupra noiunii i esenei de vinovie
penal n legislaia mai multor ri [35, p.14]

1.2. Cercetarea vinoviei penale prin intermediul studiilor desfurate n alte state
V. Iacuin ( - 1988 [220])
susine c pentru o apreciere veritabil a vinoviei este necesar de a clarifica diversele ei
aspecte, i anume: filozofic, social i psihologic, ce ajut la clarificarea coninutului care o
compun i a formelor de manifestare. Psihicul omului nu este altceva dect contiina acestuia,
care, bineneles, este una diametral opusa materiei sau factorilor externi sau sociali. . ereteli
( - 1963), n opinia noastr, ntr-un mod eronat i expune
punctul de vedere precum c o excludere total a rspunderii infractorului ar rmne ca una
nejustificat, deoarece, se las nesancionate gndurile infracionale. [215, p. 57] Considerm c
printr-o asemenea apreciere se contravine principiului legalitii incriminrii, precum i
principiului cogitationis poenam nemo patitur (gndurile nu sunt pedepsite), i aceasta dac s-ar
da prioritate doar inteniei infracionale i nu faptei efectiv comise. n asemenea situaii, se
apreciaz corect c prioritate de apreciere se d concepiei legiuitorului i nu contientizrii
fptuitorului. Susinem c anume acest mod de interpretare a problemei ar corespunde cel mai
bine gradului de pericol social manifestat de ctre persoana infractorului la comiterea
infraciunii.
Autorul F. Sidorov (-
- 1976) remarc faptul ca n doctrin s-a apreciat c
contientul este un substrat al omului i nedesprit de el, iar ntre acesta i realitile
nconjurtoare exist o legtur indisolubil i o interdependen dialectic - cu un proces unic al
cunoaterii. [195, p. 38] V. Kinikvadze ( . - 1952.)
susine ideea c aceasta ar presupune i o disponibilitate a omului de a face diferite
compromisuri cu sine nsui i cu societatea, n raport cu valorile sociale, precum i cu cele
normative. [168, p. 154]
Astfel, deci, dup cum constat B. Zdravomslov (
. - 1999), previziunea - proces psihic, presupune de fapt o cunoatere a
unor legi sau legiti obiective neconstatate experimental, care urmeaz s se produc ca o
facultate asupra fenomenelor viitoare din analiza anumitor date cunoscute n prezent. [154, p.
186] Despre acest proces psihic s-a mai apreciat i faptul c cunoaterea elementelor obiective
trebuie s fie o certitudine i nu o simpl posibilitate, dei nu ar fi n mod obligatoriu sau
necesar cunoaterea exact a unor detalii de care nu depinde existena faptei tipice. Totui

27
situaia va trebui apreciat n mod diferit, dup cum, n ipoteza n care are loc producerea
urmrilor accesorii nu prezint un grad de probabilitate ridicat.
n doctrina rus s-a ncercat o investigare teoretic a problemei de contientizare a
ilegalitii faptei infracionale. Astfel, I. Tichevici susine c atunci cnd fapta infracional este
apreciat de ctre infractor ca fiind una ilegal, dar ca atare fapta este legal, ea devine ilegal
doar la nivelul aprecierilor personale. n opinia autorului I. Dolgova (-
- 1981), n prima situaie - cnd se
ncalc o alt norm prin care legiuitorul prevede o pedeaps mai uoar dect aceea care i-a
reprezentat-o, trebuie s se porneasc de la raiunile tentativei pentru infraciunea mai grav,
adic pentru fapta pe care i-a reprezentat-o. [150, p. 90] n context, se subliniaz c doar ntr-o
asemenea ipotez s-ar putea da prioritate deplin i adecvat inteniei infracionale. n situaia
cnd se ncalc mai multe norme de incriminare, sancionarea n totalitate de asemenea trebuie
s se refere la o tentativ, apreciindu-se c n situaiile expuse, sanciunea este oricum una mai
uoar dect fapta reprezentat. Prezena unui concurs de norme n planul contiinei persoanei
determin supravieuirea anume a acelora pentru care exist ilicitul penal. Acest lucru nu
schimb forma i construcia vinoviei penale ca atare, fapt pentru care, ntr-o asemenea
situaie, sancionarea va avea loc dup regulile tentativei i a concursului de infraciuni.
I. Cudreavev ( - 1981) susine c n
cazul n care o norm ce valorific o rspundere mai sever dect norma pe care i-a nchipuit c
o ncalc persoana infractorului, urmeaz a pune n micare urmtoarea raiune: persoana se afl
n mod evident ntr-o neglijena asupra aprecierii situaiei. [175, p. 23]
De altfel, A. Piontcovschii ( -
1961) anun c, de fapt, i n fosta URSS, rspunderea fr vinovie era una masiv, dei, n
acea perioad, se indica la faptul c rspunderea penal nu cunoate aa-numit rspundere
obiectiv. [187, p. 306] n acelai sens, N. Durmanov ( ,
1950 [151]), B. Utevshi (
1950 [206]), . Viinschii ( 1953 [146]), .
Ugrelehidzche ( . 1987 [205]),
Ia. Staroselschii ( 1927 [197]) etc.
constat c n literatura sovietic de specialitate se realizau msuri de justificare a rspunderii
obiective din punct de vedere teoretic. [151, p. 52; 206, p. 59, 88, 103; 146, p. 136; 205, p. 43;
197, p. 65] De altfel, se analiza vinovia ca o baz a rspunderii penale care constituie o
categorie de apreciere a mprejurrilor, a obtescului i a moralitii politice a statului (...),
precum i clarificarea relaiilor (raporturilor) sociale negative fa de societatea socialist.

28
F. Cvain ( - 1978.) subliniaz c latura social
este configurat din tot ceea ce apare la om n rezultatul comunicrii. [163, p. 41] i n asemenea
situaii ntr-o egal msur sau neproporional se face calculul dintre fiecare aceste
determinante i contradictorialitatea dintre ele. Astfel specificul contiinei const tocmai n
faptul c acesta este un stimul i regulator al activitilor umane i const dintr-un raport al
persoanei cu realitatea obiectiv n procesul actelor materiale sau gndul raportat la factorii de
incitare. De altfel, raportarea persoanei la realitatea obiectiv n procesul de activitate este nu
numai conturarea lumii nconjurtoare, nu numai reflectarea asupra ei, dar i atribuirea
comportamentului uman la anumite tipare i realiti. Tocmai de aceea, contiinei morale i-a fost
acordat o atenie deosebit prin ample studii filozofice. Ea se caracterizeaz ca o capacitate a
personalitii de a efectua un autocontrol moral, de a-i formula i de a-i impune obligaii
morale. n asemenea mod, contiina moral, n cadrul eticii, apare ca expresie a
autocontientizrii morale personale sau ca un judector intern.
R. Johnson (Social coscionsness - 1968) i B. Maher (Philosophy of juridical - 1966), n
ipoteza acestui proces psihic menioneaz c contiina constituie o aptitudine sau un complex de
abiliti de rezisten la patimi i ispite. [240, p. 235; 243, p. 95] De altfel, de aici i deosebirea
pe care o promoveaz K. Izard (Emotions in the moral conscionsess - 1976), D. Ausubel (Un
principled in the moral conscionsee - 1955.) i G. Lewis (Emotions of the moral conscionsess -
1971) dintre vinovie i simpla contiin moral, unde vinovia ar fi, de fapt, o varietate a
contiinei. [238, p. 325; 224, p. 227; 241, p. 127]
F. W. Bless (The psychic aspects of the compromise 1967 [259]) i G. Mandler (The
quorelation of the penal guiltiness and the alarm of the sour 1975 [244]) consider c
contiina este un proces psihic care presupune cunoatere, o nelegere sau o reprezentare,
precum i o activitate intelectual sau psihic ori o cunoatere imediat n baza unui minim etic
comun valabil pentru ntreaga societate. Aceasta este de atenie, efort, clarificare i nelegere
sau un sentiment de responsabilitate moral, precum i sentiment al valorii. [259, p. 457, 205;
244, p. 121]
G. Mandler, W. Rolsenhan (The guiltiness - 1970), McKennan i M. Swanson (Guiltiness a
psychic independent aspect - 1938, 1956) apreciaz i unele situaii cum ar fi hiperactivismul
creierului (vigilen excesiv, emoii puternice), stri de com (excitaiile senzoriale nu mai
provoac dect reacii motorii foarte slabe). ntre aceste extreme se situeaz: vigilena atent,
vigilen difuz, reveria sau somnolena, somnul uor i somnul profund. Dincolo de acestea,
contiina nu este abolit pentru c se viseaz i se amintesc visele, dar gndirea este fixat n
special asupra pulsurilor i afectivitii (contiina oniric). [244, p. 121; 255, p. 137; 247, p. 9]

29
F. Desports, F. Le Gunhec (Le Nouvau Droit Penal. Tom l. Droit penal general -
1998) i J. Pradel (Droit Penal Compare - 1995) susin opinia precum c normele dreptului penal,
dup cum rezult din principiul legalitii incriminrii, sunt de strict interpretare. [229, p. 151-
152; 252, p. 222] Mai mult ca att, n doctrina rilor europene, dar i conform jurisprudenei
CtEDO s-a statuat n mod constant c art. 7 CEDO consacr interdicia aplicrii legii penale prin
analogie n defavoarea inculpatului; iar situaia tentativei la o infraciune mai grav este oricum
una defavorabil infractorului. Referitor la faptul cnd ilicitul penal prevede o norm ce
apreciaz o rspundere mai sever dect norma pe care i-a nchipuit c o ncalc, susinem c ar
fi logic s se aplice doar acele limite care ar fi corespunztoare cu fapta nchipuit.
F. Desports, F. Gunehc i J. Pradl subliniaz c n doctrina francez se apreciaz c
analogia legii penale n favoarea inculpatului este permis; n motivarea acestei opinii se arat c
principiul legalitii are ca principal finalitate protejarea libertii individuale mpotriva unei
aplicri abuzive a legii penale.
G. Stefani, G. Levasseur i B. Bouloc (Droit pnal gnral 1987 [258]), opernd cu
distincia rspunderii penale fa de noiunile de vinovie sau culpabilitate i imputabilitate, cu
care acestea se confund adesea, remarc c doctrina francez precizeaz faptul c n timp ce
culpabilitatea este elementul moral al infraciunii, adic raportul psihic ntre subiect i conduita
sa, imputabilitatea este o stare sau o calificare a subiectului nsui. Pentru ca s existe
rspundere penal n sens strict, trebuie ca delincventul s fi comis o fapt cu vinovie
(culpabilitate) i ca aceast fapt s i poat fi imputat (imputabilitate).
D. Osiuber (Prerequisites of the international guiltiness 1965 [248]) a propus trei
premise de dezvoltare a emoiilor la vinovie:
- admiterea valorilor morale comune;
- internaionalizarea lor,
- capacitatea de autocritic dezvoltat ntr-att ca s poat primi contrazicerile dintre
valorile analizate intern i comportarea real.
Autorul citat indic la existena mecanismelor culturale comune nsuirii vinoviei, care
este legat de raporturi unice i determinarea continuitii etapelor cognitive i sociale n
dezvoltare.
E. Phares (The processes of self-guiltines - 1976) consider c premisele de educare a
contiinei morale i a simului de vinovie apar ca dorine ale ntregii societi de a educa n
generaia care urmeaz simul responsabilitii. [251, p. 144] Drept cauze de retrire a vinoviei
pot servi comportarea comisiv i omisiv, cnd n anumite situaii ar fi binevenite, adecvate i
necesare.

30
Autorul american Dj. Rotter (Interior and exterior loquac 1966 [256]) susine c
legtura apare dintre interiorizrile persoanelor cu locusul interior, prin care se coordoneaz
propria soart, iar exteriorizrile cu locusul exterior sunt unele de control asupra individului
care apar i se apreciaz n legtur cu cele ntmplate cu persoana, uneori acestea aproape c
nu depind de el. Uneori simul vinoviei poate fi nentemeiat sau preamrit.
M. Lewis consider ca vinovia ar presupune cea mai simpl metod de deliberare, de a se
mpc cu ea i de a-i da posibilitate de a se stinge treptat. [224, p. 356] Fr a consacra o
definiie a culpei (adic a vinoviei n general), cercettorul J. Carbonnier (Du sens de la
repressions aplicable aux complices - 1952 [227]) consider c printre elementele care ce
compun vinovia se nscrie elementul material (conceput ca fiind aciunea - fizic, psihologic,
intelectual - sau inaciunea - omisiune, abinerea sau neexecutarea obligaiei legale - cauzatoare
de daune) i elementul psihologic (reprezentat de voina cu care autorul acioneaz, voin ce
constituie concomitent criteriul de clasificare a formelor culpei i care determin imputabilitatea
acesteia. Raportat la elementul psihologic se pune n eviden culpa intenional, culpa de
neiertat (specific materiei transportului aerian i maritim ca i domeniul accidentelor de munc),
culpa grav (constatat ndeosebi la specialiti) i culpa neintenionat (sub forma neglijenei,
imprudenei).
G. Bettiol (Diritto penale. Parte generale - 1973.) consider c procesele psihice
componente ale vinoviei se desfoar ca orice procese psihice, n forul luntric al subiectului
i devin relevante prin manifestrile exterioare ale acestuia. [225, p. 359-361] Aceste procese nu
sunt altele dect cele care constituie substratul psihic comun al oricrei aciuni umane, ceea ce
difer de o fapt moral, ludabil, nu sunt aadar mecanismele neuro-fiziologice care stau la
baza aciunii, ci modul n care sunt ele dirijate, n vederea realizrii finalitii pentru care sunt
puse n micare. Bazele neuro-fiziologice ale actului de voin n cazul fiinei umane presupun
analiza aciunilor motorii - o rezultant a contradiciilor i relaxrilor musculare, care reprezint
expresia aspectului voliional al actelor de comportament. Orice activitate uman afecteaz
neuronul motor central al scoarei cerebrale i pn la mduva spinrii sau neuronul motor
periferic (de la mduva spinrii pn la muchi), care presupune a fi o forma elementar de
punere n aciune a muchilor i de a provoca o micare a corpului - actul reflex. Cele mai
frecvente micri corporale sunt cele voluntare. Autorul citat anterior susine c acestea au loc
printr-un mecanism coroplex - un rspuns contient dat stimulului exterior.
Voinei trebuie, menioneaz H. H. Jescheck (Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teii,
vierie Auflage, Duncker und Humblot 1988 [239]), s i se acorde prioritate, deoarece numai
reprezentarea rezultatului n-ar putea atrage rspunderea penal - dac rezultatul n-a fost voit

31
(urmrit ori acceptat) de subiect.
F. Mantovani (Diritto penale. Parte generale. Secunda editione - 1988) constat c un pas
mai departe s-a fcut prin Hotrrea 364 din 1988 a Curii Constituionale italiene care a
considerat c art. 5 CP italian, n care se precizeaz c nimeni nu poate invoca pentru scuza sa -
necunoaterea legii penale s-ar afl de fapt ntr-o contradicie cu art. 27 din Constituia acelei
ri, dup care se consacr principiul vinoviei, i astfel s-a admis c eroarea de drept penal
produce efecte ori de cte ori ignorarea legii este una inevitabil. [245, p. 394-395] Se tie c,
ntr-o anumit viziune, elementul fundamental al vinoviei l constituie voina contient a
subiectului, acesta ar fi acel quid n jurul cruia se valorific procesele componente ale vinoviei
(n aceast concepie voina este privit ca impuls volitiv, impuls contient de a aciona sau de a
nu aciona). Dac voina presupune un proces volitiv contient, n-ar putea fi considerate acte
voite de subiect acele acte automate, reflexe, instinctive sau din obicei i care nu par a fi supuse
unui control al contiinei (de exemplu, actul reflex al fptuitorului, care, mpins napoi n
momentul cnd trenul pornete n vitez, lovete o persoan din spate ori sparge un obiect de
valoare). Adernd la o atare poziie, n doctrina german, actele instinctive, reflexe, automate
sunt considerate ca neavnd la baz o voin contient i, ca atare, nu au relevan penal. Tot
astfel, n cazul omisiunilor determinate de uitare (de exemplu, chirurgul care uit n corpul
pacientului un tampon de vat) nu exist o voin contient, o dirijare contient a manifestrii
exterioare, n cazul omisiunii prin uitare, psihicul a rmas inactiv (pasiv), astfel c nu s-ar putea
justifica tratarea omisiunii ca un act contient.
n aa fel, inaciunea a fost definit ca o nerealizare a unei aciuni posibile pe care
subiectul avea obligaia juridic de a o realiza sau ca o neefectuare a unei aciuni ateptate din
partea unei persoane. F. Mantovani subliniaz c n doctrina italian este evident importana
criteriului normativ, i anume situaia ce ine de existena unitii sau pluralitii de infraciuni
depinde n exclusivitate de voina legiuitorului. Norma de incriminare este unitatea de referin
la care se raporteaz datele realitii. Totui, n legtur cu aceast apreciere s-au exprimat i
unele rezerve, precum c legiuitorul ar putea avea o libertate absolut i nelimitat, n crearea
unitii legale de infraciune atunci cnd referirea se face la libertatea de legiferare. Nici
aceasta nu ar trebui s fie una absolut, deoarece ea, la rndul ei, trebuie s se conduc de
schema ontologic, raional, sau de un sistem de valori.
T. Padovani (Diretto penale 1990) susine c este adevrat c n teoria psihologic asupra
vinoviei, mobilul faptei nu constituie un element psihic, care ar putea caracteriza intenia,
aceasta subzist indiferent de mobil. [249, p. 223]
G. Fiandaca i E. Musco (Diritto penale. Parte generale - 1999.), fcnd tentativa de a

32
rspunde obieciilor formulate la adresa teoriei cauzale, constat c doctrina penal a elaborat
teoria finalist a aciunii. [232, p. 190] Aceast teorie vizeaz faptul c aciunea este o activitate
orientat spre atingerea unui scop. Omul poate prevedea consecinele posibile ale aciunii sale,
i poate alege dintre acestea anumite obiective i i poate dirija aciunea n vederea atingerii lor.
Aceast teorie aduce o modificare important n ceea ce privete structura infraciunii. Astfel,
intenia nu mai aparine n acest caz vinoviei, ci se integreaz n structura aciunii, devenind un
element al acesteia. G. Fiandaca i E. Musco consider c aciunea constituie orice conduit
uman socialmente relevant.
n opinia noastr, preferabil ar fi ca n cazul infraciunilor comise prin aciune sau comisive
ntr-un mod intenionat - vinovia s fie fundamentat dup conceptul teoriei finaliste, adic n
aa mod ca aciunea infracional s fie evaluat drept o activitate orientat spre atingerea unui
scop. Aceast ultim abordare, considerm ar stopa disputa n ceea ce privete delimitatea
infraciunilor comise cu intenie direct i infraciunile calificate prin scop. n baza acestei teorii
se apreciaz c omul poate prevedea consecinele posibile ale aciunii sale, i poate alege dintre
acestea anumite obiective i i poate dirija aciunea n vederea atingerii lor. Teoria finalist i-a
dovedit limitele n cazul infraciunilor din culp. De aceea ar fi justificat ca n cazul
infraciunilor comise prin inaciune sau omisive, dar i acelora comise din culp, vinovia ar
urma s se fundamenteze n baza concepiei normative, conform creia n cazul faptei
intenionate i se reproeaz agentului de a fi voit o fapt pe care legea o interzice, iar n cazul
culpei i se reproeaz de a se fi comportat cu uurin, impruden, acordnd insuficient atenie
obligaiei legale de a fi prudent, diligent i de a preveni astfel rezultatul pgubitor. Astfel cu
vinovie penal se vor considera faptele comise sau activitatea orientat spre atingerea unui
scop, iar atunci cnd infractorului nu i se poate reproa de a fi voit o fapt pe care legea o
interzice, i s-ar putea totui reproa de a se fi comportat cu uurin, impruden, acordnd
insuficient atenie obligaiei legale de a fi prudent, diligent i de a preveni astfel rezultatul
pgubitor. n context, vinovia psihologic nu pune n valoare potenialul vinoviei - ca
element de individualizare a rspunderii, neinnd cont de motivele care determin comiterea
infraciunii.
Responsabilitatea este definit ntr-un mod similar n majoritatea lucrrilor din doctrina
strin. Responsabilitatea presupune, deci, existena a doi factori: intelectiv i volitiv. Factorul
intelectiv implic aptitudinea subiectului de a se orienta n lumea exterioar pe baza unei
percepii nealterate a realitii, adic, nti de toate, capacitatea de a nelege semnificaia
propriului comportament i de a evalua posibilele consecine (pozitive sau negative) asupra
terilor. Factorul volitiv presupune capacitatea de control asupra impulsurilor de a aciona i de a-

33
i dirija conduita pe baza unei motivri raionale.
F. Antolisei (Manuale di diritto penale. Parte generale - 1994) susine c aparin voinei i
actele care nu trec prin zona lucid a contiinei. [223, p. 310-312] Unele din aceste acte, cu un
efort de energie, ar putea fi inhibate (de exemplu, actele reflexe ca tusea, strnutul, retragerea
braului ca urmare a unei mpunsturi etc.). Chiar omisiunile pot fi evitate cu un efort de atenie.
Aadar, omisiunea nu se analizeaz in abstracto - ca simpl pasivitate, ci ea se evideniaz
ntotdeauna prin raportare la o anumit aciune determinat, care i este cerut subiectului.
Deseori, nerealiznd aciunea care i este cerut de lege, subiectul face altceva, el nu rmne ntr-
o pasivitate general i complet, dar aciunile pe care le realizeaz n locul celei cerute rmn,
de regul, fr relevan penal. De aceea, inaciunea nu poate fi definit prin prisma unei aciuni
pe care subiectul o realizeaz n locul celei cerute. Raliem i noi opiniei exprimate, potrivit
creia pentru existena vinoviei este necesar att intenia sau culpa, alturi de cele trei
condiii eseniale pe care le impune teoria normativ: responsabilitatea, cunoaterea
antijuridicitii faptei i exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice.
n cazul n care comportamentul subiectului nu ar fi contrar datoriei prescrise de norm, el
n-ar putea fi considerat ca avnd la baz intenia sau culpa. F. Antolisei [223, p. 300] evideniaz
faptul c acest tip de vinovie ar fi o ficiune, deoarece presupune la agent capacitatea de a-i
construi o fizionomie psihic diferit, fapt care ar pretinde diferenierea cazurilor cnd subiectul
poate s depeasc tendinele nnscute ale caracterului, predispoziiile ereditare, anomaliile
bio-psihice, de cazurile n care subiectul nu are o atare posibilitate. n realitate nu se poate stabili
n ce limit agentul are sau nu o atare posibilitate i nici judectorul n-ar putea s efectueze o
atare investigaie.
Donald J. Newman (Introduction to Criminal jusice third edition 1997 [230])
menioneaz c n ceea ce privete specificitatea proceselor psihice ale culpei penale este
necesar interpretarea unitar ca i n sistemul de drept common law dup regulile culpei civile.
Adic, ar fi necesar s se adopte un sistem i fundament unitar al aprecierii vinoviei penale cu
cel al vinoviei sau al culpei civile. Din considerentele enunonate se vor releva trsturile i
caracteristicile specifice, fundamentarea legal i teoretic a culpei civile n raport cu existena,
funcionarea i fundamentarea acestor procese psihice ale ei. Sau, analiza vinoviei n ramura
dreptului civil ar mai putea servi i ca criteriu de comparaie cu cea penal.
P. Bouzat i J. Pinatel (Trait de droit penal et de Criminologi, Tom l, Droit penal
general - 1970) constat, n acelai sens, c culpabilitatea este o noiune moral a agentului i
care ine de caracterul acestuia. [226, p. 910] Culpabilitatea este indisolubil legat de blamul pe
care l provoac judecat de referin i gradul de culpabilitate este apreciat n vina culpabilului.

34
Dar este, n acelai timp, o noiune psihologic n msura n care adevratul culpabil resimte el
nsui, n propria contiin, o tulburare intelectual, care-i perturbeaz linitea psihic.

1.3. Concluzii la Capitolul 1


1. Elementul subiectiv se gsete ntr-o unitate dialectic cu elementul obiectiv al
infraciunii.
2. Stabilirea vinoviei constituie momentul final al identificrii coninutului concret al
infraciunii svrite.
3. Constatarea c fapta svrit ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni
prezum, n acelai timp, constatarea vinoviei fptuitorului.
4. n doctrina RM se include o a patra trstur a infraciunii i anume: fapta s fie pasibil
de pedeaps penal (pe lng ilegalitatea penal, vinovie i grad prejudiciabil al faptei). n
viziunea noastr, aceast trstur de baz a subiectului infraciunii, persoan fizic, constituie,
de fapt, un temei sau o premis a ntregului aspect subiectiv al infraciunii.
5. Persoana nu poate fi recunoscut vinovat n afara faptei sau independent de fapta
socialmente periculoas i prevzut de lege ca infraciune.
6. Este necesar ca n cadrul studierii laturii subiective a infraciunii s se acorde o deosebit
atenie problemelor legate de mobilul i scopul infraciunii, care, n toate cazurile, influeneaz
asupra formrii rezoluiei i asupra gradului de pericol social concret al faptei comise.
7. Mobilul este dincolo de limitele vinoviei - ca element secundare ale laturii subiective a
infraciunii, ns aceasta nu nsemn c ele trebuie studiate izolat.
8. Latura subiectiv a infraciunii este conceput nu ca o simpl atitudine psihic concret
fa de fapt i urmri (cum de fapt ar putea fi apreciat vinovia), ci ca o reflectare a unui
complex de atitudini sau stri de contiin a subiectului fa de valorile sociale ocrotite de legea
penal, incluznd i alte procese psihice specifice (motivul i scopul).
9. Rolul important pe care l acord legea penal manifestrilor exterioare (obiective)
exclude posibilitatea condamnrii unei persoane pentru gndurile sale, orict de periculoase ar fi.
10. n esena sa, vinovia exprim raportul dintre conduita individului i relaiile sociale
ocrotite de lege i nclcate de subiect, poziia acestuia n raport de exigenele specifice pe care le
presupune traiul oamenilor n societate.
11. Printre elementele care fac parte din obiectul cunoaterii sunt acele stri, situaii,
mprejurri din realitatea obiectiv de care depinde caracterul penal al faptei, adic se are n
vedere cunoaterea faptei concrete, raportat la elementele modelului legal.
12. Raportarea persoanei la realitatea obiectiv n procesul de activitate este nu numai

35
conturarea lumii nconjurtoare, nu numai reflectarea asupra ei, dar i atribuirea
comportamentului uman la anumite tipare i realiti.
13. Ar fi justificat ca n cazul infraciunilor comise prin inaciune sau omisive, dar i
acelora comise din culp, vinovia s se fundamenteze n baza concepiei normative.
14. Pentru existena vinoviei este necesar att intenia sau culpa, alturi de cele trei
condiii eseniale pe care le impune teoria normativ: responsabilitatea, cunoaterea
antijuridicitii faptei i exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice.
15. Problema tiinific important soluionat prin intermediul tezei de doctorat
elaborate const n fundamentarea unei concepii clare asupra vinoviei penale, fapt care
determin identificarea acesteia n cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infraciuniii, iar
prin acestea i dezvoltarea sistemului de reglementare a vinoviei ca semn al infraciunii i
element al coninutului infraciunii, oferindu-se posibilitatea unei eficiente aplicri a cadrului
normativ n materie de rspundere penal pentru infraciunile svrite i n limitele vinoviei
admise.
16. Scopul tezei const n cercetarea vinoviei penale, prin identificarea locului acesteia n
cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infraciunii sau a laturii subiective a infraciunii i
analiza tuturor proceselor psihice caracteristice infraciunii.
17. Pentru realizarea scopului indicat, au fost puse n eviden mai multe obiective, n
special: efectuarea unei sinteze asupra problemelor teoretice i ale celor practice legate de
procesele subiective sau psihice ale persoanei infractorului la comiterea infraciunii; analiza
ampl i profund a multitudinii de aspecte ale vinoviei penale i ale ntregii laturi subiective a
infraciunii sau ale altor aspecte conexe ori tangente acesteia; cercetarea reglementrilor penale,
ct i ale celor nepenale asupra conceptului de vinovie penal, ale celorlalte procese psihice
conexe i tangente acesteia; elucidarea ntr-un mod adecvat a concepiilor i colilor care au
predominat n anumite timpuri referitor la vinovia penal; identificarea i investigarea
importanei care se acorda dimensiunii subiective, n general, i persoanei infractorului, n mod
special; cercetarea diferitor concepii contemporane sau nc actuale referitoare la vinovia
penal; constatarea i aprecierea viabilitii concepiilor n raport cu diferite ipoteze i situaii,
forme faptice i modaliti de manifestare a diferitor infraciuni; identificarea unor dimensiuni
ale vinoviei penale n calitate de trstur de baz a infraciunii i element al laturii subiective
a infraciunii, delimitarea de rigoare i interpretarea aferent.

36
2. REGLEMENTRI ASUPRA VINOVIEI PENALE.
INTERPRETRI ISTORICE I SISTEMATICE

2.1. Vinovia penal n antichitate


n contextul concepiei animiste existente la popoarele primitive se considera c tot ce este
nsufleit - posed un suflet sau spirit, fie c acesta este un obiect, o plant sau un animal. Toate
acestea, la rndul lor, erau socotite drept cauz a rezultatului care era susceptibil de rspundere.
n asemenea mod, pasibilitatea de pedeaps se extindea nu numai asupra omului, dar i asupra
animalului ori crengii unui copac, unei pietre sau cuit etc. Fapta ilicit n aceast societate era nu
numai identificat, dar i explicat prin intervenia forelor supranaturale, care ar acioneaz prin
fiine umane, animale, obiecte etc. Aceast cauzalitate mistic era extins i pe plan obiectiv. Or,
n aa fel, la producerea rezultatului era implicat i grupul social din care fcea parte fptuitorul
actului socialmente periculos. La unele popoare era conceput i posibilitatea rspunderii
generaiilor viitoare (de exemplu, n Crile Sfinte se amintete despre rspunderea care ar apsa
asupra urmailor pn la a 7-a generaie). [7, p. 18]
Practici ale acestor concepii primitive s-au pstrat pn n zilele noastre la unele popoare.
De exemplu, la unele triburi din Africa - uciderea soului era atribuit soiei, dac nu era
identificat alt vinovat, aceasta era supus unor ritualuri purificatorii sau expiatorii. [135, p. 12]
Totui, chiar din timpul antichitii, filosofii i juritii s-au strduit s gseasc un temei
subiectiv al rspunderii penale i s-l fundamenteze tiinific. [87, p. 7] Printre nvaii vremii,
Aristotel probabil era primul, care a acordat o atenie deosebit aspectului psihologic - ca obiect
de studiu aparte, unde a ncearcat s demonstreze corelaia dintre suflet i trup. Tot el mai
considera c omul, spre deosebire de celelalte fiine vii, are raiune, iar aceasta, la rndul ei,
constituie factorul determinant al aciunilor lui. Platon considera c sufletul individului constituie
doar o continuare a sufletului omenesc (etern), menionnd, n acest sens, c el este constituit i
presupune urmtoarele trei nceputuri: intelectiv (contient), afectiv (impulsiv) i volitiv
(voliional, de voin). [121, p. 232-241]
n ceea ce privete problema responsabilitii n legislaia roman, istoria dreptului a fost
deschis cu o perioad n care problema responsabilitii i, cu att mai puin, ideea de culp nu-
i fcuser apariia. Era vorba de o epoc cnd fiecare trebuia s-i fac singur dreptate, cci
statul nu se implica n conflictele care apreau ntre particulari, o epoc cnd fora era cea care
guverna relaiile dintre indivizi, astfel c, cel vtmat, n ncercarea lui de a-i rzbuna paguba,
nu era interesat s fac distincia dintre o nedreptate cauzat n mod voit i una involuntar. [162,
p. 335]

37
Dreptul de rzbunare (devenit n timp principiu) se va regsi n primul moment legislativ al
romanilor: Legea celor XII Table, sub forma talionului, alturi, ns, de sistemul compoziiilor
(iniial numai voluntare, ulterior i legale). Se constat c prin aceast lege, rzbunarea era
nlocuit, chiar dac numai n parte, cu dreptul la despgubire pe care l obine victima. Astfel,
dauna era apreciat de pri prin bun nelegere (compoziie voluntar). Numai n cazul n care
apreau divergene se exercita tot dreptul de rzbunare (talio esto).
Ulterior, pe msur ce statul se consolideaz i se simte capabil a-i impune autoritatea,
ncepe s intervin i n raporturile dintre persoane, fixnd preul dreptului la rzbunare sub
forma unei amenzi, poena.
Se profileaz distincia pe care o ntlnim n epoca lui Iustinian, ntre aciunile penale care
tind la o pedeaps, aciunile civile reipersecutorii - care tind la obinerea unei despgubiri i
aciunile mixte - care tind i la una i la cealalt. Cauzele lipsei vinoviei n prima perioad a
dreptului roman trebuie cutate nu numai n deficiena sau chiar lipsa unor dispoziii legale, ci, n
mod implicit, n precaritatea strii de cultur din acea vreme.
Explicaia legturii dintre gradul de cultur i noiunea de vinovie rezid n faptul c,
numai o persoan, cu anumit formaie intelectual, era capabil s sesizeze diferena dintre un
act intenionat i unul neintenionat, cci, altfel, reacia contra unei injustiii era violent. Or,
victima nu se mulumea doar cu simpla acoperire a prejudiciului, ci mai solicita i o satisfacie
personal, o pedeaps, fr a lua n considerare, evident, gradul de culpabilitate a autorului.
Dup aceast prim etap, dominat, dup cum de altfel era normal, de brutalitate i
carene, se va accede ntr-o epoc de nflorire a dreptului roman. Ca urmare a influenei filozofiei
greceti, jurisconsulii romani din perioada declinului republicii (ndeosebi Quintus, Mucius,
Scevola) au reuit s formuleze noiunea culpei aquiliene: impunitus ese qui sine culpa et dolo
malo casu quodam damnu comittit. Sistemul Legii Aquilia a constituit prima tentativ de a
reglementa teoria responsabilitii, sub incidena ei aflndu-se acele delicte care nu erau nici
injurii i nici furturi, dar care erau sancionate numai izolat, n legea celor XII table sau n legile
ulterioare.
Departe de a constitui un sistem complet prin care s se soluioneze n totalitate situaiile
derivnd din astfel de delicte, legea poate fi apreciat ca o introducere, ca un prin pas la studiul
teoriei moderne a responsabilitii de mai trziu.
Dup unii autori, n legiuirile egiptene (cele ale lui Menes (3100 . Cr.), Ramses II (1304-
1237 . Cr.) sau ale lui Sasychis i Bocoris (sec. VIII . Cr.)) deja se fac primele pomeniri despre
vinovia penal. n acea perioad cele mai grave atentate erau considerate infraciunile contra
statului i a ordinii sociale, precum i unele fapte cu caracter religios, pentru aceste fapte

38
socialmente periculoase rspundeau, alturi de vinovat, i membrii familiei sale. [41, p. 26]
n legiuirile Mesopotamiei (Legile lui Hammurabi), dup prerea unor autori [135, p. 81]
pentru unele fapte socialmente periculoase apar deja chiar primele cerine subiective. Astfel,
pcatul prin care se nclc voina domnului se considera a fi comis fie cu intenie premeditat
sau cu una nepremeditat. ns, n concepia babilonienilor, nelesul de pcat era posibil i fr
vinovie, aa nct pctosul putea chiar s nu tie c a svrit un pcat (de exemplu, nclcarea
cureniei n timpul ritualului).
Unele monumente istorice legate de vinovia penal n Mesopotamia se pot identifica i n
Legile lui Hammurabi (1792-1749 . Cr.), unde regele babilonian rmne singurul i adevratul
legiuitor. Astfel, dei conform Codului lui Hammurabi se prevedea tragerea la rspundere a unei
persoane pentru simpla comitere a faptei ilicite n materialitatea ei, totui existau i unele
dispoziii n care se fcea deja deosebirea dintre actele neintenionate i cazul fortuit. [86, p. 56]
De exemplu, la art. 227 a Codului citat se prevedea: dac cineva minea fierarul i acesta scotea
semnul de sclav, lanul, nu de la robul su, acest om trebuia omort i ngropat la porile
sale, iar fierarul trebuia s depun jurmntul c eu am tiat neintenionat. n art. 206, 207
ale aceleeai legiuiri se mai fcea i deosebirea dintre intenia premeditat i intenia
nepremeditat. Astfel c, n acela context se meniona: omorul unei persoane, indiferent de
faptul dac era intenionat sau nu, atrgea dup sine pedeapsa cu moartea pentru fptuitorul
vinovat sau a unei rude a acestuia. Vtmarea neintenionat a unei persoane n timpul unei
bti sau cauzarea vre-unei rni n situaii asemntoare nu mai comporta o tragere la
rspundere.
ntr-un alt context [52, p. 81] dr constat c persoana chiar i n asemenea ipoteze era
inut s plteasc ngrijirea medical a victimei. Un exemplu asemntor care vizeaz prezena
i reglementarea aspectului subiectiv al faptelor social periculoase chiar la acea perioad este cel
(art. 218) n care se prevedea c medicul care ntmpltor [52, p. 89] (ntr-o alt versiune, prin
netiin sau neglijen), n timpul operaiei a scos ochiul bolnavului, acestuia urma s i se taie
doar mna, i aceasta dac victima era om liber, iar dac pacientul era sclav, stpnului i se da
un sclav n locul celui decedat. S-a mai apreciat c acest cod mai consacra i alte ipoteze de fapte
comise din culp (impruden), cum ar fi situaia dac soul se afla n prizonierat, iar soia
neavnd de mncare pleca n casa altui brbat, n acest caz, ea nu purta nici o vin (art. 208).
Nectnd la aceste diferenieri, conform principiului talionului, pedeapsa cu moartea se
aplic nu numai n cazul faptelor socialmente periculoase (infraciunilor) intenionate, dar i a
celora comise din culp (de exemplu, pentru omorul din impruden (ar. 229). Dei exist i
opinia [220, p. 129] c la acea perioad pedepsirea vinovatului nu se limita nici la o iertare de

39
ctre victim i chiar nici judecata nu mai putea opri de la persecutarea celui vinovat. [220, p.
129]
Ar fi de remarcat faptul c drept o reminiscen a moravurilor gentilico-tribale exista
pedeapsa cu moartea. Mai persista nc rspunderea sau responsabilitatea colectiv, care mai
apoi se limitase doar la acea familial. [216, p. 82] n acest sens, un aspect constatator al
reminiscenelor de rspundere obiectiv, dei cu titlu de excepie, se mai utiliza procedura
ordaliilor, [74, p. 31] conform creia, n corespundere cu folosirea unor aa-zise probe divine (a
apei clocotite, a focului, a fierului ncins etc.), se stabilea vinovia sau nevinovia persoanei.
n context, concluzionm c, dei gndirea juridic a Mesopotamiei nu a atins nivelul de
dezvoltare prin care s se nceteneasc n legile sale la nivel principial conceptul vinoviei
penale, cu toat structura sa sclavagist i n pofida unor reziduri arhaice, Codul lui Hammurabi
cuprindea idei moderne n privina acesteia.
n India, n Legile lui Manu se constat existena unor idei avansate asupra nelesului
vinoviei penale, care se manifesta prin unele prevederi asupra formelor vinoviei penale, adic
ale inteniei i a imprudenei, precum i a altor elemente subiective ale infraciunii (motivul).
Bunoar, omorul intenionat atrgea pedeapsa cu moartea, iar omorul n timpul aprrii
darurilor aduse drept jertf brahmanilor sau femeilor (care era considerat legitim aprare) nu
era considerat pcat. [142, p. 46; 169, p. 104] Tot n Legile lui Manu (cap. 8, pct. 352) se
prevedea c toi vinovaii de preacurvie erau pedepsii cu moartea, [153, p. 104] iar stpnul
rspundea pentru aflarea n casa lui a unei femei strine. Se fcea delimitare cnd stpnul tia
sau nu tia despre acest fapt; dac femeia se afla la locul menionat mpotriva voinei ei era
eliberat de rspundere penal.
n Legea karmei se determina soarta omului n strict corespundere cu comportamentul lui,
care meniona faptul c cu adevrat, omul este alctuit din intenie, i care anume este intenia
omului n aceast lume, n aceea se i transform el nsui cnd pleac din via. Or, cupiditatea
fa de averea strin, cugetrile minii despre ru, devotamentul fa de nvtur greit sunt
trei tipuri de aciuni mintale fcute cu pcat. Specificul acestor legi const i n faptul c chiar la
acea etap istoric se luau n consideraie i alte elemente subiective ale infraciunii. De exemplu,
pentru furtul de animale mari, arme i medicamente, regele trebuia s aplice pedepse dup timpul
n care acesta a fost comis, lund n vedere inclusiv motivul infracional. [160, p. 267-268]
Astfel, se constat c pedeapsa era aplicat numai dac la comiterea vreunei fapte
socialmente periculoase a intervenit culpa fptuitorul, precum i n cazul constatrii prezenei la
persoana fptuitorului a strii de responsabilitate. Ea trebuia constatat chiar i n cazul unui
accident (afar de domeniul religios). Pentru cei incontieni i nebuni, precum i n cazurile de

40
legitim aprare sau de extrem necesitate se absolvea culpabilitatea. [119, p. 43] Era cunoscut
i pedepsirea martorilor mincinoi, cnd se considera c vinovatul (martorul mincinos) omoar
prin aceasta o sut de oameni apropiai i rude, iar n cazul mrturiilor mincinoase la fapta de
omor a vreunei persoane - era vorba de faptul c vinovatul omoar cu aceast ocazie 1000 de
persoane. [119, p. 43] n instan, la dosarele penale, erau admii martori demni de ncredere.
Dreptul budist se deosebete ntr-un mod esenial de cel brahman. De exemplu, n cel
budist se considera c omul care greete poate i trebuie s fie ndreptat. [119, p. 44] Deci, la
aceast etap putem chiar constata unele aspecte progresive ale conceptului subiectiv al faptei
social periculoase. n fapt, se ncearc s se extinde i asupra altor elemente psihice, dect
formele vinoviei, care sunt unele specifice i tipice dimensiunii subiective ale faptei (procese
psihice specifice motivului).
n dreptul antic chinez principalul izvor al dreptului, alturi de cutum, era Codul Ta-
Tsing-Lu-Li (sec. VI . Hr.). Acest cod oferea o rezolvare destul de clar a diferitor instituii
juridice al dreptului, inclusiv i a aspectului subiectiv al faptelor cu un pericol social sporit. De
exemplu, furtul e consider paguba intenionat care era pedepsit cu moartea. [140, p. 104]
n epoca Cijou se numrau peste trei mii de fapte socialmente periculoase (infraciuni), pentru
majoritatea lor fiind recunoscut necesitatea de a se dovedi vinovia. n aceeai perioad (anii
120 . Hr.) s-a nceput sedimentarea nvturii specifice referitoare la formele acesteia. Astfel, se
lua n consideraie voina persoanei la comiterea faptei social periculoase. Acest ultim moment
era valabil i pentru aprecierea ori stabilirea pedepselor aplicate acestora.
Au nceput s se sintetizeze i unele cunotine referitoare la gradele inteniei. Aceste fapte
socialmente periculoase se mai compartimentau n premeditate i altele pur i simplu
intenionate, precum i cele comise din greeal. Cele din urm fapte erau considerate a fi
comise n afara formelor sau modalitilor vizate. De altfel, gravitatea pedepsei era tocmai una
corespunztoare faptului, dac vtmarea era una comis cu rea intenie sau n cadrul ncierrii.
[153, p. 120]
Concepia voinei criminale determina i alte instituii: participaia la comiterea faptelor
periculoase sau infraciunile svrite de un grup de persoane etc. n acest sens, chiar la limitele
erei noi, existau asemenea norme, care, referitor la participaia penal specificau: cpeteniile
unei grupri criminale se considerau persoanele care au conceput infraciunile sau care le-au
plnuit. Dac persoana a fost depistat n flagrant delict, dar totui aceasta refuza s-i
recunoasc vinovia sau i schimba depoziiile n timpul cercetrilor, se permitea folosirea
torturilor.n opinia noastr, se poate invoca deja n aceast perioad nceputurile funcionrii
principiului prezumiei nevinoviei.

41
n Japonia, sub influena dreptului chinez la nceputul sec. VII a doua jumtate a sec. X,
apar deja primele izvoare scrise ale dreptului penal, dei acestea nu vizau nelesul sau conceptul
vinoviei penale.
n Grecia antic, Legile lui Lycurg, Solon, Dracon conineau inclusiv idei de rspundere
penal pentru simpla cauzare mecanic a rezultatului faptei, indiferent dac acesta a fost unul
voluntar sau nu. [3, p. 18] ncepnd ns cu sec. V . Hr. apar primele semne de gndire juridic
ale vremii i anume cele de luare n considerare a factorului psihic al infraciunii. Dei textele
legilor n acele timpuri erau unele incomplete i controversate, ncepe s se fac o deosebire ntre
omorul intenionat i cel neintenionat, ntre omorul premeditat (ex certa scientia) i omorul n
legitim aprare. Sub aspect procedural, referitor la omorul involuntar se mai meniona [83, p.
20] c acesta se judeca de un tribunal compus din 50 ceteni liberi, unde, printr-o procedur
prealabil, se ncerca concilierea prilor. n cazul acestei fapte social periculoase, partea
vtmat putea s primeasc o despgubire sau un pre al sngelui. Tot n acest fel se mai
cunoatea faptul c arhonii aveau dreptul asupra vinovailor. adic de a-i atrage la judecat i de
a le recunoate vinovia.
Dreptul atenian mai cunotea un ir de alte categorii de fapte social periculoase, ns pentru
toate acestea se fcea delimitare dintre cele comise cu intenie i cele comise prin culp (cu
precdere n cazul omorurilor i a vtmrilor). [140, p. 164]
n Roma antic, o lung perioad au dominat concepiile arhaice, punndu-se pe primul
plan cauzalitatea material. ncepnd cu reglementrile juridice nscrise n cele 12 table - apar
primele cerine de luare n consideraie a elementului psihic al faptei infracionale. Cu toate
acestea, ntr-un detaliu important se arat c dac la Roma i n vechiul drept se nelesese
necesitatea de a fonda condamnarea bazat pe vin (faute), acesteia nu i se atribuia dimensiunea
sa larg a unei stri corespunztoare celei de spirit sau a unei mentaliti criminale. [41, p. 214]
Chiar Gaius face aluzie la o regul nscris n cele 12 table, dup care, n materie de incendiu, s-
ar fi fcut deosebire ntre sciens (cu tiin) i casu (cazul fortuit).
De asemenea, ideea rspunderii subiective apare i n scrierile lui Seneca, Juvenal, Cicero,
Quintilian, Aulus Gellius etc. Astfel, este discutat faptul c aciunea fptuitorului care a cauzat
rezultatul nu este una suficient pentru a atrage rspunderea penal. Or, se mai apreciaz c
aceasta trebuie s fie consecina unei manifestri voite i contiente din partea fptuitorului.
[dup 136, p. 15] Astfel, ncepnd cu sec. II, n gndirea juridic i n practica legislativ a
Romei antice este prezent tot mai frecvent ideea corelaiei psihice dintre fapt i autor.
Ceva mai frecvent, elementul intenional apare n legile adoptate n perioada Republicii -
prin unele expresii, cum ar fi dolo malo (Lex Bantia) - intenie rea, scientem dolo malo -

42
intenionat cu tiin (Lex Acilia). Romanii fceau distincie dintre dolus bonus (dolul bun) i
dolus malus (dolul ru). Celsus meniona c fa de cel ru intenionat nu trebuie s fii
ngduitor (malitis non est indulgendum). [74, p. 217]
Anume dreptul roman ncepe, pentru prima dat, s contureze concepia de etape ale
activitii infracionale. Astfel, n cazul infraciunilor intenionate, apariia ideii de a comite
infraciunea se numea formarea inteniei, iar punerea la cale a infraciunii - intenie pur. Tot
romanii sunt cei care au formulat pentru prima dat principiul unanim acceptat de tiina
dreptului penal: cogitationis poenam nemo patitur (gndurile nu sunt penalizate). [31, p. 40] n
asemenea mod, omorul comis din culp - ca rezultat al unui incendiu - atrgea dup sine o
pedeaps mai mic comparativ cu faptele comise cu rea-voin. [142, p. 113] ntr-un alt exemplu
se apreciaz c nu poate exista furt, dac nu s-a luat sau dac nu s-a deplasat obiectul de la
locul sustragerii. Dac o persoan intr n casa cuiva cu intenie de a fura, ns, nu a pus mna
pe niciun obiect i nici nu l-a luat sau nsuit, fapta respectiv nu este considerat drept furt, i
aceasta, deoarece, dei a avut intenia de a fura, nu i-a manifestat-o prin a lua vreun obiect
anume.
Din meniunile invocate se poate constata c la romani, chiar i la acea etap de evoluie a
dreptului, existau deja unele concepte destul de moderne sau naintate asupra nelesului
subiectiv al faptei. Delictele publice n Roma antic erau difereniate de crime. Aici erau atribuite
omorurile, compozitorii de cntece cu calomnieri, mrturiile false, arderea intenionat etc. [142,
p. 209] Referitor la condiiile delictului, se remarca faptul c nu mai era suficient o simpl
omisiune sau neglijen. Dei, izvoarele materiale dovedesc i faptul c n acea perioad n Roma
Antic exista sau se prevedea rspunderea numai pentru faptele socialmente periculoase comise
prin aciune, iar pentru inaciuni simple nu se recunotea o anumit rspundere. [142, p. 212]
n ceea ce vizeaz unele aspecte procedurale legate de probarea sau demonstrarea
vinoviei persoanei, constatm c informatorii romani, n momentul cnd se concretizau
nvinovirile cu privire la crimele politice, se bucurau de o parte din confiscrile efectuate, dar
n cazul unui denun fals - puteau ei nii s fie trai la rspundere. Tot referitor la unele aspecte
ale vinoviei penale s-a mai menionat c atunci cnd cuvintele nu au aveau un neles ovitor,
interpretarea voinei nu se poate ngdui (in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti
voluntatis guastio).
n unele legislaii antice (Degistele lui Iustinian (V. 5)) existau cunotine despre conceptul
de responsabilitate. De altfel, se conineau deja unii indici despre neaplicarea pedepsei pentru
svrirea omorului persoanei demente sau, dup cum se remarca, era considerat suficient c
acesta a fost pedepsit cu demena sa. Totui, cu toate aceste meniuni asupra aspectului subiectiv

43
al faptelor socialmente periculoase de ctre gnditorii romani, n literatura de specialitate s-a mai
susinut i opinia c n acea perioad nc recunoscut posibilitatea rspunderii obiective. Astfel,
nu se acorda o atenie cuvenit clarificrii gradului i conceptului vinoviei, dei existau, dup
cum am indicat anterior, multiple sau chiar primele prevederi legislative i conceptuale mult mai
progresiste, prin care se aprecia c rspunderea pentru faptele cu un grad de pericol sporit trebuie
s fie de esen una subiectiv. [142, p. 212] Vorbind despre unele aspecte subiective ale
rspunderii penale n perioada strveche i veche n spaiul romnesc se constat c la popoarele
epocii ferului, geto-dacii, n perioada premrgtoare statului, existau doar unele norme de
conduit cu caracter de cutum. Referitor la pedepse, n acele timpuri exista rzbunarea privat
(duelul judiciar), iar nvinsul era omort, sau arbitrajul. O trstur caracteristic a dreptului
penal cutumiar o constituia pedepsirea faptei, fr a se ine seama de mprejurrile n care a fost
svrit aceea fapt, persoana considerat i gsit vinovat era pedepsit pentru simplele
consecine sau daune ale faptei sale.
ntruct textele vechilor legi nu au fost pstrate, datele despre instituiile juridice
reglementate de dreptul geto-dac sunt reconstituite n linii generale, pe baza izvoarelor istorice.
Aceste date privesc regimul juridic al persoanelor, familia geto-dac, proprietatea i dreptul
penal. n materie penal, continua s fie aplicat principiul rzbunrii sngelui, iar n mod concret,
nu sunt furnizate informaii dect despre pedeapsa cu moartea aplicat femeii adultere.

2.2. Vinovia penal n epoca medieval


A doua etap de dezvoltare a dreptului estee etapa dreptului corporativ sau dreptul
cetilor (tinereea dreptului). Aceasta a aprut odat cu dezvoltarea societii, n general, i a
celei economice, n mod special. Eadateaz aproximativ din sec IX-XI pn la finele sec. XIII-
XV. Dintre drepturile corporative (dreptul oraelor (poliienesc), dreptul negustorilor etc.)
dreptul canonic (bisericesc) se distingea de celelalte drepturi printr-un caracter mai larg i variat,
precum i unul mult mai bine sistematizat. De altfel, n dreptul canonic se delimitau urmtoarele
ramuri: familia, cstoria, dreptul succesoral, dreptul civil (dreptul de proprietate i contracte),
dreptul penal i cel administrativ, precum i cel financiar.
Dreptul canonic penal a fcut multe progrese, comparativ cu dreptul roman (a determinat
pcatul penal i a detalizat nelesul de vinovie, cu toate c s-a folosit mult din mprumuturile
dreptului juritilor romani, dar cu toate acestea, le-a reuit s transforme acest concept ntr-unul
mult mai sofisticat i mult mai difereniat). Astfel se deosebea intenia de culp (impruden) i
se mai cunotea diferenierea ntre diferite categorii de intenii.
n timpul Imperiului Bizantin se considerau infraciuni chiar inteniile fptuitorului. Adic,

44
era identic faptul de a grei cu faptele cu cel de a grei cu gndul. Omorul era calificat n funcie
de gradul de pctuire i anume: omorul premeditat, fr ndoial, era pedepsit mai grav, adic,
cu moartea (prin decapitare). Omorul n timpul unei ncierri era cunoscut drept un omor
spontan sau nepremeditat, dei, la aprecierea acestuia se lua n consideraie obiectul sau mijlocul
cu care s-a comis. Acesta din urm se pedepsea mult mai blnd (amend sau biciuiri). Unii autori
subliniaz c numai n dreptul canonic se aprecia necesitatea stabilirii elementului psihic -
fundament al rspunderii penale. Cu toate acestea, n-au disprut practicile legale de cauzalitate
material i responsabilitate obiectiv.
Asupra dimensiunii subiective a infraciunii s-au expus i gnditorii sau filosofii acelor
vremuri. De exemplu, ntr-un text al lui Augustin se arat c nu exist infraciune fr un fapt
voluntar. Dup Gratian elementele voinei sunt libertatea i intenia, iar n lucrrile lui Thomas
d'Aquino se insist asupra voinei rele (malitia) - baz a rspunderii penale. Cu toate c existau
aceste concepte asupra vinoviei infraciunii, rspunderea penal deseori se extindea de la
autorul faptei i asupra membrilor familiilor acestuia, aplicndu-se fie asupra ascendenilor, fie a
descendenilor i a soului celui vinovat.
n ceea ce privete dreptul penal musulman din Califatul Arab, aici infraciunile se
mpareau n infraciuni contra Voinei lui Alah (hadd), cele contra persoanei (kisas), alte
infraciuni (tazir). Pentru primele dou categorii, se punea accentul mai mult pe latura obiectiv a
infraciunii, iar pentru infraciunile din ultima categorie - pe latura subiectiv. Potivit acestei
concepii, aciunile fiecrei persoane sunt determinate de caracterul dorinei, caracterul
permisibilitii, al nedorinei, i sunt unele strict interzise i pedepsibile. Furtul - atentat la una
din valorile de baz ocrotite de religie - se pedepsea destul de sever: persoanei vinovate i se tia
mna.
n dreptul penal medieval rus din (sec. XI-XII) se fceau referiri la aspectele subiective ale
faptelor social periculoase. Prin noiunea de infraciune (dreptul lui Iaroslav sau dreptul
Iaroslavilor) se considera o nclcare a voinei cneazului. n aa fel, mult timp ns pentru fapta
infracional erau supui rspunderii penale oameni nevinovei. Mai mult ca att, tlharul era
expus jafului i omorului mpreun cu copiii i soia lui. La art. 6 din aceleai legiuiri se mai
vorbete i se calific n mod corespunztor omorul n timpul unui chef sau osp, iar art. 7
indica la omorul n timpul certei, fr nici un motiv esenial. Astfel, n prima situaie se are n
vedere i se explic cazul unui omor neintenionat, chiar dac acesta se comite ntr-un mod
deschis, adic la un chef, ntr-o stare de beie, pe cnd n doilea al caz, comis n cadrul unei certe,
se considera omorul intenionat. Cu toate c n realitate, n opinia noastr, se putea ntmpla i
viceversa. Totui este de menionat c la acea perioad, printre circumstanele atenuante se

45
enumera i starea de beie, iar prin agravante - intenia de profit.
Printre dispoziiile dreptului feudal din 1649 sunt incluse aa noiuni ca infraciune sau
vinovie. Mai exist i unele dispoziii prin care se apreciaz sau se constat dac voina
infractorului a fost una grav sau nu. Unele situaii la comiterea infraciunii sunt corelate cu
aspectele psihice ale individului; adic sunt legate de persoana infractorului sau de vinovia
acestuia. Drept exemplu ar putea servi unele circumstane atenuante ale faptei penale comise din
necesitate sau din cauza minii simple sau proaste. Existau i unele prevederi referitoare la
infraciunile svrite din ntmplare sau din pcat. Ca o sintez se poate aprecia c referitor la
conceptul vinoviei penale din cadrul laturii subiective a infraciunii sunt deja cunoscute diferite
forme ale ei, cum ar fi intenia i imprudena. Mai existau i unele nceputuri ale dimensiunii
subiective, de exemplu, ntmplarea. Dei se delimitau ntre ele aceste modaliti de comitere
infraciunii, diferite aspecte i dimensiuni subiective ale faptei, ele toate nu influenau asupra
calificrii sau asupra limitelor de pedeaps. La acea etap istoric mai predomina principiul
rspunderii penale obiective, adic se judeca nu dup motiv, ci dup rezultat. Referitor la etapele
svririi infraciunii din acele timpuri, se constat c pentru simpla intenie de comitere a
infraciunii, singur prin sine, persoana nu putea fi tras la rspundere penal. Cu toate acestea
erau pedepsii infractorii care au manifestat doar o simpl intenie de a omor pe ar sau stpn,
ori pentru neaprarea stpnilor n caz de necesitate. i aceasta din urm, dup cum se identific,
mai poate fi calificat drept un aspect tipic i concret al rspunderii obiective.
n sec. XIV omorul neintenionat se pedepsea numai cu amend, aceasta ns se calcula n
raport cu poziia social a victimei. Dei se pot constata unele referine progresiste asupra
concepiei subiective a infraciunilor, mai existau multe reminiscene ale ornduirii gentilice,
cum ar fi cele ale talionului sau compoziia, la care se mai aduga, de regul, i rspunderea
colectiv. Acestea toate puteau fi luate n hotrrile dietinilor, care purtau, la acele timpuri,
denumirea de Constituones. Printre ele se regseau i alte reglementri privitoare la infraciunile
mpotriva vieii i a sntii (omorul intenionat). Deci, n ornduirea gentilic s-au conservat
cteva urme care au supraveuit i au persistat nc mult vreme (rspunderea privat sau legea
talionului).
n Dreptul penal al francilor (Legea Salic) se prevedea c pentru fiecare caz fptuitorului
trebuia s-i fie dovedit vinovia. Chiar dac fptuitorul i mrturisea vina, acesta la rndul su
trebuia n mod neaprat s-i recupereze costul daunei pricinuite. La acel moment regina
probelor era considerat mrturisirea nvinuitului. Se stabilete deja principiul caracterului
personal al rspunderii penale, adic, cnd tatl nu mai putea fi tras la rspundere penal pentru
fecior sau soul pentru soie, precum i nici soia pentru so (liberi iusiorum). n aceast perioad,

46
n Frana se sedimentase principiul prezumiei nevinoviei nvinuitului. Or, tocmai din aceast
cauz era nevoie de martor, chiar dac era ndeajuns c s existe mcar unul. Dei la acea
perioad se mai aplicau torturi i schingiuirii, aceasta pentru c scopul era tocmai de a se smulge
mrturisirea nvinuitului.
n dreptul penal germanic (Codul Carolinei) era prezent caracterul cazuistic de dreptate
barbar. Exista nelesul sau conceptul formelor de vinovie penal intenionat i
neintenionat. Astfel, liberul cauznd din impruden o daun, dup Dreptatea lui Salicin, urma
doar s o restituie. Intenia rea sau cauzarea de daune din rutate duceau la achitarea unor
amenzi destul de mari. n Dreptul lui Solicesc erau cunoscute dou tipuri de aciuni socialmente
periculoase: infraciunea i procedeul.
Mai apoi au mai urmat i alte legiuiri (dreptul penal din 1532, denumit Codul Carolinei,
sau a lui Carol Quintul) dup care rspunderii pentru infraciunea comis era supus doar
persoana vinovat de comiterea acesteia. Tot n aceast legiuire se mai conin i unele meniuni
cu privire la formele ei (intenia sau imprudena). Rspunderea pentru svrirea infraciunii
survenea, de regul, dup constatarea vreunei vinovii intenionate sau a uneia imprudente. Dar,
n pofida acelor referiri, dreptul penal feudal de multe ori stabilea rspunderea penal i fr
vinovie sau pentru vinovia altei persoane. Se observa, totui, o mai pronunat corelaie ntre
vinovia penal i pedeapsa penal. n Codul Carolinei se mai prevedeau i cteva cazuri de
circumstane atenuante legate de aspectul subiectiv al infraciunii: lipsa inteniei, neprevederea la
svrirea infraciunii ori comiterea acesteia din furie sau ur. Printre circumstanele agravante,
legate de asemenea ntr-un mod direct de aspectul subiectiv al infraciunii, se constat
premeditarea rea etc. Se mai cunotea aciunea intenionat, al crei fapt nu s-a reuit mpotriva
voinei infractorului (adic tentativa), care se considera comis ntotdeauna cu rea-voin. De
asemenea, era aplicat la acea etap principiul prezumiei nevinoviei (cap. 15 din Codul
Carolinei - dac cineva fr drept i intenionat manifest dumnie i ncalc pacea fiind prins
la locul svririi faptei i dac nu se putea demonstra contrariul faptei, acesta va fi supus
rspunderii penale. Iar dac se constata c exist mprejurri unde pot fi constatate dovezi
suficiente i indubitabile despre reaua-intenie i va dori s nege cele svrite de el, atunci
judectorul putea aplica o pedeaps i mai sever.
Referindu-ne la vinovie n reglementrile romneti medievale se constat c nu s-a adus,
n acest context, modificari importante. Se continu n ritm destul de lent desprinderea celor
dou tipuri de responsabiliti: penal i civil. Se ncearc legiferarea unui principiu general n
ceea ce privete rspunderea civil. Dac juritii francezi au reuit sa formuleze un astfel de
principiu, n dreptul englez i german din acea vreme nu exista asemenea dispoziie. n dreptul

47
feudal romn, se recunoatea dreptul de razbunare, exclusiv pentru vatamrile aduse integritii
fizice a persoanelor, n special n cazul omorului.
Caracterul colectiv al rspunderii este specific unei epoci de tranziie care s-a consumat n
acea perioad. Ulterior, ns, responsabilitatea civil se individualizeaz i are drept temei
elemental subiectiv al greelii, fapt care poate fi dedus din coninutul Pravilei lui Matei Basarab
sau al Pravilei lui Vasile Lupu, n mod special - din dispoziiile cuprinse n Pravilniceasca
Condic (1780) [110 p.130] - pentru stricciunile i pagubele ce se fac la smnturi de ctre
vite, nepzindu-se de ctre locuitori, proprietarii trebuiau s acopere n ntregime dauna i s
plteasc, n plus, zeciuiala.
Sfritul epocii feudale este marcat pe plan juridic de cele dou mari momente legislative:
Legiuirea Caragea (aplicat n ara Romneasc ncepnd cu 1 septembrie 1818) i Codul
Calimach (intrat n vigoare din 1817 n Moldova), n care se consacr rspunderea civil
ntemeiat pe vinovie indiferent c este intenionat sau nu. Spre exemplu, n Legiuirea
Caragea era stipulat c va interveni rspunderea civil doar n cazul n care exist un prejudiciu,
o greeal i un raport de cauzalitate ntre acestea. Legiuirea nu omite nici rspunderea
proprietarilor de animale pentru daunele provocate de ele.
Codul Calimach reglementeaz dou cazuri de exonerare de rspundere: situaia nebunului
i a pruncului, pentru care vor fi rspunztori cei care i au n ngrijire. Este reglementat, de
asemenea, dei chiar dac n mod incipient, rspunderea pentru lucruri, prin acordarea aciunilor,
effusis et dejectis i positis et suspensi - art. 1743: dac cineva din picarea unui lucru spnzurat
ori pus cu primejdie, sau prin vrsarea ori aruncarea unui lucru din cas, se va vtma ori se va
pgubi, datoriu este obligat s-1 ndestuleze locuitorul casei de unde a picat lucru ori aruncat,
ori s-a vrsat ceva.
n rile Romneti [59, p.58], pe lng Dreptul cutumiar i Dreptul scris s-au aplicat i
unele legiuiri bizantine
Aadar, dreptul penal feudal [127, p. 94] a avut o evoluie lent, mult vreme fiind unul
cutumiar. [12, p. 23] Era posibil ca la pedepsirea infractorului s se ia n consideraie vrsta i
sntatea psihic a acestuia. [12, p. 23] n pofida acestor concepte moderne, ordaliile sau
judecile lui Dumnezeu nsemnau chemarea interveniei divine pentru lmurirea vinoviei sau
nevinoviei persoanei bnuite de comiterea vreunei infraciuni. Partea care era nvinuit de
careva infraciuni trebuia s ia n mn fierul nroit, pe care l ducea de la prag pn la altarul
bisericii. Dup aceasta mna se bandaja i, dac aceasta se vindeca fr nicio intervenie
medical, persoana se socotea nevinovat, considerndu-se c Dumnezeu l indic pe cel
nevinovat prin semnul su (vindecarea rnii). [12, p. 23]

48
n ceea ce privete dreptul scris, acesta era, n egal msur, rodul iniiativei bisericii,
respectiv, a domniei Pravilelor bisericeti - ca prime creaii juridice ce apar, ncepnd cu sec.
XV, iniial, n limba slavon i, apoi, n limba romn. Acesta reprezint tendina domnilor de a
impune noi reglementri, cu un caracter uniform, prin care s se asigure consolidarea statului i
centralizarea puterii. Printre pravilele scrise n limba slavon se numra: Pravila de la Trgovite
(1452 - grmticul Dragomir la porunca domnului rii Romneti, Vladislav), Pravila de la
mnstirea Neamului, denumit i Pravila cea Mare (scris din porunca lui tefan cel Mare de
ctre ieromonahul Ghervasie n anul 1474), Pravila scris la Iai (1495 - de grmticul Camian
din porunca lui tefan cel Mare. [98, p. 372-374] ntruct limba slavon nu era accesibil dect
unui grup restrns din rndul populaiei i, n mod special, clericilor, s-a simit necesitatea
scrierii pravilelor n limba romn. De data aceasta unele dintre ele nu mai sunt realizate n
manuscris, ci tiprite. Aa de exemplu: Pravila sfinilor Apostoli sau Pravila de la Ieud (tiprit
ntre 1560 - 1562 de diaconul Coresi - o traducere a nomocanoanelor lui Ioan Pustnicul), Pravila
de la Govora sau Pravila cea mic (tiprit la 1640 din porunca lui Matei Basarab. [98, p.370-
390] Tot n limba romn au mai fost scrise i Pravila Sfinilor Prini (dup nvtura marelui
Vasile, avnd un coninut asemntor cu Pravila tiprit de Coresi), precum i Pravila aleas
(scris n 1632 de ctre logoftul Eustratie). Toate aceste pravile au un pronunat caracter
religios.
De la jumtatea sec. XVII apar i primele legiuiri laice. Acestea sunt Cartea Romneasc
de nvtur (tiprit la Iai n 1646 din porunca lui Vasile Lupu) i ndreptarea Legii (tiprit n
1652 la Trgovite, la iniiativa domnului rii Romneti - Matei Basarab).
Pravilele bisericeti i, mai trziu, cele laice, au folosit, n mare msur, izvoare bizantine,
nefiind altceva dect copii ale unor legiuiri strine necorespunztoare realitilor sociale
romneti. n Transilvania, prin Statutele rii Fgraului (1508) i Constituiile rii
Fgraului (1657 i 1690), populaia romneasc a reuit s impun i s aplice norme ale
dreptului cutumiar romnesc.
Pravilele bisericeti (Cartea romneasc de nvtur i ndreptarea legii) au un coninut
eterogen, pe lng dispoziiile juridice cuprinznd i extrase din lucrri religioase, date istorice
despre sinoade i despre prinii bisericii, tabele de calculare a timpului, formulare pentru
ntocmirea unor acte etc.
n privina dispoziiilor juridice nu exist o sistematizare a acestora pe ramuri ale dreptului
i pe instituii. Astfel, normele dreptului laic alterneaz cu cele ale dreptului canonic. La fel
alterneaz i reglementrile de drept civil al familiei, penal sau procesual. Majoritatea
dispoziiilor sunt dominate de concepia religioas.

49
Sub influena tratatului lui Prospero Farinacci, Praxis et theorice criminalis (Veneia 1607-
1621) n pravile sunt incluse dispoziii moderne. De exemplu, pentru prima dat este
reglementat noiunea de infraciune flagrant (vin de fa); apar alte noiuni evoluate cum ar fi:
tentativa, concursul de infraciuni, complicitatea i recidiva, prima era pedepsit mai blnd. Erau
prevzute faptele care nltur rspunderea penal legate direct sau tangent cu dimensiunea
subiectiv a fptuitorului (nebunia, vrsta sub 7 ani, legitima aprare, ordinul superiorului,
obiceiul locului etc.), precum i cele care micoreaz pedeapsa ntr-un mod implicit sau explicit -
cu referiri asupra unor aspecte subiective ce caracterizeaz fapta sau fptuitorul crimei.
n anii 1504 - 1517 a fost elaborat de ctre juristul tefan Werbczi, la iniiativa lui
Vladislav al III-lea, o colecie de drept, avnd ca izvoare att reglementri ale dreptului cutumiar,
ct i ale dreptului scris. Lucrarea este denumit Tripartitul lui Werboczi, ntruct este
sistematizat pe trei pri, n care alturi de anumite principii generale, inspirate din dreptul
roman i incluse ntr-un prolog, sunt cuprinse dispoziii de drept civil, penal, procesual etc.
Pentru a pune capt luptei antiotomane a romnilor, Poarta Otoman a introdus sistemul
numirii unor domni din rndul grecilor fanarioi. Primul domn fanariot numit este Nicolae
Mavrocordat - n Moldova, iar n ara Romneasc, dup nlturarea lui tefan Cantacuzino,
este numit, n anul 1716, acelai Nicolae Mavrocordat, mutat din Moldova. Instaurat la nceputul
sec. XVIII, regimul turco-fanariot avea s dureze aproximativ 100 ani, pn n anul 1821, cnd
se revine la domniile pmntene. nclcndu-se grav autonomia rilor Romne, domnii erau
numii direct de ctre Poart, pentru perioade scurte de timp. n Moldova, ntre anii 1711 - 1821,
s-au succedat 36 domnitori, iar n ara Romneasc, ntre anii 1716 - 1721, au fost numii 40
domnitori. Distingndu-se dou faze n evoluia regimului turco-fanariot (de la 1711/1716 i
pn la 1774 i de la 1774 i pn la 1821), aceast perioad nregistreaz schimbri att n viaa
economico-social, ct i pe plan juridic. [127, p. 140]
Deosebit de importante sunt schimbrile nfptuite de Mavrocordat ntre anii 1739 - 1740,
n ara Romneasc i, ntre 1741 -1743, n Moldova. n primul rnd, a ncercat mpiedicarea
abuzurilor cauzate de aplicarea i interpretarea subiectiv a obiceiului pmntului. n acest sens,
se ncearc a se impune ideea de egalitate n faa legii, indiferent de starea material i social a
mpricinailor, stabilind c la proces dreptatea s nu se vnd.
n concluzie, pentru a exprima ceea ce astzi se nelege prin vinovie penal atunci, n
perioadele menionate, izvoarele dreptului penal romn foloseau n textele incriminatorii i alte
noiuni sau alte expresii omologe acesteia cum ar fi: pofta inimii, nesocotina, greeala,
dinadinsul sau nadins, gndul i cugetarea, necugetarea, de buna voie, fr voie, pzind prilej,
cu tiin, cu netiin, cu pricepere, cu nepricepere, cu nebgare de seam, cu rea credin, cu

50
lenevire, cu scopul, din pizm etc.

2.3. Vinovia penal n epoca modern


A treia perioad de dezvoltare a dreptului - etapa maturitii (un drept general pentru tot
imperiul) - trebuie apreciat ca fiind etapa dezvoltrii dreptului statal. La aceast etap a
dreptului, n general, sau a dreptului penal, n special, se utilizeaz procedee i tehnici legislative
mai complicate (complexe), n particular: componena de infraciune (coninutul infraciunii),
prezumia nevinoviei, strile afective la comiterea infraciunii etc. [162, p. 220]
Cunotinele profunde n domeniul dreptului penal i ale justiiei penale, cu toate
progresele de realizare n gndirea filozofic, au fost sintetizate n epoca Renaterii. Cu toate
acestea, soluia politicii penale rmnea a fi cea represiv, ns fundamentul represiunii nu-l mai
constituia rzbunarea, ci expiaiunea, ispirea de ctre infractor a culpabilitii sale. Ispirea
este caracterizat prin pedepse deosebit de grele, crude i intimidante. Sub influena dreptului
canonic se dezvolt, n acea perioad, caracterul retributiv (punitur quia peccatum est - pedeapsa
aplicat pentru svrirea faptei). Totodat, pedeapsa este i un mijloc de ndreptare a
vinovatului i de abinere de la svrirea altor infraciuni (punitur ne peccetur). Majoritatea
gnditorilor epocii considerau c omul este nzestrat cu libertatea de voin (liber arbitru). n
aceast perioad sunt formulate primele idei ale gnditorilor utopiti Thomas Morus (Utopia) sau
Tomasso Campanella (Civitas soli).
Situaia se schimb radical la sfritul evului mediu, odat cu etapa epocii Iluminismului.
Astfel pe planul gndirii social-juridice se afirm teoria dreptului natural, a contractului social i
a enciclopeditilor. Pe planul justiiei penale s-au impus criticele formulate de Montesquieu i
Cesare Beccaria (Despre infraciuni i pedepse).
n epoca Iluminitilor conceptul culpabilitii penale a fost o necesitate istoric, impus de
sarcinile pe care le ridica n faa sa dezvoltarea i agravarea n societate a fenomenului criminal.
La apariia conceptului modern al culpabilitii penale au contribuit, n mod indirect, i
insuficienele, limitele sau neajunsurile dreptului penal i ale tiinei penale din sec. XVII i
XVIII. Pn n sec. XVIII se vorbea despre dolus sau factorul de legtur ntre elementul moral
i culpabilitate. n acelai context, dei se indica la culp, culpabilitatea se ignora cu desvrire.
[41, p. 254]
Sub influena doctrinei colii clasice, infraciunea, infractorul, pedeapsa i responsabilitatea
penal erau tratate ca entiti abstracte, fr a se lua n consideraie condiiile concrete ale vieii
sociale. Astfel nu s-a mai putut face fa sarcinilor crescnde de dezvoltarea a fenomenului
criminal. [135, p. 48-49]

51
Ch. L. Motesquieu (unul din cei mai renumii iluminiti ai sec XIII, scriitor, filizof,
economist i jurist; punctele de vedere asupra domeniului penal sunt descrise n lucrrile:
Scrisori persane (1721) i Despre spiritul legilor (1748)) este primul care a formulat principiul
dreptului penal conform cruia legea penal trebuie s pedepseasc numai activitile
exterioare ale persoanei.
Hugo Grotius este cel care considera c nelesul de cauzare a daunelor se refer, n primul
rnd, la personalitatea fptuitorului. [156, p. 15]
Cesare Beccaria [21] meniona c infraciunea este rezultatul voinei libere (liber arbitru),
iar temeiul responsabilitii l constituie voina liber nedeterminat a celui al crui voin
decurge din responsabilitatea moral, iar aceasta din urm reiese din responsabilitatea juridic.
[135]
Ulterior, E. Kant (1724-1804), referitor la vinovia penal, invoca pedeapsa penal
(poena forensis) ntotdeauna trebuie aplicat mpotriva celui vinovat, aa nct, niciodat un om
s nu poat fi folosit drept mijloc pentru inteniile altui om. Cu toate c ideal el ar fi trebuit s
fie gsit vinovat mai nainte de a se fi gndi s trag vreun folos din aceast pedeaps. [77, p.
181-182]
Alte concepte referitoare la aspectul subiectiv al infraciunii le gsim n filozofia lui Hegel,
[211] care meniona c voina individului este nnscut, samovolnic, contient, iar persoana
infractorului este purttorul primelor dou; rspunderea de ctre el este purtat din cauza c la
acesta a aprut i al treilea tip de libertate, [212, p. 169] adic libertatea contient.
Odat cu afirmarea ideii colii pozitiviste italiene (C. Lombroso), accentele subiective ale
infraciunii sunt schimbate. Ele sunt puse nu pe infraciune (concepie obiectiv sau obiectivist),
ci pe infractor i, n special, pe particularitile bio-psihice (nu i pe cele sociale). Promotorii
acestei concepii au fost Julien Offray de La Mettrie (sec. XVIII), La Mettrie, Felix Plater (sec.
XVII), Lafater (sec. XVIII), savantul i profesorul german Gall. Astfel s-au pus bazele studierii
infractorului dup caracteristicile psihicului. [135, p. 112]
Ulterior, reprezentanii colii sociologice (A. Prins i F. Von List [159, p. 87]) calificau
infractorii dup formele vinoviei, respectiv infractori ntmpltori i infractori specializai.
[177, p. 572]
Identificarea vinoviei prin raportare numai la caracterul imputabil al ilicitului nu putea s
acopere multitudinea de aspecte sub care se pot produce delictele i, din aceste considerente, era
necesar un alt criteriu pentru stabilirea vinoviei. n particular este vorba de criteriul omului
prudent i diligent, n funcie de care se apreciaz ulterior conduita autorului. Fraii Mazeaud
exprim cel mai exact acest punct de vedere, adic o eroare de conduit pe care n-ar fi svrit-

52
o o persoan chibzuit, aflat n aceleai circumstane externe ca autorul daunei. Este, astfel,
nlocuit astfel aspectul moral al vinoviei cu cel social, greeala fiind, n acest sens, o eroare de
conduit care determin dereglarea n mediul social.
La o analiz atent diferena dintre cele dou concepte de vinovie este insignifiant
pentru c n dreptul burghez, cu rare excepii, literatura juridic i practica judectoreasc
aeaz la temelia greelii aptitudinea omului de a cunoate, de a prevedea urmrile conduitei
sale i, mai ales, conceptul idealist al liberului arbitru, cu ajutorul cruia tiina dreptului
burghez exprim, transcendent, alegerea ntre mai multe conduite. [104, p. 158]
n dreptul penal musulman exista un grup de norme care se atribuiau la dreptul lui Alah. La
aceste grupuri de infraciuni, recunoscute ca deosebit de grave, se atribuiau: atacul intenionat
sau vtmrile mortale intenionate, care atrgeau rzbunarea sngelui din partea rudelor
victimei. n ariat se prevedea rscumprarea sngelui pentru omorul neintenionat. n coran,
unde, de fapt, era susinut principiul ochi pentru ochi, i nas pentru nas, i ureche pentru ureche,
i rni pentru rni rzbunate, era nc predominant principiul talionului. [153, p. 566]
n dreptul penal francez existau orientri moderne referitor la conceptul vinoviei penale,
astfel, se punea n discuie determinarea formelor vinoviei penale. n cartea a doua din Codul
penal i procesual penal din 1810 erau prevzute dispoziii de eliberare de rspundere penal n
cazul demenei i a constrngerii fizice i morale. n Partea special a CP francez din 1810 era
prevzut c persoana, care scria afie cu scopul de a chema la svrirea infraciunilor
mpotriva securitii interne i externe a statului, se urmrea ca vinovat de complot. [153] La
Cap. I (Infraciuni i contravenii mpotriva persoanelor fizice), art. 295 stipula: lipsirea de via
n mod intenionat, iar la art. 221-1 prin omor premeditat se considera orice omor intenionat
svrit n mod premeditat sau din ascunzi. [119, p. 80]
Art. 297 specifica c premeditat se va considera situaia creat pn la svrirea
aciunii ndreptat mpotriva unei persoane concrete, chiar dac premeditarea va fi condiionat
de anumite situaii sau condiii, iar la art. 302 - orice vinovat pentru omor premeditat cum ar fi;
omorul tatlui sau a copiilor, se va pedepsi cu moartea. [153, p. 651-655]
n procesul penal, Codul prevedea c nu era obligatorie unanimitatea jurailor la
pronunarea verdictului despre vinovie sau nevinovie. [140, p. 502] De asemenea, la acea
etap era ncetenit principiul prezumiei nevinoviei, adic persoanele reinute, bnuiii sau
nvinuiii, precum i inculpaii vor fi considerai nevinovai pn la momentul cnd vinovia lor
va fi stabilit n ordine de drept. [142, p. 264] odul penal i procesual penal al Franei (Cartea a
doua - Despre persoanele pedepsite), la art. 59 prevedea c cooparticipanii vor fi supui
rspunderii penale ca i persoanele vinovate cu excepia cnd legea prevede altfel, iar la art. 61

53
- acei care au tiut despre fapta infracional a ru-voitorilor sau care le-au propus refugiu sau
loc de adunare, vor fi pedepsii n calitate de cooparticipani. Se mai meniona i faptul c erau
absolvite de rspundere penal persoanele care au comis fapta n stare de nebunie sau care au
fost impui cu fora. [119, p. 77]
Cercetarea tiinific a coninutului infraciunii, pn la jumtatea sec. XX, dei a
nregistrat unele progrese n domeniul vinoviei, ele nu s-au ridicat la nivelul exigenelor acelei
epoci. Existena unei astfel de situaii a fost analizat n tiina dreptului penal romnesc de ctre
I. Tanoviceanu, care meniona c analiza inteniunii i rolul ei n aciunile omeneti a fost mai
bine fcut de autorii vechi i n special de Aristotel, dect de cei moderni. [126, p. 326]
n contextul elementului imaterial dolos ori culpas se meniona c att dolul, ct i
culpa intr n noiunea general de culpabilitate sau vinovie. [126, p. 328] De asemenea,
se mai susinut c CP din anul 1937, prezentat ca o sintez a principiilor consacrate de tiina
penal modern i a progreselor legislative i jurisprudeniale nu ofer posibilitatea de a
constata progrese legate de conceptul vinoviei penale. [47, p. 3-5]
n anul 1845 a fost adoptat noul CP n ara Romneasc, prin care a fost fcut deosebirea
dintre contravenie i infraciune. Schimbrile majore din societate i influenele iluministe ale
Occidentului reclamau cu acuitate crearea unui CP eficient i inovator. n aceste reglementri,
circumstane atenuante legate de aspectul subiectiv se considerau uurina sau temeritatea, starea
de afect etc. Latura subiectiv se diviza n intenie plnuit din timp i intenia nepremeditat
sau provocat, pe de o parte, iar pe de alt parte, n impruden ale crei consecin puteau fi
prevzute i impruden ale crei consecin nu putea fi prevzute.
Ulterior, n ara Moldovei a aprut Condica criminal din 1850-1852, introdus de B.
tirbei. Ea aduce elemente de noutate i n dreptul penal al rii Romneti. Aceasta, la rndul
ei, a fost inspirat de reglementrile moderne ale timpului, n special CP francez (1810) i CP
prusian (1851). De fapt nici n aceast reglementare noiunile de vinovie sau de vin nu aveau
sensul de astzi. [75, p. 117-118] Astfel, la art. 167 era definit fapta criminaliceasc, care
constituia o fapt oprit de pravil, [40 p 174] iar n art. 168 se face o caracterizare suplimentar
a conceptului de fapt criminaliceasc - de obte, faptele sunt supuse cercetrii criminaliceti,
cnd svritorul se dovedete clctor al pravilei, cu scop ru i cu voin i hotrre rea, spre
a svri dinadins o fapt oprit sau a nu face cele poruncite de ctre pravil, [75, p. 123]
Continund tradiia romneasc i deosebindu-se de vechiul drept germanic (pentru care
vinovia rezulta din fapta material pgubitoare, independent de intenie), dreptul penal
romnesc fcea deosebire ntre infraciunile intenionate i cele neintenionate. Spre deosebire de
alte state, unde toate infraciunile, cu excepia trdrii de patrie i dezertrii, erau considerate

54
delicte private, la romni erau vizate ca fiind de drept public. Or, n asemenea mod se indic c
dispoziiile penale sunt formulate pe baza unor principii moderne, iar infraciunile erau numite
vini sau greeli. [40, p. 132]
n timpul domniei lui A. I. Cuza a fost elaborat i CP romn (redactat n 1864 i pus n
aplicare la 1 mai 1865). CP romn a lui A. I. Cuza, de fapt, a luat n vedere CP francez din 1810
i, ntr-o oarecare msur, CP prusian din 1851, fr a fi neglijate i dispoziiile Condicii
criminaliceti cu procedura ei din Moldova (1820, 1826). Legiuitorul moldovean s-a inspirat i
din CP austriac din 1803, care, n mare parte, corespundea caracteristicilor de CP modern. [126,
p. 148] n aceast legiuire se fceau referiri la asemenea concepte ale dreptului penal precum
infraciune ca o fapt (aciune sau inaciune), fapt svrit cu vinovie, aspect al ilegalitii
infraciunii. Dei nu era prevzut n mod expres conceptul de pericol social al infraciunii, se
cunoate c primul CP care a fixat, printre caracteristicile infraciunii, pericolul social al faptei,
este CP bavarez (1813). [177, p. 127-128]
n legislaia penal i n doctrina penal romneasc a acelor timpuri o atenie deosebit s-a
acordat inteniei - element constitutiv al infraciunii. Se mai cunoate c infraciunile intenionate
erau pedepsite mai grav dect cele neintenionate. [58, p. 238]
n Transilvania s-au perindat o mulime de acte legislative n domeniul dreptului penal -
din cauza evenimentelor istorice ale acelor timpuri. Printre acestea CP austriac din 1803 s-a
extins n Transilvania din 1849, iar ntre 1852-1880 s-a aplicat CP austriac din 1852. CP maghiar
pentru crime i delicte (Legea V) a fost pus n aplicare n Ungaria la 1 septembrie 1880 i s-a
extins, ulterior, i asupra Transilvaniei, iar CP despre contraveniuni (Legea XL), printre acestea
un loc aparte ocupndu-l i Legea XXXVI, denumit i Novela penal - aplicabil din 1908.
Aceste legislaii, n particular Novela penal fcea referiri la fazele infraciunii, i anume faza
oratoric i faza actelor preparatorii, aplicndu-se principiul impuritii. [58, p. 272]
Referitor la vinovia penal, constatm c intenia era delimitat n una premeditat i
spontan. De asemenea, se deosebea intenia svrit cu snge rece i cea svrit n stare de
afect. Legislaia acelor timpuri prevedea i pedeaps pentru vinovia neintenionat, adic n
forma imprudenei.
CP romn din 1937, denumit i CP al lui Carol al II-lea [40, p. 267] a fost influenat ntr-un
mod principal - de teoriile colii penale neo-clasice. Referitor la aspectul subiectiv al infraciunii,
acest CP reieea din responsabilitatea penal pentru vin penal. [12, p. 146-147] n contextul
elementului imaterial - dolus ori culpas, se menioneaz c att dolul, ct i culpa intr n
noiunea general de culpabilitate sau vinovie [12, p. 328] n concluzie, dei a prezentat o
sintez a principiilor consacrate de tiina penal modern i a progreselor legislative i

55
jurisprudeniale, [47, p. 4-5] nici acest CP nu ofer posibilita constatrii aspectului emancipat al
vinoviei penale.

2.4. Vinovia penal n reglementrile contemporane


2.4.1. Vinovia n legislaiile penale contemporane
Dezvoltarea dreptului modern a constituit un progres al omenirii n general, precum i un
temei esenial pentru dezvoltarea dreptului contemporan. n domeniul dreptului penal i al
politicii penale sistemele eclectice au avut micri de orientare ideologic (unele dintre ele sunt
actuale). Ideea doctrinei aprrii sociale, de exemplu, are ca fundament i raiunea constrngerii
penale care a existat n trecut, ns ea a fost fundamentat tiinific de doctrina pozitivist,
negnd, n acest fel, responsabilitatea moral i pedeapsa retributiv. Aceast doctrin preconiza
nu pedepsirea culpabilitii infractorului, ci aprarea social prin msuri care in de
periculozitatea fptuitorului.
Doctrina postbelic a aprrii sociale a conturat dou tendine radical deosebit:
- extremist (susinut de F. Gramatica),
- moderat (promovat de M. Ansel).
F. Gramatica a fost promotorul excluderii unor asemenea concepte ale dreptului penal,
precum vinovia, rspunderea penal, pedeapsa, infractorul, fiind nlocuite cu persoan ce s-a
abtut de la norm, resocializare etc. [222]
Ideea necesitii de aprare social - justificare a pedepsei, i, deci, ideea de baz i a noii
aprri sociale nu a aprut numai la reprezentanii antropologiei criminale i ai colii pozitiviste
italiene, ci i la unii dintre promotorii colii pozitiviste italiene i a colii sociologice. [135, p.
82] ns, mpotriva dispoziiilor i prevederilor teoriei noii aprri sociale s-au pronunat
reprezentanii colii neoclasice franceze (Merle, Vitu, Stefani, Levasseur, Bouloc etc.). Aadar,
trebuie de enunat faptul c anume n noul CP al Franei (n vigoare din martie 1994) este
rezultatul compromisului dintre aceste dou coli. Acest act normativ se refer, n mod
tradiional, la asemenea concepte precum vinovia, iresponsabilitatea, dar include i anumite
instituii relativ noi, care permit o mai bun individualizare a personalitii vinovatului: msuri
de siguran (forme de msuri resocializatoriii) sau diverse modaliti de depenalizare
(condamnarea cu suspendare, liberarea condiionat, posibilitatea de a pleca din penitenciar
pentru a executa anumite obligaii, tratamentul, sanciunile alternative etc.). CP n cauz
constituie rezultatul progresului clasicilor i sociologilor. [177, p. 576]
Trebuie de evideniat faptul c la ora actual n dreptul penal al multor state se observ
tendina unui proces intens de reformare. Adoptarea unor noi coduri sau noile redacii aduse lor

56
denot faptul schimbrii sistemul dreptului penal n general, dar i n privina vinoviei n
special [89].
Pentru prima dat vinovia sub forma inteniei i imprudenei a aprut n teoria dreptului
penal sovietic n anul 1952. n acea perioad se preciza c numai n caz dac este clarificat
intenia sau imprudena persoanei, care a comis o fapt social-periculoas, i se poate aplica o
pedeaps penal. Se notifica totodat, c stabilirea laturii subiective a aciunii infractorului este
o condiie obligatorie pentru calificarea just a infraciunii. A. A. Trainin a propus ca vinovia
s fie considerat nu numai un element al infraciunii, ci i o baz subiectiv a rspunderii
penale. [203, p. 112] Astfel, n 1958, fcndu-se bilanul dezvoltrii legislaiei penale sovietice
privind definirea vinoviei, s-a apreciat c va fi tras la rspundere penal i pedepsit numai
persoana vinovat de svrirea infraciunii, adic persoana care a comis n mod intenionat
sau din impruden o fapt social periculoas, prevzut de legea penal. Cu alte cuvinte este
vorba de persoana care este responsabil de aciunile sale i de consecinele care apar. n fapt
este prezumat i existena unei relevane sociale i juridice pentru individ. [60, p. 8]
Unii autori (B. S. Utevschii) din perioada sovietic considerau vinovia ca fiind o
categorie de apreciere. [206, p. 52] n realitate a fost realizat o tentativ de a descoperi esena
acesteia, elabornd teoria partidist de clas a vinoviei. A fost constatat c n dreptul penal, n
afar de nelesul foarte ngust al vinoviei (element al componenei de infraciune), se mai
cunoate nelesul mult mai extins al acesteia - baz a rspunderii penale. [206, p. 52]
A. I. Viinschii considera c prin vinovie obiectiv trebuie de neles un raport cauzal
dintre fapt i consecine, indicnd c doar intenia i imprudena sunt condiii ale vinoviei, iar
motivul i scopul trebuie analizate concomitent cu personalitatea inculpatului i mprejurrile
svririi faptei, care, doar n cazuri separate, ar putea s constituie condiii ale vinoviei. [146,
p. 136]
A. Ugrehilidze a mers mai departe, considernd vinovia ca fiind baza rspunderii penale
i aceasta nu numai a celei subiective, dar cu unele aprecieri i a unor aspecte obiective ale
faptei. [205] Or, clarificarea relaiilor psihologice era apreciat ca insuficient pentru a se
descoperi sensul de vinovie. La subiectul infraciunii erau apreciate ca fiind importante i
concretizrile asupra raporturilor negative fa de societate. [200, . 65] Dei aceast opinie a
fost supus unor critici, susinndu-se, n opinia noastr corect de altfel, c aceasta opinie ar
conine un criteriu suplimentar i nentemeiat de apreciere a vinoviei, care, de fapt, nu ar avea o
reglementare i o baz juridic. [209, p. 408] Acest fapt nu este un criteriu de drept, ci unul
politico-ideologic, care nu trebuie s se refere la dreptul penal sau la sistemul de drept n general.
Dei pare c ntr-un mod formal aceast opinie limiteaz conceptul vinovie, n fapt i extinde

57
esena, dac s-ar recurge la nlocuirea criteriului ideologic cu cel psihologic.
Ulterior, ns, s-a revenit la definirea sensului i noiunii de vinovie, prin includerea n
contextul ei a unui element de apreciere - ireproabilul moral-politic. [205, p. 43]
V. I. Iacuin considera c vinovia are ca baz a rspunderii penale i contientizarea
caracterul antisocial al faptelor comise, [220, p. 18] fapt care determina admiterea rspunderii
penale pentru gnduri periculoase sau intenie goal. [146, p. 136]
Dup anularea principiului analogiei (1958 care viza aplicarea rspunderii penale fr
vinovie i asupra persoanelor declarate social periculoase i asupra rudelor acestora [157, p.
408]), s-a indicat la faptul c normele dreptului penal sunt de strict interpretare.
Urmeaz a se meniona Judectoria Suprem a ex-URSS (ncepnd cu anii 40) n mod
sistematic cerea organelor judectoreti ierarhic inferioare respectarea principiului vinoviei.
Acest fapt se meniona n Hotrrea Plenului Judectorii Supreme a ex-URSS din 1963 -
rezultatele social-periculoase, indiferent de gravitatea acestora, vor fi imputate persoanelor
numai n acele cazuri, dac el a acionat n raport cu acestea n mod intenionat sau din
impruden. [193, p. 20]
Atragerea persoanelor nevinovate la rspundere penal, adeseori era rezultatul eronat sau
predispozanial al probelor acumulate. n practica organelor de drept, ns, erau rspndite
activitile de obinere a recunoaterii vinoviei. Tendina de a smulge de la victim
recunoaterea de comitere a unei aa-numite infraciuni ddea posibilitate, n mod formal, de a
respecta principiul vinoviei.
n RM, pn la adoptarea CP al RSSM se aplicau Bazele legislaiei penale ale URSS,
adoptate n 1924, iar n 1958 Sovietul Suprem al URSS a adoptat Bazele legislaiei unionale a
Republicilor Unionale n RSSM. n aceast perioad se aplica CP ale fostei RSS Ucrainene.
Aceast aplicare temporar a durat pn la adoptarea CP al RSSM. n 1957 republicilor unionale
li s-a permis adoptarea propriilor coduri, care s fie elaborate n conformitate cu bazele legislaiei
unionale i a republicilor unionale. Astfel, Sovietul Suprem al RSSM a votat CP la 24 martie
1961 [80] (pus n aplicare la 1 iulie 1961). n ceea ce privete vinovia penal, ea era apreciat
i reieea din principiul responsabilitii numai pentru comportamentul vinovat. Analogia, adic
pedepsirea omului pe cale penal pentru o fapt care nu este sancionat de legislaie, dar are o
asemnare cu cele descrise n ea, nu se mai permitea. A fost stabilit principiul legalitii
incriminrii. Consolidarea legalitii s-a exprimat, nainte de toate, n construirea precis a
normei despre temeiurile rspunderii penale. Textul art. 3, ntr-un mod expres, prevedea faptul c
rspunderii penale i pedepsei penale este supus numai persoana vinovat de svrirea
infraciunii, adic persoana care a svrit intenionat sau din impruden o fapt social

58
periculoas, prevzut de legea penal, [192, p. 425] iar infraciune era considerat doar fapta
prevzut expres de legislaia penal. [12, p. 191-192] Nimeni nu poate fi declarat vinovat de
svrirea unei infraciuni, precum i supus unei pedepse penale dect pe baza unei sentine a
instanei judectoreti i n conformitate cu legea. Art. 8 din Titlul 2 (Infraciuni) era definit
infraciunea svrit cu intenie - infraciunea a fot svrit cu intenie, dac persoana, care a
svrit-o, i ddea seama de caracterul social-periculos al aciunii sau inaciunii sale, a
prevzut urmrile ei social-periculoase i le-a dorit sau admitea n mod contient survenirea
acestor urmri, iar la art. 9 - infraciunea din impruden - infraciunea a fost svrit din
impruden, dac persoana, care a svrit-o, a prevzut posibilitatea survenirii urmrilor
social-periculoase ale aciunii sau inaciunii sale, dar considera n mod uuratic, c ele vor
putea fi evitate, sau n-a prevzut posibilitatea survenirii unor asemenea urmri, dei trebuia i
putea s le prevad.
n Romnia, datorit particularitilor crerii noului sistem de drept, dei a fost n vigoare
pn la 1 ianuarie 1969 CP din 1937, a rmas practic nemodificat pn la adoptarea celui din
anul 1968. n dreptul penal din 1941 se aplica mai pe larg principiul analogiei, n 1947 a fost
scoas pedeapsa cu moartea, iar n 1950 a fost restabilit pentru cazuri excepionale. n 1948,
cnd au fost publicate noile reglementri ale instituiilor de drept penal, s-a realizat o
fundamentare a tuturor reglementrilor penale pe concepia materialist a infraciunii, fiind
apreciat ca o fapt socialmente periculoas svrit cu vinovie i prevzut de legea penal.
n 1958 a fost anulat principiul analogiei i a fost conturat principiul individualizrii
rspunderii i a pedepsei penale n corespundere cu gradul de vinovie. A fost anulat principiul
rspunderii penale obiective, iar n 1960 a nceput codificarea dreptului.
n materie penal, CP din 21 iunie 1968 avea la baz concepia autorilor lui, n care erau
reflectate trei principii fundamentale: principiul democratismului, principiul umanismului i
principiul legalitii. Umanismul se manifest prin ansamblul de dispoziii care pretindeau a
realiza o mai puternic ocrotire a persoanei mpotriva faptelor care-i pot aduce atingere, n
particular prin probarea vinoviei la svrirea de infraciuni mai puin grave sau prin nlocuirea
rspunderii penale n faa unor infraciuni cu un pericol social redus, prin care de fapt se atrgea
doar o rspundere mai uoar (aplicarea unor msuri obteti) etc. [82, p. 307]
Art. 17, care definea trsturile infraciunii, includea vinovia n calitate de trstur
esenial ei a infraciunii. Art. 19 reglementa formele vinoviei, dup care se stabileau i regulile
sau elementele diferitor forme de vinovie n cazul faptelor penale svrite. Astfel, se meniona
c vinovia exista cnd fapta care prezint pericolul social este svrit cu intenie sau din
culp.

59
n privina vinoviei penale, menionm c n legislaia contemporan a Marii Britanii,
respectiv n practica judectoreasc i izvoarele doctrinare sunt amintite, de regul, trei forme ale
vinoviei penale: premeditarea (intenia); imprudena i neglijena. Dac aprarea poate pretinde
o excepie, atunci ea neag un element al crimei, i atunci instana are o baz solid pentru a
transfera elementul n cauz n sarcina acuzrii. Un bun exemplu l constituie decizia Camerei
Lorzilor din 1935 n cazul Woolmington v. Director of Public Prosecutions, n care ntr-un
proces de omor a remis juriului instruciuni conform crora acuzatul trebuia s conving juraii,
precum c arma s-a declanat n mod accidental. Asemenea instruciuni aveau sens pe fundalul
normei Blackstone, conform creia dosarul aprrii includea cauzele care nltur caracterul
penal al faptei, temeiurile de nlturare a rspunderii penale i circumstanele atenuante.
Judectorul procesului era convins c aceast norm din totdeauna a fost legea acestei regiuni.
n baza instruciunilor, acuzatul a fost condamnat pentru comiterea infraciunii. Apelul la
Camera Lorzilor a dus la reexaminarea normei onorate de timp, care cerea acuzatului s
dovedeasc pretinderea accidentului. Camera Lorzilor a statuat c acuzarea trebuie s
demonstreze premeditarea - ca element al omorului, iar premeditarea presupune faptul c
omorul a fost intenionat i neprovocat. n cazul n care acuzarea trebuia s probeze c omorul a
fost intenionat, reieea c ea trebuia s combat toate invocrile care erau logic incompatibile cu
un omor intenionat. Deoarece un omor accidental nu ar fi intenionat, pretinderea accidentului ar
reprezenta o negare logic a sarcinii probei pus n sarcina acuzrii. De aici i faptul c acuzarea
trebuia s nege i s combat pretinderea accidentului - ca parte a obligaiei de a proba un omor
intenionat n afara oricror dubii rezonabile [35, p. 41].
Decizia n cazul Woolmington a dus la aplicarea aceluiai mod de gndire formal i n
cazurile de provocare. Deoarece acuzarea trebuia s dovedeasc premeditarea n afara oricror
dubii rezonabile, aceasta trebuia s combat provocarea, care, n mod logic, era incompatibil cu
premeditarea. Modul de gndire n aceste cazuri era unul direct. Desigur, analiza modului de
gndire formal nu explica faptul de ce judectorii, n locuri i momente diferite, nu ajungeau la
aceleai presupuneri referitor la stabilirea aspectelor care s aparin dosarului acuzrii. Pentru a
nelege tendina de extindere a irului aspectelor impuse acuzrii, trebuiau analizai i ali factori
implicai n aceast evoluie istoric.
Evoluia de la norme rezolutorii spre norme derivate ale rspunderii a fost impulsionat, n
parte, de creterea aprecierii unui postulat evident: dreptul penal trebuie s pedepseasc numai
pe cei vinovai. Dac vinovai ar fi fost cei care, pe bun dreptate, ar fi putut fi acuzai din punt
de vedere moral pentru aciuni ilegale, principiul pedepsirii celor vinovai ar putea genera o
perspectiv unificatoare asupra rspunderii penale. n cazul n care acuzatul nu este capabil din

60
punct de vedere legal s comit o infraciune, nici n sensul moral al termenului nu ar putea
exista vreun vinovat. n mod similar, nu ar exista vinovie nici atunci cnd este un temei de
nlturare a rspunderii penale sau a o cauz care nlture caracterul penal al faptei. Aceast nou
perspectiv cere de a percepe conceptul de vinovie sau de culpabilitate mai degrab din punct
de vedere moral dect descriptiv. Pentru a obine aceast nou viziune a dreptului penal,
noiunea de vinovie ar trebui s devin sinonim cu sensul moral (mult mai exitins) al
culpabilitii sau nvinovirii pentru aciunea ilegal.
n SUA se aplic deja codificarea legislaiei penale ca izvoare oficiale ale acesteia, printre
care izvorul principal l constituie Constituia SUA din 1787. Printre altele, SUA este un stat
federal, n care, de altfel, activeaz celelalte state federative, care au competen deplin la
elaborarea i aplicarea propriilor 53 sisteme de drept i jurisdicii. ns dup aciunea n teritoriu
a legislaiei penale, se pot delimita dou tipuri de legislaii:
- legislaii care se aplic pe teritoriul tuturor statelor federale;
- legislaii care activeaz doar n statele crora le aparin.
Din prima categorie a legislaiilor penale face parte Legea general asupra controlului
infracionalitii a SUA, adoptat de Congresul SUA n 1984. Ulterior a fost elaborat o nou
lege (1994), care incrimineaz circa 50 infraciuni - cele mai grave - Legea despre controlul
asupra infraciunilor comise prin violen. [186, p. 124-]
Din a doua categorie a legislaiilor penale fac parte codurile penale ale statelor. De altfel n
perioada 1960-1980 toate statele au trecut printr-o reform a legislaiilor penale. Drept impuls
pentru o asemenea reform a servit CPM al SUA din 1962. Ulterior, ns, o mai mare influen l-
a avut CP din 1965 al Statului New York (n vigoare din 1967). Astfel, n 10.00 al CP al
statului New York se definete infraciunea, apreciindu-se drept comportament sancionat de
legea statului sau de ctre o alt norm penal n general. n mod asemntor, ca o definiie
formal a infraciunii, servete i textul art. 40-1-104 al statului Colorado. Referitor la aprecierile
doctrinare, infraciunile se determin ntr-un mod variat. n mod tradiional doctrina
caracterizeaz faptele infracionale prin dou trsturi, exprimate prin actus reus (activitate
infracional element obiectiv al infraciunii) i mens rea (stare de vinovie a psihicului sau al
minii, element subiectiv al infraciunii). Studiul acestor elemente are importan att n dreptul
penal al SUA, ct i cel englez, precum i n legislaiile penale ale altor ri din sistemul romano-
germanic (de exemplu, n dreptul penal german). Cu toate c aceste elemente nu le gsim
definite expres n legislaiile rilor enunate, n practica judiciar se fac trimiteri la acestea
deseori.
Actus reus este tratat de doctrin ca un comportament volitiv, care se exprim n norma

61
aciunii i inaciunii, prin care s-a produs un rezultat prejudiciabil sau o stare de pericol la
producerea lui. Acest concept al activitii evidente constituie un element obligatoriu pentru ca n
continuare persoana s-a fie recunoscut sau apreciat ca fiind vinovat.
Determinarea elementului mens rea (mintea sau sufletul infraciunii) constituie o procedur
mult mai dificil. Acest element psihic al comportamentului infracional adesea n legislaiile
penale se exprim prin noiunile de intenionat, ru intenionat, impruden sau nelciune etc.
Se poate, deci, constata c acest element al infraciunii - mens rea - se aseamn foarte mult cu
vinovia infractorului. Cu toate c, ceea ce ar mai fi de specificat este c n dreptul anglo-
saxonic, la determinarea i aprecierea infraciunii, acest element poate lipsi. i aceasta deoarece,
conform actualelor legislaii i practicii judiciare, vinovia nu se consider element obligatoriu
al infraciunii.
n dreptul penal al SUA i al Marii Britanii, dar i n alte state ale sistemului de drept n
cauz exist o rspundere cert i absolut, la a crei stabilire nici nu este necesar evaluarea
vinoviei. Suficient i necesar este constatarea activitii materiale sau faptice a activitii
infractorice. Cu alte cuvinte, acesta nu este altceva dect o form a imputaiunii obiective
statuate n mod legal. Drept exemplu a unei asemenea imputaiuni poate servi 15.10 CP al
statutului New York, n care ca un minimum de cerine se stabilete: activitatea voit i
inactivitatea care este fizic posibil de fi svrit. n acelai sens, se invoc c un asemenea
atentat este tot ce se cere pentru a se aprecia c fapta infracional a fost n mod real i
concret comis, adic nici un alt element material al atentatului sau psihic prin care s-ar
constata starea de vinovie al infractorului nu mai este necesar pentru a se aprecia la
asemenea infraciuni. Atunci cnd elementul psihic este cerut, acesta va trebui s fie apreciat n
raport cu fiecare element material al infraciunii.
Printre infraciunile cu o rspundere cert i absolut sau cu o rspundere obiectiv sunt
enumerate: comercializarea sau contrafacerea produselor alimentare necalitative, infraciunile
privind pstrarea sau comercializarea substanelor narcotice, toxice sau cu efect euforizant,
infraciunile de nclcare a regulilor securitii de transport, infraciunile care atenteaz la
ordinele poliieneti, infraciunile prin care se ncalc regulile sanitare etc. O parte dintre juritii
americani s-au opus acestor tipuri de incriminri ale infraciunilor, susinnd c, prin aceste
dispoziii, s-ar nclca unele principii i dispoziii ale Constituiei SUA. Dei au existat repetate
demersuri, n acest sens, ele au fost respinse de ctre Curtea Suprem de Justiie a SUA, care
insist i pn n prezent asupra pstrrii instituiei respective.
n ceea ce privete procedurile naintrii vinoviei, n SUA sunt sau pot fi diferite. Prin
aceste procedee, n care persoanele pot fi gsite vinovate sau nevinovate exist i cteva

62
principii, unde persoana poate s fie gsit vinovat i fr identificarea diferitor motive de
vinovie. Procedura n cauz poate fi naintat la discreia judectorilor curii i tribunalelor - n
majoritatea statelor i jurisdiciei federale, n care un asemenea criminal afecteaz naintarea
sentinei vinoviei. Sunt o mulime de cazuri care demonstreaz c persoana vinovat poate s
fie tras la rspundere i ocazional, implicndu-se schimbri tradiionale - unde victima trebuie
s nainteze i s aduc principii civile i demonstraionale. n diferite state persoana infractoric
este tras la rspundere pentru svrirea anumitor infraciuni, unde ea este considerat vinovat.
Totui, toate principiile vinoviei, ale proteciei i aprrii persoanei, pot avea un rol consistent
n faa curii. n aa fel investigarea rezultatelor sau soluiile curilor ori tribunalelor pot fi
demonstrate i naintate ntr-un mod oportun att n faa instanelor din acest stat, ct i acelora
din afara statului. [230, p. 202-204]
De la 1 martie 1994 n Frana este n vigoare un nou CP (adoptat n 1992). Acesta a
nlocuit CP clasic al Franei, CP al lui Napoleon din 1810,care s-a aplicat n Frana timp de 180
ani. Acest cod denot un salt calitativ, al crui prioritate a constituit-o dezvoltarea doctrinei i a
practicii judiciare n domeniu. Ca prioriti intervin valorile umane, primatul dreptului
internaional asupra celui naional, principiul legalitii i adoptarea i incriminarea noilor
coninuturi infracionale actuale n raport cu noile raporturi sociale i valori, precum i cu noi sau
adecvate msuri penale ce se pot lua n lupta cu acestea. [171]
CP francez, ca i n fostele coduri penale ale acestui stat, nu definete pe cale legislativ
noiunea de infraciune, aceasta fiind lsat n seama doctrinei. Astfel, majoritatea autorilor
apreciaz drept infraciune fapta ce se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi specifice: cel
material (aciunea sau inaciunea), legal (incriminarea sau prevederea faptei de legislaia penal),
psihologic (responsabilitatea i vinovia) i antijuridicitatea faptei (lipsa vreunei cauze care
nltur caracterul penal sau justificativ al comiterii faptei respective). [252, p. 31-37]
n dreptul penal al Franei construcia vinoviei se edific pe baza unui neles larg al
acesteia sau pe un minimum, prin prisma cruia poate fi caracterizat orice activitate
infracional. Ea const din simplul element volitiv. Or, orice activitate uman const att din
elemente materiale, ct i elemente psihice. ntr-o hotrre a Curii de Casaie franceze se
meniona orice activitate infracional presupune faptul c infractorul a acionat cu contiin i
dorin. Acest minimum de elemente psihice s presupue a fi prezent i la comiterea altor
contravenii i delicte dect infraciunile. n situaii mai complexe, n fapt infraciunilor li se cere
ca la comiterea lor s fie prezente anumite elemente psihice specifice fie inteniei, fie culpei.
Actualul CP al Germanei a ncetenit definiiile formale ale infraciunilor. Astfel, la 11
se ofer unele explicaii ale termenilor folosii n acest CP. Legiuitorul formuleaz c activitate

63
ilegal este considerat aceea prin care se ntrunesc elementele incluse n cadrul unui coninut
infracional, iar acesta fiind prevzut de legea penal. n doctrina penal, prin infraciune se
nelege o activitate ilegal, comis cu vinovie, creia i corespund semnele i trsturile uneia
dintre infraciunile incriminate n legislaie (tipicitate), fiind una antijuridic sub ameninarea
aplicrii unei sanciuni penale. Respectivele trsturi pot fi deduse din dispoziiile 12 i 13 al
CP german.
Vinovia este apreciat ca un repro asupra comportamentului prevzut n cadrul unui
coninut infracional. Reproul judecii n adresa infractorului constituie un temei, o baz sau o
premis a responsabilitii penale. Prin tipicitate infracional se nelege o ntrunire n cadrul
comportamentului faptic a tuturor elementelor prescrise de legea penal ntr-un coninut
infracional anumit. n semenea context, juritii germani apreciaz c existena coninutului
juridic la un anumit comportament infracional nu presum, ns, i prezena antijuridicitii sau
a vinoviei la comiterea acesteia. n dreptul penal german vinovia se examineaz sub dou
forme: intenia i imprudena.
CP spaniol (intrat n vigoare la 26 mai 1996, adoptat n 1995) a nlocuit CP din 1870,
cruia pe parcursul timpului i-au fost aduse multiple modificri. n calitate de surs sau izvor de
inspiraie pentru acest cod a constituit-o Constituia Spaniei din 1978. n dreptul penal spaniol,
pe lng acest CP, mai funcioneaz i alte legi penale speciale, care se aplic paralel. [176, p. 1-
3] Fapta infracional, n context, poate fi considerat o activitate sau inactivitate care este
comis cu vinovie. CP spaniol cuprinde n sensnul reglementrii instituiei infraciunii
urmtoarele reglementri: definiia aciunii i inaciunii intenionate i din culp (art. 10-12),
definiia infraciunii grave, mai puin grave i a infraciunilor uoare (art. 13), eroarea (art. 14);
tentativa (art. 15-16), conspiraia (art. 17), instigarea public i apologia infraciunilor (art. 18),
minoritatea (art. 19), cauzele care nltur rspunderea penal (iresponsabilitatea, beia, legitima
aprare, starea de necesitate) (art. 20), circumstanele care atenueaz rspunderea (art. 21),
circumstanele care agraveaz rspunderea (art. 22), circumstanele mixte (art. 23), prin
persoanele penalmente responsabile este reglementat materia participaiei (art. 27-31).
CP italian reglementeaz n cadrul instituiei infraciunii: raportul de cauzalitate (art. 40),
concursul de cauze (art. 41), vinovia (art. 42-43), condiia obiectiv de pedepsire (art. 44),
cazul fortuit i fora major (art. 45), constrngerea fizic (art. 46), eroarea de fapt (art. 47),
eroarea provocat (art. 48), fapta putativ (art. 49), consimmntul victimei (art. 50), exercitarea
unui drept (art. 51), legitima aprare (art; 52), folosirea legal a armei (art. 53), starea de
necesitate (art. 54), excesul culpos (art. 55), tentativa (art. 56), infraciunile comise prin pres
(art. 57-58), circumstanele infraciunii (art. 59-70), concursul de infraciuni (art. 71-84). Art. 42

64
CP italian prevede c nimeni nu poate fi pedepsit pentru o aciune sau inaciune prevzut de
lege ca infraciune, dac nu a comis-o cu tiin i voin. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o
fapt prevzut de lege ca delict, dac nu a comis-o cu intenie, n afar de cazul delictului
preaterinternaionat sau culpo, prevzut n mod expres de lege. Legea determin cazurile n care
rezultatul este pus n alt mod n sarcina unei persoane - ca consecin a aciunii sau omisiunii
sale.
Art. 43 CP italian prevede c delictul este intenionat, cnd rezultatul duntor sau
periculos, care este urmarea aciunii sau omisiunii de care legea face s depind existena
delictului, este prevzut i voit de agent, ca o consecin a propriei aciuni sau omisiuni: delictul
este considerat preaterintenionat, cnd dintr-o aciune sau omisiune deriv un rezultat mai grav
dect cel voit de agent; delictul este culpos cnd rezultatul, chiar dac este prevzut, nu este voit
de agent i s-a produs din cauza neglijenei, imprudenei, nepriceperii, nendemnrii ori prin
neobservarea legii, a regulamentelor, a ordinelor sau a regulilor de disciplin.
n Japonia este n vigoare CP din 1907. Ultimele modificri eseniale au fost aduse la 1
iunie 1996, care s-au impus de pe poziia unei redacii noi a legislaiei n cauz. Dreptul penal
japonez, pe lng CP, are n aciune mai multe legi speciale penale. Printre caracteristicile
legislaiei penale japoneze ar fi constatarea faptului c n aceasta folosete unele terminologii
nvechite, nefiind de altfel, nici pn n prezent, prelucrate pe deplin. [182]
Despre legislaiile musulmane n ultima decad se poate constata c pe lng crile sfinte,
doctrin i cutume se mai aplic norme de drept penal n dreptul musulman. Dei se identific o
dominare a normelor din ariat. n Sudan, n 1983, a fost pus n aplicare CP (n care n sistemul
pedepselor se mai aplic lapidarea cu pietre i principiul talionului). n Republica Yeimen, n
1994, a fost adoptat i pus n aplicare un nou CP, pn la punerea n aplicare a acestuia se aplica
CP din 1976.
n Federaia Rus exist un CP adoptat la 24 mai 1996 i pus n aplicare din 1 ianuarie
1997, care reiese din dispoziiile Constituiei Federaiei Ruse. Acest act normativ accentueaz
studiul i nelesul vinoviei penale mai mult pe baza criteriului psihologic. n art. 5 CP al FR
[204] este prevzut n mod expres principiul vinoviei penale, care invoc la faptul c persoana
este supus rspunderii penale numai pentru producerea unor fapte (aciuni sau inaciuni)
socialmente periculoase i pentru producerea urmrilor i a rezultatelor social periculoase, n
raport cu care a fost stabilit vinovia acestuia. Acest principiu face trimitere la un alt principiu
al dreptului penal - principiul caracterului personal al rspunderii penale. Or, principiul
vinoviei presupune nu numai implicarea subiectului din punct de vedere fizic la comiterea
infraciunii, ci i o participaie psihic din partea acestuia. Cu alte cuvinte, individul poate fi tras

65
la rspundere penal nu numai atunci cnd fapta infracional este produsul propriilor sale
aciuni, dar i atunci cnd aceasta constituie un produs al contiinei i voinei sale. [144]
V. N. Cudreavev i A. V. Naumov definesc vinovia ca fiind atitudinea psihologic a
fptuitorului manifestat n formele sale la svrirea faptei social periculoase n care se
manifest aspectul antisocial, sau unde nu este foarte pronunat aspectul respectiv, dar este
afirmat factorul valorilor sociale. [174, p. 122] Vinovat de comiterea infraciunii se va considera
persoana, care a comis fapta social periculoas (prin aciune sau inaciune) n mod intenionat
sau din impruden (art. 24-26 CP al FR [204]). Art. 5 alin. 2 CP al FR indic c imputaiunea
obiectiv, adic rspunderea i pedeapsa penal pentru cauzarea nevinovat a vreunei urmri
sau rezultat socialmente periculos este interzis. [204]
n RM, la 12 iulie 2003 a fost pus n aplicare un nou CP AL RM (adoptat la 18 aprilie
2002). Cap. II, ntitulat Infraciunea (art. 14) se ofer noiunea infraciunii, aceasta fiind o fapt
(aciune sau inaciune) prejudiciabil, prevzut de legea penal, svrit cu vinovie i
pasibil de pedeaps penal. [43]
n opinia noastr, este logic faptul c legiuitorul a abordat n CP al RM iniial concepia
privitoare la infraciune, apoi pe cea referitoare la instituiile enunate. Noiunea de infraciune
expus n art. 14 CP al RM este una material-formal. Elementul material caracterizeaz
infraciunea ca fapt prejudiciabil, iar cel formal - fapt prevzut de legea penal. Acest ultim
fapt prezum c pentru tragerea la rspundere penal este necesar a se stabili c fapta conine
semnele formale ale unei infraciuni. Definiia infraciunii pune n eviden trsturile (semnele)
eseniale ale acesteia, prin care se distinge de alte fapte. Pentru ca fapta s constituie infraciune,
ea trebuie s fie: a) prejudiciabil; b) prevzut de legea penal; c) svrit cu vinovie; d)
pasibil de pedeaps penal. [43] n lipsa uneia dintre aceste trsturi nu exist infraciune.
Simpla constatare a prevederii faptei prejudiciabile n legea penal nu este suficient pentru
calificarea acesteia drept infraciune.
O asemenea calificare poate fi dat numai n msura n care fapta a fost svrit cu
vinovie. Aadar att aciunea, ct i inaciunea prejudiciabil, trebuie s reprezinte o
manifestare psihic contient i volitiv a persoanei (art. 17-19 CP al RM). Numai persoana
vinovat de svrirea unei fapte prevzute de legea penal (art. 6, 51 CP al RM) poate fi supus
rspunderii penale i pedepsei penale. Dei n CP al RM nu este definit noiunea de vinovie,
ea poate fi dedus din dispoziiile art. 17-18 CP al RM, reprezentnd atitudinea psihic
contient i volitiv a persoanei n procesul comiterii infraciunii, care, mpreun cu motivul i
scopul, constituie latura subiectiv a infraciunii. Aadar, persoana poate fi supus rspunderii
penale i pedepsei penale numai pentru fapte svrite cu vinovie. n cazul n care fapta a fost

66
svrit fr vinovie (art. 20 CP al RM) sau a fost svrit sub influena constrngerii fizice
sau psihice, dac n urma acestei constrngeri persoana nu putea s-i dirijeze aciunile (art. 39
CP al RM), nu poate fi vorba de infraciune. Nu constituie infraciune nici fapta prejudiciabil
svrit de o persoan n stare de iresponsabilitate (art. 23 CP al RM). [43]
n dispoziia art. 17 CP al RM se definete noiunea inteniei ca form a vinoviei, aceasta
de fapt nu face altceva dect s reproduc ntocmai definiia prevzut n art. 8 CP al RM din
1961, iar la art. 18 CP al RM reglementeaz imprudena - ca form a vinoviei.
De regul, infraciunile incriminate se svresc cu intenie sau din impruden, ns unele
infraciuni, dup construcia lor, se caracterizeaz sub aspectul laturii subiective prin reunirea
cumulativ a inteniei i imprudenei [16, p. 51]. Astfel, aceste infraciuni sunt expres definite n
art. 19 CP al RM ca infraciuni svrite cu dou forme de vinovie. Cunoaterea trsturilor
specifice ale infraciunilor cu dou forme de vinovie are o mare importan practic. Or, ele,
conform art. 19 CP al RM, se consider, n general, infraciuni intenionate i asupra lor se
rsfrng toate consecinele ce decurg din acest statut. n principiu, este vorba de clasificarea
infraciunilor (art. 16 CP al RM), stabilirea recidivei (art. CP al RM), categoriile penitenciarelor
n care se execut pedeapsa cu nchisoarea (art. 72 CP al RM) etc.
Art. 20 CP al RM reglementeaz un aspect al principiului vinoviei, prin care, de fapt, se
exclude incriminarea obiectiv n dreptul penal al RM. Pe cale de consecin, nici o fapt
svrit fr vinovie, orict de prejudiciabile nu ar fi urmrile ei, nu poate fi recunoscut drept
infraciune. [13, p. 71]
CP al Romniei [42] definete, la art. 15, infraciunea ca fiind fapta prevazut de legea
penal, svrit cu vinovie, nejustificat i imputabil persoanei care a svrit-o. Se indic
expres c anume infraciunea este singurul temei al rspunderii penale.
Este important if cu titlu de noutate precizarea n art. 16 CP al Rom. a vinoviei. Astfel,
fapta constituie infraciune numai dac a fost svrit cu forma de vinovie cerut de legea
penal. Vinovaie exist cnd fapta este comis cu intenie, din culp sau cu intenie depit.
Fapta este svrit cu intenie cnd fptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale, urmrind
producerea lui prin svrirea acelei fapte; b) prevede rezultatul faptei sale i, dei nu-l
urmrete, accept posibilitatea producerii lui.
Fapta este svrit din culp, cnd fptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l
accept, socotind fr temei c el nu se va produce; b) nu prevede rezultatul faptei sale, dei
trebuia i putea s l prevad. [42]
Exist intenie depit cnd fapta constnd ntr-o aciune sau inaciune intenionat
produce un rezultat mai grav, care se datoreaz culpei fptuitorului.

67
Fapta constnd ntr-o aciune sau inaciune constituie infraciune cnd este svrit cu
intenie. Fapta comis din culp constituie infraciune numai cnd legea o prevede n mod
expres. [42]

2.4.2. Conceptul vinoviei n diferite sisteme de drept i n doctrina romneasc


n toate jurisdiciile vinovia s-a instaurat definitiv ca un garant minim al unei rspunderi
penale juste, ca un postulat al justiiei modeme. Rspunderea penal comport n sine ideea
blamrii: autorul infraciunii nu merit pedeapsa ce nsoete infraciunea dect n msura n
care el poate fi blamat. Vinovia s-a afirmat ca un fundament moral al rspunderii penale, care
este neleas, n general, ca o atitudine intelectual (psihologic sau psihic) a delincventului
fa de fapta svrit i consecinele acesteia, coninutul creia ns nu este constant, ca de
altfel, i termenii utilizai de la stat la stat pentru a desemna aceast categorie controversat a
dreptului penal.
O lips a unei definiii legale a vinoviei n codurile penale au demonstrat tradiiile
juridice ale statelor. Nici CP al RM nu definete expres aceast stare a psihicului uman n
momentul svririi infraciunii, prezentndu-ne o definiie negativ a vinoviei n art. 20 CP al
RM (fapta svrit fr vinovie (cazul fortuit)): fapta se consider a fi svrit fr
vinovie dac persoana care a comis-o nu i ddea seama de caracterul prejudiciabil al
aciunii sau inaciunii sale, nu a prevzut posibilitatea survenirii urmrilor ei prejudiciabile i,
conform circumstanelor cauzei, nici nu trebuia sau nu putea s le prevad. [43] Vinovia este
definit ca fiind contrariul celor prevzute de CP al RM - starea cnd persoana i ddea seama
de caracterul prejudiciabil al faptei sale, a prevzut posibilitatea survenirii urmrilor ei
prejudiciabile, pe care a trebuit sau a putut s le prevad. Aceast activitate psihico-intelectiv a
fptuitorului este divizat n dou stri de spirit - intenia i imprudena, precum i cazul n care
ambele sunt prezente n cadrul aceleiai infraciuni (infraciunea svrit cu dou forme de
vinovie).
Conceptul vinoviei - ca fiind o atitudine psihic a persoanei fa de fapta prejudiciabii
svrit sau fa de urmrile ei s-a constatat i n doctrina RM. [186, p. 155] coninut ce
cuprinde i atitudinea negativ a fptuitorului att fa de principiile morale, ct i fa de
valorile societii.
n vechea reglementare a CP al Rom. (art. 19) se dispunea c aceasta exist cnd fapta
care prezint pericol social este svrit cu intenie sau din culp. n cazul respectiv vinovia
avea la baz substratul psihologic, fiind perceput ca o atitudine psihic a persoanei care

68
svrete fapta cu voina neconstrns n baza unei reprezentri a faptei i a urmrilor, care,
dei lipsea, posibilitatea de a avea reprezentarea era real. [37, p. 157]
CP al FR abordeaz vinovia asemntor CP al Rom., coninutul acesteia putnd fi dedus
din formele ei definite n art. 25 (Intenia) i art. 26 (Imprudena). [204] Conform art. 24 alin. l
CP al FR, persoana este vinovat de svrirea infraciunii, dac a comis fapta cu intenie sau
din impruden. Art. 27 CP al RM se refer la infraciunea svrit cu dou forme de vinovie.
Doctrina de specialitate, n mod unanim, plaseaz vinovia pe trmul psihologic, aceasta fiind
conceput ca atitudine psihic a persoanei fa de infraciunea comis i consecinele ei, care
include semnele intelectual, volitiv i emoional. Premisa vinoviei este liber arbitrul. [178, .
299]
Categoria vinoviei n dreptul francez, desemnat prin termenul de element moral al
infraciunii, susine principiile enunate. Or, a devenit o axiom faptul c, nainte de a pronuna o
sentin, judectorul trebuie s reconstituie starea de spirit a delincventului n timpul svririi
aciunii delictuoase, astfel nct s pun n eviden atitudinea intelectual, altfel zis - vinovia,
n funcie de care acuzatului i se va putea reproa moralicete infraciunea comis de el. [85, .
719] Codul penal francez, nedefinind vinovia, precizeaz formele acesteia - intenia i
imprudena, a cror constatare este necesar pentru incriminarea infraciu,unii, stipulnd n art.
121-3, c nu exist crim sau delict fr intenia de a le comite.
Se acord o atenie deosebit vinoviei i n dreptul penal german i cel austriac, normele
penale, fiind interptrunse de acest concept extrem de disputat n doctrin, n care se ntlnesc
definiii ale vinoviei bazate pe ambele teorii psihologic i normativ (conform teoriei
normative, reproul este condiia necesar a vinoviei), precum i concepte negatorii (care
neag rolul vinoviei n sistemul actual de drept). Art. 15 CP german prevede c sunt pedepsite
doar actele intenionate, dac legea nu prevede expres pedeapsa pentru actul comis din
impruden. Coninutul subiectiv al vinoviei se identific i n art. 16 i 17 CP german, care
abordeaz eroarea de drept i eroarea de fapt prin prisma reprezentrii pe care o avea persoana
asupra circumstanelor faptei, al crei coninut, n unele cazuri, poate sta la baza nevinoviei
sau determin forma de vinovie. Principiul vinoviei are un sens dublu n dreptul penal al
acestor ri: este n acelai timp un rechizit al pedepsirii i un criteriu de determinare a pedepsei.
[239] Ambele aspecte ale principiului respectiv fac parte din dreptul pozitiv att al Germaniei,
ct i al Austriei. n Germania vinovia constituie, conform 46 alin. 1 CP german, - o baz
pentru determinarea pedepsei; acelai lucru este exprimat i n 32 alin. 1 CP austriac. n CP
german nu se stipuleaz expres c vinovia este rechizit al pedepsirii, fapt care se deduce din
context. n calitate de astfel de rechizit, Curtea Constituional federal s-a referit la vinovie

69
prin citarea principiului vinoviei. Fundamentul ei este n acelai timp i principiu al statului de
drept. n Austria vinovia, de asemenea, se recunoate ca baz a pedepsei, 4 CP austriac
declarnd c poate fi pedepsit numai cel care acioneaz vinovat. Din aceste considerente, n
ambele ri se consider, pe de o parte, c pedeapsa cere n tot cazul vinovie, astfel c cel care
acioneaz fr vinovie nu poate fi supus unei sanciuni; iar, pe de alt parte, pedeapsa, n
niciun caz, nu va depi msura (gradul) vinoviei (nulla poena sine culpa). n consecin,
dreptul penal n ambele state este un drept penal al vinoviei.
n statele Common Law vinovia este desemnat prin termenul mens rea, care presupune
o stare de spirit, intenie vinovat. Termenul respectiv se utilizeaz n dou sensuri distincte:
a) normativ, expresia comport ideea blamrii, vinoviei necesare pentru condamnare i
c nu este rspundere penal fr vinovie;
b) descriptiv, prin mens rea se neleg diferite stri de spirit - intenia, imprudena, care
trebuie constatate la fptuitor pentru ca fapta s fie calificat drept infraciune.
Confuzia generat de acest sens dublu al mens rea nu a fost nlturat nici de legiuitorii din
statele dreptului comun, care au omis definirea elementului psihic n legile penale sau l-au tratat
ntr-un mod ambiguu, iar judectorii deseori nu l-au analizat cu o suficient precizie. n viziunea
lui Hale, rspunderea penal are la baz dou mari faculti umane: inteligena i voina, care l
fac pe om de a fi subiect de drept i liber arbitru - care l face apt s rspund penalmente
pentru o violare a legii.
Fiind iniial definit ca o noiune general de blamare sau repro moral, voin vicioas sau
rea-voin, noiune comun pentru toate infraciunile, mens rea era singura form utilizat pentru
a desemna vinovia. Utilizarea diferiilor termeni, n funcie de infraciunea concret (cu rea-
voin, nemotivat, uuratic, neprevztor, cu rea intenie etc.) era cercetat n fiecare caz n parte
de comitere a unei infraciuni pentru a-1 gsi pe cel potrivit i a confirma vinovia - mens rea.
Era vorba de o analiz de la caz la caz de corespundere a unui termen pentru infraciunea
concret i dac vreunul se potrivea cu caracterul infraciunii (om neprevztor i omor din
impruden), atunci se constata mens rea. Confuzia referitor la unicitatea i, totodat, pluralitatea
de mens rea pentru toate infraciunile a observat-o, la timpul lui, judectorul Stephen - n cazul R
v. Tolson (1889), menionnd c nu este mens rea comun pentru toate crimele, dar mentas reae
particulare seint fiecrei crime sau categorii de crime: cu toate c acest adagiu a devenit de uz
curent, eu l consider nebinevenit, nu numai susceptibil de a induce n eroare, dar i care induce
n eroare din urmtoarele motive: este de natur s fac s crezi c exist, independent de
definiiile crimelor concrete, aa un lucru ca mens rea sau stare de spirit blamabil, care este tot
timpul explicit sau implicit parte integrant a fiecrei din definiii. Evident c acesta nu este

70
cazul, deoarece elementele morale ale diferitelor crime variaz considerabil. Mens rea
nseamn n cazul omorului intenionat intenia de a ucide, n cazul furtului intenia de a fura; n
cazul violului intenia de a avea cu fora relaii sexuale cu o femeie fr consimmntul su i,
n cazul favorizrii, cunotina despre faptul c lucrurile au fost furate. n unele cazuri ea
semnific o simpl neatenie. De exemplu, n cazul omorului involuntar din impruden ea poate
nsemna uitarea de a da un semnal. Darea unuia i aceluiai nume diferitelor stri de psihic tot
aa de distincte creeaz o confuzie. Este contradictoriu a descrie o simpl neatenie ca o mens
rea sau stare de psihic vinovat. Expresia este susceptibil a induce n eroare, ceea ce i o face
n mod frecvent. Principiul despre care este vorba, odat bine analizat, se rezum la
urmtoarele: definiia concret a fiecrei crime conine, explicit sau implicit, o propoziie cu
privire la starea psihicului.
n SUA aceast ncurctur n terminologie a fost nlturat odat cu CPM, care a servit
exemplu pentru legile i codurile penale ale multor state americane, care folosete un numr
limitat de termeni. Seciunea 2.02. a CPM (Condiii generale ale vinoviei), pune n eviden
condiiile minime ale vinoviei. Cu excepia celor menionate n Seciunea 2.05., o persoan nu
este vinovat de svrirea unei infraciuni dac ea nu a acionat intenionat (cu scop), cu bun-
tiin, din impruden sau din neglijen, dup cum legea o poate r fa de fiecare act al
infraciunii. CPM, spre deosebire de situaia anterioar din Common Law, vine cu o analiz mai
fin a formelor de vinovie, clasificndu-le n patru categorii. Conform CPM o form de
vinovie poate exista pentru fiecare element material al infraciunii, adic pot exista diferite
forme de vinovie pentru diferite elemente ale aceleiai infraciuni. Aceste diferite forme de
vinovie pentru fiecare element material al infraciunii constituie analogul infraciunii svrite
cu dou forme de vinovie, prevzute n CP al RM i Cp al FR sau praeterintenia din dreptul
francez sau al altor state.
n Canada, pentru a se scpa de lacunele n materia determinrii vinoviei bazat pe
vechea doctrin mens rea, a naintat propuneri n scopul modificrii CP, textul propus coninnd
patru forme de vinovie: intenia, indiferena, neglijena criminal i neglijena.
n alte state, n special cele din cadrul sistemului de drept Common Law, conceptul de
vinovie i, respectiv, de rspundere penal, se prezint sub trei forme sau regimuri: vinovia
intenionat, neintenionat i prezumat (n.a. aceasta din urm va fi analizat n continuare n
prezentul compartiment al tezei de doctorat).
La ziua de azi mult mai mult dect n trecut s-a dezvoltat regula c toate infraciunile
presupun o intenie, cu excepia cazurilor cnd legea penal stipuleaz expres contrariul. Astfel,
art. 24 alin. 2 CP al FR prevede c fapta svrit din impruden este recunoscut ca

71
infraciune numai n cazul cnd acest fapt este expres prevzut n articolul respectiv al Prii
Speciale din prezentul Cod. n acelai sens, menionm art. 15 CP german, art.18 CP elveian,
care invoc c este supus pedepsei doar persoana care comite intenionat crima sau delictul, cu
excepia dispoziiilor exprese i contrare ale legii; art.8 CP polonez - crima poate fi comis
numai intenionat; delictul poate fi comis i neintenionat, dac aceasta este stabilit n lege.
Dispoziii similare sunt fixate i n Romnia. Astfel, conform art. 16 alin. (6) CP al Rom. fapta
constnd ntr-o aciune sau inaciune constituie infraciune cnd este svrit cu intenie. Fapta
comis din culp constituie infraciune numai cnd legea o prevede n mod expres. [42] CP al
RM nu a adoptat o astfel de poziie. n acest ultim sens, pentru lipsa unor confuzii i erori de
ordin aplicativ, se impune precizarea, n art. 161 CP al RM a faptului c faptele comise din
impruden sunt considerate infraciuni doar n cazul n care este prevzut n mod expres n
Partea special a prezentului Cod.
De apreciat este anume faptul c un moment extrem de important ce caracterizeaz aceste
prevederi legale este faptul c dac textul legii nu prevede forma vinoviei n svrirea
infraciunii concrete, atunci ea este considerat intenionat. n unele cazuri sunt totui excepii.
De exemplu n Frana, art. 121-3 CP dispune c nu este crim sau delict fr intenie de a-1
comite. Cu toate acestea, dac legea o prevede, este delict n cazul punerii deliberate n pericol
a unei alte persoane. Este de asemenea delict, dac legea o prevede n caz de impruden,
neglijen. Nu este contravenie n caz de for major. Aceast ultim dispoziie invoc faptul
c mai exist, pe lng vinovia intenionat i cea neintenionat, nc i vinovia prezumat.
[252, p. 253] Acest regim tripartit al rspunderii penale, clasificat n funcie de forma de
vinovie, exist i n Common Law - regimul de drept comun care necesit demonstrarea mens
rea, regimul rspunderii stricte fondate pe prezumia neglijenei i regimul rspunderii absolute,
care const n demonstrarea simplului fapt c fapta interzis a fost comis. Curtea Suprem a
Canadei a definit aceste trei regimuri n cazul R v. La Corporation de la viile de Sault Ste-Marie
(1978) n urmtorul mod: nite temeiuri imperative ne impun a recunoate mai degrab existena
a trei categorii de infraciuni, dect cele dou categorii tradiionale: infraciunile n care mens
rea, care const n existena real a unei stri a psihicului ca intenia, cunotina, nechibzuina,
trebuie demonstrat i infraciunile n care nu este necesar demonstrarea mens rea; svrirea
actului comport n sine o prezumie a infraciunii, lsnd n sarcina acuzatului posibilitatea de
a nltura rspunderea, demonstrnd c el a luat toate msurile necesare de precauie. Aceasta
presupune un examen despre faptul ce ar fi fcut un om rezonabil n asemenea circumstane.
Aceste infraciuni pot fi numite pe bun dreptate infraciuni de responsabilitate strict.

72
Aadar, infraciunile de responsabilitate absolut sunt cele cnd acuzatului nu i se permite
s se disculpe artnd c el nu a comis nici o greeal. Infraciunile penale, n adevrat sens al
cuvntului, cad n prima categorie. Infraciunile contra bunstrii publice aparin, n general,
categoriei a doua. Ele nu fac subiectul prezumiei mens rea propriu-zise. O infraciune de acest
gen va cdea n prima categorie numai n cazul n care, n dispoziia normei, vor fi indicai astfel
de termeni ca voluntar, cu intenia de, contient, intenionat. Infraciunile de responsabilitate
absolut vor fi acele pentru care legiuitorul n mod clar arat c vinovia va fi angajat dac va
fi demonstrat svrirea doar a unui simplu act interzis.
Reglementri analogice exist i sunt instituite de Curtea Suprem a Canadei, n SUA,
precum i n alte jurisdicii de drept comun, n care se aplic unei infraciuni concrete numai n
cazul n care dispoziia care o definete pe aceasta nu indic condiiile psihologice ale
rspunderii. Dac textul legii precizeaz c fapta interzis trebuie s fie comis voluntar,
contient, cu indiferen sau din neglijen, prin aceasta ea definete regimul rspunderii
aplicabil infraciunii. Numai n cazul n care definiia infraciunii trece cu tcere condiiile
responsabilitii, limitndu-se doar la descrierea material a faptei interzise, instana de judecat
trebuie s aplice regulile enunate.
tiina dreptului penal din Romnia, ca de fapt i legislaia a mbriat teoria psihologic
n fundamentarea vinoviei penale. Astfel, se limiteaz analiza vinoviei la acele procese
psihice ale subiectului care trezesc ideea infracional, impulsioneaz la aciune, dirijeaz i
controleaz activitatea fizic nsi. [86, p. 15] n legtur cu elementele componente ale
vinoviei concepute n limitele enunate, n literatura de specialitate s-au cristalizat mai multe
opinii tiinifice. Una dintre aceste opinii, care are un caracter dominant, include n coninutul
vinoviei doi factori: unul intelectiv i altul volitiv. [28, p. 138] Cel dinti cuprinde cunoaterea
caracterului socialmente periculos al aciunii sau omisiunii i prevederea urmrilor periculoase
pentru societate; al doilea include n coninutul su voina de a realiza fapta respectiv, precum
i dorina producerii n realitate a urmrilor socialmente periculoase sau, n cazul nedorinei,
acceptarea lor n mod contient. [25, p. 131]
Se menioneaz c n rndul penalitilor care recunosc existena celor doi factori ai
coninutului vinoviei, se observ o variant de diversificare i alta de uniformizare a
manifestrii factorului intelectiv asupra urmrilor n formele i modalitile vinoviei. [86, p.
17]
Autorii care diversific manifestrile factorului intelectiv consemneaz c n cazul inteniei
directe, infractorul prevede ca cert producerea urmrilor socialmente periculoase ale faptei sale;
la intenia indirect i la culpa din uurin se prevede numai eventualitatea realizrii urmrilor

73
respective; la neglijen nu are previziunea lor, ns, lund n consideraie acele circumstane
concrete, trebuia i putea s le prevad. [18, p. 124-132] Acest mod de manifestare a factorului
intelectiv asupra urmrilor socialmente-periculoase este propriu poziiei instanei supreme
romne. [, p. 262-263] Unii autori constat c formele i modalitile vinoviei se disting pe
baza unor criterii calitative care exist att ntre factorii intelectivi, ct i ntre cei volitivi,
precum i dup raportul n care se afl aceti doi factori unul fa de altul. [29, p. 173-174]
Unii autori (I. Vurdea) uniformizeaz manifestarea factorului intelectiv la toate
modalitile vinoviei, prin formula general de prevedere din partea infractorului a urmrilor
socialmente periculoase, [137, p. 72] fie prin cerina de prevedere a posibilitii producerii lor.
[99, p. 902] Se apreciaz acestea a fi potrivite, ntruct din ele s-ar putea deduce c sub aspect
intelectiv nu este nici o deosebire ntre formele i modalitile vinoviei, subliniaz I. Mircea.
[86, p. 17] Drept urmare, ntregul coninut al vinoviei se exprim numai de ctre factorul
intelectiv sub forma prevederii sau a posibilitii prevederii rezultatului. [116, p. 275] n acest
fel se mai apreciaz [86, p. 18] c nu se nltur atitudinea subiectului fa de urmrile
socialmente-periculoase ale faptei sale din coninutul vinoviei, ci acestea se includ n factorul
intelectiv.
Dup o alt concepie, enunat de S. Petrovici, ntregul coninut al vinoviei ar fi acoperit
numai de procesele psihice intelective ale infractorului, iar voina se refer doar la activitatea
fizic a persoanei. [103, p. 300-301] Adepii acestei opinii, discutnd pe larg rolul factorilor
intelectiv i volitiv, se refer numai la activitatea fizic a persoanei, pe cnd atitudinea autorului
fa de urmrile faptei sale face parte din factorul intelectiv.n context, potrivit acestei concepii,
voina infractorului nu are nici un raport cu efectele aciunii sau omisiunii socialmente
periculoase, factorul volitiv limitndu-se doar la voina subiectului de a comite fapta material.
[86, p. 17] Se mai argumenteaz c dac factorul volitiv ar ine de atitudinea subiectului fa de
urmrile socialmente-periculoase, analiza procesului psihic, care premerge orice aciune a
omului, ar conduce la constatarea c exist doi factori volitivi: unul privitor la activitatea fizic,
factor care ar atrage imputarea faptului, astfel s-ar conchide existena i recunoaterea unei
imputaiuni obiective prin aceast recunoatere, iar altul privitor la urmrile prevzute. [86, p.
301] Dar o asemenea constatare ar contrazice realitatea, deoarece exist un singur act de
manifestare a voinei persoanei referitor la activitatea fizic, voina omului fiind organic legat
de manifestarea persoanei pe plan extern prin actele sale. [103, p. 301]; pe cnd atitudinea
subiectiv a fptuitorului fa de rezultatele sau efectele fireti ale faptei privete, dimpotriv,
factorul intelectiv, susine S. Petrovici [103, p. 302] Tot n aceast chestiune a fost exprimat o
prere aproape similar, dup care nu este cazul a se ngloba n conceptul de vinovie factorul

74
volitiv. [116, p. 275]
Astfel, se mai constat c atitudinea subiectului fa de urmri nu intereseaz vinovia,
indiferent dac aceasta se manifest sub forma inteniei sau a culpei. Or, vinovia, care cuprinde
un ansamblu de procese psihice de cunoatere a realitii obiective, de atitudine spiritual, are
ntotdeauna, ca elemente ale coninutului su, att factorul intelectiv, ct i factorul volitiv. De
altfel n practica judiciar, [112, p. 8] la constatarea existenei vinoviei, se insist frecvent
asupra modului de manifestare a acestor doi factori.
n doctrina penal recent s-a definit vinovia ca fiind atitudinea psihic a persoanei care,
svrind cu voin neconstrns o fapt ce prezint pericol social, a avut n momentul
executrii reprezentarea faptei i a urmrilor socialmente periculoase ale acesteia sau, dei nu a
avut reprezentarea faptei i a urmrilor, a avut posibilitatea real, subiectiv a acestei
reprezentri. [33, p. 113]
n fine, dup o a treia opinie exprimat n literatura de specialitate romneasc, vinovia,
pe lng factorii intelectiv i volitiv, mai cuprinde, n coninutul ei, i scopul infraciunii, iar
elementele componente ale vinoviei se manifest nu numai fa de fapt i urmrile sale, ci i
fa de relaiile sociale aprate de legea penal i violate prin infraciunea comis. [73, p. 98]
Conform aceste opiuni tiinifice, vinovia se cuprinde n complexul proceselor psihice interne
ale aciunii infracionale; caracterizeaz ntr-un anumit fel scopul, direcia gndirii
infractorului, care sunt ndreptate mpotriva unei relaii sociale ocrotit de lege. [113, p. 9]
Deci, n esena sa, vinovia exprim raportul dintre conduita individului i relaiile sociale
ocrotite de lege i nclcate de subiect, poziia acestuia n raport de exigenele specifice pe care
le presupune traiul oamenilor n societate. Aceast idee deschide posibilitatea studierii
multilaterale i profunde a vinoviei n dreptul penal, n strns legtur cu celelalte elemente
ale coninutului infraciunii. Noutatea acesteia consist n propunerea de a studia vinovia nu
doar ca un raport psihic al infractorului fa de aciunea ori omisiunea sa, luat ca fenomen
izolat, rupt tocmai de relaiile sociale mpotriva crora este ndreptat infraciunea. Relaiile
sociale ocrotite de legea penal, fiind obiectul juridic al actului infracional, reprezint elementul
pe care autorul, nc nainte de a-i imagina fapta sa, trebuie s le cunoasc, lund, n consecin,
o atitudine fa de ele, o anumit poziie psihic. Cum este i firesc, abia dup ce cunoate
relaiile sociale, i formeaz o atitudine fa de ele, subiectul concepe fapta sub toate aspectele
ei. [86, p. 19]
De asemenea o poziie nou a acestei opinii ar reprezenta i ideea c vinovia
caracterizeaz ntr-un anumit fel scopul, direcia gndirii infractorului. [113, p. 9] c mobilul i
scopul urmrit de infractor nu pot fi situate n afara vinoviei, [86, p. 20] opinie susinut i n

75
literatura strin de specialitate. S-a menionat c vinovia nu este starea sau nsuirea
psihicului, ci reprezint atitudinea psihic a persoanei fa de actul su de conduit infracional.
Reiese c persoana nu poate fi recunoscut vinovat n afara faptei sau independent de fapta
socialmente periculoas i prevzut de lege ca infraciune, deci se apreciaz drept nu numai o
noiune psihologic, dar i social-politic, atitudinea negativ faa de principiile morale i
interdiciile juridice, fa de valorile sociale ocrotite de legea penala. [81, p. 131] Factorul
intelectiv presupune c persoana este contient de caracterul aciunilor sale, i d seama de
caracterul socialmente periculos al aciunii sau inaciunii sale i prevede urmrile ei socialmente
periculoase. Factorul volitiv presupune reglementarea activitii umane prin luarea, n fiecare caz
individual, a deciziei de a svri sau nu anumite aciuni sau direcionarea contient a eforturilor
fizice i psihice la luarea deciziei, la atingerea scopului propus, la lichidarea obstacolelor etc.
[81, p. ] n acest sens, motivaia, care este o totalitate a mobilurilor interne, se afl ntr-o strns
legtur cu viaa afectiv, cu procesele de cunoatere i cu activitatea voluntar a fiinei umane.
[115, p. 336] Aceasta stimuleaz cunoaterea. La rndul lor, obiectele i fenomenele din lumea
material, odat cunoscute, genereaz n sufletul omului anumite stri afective i impulsuri la
aciune, jucnd astfel rol de motive. [117, p. 271] Scopul - element absolut necesar al motivaiei
umane i subordonat mobilului, ajut pe om la ntrirea motivaiei, la alegerea mijloacelor de
realizare a aciunii n anumite condiii date i la nlocuirea unor mijloace cu altele, n cazul
schimbrii circumstanelor concrete de executare fizic a faptei. Prin aceste organizri i dirijri
pe plan mintal, scopul ndeplinete un rol subiectiv, stimulator i orientativ al aciunii umane.
[20, p. 122-124]
Sub acest aspect se remarc doi factori ai coninutului vinoviei: sub forma de procese
psihice ale agentului att fa de relaiile sociale sau mai corect fa de valorile sociale, precum i
fa de fapt - ca aciune-omisiune fizic, ct i fa de urmrile ei. Factorul intelectiv const, pe
de o parte, n cunoaterea de ctre subiect a valorile sociale, pe de alt parte, n prevederea
producerii urmrilor periculoase pentru societate. Factorul volitiv const n voina de a vtma
relaiile sociale prin svrirea faptei respective i n dorina sau numai acceptarea urmrilor
prevzute. [86, p. 19]
Aceti doi factori (intelectiv i volitiv) sunt prezeni n orice fapt voluntar a omului
(aciune sau omisiune fizic), ct i n urmrile prevzute de autor. Sub acest aspect se constat
de I. Mircea [86, p. 18] c aceast realitate obiectiv nu ndreptete concluzia dup care, n
orice fapt a omului, ar fi doi factori intelectivi i doi factori volitivi. n realitate, ar exista un
singur factor intelectiv i tot unul volitiv, doar cu manifestri diferite. Astfel factorul intelectiv,
n raport cu relaiile sociale, se exteriorizeaz uniform n toate formele i modalitile vinoviei

76
i diferit n raport cu fapta material i urmrile socialmente periculoase. Factorul volitiv, ns, se
manifest uniform fa de aciunea sau omisiunea i diferit n privina relaiilor sociale i a
rezultatelor infracionale.
n acest mod se remarc de ce modul diferit de manifestare a celor doi factori fa de
efectele socialmente periculoase ofer cele mai precise elemente dup care se delimiteaz
formele i modalitile vinoviei. Astfel, dac la intenia direct i la cea indirect se ntlnete o
deosebire calitativ nu numai ntre factorii volitivi, ci i ntre cei intelectivi, factorul intelectiv al
uurinei (culpa cu prevedere) fiind identic cu cel al inteniei indirecte, aceast delimitare dintre
ele se poate face numai prin factorii lor volitivi; [48, p. 510] neglijena, se distinge de toate
celelalte modaliti ale vinoviei, deoarece factorii ei intelectiv i volitiv se manifest numai fa
de aciune-omisiune i de relaiile sociale vtmate. n acest sens, se mai menioneaz, [86, p.
21] c dac am accepta i neglijena drept un raport psihic al infractorului, numai fa de
urmrile socialmente periculoase, [86, p. 306] ne-am afla n faa necesitii de a constata
inexistena ei - ca modalitate de manifestare a vinoviei. Deoarece neglijena se caracterizeaz,
sub acest aspect, prin lipsa previziunii din partea subiectului a urmrilor socialmente-periculoase
ale aciunii ori omisiunii sale i prin obligaia i posibilitatea lui personal de a le prevedea. n
acest sens, aceasta se nfieaz printr-un aspect intelectiv negativ i prin altul, tot intelectiv, de
posibilitate a previziunii. [86, p. 22]
Sub aspect intelectiv, lipsa total a prevederii denot necunoaterea din partea subiectului a
posibilitii apariiei consecinei ntr-un mod sau altul. ntr-o condiie ori alta, subiectul nu are
cum s-i formeze o poziie spiritual, un raport psihic fa de acel fenomen. Analiza celui de-al
doilea aspect intelectiv, posibilitatea individual a subiectului de a prevedea producerea unor
rezultate - exclude existena n momentul svririi faptei - a unui raport psihic fa de rezultatele
respective. Aceast posibilitate de prevedere presupune doar o eventual realizare n viitor a unui
raport psihic, posibilitate care dispare odat cu deplina consumare a ultimului act fizic al faptei
infracionale - n condiiile de neprevedere din partea subiectului a urmrilor socialmente
periculoase.
Lipsa total exclude implicit i existena unui raport psihic volitiv, ntruct fa de un
fenomen pe care nu-1 cunoate i nici nu-1 prevede, n linii generale cel puin, cum se va
produce n realitate, nu are cum s-i formeze o anumit atitudine. n acest sens, realitatea
obiectiv nu exclude neglijena din rndul modalitilor vinoviei i nici nu o golete de
adevratul ei coninut, care justific pe deplin, sub acest aspect, msura legiuitorului romn de a
sanciona faptele svrite n atare situaie psihic. [91, p. 122]
Legtura indisolubil de determinare, influenare i completare reciproc dintre factorii

77
intelectiv i volitiv face din vinovie o entitate spiritual, conceput drept o unitate dialectic
dintre actul fizic i urmrile sale, prin care se lezeaz sau se pun n pericol anumite raporturi
sociale aprate de legea penal i numai concepnd astfel vinovia, se argumenteaz filosofic,
psihologic i juridic temeiul subiectiv al rspunderii penale. [86, p. 20] Aadar, temeiul subiectiv
al tragerii la rspundere pentru neglijen const numai n obligaia i posibilitatea de prevedere a
urmrilor respective. Sub acest aspect este apreciat c obligaia i posibilitatea prevederii nu
constituie un raport psihic activ al infractorului fa de urmrile duntoare, ci doar, cel mult o
stare obiectiv, care reprezint pentru subiect o premis a previziunii rezultatelor socialmente
periculoase. n acest mod, se poate concluziona c cei doi factori din procesele psihice intelective
i volitive ale subiectului coexist n coninutul vinoviei i se influeneaz reciproc n toat
fapta infracional - luat ca entitate dialectic, care, dup modul lor de manifestare i raportul n
care se afl unul fa de altul, imprim vinoviei un anumit coninut. [91, p. 22]
Se constat c fiind de neconceput o aciune uman voluntar fr procese psihice, fr
motive i scopuri; vinovia, care este cuprins n procesele psihice ale autorului infraciunii, nu
poate fi golit de starea sa afectiv, de mobiluri i scopuri. Aceste procese psihice exist
ntotdeauna n mod obiectiv n coninutul vinoviei, indiferent dac ea mbrac forma inteniei
sau a culpei. Deci, i n cazul infraciunilor svrite din culp, fapta material este voluntar i,
de multe ori, are mobilul i scopul ei propriu. Alturi de alte cauze, ele determin apariia
factorilor intelectiv i volitiv, iar apoi influeneaz coninutul i formele de manifestare, n
funcie de circumstanele concrete de executare fizic a infraciunii concepute. Pe aceast cale,
mobilul i scopul faptei imprim vinoviei un anumit coninut, concretizat n una din
modalitile cunoscute. [91, p. 22]
Dac legea cere pentru existena unor infraciuni sub forma simpl sau calificat - prezena
unui anumit mobil sau scop special, drept condiie obligatorie, nu suntem ndreptii s indicm
la faptul c, n lipsa acestei cerine, mobilul i scopul n-ar exista n coninutul nsui al
vinoviei. Ele sunt tocmai acele procese psihice care trezesc ideea infracional, impulsioneaz
la aciune, determin subiectul la luarea hotrrii, dirijeaz i controleaz ntreaga activitate
fizic pn la terminarea ultimului act al infraciunii, imprimnd un anumit coninut att
factorului intelectiv, ct i celui volitiv. Aadar, n coninutul vinoviei, indiferent sub ce form
s-ar concretiza, se concentreaz o totalitate de procese intelective, volitive i motivaionale, ntr-
o continu i variat legtur de condiionare i influenare reciproc. ns, dac vinovia se
cuprinde n procesele psihice ale autorului infraciunii, nu trebuie s o identificm cu acestea.
[113, p. 9] Ea, n funcie de fapta concret, cu toate circumstanele de executare, poate fi mai
complex dect procesele psihice care declaneaz aciunea cauzal respectiv, iar alteori mai

78
limitat. n cercetarea vinoviei se examineaz mai profund gradul de prevedere de ctre
subiectul activ a urmrilor infraciunii svrite, procesul de autoapreciere a faptei sale, voina de
a vtma normele de convieuire social.
n afar de acestea, procesele psihice care intereseaz raportul cauzal se extind numai pn
la previziunea urmrilor aciunii ntreprinse; vinovia trece dincolo de aceste limite, incluznd i
posibilitatea prevederii de ctre subiect a acelor consecine socialmente periculoase ale faptei
sale pe care nu le-a prevzut, dar - dup circumstanele concrete, trebuia i putea s le prevad;
sub alt aspect, i vinovia care intereseaz ntreaga activitate a omului desfurat pentru
realizarea unei aciuni concrete.
n viziunea noastr, n doctrina romn este util de a se face uz de noiunea de atitudine
psihic n raport cu legea penal, sub aspectul cunoaterii i nelegerii caracterului ilegal al
faptei sale. Deoarece prin noiunea de fapt ilicit nu se percepe aspectul de contientizare a
ilegalitii faptei sale n plenitudinea sa, dar nici ceea ce privete contientizarea gradului de
pericol social al faptei sale. Toate acestea vor fi mai pe larg tratate la seciunea corespunztoare.
De asemenea constatm c ntre factorii intelectiv i volitiv exist un raport care
difereniaz calitativ n fiecare modalitate a vinoviei, al crei coninut este strbtut de procese
afective. n context, intereseaz fapta infracional, relaiile sociale vtmate prin ea, precum i
urmrile socialmente periculoase prevzute de subiect. Strile afective ofer o nuan mult prea
important, chiar esenial, fapt pentru care considerm c acestea, precum i procesele psihice
specifice sau tipice praeterinteniei - trebuie ridicate la un nivel calitativ de difereniere din partea
legiuitorului i s nu rmn doar la n faza sau etapa aprecierilor cantitative.
Drept urmare, vinovia este apreciat ca un ansamblu de raporturi psihice ale subiectului
infraciunii sub forma inteniei sau a culpei - fa de relaiile sociale ocrotite de legea penal, fa
de fapta comis i de urmrile ei socialmente periculoase. n acest ultim sens, s-ar impune o
definire mai nuanat totui a vinoviei, ca fiind un ansamblu de raporturi psihice ale
subiectului infraciunii sau, care preced i nsoesc fapta la momentul comiterii infraciunii, fie
sub forma inteniei sau a culpei, gradul i intensitatea acestora, precum i a praeterinteniei, att
n raport cu caracterul ilegal al legii al faptei sale penale comise, ct i fa de relaiile sociale
ocrotite de legea penal, adic gradul prejudiciabil al faptei comise sau urmrile ei socialmente
periculoase. n ceea ce privete aspectul de calificare corect i de profilaxie asupra
infraciunilor n general este foarte important aprecierea motivului i scopului infracional.
Susinem opinia c i mobilul este, dincolo de limitele vinoviei, - element secundar a laturii
subiective a infraciunii. [25, p. 144-147] ns aceasta nu nsemn c el trebuie studiat izolat sau
rupt de aceasta.

79
Vinovia prezumat s-a dezvoltat n Frana i Belgia, ca urmare a rspndirii la
mijlocul sec. XlX a aa-ziselor infraciuni regulamentare sau infraciuni contra bunstrii
publice - n rile din Common Law. De regul, acestea sunt infraciuni de circulaie rutier,
economice, ecologice, n domeniul securitii muncii, precum i n cazul nclcrii deferitor
reguli de executare a diverselor lucrri, n special n industrie. Existena acestui regim este
susinut din cauza c reprimarea infraciunii numite trebuie s fie rapid, fr a pierde timpul pe
marginea discuiilor cu privire la vinovie. Actualmente infraciunile supuse acestui regim au
devenit din ce n ce mai puine. Aadar, acest regim de rspundere penal existent n unele state
vine n plin contradicie cu principiile de baz ale dreptului penal romnesc ori a celui din RM,
conform crora orice infraciune, orict de uoar sau grav ar fi, trebuie s fi fost svrit cu
vinovie, adic intenionat sau din impruden - fapt ce trebuie demonstrat i nu se prezumeaz.
Aceast prezumpie a vinoviei ar contraveni i cu principiului prezumiei nevinoviei. Cu toate
aceste incompatibiliti, regimul vinoviei prezumate s-a dezvoltat i s-a stabilit ntr-un ir de
state ca SUA, Anglia, Canada, Australia, Belgia i chiar n Frana.
n cazul vinoviei prezumate, fptuitorul rspunde pentru simpla comitere a actului
interzis de lege, fr ca judectorul s mai constate intenia sau imprudena acestuia. Fptuitorul
se va disculpa numai prin demonstrarea faptului c a acionat sub imperiul forei majore sau ntr-
o criz de alienaie mintale. Demonstrarea faptului c au fost luate toate msurile de precauie
rezonabile nu este suficient. [252, p. 266] n Frana i Belgia aceast teorie fundamenta
rspunderea pentru aa-zisele infraciuni materiale, deoarece se cerea doar demonstrarea
existenei actului material i cuprindeau aproape toate contraveniile i un numr mare de delicte
(de vntoare, din domeniul pdurilor i apelor, polurii mediului, urbanismului etc.).
n sistemul de drept Common Law, regimului vinoviei prezumate sunt supuse
infraciunile de responsabilitate strict i absolut, denumite n Canada i infraciuni
regulamentare, care sunt, n general, din domeniile transporturilor, vnzrii de medicamente,
buturi, pstrrii neregulamentare a armelor etc. Aceste infraciuni pot fi deosebite de altele cel
puin n baza a dou criterii principale:
- natura i obiectul infraciunii
- calificarea infraciunii.
Interdiciile vizeaz nu activitatea nsi, ci anumite modaliti ale acesteia. Natura
infraciunii regulamentare nu o plaseaz pe aceasta n rndul adevratelor infraciuni care merit
o blamare, un repro moral; infraciunea regulamentar este creat printr-o lege destinat a
promova interesul public prin reglementarea unei activiti legitime. Deci, este de conceput c
locul lor nu este n CP, n textul cruia se incrimineaz faptele care pun n pericol valorile socio-

80
morale fundamentale. De regul, acestea sunt infraciuni prevzute n statute i acte. Obiectul
legii care creeaz infraciuni regulamentare ine de nite activiti legale (comerul, industria,
pescuitul etc.).
Calificarea infraciunii drept regulamentar presupune c infraciunea este de o gravitate
medie i nu trebuie s prezinte gradul de pericol caracteristic unei crime n adevratul sens al
cuvntului.
Pe lng aceste dou criterii de baz, jurisprudena din statele Common Law a mai elaborat
i altele: tipul i cuantumul pedepsei (de regul, pedepse patrimoniale sau privative de libertate
pe termen scurt); lipsa n textul legii a unor cuvinte ca voluntar, contient, cu indiferen sau din
neglijen, care ar determina un alt regim de responsabilitate i necesitatea de constatare a
vinoviei.
Relaiile sexuale cu o persoan minor este un exemplu pertinent de infraciune de
responsabilitate strict n marea majoritate a jurisdiciilor din SUA. n Statul Meryland aceasta
este considerat un viol de gradul doi, care nu necesit demonstrarea mens rea; eroarea n
privina vrstei adolescentului nu este acceptat n calitate de mijloc de aprare. Seciunea 363
(a) (3) a Statutului cu privire la infraciunile sexuale nu face nicio referin cu privire la
cunoaterea, ncrederea sau o alt atitudine psihic a fptuitorului fa de vrsta persoanei.
Abordarea acestui tip de viol - n calitate de infraciune de responsabilitate strict - este asemuit
cu tradiionala viziune asupra infraciunii statutare de viol, care este desemnat s protejeze
persoanele tinere de pericolul exploatrii sexuale din partea adulilor. Majoritatea statelor rein
responsabilitatea strict pentru relaii sexuale cu o persoan minor. Legislaia a 17 state permit,
n anumite circumstane, aprarea cu eroarea privind vrsta minorului. n Washington, de
exemplu, fptuitorul poate s se disculpe prin declararea c a fost indus n eroare referitor la
vrsta victimei prin propriile ei declaraii. n alte state, posibilitatea naintrii aprrii depinde de
gravitatea infraciunii sexuale imputate. ns, n majoritatea statelor, aprarea n cazul erorii
privind vrsta victimei nu se admite dac aceasta avea 14 ani sau mai puin.
Cu toate c astfel de infraciuni, ce se supun regimului vinoviei prezumate, mai exist n
prezent, ele sunt din ce n ce mai puine la numr n statele enunate, graie acelorai principii
garante ale unei rspunderi penale bazate pe vinovie, care se reafirm riguros i n aceste
jurisdicii. Comisia pentru reforma dreptului n Canada a naintat principiul conform cruia
neglijena ar trebui s fie forma minim de rspundere n domeniul infraciunilor
regulamentare; n consecin, nimeni nu ar trebui s fie condamnat pentru o infraciune
regulamentar, dac se stabilete c persoana a acionat cu diligen rezonabil, adic ea nu a
fost neglijent. CPM al SUA, n general, respinge rspunderea penal strict sau prezumat.

81
Comentariile asupra subiectului explic opinia Institutului de Drept American: Seciunea dat
(2.05) merge ntr-un atac frontal contra rspunderii stricte sau absolute n dreptul penal. Metoda
utilizat nu este de a abroga total responsabilitatea strict, dar de a stabili c n cazul n care
condamnarea se ntemeiaz pe acea baz, gradul infraciunii este redus la o violare, care nu este o
crim (n baza Seciunei 1.04.) i conform Seciilor 1.04(5) i 6.02(4) nu poate rezulta dect ntr-
o sentin de condamnare la o amend sau o amend i confiscare, sau o alt pedeaps civil
autorizat.
Responsabilitatea strict, n care vinovia se prezum, a fost aspru criticat n baza a dou
motive:
A) n primul rnd, legile de responsabilitate strict nu ndeplinesc funcia preventiv,
deoarece fptuitorul nu-i d seama i, ca o persoan rezonabil, nici nu trebuie
s-i dea seama de faptul care face comportamentul su periculos;
B) n al doilea rnd, nu este just a condamna o persoan care nu este moral vinovat;
faptul c partea nvinuirii deseori, sau chiar de obicei, apeleaz la reglementrile
de responsabilitate strict i intenteaz dosare penale numai contra persoanelor
care au svrit faptele cu vinovie, ceea ce este extrem de dificil de demonstrat,
nu este convingtor.
n Belgia jurisprudena contribuie la suprimarea conceptului de vinovie prezumat. Un
caz important menioneaz c judectorul nu ar trebui s decid n mod legal c infraciunea
vizat de lege, n care nu este cert nici chestiunea inteniei i nici cea a neglijenei se
sancioneaz numai din cauza ca fapta a fost comis din punct de vedere material. [252, p. 269]
n Frana, numeroase delicte, fiind supuse altdat vinoviei prezumate, astzi nu mai sunt dect
contravenii materiale.

2.5. Concluzii la Capitolul 2


1. n epoca lui Iustinian se identific distincia ntre aciunile penale (care tind la o
pedeaps), aciunile civile reipersecutorii (care tind la obinerea unei despgubiri) i aciunile
mixte (care tind i la una i la cealalt).
2. Dei gndirea juridic a Mesopotamiei nu a atins nivelul de dezvoltare prin care s se
nceteneasc n legile sale la nivel principial conceptul vinoviei penale, cu toat structura sa
sclavagist i n pofida unor reziduri arhaice, Codul lui Hammurabi cuprindea idei moderne n
privina acesteia.
3. Dreptul canonic penal a fcut multe progrese, comparativ cu dreptul roman (a determinat
pcatul penal i a detalizat nelesul de vinovie).

82
4. n Mesopotamia se deosebea intenia de culp (impruden) i se mai cunotea
diferenierea ntre diferite categorii de intenii.
5. Identificarea vinoviei prin raportare numai la caracterul imputabil al ilicitului nu putea
s acopere multitudinea de aspecte sub care se pot produce delictele i, din aceste considerente,
era necesar un alt criteriu pentru stabilirea vinoviei.
6. Cercetarea tiinific a coninutului infraciunii, pn la jumtatea sec. XX, dei a
nregistrat unele progrese n domeniul vinoviei, ele nu s-au ridicat la nivelul exigenelor acelei
epoci.
7. n statele Common Law - vinovia este desemnat prin termenul mens rea, care
presupune o stare de spirit, intenie vinovat.
8. Termenul mens rea se utilizeaz n dou sensuri distincte: normativ i descriptiv.
9. Pentru lipsa unor confuzii i erori de ordin aplicativ, se impune precizarea, n art. 161 CP
al RM a faptului c faptele comise din impruden sunt considerate infraciuni doar n cazul n
care este prevzut n mod expres n Partea special a prezentului Cod.
10. Infraciunile de responsabilitate absolut sunt cele cnd acuzatului nu i se permite s se
disculpe artnd c el nu a comis nici o greeal.
11. tiina dreptului penal din Romnia, ca de fapt i legislaia a mbriat teoria
psihologic n fundamentarea vinoviei penale.
12. Vinovia caracterizeaz ntr-un anumit fel scopul, direcia gndirii infractorului.
13. Legtura indisolubil de determinare, influenare i completare reciproc dintre factorii
intelectiv i volitiv face din vinovie o entitate spiritual, conceput drept o unitate dialectic
dintre actul fizic i urmrile sale, prin care se lezeaz sau se pun n pericol anumite raporturi
sociale aprate de legea penal.
14. Prin o asemenea concepere a vinoviei se argumenteaz filosofic, psihologic i juridic
temeiul subiectiv al rspunderii penale.
15. n viziunea noastr, n doctrina romn este util de a se face uz de noiunea de atitudine
psihic n raport cu legea penal, sub aspectul cunoaterii i nelegerii caracterului ilegal al
faptei sale.
16. Pin noiunea de fapt ilicit nu se percepe aspectul de contientizare a ilegalitii faptei
sale n plenitudinea sa, dar nici ceea ce privete contientizarea gradului de pericol social al
faptei sale. Toate acestea vor fi mai pe larg tratate la seciunea corespunztoare.
17. Vinovia este apreciat ca un ansamblu de raporturi psihice ale subiectului infraciunii
sub forma inteniei sau a culpei - fa de relaiile sociale ocrotite de legea penal, fa de fapta
comis i de urmrile ei socialmente periculoase.

83
18. S-ar impune o definire mai nuanat totui a vinoviei, ca fiind un ansamblu de
raporturi psihice ale subiectului infraciunii sau, care preced i nsoesc fapta la momentul
comiterii infraciunii, fie sub forma inteniei sau a culpei, gradul i intensitatea acestora, precum
i a praeterinteniei, att n raport cu caracterul ilegal al legii al faptei sale penale comise, ct i
fa de relaiile sociale ocrotite de legea penal, adic gradul prejudiciabil al faptei comise sau
urmrile ei socialmente periculoase.
19. n ceea ce privete aspectul de calificare corect i de profilaxie asupra infraciunilor n
general este foarte important aprecierea motivului i scopului infracional.
20. Mobilul este, dincolo de limitele vinoviei, - element secundar a laturii subiective a
infraciunii, ns aceasta nu nsemn c el trebuie studiat izolat sau rupt de aceasta.
21. Regimului vinoviei prezumate sunt supuse infraciunile de responsabilitate strict i
absolut.

84
3. CONCEPTUL, NATURA I ESENA VINOVIEI PENALE
3.1. Conceptul vinoviei penale
Vinovia penal, din punct de vedere al formei, menioneaz N. Buzea, aparine
fenomenelor juridice, din punct de vedere al fondului - fenomenelor psihice. [38, p. 7] Este
evident c suportarea sau retrirea vinoviei este legat de formarea la personalitatea uman a
normelor morale de comportament, odat cu dezvoltarea personalitii. Unii autori [231, p. ]
consider c aceast formare are la baza sa chiar o genez biologic (genetic), iar alii [248, p.
122] au naintat trei premise de dezvoltare a emoiilor la vinovie (admiterea valorilor morale
comune; internaionalizarea lor i capacitatea de autocritic dezvoltat ntr-att ca s poat
primi contrazicerile dintre valorile analizate intern i comportarea real). Astfel, se presupune
c existena mecanismelor culturale comune ale nsuirii vinoviei este legat de raporturi
unice i determinarea continuitii etapelor cognitive i sociale n dezvoltare. Premisele de
educare a contiinei morale i a simului de vinovie apar ca dorine ale ntregii societi de a
educa n generaia care urmeaz simul responsabilitii. Cauz de retrire a vinoviei poate
servi ca comportare comisiv i omisiv - cnd n anumite situaii ar fi binevenite, adecvate i
necesare. E. Phares menioneaz c aceasta i are sorgintea nu numai ntr-un sentiment de
vinovie, ci n anume aspecte exteriorizate al comportamentului su. [251, p. 144] Aceast
legtur apare dintre interiorizrile persoanelor cu locusul interior, prin care se coordoneaz
propria soart, iar exteriorizrile cu locusul exterior sunt unele de control asupra individului.
Ele apar i se apreciaz n legtur cu cele ntmplate cu persoana, uneori aproape c nu depind
de el. [256, p. 332] Uneori simul vinoviei poate fi nentemeiat sau preamrit.
G. Lewis consider ca vinovia, de fapt, ar presupune cea mai simpl metod de
deliberare, de a se mpc cu ea i de a-i da posibilitate de a se stinge treptat. [241, p. 356]
Doctrina juridic francez, fr a consacra o definiie a culpei, adic a vinoviei n
general, s-a limitat a releva elementele constitutive ale coninutului ei - elemente n funcie de
care se poate concepe cu uurin o accepiune a noiunii i care constau n: fapta material i
ilicit generatoare de prejudicii, factorul psihologic exprimat prin manifestarea de voin a
autorului i elementul imputabilitii conduitei, autorului acesteia. [104, p. 151]
Pentru o apreciere corect a vinoviei este necesar de a clarifica diversele ei aspecte, i
anume cele filozofice, sociale i psihologice. Bazele social-psihologice ale elementelor
vinoviei sunt aspectul intelectiv, volitiv i afectiv. Psihicul omului nu este altceva dect
contiina acestuia, care, bineneles, este una diametral opus materiei [218, p. 5] sau factorilor
externi sau sociali.
Elementele sau trsturile psihicului - ca produs intern al personalitii - nu pot fi izolate

85
de factorii sociali i, n general, de natura realitii efective. Latura psihologic [166, p. 10] o
alctuiesc proprietile interne (gndurile, memoria, emoiile, senzaiile, simul, voina), iar
latura social este configurat de tot ceea ce apare la om n rezultatul comunicrii. n asemenea
situaii, ntr-o egal msur sau neproporional se face calculul dintre fiecare aceste
determinante i contradictorialitatea dintre ele. [164, p. 41]
Specificul contiinei const tocmai n faptul c acesta este un stimul i regulator al
activitilor umane. El const dintr-un raport al persoanei cu realitatea obiectiv n procesul
actelor materiale ale persoanei sau gndul raportat la factorii de incitare. De altfel, raportarea
persoanei la realitatea obiectiv, n procesul de activitate, este nu numai conturarea lumii
nconjurtoare, nu numai reflectarea asupra ei, dar i atribuirea comportamentului uman la
anumite tipare i realiti. [185, p. 106] Tocmai de aceea, contiinei morale i-a fost acordat o
atenie deosebit prin ample studii filozofice, deoarece aceasta constituie un compartiment al
eticii. Ea se caracterizeaz drept o capacitate a personalitii de a efectua un autocontrol moral,
de a-i formula i de a cere de la sine sau pentru sine obligaii morale. n asemenea mod,
contiina moral, n cadrul eticii, apare ca o expresie a autocontientizrii morale personale sau
ca un judector intern.

3.1.1. Teorii cu privire la natura i esena vinoviei penale


A. Teoria neuro-fiziologic i psihologic a corelaiei dintre fapta ilicit i autor.
Procesele psihice componente ale vinoviei se desfoar, ca orice proces psihic, n forul
luntric al subiectului i devin relevante prin manifestrile exterioare ale acestuia. Aceste procese
nu sunt altele dect cele care constituie substratul psihic comun al oricrei aciuni umane. Ceea
ce difer de o fapt moral, ludabil nu sunt mecanismele neuro-fiziologice care stau la baza
aciunii, ci modul n care sunt ele dirijate, n vederea realizrii finalitii pentru care sunt puse n
micare. [25, p. 20-21] Aceste procese psihice ale vinoviei nu prezint un coninut specific, ele
urmeaz a fi cunoscute ntr-o form sumar, att sub aspect neuro-fiziologic, ct i sub aspect
psihologic. Faptul n cauz se impune pentru a avea o imagine complet asupra acestor procese
i a evalua mai corect complexitatea vieii psihice individuale, varietatea legturilor i a
corelaiilor care formeaz substratul proceselor respective i care se pun n micare prin luarea
deciziei de a aciona i a trece la executarea hotrrii.
Bazele neuro-fiziologice ale actului de voin n cazul fiinei umane presupun analiza
aciunilor motorii, care sunt o rezultant a contradiciilor i relaxrilor musculare. Acestea din
urm reprezint expresia aspectului voliional al actelor de comportament. [225, p. 359-361]
Orice activitate uman [225, p 38] afecteaz neuronul motor central al scoarei cerebrale i pn

86
la mduva spinrii sau neuronul motor periferic (de la mduva spinrii pn la muchi), care
presupune a fi o form elementar de punere n aciune muchilor i de a provoca o micare a
corpului - actul reflex. Cele mai frecvente micri corporale sunt, ns, cele voluntare. Ele au loc
printr-un mecanism coroplex, ce presupune un rspuns contient dat stimulului exterior.
Bazele psihologice ale actului de voin reprezint acea activitate psihic orientat spre
atingerea unor scopuri proprii i condus contient, depindu-se eventualele obstacole. n
contet, se ine de procesele interne ori de factori exteriori organismului, care s-ar opune realizrii
scopului. [106, p. 216]
Dac n-ar exista aceast intervenie a contiinei, toate micrile ar fi reflexe, iar voina ar
fi o liber trecere de impulsuri. n aa fel scopul propus spre realizare nu organizeaz micarea,
ci confer o direcie, un plan dup care se desfoar micarea. [111, p. 283-287] G. Antoniu i
C. Bulai susin c, dei individul reacioneaz la mediul ambiant, ntre excitaie i rspuns se
interpune persoana acestuia cu scopuri proprii; ca urmare, n-ar putea fi echivalat cauza cu
efectul, deoarece n reacia de rspuns - ponderea o are subiectul i nu mediul de unde provine
excitaia. Pe lng reacia ateptat, persoana poate s introduc i acte spontane - consecina
unei excitaii interne. [8, p. 37]
Actul voluntar exprim nevoia individului de a aciona cnd echilibrul dintre organism i
mediu este rupt pentru moment, iar prin aciune se ncearc restabilirea echilibrului, conduita
devine prin aceasta un caz particular de schimb ntre lumea exterioar i subiect. n acest fel,
actul voluntar este regulat i dinamizat de sentimente, acestea la rndul su confer conduitei
umane scopul i energia necesar, pe cnd inteligena i confer o structur i mijloace de a
realiza scopul. [8, p. 37]
Referitor la bazele neuro-fiziologice ale proceselor intelective (de contiin) se apreciaz
c omul ia cunotin de proprietile elementare ale materiei ca urmare a aciunii obiectelor i
fenomenelor lumii nconjurtoare asupra organelor de sim, fapt care creeaz excitaia
declanatoare a proceselor de contracie (n celulele musculare) sau cele de secreie (n neuroni i
celule glandulare). Ceea ce se cunoate n mod cert este c excitaia se produce numai la un
anumit grad de intensitate a stimulului. n cadrul proceselor de sintez i de integrare a tuturor
proceselor psihice (inclusiv cele de cunoatere i cele voliionale), care au loc la nivelul scoarei,
un rol important, sub acest aspect, l are contiina. Dei nu s-a dovedit existena unui sediu
centrencefalic al contiinei, aceast zon trebuie s existe; ea are un rol important n ntreinerea
tonusului de excitabilitate cortical. La aceasta contribuie, n formaiunea reticular, prin
excitaiile nespecifice pe care le transmite scoarei cerebrale, ntreinerea unui anumit tonus de
activitate. [14]

87
Referitor la bazele psihologice ale proceselor intelective (cognitive) - lund natere
anumite procese psihice, procesele de cunoatere a lumii nconjurtoare i a propriului corp - ca
una dintre formele fundamentale sub care se prezint activitatea contiinei umane, actul voluntar
este inseparabil de cunoaterea obiectului asupra cruia se acioneaz: conduita contient este
ntotdeauna precedat i orientat de un proces cognitiv; acest proces i subordoneaz i
fenomenele motivaional-afective, tririle, trebuinele, dorinele contientizate, care stau la baza
hotrrii de a aciona. Spre deosebire de actul incontient, n care rspunsul la excitaie este
spontan, automat, impulsiv, actul voluntar implic ntreruperea ntre stimuli i rspuns a unor
structuri specifice. n aa fel, corelarea modelului informaional al lumii exterioare cu modelul
informaional al propriului Eu, tot n aa fel are loc delimitarea dintre motiv, scop, mijloace i
corelarea lor nu numai prin prisma cerinelor subiective (de exemplu, o serie de automatisme).
Incontientul nu se confund cu subcontientul, care, la rndul su, reprezint totalitatea
fenomenelor psihice care se situeaz la un moment dat n afara cmpului contiinei. [111, p.
215]
Referitor la bazele neuro-fiziologice i psihologice ale proceselor afective, sub aspect
fiziologic, motivaia a fost definit ca acel factor intern, care activeaz, direcioneaz i
integreaz (energizeaz) un tip de comportament; motivaia mpinge organismul spre o anumit
aciune, n sensul realizrii unui scop anumit. Realizarea scopului determin diminuarea
impulsului, sediul activitii emoionale i a motivaiei. Cercetrile efectuate asupra unor zone
aflate la baza creierului au relevat c prin excitare se declaneaz rspusuri afective [8, p. 39] -
circuite afective. Or n aa fel, tririle emoionale sunt cele mai complexe sentimente, ele au
caracter stabil, generalizat, influennd actele voliionale i capacitatea cognitiv a subiectului.
Particularitile psihice ale unei persoane sunt determinate de mbinarea caracteristic a
diferitelor stri afective, prin care se exprim temperamentul acelei persoane. [111, p. 259]
ntr-un sens restrns, noiunea de caracter exprim specificul activitii voliionale a
subiectului, modul n care acesta este capabil s-i dirijeze voina i s dea un coninut pozitiv
actelor sale voliionale. Tot sub acest aspect, caracterul mai apare i ca o armonizare a funciilor
personalitii n vederea realizrii unui scop contient. [111, p. 298] n acest sens este remarcat
faptul c esenial este ca subiectul, cunoscnd trsturile propriului temperament, s nvee s-i
stpneasc manifestrile temperamentale, care ar putea s-l conduc la unele acte voluntare
nedorite. Aceasta este una dintre preocuprile principale ale procesului educativ.
Pasiunile, ns, se caracterizeaz printr-o trire mai intens, de natur s impulsioneze la un
nivel mai ridicat manifestrile exterioare. [8, p. 48]
B. Teoria psihologic.

88
Concepia psihologic a fost dominant n gndirea juridic european n a doua jumtate a
sec. XlX. O contribuie de seam pentru evoluia acestui proces au avut-o penalitii italieni de la
sfritul Evului Mediu, ale cror idei, preluate i extinse n practica judiciar a vremii, au generat
ample micri de reform a legislaiei din acea epoc (de exemplu, Constituia Carolin). De
asemenea, o influien hotrtoare a avut-o teoria dreptului natural. Dintre reprezentanii acestui
curent, S. Pufendorf a elaborat conceptul de imputatio (fapta agentului se atribuie acestuia dac
reprezint o aciune liber a faptuitorului, dac aparine acestuia ad ipso proprie partinens);
numai astfel aciunea devenea cauza ce determina tragerea la rspundere penal. ntregul sistem
penal tinde s fie elaborat pe baza imputaiei subiective, avnd ca premis libertatea de voin a
individului; omul nu poate rspunde dect pentru consecinele liber voite pe care le provoac.
Conform acestei teorii, n vinovia penal exist o legtur psihic ntre autor i fapta sa,
iar aceasta constituie un ansamblu a proceselor psihice (volitive, intelective i afective). n
esen, aceasta relev caracterul voit i contient al faptei, prin reprezentarea de ctre subiect a
condiiilor obiective n care acioneaz, precum i a consecinelor faptelor. i aceasta - datorit
capacitii sale de a-i dirija n mod corect aciunea. Pe baza analizei cunoaterii i reprezentrii
n vederea producerii rezultatului, a devenit tot mai profund nrdcinat ideea c nimeni nu
poate fi tras la rspundere penal, dect dac a comis o fapt cu vinovie. La fapta
infracional, pe lng o implicare material, fizic, trebuie s existe i o participare psihic
sau moral, [54, p. 230] n care n mod corespunztor agentul a neles exigenele sociale
privitoare la comportamentul su. [54, p. 230] Or, n aceast opinie, vinovia apare ca un
concept de gen, care cuprinde intenia i culpa - specii ale sale. Or, vinovia cuprinde, n
ansamblul ei, procesele psihice care stau la baza relaiei dintre autor i aciunea (inaciunea) ce
produce un rezultat, dorit, nedorit, dar acceptat, prevzut sau previzibil. [124, p. 454]
n concepia privitor la rspunderea penal a fptuitorului, se discut rolul exclusiv al
inteniei, care ar reprezenta un proces psihic real, deoarece fptuitorul sau agentul voiete
aciunea i rezultatul pe care l are n reprezentarea sa, n timp ce culpa se apreciaz c ar
reprezenta numai o realitate normativ. i n acest sens se constat c n locul unei teorii despre
vinovie - ar putea fi vorba, cel mult, despre o teorie despre intenie i numai ntr-un mod
separat s-ar putea vorbi despre o teorie a culpei. n acest fel, nevalorificarea de ctre legiuitor a
tuturor elementelor psihice individuale susceptibile s participe la luarea deciziei i a executrii
unui act ilicit nu trebuie neleas ntr-un mod absolut.
Vinovia n-ar putea fi evaluat n afara existenei unui comportament exterior, ea n-ar
putea fi redus la o simpl intuiie sau impresie asupra gnditorilor agentului; existena i
evaluarea procesului psihic trebuie s aib la baz analiza faptei concrete, ale crei elemente

89
corespund cerinelor normei penale de ncriminare. Aceasta poate face obiectul analizei
organului judiciar numai n msura n care s-a exteriorizat prin svrirea sub forma unei fapte
penale consumate sau tentative.
Anume acest mod exclusiv a determinat adversarii concepiei psihologice s susin c
aciunea descris n cuprinsul normei de incriminare apare ca o manifestare complet golit de
orice proces psihic, fiind apreciat ca o micare pur mecanic, cauzal, lipsit de orice
participare a contiinei agentului.
Tot acestei teorii i s-a reproat i incapacitatea de a furniza un concept superior de
vinovie, care, cu adevrat, ar fi n msur s cuprind procesele psihice caracteristice inteniei
i culpei, considerndu-se astfel c, n cazul culpei fr prevedere - nu se poate stabili cu
adevrat o legtur de factur psihic ntre autor i un rezultat, pe care persoana infractorului de
fapt nici nu l-a prevzut. Pe de alt parte, acestei teorii, i-au fost aduse obiecii n sensul c
vinovia psihologic nu pune n valoare potenialul vinoviei - ca element de individualizare a
rspunderii, neinnd cont de motivele care determin comiterea infraciunii. [232, p. 281-282]
Este adevrat c n teoria psihologic asupra vinoviei, mobilul faptei nu constituie un element
psihic care ar putea caracteriza intenia, aceasta din urm subzist indiferent de mobil. [245, p.
281]
Un alt repro adus acestei teorii a fost formult chiar de doctrina penal romn, care a
admis c dei, n principal noiunea de scop exprim un proces subiectiv, acesta se poate
exprima i n cuprinsul modelului legal nu numai ntr-o finalitate situat n afara infraciunii i
care atribuie inteniei caracter calificat, dar i ideea unui rezultat infracional. Iar n aceste
ipoteze noiunea de scop se va indica ca o cerin esenial a laturii obiective a infraciunii fr
ca s influeneze la rndul su latura subiectiv. [52, p. 281]
ntr-o alt precizare referitoare la situaia n care dup cum conduita incriminat constituie
o aciune sau inaciune, incriminarea faptei are ca suport subiectiv, de regul, intenia, iar n
cazuri de excepie, culpa; incriminarea unei fapte omisive are ca cerine subiective concomitent
intenia i culpa, n afar de cazurile cnd legiuitorul prevede, explicit, c fapta omisiv are ca
suport subiectiv numai intenia.
n literatura de specialitate se enun c teoria psihologic nu poate ntotdeauna oferi o
explicaie referitor la lipsa vinoviei n ipoteza anumitor cauze de nlturare a caracterului penal
al faptei. [124, p. 454]
Resorturile vizate, uneori justificate pe deplin, alteori doar parial, invocate concepiei
psihologice, au servit drept temei pentru o revizuire i rentregire ntr-o variant modern, a
acestei teorii, n al crei cadru se constat o anumit deschidere spre o analiz mai profund a

90
proceselor psihice. Astfel c ntr-o viziune mai modern a acestei doctrine [85, p. 423] vinovia
apare, n oricare din formele sale, ca o trstur caracterizat a personalitii agentului,
precum i a conduitei acestuia. Astfel c, actus reus cuprinde i elementele non-psihice ale
infraciunii (activitatea fizic, rezultatul, circumstanele faptei), iar mens rea este parte
component a infraciunii, aflat ntr-un coraport cu celelalte elemente obiective ale ei.
n aceast viziune modern a teoriei psihologice, autorul faptei nu mai poate fi privit numai
ca un factor cauzal, producnd orbete modificri n lumea exterioar, ci i ca o persoan
responsabil, capabil s-i dea seama de ceea face i s-i dirijeze voina n cunotin de cauz.
n acest mod, rspunderea penal se subiectivizeaz sau se umanizeaz, apare ca o consecin a
unei manifestri umane contiente. i n acest mod societatea poate s acioneze mai eficient i
n cunotin de cauz asupra acestuia, dac nu spre a-l transforma complet, atunci cel puin
pentru a obine de la acesta o mai bun folosire a nsuirilor cu care a fost dotat, respectiv pentru
a evita repetarea rului produs societii. n context similar este privit i o justificare raional a
pedepsei care s-ar aplica fptuitorului. Concepia rentregete i edific scopul pedepsei,
prevenirea infraciunilor, care ar putea duce la evitarea sanciunilor exagerate, la determinarea
infractorilor periculoi s se abin de la svrirea infraciunii ori s se adapteze cerinelor
societii. S-ar mai evita i intimidarea exagerat a unor membri ai societii, s-ar atenua n mod
hotrtor msurile de pedeaps aplicate doar n raport cu gravitatea faptei i vinovia agentului.
Deoarece o persoan nevinovat nu poate fi pedepsit, n acelai timp, pedeapsa nu poate depi
msura faptei i a vinoviei; n sens contrar, sanciunea penal nu poate aciona eficient asupra
colectivitii (prevenie general) sau asupra condamnatului (prevenie special).
Conform acestei concepii, se poate constata exclusivismul vinoviei, care este apreciat
n mod absolut. i numai n cadrul lui mens rea sunt analizate procesele psihice individuale,
fapta (actus reus) presupune toate elementele infraciunii, cu excepia lui mens rea.
Ceea ce este incontestabil i n practic nu s-ar putea nelege altfel este c orice infraciune
prezum nu numai o activitate material, ci i o anumit atitudine psihic a fptuitorului n raport
cu fapta i cu consecinele acesteia. [6, p. 9] Aceast cerin, care s-a impus ca o mare cucerire a
civilizaiei umane i ca o renunare la practica anterioar, dup care era suficient raportul de
cauzalitate, stabilit adesea pe baz de prejudeci, pentru tragerea la rspundere penal a unei
persoane, a fost pus la baza activitii represive moderne. Chiar dac rspunderea penal
obiectiv mai exist i astzi n unele legislaii, ea are caracter cu totul excepional.
La fel de incontestabil ar fi i concluzia n conformitate cu care vinovia presupune dou
procese psihice de baz: un proces intelectiv (subiectul i d seama de ceea ce face, are
reprezentarea consecinelor faptei, procedeaz n mod contient cnd acioneaz ntr-un mod sau

91
altul) i un proces volitiv (aciunea, inaciunea este rodul voinei agentului, i aparine acestuia,
constituie o manifestare a personalitii sale, are loc prin intermediul voinei agentului). Din
modul extrem de diferit n care se combin, se structureaz aceste procese - iau natere formele
i modalitile vinoviei.
Dincolo de aceste date incontestabile n ceea ce privete conceptul sau domeniul vinoviei
penale, mai continu irul nesfritelor controverse. Mai nti de toate, aceste controverse se
refer la conceptul global de vinovie, n aceast privin nu exist o unanimitate de opiuni -
dac n coninutul vinoviei prioritate trebuie acordat procesului intelectiv (teoria reprezentrii)
sau procesului volitiv (teoria voinei).
C.-D. Teoria reprezentrii i teoria voinei.
Unii cercettori au apreciat [53, p. 138] c teoria reprezentrii explic mai corect formele i
modalitile vinoviei. Ali autori, [239, p. 218, 263] dimpotriv, susin c voinei trebuie s i se
acorde prioritate, deoarece numai reprezentarea rezultatului n-ar putea atrage rspunderea penal.
n cazul n care comportarea subiectului nu ar fi contrar datoriei prescrise de norm, ea nu ar
putea fi considerat ca avnd la baz intenia sau culpa. [223, p. 294]
ntr-una din aprecieri se remarc faptul c factorul inteniei este voina de a aciona ntr-o
anumit direcie (teoria voinei limitat n aciune). Dac n-ar exist o asemenea voin,
fptuitorul n-ar putea rspunde pentru o fapt intenionat - chiar dac rezultatul produs ar
decurge, inevitabil din acela care asigur inevitabilitatea voinei fptuitorului. De exemplu,
fptuitorul care i-a dat foc casei spre a incasa asigurarea n-ar putea fi tras la rspundere i pentru
uciderea unei persoane paralizate aflate n cas i care nu a putut s se salveze singur,
susinndu-se c n aciunea volitiv nu s-a urmrit aceast finalitate.
ntr-o alt concepie (teoria reprezentrii) voina aciunii este considerat ca un simplu
impuls dat micrii corporale i care se epuizeaz odat cu aceasta i nu influeneaz producerea
rezultatului. Astfel pentru rspunderea penal a fptuitorului este necesar faptul de a se prevedea
rezultatul.
Consecinele negative ale teoriilor menionate sunt nlturate de teoria voinei aciunii i a
rezultatului, n care se menioneaz c intenia ar consta din voina aciunii i din prevederea
rezultatului. Aceasta este aproape unanim admis. n aceast concepie, intenia presupune n
egal msur voina aciunii i voina rezultatului prevzut de fptuitor. [53, p. 230-232]
n felul acesta, teoria voinei aciunii i a rezultatului, concepnd actul intenionat ca voit
att n ceea privete aciunea (inaciunea), ct i rezultatul aflat n reprezentarea fptuitorului,
restabilete egalitatea de influena a elementului volitiv i intelectiv din coninutul inteniei.
Totui, n cadrul concepiei moderne a teoriei psihologice unele concluzii, seductoare, pe

92
drept cuvnt, deschid orientri de natur teoretic i justificabile n plan practico-judiciar. Pe de
alt parte, aceasta a deschis sau a expus primele tentative de nceput de apreciere obiectiv a
vinoviei, aa nct, obiectivele nesoluionate de teoria psihologic vor fi totui preluate de o
nou teorie a vinoviei (teoria normativ).
E. Teoria normativ.
A aprut n Germania prin anii 30 a secolului trecut. Pentru prima dat F. Reinhard a
conceput vinovia ca o judecat de valoare asupra coninutului psihic al faptei, limitnd reproul
la modul de constituire a aciunii. Acela care a adus mai departe aceasta teorie, pe baza
concepiei finaliste asupra aciunii, a fost H. Welzel. Teoria a fost dezvoltat uiterior de Hirsch,
Kaufmann, Wolf, Grafzu Dohna, Jakobs, Schmidhauser, Roxin, Achenbach etc.
Potrivit acestei teorii normative, vinovia nu este o realitate psihologic, ci un concept
normativ, care exprim un raport de contradictorialitate dintre voina subiectului i norma de
drept. Aceast concepie normativ este una dominant astzi n doctrina german, spaniol,
elveian sau italian. Conform acesteia, vinovia se consider drept un repro pentru faptul
comis sau o contradicie dintre voina subiectului i ordinea de drept. ntr-o asemenea viziune,
vinovia nu mai este un concept global, care generalizeaz trsturile comune ale inteniei i
culpei, ci ele sunt apreciate c aparinnd laturii obiective a coninutului incriminrii. Ele sunt
concepute i ca elemente subiective ale aciunii volitive. Or, tocmai de aceea nici intenia, nici
culpa, nu mai constituie vinovie, adic acestea nu mai sunt apreciate ca forme ale acesteia, ci
ca elemente necesare, ns nu i suficiente pentru existena ei. Reinnd c pe lng existena
faptelor comise i procesele psihice corespunztoare ale acestora va mai trebui constatat i
inexistena vreunui temei care s nlture vinovia ori pedeapsa.
ns, ntr-una dintre formele recente ale acestei teorii se consider c vinovia reprezint
un repro, iar obiectul reproului este vinovia n ntregul ei. [8, p. 29-31]
Astfel c fapta intenionat care este una voluntar nu ar fi trebuit s fie voit, iar fapta din
culp este un fapt involuntar care nu ar fi trebuit produs, dar care, n mod normal ar fi trebuit
evitat. [232, p. 29-31]
n acest sens doctrina italian apreciaz c pe lng faptul c aceast teorie reuete s
furnizeze un concept unitar despre vinovie, acoperind deopotriv intenia i culpa, ea permite o
individualizare mai bun a vinoviei, inndu-se cont de motivele care l-au determinat pe autor
s acioneze. [245, p. 297] i n acest mod vinovia ar fi susceptibil de unele diferenieri
cantitative i calitative, deoarece evaluarea ei se face att dup criterii individuale, ct i dup
criterii sociale. [249, p. 224-225] Iar ntr-un asemenea sens de abordare, existena vinoviei nu
ar fi lsat la o apreciere arbitrar a judectorului, ci este condiionat de verificarea de ctre

93
instan a anumitor elemente stabilite de lege. Orice modificare i difereniere n coninutul
faptei ilicite influeneaz inevitabil i dimensiunile vinoviei penale. [239, p. 387]
Considerm c este necesar de menionat i faptul c noua teorie adaug un element de
evaluare suplimentar - cerina cunoaterii sau contientizrii normei de incriminare, la aprecierea
creia organul judiciar va ntreba care procese ale contiinei n-au funcionat ori care din ele au
funcionat defectuos i ce laturi ale personalitii agentului se dovedesc a fi deficitare. De aceast
dat, dup cum constatm, accentul analizei se transfer de la procesele psihice implicate n
svrirea faptei - ca o atitudine intern - la procesele psihice de natur s explice comportarea
fptuitorului fa de ordinea juridic. Or, tocmai din aceste ultime raiuni apreciem c ar fi
corect remarca c respectiva teorie a vinoviei penale nu exclude procesele psihice, ci numai
le extinde i le aprofundeaz, iar analiza elementului subiectiv ar fi de natur s promoveze noi
soluii legislative la aplicarea legii penale. [9, p. 25]
De-a lungul timpului, concepia normativist asupra vinoviei a cunoscut mai multe
variante, care difer mai ales sub aspectul elementelor ei constitutive. Potrivit concepiei
neoclasice, existena vinoviei are ca premise: responsabilitatea, intenia sau culpa, precum i
cunoaterea preceptului penal, dar i absena unei cauze de nlturare a vinoviei. [245, p. 305]
Dei autorii acestei teorii o denumesc normativ, nu este greu de observat c n cuprinsul
su sunt analizate, ntr-o form indirect, procese psihice care nsoesc i se manifest la luarea
hotrrii de aciona, ca i n executarea acestei hotrri. Dar acordnd o atenie mai redus n
cadrul vinoviei proceselor psihice constitutive, dei chiar aceast teorie normativ nu le poate
abandona cu totul, prin logica fireasc a lucrurilor este obligat s le ia n considerare i s le
evalueze n calitate de premise ale vinoviei. Indiferent cum ar fi vinovia definit, va exista
ntotdeauna un posterius, ea va ocupa locul urmtor, adic dup fapta ilicit i se va examina n
raport cu o fapt material anterioar i n limitele acesteia i nu naintea faptei. Aceast
concepie normativ, care ar dori s goleasc de coninut psihic vinovia, tot va trebuit s ia n
cosideraie procesele psihice individuale ale vinoviei. Or, chiar transferate n cadrul aciunii,
ele rmn premise pentru o judecat asupra ei.
Teoria normativ asupra vinoviei penale nu exclude procesele psihice, ci numai extinde
i aprofundeaz analiza elementului subiectiv de natur totui s promoveze soluii noi
legislative sau de aplicare a legii, care nu sunt sau n-ar putea fi realizate i n cadrul teoriei
psihologice a vinoviei. [9, p 25]
Muli dintre autori resping ideea vinoviei - ca proces psihic, susinnd c aceasta este un
raport de contradicie ntre voina subiectului i cea a normei (teoria normativ). Ca urmare,
vinovia ar fi o judecat de valoare asupra comportamentului agentului, un repro fcut acestuia

94
pentru c a ales o cale de a se manifesta - contrar celei pe care o prevede legea. [239, p. 383-
386] S-a replicat acestei concepii c judecata de repro aparine celui care-1 observ pe agent, i
nu fptuitorului al crui proces psihic intereseaz. [223, p. 294] S-a fcut i observaii dup care
judecata sub forma reproului nu exclude, n coninutul ei, intenia i culpa, deoarece ceea ce se
reproeaz este un anumit comportament al subiectului, care poate fi intenionat sau nu,
influennd astfel judecata de valoare. [239, p. 414] n cazul faptei intenionate i se reproeaz
agentului c ar fi voit o fapt pe care legea o interzice, iar n cazul culpei i se reproeaz c s-ar fi
comportat cu uurin, impruden, acordnd aenie insuficient obligaiei legale de a fi prudent,
diligent i de a preveni astfel rezultatul pgubitor.
Formal, voina apare astfel ca un proces psihic, al crui efect este o manifestare exterioar
contrar preceptului prevzut de norm, iar substanial apare ca expresie a unei discipline
sociale.
F. Teoria caracterologic.
Vinovia - ca proces psihic, nu poate fi tratat drept o caracteristic a personalitii
autorului (teoria caracterologic), ca un simptom al periculozitii sociale a agentului, ci trebuie
analizat n strns legtur cu manifestarea exterioar, prin care se dezvluie procesul psihic i
care poate s nu fie neaprat expresia unei personaliti socialmente periculoase. O atare
corelaie n-ar putea fi stabilit, de regul, nici n cazul infraciunii care prezint un pericol grav i
cu att mai puin - n cazul infraciunii care prezint un pericol redus sau mediu. n realitate, o
fapt incriminat se sancioneaz n raport cu interesele generale de a ocroti anumite valori
sociale i nu in raport cu personalitatea antisocial a fptuitorului. Cel mult, n cadrul
individualizrii sanciunii, se vor avea n vedere i eventualele tendine, obinuine, impulsuri
spre infraciune ale fptuitorului.
n doctrina german, pe lng conceptul de vinovie n sens larg, se folosete, de unii
autori, i conceptul de vinovie de autor (Tterschuld), care exprim caracteristicile psihice ale
agentului, starea lui subiectiv. Vinovia, n acest caz, constituie un repro nu la adresa
manifestrii sale exterioare, orientat greit spre nfrngerea legii, ci la adresa personalitii
individului - pentru predispoziia lui spre infraciune, pentru rutatea sa, dei era n puterea
fptuitorului s aib o stare psihic diferit.
Unii autori se refer la o vinovie pentru conduita de via, alii o caracterizeaz ca o
lips de control a funciilor superioare asupra vieii interioare, iar identificarea unor asemenea
trsturi ar justifica agravarea legal a sanciunii. S-a replicat [223, p. 300] c acest tip de
vinovie ar fi o ficiune, deoarece presupune la agent capacitatea de a-i construi o fizionomie
psihic diferit, fapt care ar pretinde diferenierea cazurilor cnd subiectul poate s depeasc

95
tendinele nnscute ale caracterului, tririle ereditare, anomaliile bio-psihice, de cazurile n care
subiectul nu are o atare posibilitate. n realitate nu se poate stabili n ce limit agentul are sau nu
o atare posibilitate i nici judectorul n-ar putea s efectueze o atare investigaie. S-a motivat, de
asemenea, c i dac s-ar putea identifica o atare vinovie specific unui autor (o rutate mai
mare dect la altul), aceasta n-ar avea nici o relevan juridic. Or, societatea poate lua msuri
restrictive contra unei persoane numai cnd aceasta ncalc legea penal i pune n pericol sau
aduce atingere valorilor sociale ocrotite, nu i atunci cnd aceast manifestare exprim o rutate
intim mai mare sau mai redus. Aceast rutate nu constituie o nclcare a unui precept al
ordinii juridice. Ea ar putea fi luat n seam numai la individualizarea judiciar, dac creeaz
temerea c pe viitor fptuitorul ar putea comite noi infraciuni. Statul nu este gardianul virtuii, ci
aplic sanciunile numai n msura n care exist o manifestare exterioar contrar ordinii
juridice.
G. Teoria ignoranei evitabile. Eroarea de drept penal. Aspecte subiective.
La fel de discutabile sunt i teoriile recente, care tind s nege conceptul de vinovie, prin
exagerarea rolului de prevenie general i special a pedepsei, negndu-se caracterul retributiv
al acesteia. Dac vinovia este legat de reproul care ar putea fi fcut subiectului, ea nceteaz
s mai fie luat n considerare n msura n care se face dovada c subiectul nu putea s acioneze
altfel dect a acionat. n acest caz pedeapsa nu s-ar mai putea aplica drept rsplat (retribuie)
pentru o voin rea, ci numai n scop de prevenie special sau general. Vinovia devine, astfel,
un concept inutil. Aceast tez a fost preluat din doctrina german i de unii autori italieni, care,
interpretnd decizia din 23 martie 1988 a Curii Constituionale italiene ajung la concluzia c
rspunderea penal este posibil numai dac ignorana era evitabil, adic numai n cazul unui
comportament controlabil de ctre subiect. Or, aceasta nltur necesitatea examinrii vinoviei,
pedeapsa fiind menit nu s sancioneze o vinovie rea, ci numai incapacitatea subiectului de a-
i controla comportamentul i a evita un rezultat periculos. Prin urmare, dac existena capacitii
de alegere de ctre subiect ntre bine i ru (liber arbitrul) nu poate fi probat, nu se poate legitima
nici reproul adresat inculpatului, implicit nici reaciunea prin pedeaps mpotriva unui mod de
comportare care nu putea fi evitat. Dar raionnd astfel, nici pedeapsa nu-i mai are justificare.
Cum s-ar putea legitima aplicarea pedepsei, chiar n scop de prevenie special, unei persoane
absolut determinate s comit o infraciune? Pentru a evita aceast contradicie, autorii teoriei
vizate admit c, totui, omul normal, mijlociu, poate s aleag ntre bine i ru, poate s-si
determine n mod efectiv voina, aceasta nefiind n mod necesar condiionat. n felul acesta se
admite posibilitatea reproului, dar numai pentru o conduit care s-a situat mpotriva datoriei de
a respecta legea, ceea ce, de asemenea, nltur funcia tradiional a vinoviei. [223, p 306]

96
Sub acest aspect, considerm c ar fi binevenite i adecvate punerea n discuie i a
cauzelor justificative extralegale - eroarea de drept penal. n doctrin [124, p. 470] eroarea de
drept penal a fost definit ca o fals cunoatere a realitii naturale sau normative ori ca o
discordan ntre cunoatere i obiectul acesteia. i n acest sens, s-a susinut corect c eroare
nu se confund cu ignorana, deoarece ultima presupune absena cunoaterii vreunui element,
eroarea, la rndul ei, presupune o cunoatere deformat asupra acestuia. [124, p. 471]
Din moment ce se constat c vinovia este o trstur de baz a infraciunii, eroarea de
drept penal poate fi definit ca o form n care fptuitorul nu cunoate sau cunoate n mod greit
o norm cu caracter penal - n momentul comiterii faptei. Astfel, n cazul erorii de drept penal,
obiectul cunoaterii l constituie anume norma penal. Prin urmare, eroarea de drept penal exist
n cazul n care fptuitorul, svrind o fapt, nu a cunoscut c aceasta este interzis de legea
penal, ci a considerat c, n condiie n care a comis-o, fapta este permis de lege. [7, p. 327]
ns, pe de o parte, pentru a stabili o ordine sociale necesare convieuirii normale, ntr-o societate
civilizat se impune cu strictee cunoaterea normelor penale care trebuie respectate. Procednd
n acest mod, legiuitorul a dorit ca toi destinatarii normelor penale s manifeste o preocupare
deosebit cu privire la cunoaterea conduitei pe care trebuie s o adopte. Pe de alt parte, s-a
ncercat descurajarea justificrilor fptuitorului de a invoca necunoaterea legii penale.
n acest sens, s-a pus corect ntrebarea, dac n realitate nu ar putea aprea unele situaii,
care, prin specificul lor, nu sunt altceva dect veritabile excepii de la principiul invocat amterior,
i la care chiar dac textele legii penale ar fi nesocotite, s-ar putea ajunge la o rspundere penal
obiectiv. [11, p. 239]
Dup multe discuii i dezbateri tiinifice, la nceput la nivel doctrinar, apoi n plan
practic, referitor la asemenea situaii, s-a ajuns la o etap de recunoatere a efectului exonerativ
de rspunderea penal. Abia ulterior s-a consacrat, pe cale legislativ, efectul exonerator al erorii
de drept penal, dar i aceasta ntr-un mod excepional. Actualmente, eroarea de drept penal a
fost recunoscut n unele sisteme de drept pe cale jurisprudenial (Belgia, Olanda), iar n altele -
a fost impus de Curtea constituional (Italia), n vreme ce n codurile penale adoptate recent
aceasta a fost consacrat ntr-un mod explicit (Frana, Romnia). [253, p. 8-9]. Exist i unele
state unde problema n cauz nu se abordeaz la nivel legislativ (RM).
n acest sens, anumite legislaii presupun sau prezum n mod absolut cunoaterea legii
penale de ctre infractor la comiterea infraciunii. Bunoar, n jurisprudena italian s-a admis
pe cale de interpretare c necunoaterea legii penale poate fi invocat, dac aceast ignorana
este una invincibil, adic cnd persoana se afl ntr-o imposibilitate absolut de a lua cunotin
de legea penal. Acest argument a fost admis i de Curtea de Casaie italian pentru anumite

97
raiuni de echitate. Un pas mai departe s-a fcut prin Hotrrea nr 364 din 1988 a Curii
Constituionale italiene, care a considerat c art. 5 CP italian, n care se precizeaz c nimeni nu
poate invoca pentru scuza sa necunoaterea legii penale - s-ar afl ntr-o contradicie cu art. 27
din Constituia acelui stat, dup care se consacr principiul vinoviei, i astfel s-a admis c
eroarea de drept penal produce efecte ori de cte ori ignorarea legii este una inevitabil [245, p.
394-395]
Exist ns i legislaii care cer cunoaterea legii penale la comiterea infraciunii, dar i
care admit ntr-un mod implicit excluderea prezumiei cunoaterii legii, cu excepia unor domenii
concrete de aplicare. Printre ele putem indica la CP german, CP francez, CPM al SUA, CP
suedez, CP grec i CP polonez etc. n aceast ordine de idei menionm c n CP german din
1975 (la paragraful 17) este prevzut c dac fptuitorul, n momentul svririi faptei penale,
nu percepe faptul c el comite o nclcare de drept (Unrecht), el nu este considerat vinovat n
cazul n care eroarea a fost inevitabil, iar dac fptuitorul ar fi putut evita o asemenea eroare,
pedeapsa ar putea fi redus (alin. 1 paragraf 49). Aceast dispoziie a fost introdus n CP
german nc n 1975 i aceast reglementare legal, la rndul su, nu constituie altceva, dect o
confirmare legislativ a practicii judiciare de ctre Curtea Federal german
(Bundesgerichtshof) a efectului exonerator al erorii de drept penal. n materie de aplicare a
efectului exonerator al rspunderii penale asupra erorii de drept penal, jurisprudena german a
trecut prin dou etape. O doctrin adoptat prin Vechea Curte (Reich), rmas pn la dispariia
acestei Curi n 1945 (Reine Vorsatztheorie) i o alt doctrin, cu totul diferit de aceast,a a fost
creat de Noua Curte Federal Suprem.
Doctrina german [246, p. 315] argumenteaz c nu ar fi posibil s se fac vreun repro
agentului care a svrit o fapt ilicit, dect dac s-ar admite c acesta a cunoscut sau putea s
cunoasc caracterul ilicit al faptei. De aici i soluia legii penale germane c n anumite
mprejurri concrete al cauzei se nltur rspunderea penal a fptuitorului. i aceasta - dac
eroarea asupra legii penale a fost una invincibil. n ce privete criteriul dup care se stabilete
caracterul invincibil al erorii de drept, jurisprudena german a decis: eroarea este totui
evitabil, dac agentul i-a dat seama de caracterul imoral al faptei sale comise, ori dac i-a
dat seama c fapta sa este contrar sentimentului de justiie ori de echitate, sau putea s deduc
existena interdiciei legale. [11, p. 243]
CP francez actual conine, de asemenea, un text de lege, care trateaz, la art. 122-3 -
problema erorii de drept penal. n fapt se prevede c nu este responsabil penal persoana care
justific n mod adecvat faptul c s-a aflat ntr-o eroare asupra dreptului i pe care nu era n
msur de a o evita sau cu o putere legitim de a realiza actul. Aadar i CP francez conine

98
teoria erorii de nenvins i i recunoate efectele. n acest fel, efectul exonerator al excluderii
rspunderii penale se limiteaz doar la cazurile erorii penale de nenvins. Nu se recunoate, ns,
un efect asemntor altor categorii de erori ale dreptului penal.
Art. 65 CP francez anterior prevedea c nici o crim sau delict nu poate fi scuzat, numai n
cazul i circumstanele n care legea declar faptul scuzabil, sau permite de a aplica o situaie mai
puin riguroas. Din acest text, Curtea de Casaie a conchis c legea determin ntr-un mod
limitat principiul i c nimeni nu poate ignora legea. Pe cnd n textul unei legi franceze din 5
noiembrie 1970 se meniona c conform circumstanelor, tribunalele vor putea primi excepia
ignoranei stabilite pentru contravenii, dac aceasta s-a comis n decurs de 3 zile din momentul
promulgrii.
Jurisprudena francez [236, p. 712] a admis ntr-un mod treptat exonerarea de rspundere
n cazul erorii de drept penal i doar n anumite cazuri excepionale: cnd agentul a fcut eforturi
serioase de a se informa, ns nu a reuit s depeasc greutile survenite. De fapt, n aceast
doctrin, problema analizat a fost pus n discuie cu mult timp mai nainte. [233, p. 712]
CPM american prevede, n art. 2.04 (3) faptul: convingerea c un anumit comportament nu
constituie din punct de vedere legal crim este o excepie fa de acuzare, iar fptuitorul trebuie
s demonstreze c a acionat, bazndu-se n mod legal pe viziunea eronat a legii
comportamentul su nu va constitui o infraciune din punct de vedere legal.
Jurisprudena american, n ultimele dou decenii i jumtate, att Curtea Suprem de
Justiie, ct i Curile federale ale statelor, au aplicat un program nou pentru legi penale n
asistarea erorilor constituionale, [169, p. 915] adoptnd, n acest fel, diferite standarde care
justific erorile nenelese i erorile la aplicarea legilor ce contravin dispoziiilor prevzute n
Constituie. [221, p. 1109] Doctrina american, n ceea ce privete situaia efectului exonerator
,n anumite cazuri excepionale ale erorii de drept, de asemenea, s-a pronunat ntr-un sens
pozitiv nc din timpuri. [235, p. 182]
n legislaiile romne, prezumia irefragabil de cunoatere a legii penale (nemo censetur
ignorare legem) se regsete nscris nc n Codul Calimah (art. 3), care invoca faptul c
publicndu-se o lege dup chipul cuviincios, nu poate nimeni a se apra, zicnd c nu i s-a fcut
cunoscut.Ulterior i n CP al lui Carol al II, n art. 135, meniona acelai principiu. Referitor la
eroarea asupra unei norme penale, n dreptul penal romn actual, potrivit art. 30 alin. (5) se
prevede c nu este imputabil fapta prevzut de legea penal svrsit ca urmare a
necunoaterii sau cunoaterii greite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei imprejurri
care nu putea fi n niciun fel evitat. [42] Aceast concepie asupra erorii de drept i trage
sorgintea din CP italian din 19 (art. 5 alin. (5)). [26, p. 26] Aceast prezumie reprezint o simpl

99
ficiune, greu de conciliat cu principiul rspunderii penale subiective, menioneaz G. Antoniu.
[16, p. 13-23]
Este misiunea magistrailor ca, n cadrul procesului penal echitabil, s descifreze la fiecare
caz n parte elementele concrete care pot da coninut cauzei justificative. Prezumia irefragabil
trebuie meninut, iar eroarea de drept penal s fie prevzut drept o cauz exonerativ, chiar i
ca o situaie de excepie.
i n doctrina rus, majoritatea autorilor consider c necunoaterea sau cunoaterea greit
a legii penale nu trebuie s nlture rspunderea penal. [167, . 35-37] Totui, o parte din
doctrin abordeaz justificarea erorii de drept - ca cauz care nltur caracterul ilegalitii
penale a faptei infracionale. [218, p. 243-244] n proiectul P al FR (adoptat n 1996) s-a propus
s se prevad eroarea de drept la art. 29, care urma a avea urmtorul text: se consider eroare de
drept situaia cnd persoana nu contientiza sau dup mprejurrile concrete ale faptei nu putea
contientiza faptul c fapta chiar social periculoas comis de el este interzis de legea penal
sub ameninarea aplicrii rspunderii penale. Fapta se va recunoate a fi comis fr vinovie
i n puterea acesteia nu este supus rspunderii penale. Acest articol nu a fost inclus n CP al
FR. Or, dup cum s-a menionat aceast definiie nu aprecia de fapt eroarea de drept, ci mai
curnd cea a ntmplrii sau a cazului fortuit. [177, p. 336]
Se opereaz i cu opinia [219, p. 73] care apreciaz c ar fi necesar introducerea n actuala
legislaie penal rus a un nou art. 281, n care s se defineasc i s se accepte conceptul erorii
de drept i efectul exonerativ al acesteia. Aceasta trebuie s vizeze urmtorul coninut: dac
persoana, care a svrit o infraciune prevzut de legea penal, se afl cu bun credin n
eroare asupra caracterului ilegalitii faptei sale, aceast persoan trebuie scutit de
rspundere penal. n acest caz se va lua n consideraie i aspectul c persoana doar ntr-un mod
inevitabil nu putea s depeasc aceast necunoatere a ilicitului. Cnd persoana se va afl n
eroare asupra ctorva elemente ale coninutului tip al infraciunii sau asupra construciei acestuia,
s fie totui supus rspunderii penale. n aceste situaii, totui, rspunderea penal s fie
atenuat. n ceea ce privete istoria acestei instituii n legislaia rus, s-a constatat c dispoziiile
referitoare la ea dateaz nc din Condicile din 1845 (art. 1456).
Aa, dup cum tim, cea mai important clasificare a formelor erorii, potrivit doctrinei
romne, [54, p. 420] este cea care distinge ntre:
- eroarea de fapt i
- eroarea de drept.
Trebuie de precizat ns faptul c la ora actual exist mai multe sisteme juridice, care
consider depit, ntr-o oarecare msur, distincia ntre eroarea de fapt i eroarea de drept,

100
propunndu-se, n schimb, o clasificare a formelor erorii realizat prin raportare la trsturile
infraciunii:
- eroare asupra elementelor constitutive (tipicitii) i
- eroare asupra antijuridicitii faptei.
Drept exemple ale acestei doctrine sunt dreptul german, austriac, spaniol, elveian,
portughez, brazilian, peruan etc. [124, p. 473] De aceea considerm c ntr-un mod corect s-a
apreciat c aceasta a soluia preferabil de lege ferenda i, n context, ea i-a gsit locul i n
dreptul penal romn.
Conform art. 32 din Statutul Curii Criminale Internaionale se vizeaz eroarea de fapt i
eroarea de drept. Aa nct, potrivit paragrafului 2, eroarea de drept - ca tip particular de
comportament ce constituie crim n jurisdicia Curii, nu constituie o cauz de excludere a
rspunderii penale. ns, eroarea de drept va constitui temei pentru excluderea rspunderii
penale, dac nu exist elementul mental.
Ca urmare a celor expuse menionm c problema contientizrii legalitii faptei
infracionale [236, p. 712] se extinde i asupra altor concepte ale dreptului penal, pe care
urmeaz s le expunem n continuare i anume: aceasta ar avea relevan i asupra elementelor
constitutive ale infraciunii, asupra conceptului de vinovie penal, ori aceasta mai ine, n
opinia noastr, de o apreciere i o analiz adecvat i a specificului inteniei infracionale - form
a vinoviei penale.
H. Teoria cauzal a aciunii.
ntre elementele subiective i cele obiective ale infraciunii exist un strns coraport.
Astfel, orice infraciune presupune o conduit a subiectului activ - conduit care poate mbrca
fie o form pozitiv aciune, fie o form negativ inaciune (omisiune). n doctrina penal au
fost elaborate, de-a lungul timpului, mai multe teorii cu privire la conduit. Toate aceste teorii au
ncercat a oferi o noiune a conduitei sau aciunii n sens larg, care s includ att aciunea stricto
sensu, ct i inaciunea.
Doctrina penal clasic a mbriat aa-numita teorie cauzal a aciunii, elaborat n
principal de doctrina german de la sfritul sec. XIX - nceputul sec. XX. Potrivit acestei teorii,
aciunea era definit ca o micare corporal i dominat de voin, care produce o modificare n
lumea exterioar. [245, p. 130] De esena acestei teorii era, deci, existena unei manifestri
exterioare dominate de voin, fr a interesa, ns, coninutul ei (ce a dorit efectiv autorul),
acesta fiind analizat exclusiv n cadrul laturii subiective. De exemplu, exist aciune n cazul
unui conductor auto care lovete un pieton, ntruct exist o modificare n lumea exterioar
(vtmarea corporal a pietonului) determinat de o micare corporal (conducerea vehiculului)

101
dominat de voin (conducerea fiind, fr ndoial, un act voluntar). Este relevant pentru
definiia aciunii coninutul voinei dac oferul a dorit s loveasc pietonul sau doar s se plimbe
cu maina.
Astfel conceput, teoria se dovedea incapabil de aplicare n cazul infraciunilor omisive,
caracterizate tocmai prin absena unei micri corporale. Pentru a rspunde acestei situaii,
definiia a fost reformulat, aciunea fiind considerat ca producerea sau neevitarea voluntar a
unei modificri n lumea exterioar. Chiar i n aceast form, teoria nu era n msur s
constituie o baz unitar pentru fundamentarea teoriei infraciunii, ridicnd n continuare
probleme n cazul infraciunilor omisive. Opernd cu sintagma neevitare voluntar a unui
rezultat, definiia nu acoper n ntregime categoria infraciunilor omisive, cci, spre deosebire
de aciune, inaciunea nu este ntotdeauna voluntar. [123, p. 339-0]
I. Teoria finalist.
ncercnd s rspund obieciilor formulate la adresa teoriei cauzale, doctrina penal a
elaborat aa-numita teorie finalist a aciunii. Aceast teorie consider c aciunea este o
activitate orientat spre atingerea unui scop. Se apreciaz, astfel, c omul poate prevedea
consecinele posibile ale aciunii sale, i poate alege dintre acestea anumite obiective i i poate
dirija aciunea n vederea atingerii lor. [232, p. 190] Aceast teorie aduce o modificare
important n ceea ce privete structura infraciunii. Astfel, intenia nu mai aparine, n acest caz,
vinoviei, ci se integreaz n structura aciunii, devenind un element al acesteia.
Teoria i-a dovedit, ns, limitele n cazul infraciunilor din culp. n acest caz este limpede
c aciunea nu este orientat spre producerea rezultatului, astfel c s-a considerat, ntr-o prim
faz, c aciunea din culp avea o finalitate potenial. Ulterior, s-a recunoscut c n cazul
infraciunilor din culp exist o aciune final (conducerea unui autoturism, realizarea unei
intervenii chirurgicale), dar finalitatea acesteia este irelevant pentru dreptul penal. n acest caz,
ceea ce interesa era doar modul de realizare a aciunii finale (viteza excesiv, efectuarea
interveniei fr un prealabil examen al pacientului etc.).
De aceea s-a apreciat c noiunea de aciune final nu trebuie neleas n sensul c doar
scopul acesteia intereseaz dreptul penal, cci i mijloacele alese pentru realizarea scopului sau
efectele concomitente realizrii sale pot avea relevan penal.
Potrivit altei concepii, aprute sub influena teoriei finaliste a aciunii, intenia i culpa
prsesc definitiv sfera vinoviei i aceasta obine un coninut pur normativ, fiind constituit din
urmtoarele elemente: responsabilitate, posibilitatea cunoaterii antijuridicitii faptei i
exigibilitatea unui comportament conform normei juridice.
Nu exist unanimitate de opinii nici asupra sferei de cuprindere a vinoviei. O aseriune

102
consider c vinovia presupune un subiect care s aib capacitatea de a nelege i voi,
capacitate care se dobndete numai la un anumit grad de dezvoltare fizic i psihic. Prin
urmare, persoanele care n-au vrsta corespunztoare i starea psihic normal nu pot comite o
fapt cu vinovie. Unor astfel de persoane nu li se poate face nici un repro moral cu privire la
modul de comportament, deoarece actele minorului sau ale bolnavului mintal nu sunt
susceptibile de o evaluare etic.
S-a replicat, ns, c, n realitate, vinovia este un concept juridic i nu moral. Or,
vinovia, n sensul unei atitudini psihice cu coninut moral, ar presupune raportarea conduitei
agentului la obligaiile morale care i revin i care deriv din norm, pe cnd vinovia n sens
juridic exist chiar i atunci cnd agentul nu cunoate norma penal, fiind numai prezumat c o
cunoate. [232, p. 297]
n doctrina penal romn, de asemenea, s-a exprimat prerea dup care starea psihic
specific inteniei i culpei poate exista i la incapabili (de exemplu, un paranoic poate ucide
victima deliberat), iar mpotriva persoanelor incapabile se pot lua msuri de siguran. Acetia
sunt subieci activi numai sub aspectul aplicrii pedepsei, nu i a msurilor de siguran.
Asemenea msuri nu se vor dispune, ns, dac agentul incapabil a svrit fapta constrns ori n
stare de necesitate, ceea ce nseamn c intervenia cauzelor care nltur caracterul penal al
faptei mpiedic luarea msurilor de siguran mpotriva inculpatului. Implicit se desprinde
concluzia c i n cazul persoanelor incapabile se pot identifica procese psihice specifice
vinoviei. [54, p. 311]
Ideea c i mpotriva persoanelor incapabile se pot lua unele msuri de sancionare de
natur penal a condus, n doctrina german, la elaborarea unei teorii noi asupra vinoviei. n
aceast concepie, procesele psihice nu aparin vinoviei, concept discutabil, ci aciunii
agentului, modului de comportare, manifestare, care exist i n cazul incapabililor. Unul dintre
fondatorii acestei teorii Welzel - a emis ipoteza c n orice societate exist anumite structuri
prejuridice, ontologice, care se impun legiuitorului i care sunt rebele la orice modificare. Printre
aceste structuri este i caracterul finalist al aciunii. Orice aciune urmrete realizarea unui scop,
unei finaliti, dup un plan prestabilit. Ca atare, intenia nu aparine vinoviei, ci aciunii - ca
element subiectiv al acesteia. Dup prerea lui Welzel, culpa nu nseamn altceva dect un
rezultat care ar putea fi evitat printr-un control mai riguros al conduitei.
ntr-o asemenea viziune, sub denumirea de vinovie se neleg nu procesele psihice care
reflecl legtura dintre agent i fapta sa, ci reproul pe care instana l face inculpatului pentru
folosire rea a facultilor i nsuirilor proprii, ca i pentru nesocotirea posibilitilor pe care le
avea de a-i da seama de caracterul antijuridic al faptei i de lipsa oricrei cauze care s-i

103
constrng voina s procedeze altfel dect ar fi fost legal. ntr-o asemenea concepie, dolul i
culpa exist chiar i n faptele persoanelor incapabile. [223, p. 299] Dac aceast concluzie a
teoriei finaliste, n unele aspecte, ar prea ntemeiat, alte aspecte ale ei genereaz polemici.
Astfel, ideea unor structuri ontologice, care preexist dreptului, se situeaz pe o poziie
metafizic, valabil numai pentru cei care mprtesc o atare viziune filosofic. n realitate nu
exist concepte juridice preexistente normei. Aceast poziie ar conduce la incertitudine i
arbitrar, fiecare putnd s conceap, dup bunul su plac, orice fel de asemenea concepte. Pe de
alt parte, desprinderea inteniei i a culpei de vinovie i trecerea lor n aria de aciune face
imposibil separarea aspectului obiectiv de cel subiectiv, conduce la golirea de coninut a
conceptului de vinovie, care este redus la capacitatea subiectului de a nelege i voi (implicit
de a alege o alt conduit dect cea ilicit, n condiiile n care i d seama de caracterul ilicit al
aciunii i acioneaz neconstrns). [223, p. 302]
Discutabil este i teoria care ncearc s introduc n acest concept o cerin specific -
cea a unei anumite atitudini interioare a subiectului n raport cu fapta i rezultatul acesteia
(Gesinnungstrafrecht, dreptul penal al atitudinii interioare). n aceast viziune fapta ilegal nu
presupune numai o latur obiectiv i subiectiv, dar i o verificare sub aspectul apartenenei
spiritului autorului, dac fapta este conform sau nu acestui spirit, adic atitudinii interioare a
subiectului. Rspunderea penal este bazat, prin urmare, pe o judecat etico-spiritual, concept
care deschide calea arbitrarului i al incertitudinii n ce privete respectarea drepturilor
individului i a libertilor acestuia. Pe lng aceasta, exagerarea introspeciei este de natur s
ngreuneze stabilirea faptei ilicite i probarea vinoviei autorului. [223, p. 303]
J. Teoria social a aciunii.
La fel ca i teoria cauzal, teoria finalist ntmpin serioase dificulti n fundamentarea
infraciunilor omisive, mai ales atunci cnd este vorba de omisiunea din culp, n acest caz nu se
poate discuta nici de un scop al aciunii i nici mcar de mijloace sau efecte concomitente
relevante. Teoria social a aciunii consider aciunea ca fiind orice conduit uman socialmente
relevant. Acestei teorii i s-a reproat c are un coninut prea general, astfel c nu permite
identificarea caracteristicilor comportamentului n cazul fiecrei categorii infracionale, iar
relevana social a comportamentului este ambigu. G. Fiandaca i E. Musco [232, p. 191] arat
c exist situaii n care relevana social a comportamentului este dat tocmai de caracterul
antijuridic al aciunii.
K. Teoria conceptului negativ de aciune.
Teoria conceptului negativ de aciune consider c aciunea este cauzarea unui rezultat
individualmente evitabil. Acestei teorii i s-a reproat, n primul rnd, faptul c implic o

104
apreciere cu privire la vinovie, [245, p. 131] n lipsa creia nu se poate stabili caracterul
evitabil.
Dar controversele asupra vinoviei nu se desfoar numai pe un plan global general, nu
se refer numai la conceptul de vinovie n general, dar i n legtur cu procesele psihice
componente ale acestei instituii juridico-penale.
L. Teoria actelor derivate dintr-o inerie a voinei.
Se tie c, ntr-o anumit viziune, elementul fundamental al vinoviei l constituie voina
contient a subiectului. Acesta ar fi acel quid n jurul cruia se valorific procesele componente
ale vinoviei. n aceast concepie voina este privit ca un impuls volitiv, un impuls contient
de a aciona sau de a nu aciona. Dac voina presupune un proces volitiv contient, nseamn c
n-ar putea fi considerate acte voite de subiect acele acte automate, reflexe, instinctive sau din
obicei i care nu par a fi supuse unui control al contiinei. Adernd la o atare poziie, n doctrina
german actele instinctive, reflexe, automate sunt considerate ca neavnd la baz o voin
contient i, ca atare, nu au relevan penal. [239, p. 201-202] Tot astfel, n cazul omisiunilor
determinate de uitare nu exist o voin contient, o dirijare contient a manifestrii exterioare,
n cazul omisiunii prin uitare psihicul agentului a rmas inactiv, pasiv, astfel c nu s-ar putea
justifica tratarea omisiunii ca un act contient.
O alt concepie [223, p. 310-312] susine c aparin voinei i actele care nu trec prin zona
lucid a contiinei. Unele din aceste acte, cu un efort de energie, ar putea fi inhibate. La fel,
actele instinctive, actele din obinuin devenite automatisme. Chiar omisiunile pot fi evitate cu
un efort de atenie.
Prin urmare, se susine n aceast tez, c pot fi atribuite vinoviei nu numai actele care i
au originea ntr-un efort contient, dar i cele care deriv dintr-o inerie a voinei. Ca atare, ar
putea s existe o rspundere penal nu numai pentru actele contiente, dar i pentru actele care au
nevoie de un efort volitiv pentru a fi evitate. Preceptul normei, prin urmare, poate fi realizat nu
numai printr-o activitate voluntar contient, dar i prin mobilizarea tuturor nsuirilor
personale, a eforturilor - pentru a evita un rezultat periculos. Persoana care refuz s fac acest
efort inhibitor, prin care ar fi putut mpiedica aciunea sau omisiunea i rezultatul acestora -
poate fi susceptibil de rspundere penal. Singura excepie admis n aceste cazuri ar fi aceea a
actelor atribuite unei persoane, dei contiina sa nu l-a avertizat i nu putea s-l avertizeze, chiar
cu un efort de atenie. Este vorba de actele la care subiectul a fost constrns fizic, fiziologic sau
psihic de o putere superioar capacitii sale volitive.
n ceea ce ne privete avem i noi rezerve fa de aceast concepie, care presupune c dac
actele reflexe ar putea fi considerate acte volitive i nu s-ar ncadra i ele n categoria actelor

105
svrite sub imperiul constrngerii. De aceea gsim corect apreciere i meniunea c reflexul,
prin concept, presupune o reacie spontan, care nu trece prin instanele de control ale
organismului, ele n-ar putea fi mpiedicate, orict atenie am acorda comportamentului
personal. [6, p. 27-28]

3.1.2. Noiunea vinoviei penale


Dei doctrina romn [91, p. 122] s-a situat n mod consecvent pe terenul teoriei
psihologice a vinoviei, considerm c s-a menionat just c ar fi preferabil adoptarea teoriei
normative. Or, pentru a se putea reine n acest fel vinovia, este necesar ca subiectul s fie
responsabil, adic s posede acea capacitatea de a-i reprezenta semnificaia actelor sale i de a fi
stpn pe acestea. Cunoaterea urmeaz a fi actual i posibil asupra caracterului ilicit al
conduitei infracionale i doar n acest mod ar exista o posibilitatea real de a aciona n
conformitate cu exigenele ordinii juridice. [124, p. 471]
Dup cum a fost consemnat anterior, concepia psihologic asupra vinoviei i-a
demonstrat limitele n fundamentarea i explicarea proceselor psihice n raport cu cunoaterea
sau contientizarea ilicitului penal la comiterea infraciunii, ale culpei penale - ca form a
vinoviei, mai ales n ceea ce privete forma fr prevedere (neglijena) a acesteia. Tot n baza
acelorai raiuni, limitele concepiei psihologice au fost constatate i n ceea ce privete vinovia
n cazul faptelor infracionale comise prin omisiune. Deci, inaciunea a fost definit ca
nerealizarea unei aciuni posibile pe care subiectul avea obligaia juridic de a o realiza [245, p.
137] sau ca neefectuarea unei aciuni ateptate din partea unei persoane. [223, p. 225]
Aadar, omisiunea nu se analizeaz in abstracto, ca o simpl pasivitate, ci se evideniaz
ntotdeauna prin raportare la o anumit aciune determinat, care i este cerut subiectului. De
cele mai multe ori, nerealiznd aciunea care i este cerut de lege, subiectul face altceva, el nu
rmne ntr-o pasivitate general i complet, dar aciunile pe care le realizeaz n locul celei
cerute rmn, de regul, fr relevan penal. De aceea, inaciunea nu poate fi definit prin
prisma unei aciuni pe care subiectul o realizeaz n locul celei cerute. [223, p. 224] De aceea, nu
susinem opinia exprimat n doctrina romneasc, precum c o infraciune omisiv ar putea fi n
concret svrit i printr-o aciune, caz n care am fi n prezena unei aa-numite infraciuni
omisive prin comisiune, aducndu-se, n acest sens, exemplul n care omisiunea denunrii unei
infraciuni este mascat printr-un denun inexact. n realitate, n acest caz, ceea ce intereseaz
este faptul c subiectul nu a denunat infraciunea, fiind fr relevan mprejurarea c a mai
comis i o aciune alturi de aceast omisiune. n plus, aciunea respectiv, departe de a fi
element constitutiv al nedenunrii, ar putea mbrca forma unei infraciuni autonome. De

106
exemplu, denunare calomnioas - reinut n concurs cu nedenunarea. Dac n cazul aciunii
subiectul lezeaz sau pune n pericol valoarea social protejat, n cazul inaciunii, de regul,
pericolul pentru valoarea social este preexistent, iar subiectul are obligaia de a-l nltura. [91,
p. 109] Aceast obligaie corespunde unei ndatoriri. Ea poate fi generic - ce incumb oricrei
persoane (de exemplu, de a acorda ajutor unei persoane aflate n pericol) sau specific - ce
incumb subiectului n considerarea unei caliti a acestuia (funcionar, militar). [124, p. 4]
n doctrina italian a fost elaborat i o alt definiie, care i propune s acopere toate
formele de manifestare a conduitei infracionale. n acest sens, conduita ilicit a fost definit ca
acea conduit tipic pe care ordinea juridic vrea s o mpiedice [dup 124, p. 260] n general, n
ceea ce privete elaborarea unui concept general de conduit, aplicabil att aciunii, ct i
omisiunii, att infraciunilor intenionate, ct i celor din culp. Cu toate c s-au depus
numeroase eforturi, s-a specificat c toate ele s-au dovedit n cele din urm infructuoase. Aa
cum s-a vzut, fiecare dintre teoriile evocate sunt susceptibile de obiecii, cel puin prin raportare
la o anumit form de conduit. [dup 124, p. 2]
F. Streteanu [124, p. 2] arat c nu este necesar elaborarea unui concept global de aciune
n sens larg, fiind preferabil analiza n mod distinct a aciunii stricto sensu i, respectiv, a
omisiunii. n opinia noastr, acest punct de vedere urmeaz a fi susinut. n acelai sens,
considerm c ar fi preferabil ca att legislaia romn, ct i doctrina s mprteasc teoria
normativ a vinoviei. Or, cel mai convingtor argument n acest sens l-ar constitui expunerile
enunate n ceea ce privete conceptul erorii de drept penal. Evident, teoria caracterului pur
normativ al vinoviei, care exclude intenia i culpa din sfera acesteia, ar fi greu de conciliat cu
textul citat, care arat c vinovie exist cnd fapta care prezint un pericol social i care este
svrit cu intenie sau din culp, ori cu intenie depit. Adic, s-a apreciat c dispoziiile
adoptate nu ar fi incompatibile cu teoria normativ n forma ei originar, care admite c intenia
i culpa fac parte i din coninutul vinoviei. [124, p. 455] De aceea, raliem la opinia exprimate
n parte i de doctrina italian, [223, p. 225] potrivit creia pentru existena vinoviei este
necesar att intenia sau culpa alturi de cele trei condiii eseniale pe care le impune teoria
normativ: responsabilitatea, cunoaterea antijuridicitii faptei i exigibilitatea unei conduite
conforme normei juridice. n doctrin s-a mai artat i faptul c intenia i culpa pot ndeplini i
o alt funcie - cea de elemente subiective ale tipicitii.
Or, revenind totui la disputa asupra infraciunilor svrite prin aciune i inaciune,
considerm c ar fi preferabil ca n cazul infraciunilor comise prin aciune sau comisive ntr-un
mod intenionat, vinovia s fie fundamentat dup conceptul teoriei finaliste. Adic, n aa fel
aciunea infracional va fi apreciat drept o activitate orientat spre atingerea unui scop. Aceast

107
abordere ar stopa disputa referitor la delimitatea infraciunilor comise cu intenie direct i
infraciunile calificate prin scop. Or, tot n baza acestei teorii, se apreciaz c omul poate
prevedea consecinele posibile ale aciunii sale, i poate alege dintre acestea anumite obiective i
i poate dirija aciunea n vederea atingerii lor. [232, p.190] Aceasta, considerm va exclude
polemicile n ceea ce privete diferenierea scopului infracional de intenia infracional, ct i
cel al infraciunilor intenionate caracterizate prin scop. S-a apreciat corect c, de regul,
vinovia exprim totui o anumit atitudine psihic concret (de contiin) a fptuitorului
(aspectul moral-subiectiv) fa de aciunea (inaciunea) sa, n sensul cunoaterii mprejurrii c
aceasta este prevzut de legea penal, c produce anumite urmri socialmente periculoase, de
asemenea prevzute de legea penal, pe care le dorete sau accept, ori manifest o atitudine de
uurin sau nepsare fa de acestea ori nu prevede urmrile dei trebuia i putea. i aceasta
deoarece un ansamblu de raporturi psihice ale subiectului infraciunii caracterizeaz o
dimensiune mai complex, mai ampl, cum ar fi latura subiectiv a infraciunii, n care,
bineneles, se includ i alte elemente psihice - scopul i motivul infraciunii (subelemente
secundare sau facultative ale ei). Totui trebuie specificat c ntre vinovie i latura subiectiv a
infraciunii exist o legtur de la parte la ntreg, fr ca acestea s se identifice totalmente.
Aa dup cum putem observa, cel puin n raport cu legislaia penal romn actual ct i
n doctrin, vinovia penal capt la un moment dat o dubl semnificaie i anume acea de
trstur esenial a infraciunii i subelement principal al laturii subiective a infraciunii. Astfel
c nu trebuie confundat vinovia - ca trstur esenial a infraciunii, cu vinovia - element
constitutiv al coninutului unei infraciuni. [91, p.120] Ca trstur esenial a infraciunii,
trebuie s se constate c fapta care constituie elementul material al infraciunii a fost svrit cu
vinovie (de fapt poate include fie procesele psihice specifice inteniei, fie cele ale culpei, sau
ale inteniei depite), fr s existe vinovie - element al infraciunii n forma cerut de lege
pentru existena acelei infraciuni. [91, p.120] Dei, n acest sens, exist vinovia ca trstur
esenial a infraciunii. [, p. 121] Iar vinovia va constitui element principal al laturii subiective
(tipicitii) atunci cnd fapta infracional fie c a fost comis n forma inteniei sau culpei, ori a
inteniei depite, fie n toate aceste forme ale vinoviei: Important este ca la ea s existe
vinovia infraciunii n forma cerut de lege pentru existena acelei infraciuni.
n context, se apreciaz c stabilirea incorect a laturii subiective a faptei comise ar atrage
dup sine calificarea eronat sau chiar condamnarea nentemeiat a fptuitorului. [, p. 122] De
altfel, vinovia - trstura esenial a infraciunii, nu trebuie confundat cu ntregul element
subiectiv din coninutul infraciunii. Se poate ca n concret s existe una dintre formele i
modalitile de vinovie artate n art. 16 CP al Rom. i, totui, s lipseasc elementul subiectiv

108
al unei anumite infraciuni concrete i invers: se poate ca n concret s existe elementul subiectiv
al infraciunii, totui s nu existe vinovia cerut. [52, p. 383]
Toate interpretrile admise anterior i ulterior, referitoare la vinovie - trstur a
infraciunii, - temei subiectiv al incriminrii i al rspunderii penale i, respectiv, ntr-un mod
corespunztor - element al laturii subiective, urmeaz a fi anunate prin intermediul unor
specificri. Elementul subiectiv se gsete ntr-o unitate dialectic cu elementul obiectiv al
infraciunii. n acest sens, stabilirea vinoviei (din latura subiectiv a infraciunii) constituie
momentul final al identificrii coninutului concret al infraciunii svrite. Astfel, constatarea c
fapta svrit ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni presupune, n acelai timp,
constatarea vinoviei fptuitorului. Or, n dreptul procesual penal - prin stabilirea rspunderii
fptuitorului se nelege stabilirea rspunderii penale. Vinovia penal ar constitui un concept
sau un posterius, ce presupune existena unei fapte care s prezinte toate trsturile obiective ale
normei de incriminare i, ca atare, ea nu poate fi trecut naintea cerinei ca fapta s fie prevzut
de legea penal, ci dup aceasta. [10, p. 71] Ceea ce ar mai trebui specificat sub acest aspect, este
faptul c vinovia - ca proces psihic concret - ar trebui constatat finalmente sau posterior la
fapta infracional, dup ce au fost identificate celelalte elemente sau trsturi ale tipicitii sau
ale coninutului infracional. ns ca atare, la persoana individului, fptuitorului sau agentului
aceste stri psihice sau de contiin preced i nsoesc actele exterioare manifestate. Deci, la
actul infracional ele se manifest primele sau se manifest nc la nceput ntr-o faz intern,
deliberativ, iar sunt constatate i apreciate finalmente, deoarece sunt deduse din materialitatea
faptic.
n context, procesele psihice ale culpei penale urmeaz a fi interpretate unitar, ca i n
sistemul de drept Comman Law, dup regulile culpei civile. [230, p. 202-204] Adic, ar fi
necesar adoptarea unui sistem i fundament unitar al aprecierii vinoviei penale cu cel al
vinoviei sau culpei civile. Or, analiza vinoviei n ramura dreptului civil ar putea servi drept
un criteriu suplimentar de comparaie cu cea a dreptului penal.

3.2. Structura vinoviei penale


Multitudinea i diversitatea definiiilor i conceptelor formulate n doctrina juridic a
determinat pe juriti s adopte o atitudine sceptic fa de posibilitatea precizrii noiunii de
vinovie. Avndu-se n vedere, ns, necesitatea existenei vinoviei n cadrul responsabilitii
att n materie penal, dar i n materie civil, n literatura juridic, punndu-se accent ndeosebi
pe latura psihologic a noiunii, s-a considerat c prin vinovie trebuie s se neleag atitudinea
psihic a autorului faptei ilicite fa de aceast fapt i de rezultatul ei, apreciate de el cu

109
ajutorul scrii de valori a societii de la data svririi acestei fapte. [56, p. 176] Mai exact,
trebuie stabilit dac fptuitorul, n momentul n care a svrit o fapt prejudiciabil (aciune,
inaciune), a avut n mintea sa reprezentarea caracterului antisocial al acestei fapte, precum i a
urmrilor. n cazul n care se dovedete c o asemenea reprezentare nu a existat, este necesar s
se examineze dac autorul avea posibilitatea s-i dea seama de legtura de cauzalitate dintre
fapt i rezultat. [104, p. 152-153] Aadar, procesele psihice ale vinoviei penale, nainte sau n
timpul comiterii infraciunii sau atitudinea psihic fa de propriile fapte implic existena a dou
elemente: volitiv i intelectiv. n fapt, orice aciune a omului se caracterizeaz pe plan
psihologic prin voin i contiin. [44, p. 32] n anumite cazuri excepionale, acestea sunt
ghidate i dominate de unele procedee psihice afective sau emotive, ele avnd importan n
sensul determinrii i aprecierii adecvate a circumstanelor atenuante i agravante.

3.2.1. Procese psihice intelective


Factorul intelectiv exprim contiina autorului fa de caracterul antisocial i imoral al
faptei i al consecinelor acesteia. Ea presupune dou elemente:
- prevederea efectelor posibile i
- reprezentarea, concret sau abstract, a legturii fireti dintre fapt i rezultat.
Aadar, atitudinea contient a omului fa de conduita sa rezid n cunoaterea urmrilor
aciunii sau inaciunii sau, cel puin, n existena posibilitii de a le contientiza. Dac, ns,
persoana nu a putut i nu a trebuit s prevad rezultatele activitii sale, ea nu va fi n culp i,
deci, nu va rspunde nici penalmente i nici civilmente.
n aprecierea nivelului de contiin a semnificaiei sociale a conduitei fptuitorului,
trebuie s se in seama de experiena, pregtirea sa, discernmntul i, n general, de
capacitatea intelectiv a acestuia. Pe acest fond cognitiv omul trebuie s-i formeze imaginea
exact complet a caracterului permis - nepermis al faptelor sale, n primul rnd, i al
consecinelor care vor rezulta din aciunile ntreprinse, n al doilea rnd, menioneaz autorul
I. Dogaru. [51, p. 268]
Factorul intelectiv exist n coninutul oricrei forme: fie c este vorba de culpa cu
prevedere sau intenional (intenie din temeritate) ori de culpa fr prevedere (neglijena,
impruden). Dac n primul caz, autorul are chiar din momentul iniial al comiterii faptei
reprezentarea (memorial imaginativ) a unui anumit rezultat urmrit, dorit, voit, [44, p. 39]
n cel de-al doilea caz - autorul nu are reprezentarea unui anumit rezultat concret, dar el putea
i trebuia s aib prevederea faptului c, prin aciunea sau inaciunea ilicit, se va putea
produce un oarecare rezultat duntor. [44, p. 35]

110
Vorbind despre cunoatere - proces psihic, apreciem c n psihologia modern,
nelegnd rolul deosebit de important al practicii n tot procesul cunoaterii, s-a stabilit, pe
baza a numeroase date tiinifice, c la om este de neconceput o nelegere a naturii i evoluiei
senzaiilor fr a ine seam de influena factorului istorico-social, [115, p. 149] care, pe lng
faptul c treptat creeaz al doilea sistem de semnalizare, l perfecioneaz i pe cel dinti - prin
dezvoltarea organelor de sim. Cunoaterea senzorial a omului este ridicat, n acest fel, pe o
treapt superioar celei ntlnite la animale. Pentru gndire practica este izvorul activitii sale
i domeniul de aplicare a acestei activiti. Dar, dup cum gndirea nu poate fi conceput fr
activitatea practic, tot aa i aceasta din urm este de neconceput fr gndire. ntre ele exist
o legtur indisolubil, o interdependen dialectic. [106, p. 292-293]
ns, n acelai timp, gndirea se afl ntr-o strns legtur i influen reciproc i cu
procesele senzoriale ale fiinei umane, formnd mpreun cu ele un proces unic al cunoaterii.
Procesul cunoaterii, a crui baz i for motric este practica social, parcurge, n
desfurarea sa progresiv, dou trepte principale, care, cu toat deosebirea lor calitativ, sunt
pri componente i interdependente ale aceluiai ntreg.
Prima este denumit de tiina psihologiei - treapta cunoaterii senzoriale i cuprinde
senzaiile, percepiile i reprezentrile.
A doua este cea raional sau gndirea abstract, care, pe baza datelor senzoriale
obinute n activitatea practic, reflect, prin intermediul limbajului (generalizat i mijlocit) att
obiectele i fenomenele lumii materiale, ct i relaiile dintre ele. Cu alte cuvinte, gndirea este
acea treapt a procesului cunoaterii, care reprezint forma superioar a reflectrii lumii
nconjurtoare, prin care imaginile senzoriale sunt puse n legtur i comparate ntr-o
operaie de sintez, prin care se nltur amnuntele, reinndu-se esena lucrurilor,
ajungndu-se astfel la o cunoatere a legitii fenomenelor i, prin aceasta, la posibilitatea de
a le domina. [122, p. 242]
n urma supunerii datelor senzoriale unei serii de operaiuni logice (analiz i sintez,
comparaie, abstractizare i generalizare etc.), gndirea reuete s dea o reflectare mijlocit i
generalizat a realitii obiective, fr repetri i confuzii. Ca urmare a activitii sale prin
felurite operaiuni, gndirea abstract elaboreaz, ca forme proprii de desfurare, noiunea,
judecata i raionamentul. Omul, parcurgnd ntreg procesul ascendent al cunoaterii (de la
senzaii pn la raionamente) ajunge s reflecteze just n mintea sa chiar i pe cele mai
complexe obiecte sau fenomene din lumea material. Fr asemenea activitate psihic
complex, compus din mai multe procese ce se succed ntr-o anumit ordine dup valoarea lor
calitativ, nu se poate realiza o cunoatere adevrat a lumii nconjurtoare. La captul acestui

111
proces, n faa realitii, deja cunoscute, fiina uman nu rmne i nici nu poate s rmn
pasiv. Pe de o parte, aceast realitate, avnd o influen pozitiv sau negativ asupra
necesitilor i intereselor sale, i provoac, n mod firesc, anumite stri sufleteti, stri
emoionale, denumite (n psihologie) procese afective. Pe de alt parte, omul utilizeaz
realitatea obiectiv cunoscut fie n munca dus pentru realizarea unei cunoateri mai profunde
a lumii materiale, fie n vederea dobndirii unor foloase materiale ori spirituale mai apropiate.
Toate acestea sunt realizabile, deoarece el are deja posibilitatea s prevad n perspectiv
urmrile aciunilor sale, s neleag i s-i nsueasc legile vieii sociale, s se conduc pe
baza unor principii sociale, s acioneze n conformitate cu ideile morale superioare. [115, p.
395]
Preveziunea - ca factor intelectiv al infraciunii, la rndul ei, presupune o prevedere
bazat pe cunoaterea unor legi sau legiti obiective, a unor fenomene existente, dar
neconstatate nc experimental, fenomene i evenimente care urmeaz s se produc sau a
tendinei generale de dezvoltare a unui proces ori sistem. Or, previziunea constituie facultatea
sau posibilitatea de a prevedea, apariia sau evoluia fenomenelor viitoare din analiza anumitor
date cunoscute n prezent. [45, p. 735]
Prevederea posibilelor rezultate i dezvoltarea legturii cauzale la apariia lor, de regul,
se realizeaz la nivel intuitiv i practic. Cu toate c, la svrirea unor categorii de infraciuni se
pot utiliza aplicarea metodelor de pronosticare tiinific. n context, de la persoana vinovatului
nu se va cere n mod obligatoriu contientizarea tuturor detaliilor sau mecanismelor legturii
cauzale. Pentru constatarea relevanei elementului respectiv, este suficient ca persoana s
prevad, n linii generale, survenirea importantelor consecine - ca rezultat al faptelor sale. i
tocmai n eroarea prognozei se reflect vinovia individului. Astfel, el va trebui s poarte
rspundere, n limitele strilor de fapt, n msura responsabilitii subiective. [181, p. 37]
Contientizarea sau nelegerea gradului de pericol social al prevederilor i posibilitilor
de producere a consecinelor social periculoase se realizeaz la nivel raional i se include n
momentul intelectual al vinoviei. Psihologia a depit concepia nvechit a
intelectualismului. Conform acesteia din urm contiina n totalitate coordoneaz cu
comportamentul. n evitarea responsabilitii obiective i la aprecierea momentului intelectiv al
vinoviei mai este necesar constatarea i a elementului volitiv, precum i a strilor emoionale
ale subiectului n timpul comiterii infraciunii. Or, ultimele pot paraliza intelectul subiectului
sau pot ngusta sfera lui de influen ori micora abilitile de pronosticare.
3.2.2. Procese psihice volitive
Factorul volitiv se manifest prin libertatea individului de a alege ntre mai multe conduite

112
posibile, alegere ce rezult n urma parcurgerii celor dou faze ale procesului volitiv: deliberarea
i decizia. [104, p. 151] Voina cu care se acioneaz n vederea obinerii unui anumit efect
trebuie s ndeplineasc dou condiii:
- s fie contient, raional i
- s fie liber exprimat.
Fptuitorul are, astfel, posibilitatea de a face o alegere contient ntre svrirea unei fapte
cu caracter antisocial i alte aciuni - inaciuni posibile, dar care nu lezeaz ordinea de drept. [56,
p. 179]
Ca i factorul intelectiv, factorul volitiv este prezent n toate modalitile culpei, n special
n cadrul dolului - cnd se voiete n mod special obinerea unui anume efect, precum i atunci
cnd se acioneaz cu impruden sau neglijen. Dac nu ar exista dorina producerii
prejudiciului, s-ar fi manifestat mai mult diligent, pruden, n respectiva atitudine. [2, p. 123]
n literatura de specialitate (psihologico-juridic) s-a ajuns la concluzia c voina este o
categorie psihologico-distinct, dar aflat ntr-un raport de interdependen cu alte categorii
psihologice pe care se cldete sistemul psihic uman, rezultant a dezvoltrii biologico-sociale.
[118, p. 326] Realizarea scopurilor propuse i, deci, a voinei, implic folosirea tuturor resurselor
psihice i morale, deliberarea, puterea omului de a planifica (prin plan elaborat contient),
organiza, realiza i controla activitatea care o desfoar, puterea de a nvinge obstacolele
ntlnite, struina i mobilizarea pe msura solicitrilor impuse. [51, p. 16-18]
Este adevrat faptul recunoaterii c voina nu poate fi considerat o entitate independent,
aceasta nu poate fi conceput dect n cadrul legturilor de interdependen i interaciune n
care se afl cu toace celelalte categorii psihologice pe care se cldete sistemul psihic uman.
[139, p. 327] Ea va evolua n acelai timp cu dezvoltarea motivaiei, adic cu totalitatea
mobilurilor interne ale conduitei (native, contiente sau incontiente), care au rolul de a activa
anumite mecanisme, procese psihice. [97, p. 24-26]
Voina infracional nu este o manifestare a unei liberti mistice, ci constituie un rezultat
al efectelor pe care lumea extern le are asupra omului. La rndul ei, voina produce efecte i
asupra aciunilor sau inaciunilor infracionale. [79, p. 584]
n ceea ce privesc teoriile cu privire la voina juridic, acestea au evoluat de-a lungul
timpului sub influena a dou mari sisteme:
- sistemul francez (al voinei reale) i
- sistemul german (cel al voinei exteriorizate). [2, p. 328-329]
Tocmai de aceea, pn n prezent, n doctrina penal exist ntr-un mod corespunztor o
varietate de concepii despre definirii acesteia. Astfel, ntr-o prim opinie, voina a fost definit

113
ca un sistem de autoreglaj superior care implic o deliberare contient a forelor proprii, prin
stpnirea unora i ncepnd cu mobilizarea i angajarea convergent-finalist ale altora. [106,
p. 777]
ntr-o alt opinie, enunat de B. Zorgo, voina constituie o capacitate a omului de punere
n funciune a resurselor sale psihice care este orientat spre organizarea i efectuarea unui
control asupra ntregii activiti n vederea realizrii scopurilor propuse. [139, p. 10]
n opinia lui V. Dongoroz i a altor autori romni, [53, p. 16-18] voina este o categorie
psihologic distinct, ale crei premise se afl n potenialul psihic uman ce se desfoar prin
puterea de a nvinge obstacolele ntlnite, dar i prin struin de mobilizare pe msura
solicitrilor impuse. Cert ns este faptul c actul de voin, la realizarea infraciunilor, are un rol
hotrtor i determinant. Acesta, la rndul lui, parcurge mai multe faze sau etape, prin care se
construiete i se definitiveaz. Aadar, actul voluntar - ca prim moment, se nregistreaz odat
cu apariia impulsului i a tendinei. [114, p. 396] Aceasta, la rndul ei, apare datorit unor
trebuine de natur organic, funcional sau material, fie a unor necesiti de natur spiritual.
Toate acestea fac s se cristalizeze n contiina omului, concomitent cu motivaia ori dorina sa,
scopul pe care acesta l urmrete.
Aadar, motivul ia natere sub un anumit impuls care se declaneaz ca o tendin. Sub
raport afectiv aceasta se denumete dorina de a satisface nevoia care a aprut. Or, dorina este
acea expresie de contientizare a motivului. [114, p. 396] Altfel spus, motivul constituie cauza
intern a actului voluntar [114, p. 396] sau acel factor mobilizator care se manifest i este
orientat spre producerea rezultatului infracional i constituie o parte a ntregului proces volitiv.
[154, p. 164]
n opinia noastr, nu se poate pune semnul egalitii ntre dorin (aspect volitiv) i
cunoatere (aspect intelectiv) n general. Nu orice cunoatere se transform n dorin, ns orice
dorin, la rndul ei, constituie i implic o cunoatere. Or, nainte ca dorina s se transforme
ntr-un motiv nemijlocit al comportrii, iar apoi ntr-un scop, ea este mai nti apreciat de ctre
om. n cursul acestei aprecieri, de regul, se aduc argumente pro i contra, adic n sensul
realizrii sau nerealizrii actului infracional. Se desfoar o munc ncordat a gndirii privind
alegerea i fundamentarea dorinelor, n care deseori motivele incompatibile se confrunt.
Anume confruntarea imboldurilor opuse sau ale acelora ce nu coincid i constituie o subetap
important n alegerea fcut. Etapa n cauz a actului de voin constituie faza deliberrii sau a
luptei motivelor. La etapa luptei motivelor sau acea a dezvoltrii motivaiei are loc i selectarea
propriu-zis, din totalitatea mobilurilor interne (contiente sau incontiente), a mobilului primar
sau predominant.

114
Aceasta de fapt i servete ca un indiciu al aptitudinii omului de a stabili legturi, de a
nelege i de a alege dorinele i de a le transforma ntr-un scop. De altfel, n acest moment al
luptei motivelor se presupune a fi prezent oricum, n primul rnd, o inhibiie prealabil n
vederea cunoaterii oportunitii i a eficacitii tuturor motivelor determinante spre o aciune.
i numai dup aceea are loc nlturarea mintal a piedicilor ce stau n calea realizrii aciunii
concepute. [109, p. 10]
Pe de alt parte, lupta motivelor demonstreaz aptitudinile omului de a-i aduna puterile,
de a depune eforturi spre manifestarea unei voine. n fapt, tot n lupta motivelor se manifest,
ntr-o mare msur, voina omului care i se contureaz n scopul activitii infracionale.
Aceasta se exprim definitiv la etapa deciziei infracionale. [87, p. 10]
Se consider, astfel, c voina este ntotdeauna un rezultat al luptei dintre motive, iar
aceast subetap a fazei interne a infraciunii - a luptei motivelor - presupune ntr-un mod
implicit o ciocnire de motive incompatibile, prin care se stabilesc la individ acele aptitudinii ale
omului de a configura legturi i de a nelege i a alege dorinele, precum i de a le transforma
n scop. [41, p. 277] Concurena vizat a motivelor prezum, la rndul ei, un rspuns la o
multitudine de necesiti. n timpul dezvoltrii actului voliional, motivele infraciunii pot s se
schimbe sau s fie nlocuite unele cu altele i toate acestea se pot produce pn la acel moment
final - cnd are loc selectarea motivului infraciunii concrete. innd seam de toate aceste
definiii se mai constat [1, p. 123] c voina este capacitatea psihic a omului ce se afl n
raport de interaciune cu toate celelalte categorii psihologice umane, prin care acesta i
contientizeaz scopurile i prin care persoana tinde s le ating nvingnd obstacolele ntlnite.
[51, p. 17]
O problem individual, n context, este cea dac voina cunoate limite sau este nelimitat
ca sfer de manifestare. O prim opinie, n acest sens, aparine idealismului subiectiv, potrivit
cruia, n activitatea omului, este exclus determinismul. Aceasta presupune c activitatea uman
este dirijat numai de eul su, de voina sa, n mod independent de dorinele i drepturile
semenilor si, fr nici o constrngere. [1, p. 123]
O a doua opinie este cea a materialismului dialectic i istoric, care neag opinia
idealismului subiectiv. Libertatea voinei nu este respins total, voina fiind liber n anumite
limite. Aciunea voluntar a omului trebuie s respecte moralitatea i legalitatea societii n care
triete, altfel omul ar rmne sclavul necesitii oarbe. [139, p. 22]
Pentru aceasta, fiecare individ i realizeaz un plan mintal, prin intermediul cruia poate
s-i autoregleze activitatea. Autoreglare const n transformarea rezultatelor aciunii n noi
semnale, reflectnd msura n care scopul a fost transpus n realitate, servind la micarea

115
treptat sau la anularea decalajului dintre scop i rezultatele obinute ntr-o anumit etap a
activitii. [39, p. 84]
Procesul volitiv al actului de voin, care impulsioneaz i comand energia fizic a omului
i poate fi analizat n raport cu infraciunea, este ntotdeauna o consecina a autodenunrii
fptuitorului. Aceasta se exprim prin hotrrea luat i manifestat ntr-o anumit direcie de a
obine un anumit rezultat. Existena unor legturi a voinei cu anumite laturi ale personalitii
fptuitorului nu presupune c voina ar fi susceptibil de grade. n realitate, ea exist sau nu,
rmnnd invariabil pe toat durata aciunii (inaciunii); eventuala schimbare a hotrrii
subiectului atrage un nou act de voin. Altfel zis, voina fptuitorului, odat precizat prin luarea
hotrrii (de a aciona sau de a nu aciona) i trecerea la manifestarea de contiin exterioar,
[52, p. 115] nu mai poate fi modificat dect printr-un alt act de voin.
Chiar dac persoana este una responsabil, adic avnd discernmnt (responsabil de
proriile sale fapte), subiectul trebuie sa aib posibilitatea ca n fiecare caz concret s exprime o
voin liber. Aceast posibilitate nu o au persoanele supuse unei constrngeri fizice irezistibile
(vis absoluta), indiferent dac constrngerea este exercitat de o persoan sau de forele naturii
(de exemplu, un vnt puternic mpinge pe fptuitor peste o alt persoan pe care o rnete), ori se
datoreaz unei cauze interne. n aceste cazuri, activitatea exterioar nu aparine subiectului i nu-
i poate fi imputat. [54, p. 233]
Voina, fiind o facultate psihic (de regul, prezent la toi oamenii aduli i normal
dezvoltai) este prezumat (din moment ce fptuitorul se manifest, exist prezumia c
manifestarea este rezultatul voinei sale) a fi prezent la baza oricrei aciuni (inaciuni) pe care o
desfoar o persoan. Astfel, subiectului i revine sarcina s fac proba contrar, dovedind fie c
s-a aflat ntr-o stare de incapacitate psiho-fizic (iresponsabil) n momentul aciunii (inaciunii),
la aprecierea creia se afl criteriul medical i psihologic, [51, p. 43] ori c a fost constrns fizic
sau psihic. Dac nu s-a fcut o asemenea dovad, fapta apare ca fiind a fptuitorului, cu toate
consecinele pe care le atrage. [52, p. 115]
n contextul liber arbitrului sau liberei voine i vinoviei penale se constat c toate
aceste aspecte ale vinoviei penale pot fi n mod valabil apreciate doar n sensul existenei unei
atitudini libere, neimpuse sau neforate de nimeni i de nimic. Astfel, liberu arbitrul presupune o
libertate absolut a voinei omului, postulat a idealismului filosofic, n opoziie cu
determinismul. [46, p. 357]
Libertatea, n principiu, este apreciat drept o condiie a unei persoane sau a unei fiine
care nu este captiv, aflndu-se n plenitudinea posibilitilor psiho-motrice de a se mica,
deplasa normal, fr handicap, de a gndi i de a-i exprima propriile necesiti sau dorine.

116
Aceasta mai este apreciat drept o capacitate civic de a aciona, de a se comporta conform
propriei voine, fr a nclca legea, [45, p. 357] nefiind supus nici unei restricii cu caracter
arbitrar. Or, acest fapt reiese i din art. 3 al Declaraiei Universal a Drepturilor Omului, art. 9 al
Pactului internaional cu privire la drepturile civile i politice, Carta Naiunilor Unite i
Convenia european pentru protecia drepturilor omului i a libertilor fundamentale (art. 5),
prin care se menioneaz c orice fiin uman are dreptul la libertate i securitate personal.
Aceasta mai reprezint i contientizarea activitii nconjurtoare. Or, libertatea de voin,
vinovia i rspunderea penal au aceeai baz genetic, numai c vinovia este cea care st la
bazele subiective ale rspunderii penale.
Individul, necunoscnd legile obiective realiste ale naturii, nu poate fi liber, ci devine un
rob al circumstanelor i mprejurrilor sau al factorilor externi determinani. [190, p. ] Omul
doar ntr-un sens relativ ar fi o fiin liber. Cu att mai mult, referindu-ne la subiectul
infraciunii, acesta fiind o persoan cu discernmnt, are totui i o libertate de apreciere i de
alegere a variantelor de comportament i doar n acest context s-ar putea afirma, probabil, c
libertatea de voin s-ar putea manifesta printr-o posibilitate de alegere i nu despre o alegere
real sau una efectiv luat. [172, p. 77-78] ntr-un sens contrar se constat c aceast pluralitate
a determinrilor, cu specificul i aspectele sale controverse servesc de facto la crearea unei
iluzii despre o probabilitate sau eventualitate asupra existenei libertii de voin. [147, p. 4]
ntr-un studiu psiho-fiziologic se constat c omul realizeaz dup principiul relativitii
anumite comportamente n raport cu unele modele morale pe care le posed n memoria sa.
[140, p. 25] Or, ntr-un asemenea context ar mai fi de remarcat faptul c la anumite forme
complexe de comportament exist doar probabilitatea unei determinri asupra unor procese
psihice de prelucrare a informaiei primite, acestea fiind necesare realizrii actului. [170, p. 84]
i n acest sens, se susine c determinismul ar fi dictat de unele aspecte statice i dinamice ale
comportamentului uman, determinate, la rndul lor, de unele realiti sociale sau de anumii
factori externi. [141, p. 67]
Soluionarea acestei probleme indic la faptul c este necesar de a pleca de la nelegerea
filosofic i psihologic a manifestrii libertii de voin, manifestat din partea individului. [86,
p. 18] Aadar, omul se comport liber n societate numai cnd nelege realitatea nconjurtoare
i tot atunci are i capacitatea ori posibilitatea spiritual de a-i alege o aciune sau alta n
vederea atingerii scopurilor urmrite. [22, p. 407-408]
Manifestarea libertii de voin cuprinde mai multe procese psihice puternic configurate
ntre ele, nct ar putea face separarea unuia de cellalt doar n vederea studierii mai profunde.
[117, p. 288-290] Att procesele psihice de natur intelectual, ct i cele volitive i emoionale

117
sunt ntlnite, sub diferite moduri de manifestare, n orice fapt a omului, concepute fiind ca o
unitate dialectic dintre aciunea fizic - ca fenomen-cauz, i rezultatul su - ca fenomen-efect.
Considerm c este justificat faptul c omul sau individul este condamnat s fie liber, iar
aceasta ar rezulta i din faptul c el nu s-a creat pe sine nsui i tocmai de aceea el este
responsabil de tot ceea ce face. [257, p. 36-37] ns i aceast libertate, la comiterea faptei, se
bazeaz pe o anumit raiune, care este doar o msura a libertii sociale. Aceasta, la rndul ei,
servete ca determinativ pentru o epoc a contiiei necesare. [210, p. 336-337] Mai mult dect
att, libertatea nu poate fi conceput n afara societii. Or, aceasta depinde de om i de relaiile
sale contientizate. [218, p. 12] Libertatea de voin, la rndul ei, se manifest ca un proces
uniform de realizare a necesitilor n cunotin i contiin de fapt cu interesele i necesitile
personale ale individului, ct i cu cele sociale. Pe de alt parte, libertatea de voin nu nseamn
neaprat i o cercetare obligatorie a necesitii contientizate. A fi liber n anumite situaii tipic
contientizate, nu ar nsemna, ns, s fie ignorate i anumite situaii sau necesiti necontiente.
i aceasta deoarece libertatea apare doar ca o posibilitate de a determina n mod individual
modul de comportare sau de a contracara hotrrile ce se opun deciziei individului. [117, p. 22]
Individul poate s aib ceva exterior lui sau ca pe ceva al su, care este doar un raport juridic al
voinei subiectului cu acel obiect, independent de relaiile subiectului cu obiectul n spaiu i
timp. i aceasta doar ntr-o conformitate a conceptului n raport cu unele posesiuni inteligibile.
[77, p. 71-88, 94, 104, 107]
n aa mod, omul, dup ce nelege realitatea obiectiv, realizeaz o aciune ori alta, i
aceasta numai dac dorete sau accept s o realizeze n toat unitatea ei. Aceast atitudine, n
cazul infraciunii - o constituie nsui factorul volitiv al ei, care se manifest n toat
complexitatea sa ca un fenomen social-juridic. [113, p. 8] n acela sens, infractorul acioneaz
liber i contientizeaz caracterul faptelor svrite, importana social i juridic a valorilor i a
raporturilor sociale pe care le lezeaz sau le pune n pericol. Aceasta, la rndul ei, constituie o
premis asupra recunoaterii lui ca persoan vinovat, precum i o condiie a rspunderii penale.
[179, . 187]
Dei, n literatura de specialitate [165, p. 464] ntr-un sens contrar s-a susinut c de fapt
individul, n general, sau infractorul, n mod special, nu tot timpul este liber. i aceasta deoarece,
acestuia nu-i este cunoscut gradul superior de contientizare. Opinia consemnat i are sorgintea
n filosofia lui Hegel. [211, p. 332-333] n acest sens, libertatea de voin n contextul su
absolut presupune acel spectru al proceselor contiente, care i sunt aduse la cunotin ntr-o
form sau alta i care deschid n faa omului anumite necesiti i pe acest temei i se oferit i
libertatea de aciune. [218, p.13] Caracterul relativ al libertii const tocmai n faptul c omul

118
nu tot timpul are nchipuire clar sau o reprezentare foarte absolut despre o necesitate sau alta.
Caracterul relativ al libertii se atribuie nu numai la varietile faptelor, ci i la diversitatea sau
aspectele multiple ale proceselor de contientizare.
O asemenea abordare excesiv sau ntr-un mod unilateral a libertii de voin (de
exemplu, rezumarea acesteia la orice necesitate exterioar care s-ar transforma ntr-o convingere
intim [194, . 11] sau procesul de identificare a necesitii cu convingerile [148, . 71]) ar
exclude nelegerea i tratarea corect a ei. n context, considerm c libertatea, mai ales
libertatea de voin, necesit a fi trata doar la modul general. De asemenea, n sensul de
neabsolutizare a conceptului libertii de voin, principiul general al libertii se difuzeaz n
diferite ramuri ale dreptului: fie sub forma libertilor generale, fie sub forma libertilor
individuale, n timp ce libertile generale indic un set de protecii. [242, p. 20]
Prin prisma vinoviei se contientizeaz diverse raporturi sociale i sisteme de valori care
se lezeaz prin comiterea infraciunii, corelarea acesteia la contientizarea pericolului social al
aciunii i caracterul de ilegalitate a faptei sociale. [199, . 17] Astfel apare dialectica corelativ a
unor concepte sau nelesuri cum ar fi: libertatea - vinovia i, respectiv, rspunderea penal
vinovia, care n cele din urm const n faptul c la svrirea infraciunii va fi considerat
vinovat acea persoana care posed i o libertate i voin. Nici libertatea, nici vinovia, nici
rspunderea penal a persoanei, fr o analiz adecvat a contientului individului, sunt de
neconceput. [218, p. 15] De vreme ce caracterul determinat al voinei nu exclude libertatea ei
relativ, urmeaz ca chiar i atunci cnd anumite condiii exterioare l pun pe om ntr-o situaie
dificil, acesta nu este mpins, n mod fatal, s comit o anumit fapt; el poate s aleag, din
mai multe posibiliti obiective de comportament, pe cea care corespunde cel mai bine
concepiilor sale morale. Prin urmare, libertatea de voin nu este o alegere arbitrar ntre diferite
variante posibile de comportament, iar aceast alegere este determinat de ntreaga experien a
omului, de ntreaga sa contiin. [29, p. 172]
3.2.3. Procese psihice afective (emotive)
Legea a admis i a consacrat dou stri proprii individului:
- starea de normalitate i
- starea anormalitate din punct de vedere psihic,
adic starea opus responsabilitii este starea de iresponsabilitate.
n unele state (inclusiv RM) se practic aa-numita responsabilitate atenuat sau redus,
micorarea vinoviei i rspunderii persoanei cu anomalii psihice, ce nu determin
responsabilitatea. Aceast responsabilitate atenuat este, ns, respins de majoritatea juritilor.
Or, problema contiinei nu se poate prezenta fragmentar.

119
Adepii responsabilitii atenuate sau reduse invoc argumentul c n acest fel ar lipsi orice
flexibilitate sau adaptabilitate n noiunea de responsabilitate, dac nu s-ar permite stri
intermediare ntre responsabilitate i iresponsabilitate. Se afirm c n afar de oameni absolut
sntoi i bolnavi, exist persoane, starea sntii crora se afl la limita dintre sntate i
boal.
Un tratament a acestei probleme particulare a responsabilitii penale sau categoria aa-
ziilor semi-resposabili, dei deosebit de delicate i gsete reflectare i n legislaiile penale. La
acestea se refer, n principiu, i art. 122-1 alin. 2 CP al Franei i anume c persoana care era
atins, n momentul faptelor, de o tulburare psihic sau neuropsihic datorit creia
discernmntul i era alterat, ori controlul actelor sale era influenat de asemenea stri rmne
rspunztoare, ns, n acelai timp ns totui jurisdicia va ine cont de aceast circumstan
atunci cnd va determina pedeapsa i va fixa regimul acesteia. Aceste persoane se gsesc ntr-
una dintre cele mai dramatice situaii guvernate de legea penal, i aceasta deoarece aceti
delincveni sau criminali sunt prea lucizi pentru a fi internai, prea dezechilibrai pentru a fi n
nchisoare. La rndul ei, expertiza psihiatric tradiional trebuie s fie, n aceste cazuri, urmat
i de un examen psihologic, precum i de o expertiz criminologic. Or, aceasta tocmai pentru a
se putea stabili msurile de tratament adecvate. [228, p. 131]
Conform art. 231 CP al RM, persoana care a svrit o infraciune ca urmare a unei
tulburri psihice, constatat prin expertiza medical efectuat n modul stabilit, din cauza
creia nu-i putea da seama pe deplin de caracterul i legalitatea faptelor sale sau nu le putea
dirija pe deplin este pasibil de responsabilitate penal redus. Instana de judecat, la
stabilirea pedepsei sau a msurilor de siguran, ine cont de tulburarea psihic existent, care
ns nu exclude rspunderea penal. [43]
n msura cea mai deplin problemele legate de responsabilitatea redus sunt reglamentate
n CP al Elveiei din 1973, n care se prevede concepia responsabilitii reduse i pe care o
consider a fi o tulburare temporar a activitii psihice a infractorului n momentul svririi
faptei dac persoana nu-i ddea seama pe deplin de aciunile sale sau nu-i putea aprecia
purtarea sa i nici nu putea conduce pe deplin cu aceasta.
I. Faber susin c responsabilitatea redus ar cuprinde i noiunea de iresponsabilitate.
[207] I. G. Filanovschi consider c aceasta este o circumstan care nltur rspunderea
penal care fiind apreciat n acest sens o vin colectiv a societii. [208, p. 169] M. Isaev
indic la faptul c aceasta este circumstan atenuant. [158 p. 27] n acest caz, pe lng pedepse
urma s se aplice msuri de siguran (msuri de constrngere cu caracter medical). [207, p. 246]
Acestei ultime opinii i-au aderat i U. N. Kandinschii, U. P. Serbschii, N. S. Taganev,

120
E.M. Holodovscaia, D. Lun, O. Freierov etc. Astfel, n aceste situaii capacitatea de a-i da
seama n aciunile sale i de a conduce cu ele, dei c nu a fost pierdut, a fost doar slbit. [216,
p. 179] Aceste situaii, ns, unii autori le leag de gradul de vinoviei: dac responsabilitatea
caracterizeaz starea psihic a persoanei n timpul svririi aciunii, vinovia presupune
atitudinea psihic a persoanei fa de aciunile sau inaciunile sale n forma de intenie sau
culp, respectiv i responsabilitatea se afl ntr-o dependen de gradul de vinovie. [213, p.
126-128]
ntr-o alt viziune se argumenteaz c ar fi necesar ca la unele dintre infraciunile svrite,
cu responsabilitate redus, trebuie de aplicat o pedeaps mai uoar, iar altora - una mai aspr.
[173, p. 37] Or, se remarc c ar fi necesar o difereniere i ntre aceste stri.
Printre dimensiunile afective ale proceselor psiho-emotive pot fi considerate frica, fobiile,
strile sau situaiile de alarm, strile sau situaiile de stres, emoiile de ur, anxietatea, alte stri
de nelinite i agitaie sau afectul. Apogeul fobiei i alarmei este, ns, groaza, spaima i eroarea.
[180, p. 117] Frica la individ este determinat i condiionat de comportamente imprevizibile.
n stare de nelinite, frica se ascunde n fundturile psihicului, ateptnd momentul potrivit
pentru manifestare. [145, p. 221] n procesul stabilirii culpabilitii se va ine cont de prezena
sau absena acestei stri emoionale la fptuitor, fapt care va avea impact asupra modului de
sancionare. Fobia constituie, la rndul ei, o acuitate afectiv sau o reflectare n contient a
vreunei ameninrii concrete. n general, fobia apare i ca emoie sau stare emoional de rspuns
la aciunea unui stimulent amenintor. Se deosebesc dou tipuri de ameninri: ameninri care
au un caracter universal i ameninri ce au un caracter fatal. Fobia poate fi privit i ca o form
de exprimare a alarmei, uneori, sau n unele cazuri.
Vorbind despre felurile fobiilor putem meniona c, n general, ele se clasific n unele
situaionale i altele motivat-personale. Fobiile situaionale apar n situaii neobinuite, extrem de
periculoase i ocante (calamiti naturale, incendii, apariia pe neateptate a unui animal).
Deseori ele apar n rezultatul infectrii, contaminrii sau mbolnvirii personale sau n cazul
panicii n colectivul de oameni, presimirilor alarmante din partea membrilor familiei,
conflictelor, insucceselor etc. [196, p. 183-185] Fobiile personal-motivate sunt determinate de
caracterul omului (de exemplu, de anxietatea alarmant).
Aceste dou tipuri de fobii nu sunt ntotdeauna pure, deseori se contopesc, dnd natere la
alte feluri de fobii (cu caracter de vrst, psihologic motivate, copilreti, insuflate, patologice,
nevrotice).
nclcarea legii este de multe ori condiionat de fobiile nevrotice. Ele apar deseori n
rezultatul vtmrii persoanei sau ca rezultat al vreunui prejudiciul adus, i sunt caracterizate

121
printr-o mare intensitatea i tensiune emoional (ca rezultat al apariiei unor emoii negative),
reprezentnd unul dintre simptomele nevrozei - boal psihologic a personalitii. [188]
Alarma constituie o acuitate emoional sau o senzaie a ameninrii care va urma. Alarma,
spre deosebire de fobie, nu ntotdeauna presupune un sentiment negativ, deoarece cauza nelinitii
o poate constitui i unele sentimente mbucurtoare. [188, p. 57] Sub aspect negativ, alarma
reprezint presimirea pericolului ori starea nelinitii n rezultatul ateptrii acestuia. De cele mai
multe ori alarma apare n ateptarea unui eveniment, care este greu de prognozat i care ar
amenina prin intermediul urmrilor nedorite. [145, p. 221]
Prin stres se nelege o stare emoional, care este provocat de o situaie neateptat i
ncordat. Situaiile de stres vor fi anume acele aciuni n condiii de risc, care sunt create de
necesitatea de a lua n mod de sine stttor o hotrre rapid. Or, aceste situaii constituie i nite
reacii momentane ce apar n caz de pericol ori comportarea individului n condiiile sau situaii
neateptate de ncordare modificate ntr-un mod brusc. [189, p. 104]
Anxietatea este o alt stare psihic, deseori conturat ca suport afectiv n realizarea
infraciunii, dar i ca efect al acesteia. Psihologii menioneaz, referitor la comportamentul
anxios, c acesta se manifest prin apariia acut a sentimentului de nelinite (reacia de alarm)
n care omul se pierde i vorbete la ntmplare, cu vocea nedesluit, privirea fiindu-i absent,
iar expresia feei este speriat, fcnd multe micri de prisos sau, din contra, devine nemicat i
ncordat. [189, p. 108] Pentru asemenea stare este caracteristic excitaia motorie, inconsecvena
n fapte, curiozitatea excesiv i tendina de a ocupa pe sine cu orice alt activitate. Se mai
nregistreaz i insuportabilitatea ateptrii, care, se exprim prin grab i nerbdare. Se observ
tendina de a acorda totul, a prevedea totul, i aceasta este orientat spre prevenirea nsi a
posibilitii vreunei careva situaii neplcute. n legtur cu aceasta, totul ce este nou se neag,
iar orice form de risc se exclude. Comportamentul capt caracter conservativ, deoarece totul ce
este nou se percepe ca ceva necunoscut, neplcut. O asemenea atitudine, n condiii
necorespunztoare, poate trezi accesul i mai sporit de anxietate. [145, p. 221]
Afectul este o alt stare emoional, care condiioneaz actul infracional. Psihologii susin
c ntr-o situaie conflictual extraordinar starea afectiv const ntr-o puternic izbucnire, aa
nct, afectul este o reacie emoional de scurt durat, care decurge furtunos i extrem de
intens. Pentru afect este caracteristic i o fora extrem de manifestare, el stpnindu-l pe om
ntr-un mod deplin. Fora colosal i claritatea afectului se mbin i cu o durata scurt a
decurgerii lui. Constituind o reacie furtunoas, cu caracter de izbucnire emoional, se epuizeaz
destul de repede. Deseori, n starea de afect se modific obiectivele obinuite ale personalitii.
Multe dintre cele ntmplate sunt percepute n mod neobinuit i ntr-o alt lumin, se produce o

122
schimbare a comportrii obinuite. n aa fel, n starea de afect se micoreaz volumul
contiinei: ea fiind orientat spre un cerc limitat de obiecte i fenomene, legate fiind cu emoiile
n cauz trite. [152, p. 226]
O particularitate fiziologic a afectului o constituie i eliberarea centrelor subcorticali de
influena de frnare i de reglare a scoarei cerebrale. Dominaia zonei subcorticale se descoper
n claritatea manifestrilor exterioare ale afectului trit. Este greu de ascuns furia, disperarea,
bucuria, impulsul. Omul aflat n stare de afect, deseori, nu-i d seama de ceea ce face. El nu se
poate reine i nu prevede urmrile reaciei sale, se dovedete a fi ntr-att de absorbit de starea
sa, nct nu apreciaz caracterul i importana celor svrite.
Spre stri afective sunt predispui oamenii cu procese de excitaie neechilibrate, precum i
cele de inhibiie. Cel mai des afectele se manifest la oamenii needucai, lipsii de jen, isterici,
neobinuii s-i controleze sentimentele. Se ntlnesc oameni ntr-att de capricioi i emoional
desfrnai, nct, la cel mai mic motiv, ei rspund cu o explozie afectiv. n asemenea mod, este
foarte greu de a manifesta reglarea volitiv n timpul declanrii afectului. Dar, este posibil
prevenirea apariiei afectului, neaducnd starea proprie pn la o izbucnire furtunoas.
Mobilizarea eforturilor volitive, modificarea mediului, transferarea contient a energiei
emoionale ntr-o alt activitate contribuie la prentmpinarea afectului.
Drept temei pentru atenuarea rspunderii n asemenea cazuri le constituie unele stri
afective sau emotive ale persoanei infractorului - ca urmare a comportamentului ilicit sau imoral
din partea victimei i care genereaz apariia la subiectul comiterii infraciunii a afectului
fiziologic. Afectul fiziologic, la rndul lui, trebuie deosebit de cel patologic. Fapta svrit n
stare de afect patologic nu este susceptibil de rspundere penal, cci persoana care comite o
asemenea fapt se afl ntr-o stare de iresponsabilitate. [184, p. 300-301]
Afectul fiziologic este o stare emoional care nu depete limitele normalitii,
caracterizat printr-o apariie subit, de o mare intensitate i o durat scurt. n esena sa, ea
reprezint o reacie emoional care decurge ntr-un mod exploziv, fiind nsoit de modificri
spontane (dar nu i psihotice) ale activitii psihice, la care, n mod special, se observ ngustarea
contiinei. Aceast stare se finalizeaz cu o epuizare fizic i psihic profund a organismului
uman. [191, p. 4] Afectul fiziologic apare n condiiile unei situaii specifice, cnd fptuitorul,
din cauza tensiunii emoionale puternice, este limitat n posibilitatea de a-i alege conduita. [184,
. 300] n timpul strilor afective are loc aa-numita rebeliune a scoarei cerebrale, n care sunt
situate centrele instinctelor sau o rbufnire agresiv emoional, care cuprinde persoana
fptuitorului n ntregime. Rolul auxiliar al afectului const n mobilizarea tuturor forelor
umane, n scopul depirii neplcerilor, pe calea descrcrii emoionale i obinerea unei stri

123
optime. n asemenea situaii are loc creterea forei fizice a omului, astfel nct, n momentul de
aflare n starea de afect, este capabil s exercite eforturi fizice colosale, care nu ar fi posibile ntr-
o stare obinuit a individului. [202, p. 52-53] Aceast stare puternic de frmntare sufleteasc
apare ca o stare emoional deosebit de puternic, intervenit rapid (doar pentru cteva minute) i
decurgnd furtunos (n form de explozii). [155, p. 250] Afectul atrage dup sine ngustarea
contiinei, micornd posibilitatea controlului asupra comportamentului. [161, p. 65] Aceast
reacie furtunoas, cu caracter de izbucnire emoional, se epuizeaz destul de repede. Deseori,
n starea de afect se modific obiectivele obinuite ale personalitii. Multe dintre cele ntmplate
sunt percepute n mod neobinuit, ntr-o alt lumin dect acea n care se produce schimbarea
comportamentului obinuit, acesta este orientat spre un cerc limitat de obiecte i fenomene legate
de emoiile persoanei n cauz. [152, p. 226]
Prezena vreunei frmntri puternice sufleteti reduce considerabil capacitatea persoanei
de a-i da seama de caracterul social-periculos al faptelor sale i capacitatea de a le conduce. Prin
urmare, n cazul comiterii vreunei infraciunii n asemenea stri - persist preponderent
momentul afectului intelectual al vinovatului. ns acesta, ntr-o anumit msur, permite
atragerea persoanei vinovate la rspundere penal i n asemenea situaii exist totui o anume
stare sau capacitate intelectiv a individului. Or, n cazul lipsei complete a acestui element, ar
lipsi i vinovia persoanei, fapt pentru care persoana n-ar putea fi tras la rspunderea penal. n
situaiile vizate persoana nu este lipsit complet de contact cu mediul nconjurtor, cum este n
cazul situaiilor cu genez patologic (care ine de starea de iresponsabilitate). n acest sens,
individul este n stare s neleag importana social a faptelor sale i s le conduc. De regul,
n asemenea cazuri se dispune o expertiz psihiatric. n practic, juritii determin prezena
aceastei stri emoionale grave n baza raportului expertului-psiholog.
Ce presupune situaia cnd infractorul a svrit infraciunea sub stpnirea unei puternice
tulburri sau emoii ori starea emoional grav propriu-zis? Este evident c o infraciune
svrit ntr-o stare de tulburare emoional este considerat ca fiind comis n stare de
responsabilitate. Adic, persoanele sunt nsoite de anumite suferine ale psihicului ce constituie
suferine emoionale. n context, unde se identific limita ntre starea emoional grav i starea
obinuit, normal? Care sunt indicatorii strii emoionale a fptuitorului pentru ca aciunile lui
ilegale s primeasc o alt calificare juridic? n acest sens s-a apreciat c diferenele nu trebuie
s fie cantitative, ci numai de natur calitativ. Adic trebuie s se determine limita posibilitii
fptuitorului de a coordona contient i liber comportamentul su i de a-l dirija. Or, dintr-o parte
nu se exclude starea de responsabilitatea a fptuitorului, iar din alt parte, se ofer realitatea
aprecierii i determinrii noiunii de stare emoional grav. Aceast particularitate principal a

124
fptuitorului ntr-o asemenea stare de afect o constituie micorarea posibilitii de reglementare
i coordonare a aciunilor sale - ca urmare a unei inhibri ce se rsfrnge asupra propriei
contiine. n asemenea mod, coincidena sensurilor starea emoional grav i afectul fiziologic
se restrnge asupra posibilitilor fptuitorului de a nelege i a coordona aciunile proprii. [183,
p. 39] La aprecierea adecvat a unor asemenea situaii se pornete de la elaborarea unui
ansamblu de noiuni fracionate, care prezint un mare interes teoretic pentru psihologia i
psihiatria judiciar.
Termenul subit semnific capacitatea de a se petrece ntr-un timp foarte scurt i pe
neateptat, produs ntr-un mod brusc i neprevzut. [30, p. 15] Curgerea unui interval de timp
ntre apariia inteniei i realizarea ei denot lipsa vreunei stri de afect. Totui, obligativitatea
caracterului subit al afectului i la comiterea vreunei infraciuni nu exclude existena unor relaii
de antipatie i ostilitate ntre fptuitor i victim, care pot s se atribuie la o perioad anterioar
comiterii infraciunii.
Provocarea afectiv exist chiar n ipoteza n care a trecut un timp ntre momentul aciunii
provocatorului i acela al svririi infraciunii, dac tulburarea psihic puternica sau emoia a
persistat. Dei, cnd din mprejurrile cauzei rezult c tulburarea contiinei sau emoia
existent n momentul actului provocator s-a agravat simitor, ns a lsat n psihicul inculpatului
dorina de rzbunare sau un alt sentiment josnic, nu se aplic provocarea. Pentru existena strii
de provocare este necesar faptul ca tulburarea psihic sau emoia care a condus la svrirea
infraciunii s fie rezultatul atitudinii victimei i nicidecum a conduitei voluntare a inculpatului.
[128, p. 66]
Aadar, provocarea nu este i nu poate fi ntotdeauna caracterizat printr-o ripost imediat
din partea celui provocat. Or, starea de tulburare sau frmntare psihic capt intensitatea
caracteristic unei stri de provocare numai n urma unui proces de amplificare, care nu are loc
n mod imediat, dar numai dup trecerea unui interval de timp de la producerea actului material
considerat provocator. Limitele strii de provocare sunt strns legate de condiiile concrete
subiective i obiective n care s-a svrit infraciunea. [130, p. 51] Este absolut necesar s se
constate c actul infracional, fcut chiar la un anumit interval de timp, a fost determinat de
starea de tulburare produs prin actul provocator al victimei i c n momentul ripostei aceast
stare de tulburare persist nc. [132, p. 155] Or, motorul aciunii infracionale svrite de cel
provocat i, implicit, cauza care atrage micorarea rspunderii, este anume starea subiectiv a
acestuia - de tulburare sau emoie, determinat fiind de aciunile victimei. Deci, provocarea,
innd de latura subiectiv, apare ntotdeauna ca o circumstan personal a celui provocat.
Prin alte aciuni ilegale ale victimei se neleg: unele acte de violen, nici insulte grave i

125
care, totodat, se caracterizeaz prin nclcarea grosolan a drepturilor i intereselor legitime
ale vinovatului sau ale rudelor acestuia (de exemplu, cauzarea morii sau vtmrii integritii
corporale n rezultatul unor fapte non-violente, samavolnicia, calomnierea etc.), cu condiia c
aciunile ilegale s fi provocat sau s fi putut provoca urmri grave pentru cel vinovat sau
pentru rudele acestuia. [143, p. 138] Apropierea de fptuitor trebuie s fie determinat nu de
factori biologici (grad de rudenie), ci i de factori sociali. Susinem aceast ultim accepiune.
Or, unele raporturi de prietenie ntre indivizi ar putea strni anumite afeciuni, precum i
tulburri afective sau emotive profunde (de exemplu, n caz de trdare, infidelitate).
Legea nu cere s existe o proporie ntre actul provocator i infraciunea cu care s-a
reacionat. [52, p. 679] Or, pentru ca lovirea aplicat sau injuriile adresate inculpatului de ctre
victim s constituie acte de provocare, este necesar ca ele s fi avut o anumit intensitate sau
chiar dac nu, din circumstanele concrete ale cauzei, - s rezulte c au fost de natur s
determine svrirea infraciunii - ca efect al tulburrii sau emoiei. Aadar este important ca
strile de afect s apar n mod subit i s fie provocate de unele aciuni ilegale i concrete din
partea victimei. Dac intenia a fost realizat nu imediat, ci dup scurgerea unui anumit interval
de timp, starea de afect s-a consumat, se va constata prezena inteniei ntr-un motiv de
rzbunare. [198, . 61] n context, afectul prezint o stare deosebit a psihicului omului, care
servete ca baz pentru formarea anumitor motive de comitere a infraciunii. Cu toate c motivul
intotdeauna determin, n acest sens, calificarea, determinarea lui este necesar pentru rspunsul
la ntrebarea: a existat starea de afect la persoana care a comis infraciunea sau nu? n practica
judiciar s-a apreciat c n majoritatea cazurilor de acest gen motivul este cel al geloziei sau al
rzbunrii; ele reprezint un temei pentru aciunile persoanei vinovate de comiterea infraciunii.
Referitor la starea de provocare, exist situaia cnd infractorul a svrit infraciunea sub
stpnirea unei puternice tulburri sau emoii, [131, p. 20] determinate de o aciune provocatoare
din partea persoanei vtmate (nu i a unui martor [129, p. 75]), manifestate prin violen, o
atingere grav a demnitii persoanei sau prin alte aciuni ilicite grave.
Att timp ct nu a avut loc o aciune provocatoare, tot aa de bine ar fi putut ca infractorul
s se cread n faa unui atac care s justifice legitima aprare i, deci, fapta ei s nu fie
considerat infraciune. Or, nu a existat un atac care s justifice aprarea. Atunci cnd se constat
c infractorul sufer de afeciuni organice, care au ca efect creterea impulsivitii, pentru a se
reine aceast atenuant, trebuie s se verifice dac activitatea provocatorului, raportat la fondul
maladiv al provocatului, poate sau nu s-i cauzeze acestuia o puternic tulburare sau emoie sub
stpnirea creia a acionat ulterior. Provocarea const n acte de lovire sau injurie. Se poate,
ns, ca i alte aciuni ilicite grave s fie considerate provocatoare, cum ar fi ntreinerea unor

126
legturi extraconjugale de ctre persoana vtmat cu soul (soia) infractorului. Atenuarea
rspunderii i a pedepsei intervine datorit faptului c, pe de o parte, factorul intelectiv i volitiv
al provocatului n momentul lurii hotrrii infracionale este influenat de starea de puternic
tulburare sau emoie (slbirea autocontrolului), iar pe de alt parte, luarea hotrrii a fost
determinat de conduita intenionat provocatoare a victimei. Starea de puternic tulburare sau
emoie trebuie s existe pe toat durata comiterii aciunii infracionale.
Provocarea presupune c svrirea infraciunii a fost determinat de starea de tulburare,
de revolt, de mnie produs n sufletul subiectului de un fapt al victimei, vtmtor pentru
subiect. i astfel, anume asemenea fapte pot crea acea tulburare psihic a subiectului, care i
explic, ntr-o oarecare msur, aciunea infracional i i micoreaz gravitatea. Raiunea
diminurii pedepsei n caz de provocare o constituie tulburarea psihic sau emoia puternic
cauzat de actul provocrii, care se produce asupra persoanei infractorului i sub imperiul creia
acesta svrete infraciunea. n acest sens, legea prevede o scdere a pedepsei pentru cel care a
comis o infraciune n stare de provocare, dar nu deoarece a fost lovit, ci pentru c lovitura a
produs n psihicul su o tulburare care l-a fcut s piard, n parte, controlul asupra actelor sale,
s-i reduc puterea de stpnire. i anume ntr-o asemenea stare se comite o infraciune - stare
psihic din care pornete rezoluia infracional i voina de a o traduce n fapt, adic, de unde
rezult c provocarea este legat organic de latura subiectiv a infraciunii; este, de fapt, o
circumstan personal a infractorului.

3.3. Vinovia n cadrul conceptului de infraciune i a normei de incriminare


3.3.1. Vinovia penal trstur esenial a infraciunii
n viaa social se pot svri fapte care vatm sau pun n pericol interesele membrilor ei,
fie c:
- aceste interese aparin tuturor, adic colectivitii n ansamblu,
- aparin numai unora dintre ei. [54, p. 94]
Toate aceste fapte, deoarece tulbur ordinea social, sunt antisociale, dar nu pot fi
caracterizate ca infraciuni dect n msura n care sunt incriminate prin legea penal i
sancionate cu o pedeaps. n general, n teoria dreptului penal i n diferite legislaii,
infraciunea este privit prin intermediul a dou puncte de vedere: fenomen social i fenomen
juridic. Deci, orice infraciune este o fapt social, caracterizat pe de o parte de materialitatea i
rezonana social, tulburnd ordinea social, iar pe de alt parte, exprim o anumit poziie a
fptuitorului fa de societate. Or, este un act de conduit social. S-a apreciat faptul c
infraciunea poate fi examinat sub alte aspecte: material (obiectiv), social i juridic.

127
Din punct de vedere material (obiectiv), infraciunea este o activitate ilicit a omului, cu un
grad de pericol social ridicat n raport cu alte forme de ilicit juridic, ca efect al urmrilor ei.
Lund n consideraie cauzele care o determin, cadrul de desfurare i mpotriva cui se
orienteaz, infraciunea este un fapt social-istoric, deoaerece se consum n societate i este
considerat numai pe o anumit treapt a dezvoltrii acesteia, odat cu formarea statului. Este
orientat mpotriva celor mai importante valori sociale ocrotite de stat prin norme de drept.
Faptele de pericol social sunt prevzute n norme juridice i dac sunt svrite, atrag
rspunderea penal. n acest fel, infraciunea devine o categorie juridic. [15, p. 124]
La invocarea infraciunii drept fenomen juridic se face abstracie de caracterul su social i,
n mod necesar, se procedeaz la o definiie formal a infraciunii. i aceasta, tocmai pentru c ea
reflect, n mod exclusiv, evidenierea juridic a faptei penale (ncriminarea i pedeapsa), dar nu
coninutul ei real (atingerea adus unor valori sociale ocrotite de lege). Or, reglementarea
juridic a infraciunii ine seama de principiul legalitii incriminrii, deoarece este exclus
incriminarea prin analogie.
Aadar, o prim sarcin care revine teoriei generale a infraciunii este cea de a defini
conceptul de infraciune. De-a lungul timpului au fost elaborate numeroase definiii, care sunt
susceptibile de a fi clasificate n doua mari categorii:
- definiii formale i, respectiv,
- definiii materiale (substaniale).
Definiiile formale sunt cele care pun accentul nu pe natura faptelor care constituie
infraciuni, ci pe modul n care ordinea juridic reacioneaz la comiterea lor. Cu alte cuvinte,
noiunea de infraciune este definit n raport de consecinele juridice pe care comiterea ei le
atrage. Definiia clasic n materie este cea care arat c infraciunea este orice fapta umana
creia legea i asociaz sanciune penala. [223, p. 163] ntr-o alt ipotez se consider c
infraciunea este orice fapta considerat ca ilicita de ctre form penal care aparine ordinei
juridice n cauz. [250, p. 286]
Definiiile materiale sunt cele care ncearc s surprind caracteristicile substaniale ale
infraciunii, independent de modul concret de formulare legislativ. Aceste definiii sunt dintre
cele mai diverse, n raport de perspectiva (filozofic, sociologic, moral) din care este analizata
infraciunea. n context, din perspective sociologice, infraciunea constituie orice fapt care
tulbur grav ordinea social, din perspectiv moral - infraciunea este un act moralmente
reprobabil. [123, p. 287]
Literatura de specialitate opereaz i cu definiia material a infraciunii, care prezum c
aceasta este acel comportament uman care, n aprecierea legiuitorului, contrasteaz cu

128
scopurile statului i necesit ca sanciune pedeaps. [223, p. 168] Clasificarea definiiilor
infraciunilor n formale i materiale nu epuizeaz ns ntregul domeniu al acestora, cci, de
mai multe ori, autorii recurg la definiie mixt ce conine deopotriv elemente de ordin material
i de ordin formal.
Conform art. 15 CP al Rom, infraciunea este fapta prevzut de legea penal, svrit
cu vinovie, nejustificat i imputabil persoanei care a svrit-o. Infraciunea este singurul
temei al rspunderii penale. [42]
n baza art. 14 CP al RM, infraciunea este o fapt (aciune sau inaciune) prejudiciabil,
prevzut de legea penal, svrit cu vinovie i pasibil de pedeaps penal. Nu constituie
infraciune aciunea sau inaciunea care, dei, formal, conine semnele unei fapte prevzute de
prezentul Cod, dar, fiind lipsit de importan, nu prezint gradul prejudiciabil al unei
infraciuni. [43]
Numeroase CP europene nu conin definiie a acestui concept, considerndu-se c
acestea aparin mai mult doctrinei. Soluia neprevederii unei definiii a infractiunii n CP are
avantajul de a lsa deschis calea evoluiei doctrinei penale. n privina diferitelor modele pe
baza crora poate fi definit infraciunea, s-a mai apreciat [123, p. 288] c, n condiiile existentei
acestei dispoziii legale, doctrina s-a abinut n general de la alte demersuri privind definirea
infraciunii, fiind preferat definiia oferit de ctre legiuitor. n context, s-a apreciat c soluia
contrar poate conduce la nghearea demersurilor n materie ale literaturii juridice, care va
rezista cu greu tentaiei de a se cantona n formularea aleas de legiuitor. Astfel a fost lansat
propunerea ca, ntr-o viitoare formul legislativ, s se renune la o noiune legal a infraciunii.
Noiunea infraciunii cuprinde trsturile eseniale, generale comune tuturor infraciunilor,
-trsturi prin care aceasta se distinge de faptele neincriminate, precum i de faptele prevzute n
alte norme juridice dect cele penale. Chiar dac n normele penale de incriminare este definit
fiecare infraciune n parte, aceasta nu permite cunoaterea noiunii de infraciune. Or, nu pot fi
desprinse din coninutul unei infraciuni trsturile comune tuturor infraciunilor. Din definiia
infraciunii, ns, se deduc trsturile eseniale ale acesteia: fapta prevzut de legea penal,
fapta svrit cu vinovie, fapta nejustificat i fapta imputabil persoanei care a svrit-o
(conform CP al Rom) [42] i fapt (aciune sau inaciune) prejudiciabil, fapt prevzut de
legea penal, fapt svrit cu vinovie i fapt pasibil de pedeaps penal (conform CP al
RM). [43]
n doctrina penal exist multiple modele, n baza crora se definete infraciunea:
ncepnd cu modelul care cuprinde dou trsturi eseniale (elementul obiectiv i subiectiv) pn
la conceperea infraciunii prin prisma a patru trsturi eseniale (fapta, prevederea n legea

129
penal, antijuridicitatea i vinovia).
Referitor la noiunea de tipicitate, iniial s-a considerat c aceasta implic doar o
coresponden ntre elementele obiective ale faptei concrete i cele ale modelului tip prevzut de
norma de incriminare, fr a interesa n acest cadru i elementele subiective. [245, p. 108]
Ulterior, ns, aceast concepie a fost abandonat de doctrina majoritar, astzi admindu-se
ideea c noiunea de tipicitate se refer att la elementele obiective, ct i la elemente subiective
din structura normei de incriminare. n ceea ce privete noiunile de tipicitate i antijuridicitate,
acestea in de constatarea faptului c o anumit conduit uman este una conform cu cea
descris ntr-o norm din Partea special a CP sau legea special; adic acea conduit, care ar
avea un caracter ilicit i care ar contraveni, totodat, ordinei juridice. Pentru ca autorul acestei
conduite s poat fi sancionat, mai este necesar i stabilirea faptului c el este personal
rspunztor de comiterea faptei tipice i antijuridice. n opinia unor autori (F. Antolisei),
antijuridicitatea nu este o trstur de sine stttoare. [223, p. 195] Or, o parte a doctrinei
(concepia bipartit) nu recunoate existena antijuridicitii - trstur autonom a infraciunii,
considerndu-se c ea nu este dect o consecin a tipicitii. n sens contrar, este apreciat faptul
c antijuridicitatea faptei este o trstur general a infraciunii i nu se identific cu tipicitatea.
Cu toate acestea se susine c tipicitatea faptei poate constitui un indiciu cu privire la
antijuridicitate. [8, p. 19] Dup tipicitatea faptei, adic ntrunirea tuturor elementelor prevzute
de incriminarea-tip, urmtorul pas n stabilirea existenei infraciunii l constituie stabilirea
antijuridicitii faptei, adic a mprejurrii c aceasta are un caracter ilicit. O fapt tipic este
antijuridic n msura n care nu este autorizat de o norm legal sau, altfel spus, n msura n
care cu privire la aceasta nu a intervenit vreo cauz justificativ.
n baza celor consemnate, putem constata, neimplicndu-ne n aceste dispute teoretice
pentru a le da o soluie concret n ceea ce privete definirea infraciunii, fiecare dintre cele trei
teorii (bipartit, tripartit, quadripartit) n ceea ce privete conceptul infraciuni iau n
consideraie vinovia - ca trsturile eseniale a acesteia. Comiterea faptei cu vinovie
presupune c n orice act de activitate infracional, pentru ca o fapt s fie relevant pentru
legea penal, nu este suficient ca ea s fi fost material svrit de vreun individ, ci mai trebuie
ca ea s poat fi atribuit sau imputat acestuia, adic s-i aparin lui i s fi fost voit de el.
Ceea ce leag un act de o activitate infracional de autorul ei material este tocmai voina
acestuia. Aceasta, la rndul ei, nu este, ns, privit ca fiind existent sau productoare de
consecine penale, dect atunci cnd s-a manifestat ntr-un mod liber. O manifestare liber, la
rndul ei, nu este posibil fr o manifestare de contiin. Aadar, fapta presupus ca
infraciune, n sensul legii penale, trebuie s fie svrit cu voin i contiin, adic cu

130
vinovie. Or, tocmai de aceea, CP al RM i CP al Rom. prevede c vinovia constituie trstur
esenial a infraciunii. [43; 42].

3.3.2. Vinovia penal - temei subiectiv al incriminrii i al rspunderii penale


Odat ce cunoatem faptul c o infraciune este descris ca fiind o nclcare de drept sau un
comportament ilegal ce a avut loc, apare ntrebarea cine este fptuitorul? sau cine este
responsabil? Pentru a desemna responsabilitatea personal se folosete calificativul incriminare.
Termenul desemneaz un proces social i juridic activ. Odat fiind stabilit nclcarea de drept,
urmeaz s acuzm svrirea acesteia, s-o punem n contul unui anumit individ sau al unui grup
de indivizi. Incriminarea (numit i imputarea nclcrii de drept) unui suspect semnific faptul
c l facem s dea socoteal, s fie rspunztor i supus pedepsei pentru o anumit nclcare de
drept.
Termenul incriminare s-ar putea identifica i cu un proces de investigare. Rezultatul
investigrii reprezint acuzarea nclcrii de drept, raportarea acesteia fa de fptuitorul
rspunztor. Odat ce cunoatem persoana creia i se atribuie infraciunea, calificm aceast
persoan drept rspunztoare sau responsabil. Dac persoanei i se imput nclcarea de drept,
aceasta este vinovat i nvinovit pentru aceasta [34, p.66-69].
Principiul de baz al justiiei penale se exprim astfel: rspunderea penal nu trebuie s
existe n afara unei nclcri de drept imputabile (vinovate, rspunztoare sau nvinovite).
Incriminarea nclcrii de drept reprezint doar ultimul dintre cele trei procese ale imputrii, care
au loc n cadrul investigrii vinoviei pentru o nclcare de drept:
- prima investigare se face asupra faptului dac o aciune uman este presupus ca fiind
svrit n nclcarea legii;
- a doua ntrebare este dac poate fi imputat unei persoane? sau dac este aciunea
persoanei de natur s duc la investigarea asupra vinoviei n svrirea infraciunii?
- a treia investigare reprezint cercetarea faptului, pentru a se vedea dac aciunea care
produce prejudiciul poate fi imputat suspectului - n calitate de aciune culpabil.
n soluionarea problemei celei din urm, precum i pe parcursul celei mai dificile
investigaii privind incriminarea, au aprut dou abordri (n mare msur diferite). Fiecare
dintre ele ofer interpretri diferite termenilor de vinovie, nvinovire i aciune culpabil.
Menionm faptul c interpretrile sunt radical diferite, ns acestea utilizeaz o singur categorie
de termeni, care urmeaz s denumeasc problemele pe care acestea le pun i soluiile pe care le
ofer.
Teoria psihologic investigheaz faptul dac infraciunea este oglindit n contiina

131
suspectului. Principala problem este constatarea dac suspectul a optat pentru comiterea
infraciunii sau dac a fost contient i a prevzut c aciunile sale vor conduce la o infraciune.
Astfel, aplicnd teoria incriminrii, se pare c dac infraciunea este oglindit n contiina
fptuitorului, el este responsabil pentru produsul aciunilor sale. Reflectarea aciunii criminale n
psihicul fptuitorului demonstreaz c aciunea respectiv este cu adevrat a fptuitorului. Din
acest motiv, starea psihic a suspectului reprezint cheia incriminrii. Termenii de culpabilitate
i aciune culpabil sunt interpretai n mod corespunztor pentru a afirma faptul c dac
fptuitorul are starea psihic adecvat, acesta poate fi tras la rspundere pentru faptele sale sau
actus rea. O asemenea abordare a incriminrii este comun multor sisteme de drept, inclusiv
sistemului de drept comun.
n contrast cu cele expuse mai sus se impune abordarea normativ, care, la temeiul
incriminrii, pune accent pe corectitudinea i justeea tragerii la rspundere a unui anumit
suspect pentru o fapt penal. Problema const n faptul dac persoana poate fi acuzat n mod
corect pentru comiterea faptei ilegale. Abordarea aproape c nu este una descriptiv, ci
evaluativ. Incriminarea faptei ilegale nu se ntemeiaz doar pe stri de fapt, ci i pe anumite
evaluri sociale i juridice ale tuturor circumstanelor care au repercusiuni asupra faptului dac
fptuitorul poate fi acuzat n mod corespunztor pentru infraciune.
Problema central a celei de-a doua abordri a stabilirii ilegalitii const n rspunsul la
ntrebarea la ce trebuie s se atepte o persoan din partea altei persoane ntr-o societate
civilizat? Oamenii, inclusiv cei cu dereglri mintale sau cei care acioneaz n situaii de
necesitate extrem pot s se abin ntotdeauna de la svrirea unor fapte ilegale? ntr-o
societate, caracterizat printr-un nivel redus al toleranei fa de natura uman, poate s se
identifice un numr redus al temeiurilor de achitare. Astfel, teoria penal german a preluat
iniiativa n dezvoltarea ideei de nlturare a rspunderii. Cu alte cuvinte, nu poate s existe un
asemenea drept penal ce va pedepsi cu moartea o persoan aflat n naufragiu, care, pentru a-i
salva propria via, mpinge o alt persoan, a crei via este n egal msur n pericol, de pe
bucata de lemn prin care aceasta i-a salvat viaa, deoarece ameninarea cu o asemenea
pedeaps, prevzut de lege, nu poate fi mai grav dect pierderea propriei viei. Un drept
penal de acest fel nu ar putea s aib efectul scontat, din moment ce o ameninare cu un ru,
care este nc nesigur (sentina pedepsei cu moartea), nu poate s depeasc ameninarea cu
un ru care este sigur (necul). Din moment ce aciunea de salvare a vieii unei persoane prin
violen nu trebuie calificat drept nevinovat, ci numai nepedepsibil, juritii calific printr-o
confuzie teribil aceast nlturare subiectiv a rspunderii ca fiind o imunitate obiectiv de
nlturare a rspunderii (conformitate cu legea). [77, p. 235] Factorii care nltur, n acest sens

132
extins, responsabilitatea i incriminarea se numesc temeiuri de nlturare a rspunderii penale.
Prezena unor asemenea temeiuri presupune c fapta poate fi ilegal, dar fptuitorul nu urmeaz
a fi acuzat pentru infraciune. Acest pasaj a iniiat o tradiie a receptivitii fa de temeiurile de
nlturare a rspunderii n dreptul german. Primul CP din 1871, adoptat n perioada lui Bismark,
include art. 54, care recunoate starea de necesitate. Teoreticienii germani au abordat cu
precauie nlturarea rspunderii n baza temeiurilor subiective sau personale i anume
nlturarea rspunderii unui anumit subiect care invoc asemenea temeiuri. Acetia au evitat s
afirme c un comportament care nu duce la tragerea la rspundere se conformeaz, n anumite
privine, cu norma legal. Cu alte cuvinte, comportamentul care nu duce la tragerea la rspundere
rmne n continuare a fi ilegal, adic contrar legii, ns nu este pedepsit.
Toate culturile de drept penal includ att teorii privind nclcarea de drept, ct i teorii ale
incriminrii. Indiferent de limbajele utilizate n ele, aceste teorii exprim aceleai doctrine. De
exemplu, postulatul dreptului comun actus non facit reus nisis mens sit rea (nu poate exista
rspundere penal fr unitatea dintre actus reus (voina vinovat) i mens rea (aciunea
vinovat)). n aceast formul, actus reus nlocuiete fapta ilegal, iar mens rea criteriul de
incriminare. Cu alte cuvinte, nu poate exista rspundere penal n afara unei nclcri de drept
svrite cu vinovie (adic imputabile). Totui, aceast presupunere nu soluioneaz conflictul
dintre teoriile psihologice i cele normative ale incriminrii. De fapt, ambele teorii sunt prezente
i n dreptul comun. Diferena practic dintre acestea const n faptul dac temeiurile de
nlturare a rspunderii sunt percepute ca negri a mens rea (vinoviei sau imputrii) sau ca
excepii, ca invocri ale mrturisirii i evitrii. Astfel, conform CPM (art. 2.02) cauzele de
nlturare a rspunderii nu neag formele vinoviei cerute de lege pentru calificarea infraciunii.
n opinia noastr, ambiguitatea acestor abordri ale incriminrii, aflate n conflict, deteremin
anumite beneficii practice.
Privind vinovia penal n contextul unor principii ale dreptului penal material, menionn
c acestea din urm se concretizeaz n reglementrile juridice, n coninutul acestora i, uneori,
sunt consacrate chiar n texte legislative. n acelai sens sunt i concluziile filosofilor juriti
romni, [120, p. 8] care considera c normele juridice trebuie s-i pstreze consecvena fa de
minimumul de principii fundamentale ce stau la baza lor; aceast consecven trebuie s asigure
unitatea totalitii normelor. n context, acestea sunt nite judeci sintetice apriorice, care nu
deriv din alte cunotine mai generale i care cuprind, n ele, fundamentul altor judeci. [76, p.
631] Astfel, este nendoielnic c legea penal n vigoare s-a situat pe poziiile unor concepii
moderne penale, analogia incriminrii a fost n vigoare o foarte scurt perioad, dar, a fost rapid
nlturat ca profund strin spiritului legislaiei noastre. De asemenea, CP al RM i CP al Rom.

133
n vigoare acord vinoviei importana cuvenit; rspunderea penal subiectiv constituind o
trstur caracteristic legislaiilor enunate i aceasta deoarece vinovia integreaz normele
care se refer la infraciune i la rspunderea penal. Este important, de asemenea, rolul pe care l
acord legislaiile penale manifestrii exterioare, obiective, fiind exclus posibilitatea
condamnrii unei persoane pentru ideile sale, orict de periculoase ar fi, i chiar dac aceste
gnduri, planuri, dorine ar putea fi probate cu ajutorul mijloacelor moderne de investigare a
proceselor psihice (serul adevrului, narcoanaliza etc).
Legalitatea incriminrii, vinovia i manifestarea exterioar sunt caracterizate i luate n
vedere explicit la catalogarea une fapte prejudiciabile drept infraciune.
Conform art. 1 i 2 ale CP al Rom., legea penal prevede faptele care constituie
infraciuni. Nicio persoan nu poate fi sancionat penal pentru o fapt care nu era prevzut de
legea penal la data cnd a fost svrit. Legea penal prevede pedepsele aplicabile i
msurile educative ce se pot lua fa de persoanele care au svrit infraciuni, precum i
msurile de siguran ce se pot lua fa de persoanele care au comis fapte prevzute de legea
penal. Nu se poate aplica o pedeaps ori nu se poate lua o msur educativ sau o msur de
siguran dac aceasta nu era prevzut de legea penal la data cnd fapta a fost svrit.
Nicio pedeaps nu poate fi stabilit i aplicat n afara limitelor generale ale acesteia. [42]
n baza art. 3 CP al RM, nimeni nu poate fi declarat vinovat de svrirea unei infraciuni
nici supus unei pedepse penale, dect n baza unei hotrri a instanei de judecat i n strict
conformitate cu legea penal. Interpretarea extensiv defavorabil i aplicarea prin analogie a
legii penale sunt interzise. [43]
Aadar, n baza principiului legalitii incriminrii i pedepsei, nici o fapt nu poate fi
considerat infraciune, dac, respectiv, nu va exista o lege prin care s se prevad expres acest
lucru (nullum crimen sine lege) i, respectiv, nici o sanciune penal nu poate fi aplicat, dac ea
nu era prevzut de lege pentru fapta comis (nulla poena sine lege). Legalitatea incriminrii i a
pedepsei este una dintre cele mai importante limitri ale lui jus puniendi, ea reprezentnd
principala garanie a securitii juridice a ceteanului n faa dreptului penal. n acest sens, acest
deziderat de securitate presupune, n mod necesar, posibilitatea oricrei persoane de a
cunoate, anterior comiterii, faptele care constituie infraciuni i sanciunile aplicabile n cazul
svririi lor. [124, p. 47]
Prevederea faptei de legea penal este prima condiie de existen a oricrei infraciuni. Or,
aceasta decurge din principiul legalitii incriminrii. n absena acestei condiii, fapta nu poate
constitui infraciune. Corespunderea ntre trsturile faptei concrete i modelul abstract (tip)
prevzut de norma de incriminare constituie tipicitate. O alt condiie a legalitii incriminrii o

134
constituie imperativul lex scripta, prin care se limiteaz, n principiu, sfera izvoarelor dreptului
penal la actele normative i se exclud izvoarele nescrise. Totui, imperativul de securitate
juridic pe care principiul legalitii este chemat s-l garanteze, nu poate fi realizat doar prin
simpla existen a unei norme care incrimineaz anumite fapte, chiar i dac aceasta este ntr-o
form scris. Ea trebuie s mai ndeplineasc o condiie suplimentar i anume cea de a fi
redactat cu suficient claritate (lex certa), astfel nct orice persoan s-i poat da seama dac o
aciune sau inaciune intr sub imperiul normativului. [124, p. 49] Claritatea textului de
incriminare constituie o cerin fundamental ce decurge din principiul legalitii, alturi de
previzibilitatea legii. Potrivit jurisprudenei CtEDO, n cauzele n care este incident art. 7 din
Convenie, principiul legalitii nu este satisfcut prin simpla existen a unei norme de
incriminare, ci aceasta trebuie s mai fie una accesibil.
Dup cum rezult din cele anterior menionate, n realitate, elementul intelectiv al
infraciunii trebuie cel puin presupune cunoaterea sau contientizarea de ctre autor asupra
tuturor elementelor ce caracterizeaz fapta tipic sau, altfel zis, a tuturor elementelor de factur
obiectiv, de a cror ntrunire depinde existena infraciunii. [87, p. 45] n general, proba
factorului intelectiv nu ridic probleme, mai ales n ceea ce privete situaiile existenei unor
elementelor descriptive, explicite folosite n norma de incriminare. n schimb, alta este situaia
cnd este vorba de elemente normative, cnd pentru descrierea unei fapte tip legiuitorul recurge
la anumite noiuni juridice. Cunoaterea elementelor obiective trebuie s fie o certitudine i nu o
simpl posibilitate, dei nu ar fi n mod obligatoriu sau necesar cunoaterea exact a unor detalii
de care nu depinde existena faptei tipice. Totui situaia va trebui apreciat n mod diferit, dup
cum, n ipoteza n care are loc producerea urmrilor accesorii, nu prezint un grad de
probabilitate ridicat. Nu este indispensabil o cunoatere exact a definiiei juridice a noiunii n
cauz, fiind suficient doar ca autorul s aib o reprezentare paralel n sfera laic asupra acesteia.
Bineneles c pentru a proba existena prevederii - se va avea n vedere situaia personal a
autorului, experiena sa de via, pregtirea profesional etc.
Doctrina rus a ncercat o abordare teoretic a problemei de contientizare a ilegalitii
penale a faptei infracionale. n acest sens, au fost apreciate urmtoarele situaii:
a. O prim situaie ar fi cnd fapta infracional este apreciat de ctre persoana
infractorului ca fiind una ilegal, dar ca atare ea este legal; ea este ilegal doar la nivelul
aprecierilor personale. [201, p. 47] n acest sens, se constat c nu s-ar aplica o rspunderea
penal deoarece ar exista un caz care ar nltura caracterul penal al faptei infracionale. [220,
p. 110] n doctrina romneasc [72, p. 879] se apreciaz c subiectiv persoana are contiina c
svrete o infraciune, n timp ce sub aspect obiectiv fapta este una perfect legal. Faptele

135
putative nu au relevan penal. Oricum, i n asemenea situaii incriminarea nu poate fi
determinat de reprezentarea fptuitorului, ci doar de cea a legiuitorului. [225, p. 879] n opinia
noastr, aceast ultim remarc este just i justificat. Dei, nu achiesm la faptul c o
excluderea total a rspunderii infractorului ar rmne ca una nejustificat, deoarece se las
nesancionate gndurile infracionale. [214, p. 57] Or, o asemenea abordare ar contraveni
principiului rspunderii penale subiective. n fapt, nu exist o fapt infracional n cazul unei
simplei gndiri sau a altor procese psihice fr manifestri externe. [55, p. 105]
b. A doua situaie este apreciat n raport cu contientizarea ilegalitii penale a faptei
infracionale, cnd persoana ncalc o alt norm penal dect cea presupus. [220, p.103]
Situaia menionat este apreciat ca fiind susceptibil n urmtoarele situaii: cnd se ncalc o
alt norm care prevede, de fapt, o pedeaps mai uoar dect cea pe care i-a reprezentat-o
(aspectele n cauz sunt extinse i asupra numrului normelor nclcate) i situaia cnd o
norm apreciaz o rspundere mai sever dect norma pe care i-a nchipuit-o persoana
infractorului. n acest ultim caz, persoana presupune eronat c ncalc o singur norm de drept
penal, dar n realitate se ncalc dou sau mai multe din norme de incriminare.
n prima situaie, cnd se ncalc o alt norm prin care legiuitorul prevede o pedeaps mai
uoar dect aceea care i-a reprezentat-o, trebuie s se porneasc de la raiunile tentativei pentru
infraciunea mai grav, adic pentru fapta pe care i-a reprezentat-o. Or, doar ntr-o asemenea
ipotez s-ar putea da prioritate deplin i adecvat inteniei infracionale. n acelai context, n
situaia cnd se ncalc mai multe norme de incriminare, sancionarea n totalitate urmeaz de
asemenea s se refere la o tentativ. n situaiile expuse, sanciunea este oricum una mai uoar
dect fapta reprezentat. n baza acelorai raiuni are loc prezena unui concurs de norme n
planul contiinei persoanei, unde supravieuiesc anume celea pentru care exist ilicitul penal. Iar
acest lucru oricum nu schimb forma i construcia vinoviei penale ca atare. ntr-o asemenea
situaie sancionarea va avea loc dup regulile tentativei i a concursului de infraciuni. [150, p.
90] n opinia noastr, printr-o asemenea apreciere se contraveni principiului legalitii
incriminrii, precum i principiului cogitationis poenam nemo patitur, adic dac s-ar da
prioritate doar inteniei infracionale i nu faptei efectiv comise. n asemenea situaii, corect se
apreciaz c prioritate de apreciere se d concepiei legiuitorului, i nu contientizrii
fptuitorului. [214, p. 57] Normele dreptului penal, dup cum rezult din principiul legalitii
incriminrii, sunt de strict interpretare.
n ceea ce privete situaia cnd ilicitul penal prevede o norm ce apreciaz o rspundere
mai sever dect norma pe care i-a nchipuit c o ncalc, considerm c ar fi mai logic s se
aplice doar acele limite, care ar fi corespunztoare cu fapta nchipuit. n acest context, s-a

136
apreciat c eroarea de drept nu schimb forma i coninutul vinoviei, deoarece prioritate se d
concepiei legiuitorului, i nu contientizrii fptuitorului. [214, p. 57] n aseriunea noastr,
anume aceast abordare a problemei ar corespunde cel mai bine ideei de pericol social manifestat
de ctre persoana infractorului la comiterea infraciunii.
Referitor la situaia n care o norm ce apreciaz o rspundere mai sever dect norma pe
care i-a nchipuit c o ncalc persoana infractorului, considerm c va trebui apreciat dup
urmtoarele raiuni: persoana se afl n mod evident ntr-o neglijen asupra aprecierii situaiei.
[175, p. 23] Astfel dac la baza comiterii infraciunii ar sta necunoaterea sau ignorana legii,
atunci va exista doar o vinovie din culp. [72, p. 879] Or, n cazul inteniei infracionale,
ntotdeauna i n mod implicit ar trebui s existe sau s se presupun o cunoatere a legii penale.
n contextul principiului caracterului personal al rspunderii penale, art. 6 CP al RM
prevede c persoana este supus rspunderii penale i pedepsei penale numai pentru fapte
svrite cu vinovie. Rspunderii penale i pedepsei penale este supus numai persoana care a
svrit cu intenie sau din impruden o fapt prevzut de legea penal. [43] CP al Rom. nu-l
prevede n mod expres ca principiu, dei, dup cum am vzut din cele expuse anterior, principiul
caracterului personal al rspunderii are deplin concordan cu principiul legalitii incriminrii
i a pedepselor. Or, temeiul rspunderii se identific prin textul art. 1 i art. 2 CP al Rom.
Aadar, pentru ca fapta s constituie infraciune, pe lng trstura pericolului social, se
cere i trstura esenial a vinoviei. Dac prima trstur prevzut de lege - pericolul social
privete aspectul obiectiv, material, al infraciunii, trstura vinoviei vizeaz aspectul subiectiv
al categoriei examinate. Fr vinovie nu exist infraciune, nici rspundere penal. Pentru ca
fapta s constituie infraciune, s atrag aplicarea unei pedepse, nu este suficient ca ea s aparin
material fptuitorului, ci trebuie s-i fie imputabil acestuia. Or, fapta poate fi imputat celui care
a svrit-o numai cnd reprezint expresia contiinei i vinoviei sale. [138, p. 230]
n dreptul comparat, se ncearc, de regul, identificarea unui fundament constituional al
acestui principiu, astfel nct el s se impun nu doar judectorului, ci i legiuitorului, dar
soluiile propuse difer de la o legislaie la alta.
Astfel, n dreptul italian, principiul analizat cunoate o consacrare explicit n art. 27 alin.
(1) din Constituie, potrivit cruia rspunderea penal este personal.
n doctrina spaniol se consider c acest principiu este o consecin a principiului
culpabilitii, astfel nct fundamentul constituional al acestuia acoper i caracterul personal al
rspunderii penale.
n teoria francez unii autori apreciaz c principiul caracterului personal al rspunderii
penale se deduce din prevederile art. 8 al Declaraiei Drepturilor Omului i Ceteanului, care

137
este ncorporat n blocul de constituionalitate. [125, p. 74] n art. 5 CP al FR se prevede n mod
expres principiul vinoviei penale, care prevede c persoana este supus rspunderii penale
numai pentru producerea unor fapte (aciuni sau inaciuni) socialmente periculoase i pentru
producerea urmrilor i a rezultatelor social periculoase, n raport cu care a fost stabilit
vinovia acestuia. n legislaia (art. 5 CP al FR) precum i n doctrina rus [144] se indic la
faptul c, la rndul su, principiul vinoviei face trimitere la un alt principiu al dreptului penal -
principiul caracterului personal al rspunderii penale. Deci, principiul vinoviei presupune nu
numai implicarea subiectului din punct de vedere fizic la comiterea infraciunii, ci i o
participaie psihic din partea acestuia.
Unii autori din doctrina romn sunt de prere c, n dreptul nostru, un fundament
constituional al acestui principiu poate fi gsit n art. 23 alin. (1) din Constituie, care consacra
dreptul la libertatea individual i sigurana persoanei. Or, dreptul la sigurana persoanei include
i securitatea juridic a acesteia n raporturile cu puterea. [124, p. 76] n context, caracterul
personal al rspunderii penale constituie una dintre garaniile acestei securiti. Este evident c
simpla prevedere n lege a faptelor care atrag rspunderea penal nu este suficient pentru a
asigura securitatea juridic a ceteanului, att timp ct acesta, dei a avut o conduit proprie
conform cu prevederile legii, i-ar putea vedea angajat rspunderea penal n considerarea
unor infraciuni comise de alte persoane.
n doctrin s-a pus i problema coninutului acestui principiu i a extinderii efectelor sale.
Astfel, trebuie de luat n vedere faptul c acest principiu este susceptibil de dou accepiuni. n
sens strict, implic faptul c terii care nu au participat la comiterea infraciunii nu trebuie s fie
afectai (nici direct i nici indirect) de sanciunea aplicat fptuitorului [133, p. 18]. ntr-o
interpretare flexibil, principiul presupune c doar infractorul trebuie s suporte consecinele
directe i imediate ale comiterii infraciunii, ceea ce nu exclude existena unor efecte prin ricoeu
n dauna altor persoane. Realitatea a demonstrat c aceast din urm accepiune este singura a
crei respectare poate fi n mod realist impus. Or, apariia unor consecine colaterale ine de
specificul sanciunii penale. Persoana uman este o fiin social, iar msurile care o afecteaz au
deseori repercusiuni asupra altor membri ai grupului social. De exemplu, o amend aplicat unui
membru al familiei are nu doar efecte morale, ci i consecine de ordin material asupra celorlali
membri ai familiei. Tot astfel, n situaia n care singurul membru al unei familii care realizeaz
venituri este condamnat la o pedeaps privativ de libertate, este evident c sanciunea penal
atrage importante consecine n plan financiar pentru ceilali membri ai familiei.
n acest context, principala consecin a principiului caracterului personal al rspunderii
penale este interzicerea aplicrii directe a unei sanciuni penale unei persoane n considerarea

138
unei infraciuni comise de o alt persoan.
n acelai sens s-a pus problema compatibilitii cu caracterul personal al rspunderii
penale a acelor dispoziii legale care prevd agravarea rspunderii unei persoane n considerarea
unei infraciuni comise n cadrul unei asocieri ilegale sau n cadrul unei ncierri [135, p. 21].
Este admisibil agravarea rspunderii tuturor participanilor la ncierare din cauza faptului c
unul dintre ei, rmas neidentificat, a comis vtmarea grav? Curtea constituional italian a
considerat c o dispoziie similar din CP italian (art. 588) nu contravine prevederilor art. 27 din
Constituie, cci persoana care particip voluntar la o ncierare i asum rspunderea pentru
forma agravat, fiind previzibil comiterea n aceast mprejurare a unei infraciuni contra
integritii corporale a unui participant.
Principiul caracterului personal nu se limiteaz, ns, la interzicerea angajrii rspunderii
penale pentru fapta altuia, ci vizeaz, n mod implicit, i executarea sanciunilor. Astfel, o
persoan nu poate fi obligat la executarea unei sanciuni penale aplicate altuia, indiferent de
natura relaiilor care leag respectivele persoane. De exemplu, prinii nu pot fi obligai sub nici
o form la executarea sanciunilor penale pecuniare aplicate copiilor lor minori, chiar dac
acetia nu realizeaz venituri. [18, p. 13]
De asemenea, n dreptul penal nu-i gsete aplicabilitate instituia rspunderii solidare din
dreptul civil. Prin urmare, chiar dac mai muli infractori au svrit mpreun o infraciune - ei
nu vor putea fi obligai n solidar la plata amenzii i nici la plata sumei de bani reprezentnd
echivalentul unor bunuri aflate n legtur cu comiterea infraciunii i care trebuie confiscate.
ntr-o astfel de ipotez, pentru fiecare infractor se va aplica o amend distinct i n privina
fiecruia se va dispune n mod distinct confiscarea prii din bunuri de care a beneficiat sau pe
care le-a folosit la comiterea infraciunii. Dei criticat de doctrin, solidaritatea pentru plata
amenzii subzist n unele sisteme de drept pentru anumite situaii. De exemplu, n dreptul
francez, atunci cnd infraciunea a fost comis n participaie - instana poate dispune obligarea
unui participant la plata amenzii aplicate celorlali, atunci cnd acetia sunt insolvabili, iar el
cunotea aceast insolvabilitate. [254, p. 830]
Dac principiul caracterului personal al rspunderii penale exclude pronunarea oricrei
sanciuni penale mpotriva motenitorilor persoanei care a comis infraciunea, lucrurile sunt mai
puin clare n ceea ce privete posibilitatea punerii n executare a unei pedepse pronunate
mpotriva infractorului care a decedat dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare. n
cazul pedepselor privative sau restrictive de libertate este exclus punerea n executare mpotriva
motenitorilor infractorului, iar n cazul pedepsei amenzii, art. -1 CP francez prevede c aceasta
se va executa i de ctre motenitorii persoanei condamnate, dac ea a decedat nainte de plata

139
amenzii. Aceast dispoziie face, ns, obiectul criticilor majoritii doctrinei care apreciaz c, n
pofida tradiiei existente n dreptul francez, soluia meninut i de CP contravine principiului
caracterului personal. [229, p. 754] Ea este n msur s angajeze chiar rspunderea patrimonial
proprie a motenitorilor - atunci cnd cuantumul amenzii depete activul patrimonial i
acceptarea motenirii nu s-a fcut sub beneficiu de inventar. Marea majoritate a legislaiilor
contemporane au renunat la aceast excepie i consider c moartea inculpatului stinge
executarea pedepsei, indiferent de natura ei, aa nct nu este posibil obligarea motenitorilor la
plata amenzii aplicate defunctului (art. 86 CP belgian, art. 130 CP spaniol, art. 171 CP italian
etc.). Aceasta din urm este singura soluie compatibil cu principiul caracterului personal al
rspunderii penale, consacrat expres i de CP al Rom. din 1937 (art. 163). Principiul
caracterului personal trebuie aplicat cu aceeai rigoare, indiferent care ar fi natura pedepsei
aplicate, aa nct nu se poate gsi o justificare rezonabil pentru diferenierea de tratament ntre
pedepsele pecuniare i celelalte pedepse. De asemenea, o amend penal nu se transform, la
etapa executrii ei, ntr-o sanciune civil, i, prin urmare, nu poate fi guvernat de regulile din
dreptul civil nici la aceast etap.
O alt problem s-a pus n doctrin i n practic n legtur cu posibilitatea executrii
msurii de siguran a confiscrii speciale n cazul n care persoana care a comis infraciunea a
decedat, iar bunul a intrat n masa succesoral. Spre deosebire de pedeapsa amenzii, msura de
siguran a confiscrii speciale opereaz in rem, urmrind bunul, chiar dac acesta trece n
patrimoniul altei persoane. De aceea, n majoritatea sistemelor penale europene se admite
confiscarea bunului chiar dup decesul infractorului. [232, p. 778] n acelai sens s-a pronunat i
jurisprudena noastr, soluie mprtit i de doctrin. [8, p. 168] n doctrin s-a propus ca n
acest caz motenitorii s fie obligai la plata echivalentului bunului doar n limita activului
succesoral, indiferent de modalitatea de acceptare a succesiunii. [101, p. 261] Chiar procedndu-
se n acest mod, confiscarea prin echivalent de la motenitori este greu de conciliat cu principiul
caracterului personal al rspunderii penale att timp ct nu se poate stabili c echivalentul
bunului se afl n masa succesoral.
Un ultim aspect legat de caracterul personal al rspunderii penale l reprezint
compatibilitatea acestuia cu rspunderea penal a persoanei juridice. [125, p. 59-64] n context,
se consider de unii autori c a consacra rspunderea penal a unei persoane juridice presupune,
n realitate, a angaja rspunderea penal a tuturor indivizilor care o compun, a sanciona fr
distincie vinovaii i nevinovaii, conducnd la admiterea rspunderii penale pentru altul, ceea
ce nu poate fi acceptat. Chiar dac decizia a fost luat de majoritatea membrilor, este considerat
injust sancionarea celor care nu au aprobat-o, pentru simplul motiv c sunt membri ai aceleiai

140
persoane juridice. Condamnarea pronunat mpotriva grupului, n ansamblu, are ca efect
atragerea asupra persoanei juridice i a membrilor nevinovai a blamului i consecinelor
pgubitoare ale unei condamnri penale nemeritate, cci pentru un acionar, amenda aplicat
societii echivaleaz cu diminuarea veniturilor sale. De aceea, se apreciaz c aciunea penal
nu poate fi ndreptat dect mpotriva autorilor i complicilor prezumai ai infraciunii i numai
cei a cror vinovie a determinat comiterea infraciunii pot fi declarai responsabili i
condamnai. [237] A spune c este sancionat o persoan juridic nseamn, n opinia unor
autori, a recunoate c se recurge la o sancionare colectiv i c sunt pedepsii i membrii
nevinovai - doar pentru a asigura certitudinea sancionrii celor vinovai. Entitile colective
trebuie s intre n sfera dreptului penal doar atunci cnd indivizii care le compun constituie o
asociaie criminal, caz n care apartenena la aceast grupare constituie infraciune pentru
fiecare n parte. Atunci, ns, cnd nu toi membrii sunt implicai n activitile infracionale ale
gruprii, sancionarea lor prin intermediul pedepsei aplicate persoanei juridice nu poate constitui
dect o surs de injustiie. S-a susinut, ns, i s-a argumentat opinia c rspunderea penal a
persoanelor juridice nu intr n conflict cu caracterul personal al rspunderii. [125, p. 112-113]
n contextul corelaiei ntre principiul legalitii rspunderii penale i temeiul subiectiv al
acesteia, constatm c acest principiu se desprinde din dispoziiile art. 15 alin. (2) CP al Rom., n
care este prevzut c infraciunea este singurul temei al rspunderii penale. Dac fapta, chiar
prevzut de legea penal, nu ntrunete trsturile unei infraciuni, nu va exista nici rspundere
penal. n aceste cazuri, aciunea penal nu poate fi pus n micare, sau dac totui a fost pus,
nu mai poate continua i, ca atare, se dispune scoaterea de sub urmrire penal sau achitarea. [15,
p. 9]
Astfel, referitor la distincia rspunderii fa de noiunile de vinovie sau culpabilitate i
imputabilitate, cu care acestea se confund adesea, doctrina francez precizeaz: pe cnd
culpabilitatea este elementul moral al infraciunii, adic raportul psihic ntre subiect i conduita
sa, imputabilitatea este o stare sau o calificare a subiectului nsui. Pentru ca s existe rspundere
penal n sens strict, trebuie ca delincventul s fi comis o fapt cu vinovie (culpabilitate) i ca
aceast fapt s i poat fi imputat (imputabilitate). [258, p. 293] Culpabilitatea este o noiune
moral agentului i care ine caracterul acestuia. Culpabilitatea este indisolubil legat de blamul
pe care l provoac judecat de referin i gradul de culpabilitate este apreciat n vina
culpabilului. Dar este, n acelai timp, o noiune psihologic n msura n care adevratul
culpabil resimte el nsui n propria contiin o tulburare intelectual care-i perturbeaz linitea
psihic.
n ceea ce privete imputabilitatea stricto senso, ea reprezint o aptitudine sau o vocaie la

141
culpabilitate i rspundere. De aici poate decurge i ideea c imputabilitatea reprezint o
aptitudine de a merita sanciunea sau de a beneficia de sanciune de a merita sanciunea. n acest
context s-ar pune accentul pe caracterul educativ i resocializant al sanciunii, respectiv i pe cel
retributiv. [41, p. 217]
i n aa fel, dup cum se apreciaz corect, n viziunea noastr, rspunderea penal, n
sensul de consecin juridic a infraciunii, poate fi angajat, n cazul comiterii unui fapt material
prevzut de legea penal, numai dac se constat ndeplinirea condiiilor de vinovie
(culpabilite) i responsabilitate (imputabilite) cerute de lege. Ca un rezumat, s-ar putea afirma c
rspunderea penal este condiionat de existena vinoviei sau culpabilitii i a imputabilitii.
[41]
Un alt principiu de baz ar fi cel al aplicrii i executrii pedepsei numai n temeiul
svririi unei infraciuni. ntrunirea elementelor constitutive ale unei infraciuni determinate
(elemente obiective i subiective) constituie singura justificare pentru tragerea la rspundere a
unei persoane, pentru aplicarea i executarea pedepsei. n acest sens, legea penal exclude
posibilitatea msurilor ante delictum, orict de evident ar fi starea de pericol a unei persoane
sau orict de condamnabil ar fi modul de existen al acesteia; dac cel n cauz n-a svrit nici
o fapt prevzut de legea penal, rspunderea nu poate s intervin. Este posibil, ns, ca
rspunderea penal s intervin chiar nainte de producerea unui rezultat al faptei prevzute de
legea penal, dac se poate reine existena condiiilor tentativei n manifestarea exterioar a
fptuitorului. [10, p. 44-47]
Astfel, tiina dreptului penal, bazat att pe realitatea raporturilor dintre elementele
obiective i subiective ale infraciunii, ct i pe raporturile dintre infraciune i totalitatea
relaiilor sociale n care a fost svrit, a elaborat principiul dup care rspunderea penal poate
s aib loc numai n cazul existenei unui raport juridic penal, adic, numai cnd se dovedete c
persoana respectiv a comis o infraciune. [25, p. 18] i pornind de la acest principiu, s-a
cristalizat opinia c unicul temei al rspunderii penale l constituie infraciunea. [93, p. 306-309]
i acest fapt l considerm justificat. Or, nu poate o situaie abstract s fie temei pentru un fapt
real, aa cum este prevzut n CP al RM (conform art. 51 alin. (1) CP al RM, temeiul real al
rspunderii penale l constituie fapta prejudiciabil svrit, iar componena infraciunii,
stipulat n legea penal, reprezint temeiul juridic al rspunderii penale [43])
Cu referire la legtura dintre periculozitatea social a infraciunii i vinovie, n dreptul
penal se arat c periculozitatea social a faptei constituie unul din temeiurile rspunderii
penale. Or, deoarece un alt temei al rspunderii penale este vinovia, problema legturii
vinoviei cu periculozitatea social reprezint o importan deosebit. [217, p. 167]

142
n o mare parte a aseriunilor analizate, s-a identificat faptul c periculozitatea social a
faptei infracionale este determinat de un ansamblu de elemente, unele obiective, altele
subiective, unele mai importante, altele mai puin importante, [96, p. 8] i, n primul rnd, de cele
cuprinse n coninutul infraciunii [25, p. 79-84] (la care se mai adaug frecvena faptei,
rezonana social, [96, p. 160] circumstanele atenuante sau agravante [23, p. 11]). Pe de alt
parte, n acest sens s-a mai menionat c ncercarea de a scoate din periculozitatea social un
temei al rspunderii penale i din vinovie - un alt temei, ar fi lipsit de orice baz tiinific. Or,
vinovia reprezint n realitate unul din elementele necesare care imprim infraciunii caracterul
socialmente periculos, ea nu poate fi acceptat drept alt temei al rspunderii penale, alturi de cel
al periculozitii sociale. Prin urmare, dac s-ar accepta - ca temei al rspunderii penale -
periculozitatea social a faptei, nu s-ar putea accepta - ca alt temei - vinovia. i n acest fel
unicul temei al rspunderii penale l constituie infraciunea, adic acea fapt socialmente
periculoas, care este interzis de legea penal i svrit cu vinovie. [86, p. 10] Este adevrat
faptul c aprecierea adecvat a periculozitii sociale a aciunii sau a inaciunii infracionale de
ctre individ poate constitui un factor determinant al clasificrii infraciunilor, precum i cel al
numirii i aprecierii pedepselor. [181, p. 33] Diferenierea gradului de periculozitate social a
faptelor antisociale este evideniat de ctre societate i prin sanciunile care se prevd pentru
svrirea lor. [91, p. 157] Mai mult dect att, considerm c acesta mai este unul relevant i la
aprecierea gradului i formei de vinovie penal.
Este invocat n doctrina romn [36, p. 153-154] c trebuie fcut distincia ntre pericolul
social generic (abstract) i pericolul social concret. Or, totui noiunea de pericol social nu face
dect s ntregeasc condiia prevederii faptei de legea penal, iar legiuitorul incrimineaz doar
faptele care prezint pericol social, care aduc atingere valorilor ocrotite de legea penal. Astfel c
n temeiul principiului minimei intervenii, ultima raito a dreptului penal, legiuitorul este inut s
aleag dintre valorile recunoscute de societate, care, datorit importanei lor, nu ar putea fi
protejate ntr-un mod eficient prin mijloace aparinnd altor ramuri de drept. n context, cerina
ca fapta s fie prevzut de legea penal exprim ideea c ea prezint pericol social. [124, p. 293]
Potrivit CP al Rom. i CP al RM, dei in abstracto orice fapt incriminat prezint un pericol
social, ns, in concreto, ar fi posibil ca fapta comis de o persoan s nu ating gradul minim de
pericol social necesar calificrii faptei ca infraciune. Astfel, conform art. 14 alin. (2) CP al RM,
nu va constitui infraciune aciunea sau inaciunea care, dei, formal, conine semnele unei fapte
prevzute de prezentul Cod, dar, fiind lipsit de importan, nu prezint gradul prejudiciabil al
unei infraciuni. [43]
O alt viziune [10, p. 25] apreciaz c este discutabil dac se identific existena

143
infraciunii cu existena rspunderii penale. Or, dup cum infraciunea este temeiul,
rspunderea penal are o existen distinct de cea a infraciunii, deoarece aceasta din urm
apare ca o entitate independent de efect (de rspundere penal). Numai ntr-o asemenea
accepiune (a independenei cauzei de efect) ar putea fi conceput posibilitatea nlocuirii
rspunderii penale cu o rspundere cu caracter administrativ i ar fi posibil nlturarea
rspunderii penale, meninndu-se existena infraciunii. Identificarea existenei infraciunii cu
cea a rspunderii penale ar conduce la ideea c acolo unde nu exist infraciune, nu exist nici
rspundere penal. ns acolo unde exist infraciune, va exista, cu necesitate, rspunderea
penal, fr posibilitatea nlocuirii acesteia i, tot n acest fel, fr a fi posibil i o nlturare a
rspunderii penale independent de nlturarea existenei infraciunii. Cauzele care, n prezent,
nltur rspunderea penal ar deveni cauze care nltur sanciunea (ntocmai ca n concepia CP
italian). [52, p. 7]
n concluzie, ntregul edificiu al dreptului penal romn se fundamenteaz pe principiul
rspunderii subiective. Nu este, astfel, suficient s se constate o nclcare a legii penale n sensul
ei material, adic propriu-zis a vreunei dispoziii a legii penale. Dup cum afirm unul dintre
autori pentru a se angaja rspunderea penal, considerm c trebuie constatat faptul dac
persoana n cauza avea reprezentarea caracterului ilicit al faptei sale ori l-ar fi putut avea n cazul
infraciunilor neintenionate sau din culp [100, p. 37]. O conduit conform cu cerinele legale
trebuie s fie apreciat i prin prisma chiar, uneori, a unor criterii personale sau pur individuale.
n context, s-ar putea constata faptul dac persoana a avut sau putea ndeplini acea condiie a
reprezentrii sau cunoaterii legii penale.
Infraciunea - ca unic temei al rspunderii penale, este un fenomen social, periculos pentru
societate, compus din mai multe elemente obiective i subiective. i n aa fel absena chiar a
unui singur element din coninutul infraciunii exclude i existena ei ca fenomen social-juridic.
Fr aceast legtur, fapta respectiv, orict ar fi de periculoas pentru societate prin natura ei,
nu poate s mbrace haina juridic de infraciune. De aceea, tiina dreptului penal situeaz latura
subiectiv a infraciunii printre problemele cele mai nsemnate ale dreptului penal, studiindu-i
amnunit toate elementele componente i formele ei de manifestare. [86, p. 11] Drept
consecin, n dreptul penal, pentru ca o persoan s fie nvinuit de svrirea unei infraciuni
nu-i suficient ca ea s fi comis n realitate fapta ncriminat de lege, sub aspect material, ci mai
este necesar s se stabileasc c acea fapt aparine autorului i sub aspect subiectiv, adic este
comis cu vinovie.

144
3.4. Vinovia n cadrul conceptului de coninut al infraciunii
Pentru ca o fapt concret s atrag rspunderea penal, ea trebuie s poat fi ncadrat n
tiparul stabilit de norma de incriminare, cu alte cuvinte s fie tipic. Dei literatura de specialitate
din ultimele decenii a ajuns la un consens cu privire la includerea n coninutul tipicitii att a
unor cerine de ordin obiectiv, ct i a unor elemente de factur subiectiv, nu exist, ns, un
punct de vedere unitar n ceea ce privete sfera acestor elemente.
n contextul celor enunate anterior, cunoaterea infraciunii nu se poate limita numai la
trsturile sale generale, ci impune o analiz a structurii, elementelor ei. Considerm c n cadrul
oricrei infraciuni se evideniaz dou elemente: unul material (latura obiectiv) i unul psihic
(latura subiectiv), dar n nici un caz acestea nu pot fi privite separat de fptuitor i de valorile
sociale lezate prin aciunea (inaciunea) respectiv. Or, fr fptuitor i valori sociale lezate nu
poate fi vorba de aciuni (inaciuni) penale i de vinovie. Aadar, dac nu se aduce atingere
acestor valori sau atingerea este minim, aciunea sau inaciunea (elementul material) nu are
caracter infracional, deoarece nu a lezat un obiect ocrotit de legea penal.
Referitor la vinovia penal, aceasta nu exist ca ceva n sine, ci este strns legat de o
anumit persoan concret, care trebuie s aib o anumit vrst, s fie responsabil i s
acioneze n anumite condiii subiective, de asemenea, concrete. Astfel c numai indivizii pot fi
subieci ai aciunii sau inaciunii. Or, numai individul percepe, gndete, hotrte i exercit
impulsuri intenionate. [78, p. 144] Unii autori consider c aspectele subiective ale tipicitii se
cer analizate doar n cazul infraciunilor intenionate, alii - admit c i n cazul infraciunilor
neintenionate. [124, p. 308] n opinia noastr just i adecvat apare faptul c tipicitatea
presupune n egal msur un element obiectiv i un element subiectiv. [124, p. 308] Acest ultim
element - indiferent de faptul n ce form este incriminat infraciunea: ntr-o form intenionat,
din culp sau cu o intenie depit.
n ordinea de idei evideniat, fr a ne propune s redm ntreaga disput doctrinar n
jurul acestei chestiuni, vom considera c tipicitatea se analizeaz, n principal, prin prisma
urmtoarelor elemente: subiectul, obiectul, latura obiectiv i latura subiectiv. Indiferent care
dintre condiiile menionate nu sunt satisfcute, o fapt concret nu se va mai ncadra n tiparul
prevzut de norma de incriminare, cu alte cuvinte nu va fi tipic. De altfel, toate opiniile
doctrinare n care se analizeaz diverse infraciuni trateaz cele patru elemente. [52, p. 309]
Apreciem c toate cele patru elemente aparin n egal msur tipicitii. Or, astfel se poate
pune capt unei dispute tradiionale n doctrin cu privire la elementele constitutive ale
infraciunii. [124, p. 309] Unii autori sunt de prere c toate cele patru elemente menionate sunt
constitutive ale infraciunii, [18, p. 140-142] n timp ce alii consider ca elemente constitutive

145
doar latura obiectiv i latura subiectiv, interpretnd c obiectul i subiectul sunt doar factori
sau condiii preexistente ale acesteia. [94, p. 101] S-a mai susinut i prerea c n realitate, de
toate cele patru elemente se leag o serie de condiii - de a cror ndeplinire depinde realizarea
conduitei tipice, prevzute de norma de incriminare. Mai trebuie precizat faptul c, pe lng cele
patru elemente pe care le regsim n cazul oricrei infraciuni, uneori incriminarea-tip conine i
alte condiii suplimentare, cum ar fi cele referitoare la loc, mod de comitere a infraciunii, la scop
urmrit de fptuitor etc. [124, p. 309]
Dei corect se susine opinia c doar atunci cnd legiuitorul menioneaz subiectul
(funcionar, cetean etc.) i obiectul (s fie un bun ce aparine avutului public) acestea fac parte
din coninutul infraciunii. Or, n asemenea cazuri legiuitorul precizeaz c infractorul trebuie s
aib o anumit calitate pentru a se realiza coninutul unei anumite infraciuni (subiect special), pe
cnd n celelalte cazuri orice persoan care ntrunete condiiile minime cerute de lege poate
svri infraciunea (subiect general) fr a fi necesar o calitate special [135, p. 71]. Aceeai
este situaia i cu privire la obiect. [18, p. 142]
n ipoteza acestor opinii contradictorii s-a propus eliminarea din terminologia expresiei
elementele constitutive ale infraciunii obiectul i latura obiectiv, subiectul i latura
subiectiv, deoarece coninutul noiunilor este redat de trsturile care le deosebesc de alte
noiuni, iar nu de elementele constitutive. Astfel, s-a propus c n locul expresiei elemente ale
infraciunii s se foloseasc acea de trsturi ale infraciunii, prin care se nelege totalitatea
trsturilor, nsuirilor sau notelor care, potrivit legii penale, distinge fapta infracional de
toate celelalte categorii de fapte umane. Iar acestea ar fi: trsturi generale ale infraciunii,
trsturi particulare ale infraciunii (comune grupelor sau subgrupelor de infraciuni) i trsturi
individuale (artate n norma penal de incriminare). [84, p. 25-26]
n opinia noastr, corect se apreciaz c, dac trsturile generale permit distingerea
infraciunii de alte fapte umane neprevzute n nici o norm juridic sau de cele prevzute n alte
norme dect cele penale, nu nseamn c se cunoate din ce se compune o infraciune, care este
structura ei. Apoi nu se tie n ce constau trsturile particulare (de grup sau de subgrup) n
raport cu cele individuale. [18, p. 142]
Considerm c trsturile (de fapt caracteristicile) privesc cele patru elemente ale
infraciunii. Or, dac acestea sunt comune sau tipice oricrei infraciuni, caracteristicile lor sunt
cele n baza crora se distinge o infraciune de orice alt infraciune - fie din aceeai grup, fie
din alt grup, precum i de o fapt neincriminat. Deci, indiferent ns de opiniile exprimate,
pentru cunoaterea structurii infraciunii este necesar analiza obiectului i subiectului ei; n
concret va trebui stabilit dac au fost lezate anumite valori sociale, care anume din ele i n ce

146
msur, precum i cine este fptuitorul, pentru a se constata dac poate fi subiect al infraciunii.
Numai atunci poate rspunde penal, iar tragerea efectiv la rspundere penal are loc n mod
difereniat dup cum este: minor, major, subiect special etc. n fine, de fapt cele patru elemente
formeaz o unitate dialectic - infraciunea. Analiza lor n mod distinct se face numai din motive
didactice, metodologice. [18, p. 143]
O realitate de necontestat este c ntre toate laturile fiecrui obiect ori fenomen, pe de o
parte, exist o legtur indisolubil i o condiionare reciproc, care asigur unitatea obiectului
sau fenomenului, iar, pe de alt parte, aceleai laturi sunt opuse, pozitive i negative, cu tendine
diferite de dezvoltare. Toate fenomenele sociale, orict de simple sau complexe ar fi ele, cuprind
n coninutul lor, n msuri diferite, sub forme variate, pe lng elementele de natur material, i
o serie de elemente care in de natura spiritual a fiinei umane. Acestea din urm, tocmai pentru
c in de forul luntric al omului, de particularitile lui spirituale, care au un caracter oarecum
mai ascuns, mai greu de explorat. ns, cu tot caracterul su mai nchis, mai intim, latura
spiritual din fenomenul social poate fi totui cunoscut. [86, p. 67]
Pe msura dezvoltrii societii, cunoaterea laturii spirituale a fenomenelor sociale devine
tot mai necesar. i aceasta deoarece orice fapt a omului, care gndete i se conduce liber n
viaa social, reprezint ntotdeauna o manifestare concret, o exteriorizare a fiinei sale, a
poziiei spirituale fa de raporturile sociale, pe care le cunoate, fa de mediul ambiant n care
i desfoar activitatea cotidian, n vederea agonisirii bunurilor materiale i spirituale necesare
traiului. Deci, omul, prin faptele sale concrete, demonstreaz n modul cel mai pregnant societii
fie acordul, fie dezacordul su fa de relaiile sociale existente, fa de tot ansamblul normelor
de conduit moral i juridic [17, p. 38].
Astfel, contiina social i cea individual, dei au unele trsturi comune, n sensul c
ambele sunt funcii ale creierului uman de reflectare subiectiv a lumii obiective, se deosebesc,
totui, ntre ele prin mai multe trsturi. n context, se evalueaz dependena relativ a contiinei
individuale de cea social. n aceast privin, psihologia a stabilit c cele dou contiine se
deosebesc ntre ele prin mai multe trsturi:
Contiina social aparine unui grup de oameni n relaii sociale unul cu altul, ca o
activitate psihic comun. Pe cnd cea individual aparine ntotdeauna unei singure persoane.
Contiina social este determinat de existena social n mod direct, iar cea individual,
de regul, este determinat de contiina social, care reflect existena social cu toate aspectele
ei de baz. Contiina individual reflect, dup particularitile psihice individuale, att
existena social, ct i contiina social.
Cele dou contiine au curbe de dezvoltare diferite. Dezvoltarea contiinei sociale

147
urmeaz, aproape fidel, curba dezvoltrii societii respective, cu toate particularitile sale, iar
dezvoltarea contiinei individuale urmeaz, aproape fidel, cu o necesitate inevitabil, curba
vieii individului.
Datorit culturii acumulate de-a lungul istoriei, contiina social are un pronunat
caracter impersonal, pe cnd cea individual totdeauna este personal. Pe aceast baz,
contiina social are un caracter imperativ, normativ, diriguitor, sftuitor etc., n care se arat
ce trebuie i ce nu trebuie s se fac, ce este bine i ce nu este bine, pe cnd contiina
individual i nsuete, de regul, acest coninut, direct sau indirect, de la contiina social,
cu tririle de nuan personal, n funcie de particularitile psihice ale fiecrui individ.
Contiina social este determinat de cultur i de ideologie, iar contiina individual,
dup ce s-a format, se elibereaz de controlul direct al societii, are un caracter intim de
convingere personal, de concepii proprii.
Contiina social este deschis, exteriorizat, de conduit, de manifestare vizibil, pe
cnd contiina individual are un caracter luntric, cunoscut numai de persoana creia i
aparine, necunoscut de cei dinafar dect numai prin expresii sau conduit.
Contiina social este o activitate cultural, spiritual, ideologic i psihologic a
societii, iar cea individual este o manifestare a activitii nervoase superioare a individului.
[108, p. 110-112]
Aadar unele dintre faptele omului sunt contrare relaiilor i intereselor sociale, sunt att de
periculoase pentru societate, nct statul este silit s le ncrimineze, socotindu-le infraciuni,
prevznd posibilitatea aplicrii diferitor sanciuni penale persoanelor care se fac vinovate de
svrirea lor. n asemenea situaii, societatea reacioneaz penal, pentru c socotete
infraciunea ca un ru obiectiv, ca o aciune care-i tulbur ntr-un fel sau altul existena,
activitatea, desfurarea, dezvoltare. [107, p. 550] i pentru c autorul ei a dovedit, prin
comportamentul su, c metodele i mijloacele nepenale, folosite de societate n formarea i
educarea lui ca cetean, au fost insuficiente, slabe. Astfel, sanciunea penal este ultima
ncercare a societii de a reeduca, prin mijloace de constrngere, pe infractori i un mijloc
eficace de prevenire a infraciunilor, ca cele mai periculoase fapte pentru propria sa existen.
Infraciunea - ca fenomen social, cuprinde n coninutul su mai multe elemente
componente, care se afl ntr-o strns legtur reciproc, determinndu-se, influenndu-se
unele pe altele. Ca orice fapt a omului, infraciunea cuprinde n mod obligatoriu dou categorii
de elemente componente: obiective (n care intr obiectul i latura obiectiv) i subiective (adic
subiectul i latura subiectiv). [55, p. 70-81]
ntre aceste elemente componente, pe de o parte, exist o unitate dialectic, o legtur

148
reciproc, iar, pe de alt parte, sunt de natur diferit i continuu au tendine contrare. [86, p. 69]
Aceast unitate dialectic dintre elementele constitutive ale infraciunii a fost evideniat n
multe lucrri de specialitate. Astfel, dup o prere trsturile, care sunt specifice noiunii de
infraciune, se gsesc ntr-o strns i interdependent legtur, iar existena lor, necesar,
realizeaz tocmai unitatea acestei noiuni juridice. [116, p. 274] Drept consecin, i vinovia
nu are o via proprie, rupt de celelalte elemente ale infraciunii. [99, p. 903] n alte lucrri,
chiar dac nu se indic la rolul obiectului i subiectului n realizarea unitii dialectice a faptei
socialmente periculoase, se analizeaz totui despre legtura indisolubil dintre latura obiectiv
i cea subiectiv a infraciunii. [102, p. 90-91] B. Brauntein, [29, p. 173-175] dei nu insist
asupra legturii dintre obiectiv i subiectiv, dezvolt latura subiectiv a infraciunii nct se
deduce cu uurin interdependena dintre toate elementele coninutului infraciunii.
Vinovia element principal al coninutului infracional. Cnd s-a dezlipit contiina
individului de contiina grupului i individul a format o personalitate, atunci, condamnarea nu
mai este dat de tradiie, ci de aceast dat n virtutea unor principii care decurg dintr-o ordine
de drept, adic din caracteristici individuale i particulare ale individului, menioneaz autorul
C. Rduleascu-Motru. [111, p. 88]
n acest fel s-ar putea remarca faptul c pentru existena vinoviei trebuie s se constate
responsabilitatea fptuitorului (discernmntul). Astfel, numai o persoan responsabil, cu
discernmnt, poate fi considerat i apreciat ca fiind vinovat. [50, p. 115] Pentru a fi n
msur s exprime relevana penal a vinoviei, subiectul trebuie s aib aptitudinea de a se
autodetermina n cunotin de cauz sau capacitatea bio-psihic de a aciona n contiin de
cauz; [52, p. 393] adic acea capacitatea psiho-fizic de a nelege caracterul faptelor sale, de a-
i da seama de valoarea i de urmrile lor, precum i de a-i determina i dirija n mod normal
voina n raport cu aciunile proprii; [19, p. 154] capabil s neleag libertatea i necesitatea
aciunilor sale [90, p. 103] i s le dirijeze n mod contient. [27, p. 59] De fapt, aceast
aptitudine sau capacitate (discernmntul) constituie o premis a vinoviei. [36, p. 87] n opinia
noastr, aceast trstur de baz a subiectului infraciunii, persoan fizic, constituie un temei
sau o premis a ntregului aspect subiectiv al infraciunii.
Ca prim element al vinoviei, responsabilitatea presupune aptitudinea subiectului de a
adopta o conduit conform cu exigenele ordinei juridice; adic capacitatea de a nelege
semnificaia antijuridic a faptei sale i de a-i dirija conduita n consecin. De aceea, existena
responsabilitii presupune un anumit grad de maturizare a persoanei umane, dar i o stare bio-
psihic de natur a-i permite subiectului s cunoasc semnificaia actului su i s-i dirijeze ntr-
un anumit mod conduita.

149
Responsabilitatea este aptitudinea persoanei de a-i da seama de faptele sale, de
semnificaia social a acestora, precum i de a-i putea determina i dirija n mod contient
voina n raport cu aceste fapte. [36, p. 208] n mod similar este definit responsabilitatea i n
majoritatea lucrrilor din doctrina strin. Responsabilitatea presupune, deci, existena a doi
factori: un factor intelectiv i altul volitiv. Factorul intelectiv implic aptitudinea subiectului de a
se orienta n lumea exterioar pe baza unei percepii nealterate a realitii, adic, nti de toate,
capacitatea de a nelege semnificaia propriului comportament i de a evalua posibilele
consecine (pozitive sau negative) asupra terilor. Factorul volitiv presupune capacitatea de
control asupra impulsurilor de a aciona i de a-i dirija conduita pe baza unei motivri raionale.
[232, p. 297]
Raiunea de a considera responsabilitatea drept o condiie a vinoviei poate fi relevat prin
prisma mai multor elemente:
- concepnd vinovia, n cadrul teoriei normative, ca un repro privind conduita autorului,
este limpede c un astfel de repro nu-i gsete locul dect n cazul unei persoane care poate
nelege semnificaia actului su i ar putea s-i dirijeze conduita n alt mod;
- rolul preventiv-educativ al pedepsei nu poate fi conceput dect cu privire la o persoan
care dispune de capacitatea de a nelege semnificaia ameninrii pedepsei eventuale i,
respectiv, a pedepsei efectiv aplicate.
Latura subiectiv cuprinde acele elemente de natur spiritual din coninutul infraciunii,
care leag fapta material de autorul ei, adic de subiectul care a svrit-o, [85, p. 12] ea, de
fapt, constituind caracteristica ntregii activiti psihice a persoanei legat de svrirea faptei.
[24, p. 88] Ea, la rndul ei, cuprinde i totalitatea condiiilor privitoare la atitudinea psihic a
fptuitorului fa de activitate svrit - condiii cerute de lege pentru ca acest act s constituie
infraciune. Aceste elemente constituie nite condiii care privesc atitudinea contiinei i a
voinei fptuitorului fa de aciunea sau inaciunea - elementul material al infraciunii, respectiv
fa de urmarea imediat, precum i fa de legtura de cauzalitate dintre acestea.
Aceast latur, fiind alctuit din elemente intelective i volitive, este prezent n
coninutul constitutiv al fiecrui tip particular de infraciune. Aceasta presupune c, ea trebuie s
coexiste, alturi de celelalte elemente ale tipicitii. Indubitabil este faptul c, drept component
esenial i indispensabil al acesteia este vinovia. Cu ct este mai contient individul de
urmrile periculoase ale faptelor sale, cu att vinovia lui este mai mare. Or, acest principiu de
individualizare a rspunderii infractorilor nltur cu totul consecinele pozitiviste i idealiste
asupra rspunderii penale a individului. [57, p. 622] Aadar, fiind la rndul ei o caracterizare a
ntregii activiti psihice a persoanei legat de svrirea faptei, [25, p. 88] considerm c corect

150
se definete c aceasta ar fi alctuit sau const dintr-un complex de stri de contiin specifice
care preced i nsoesc actele exterioare (aciune sau omisiune) i care sunt dirijate n vederea
producerii anumitor urmri periculoase sau chiar dac nu sunt dirijate ntr-o anumit direcie,
produc astfel de urmri, datorit uurinei sau neglijenei. [17, p. 106]
Latura subiectiv a infraciunii este apreciat i ca o atitudine psihic a persoanei sau o
activitate psihic fa de fapta svrit, fiind strns legat de aceasta i care reprezint o unitate
indisolubil a proceselor psihice intelectual, volitiv, ct i de cel emoional. [51, p. 129]
I. Oancea remarc faptul c latura subiectiv (care este atitudine psihic a infractorului)
este format din stri intelective (atitudinea contiinei, scop, stri afective i volitive, motive
mobiluri), adic atitudine psihic ce precede i nsoete fapta infracional i urmrile ei. [95, p.
112]
Astfel s-ar impune remarca c vinovia, la rndul ei, nu ar cuprinde toate elementele
componente sau componentele laturii subiective a infraciunii. n acest sens, este necesar ca n
cadrul studierii laturii subiective a infraciunii s se acorde i o atenie problemelor legate de
mobilul i scopul infraciunii, care n toate cazurile influeneaz asupra formrii rezoluiei i
asupra gradului de pericol social concret al faptei comise. n anumite cazuri, mobilul i scopul
infraciunii pot constitui trsturi ale laturii subiective a coninutului legal al infraciunii. [24, p.
112] Cu toate c, n principiu, ele sunt prezente n cadrul laturii subiective a oricrei infraciuni
concrete. De fapt, ar fi de neconceput ca un anume fapt social s fie realizat fr un anume motiv
sau scop, dect eventual unul mecanic.
Ca rezultat al celor menionate anterior, latura subiectiv poate fi definit ca un complex de
stri de contiin specifice, care preced i nsoesc actele exterioare (aciune sau omisiune) i
care sunt dirijate n vederea producerii anumitor urmri periculoase sau chiar dac nu sunt
dirijate ntr-o anumit direcie, produc astfel de urmri, datorit uurinei sau neglijenei. [18,
p. 106]
Definiia n cauz o considerm corect, deoarece prin intermediul ei se poate constata
legtura vinoviei cu celelalte trsturi eseniale ale infraciunii. Aceast noiune abordeaz
latura subiectiv a infraciunii nu ca o simpl atitudine psihic concret fa de fapt i urmri,
cum ar putea fi apreciat vinovia, ci se reflect un complex de atitudini sau stri de contiin a
subiectului fa de valorile sociale ocrotite de legea penal. Or, se poate deduce faptul c aceasta
include i alte procese psihice specifice, cum ar fi motivul i scopul. Dei n mod obinuit, n
cadrul laturii subiective, doctrina romneasc identific un element principal - elementul
subiectiv (vinovia), totui, n mod concret, la aceasta se pot aduga uneori alte elemente -
mobilul i scopul infraciunii.

151
Am menionat deja c n literatura de specialitate nu exist un consens cu privire la
includerea elementului subiectiv n cadrul condiiei tipicitii. Dac n mod tradiional se
considera c elementele de factur subiectiv se analizeaz exclusiv pe terenul vinoviei - a treia
condiie de existen a infraciunii, n prezent se admite n mod quasiunanim c tipicitatea
presupune i existena unor elemente subiective. De exemplu, o fapt nu poate fi calificat ca
fiind fapt tipic de furt n absena elementului subiectiv, a scopului urmrit de infractor -
nsuirea pe nedrept. Deci, elementul de baz ce intr n structura laturii subiective a oricrei
infraciuni este vinovia. Numai n cazul anumitor infraciuni, pentru completarea laturii
subiective, prin textele de incriminare ale acestora, sunt prevzute i alte condiii referitoare la
scop sau mobil. [50, p. 114]
Vinovia se manifest ca expresia sintetic a ntregului aspect subiectiv, deoarece privete
doar unele manifestri psihice care sunt caracteristice i specifice laturii subiective a infraciunii.
[52, p.115] Dup cum n coninutul fiecrei infraciuni intr un element material, care este
descris n norma de ncriminare, tot astfel intr i un element subiectiv, care trebuie indicat n
textul legii. CP romn, ca i de altfel i CP al RM, folosete pentru caracterizarea elementului
subiectiv al diverselor infraciuni diverse. C privire la anumite tipuri particulare de infraciune,
legiuitorul indic n mod special i explicit forma de vinovie necesar n nsui textul
ncriminator. [50, p. 115]
Vinovia, deci, ine de latura subiectiv a infraciunii - latur care cuprinde dou
componente, doi factori: contiina i voina. Contiina delibereaz asupra svririi faptei i
asupra tuturor motivelor care pot determina luarea unei hotrri; se produce o trecere de la
manifestarea de contiin la manifestarea de voin, care, diriguit de contiin, mobilizeaz i
dinamizeaz energiile necesare n vederea i pentru punerea n executare a hotrrii luate;
aceast rsfrngere a factorului de contiin asupra faptului de voin constituie aspectul
caracteristic al laturii subiective care este vinovia. [50, p. 115] Nu trebuie confundat vinovia
- ca trstur esenial a infraciunii, cu vinovia - element constitutiv al coninutului unei
infraciuni. [52, p.120] Trstur esenial a infraciunii - trebuie s se constate c fapta care
constituie elementul material al infraciunii a fost svrit cu vinovie n forma cerut de lege
pentru existena acelei infraciuni. Poate s existe vinovie n general - trstur esenial a
infraciunii, fr s existe vinovie - element al coninutului infraciunii. [52, p.120] n cazul
infraciunilor pentru a cror existen este necesar vinovia sub forma inteniei, dac fapta este
svrit din culp nu exist elementul subiectiv, dei exist vinovia - trstur esenial a
infraciunii. [35, p. 121]

152
3.5. Concluzii la Capitolul 3
1. Problema contientizrii legalitii faptei infracionale se extinde i asupra altor concepte
ale dreptului penal i anume: aceasta ar avea relevan asupra elementelor constitutive ale
infraciunii, asupra conceptului de vinovie penal. Or, aceasta ine, n opinia noastr, i de o
apreciere i o analiz adecvat a specificului inteniei infracionale - form a vinoviei penale.
2. Nu se poate pune semnul egalitii ntre dorin (aspect volitiv) i cunoatere (aspect
intelectiv) n general.
3. Unicul temei al rspunderii penale l constituie infraciunea, i nu componena de
infraciune, aa cum este prevzut de CP al RM.
4. Rspunderea penal, n sensul de consecin juridic a infraciunii, poate fi angajat, n
cazul comiterii unui fapt material prevzut de legea penal, numai dac se constat ndeplinirea
condiiilor de vinovie (culpabilite) i responsabilitate (imputabilite) cerute de lege.
5. Tipicitatea presupune n egal msur un element obiectiv i un element subiectiv.
6. Vinovia se consider drept un repro pentru faptul comis sau o contradicie dintre
voina subiectului i ordinea de drept.
7. Eroarea de drept penal a fost definit ca o fals cunoatere a realitii naturale sau
normative ori ca o discordan ntre cunoatere i obiectul acesteia. i n acest sens, s-a susinut
corect c eroare nu se confund cu ignorana, deoarece ultima presupune absena cunoaterii
vreunui element, eroarea, la rndul ei, presupune o cunoatere deformat asupra acestuia.
8. Legislaia romn, ct i doctrina urmeaz s mprteasc n deplin msur teoria
normativ a vinoviei.
9. Ar fi preferabil ca n cazul infraciunilor comise prin aciune sau comisive ntr-un mod
intenionat, vinovia s fie fundamentat dup conceptul teoriei finaliste.
10. Vinovia exprim o anumit atitudine psihic concret (de contiin) a fptuitorului
(aspectul moral-subiectiv) fa de aciunea (inaciunea) sa, n sensul cunoaterii mprejurrii c
aceasta este prevzut de legea penal, c produce anumite urmri socialmente periculoase, de
asemenea prevzute de legea penal, pe care le dorete sau accept, ori manifest o atitudine de
uurin sau nepsare fa de acestea ori nu prevede urmrile dei trebuia i putea.
11. Libertatea, mai ales libertatea de voin, necesit a fi trata doar la modul general.
12. Principiul general al libertii se difuzeaz n diferite ramuri ale dreptului: fie sub
forma libertilor generale, fie sub forma libertilor individuale, n timp ce libertile generale
indic un set de protecii.
13. n ceea ce privete situaia cnd ilicitul penal prevede o norm ce apreciaz o
rspundere mai sever dect norma pe care i-a nchipuit c o ncalc, este corect s se aplice

153
doar acele limite, care ar fi corespunztoare cu fapta nchipuit.
14. Eroarea de drept nu schimb forma i coninutul vinoviei, deoarece prioritate se d
concepiei legiuitorului, i nu contientizrii fptuitorului.
15. Diferenierea gradului de periculozitate social a faptelor antisociale este evideniat de
ctre societate i prin sanciunile care se prevd pentru svrirea lor. n opinia noastr, acesta
mai este unul relevant i la aprecierea gradului i formei de vinovie penal.
16. Pentru angajarea rspunderii penale, trebuie constatat faptul dac persoana avea
reprezentarea caracterului ilicit al faptei sale ori ar fi putut-o avea n cazul infraciunilor
neintenionate sau din culp.
17. Considerm c n cadrul oricrei infraciuni se evideniaz dou elemente: unul
material (latura obiectiv) i unul psihic (latura subiectiv), dar n nici un caz acestea nu pot fi
privite separat de fptuitor i de valorile sociale lezate prin aciunea (inaciunea) respectiv.
18. Activitatea psihic a persoanei legat de svrirea faptei const dintr-un complex de
stri de contiin specifice care preced i nsoesc actele exterioare (aciune sau omisiune) i
care sunt dirijate n vederea producerii anumitor urmri periculoase sau chiar dac nu sunt
dirijate ntr-o anumit direcie, produc astfel de urmri, datorit uurinei sau neglijenei.

154
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
n contextul realizrii scopului i obiectivelor tezei de doctorat, s-au impus anumite
concluzii generale, care se nscriu n limitele rezultatelor tiinifice obinute:
1. Problema tiinific important soluionat prin intermediul tezei de doctorat elaborate
const n fundamentarea unei concepii clare asupra vinoviei penale, fapt care determin
identificarea acesteia n cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infraciuniii, iar prin acestea
i dezvoltarea sistemului de reglementare a vinoviei ca semn al infraciunii i element al
coninutului infraciunii, oferindu-se posibilitatea unei eficiente aplicri a cadrului normativ n
materie de rspundere penal pentru infraciunile svrite i n limitele vinoviei admise.
2. Elementul subiectiv se gsete ntr-o unitate dialectic cu elementul obiectiv al
infraciunii, iar stabilirea vinoviei constituie momentul final al identificrii coninutului concret
al infraciunii svrite. Tipicitatea presupune n egal msur un element obiectiv i un element
subiectiv.
3. Constatarea c fapta svrit ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni
prezum, n acelai timp, constatarea vinoviei fptuitorului, iar persoana nu poate fi
recunoscut vinovat n afara faptei sau independent de fapta socialmente periculoas i
prevzut de lege ca infraciune.
4. Mobilul i scopul infraciunii influeneaz n toate cazurile asupra formrii rezoluiei i
asupra gradului de pericol social concret al faptei comise, dar acestea se afl dincolo de limitele
vinoviei.
5. Latura subiectiv a infraciunii este conceput nu ca o simpl atitudine psihic concret
fa de fapt i urmri, ci ca o reflectare a unui complex de atitudini sau stri de contiin a
subiectului fa de valorile sociale ocrotite de legea penal, incluznd i alte procese psihice
specifice.
6. Vinovia exprim, prin esen, raportul dintre conduita individului i relaiile sociale
ocrotite de lege i nclcate de subiect, poziia acestuia n corelare cu exigenele specifice pe care
le presupune traiul oamenilor n societate.
7. n cazul infraciunilor comise prin inaciune sau omisive, dar i celor comise din culp,
vinovia urmeaz s se fundamenteze n baza concepiei normative.
8. Pentru existena vinoviei este necesar att intenia sau culpa, alturi de cele trei
condiii eseniale pe care le impune teoria normativ: responsabilitatea, cunoaterea
antijuridicitii faptei i exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice.

155
9. Identificarea vinoviei prin raportare numai la caracterul imputabil al ilicitului nu putea
s acopere multitudinea de aspecte sub care se pot produce delictel, fapt care a impus elaborarea
unui alt criteriu pentru stabilirea vinoviei.
10. n statele Common Law - vinovia este desemnat prin termenul mens rea, care
presupune o stare de spirit, intenie vinovat. Termenul mens rea se utilizeaz n dou sensuri
distincte: normativ i descriptiv.
11. tiina dreptului penal din Romnia, ca de fapt i legislaia a mbriat teoria
psihologic n fundamentarea vinoviei penale.
12. Pin noiunea de fapt ilicit nu se percepe aspectul de contientizare a ilegalitii faptei
sale n plenitudinea sa, dar nici ceea ce privete contientizarea gradului de pericol social al
faptei sale.
13. S-ar impune o definire mai nuanat totui a vinoviei, ca fiind un ansamblu de
raporturi psihice ale subiectului infraciunii sau, care preced i nsoesc fapta la momentul
comiterii infraciunii, fie sub forma inteniei sau a culpei, gradul i intensitatea acestora, precum
i a praeterinteniei, att n raport cu caracterul ilegal al legii al faptei sale penale comise, ct i
fa de relaiile sociale ocrotite de legea penal, adic gradul prejudiciabil al faptei comise sau
urmrile ei socialmente periculoase.
14. Regimului vinoviei prezumate sunt supuse infraciunile de responsabilitate strict i
absolut. Infraciunile de responsabilitate absolut sunt cele cnd acuzatului nu i se permite s se
disculpe artnd c el nu a comis nici o greeal.
15. Nu se poate pune semnul egalitii ntre dorin (aspect volitiv) i cunoatere (aspect
intelectiv) n general.
16. Eroarea de drept penal a fost definit ca o fals cunoatere a realitii naturale sau
normative ori ca o discordan ntre cunoatere i obiectul acesteia. i n acest sens, s-a susinut
corect c eroare nu se confund cu ignorana, deoarece ultima presupune absena cunoaterii
vreunui element, eroarea, la rndul ei, presupune o cunoatere deformat asupra acestuia.
17. Eroarea de drept nu schimb forma i coninutul vinoviei, deoarece prioritate se d
concepiei legiuitorului, i nu contientizrii fptuitorului.
18. n cazul infraciunilor comise prin aciune sau comisive ntr-un mod intenionat,
vinovia urmeaz s fie fundamentat dup conceptul teoriei finaliste.
19. Diferenierea gradului de periculozitate social a faptelor antisociale este evideniat de
ctre societate i prin sanciunile care se prevd pentru svrirea lor. n opinia noastr, acesta
mai este unul relevant i la aprecierea gradului i formei de vinovie penal.

156
20. Activitatea psihic a persoanei legat de svrirea faptei const dintr-un complex de
stri de contiin specifice care preced i nsoesc actele exterioare (aciune sau omisiune) i
care sunt dirijate n vederea producerii anumitor urmri periculoase sau chiar dac nu sunt
dirijate ntr-o anumit direcie, produc astfel de urmri, datorit uurinei sau neglijenei.
Recomandri:
1. Definirea normativ a vinoviei penale, dar nu numai a modalitilort ori formelor de
manifestare.
2. Pentru lipsa unor confuzii i erori de ordin aplicativ, se impune precizarea, n art. 161 CP
al RM a faptului c faptele comise din impruden sunt considerate infraciuni doar n cazul n
care sunt prevzute n mod expres n Partea special a CP.
3. Redefinirea principiului caracterului personal al rspunderii penale.
4. Deniriea, n CP al RM, a principiului vinoviei penale.
5. A atribui cazul fortuit la categoria cauzelor care nltur caracterul penal al faptei.
Recomandri cu caracter de lege ferenda n CP al RM:
ARTICOLUL 6.
Principiul caracterului personal al rspunderii penale
Nici o persoan nu poate fi tras la rspundere penal pentru o infraciune comis de o alt
persoan i nici nu poate fi obligat la executarea unei sanciuni penale aplicate altuia.
ARTICOLUL 6/1
Principiul vinoviei
1) Persoana este supus rspunderii penale i pedepsei penale numai pentru fapte svrite
cu vinovie.
2) Este supus rspunderii penale numai persoana care a svrit cu intenie sau din
impruden precum i cu vinovie dubl o fapt prevzut de legea penal
ARTICOLUL 161
Vinovia penal ca trstur a infraciunii
Vinovia penal este acea atitudine psihic a persoanei infractorului fa de caracterul
ilicit i socialmente periculos sau prejudiciabil al faptei infracionale
ARTICOLUL 162
Vinovia penal ca proces psihic
1) Atitudine psihic a persoanei infractorului care a comis fapta cu vinovie se manifest a
svrit-o i ddea seama de caracterul prejudiciabil i ilicit al aciunii sau inaciunii sale, a
prevzut urmrile ei prejudiciabile, le-a dorit sau a admis n mod contient, survenirea acestora,
sau dac dac persoana care a svrit-o i ddea seama de caracterul prejudiciabil al aciunii

157
sau inaciunii sale, a prevzut urmrile ei prejudiciabile, dar considera n mod uuratic sau
sinencrezut c ele vor putea fi evitate ori dei nu i ddea seama de caracterul prejudiciabil al
aciunii sau inaciunii sale i nu a prevzut posibilitatea survenirii urmrilor ei prejudiciabile,
trebuia i putea s le prevad.
2) Faptele comise din impruden sunt considerate infraciuni doar n cazul n care sunt
prevzute n mod expres n Partea special a prezentului Cod.
ARTICOLUL 20
Exclus.
Capitolul III
CAUZELE CARE NLTUR CARACTERUL PENAL AL FAPTEI
ARTICOLUL 40
Fapta svrit fr vinovie (cazul fortuit)
Fapta se consider svrit fr vinovie dac persoana care a comis-o nu i ddea
seama de caracterul prejudiciabil al aciunii sau inaciunii sale, nu a prevzut posibilitatea
survenirii urmrilor ei prejudiciabile i, conform circumstanelor cauzei, i nici nu trebuia sau nu
putea s le prevad.
Recomandri cu caracter de lege ferenda n CP al Romniei:
ARTICOLUL 151
Vinovia penal ca trstur a infraciunii
Vinovia penal este acea atitudine psihic a persoanei infractorului fa de caracterul
ilicit i socialmente periculos sau prejudiciabil al faptei infracionale

Planul de cercetri de perspectiv include urmtoarele repere:


1. Rspunderea penal pentru infraciunile comise din impruden (culp).
2. Praeterintenia (infraciunea cu dou forme de vinovie).
3. Eroarea i influena ei asupra vinoviei penale.
4. Motivele infraciunii i influena lor asupra vinoviei i rspunderii penale.

158
BIBLIOGRAFIE
1. Alecu Gh. Drept penal. Partea general. Ediia a II-a revizuit i adugit. Constana:
Ed. Europolis, 2007. 572 p.
2. Anghel I. M., Deak Fr., Popa M. F. Rspunderea civil. Bucureti: Editura tiinific,
1970. 322 p.
3. Antoniu G. Consideraii asupra unor instituii de drept penal general: desistarea
voluntar, participaia, infraciunea continuat, confiscarea special. n R.R.D., 1968, nr. 11. 48-
52 p.
4. Antoniu G. Eroarea de drept penal. n: Revista de drept penal, nr. 1. Bucureti: 1994.
32-39 p.
5. Antoniu G. Infraciunea de omisiune. n: R.R.D., 1982, nr. 6. 111-116 p.
6. Antoniu G. Vinovia n perspectiva reformei penale i aderrii la uniunea european.
n: Revista de drept penal, nr. 2, a. X (aprilie-iunie). Bucureti: R.A. Monitorul Oficial, 2003.
85-92 p.
7. Antoniu G. Vinovia penal. Bucureti: Ed. Academiei Romne, 1995. 280 p.
8. Antoniu G., Bulai C. Pactica judiciar penal. Vol. 2. Bucureti: Ed. Academiei, 1990.
332 p .
9. Antoniu G., Dobrescu E., Dianu T. et. al. Reforma legislaiei penale. Bucureti: Ed.
Academiei, 2002. 288 p.
10. Antoniu G., Dobresu E., Dianu T. et. al. Reforma legislaiei penale. Bucureti: Ed.
Academiei Romne, 2003. 249 p.
11. Apetrei M., Pascu I., Drimer C. Cauzele care nltur caracterul penal al faptei (art.
44-51). Bucureti: Ed. Ecologic, 2001. 298.p
12. Aram E. Istoria dreptului romnesc. Chiinu: Ed. S.A. Reclama, 1998. 254. p
13. Barbneagr A., Berliba V., Brgu M. et. al. Codul penal al Republicii Moldova.
Comentariu. Chiinu: Editura ARC, 2003. 484 p.
14. Barbu C. Ocrotirea pesroanei n dreptul penal romn. Craiova: Ed. Scrisul
Romnesc, 1977. 228 p
15. Basarab M. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed.: Lumina Lex, 1997. 287 p
16. Barbneagr Alexei, Berliba Viorel, Brgu Mihai, Borodac Alexandru, Bujor
Valeriu, Carpov Trofim, Gheorghi Mihai, Gurschi Constantin, Lacu Mihai, O. Popovici
Tudor, aulean Vitalie, Ulianovschi Gheorghe, Ulianovschi Xenofon; Codul penal al Republicii
Moldova, Comentariul, Editura ARC, Chiinu 2003, 835 p. 111
17. Borodac A., Gherman M. Calificarea infraciunilor. Chiinu. Tipografia Central,
2006. 263 p.

159
18. Basarab M. Drept penal. Partea general. Vol. I. Cluj-Napoca: Universitatea Babe-
Bolyai, 1988. 224 p
19. Basarab M. Drept penal. Partea general. Vol. I. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1996.
321 p.
20. Bncil O. Unitate i diversitate n problema cauzalitii. n: R.F., 1965, nr. 8. 127-131
p
21. Beccaria C. Despre infraciuni i pedepse (Dei delliti et delle pene). Milano: 1764. 321
p
22. Becleanu I. A. Dicionar de ftlozofie. Bucureti: Ed. Politic, 1978. 321 p
23. Biro L. Consideraii privitoare la particulozitatea social a infraciunilor. n:
Legalitatea Penal, 1961, nr. 7. p. 27-32.
24. Biro L. Drept penal. Partea general. Cluj: Universitatea Babe-Bolyai, 1971. 223
p.
25. Biro L., Basarab M. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. Didactic i
Pedagogic, 1963. 198 p.
26. Bogdan S. Cteva consideraiuni asupra erorii de drept. n: Revista Studia Babe-
Boliay Universitas. Serie Iurisprudentia, 2002. 123 -131p.
27. A. Borodac;V. Bujor; S. Brnz; T. Carpov; C. Florea;V. Florea;V. Lungu, Drept
penal parte general, Ed. tiina Chiinu 1994, p. 281.
28. Brauntein B. Drept penal al R.P.R. Partea special. Partea I. Iai: Universitatea Al.I.
Cuza, 1956. 56-63 p.
29. Brauntein B. Unele probleme ale vinoviei n dreptul penal al R.P.R. n: Analele
Universitiii din Iai, 1965. 76-83 p.
30. Breban V. Dicionar al Limbii Romne. Bucureti: Ed. Eciclopedic, 1992. 398 p.
31. Brnz S. Evoluia reglementrilor privind protecia penal a proprietii pe teritoriul
Republicii Moldova. Chiinu: Ed. ARC, 2001. 328 p.
32. Bulai Costic, George Antoniu, Bogdan Nicolae Bulai, Constantin Duvac, Ioan Griga,
Ion Ifrim, Gheorghe Ivan, Constantin Mitrache, Ioan Molnar, Ilie Pascu Viorel, Viorel Paca,
Ovidiu Predescu, Explicaiile noului Cod penal, Vol. 1 articolele 1-52, Editura Universul Juridic,
Bucureti 2015, p. 162-186. p.586
33. Bulai C. Drept penal romn. Partea general. Vol. I. Bucureti: Casa de Editur i
Pres ansa SRL, 1992. 279 p.

160
34. Bodoroncea G., V. Cioclei, I. Kuglay, L.V. Lefterache, T. Manea, I. Nedelcu, F.-M.
Vasile, Codul penal, Comentariu pe articole, Editura C.H. BECK, Bucureti 2014, p.66-69, p.
915.
35. Bujor V., Buga L. Drept penal comparat: partea general. Note de curs. Chiinu:
Universitatea de Criminologie, 2003. 119 p.
36. Bulai C. Manual de drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. All, 1997. 329 p.
37. Bulai C., Stnoiu R. Explicaii teoretice ale Codului penal roman. Partea general. Vol.
l. Bucureti: Editura Academiei Romne, 1969. 363 p.
38. Buzea N. Infraciunea i culpabilitatea. Doctrin, legilaie, jurispruden. Alba Iulia:
Tipografia Sabin-Solomon, 1944. 387 p.
39. Ceauu V. Cunoaterea psihologic i condiia incertitudinii. Bucureti: Ed. Militar,
1978. 194 p.
40. Cernea E., Molcu E. Istoria statului i dreptului romnesc. Bucureti: Casa de editur
i pres ansa S.R.L., Editura Universul, 1993. 256 p.
41. Cioclei V. Mobilul n conduita criminal. Bcureti: Ed. All Beck, 1999. 283 p.
42. Codul penal actualizat 2015.
http://www.euroavocatura.ro/print2.php?print2=lege&idItem= 1178. Vizitat: 20.04.2016.
http://e-juridic.manager.ro/articole/codul-penal-actualizat-2014-14489.html. Vizitat: 21.04.2016.
43. Codul penal al Republicii Moldova. Legea nr. 985 din 18.04.2002. n: Monitorul
Oficial nr. 72-74 din 14.04.2009.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=331268. Vizitat: 20.04.2016.
44. Cosmovici P. Contribuii la Studiul culpei civile cu privire special asupra culpei n
contractele economice. Bucureti: Editura tiinific, 1960. 189 p.
45. Dicionar enciclopedic. Ed. Cartier, 2001. 587 p.
46. Dicionar explicativ al Limbii Romne. Ediia a II-a. Bucureti: Ed. Univers
Enciclopedic, 1998. 498 p.
47. Djuvara M. Un cuvnt nainte. Codul penal adnotat. Vol. I. De C. Rstescu. Bucureti:
1936. 329 p.
48. Dobrinescu I. Elementul subiectiv n complicitate. n: Justiie Nou, 1961, nr. 3. 67-71
p.
49. Dobrinescu I. Infraciuni contra vieii persoanei. Bucureti: Ed. Academiei, 1987.
195 p.
50. Dobrinoiu V. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. Academic i Pedagogic,
1992. 274 p.

161
51. Dogaru I. Valene juridice ale voinei. Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic,
1986. 339 p.
52. Dongoroz V et. al. Explicaii teoretice ale codului penal. Partea general. Bucureti:
1966. 388 p.
53. Dongoroz V. Drept penal (reeditare). Bucureti: 2000. 389 p.
54. Dongoroz V. Tratat de drept penal. Bucureti: 1939. 321 p.
55. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I. et. al. Infraciuni contra avutului obtesc.
Bucureti: Ed. Academiei R.P.R., 1963. 189 p.
56. Eliescu M. Rspunderea civil delictuala. Bucureti: Editura Academiei, 1972. 276 p.
57. Feller S. Elemente care caracterizeaz latura subiectiv a infraciunii. n: J.N., 1950,
an. 6. 23-29 p.
58. Flether Georege P., Idor Dolea, Drago Blnaru, Concepte de baz ale justiiei penale
(dousprezece distincii fundamentale n cadrul justiie), Ed. ARC, 2001, p.23.
59. Firoiu D. Istoria statului i dreptului romnesc. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea, 1996.
289 p.
60. Florea C. N. Vinovia i pedeapsa penal. Chiinu: Ed. Cartea Moldoveneasc,
1987. 139 p.
61. Georgian D. Caracterul personal al rspunderii penale-consecin a aspectului
subiectiv al infraciunii. n: Materialele Conferinei tiinifice internaionale Contribuii
tiinifice la edificarea i consolidarea statului de drept, consacrat Jubileului de 70 de ani ai
profesorului universitar Gh. Costachi (3.05.2011). Chiinu: ICJP al AM, 2011, p. 495-506.
62. Georgian D. Emotional of affective mental processes, the concept and essence of
reduced liability for committing an offense. n: Administratio No. 1/2010. Galai: Ed.
Universitar Danubius, p. 124.
63. Georgian D. Persoana fizica, subiect al infraciunii internaionale si al rspunderii
penale internaionale. Prospects and Challenge sof interdisciplinarity in the21acentury. Iai: Ed.
Stef, 2011, p. 399.
64. Georgian D. Premeditation to the criminal intention. 60' Edition of International
Conference The European Integration - Realities and Perspectives 2011. Galai: Ed. Universitar
Danubius, p. 202.
65. Georgian D. Provocarea ta intenia repentin sau afectiv. n: Caietul tiinific al
sesiunii de comunicri tiinifice din 29-30 octombrie 2011. Chiinu: 2012, p.543-552.

162
66. Georgian D. The changes made to the criminal procedure code by the law no. 202 of
october 25th 2010. 6^ Edition of International Conference The European Integration - Reaiities
and Perspectives 2011. Galai: Ed. Universitar Danubius, p. 149.
67. Georgian D. The mental processes of the criminal liability before or during the
commission of an offense . n: Administratio No. 1/2009. Galai: Ed. Universitar Danubius, p.
68.
68. Georgian D. The provocation to an unpremeditated or affective intention. 6Ul Edilion
of International Conference The European lntegralion - Realilies and Perspectives 2011. Galai:
Ed. Universitar Danubius, p. 179.
69. Georgian D. Vinovia n cadrul conceptului de coninut al infraciunii. n: Materialele
Conferinei tiinifice internaionale consacrat a 20 de ani de reforme economice din RM (23-
24.09.2011. Chiinu: 2011, p. 281 -287.
70. Georgian D. Vinovia penal - trstur esenial a infraciunii. n: Materialele
Conferinei tiinifice internaionale Contribuii tiinifice la edificarea i consolidarea statului
de drept, consacrat Jubileului de 70 de ani ai profesorului universitar Gh. Costachi
(3.05.2011). Chiinu. ICJP al AM, 2011, p. 577-586.
71. Georgian D., Mari A. Vinovia penal - temei subiectiv ai incriminrii i al
rspunderii penale. n: Materialele Simpozionului tiinific al tinerilor cercettori. Ediia a X-a
(28-29.04.2012). Chiinu: Editura ASEM, 2012, p. 114-125.
72. Gergely E. Despre condiiile erorii de fapt i ale faptei putative. n: Justiie Nou,
1960. 89-93 p.
73. Grigora J. Individualizarea pedepsei. Bucureti: Ed. tiinific, 1969. 288. p.
74. Hanga M. Mari legiuitori ai lumii (Hamurabi, Iustinian, Napoleon). Bucureti: Ed.
tiinific i Enciclepedica, 1977. 159 p.
75. Ionescu V., Musecel P. Istoria dreptului penal roman. Bucureti: Ed. Pedagogic i
didactic, 1978. 89-94 p.
76. Kant E. Critica raiunii pure. Bucureti: Editura tiinific, 1969. 237 p.
77. Kant E. Scrieri moral-politice. Bucureti: Ed. tiinific, 1991. 193 p
78. Kotarbinski T. Tratat despre lucru bine fcut. Bucureti: Ed. Politic, 1976. 176 p.
79. Laday . Tratat de drept i procedur penal. Ediiunea a doua a Cursului de drept i
procedur penal de I. Tanoviceanu, revzut i completat cu doctrina de V. Dongoroz; referine
la legislaiunile din Bucovina i Ardeal de C. Chiseli i . Laday, jurisprudena de E. C.
Decusar. Vol 1. Bucureti: Tipografia Curierul judiciar, 1924. 1 p.
80. Legea din 24 martie 1961. n: Vetile RSSM, 1961, nr. 10, art. 41.

163
81. Macari I. Drept penal. Partea general. Chiinu: 1999. 249 p.
82. Marcu L. P. Istoria dreptului romnesc. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1997. 285 p.
83. Marin A. Pagini alese din oratori greci. Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic,
1969. 179 p.
84. Marinescu D. Examen criticai teoriei coninutului infraciunii. n: R.R.D., 1981, nr. 10.
85. Merle R., Vitu A. Trait de droit criminel. Tome 5e. Paris: Cujas, 1984.
86. Mircea I. Temeiul rspunderii penale n R.S.R. Bucureti: Ed. tiinific i
Enciclopedic, 1987. 167 p.
87. Mircea I. Vinovia n dreptul penal romn. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1998. 183 p.
88. Mitrache C. Drept penal romn. Partea general. Ediia. a III-a adugit i revizuit.
Bucureti: Casa de editur i pres ansa, 1997. 294 p.
89. Mari A, Drept penal, partea general. Legea penal, teoria infraciunii, participaia
penal, vol. 1, Chiinu 2002, p.352, p., Monitorul Oficial al Romniei, 1936, nr. 65.
90. Moraru I., Predescu V. Criterii de stabilire a responsabilitii n expertiza psihiatric
judiciar. Bucureti: 1962. 178 p.
91. Oancea I. (n colectiv). Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea general.
Vol. I. Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1969. 289 p.
92. Oancea I. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1999. 299 p.
93. Oancea I. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1965.
94. Oancea I. Tratat de drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. All, 1996. 321 p.
95. Oancea I. Tratat de drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. All, 1994.
96. Oancea I., Dincu A. Gradul de pericol social al infraciunii i criterii-le de apreciere a
lul. n: LP, 1961, nr. 10.
97. Olteanu G. Autonomia de voin n dreptul privat. Craiova: Ed. Universitatea Craiova,
2001. 237 p.
98. Panaitescu P.P. Contribuii la Istoria culturii oamneti. Bucureti: 1971. 271 p.
99. Papadopol V. Cu privire la latura subiectiv a unora din infraciunile contra persoanei
i la consecinele erorii de fapt asupra legturii cauzale. n: LP, 1956, nr. 8. 23 p.
100.Vasile Pvlean n lucrarea Drept penal parte general conform noului Cod penal,
Editura, Univers Juridic, Bucureti 2012, p. 508.
101.Pasca V. Msurile de siguran. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1998. 267 p.
102.Pavel D. Infraciune de delapidare. Bucureti: Ed. tiinific, 1959. 173 p.
103.Petrovici S. Unele aspecte ale noiunii de vinovie n dreptul penal socialist. n:
S.C.J., 1958, nr. 1.

164
104.Ponea A. Evoluia istoric a instituiei vinoviei. n: Revista de tiine juridice.
Craiova, 2001, nr. 19. 118-125 p.
105.Pop T. Drept penal comparat. Partea general. Vol. II. Cluj: 1923. 421 p.
106.Popescu P. Dicionar de psihologie. Bucureti: Ed. Albatros, 1978. 231 p
107.Ralea M., Hariton T. Sociologia succesului. Bucureti: Ed. tiinific, 1962. 247 p.
108.Ralea M., Herseni T. Introducere n psihologia social. Bucureti: Ed. tiinific,
1966. 279 p.
109.Ralea M., Mecanismul psihic al voinei i ideea de libertate, n Revista de Psihologie,
1957, nr. 1. 45-51 p.
110.Rdulescu A. et. al. Praviliceasca Condica 1780. Bucureti: Editura Academiei, 1957.
247 p.
111.Rdulescu-Motru C. Responsabilitatea penal. n: Revista de drept i de tiine penale,
1940, nr. 1-2. 78-87 p.
112.Rpeanu G. Legi obiective n dreptul penal. n: A.U.B., 1971, nr. 2.
113.Rpeanu G. Obiectiv i subiectiv n dreptul penal. n: R.R.D., 1967, nr. 7.
114.Roca A. Psihologie general. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1975. 227
p.
115.Roca A. Psihologie general. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1996. 289 p.
116.Roca V. Culpa cu previziune i intenia indirect. n: S.C.J., 1968, nr. 2.
117.Rubintein S. L. Existen i contiin. Bucureti: Ed. tiinifc, 1962. 189 p.
118.Savu C. Locul i rolul voliional n viaa juridic. n: Revista de tiine juridice, nr. 20.
Craiova: 2001. 267 p.
119.Smochin A. Istoria universal a statului i dreptului (epoca modern i
contemporan). Vol. 2. Chiinu: F.E.P. Tipografia central, 2002. 271 p.
120.Sperania E. Principiile jundamentale i filosofia juridic. Cluj: Editura Forum,
1936. 212 p.
121.Statul. Culegeri n 3 volume. Moscova: 1971. Vol. 3.
122.Steriade M. Creier i reflectare. Bucureti: Ed. Politic, 1966. 189 p.
123.Streteanu F. Concursul de infraciuni. Bucureti: Ed. Lumina Lex, 1999. 271 p.
124.Streteanu F. Drept penal. Partea general. Bucureti: Ed. Rosetti, 2003. 378 p.
125.Streteanu F., Chiri R. Rspunderea penal a persoanei juridice. Bucureti: Ed.
Roseti, 2002. 287 p.
126.Tanoviceanu I. Curs de drept penal. Vol. I. Bucureti: 1912. 412 p.
127.Tereza C. Dreptul cutumiar geto-dac. n: Revista de tiine juridice, 2002, nr. 2.

165
128.Tribunalul Jud. Hunedoara. Decizia penal nr. 26 din 22 ianuarie 1979. n: R.R.D.,
1979, nr. 7.
129.Tribunalul Judeului Botoani. Sec. pen. Decizie nr. 41 din 11.11.1982. n: R.R.D.,
1983, nr. 11.
130.Tribunalul regional Bacu. Decizia nr. 615/1964, cu not de S. Petrovici. n: LP, 1957,
nr. 2, p. 188; n: J.N., 1965, nr. 8.
131.Tribunalul Suprem. Decizie de ndrumare nr.1/1965. n: C.D., 1965. Vol. I.
132.Tribunalul Suprem. Decizie nr. 326/1961, cu note de S. tefan i I. Pohonu. n: LP,
1962, nr. 1, p. 89; Decizia nr. 604/1963. n: J.N., 1964, nr. 3.
133.Titulescu Nicolaie, Dobrinoiu Maxim, Ilie Pascu, Traian Dima, Costic Pun, Mirela
Gorunescu, Vasile Dobrinoiu, Mihai Adrian Hotc, Ioan Chi, Noul cod penal comentat partea
general, Vol.1. Universitatea , Editura. Univers Juridic, Bucureti 2012, p.867.
134.Turculeanu I., Drghici P. Consideraii generale privind voina ca fenomen psihologic.
n: Revista de tiine juridice, nr. 18. Craiova: 2000.
135.Ursa V. Criminologie. Cluj-Napoca: Ed. Universitii cretine Dimitrie Cantemir,
1994. 189 p.
135. Ulianovschi Gh., n studiul su monografic - Infraciuni care mpiedic nfptuirea
justiiei. Chiinu: Garuda-Art, 1999, p.211.
135. Ulianovschi X., n lucrarea - Participaia penal. Chiinu: Asociaia Judectorilor din
Moldova i Centrul de Drept, 2000, p.21
136.Vasiliul T. et. al. Codul penal. Comentat i adnotat. Partea general. Bucureti: Editura
tiinific, 1972. 371 p.
137.Vurdea I. Degradarea n dauna avutulul obtesc. n: LP, 1958, nr. 11.
138.Zolyneak M. Drept penal. Partea general. Vol. II. Iai: Ed. Fundaiei Chemarea,
1994. 281 p.
139.Zorgo B. Ce este voina? Bucureti: Editura Enciclopedic Romn, 1969 161 p..
140. . . . : 1965. 231 c.
141. . .
. : 1963. 143 p.
142. . . . M: -o
, 1998. 327 c.
143. . . .
: . , 1966. 138 c.

166
144. . ., . ., . . .
. . . . . . 2- .,
. : . , 2000. 231 c.
145. . . . -: 1997. 265 c.
146. . . . n:
, 4. : 1953.
147. . . . : 1975.
114 c.
148. . . . : 1974. 49 c.
149. . . : - -
, 2000. 245 c.
150. . . - .
: 1981. .
151. . . , .
: 1950.
152. . . . : 2000.
153. . ., . .
. : . -, 1999. 278 c.
154. . . . .
: . , 1999. 283 c.
155. . . : 1965. 211 c.
156. . . . : . , 1998.
163 c.
157. . . : . , 2000. 228
c.
158. . (). 01.06.1922. 211 c.
159. . . . : . -,
1997. 244 cc.
160.o . . . : . ,
2002. 179 c.
161. . . : 1961. 274 c.
162. . .
. : . , 1996. 231 c.
163. . . . : 1978. 191 c.

167
164. . . ,
. : 1977. 91 c.
165. . . . : 1972. 227 c.
166. . . - -
. : 1978. 78 c.
167. . . . :
1952.
168. . . . . : 1952. 132 c.
169. . . . : 1975. 117 c.
170. . .
. XVIII .
. 1. : 1966. c. 129
171. . . 1992.
. : . , 1996. 171 c.
172. . . ,
. : 1998. 196 c.
173. . ., . . , . n:
, 3, 1980.
174. . ., . . . .
: . , 1997. 278 c.
175. . . . : 1981.
158 c.
176. . ., . . . : .
, 1998. 212 c.
177. . ., . . . . . 1.
: 1999. 279 c.
178. . . . 2. : 1970. 214 c.
179. . . , , . : 1978. 117c.
180. . .
. : , 1990. 74 c.
181. . . . : . , 2000. 112 .c
182. ., E., E. . .
12 1995. 128 c.

168
183. . . . : 1995.
147 c.
184. . . . : . ,
1986. 214 c.
185. . . . : 1960. 151 c.
186. . . . . n:
. : 1996, 3.
187. A. A. .
: 1961. 167 c.
188. . . : 2000. 178 c.
189. . . . : 2002.
190. . .
. n: . : 1983. 214 c.
191. . . n: , .21-
22. : 1991.
192. 1938-1967. . 2. n: . : 1968.
193. 1924-1977 .. . 2.
Mo: 1978.
194. . . . -
. : 1978. 213 c.
195. . . -
. : 1976. 168 c.
196. . . . -: 2000. 251 c.
197. . . . n:
, 2. : 1927.
198. . ., . . . : , 1994. 243 c.
199. . . . : 1979.
157 c.
200. . . . : 1967. 169 c.
201. . . . . : 1978. 219 c.
202. . . n:
, 11. : 1996.
203. . . . . : 1929. 311 c.

169
204. , 24
1996 , 5 1996 .
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/. Vizitat: 20.04.2016.
205. . . .
: 1987. 267 c.
206. . . . : 1950. 178 c.
207. . . : 1928. 231 c.
208. . . -
. : 1970. 218.c
209. . . . . . 1.
: 1964. 241 c.
210. . . . .1. : 1977.
211. . . . . 3. :
1977.
212. . . : 1990. 278 c.
213. . .
. : 1983.
214. . . . n:
, 8. : 1970.
215. . . : 1963. 127 c.
216. . . O
. : -
, 1970. 1983.
217. . . :
, 1960.
218. . . . :
-, 3epo, 1998. 121 c.
219. . ., . .
. : 1997. 187 c.
220. . . . :
. , 1988. 163 c.
221.Abrahamson Brecht v. Harmful error in habeas Corpus Law. The Journal Criminal
Law Criminologi. Volume 84. Number 4/wntner-spring 1994. 312. p.

170
222.Ancl M. Le dfense sociale - un movement de Politiqu criminelle humanist. 3 m.
Paris : Ed. Cujas, 1981. 243 c.
223.Antolisei F. Manuale di diritto penale. Parte generale. Milano: 1994. 373.c
224.Ausubel D. Un principled in the moral conscionsee. Orleandeo: 1955. 1 c.
225.Bettiol G. Diritto penale. Parte generale. Ottava edizione. Padova: Cedam, 1973. 268
c.
226.Bouzat P., Pinatel J. Trait de droit penal et de Criminologi. Tom l. Droit penal
general. Par Pierre Bouzat, 2e.. Paris: Ed. Dalloz, 1970. 312 c.
227.Carbonier J. Du sens de la repressions aplicable aux complices. Selon l. Article 59 du
code penal. n: JCP, 1952. 269 c.
228.Catoire V. Le particularisme du droit penal des delincquants anormaux mentaux.
Montpellier: 1998.
229.Desports F. et Le Gunhec F. Le Nouvau Droit Penal. Tom l. Droit penal general.
Paris: Ed. Economica, 1998. 389 c.
230.Donald J. Newman. Introduction to Criminal jusice third edition. Random house New
York: 1997. 390 c.
231.Eibl E. Psihic criterion of the guiltiness. New Iork: 1968, 1971. 356 c.
232.Fiandaca G., Musco E. Diritto penale. Parte generale. Bologna: Zanischelli editore,
1999. 414 c.
233.Garraud R. Traite theorique et pratique du droit penal francais. Tome premier.
Treisieme edition. Paris: Sirey, 1913. 267 c.
234.Gramatica F. Principi de defenso sociale. Padova: 1961. 7 c.
235.Hall G. General Principles of Criminal Law. Second edition Babbs Merill.
Indianapolis. New York: 1960.
236.Hosni Naguib. L' erreur de droit et son influence sur la resposabilit penale. n Revue
de science criminelle et de droit penal compar, No. 4. Paris: Editions Dalloz, 2002.
237.Huss A. Sanctions penales et personnes morales. n: Revue de droit penal et de
criminologie, 1975-1976.
238.Izard K. Emotions in the moral conscionsess. Bohn: 1976. 168 p.
239.Jescheck H. H. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teii, vierie Auflage. Duncker
und Humblot. Berlin: 1988. 308 p.
240.Johnson R. Social coscionsness. New Iork: 1968. 247 p.
241.Lewis G. Emotions of the moral conscionsess. Jaksonvilli: 1971. 278 p.

171
242.Macridis Roy E. Liberal Democraticy. Contemporary Political Ideologies. Movements
and Recimes. Cambridge, Massachusetts: 1980. 122 p.
243.Maher B. Philosophy of juridical. Los Angeleas: 1966. 315 p.
244.Mandler G. The quorelation of the penal guiltiness and the alarm of the sour. San-
Francisco: 1975. 214 p.
245.Mantovani F. Diritto penale. Parte generale. Secunda editione. Padova: Cedam, 1988.
412 p.
246.Maurach R. Deutsches Strafrecht. Allgemeiner Teii. 3. Auflage. C. F. Muller
Karlsruhe. 1965 318 c.
247.McKennan, Swanson . Guiltiness a psychic independent aspect. 1938, 1956.
248.Osiuber D. Prerequisites of the international guiltiness. New Iork: 1965, 45 p..
249.Padovani T. Diretto penale. Giuffre. Milano: Editore, 1990. 327 p.
250.Pagliaro A. Principi di diritto penale. Parte generale. Giuffre. Milano: Editore, 1967,
148 p.
251.Phares E. The processes of self-guiltines. San-Fransisco: 1976. 335 p.
252.Pradel J. Droit Penal Compare. Paris : Dalloz, 1995. 424 p.
253.Pradel J. Droit penal criminel. Tome 1. 11-e. Paris: Cujas, 1984. 267 p.
254.Pradel J. Droit penal. Tome l. Paris: Ed. Cujas, 1977.
255.Rolsenhan W. The guiltiness. Londra: 1970. 363 p.
256.Rotter Dj. Interior and exterior loquac. Washington: 1966. 227 p.
257.Sartre J. P. Lexistentialisme est un humanisme. Nagel: 1964. 221 p.
258.Stefani G., Levasseur G., Bouloc B. Droit pnal gnral. Treizime dition. Paris:
Dalloz, 1987. 411 p.
259.Wllincton Bless F. The psychic aspects of the compromise. 1967. 2 p.

172
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul Dan GEORGIAN, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate n


teza de doctorat se refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar, urmnd s suport
consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare.

Dan GEORGIAN

__________ 2016

173
CURRICULUM VITAE

Date personale: Dan GEORGIAN


Data si locul naterii: 03.01.1971 com. Balta-Alba, jud. Buzu
Studii:
2008 - 2012 Studii de Doctorat, specialitatea Drept penal, n cadrul Universitii Libere
Internaionale din Moldova (ULIM);
2008 - 2009 - Cursuri Postuniversitare specialitatea Psihopedagogie n cadrul Universitii
Dunarea de Jos, Galai;
2006 - 2008 - Studii de Masterat n specialitatea tiinte penale n cadrul Universitii
Danubius, Galai;
2002 2006 - Studii de licen la specializarea Drept, Facultatea Drept din cadrul Universitii
Danubius, Galai.

Domeniile de interes stiintific: Drept penal (partea general i partea special).


Participri la foruri tiinifice (naionale i internaionale):
1. The mental processes of the criminal liability before or during the commission of an
offense (Procesele psihice ale vinoviei penale nainte sau n timpul comiterii infraciunii) -
2009.
2. Emoional or affective mental processes, the concept and essence of reduced liability for
committing an offense (Procesele psihice emotive sau afective, conceptul i esena
responsabilitii reduse la comiterea infraciunii) - 2010.
3. The provocation to an unpremeditated or affective intention (provocarea la intenia
repentin sau afectiv). 6Ul Edilion of International Conference The European lntegralion -
Realilies and Perspectives - 2011.
4. Persoana fizica, subiect al infraciunii internaionale si al rspunderii penale
internaionale - 2011.

Lucrri stiintifice si stiintifico-metodice publicate:


1. Vinovia penal-temei subiectiv al incriminrii i al rspunderii penale. n Simpozionul
tiinific al tinerilor cercettori, Ediia a X-a (28-29 aprilie 2012), Editura ASEM, p. 114-125.
2. Vinovia penaltrstur esenial a infraciunii. n Materialele conferinei tiinifice
internaionale Contribuii tiinifice la edificarea i consolidarea statului de drept, consacrat
Jubileului de 70 de ani al profesorului universitar Gh. Costachi, din 3 mai 2011, mun. Chiinu,
p. 577-586.
3. Caracterul personal al rspunderii penale-consecin a aspectului subiectiv al
infraciunii, DAN Georgian, n Materialele conferinei tiinifice internaionale Contribuii
tiinifice la edificarea i consolidarea statului de drept, consacrat Jubileului de 70 de ani al
profesorului universitar Gh. Costachi, din 3 mai 2011, mun, Chiinu, p. 495-506.
4. Vinovia n cadrul conceptului de coninut al infraciunii. n Materialele Conferinei
tiinifice Internaionale consacrat a 20 de ani de reforme economice din RM din 23-24
septembrie 2011, p. 281 -287.
5. Provocarea la intenia repentin sau afectiv. n Caietul tiinific al sesiunii de comunicri
tiinifice din 29-30 octombrie 2011, publicat n 2012 - Chiinu, p.543-552.
Cunoasterea limbilor:
Limba matern
Limbi strine englez , francez i rus - la nivel de nceptor
Date de contact serviciu:
Romnia, Inspectoratul de Poliie al Judeului Galai, str. Brilei, nr. 200, tel 0236407000,
e-mail: georgian.dge@gmail.com.

174
175