Sunteți pe pagina 1din 36

Cea mai citit publicaie din construcii i imobiliare www.arenaconstruct.

ro

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat i al art. 51 alin. (12) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Articol unic
Hotrrea Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 1
(1) Se aprob Regulamentul general de urbanism prevzut n anexa nr. 1 care face parte integrant din
prezenta hotrre.
(2) Regulamentul general de urbanism reprezint sistemul de norme tehnice, juridice i economice care
fundamenteaz i st la baza procesului de elaborare, avizare, aprobare i implementare a planurilor de
urbanism general, zonal i de detaliu, precum i a regulamentelor locale de urbanism.
(3) Dispoziiile prezentului regulament sunt aplicabile i n procesul de proiectare i autorizare a
construciilor, amenajrilor, instalaiilor i altor categorii de lucrri ce fac obiectul unei autorizaii de
construire, prin intermediul regulamentelor locale de urbanism aferente planurilor urbanistice generale i
zonale, legal aprobate.
2. Articolul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 2
(1) Preedinii de consilii judeene vor lua msuri pentru elaborarea i/sau actualizarea planurilor de
amenajarea teritoriului judeean i le vor supune spre avizare autoritilor competente i spre aprobare
consiliilor judeene iar primarii municipiilor, oraelor i comunelor vor lua msuri pentru elaborarea i/sau
actualizarea documentaiilor de urbanism i le vor supune spre avizare autoritilor competente i spre
aprobare consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureti i Guvernului, dup caz, n
conformitate cu prevederile anexei nr. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Fondurile necesare pentru elaborarea i/sau actualizarea planurilor de amenajarea teritoriului
judeene, planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism se asigur potrivit pre-
vederilor art. 51 alin. (11) din Legea nr. 350/2001 cu modificrile i completrile ulterioare. Finanarea
elaborrii sau actualizrii planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism se face
conform Normelor metodologice prevzute n anexa nr. 2 care face parte integrant din prezenta hotrre.
3. Articolul 1 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:

1
Art. 1 Rolul Regulamentului general de urbanism
(1) Regulamentul general de urbanism stabilete regulile generale de ocupare a terenurilor i de
amplasare a construciilor i a amenajrilor aferente acestora, n vederea asigurrii condiiilor de dezvoltare
durabil.
(2) Planurile urbanistice i regulamentele locale de urbanism, detaliaz i particularizeaz prevederile
regulamentului general de urbanism n raport cu situaiile specifice din teren i cuprind norme obligatorii
pentru autorizarea executrii construciilor i realizarea investiiilor.
4. Alineatul (1) al articolului 2 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 2 Domeniul de aplicare
(1) Regulamentul general de urbanism se aplic n procesul de elaborare, avizare i aprobare a planurilor
de urbanism i a regulamentelor locale aferente, n procedura de emitere a certificatului de urbanism i n
activitile de proiectare autorizare i realizare a construciilor i amenajrilor, amplasate pe orice categorie
de terenuri, att n intravilan, ct i n extravilan, potrivit legislaiei n vigoare.
5. Articolul 3 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 3 Terenuri agricole din extravilan
(1) Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile agricole din extravilan este permis
exclusiv pentru construciile cu caracter militar i special, cile ferate, infrastructura rutier, infrastructura
aeroportuar, ci navigabile, liniile electrice de nalt tensiune, forarea i echiparea sondelor, lucrrile
aferente exploatrii ieiului i gazului, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrrile de
gospodrire a apelor i realizarea de surse de ap, construciile agricole, turbine eoliene, parcuri fotovoltaice,
cu respectarea prevederilor legale i a documentaiilor de amenajarea teritoriului i de urbanism. n
categoria construcii agricole i anexe exploataii agricole nu pot fi incluse construciile de locuine, case de
vacan, pensiuni, garaje sau alte amenajri cu caracter permanent.
(2) Autoritile administraiei publice locale vor urmri ca, la elaborarea planurilor de urbanism, la
emiterea avizelor de oportunitate pentru planurile urbanistice zonale, ct i la emiterea certificatului de
urbanism i a autorizaiilor de construire s se realizeze gruparea suprafeelor de teren afectate
construciilor astfel nct s se limiteze extinderea suprafeei de intravilan, pentru a evita prejudicierea
activitilor agricole, activitilor aviaiei civile, deprecierea peisajelor naturale i culturale i generarea de
costuri nejustificate pentru dezvoltarea infrastructurii.
6. Dup articolul 3 al anexei nr. 1 se introduce un nou articol, articolul 31 , cu urmtorul cuprins:
Art. 31 Condiii de extindere a suprafeei teritoriului intravilan
(1) Orice extindere a suprafeei intravilanului prin intermediul planurilor urbanistice generale sau
planurilor urbanistice zonale trebuie fundamentat prin analiza indicatorilor socio-economici i este con-
diionat de completarea documentaiei de urbanism cu un studiu de impact privitor la costurile generate ce
trebuie suportate din fonduri publice i cu planul de implementare cu indicarea termenelor i surselor de
finanare privind dezvoltarea reelor tehnico-edilitare i a dotrilor de interes general din domeniu serviciilor
de educaie i sntate.
(2) Dup caz, n cadrul localitilor urbane, suprafaa teritoriului intravilan poate fi stabilit i n funcie de
structura reelei de transport public de cltori, extinderea intravilanului nefiind permis pentru zonele ce se
afl la o distan mai mare de 1 km fa de cea mai apropiat staie de transport public.
7. Articolul 4 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 4 Terenuri din intravilan
(1) Prin planul urbanistic general se asigur o densitate i o structur optim a teritoriului intravilan a
localitilor astfel nct s se asigure accesul la sericiile publice, eficiena acestora i pstrarea caracterului
urban sau rural, n funcie de tipologia unitilor administrativ-teritoriale.
(2) Autorizarea executrii construciilor pe terenurile din intravilan este permis pentru toate tipurile de
construcii i amenajri specifice localitilor, numai cu respectarea prevederilor documentaiilor de
urbanism legal aprobate, condiiilor impuse de lege i de prezentul regulament.

2
(3) Autorizarea executrii construciilor prevzut la alin. (2) se face cu respectarea prevederilor
documentaiilor de urbanism aprobate, n vigoare, pentru ocuparea raional a terenurilor i n baza
urmtoarelor principii:
a) utilizarea eficient i valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reele tehnico-
edilitare;
b) amplasarea construciilor, amenajrilor i lucrrilor tehnico-edilitare aferente acestora n ansambluri
compacte;
c) dreptul de folosire echitabil i asigurarea bunei vecinti;
d) stoparea densificrii ansamblurilor de locuine colective din zone constituite;
e) reducerea impactului asupra mediului i folosirea eficient a resurselor prin folosirea de soluii, servicii
sau tehnologii eco-inovative;
f) asigurarea capacitii de adaptare la provocrile sociale, economice i fizice;
g) protejarea identitii arhitecturale specifice teritoriului i promovarea calitii arhitecturale;
h) reducerea consumurilor de energie;
i) asigurarea proteciei peisajelor naturale i construite;
j) conservarea biodiversitii i crearea de continuiti ecologice;
k) securitatea i salubritatea public;
l) adaptarea la capacitatea infrastructurii de transport existent;
m) reconversia siturilor industriale sau militare dezafectate;
n) reciclarea terenurilor degradate din intravilanul aprobat;
o) regularizarea parcelelor i asigurarea condiiilor de echipare a terenurilor, inclusiv prin utilizarea unor
msuri de compensare;
p) valorificarea cursurilor de ap din cadrul localitilor.
8. Articolul 5 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 5 Suprafee mpdurite
(1) Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor n pduri, pe terenuri cu destinaie forest-
ier/suprafee mpdurite este strict interzis. n mod excepional, n condiiile stabilite de lege i Codul Sil-
vic, se pot autoriza numai construciile necesare ntreinerii pdurilor, exploatrilor silvice i culturilor
forestiere. La amplasarea acestor construcii se va avea n vedere dezafectarea unei suprafee minime din
cultura forestier.
(2) Cabanele, construciile i amenajrile destinate activitilor turistice pot fi amplasate numai la limita
determinat de liziera pdurilor, cu avizul conform al autoritilor publice centrale cu atribuii din domeniul
proteciei mediului, pdurilor i din domeniul turismului.
9. Alineatul (2) al articolulului 7 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Autorizarea executrii lucrrilor prevzute la alin. (1) este permis numai cu avizul autoritilor de
gospodrire a apelor i cu asigurarea msurilor de aprare a construciilor respective mpotriva inundaiilor, a
msurilor de prevenire a deteriorrii calitii apelor de suprafa i subterane, de respectare a zonelor de
protecie fa de malurile cursurilor de ap i fa de lucrrile de gospodrire i de captare a apelor.
10. Dup alineatul (2) al articolului 7 al anexei nr. 1 se introduce un nou alineat (21) cu urmtorul cuprins:
(21) Avizul autoritilor de gospodrire a apelor pentru planurile urbanistice, reprezint analizarea i
exprimarea punctului de vedere asupra soluiei propuse prin documentaiile de urbanism, elaborate i
semnate de ctre un specialist atestat potrivit legii de Registrul Urbanitilor din Romnia.
11. Alineatele (2) i (3) ale articolului 8 al anexei nr. 1 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 8 Zone cu valoare peisagistic i arii naturale protejate
(2) Autorizarea executrii construciilor n ariile naturale protejate, parcuri naionale, rezervaii naturale i
alte zone naturale protejate delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al autoritilor publice
responsabile cu domeniul proteciei mediului, precum i cu avizul custozilor ariilor naturale protejate, dup
caz.

3
(3) Autoritile publice locale vor identifica i vor delimita, n funcie de particularitile specifice, prin studii
ntocmite de specialiti atestai de Registrul Urbanitilor din Romnia, acele zone naturale de interes local ce
necesit protecie pentru valoarea lor peisagistic i vor stabili condiiile de autorizare a executrii
construciilor, avnd n vedere pstrarea calitii mediului natural i a echilibrului ecologic, prevederi care vor
fi introduse n Planul Urbanistic General i n Regulamentul Local de Urbanism.
12. Articolul 9 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 9 Zone construite protejate
(1) Autorizarea executrii construciilor n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de
interes naional, se face cu avizul conform al autoritii publice centrale cu responsabiliti n domeniul
culturii.
(2) Autorizarea executrii construciilor n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit de
interes local, se face cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale autoritii publice centrale responsabile cu
protecia patrimoniului cultural, potrivit legislaiei specifice.
(3) Autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care au ca obiectiv cercetarea, conservarea,
construirea, extinderea, consolidarea, restructurarea, amenajarea peisager i punerea n valoare a
monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al autoritii publice centrale responsabile cu protecia
patrimoniului cultural sau dup caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acesteia.
(4) Autorizarea executrii lucrrilor de construcii de orice fel ce se execut n zona de protecie a
monumentelor istorice, delimitate potrivit legii, se va face cu avizul conform al autoritii publice centrale cu
responsabiliti n domeniul culturii, sau dup caz, al serviciilor publice deconcentrate ale acesteia.
13. Articolul 10 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 10 Expunerea la hazarde naturale
(1) n sensul prezentului regulament, prin hazarde naturale se neleg: fenomene meteorologice
periculoase (furtuni, inundaii, tornade, secet, nghe), incendii de pdure, avalane, fenomene distructive
de origine geologic (alunecri de teren, cutremure de pmnt) delimitate prin hri de hazard i risc, n
conformitate cu legislaia n vigoare, i/sau prevzute n cadrul documentaiilor de amenajarea teritoriului i
urbanism.
(2) Planificarea dezvoltrii va ine cont de delimitarea zonelor vulnerabile la hazardele naturale i va avea
n vedere msuri pentru reducerea riscului asociat acestora, sau n cazuri excepionale, pentru meninerea
riscului n limitele existente.
(3) Pentru hazardul la inundaii, autorizarea executrii construciilor i/sau a amenajrilor n zonele de
hazard asociate probabilitii anuale de depire difereniat pentru zonele urbane/rurale, conform
prevederilor strategiei naionale de management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung, se
realizeaz n raport cu clasele de adncimi, astfel:
a) pentru adncimi de pn la 0,5 metri autorizarea executrii construciilor sau a amenajrilor este
permis prin avizul de amplasament acordat de ctre autoritatea competent, numai n condiiile n care
sunt luate msuri de cretere a rezilienei prin soluii constructive adecvate;
b) pentru adncimi mai mari de 0,5 metri, autorizarea executrii construciilor sau a amenajrilor, cu
excepia acelora care au drept scop limitarea riscului asociat acestora, este interzis;
c) pentru adncimea apei cuprins n intervalul 0,5 - 1,5 metri, autorizarea executrii construciilor sau a
amenajrilor este permis numai pentru realizarea construciilor temporare, a terenurilor de sport dotate cu
infrastructura specific, parcuri i ci de comunicaii i alte construcii de importan local a cror inundare
s nu induc pierderi economice mai mari de 0,3% din PIB-ul unitii administrativ - teritoriale sau
disfuncionaliti permanente ale comunitii;
d) este strict interzis autorizarea executrii construciilor sau a lucrrilor de amenajare pentru adncimi
ale apei mai mari de 1,5 metri sau, unde indicatorul adncime x viteza apei este mai mare de 2 m2/s, cu
excepia podurilor, a construciilor hidrotehnice sau a conductelor i cablurilor subacvatice.

4
(4) n situaia n care prin planurile de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice i regulamentele
locale de urbanism aferente sunt prevzute lucrri de terasamente care s ridice nivelul construciilor la cote
superioare zonelor de hazard identificate conform reglementrilor, n mod obligatoriu:
a) vor fi prevzute msuri de compensare a volumelor de terasamente realizate, prin coborrea terenului
cel puin n volum echivalent n zonele din amonte ale acestora;
b) vor fi evitate lucrrile n rambleu transversale pe direcia de curgere n zonele cu hazard la inundaii
identificate, cu excepia podurilor i a rampelor acestora.
(5) La elaborarea i aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice, precum i
regulamentelor locale de urbanism i la elaborarea proiectelor necesare autorizrii lucrrilor de construcii i
celor necesare amenajrii spaiilor publice se vor avea n vedere urmtoarele:
a) analizarea posibilitilor de relocare a construciilor existente aflate n zona de inundabilitate;
b) propunerea de msuri naturale de retenie a apei n zone urbane n rigole verzi, canale i rigole,
sisteme drenaj etc.; colectarea i stocarea apei de ploaie n rezervoare, ngropate / subterane; pavaje
permeabile, acoperiuri verzi, zone de bioretenie, canale de infiltraie, spaii verzi amenajate, inclusiv
plantarea de arbori i arbuti pentru drenarea biologic a excesului de umiditate;
c) msuri pentru creterea rezilienei construciilor i spaiilor publice pentru asigurarea siguranei
populaiei supranlarea construciei, inundarea controlat a subsolului; impermeabilizarea construciei;
parapei / ziduri de protecie mpotriva inundaiilor (structuri inelare de nlime redus ce pot fi plasate n
jurul unei singure construcii sau a unui grup redus de construcii, cu includerea de sisteme de drenaj i
evacuare a apei din incinta protejat).
14. Articolul 11 al anexei nr.1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 11 Expunerea la riscuri tehnologice
(1) n sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice reprezint totalitatea evenimentelor negative
care au drept cauz depirea msurilor de siguran impuse prin reglementri, ca urmare a unor aciuni
umane voluntare sau involuntare, defeciunilor componentelor sistemelor tehnice, eecului sistemelor de
protecie, etc.
(2) Autorizarea executrii construciilor n zonele expuse la riscuri tehnologice n limitele stabilite prin
studiile de risc i prin documentaiile de urbanism i amenajarea teritoriului aprobate, precum i n zonele de
servitute i de protecie ale sistemelor de alimentare cu energie electric, conductelor de gaze, ap,
canalizare, cilor de comunicaie, infrastructurii feroviare i altor asemenea lucrri de infrastructur este
interzis.
(3) Fac excepie de la prevederile alin. (1) construciile i amenajrile care au drept scop prevenirea
riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
(4) n zonele din jurul amplasamentelor care se ncadreaz n prevederile Legii nr. 59/2016, privind
controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substane periculoase, elaborarea
reglementrilor urbanistice i/sau autorizarea executrii lucrrilor de construcii va fi realizat cu respectarea
distanelor de siguran i a compatibilitii teritoriale stabilite n conformitate cu prevederile legislaiei
specifice n vigoare.
15. Articolul 12 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins :
Art. 12 Construcii cu funciuni generatoare de riscuri tehnologice
Autorizarea executrii construciilor care, prin natura i destinaia lor, pot genera riscuri tehnologice se face
numai pe baza unui studiu de impact elaborat i aprobat conform prevederilor legale.
16. Articolul 13 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 13 Asigurarea echiprii edilitare
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin dimensiunile i destinaia lor, presupun cheltuieli de
echipare edilitar ce depesc posibilitile financiare i tehnice ale administraiei publice locale ori ale
investitorilor interesai sau care nu beneficiaz de fonduri pentru echiparea edilitar este interzis.
(2) n situaia n care se solicit autorizarea construciilor prevzute n anexa nr. 1 a prezentului
regulament ntr-o zon care nu deine infastructura tehnico-edilitar, autorizarea executrii construciilor

5
este condiionat de stabilirea, n prealabil, prin contract, a obligaiei efecturii lucrrilor de echipare
edilitar aferente de ctre investitorii interesai, pn cel trziu la recepia la terminarea lucrrilor de
construcii.
17. Alineatul (1) al articolului 14 al anexei nr. 1 se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
Art.14 Asigurarea compatibilitii funciunilor
(1) Autorizarea executrii construciilor se face cu condiia asigurrii compatibilitii dintre destinaia
construciei i funciunea dominant a zonei, conform regulamentului de urbanism aprobat,cu esutul urban
existent.
18. Dup alineatul (1) al articolului 14 al anexei nr. 1 se introduce un nou alineat (11) cu urmtorul cuprins:
(11) Stabilirea zonificrii funcionale n cadrul documentaiilor de urbanism se face cu asigurarea
compatibilitii dintre funciunile propuse i cele existente i cu respectarea tipologiei zonei (zon central,
zon locuine colective, zon locuine unifamiliale, zon mixt etc.).
19. Articolul 15 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 15 Procentul de ocupare a terenului
(1) Procentul de ocupare a terenurilor se stabilete n cadrul regulamentelor locale de urbanism, n funcie
de specificul unitilor teritoriale de referin propuse n cadrul documentaiilor de urbanism, cu condiia ca
procentul de ocupare a terenului s nu depeasc limita superioar stabilit conform anexei nr. 2 la
prezentul regulament.
(2) n situaia n care o construcie nou este edificat pe un teren care conine cldiri care nu sunt
destinate demolrii, indicatorii urbanistici procentul de ocupare a terenurilor se calculeaz cumulndu-se
suprafaa construit existent cu suprafaa construit a construciilor noi.
(3) n situaia divizrii i dezmembrrii unor parcele, la emiterea certificatelor de urbanism procentul de
ocupare a terenului se calculeaz n raport cu parcela iniial care a fost dezmembrat, suma suprafeelor
ocupate de construcii de pe fiecare parcel rezultat, trebuind s respecte procentul de ocupare a
terenurilor maxim aprobat iniial.
(4) Autorizarea executrii construciilor se face cu condiia ca procentul de ocupare a terenului s nu
depeasc limita superioar stabilit potrivit legii n cadrul regulamentului local de urbanism.
(5) Prin procentul de ocupare a terenurilor i coeficientul de utilizare a terenului, se vor asigura condiiile
de dezvoltare urban durabil.
(6) Procentul de ocupare a terenului se reglementeaz diferit n mediul urban n raport cu mediul rural,
astfel nct s fie respectat specificul tipologiei de locuire i caracteristicile esutului urban.
20. Articolul 16 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 16 Lucrri de utilitate public
(1) Autorizarea executrii altor construcii pe terenuri care au fost rezervate n planuri de amenajare a
teritoriului i/sau de urbanism, pentru realizarea de lucrri de utilitate public, este interzis.
(2) Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate public se face pe baza documentaiei de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, aprobat conform legii.
21. Alineatele (2) i (4) ale articolului 18 al anexei 1 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 18 Amplasarea fa de drumuri publice
(2) n sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se nelege ampriza, zonele de siguran i
zonele de protecie.
(4) n sensul prezentului regulament, prin funciuni de locuire se nelege: locuine, case de vacan i alte
construcii cu caracter turistic ce conin spaii de cazare, precum i spaii de cazare permanent sau
temporar pentru nevoi sociale, industriale sau de aprare, cum ar fi: cmine pentru btrni, cmine de
nefamiliti, sanatorii, cmine pentru organizarea de antier, cmine de garnizoan.
22. Articolul 19 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 19 Amplasarea fa de ci navigabile existente i cursuri de ap potenial navigabile

6
(1) n zona cilor navigabile i a cursurilor de ap potenial navigabile se pot autoriza, cu avizul conform al
autoritilor publice centrale cu atribuii n domeniul transporturilor i n protecia mediului i a apelor,
urmtoarele lucrri:
a) construcii i instalaii aferente cilor navigabile, de deservire, de ntreinere i de exploatare;
b) semnale vizuale, auditive i faruri, precum i alte amenajri referitoare la sigurana navigaiei;
c) construcii pentru obiective portuare, fronturi de acostare, platforme de depozitare, drumuri de
circulaie, cldiri, construcii hidrotehnice pentru antierele navale, gri fluviale i alte lucrri similare;
d) traversri sau subtraversri ale cilor navigabile i ale canalelor i cursurilor de ap potenial navigabile
cu conducte de presiune (ap, gaze, iei, abur) de linii electrice i de telecomunicaii, precum i traversrile
cu poduri i lucrrile de amenajri hidroenergetice i de art;
e) adposturi de iarn pentru nave, staii de alimentare cu carburani i resurse de energie;
f) instalaii de captare a apei din albia cilor navigabile i instalaii de evacuare a apelor reziduale sau de
alt natur;
g) aprri de maluri de orice natur, diguri longitudinale i transversale i alte lucrri similare.
(2) n sensul prezentului regulament, prin zon fluvial se nelege suprafaa de teren situat n lungul
rmului apelor interioare navigabile sau potenial navigabile. Zona fluvial se stabilete de ctre autoritatea
de stat competent, potrivit legii. n porturi, zona cilor navigabile coincide cu incinta portuar.
(3) Pentru oraele-port sau pentru localitile care sunt traversate de cursuri de ap se vor stabili prin
planurile urbanistice generale i zonale , n funcie de caracteristicile fiecruia, reglementri specifice privind
frontul la ap, integrarea cursurilor de ap n localitate i valorificarea potenialului socio-cultural a
acestora.
23. Articolul 20 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 20 Amplasarea fa de ci ferate
(1) n zona de siguran a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul autoritii publice centrale
cu atribuii n domeniul transporturilor:
a) construcii i instalaii aferente exploatrii i ntreinerii liniilor de cale ferat;
b) construcii i instalaii pentru exploatarea materialului rulant i a mijloacelor de restabilire a circulaiei;
c) instalaii fixe pentru traciune electric;
d) instalaii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicaii, transmisiuni de date i
construciile aferente acestora.
(2) Construciile care se amplaseaz n zona de protecie a infrastructurii feroviare situat n intravilan se
autorizeaz cu avizul autoritii publice centrale cu atribuii n domeniul transporturilor.
(3) n sensul prezentului regulament, zona de protecie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile
limitrofe, situate de o parte i de alta a axei cii ferate, indiferent de proprietar, n limita a maximum 100
metri de la axul cii ferate, precum i terenurile destinate sau care servesc, sub orice form, la asigurarea
funcionrii acesteia, iar zona de siguran a infrastructurii feroviare cuprinde fiile de teren, n limit de 20
metri fiecare, situate de o parte i de alta a axei cii ferate, necesare pentru amplasarea instalaiilor de
semnalizare i de siguran a circulaiei i a celorlalte instalaii de conducere operativ a circulaiei trenurilor,
precum i a instalaiilor i lucrrilor de protecie a mediului.
(4) Lucrrile de investiii ale agenilor economici i ale instituiilor publice, care afecteaz zona de
protecie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai cu avizul autoritii publice centrale cu atribuii n
domeniul transporturilor, i anume:
a) ci ferate industriale;
b) lucrri hidrotehnice;
c) traversarea cii ferate de ctre drumuri prin pasaje denivelate;
d) subtraversarea liniilor de cale ferat de reele de telecomunicaii, energie electric, conducte sub
presiune de ap, gaze, produse petroliere, termotehnologice i canale libere.
(5) n zona de protecie a infrastructurii feroviare se interzic:

7
a) amplasarea oricror construcii, depozite de materiale sau nfiinarea de plantaii care mpiedic
vizibilitatea liniei i a semnalelor feroviare;
b) efectuarea oricror lucrri care, prin natura lor, ar provoca alunecri de teren, surpri sau ar afecta
stabilitatea solului prin tierea copacilor, extragerea de materiale de construcii sau care modific echilibrul
pnzei freatice subterane;
c) depozitarea necorespunztoare de materiale, substane sau deeuri care contravin normelor de
protecie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii cilor ferate romne, a zonei de
protecie a infrastructurii cilor ferate romne, precum i a condiiilor de desfurare normal a traficului.
(6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substane sau deeuri de felul celor prevzute la alin. (5),
lit. c) este permis numai cu respectarea condiiilor stabilite de autoritatea public central cu atribuii n
domeniul transporturilor.
(7) Amenajrile i instalaiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a materialelor, substanelor
sau deeurilor prevzute la alin. (6) se pot realiza pe baz de studii privind implicaiile asupra activitii
feroviare i de mediu executate pe baza avizului autoritilor publice centrale cu atribuii n domeniul
transporturilor.
24. Articolul 21 al anexei nr.1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 21 Amplasarea fa de aeroporturi
(1) Avizul Autoritii Aeronautice Civile Romne este obligatoriu pentru:
a) documentaiile de urbanism ce cuprind zone destinate aeroporturilor/aerodromurilor/helioporturilor
i echipamentelor de radionavigaie i meteorologice, mpreun cu zonele cu servitui aeronautice generate
de acestea sau zonele de protecie a acestora;
b) autorizarea executrii construciilor n zone supuse servituilor aeronautice civile.
(2) Orice intervenie urbanistic, inclusiv schimbarea destinaiei terenurilor, n zonele supuse servituilor
aeronautice civile se face numai cu avizul Autoritii Aeronautice Civile Romne, iar n cazul aerodromurilor
civile utilizate i ca baze de operare pentru aeronave de stat, cu avizul Autoritii Aeronautice Civile Romne
i al Ministerului Aprrii Naionale.
25. Articolul 23 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 23 Amplasarea fa de aliniament
(1) Prin aliniament se nelege linia de demarcaie ntre domeniul public i domeniul privat sau ntre
domeniul public i proprietatea privat.
(2) Prin alinierea cldirilor se nelege linia pe care sunt dispuse faadele cldirilor spre strad i care poate
coincide cu aliniamentul sau poate fi retras fa de acesta, conform prevederilor regulamentului local de
urbanism.
(3) Cldirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fa de acesta, dup cum urmeaz:
a) n cazul zonelor cu fronturi stradale constituite, construciile vor fi amplasate obligatoriu la alinierea
cldirilor existente;
b) retragerea construciilor fa de aliniament este permis numai dac se respect coerena i caracterul
fronturilor stradale.
(4) n ambele situaii, autorizaia de construire se emite numai dac nlimea cldirii nu depete
distana msurat, pe orizontal, din orice punct al cldirii fa de cel mai apropiat punct al aliniamentului
opus.
(5) Fac excepie de la prevederile alin. (3) situaiile n care nlimea cldirii este impus de respectarea
corniei stabilite de ctre construciile nvecinate sau construciile care sunt cuprinse ntr-un plan urbanistic
zonal aprobat conform legii i elaborat n baza studiului de nsorire i al studiului de volumetrie.
26. Articolul 24 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 24 Amplasarea n interiorul parcelei
(1) Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac se respect:
a) distanele minime obligatorii fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei, stabilite prin
regulamentele locale de urbanism, sau, n lipsa unor prevederi detaliate ale acestora, conform Codului civil;

8
b) distanele minime necesare interveniilor n caz de incendiu, stabilite prin documentaiile de urbanism
legal aprobate, pe baza avizului autoritilor publice responsabile cu situaiile de urgen.
(2) n situaia existenei unui calcan autorizarea executrii construciilor este permis cu condiia alipirii la
acesta.
27. Alineatele (2) i (4) ale articolului 25 al anexei nr. 1 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 25 Accese carosabile
(2) n mod excepional se poate autoriza executarea construciilor fr ndeplinirea condiiilor prevzute la
alin. (1), numai n condiiile stabilite prin avizul unitii teritoriale de pompieri.
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului administratorului acestora.
28. Alineatul (3) al articolului 26 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 26 Accese pietonale
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel nct s permit circulaia persoanelor cu dizabiliti i care
folosesc mijloace specifice de deplasare precum i a celor care folosesc mijloace de transport nemotorizat.
29. Alineatele (2) i (3) ale articolului 27 al anexei nr. 1 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 27 Racordarea la reelele publice de echipare edilitar existente
(2) Prin excepie de la alin. (1) se pot emite autorizaii de construire, cu avizul entitilor abilitate n domeniul
echiprii edilitare, n urmtoarele condiii:
a) realizarea de soluii de echipare n sistem individual sau realizarea de sisteme alternative ecologice
bazate pe noi tehnologii care s respecte normele sanitare i de protecie a mediului;
b) beneficiarul se oblig s racordeze construcia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reeaua
centralizat public, pn cel trziu la recepia la terminarea lucrrilor de construcii;
c) dac beneficiarul se oblig s prelungeasc reeaua existent, atunci cnd aceasta are capacitatea
necesar, sau se oblig fie s mreasc capacitatea reelelor publice existente, fie s construiasc noi reele,
pn cel trziu la recepia la terminarea lucrrilor de construcii.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic, n mod corespunztor, autorizrii executrii construciilor n localitile
unde nu exist reele publice de ap i de canalizare.
30. Alineatul (4) al articolului 27 al anexei nr. 1 se abrog.
31. Alineatul (1) al articolului 28 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 28 Realizarea de reele edilitare
(1) Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate conform
legislatiei specifice serviciilor comunitare de utilitati publice.
32. Articolul 29 din anexa nr. 1 se abrog.
33. Articolul 30 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 30 Parcelarea
(1) Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minim 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi, se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor n baza elaborrii i aprobrii n condiiile legii a unui plan urbanistic
zonal cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte normele legale de igien i de
protecie a mediului i de asigurarea a minim 20 m2 spaiu verde pe cap de locuitor i de minimum de 5%
spaii verzi publice.
(2) Autorizarea executrii parcelrilor noi, n baza prezentului regulament, este permis numai dac
pentru fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
a) front la strad de minimum 8 metri pentru cldiri niruite i de minimum 12 metri pentru cldiri
izolate sau cuplate;
b) suprafaa minim a parcelei de 150 m2 pentru cldiri niruite i, respectiv, de minimum 200 m2 pentru
cldiri amplasate izolat sau cuplate;
c) adncime mai mare sau cel puin egal cu limea parcelei.

9
(3) Pentru parcelrile realizate prin divizarea unor terenuri sau prin reconfigurarea unor terenuri alipite,
sunt considerate loturi construibile numai loturile care se ncadreaz n prevederile alin. (2).
(4) n cazul loturilor provenite din dezmembrarea unei parcele construite se va verifica la eliberarea
certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire ncadrarea indicatorilor urbanistici, a procentului de
ocupare a terenului i a coeficientului de utilizare a terenului, n valorile maxim admise, att pe lotul
dezmembrat, dar i prin raportare la suprafaa parcelei naintea dezmembrrii i suprafeele totale construite
nsumate cu suprafeele propuse spre construire.
(5) Reparcelarea, n sensul prezentului regulament, reprezint operaiunea care are ca rezultat o alt
mprire a mai multor loturi de teren nvecinate care nu sunt construibile sau care au forme neregulate,
loturile rezultate avnd destinaii i/sau forme diferite dect erau acestea la momentul iniial. Reparcelarea
are drept scop realizarea unei mai bune mpriri a unui teritoriu din intravilan n loturi construibile, cu forme
regulate i asigurarea suprafeelor necesare echipamentelor de folosin comun i obiectivelor de utilitate
public.
34. Alineatele (1) i (3) ale articolului 31 al anexei nr. 1 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Art. 31 nlimea construciilor
(1) Stabilirea regimului de nlime pentru regulamentele locale de urbanism aferente documentaiilor de
urbanism i autorizarea executrii construciilor se face cu respectarea nlimii medii a cldirilor nvecinate i
a caracterului zonei, fr ca diferena de nlime s depeasc cu mai mult de dou niveluri cldirile
imediat nvecinate.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) zonele stabilite prin planul urbanistic general i construciile
care au fost cuprinse ntr-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii i elaborat n baza unui studiu de
altimetrie, de nsorire i de trafic.
35. Alineatul (2) al articolului 32 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 32 Aspectul exterior al construciilor
(2) Este interzis autorizarea executrii construciilor care, prin conformare, compoziia formal a
faadelor, proporia plin-gol, volumetrie i aspect exterior (materialele folosite,finisaje, acoperi, tmplrie),
nu se ncadreaz n specificul arhitectural i urbanistic al zonei.
36. Articolul 33 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 33 Parcaje
(1) Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare este permis
numai dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru interveniile asupra construciilor existente care nu
presupun extindere, aferente unor imobile ce nu dein spaiul necesar, utilizarea domeniului public pentru
spaii de parcare se stabilete prin autorizaia de construire de ctre autoritile publice locale, conform legii.
(3) Suprafeele parcajelor se determin n funcie de destinaia i de capacitatea construciei, conform
anexei nr. 5 la prezentul regulament.
(4) Autorizarea construciilor cu funciune public, comercial sau de birouri se emite cu condiia
asigurrii spaiilor de parcare pentru biciclete.
37. Aricolul 34 la anexa nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 34 Spaii verzi i plantate
Obligativitatea meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate va fi detaliat n regulamentele locale aferente
documentaiilor de urbanism, n funcie de destinaia i de capacitatea construciilor, n conformitate cu pre-
vederile anexei nr. 6 la prezentul regulament, i va fi respectat n procesul de autorizare.
38. Alineatul 1 al articolului 35 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 35 mprejmuiri
(1) n condiiile prezentului regulament, este permis autorizarea urmtoarelor categorii de mprejmuiri,
n conformitate cu specificul local:
a) mprejmuiri opace, necesare pentru protecia mpotriva ntruziunilor, separarea unor servicii
funcionale, asigurarea proteciei vizuale;

10
b) mprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitrii parcelelor aferente cldirilor.
39. Alineatul (2) al articolului 36 al anexei nr. 1 se abrog.
40. Articolul 37 al anexei nr. 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 37 Destinaia unui teren sau a unei construcii
(1) n sensul prezentului regulament, prin destinaia i funciunea unui imobil se nelege modul de
utilizare a acestuia, conform funciunii stabilite prin reglementrile cuprinse n planurile de urbanism
aprobate conform legii.
(2) Categoria de folosin curi construcii prevzut de legislaia privind fondul funciar, nu este
echivalent cu destinaia imobilului i cu funciunile urbanistice permise.
41. Articolul 38 al anexei nr. 1 se abrog.
42. Anexa nr. 1 la anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism, se nlocuiete dup cum urmeaz:

Anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism


AMPLASAREA CONSTRUCIILOR N FUNCIE DE DESTINAIA ACESTORA, N CADRUL LOCALITII
1.1 CONSTRUCII ADMINISTRATIVE
1.1.1 Sediul Parlamentului
1.1.2 Sediul Preediniei
1.1.3 Sediul Guvernului Amplasament: capitala Romniei, n zona
1.1.4 Sediul naltei Curi de Casaie i Justiie central.
1.1.5 Sediul Curii Constituionale
1.1.6 Sediul Consiliului Legislativ
1.1.7 Sedii de ministere
1.1.8 Sedii de prefecturi Amplasament: municipii reedin de jude,
n zona central sau pe principalele artere
de circulaie.
1.1.9 Sedii de servicii descentralizate n teritoriu ale Amplasament: municipii reedin de jude,
ministerelor i ale altor organe de specialitate ale n zona central sau pe principalele artere
administraiei publice centrale de circulaie.

1.1.10 Sedii de primrii Amplasament: municipii, orae sau comune,


n zona central.
1.1.11 Sedii de birouri Amplasament: n zone cu acces la
transportul public sau n zone ce au acces la
principalele artere de circulaie.
1.2 CONSTRUCII COMERCIALE
1.2.1 Comer nealimentar Amplasament: n zonele de interes
comercial, n zona central/zona
rezidenial/centrul de cartier/zone cu
accesibilitate la transportul public i/sau la
principalele artere de circulaie.
1.2.2 Supermagazin (supermarket/hypermarket) Amplasament: n zone cu accesibilitate la
transportul public i/sau la principalele
artere de circulaie.
Se va evita amplasarea n zonele din jurul
amplasamentelor care se ncadreaz n
prevederile Legii nr. 59/2016, privind
controlul asupra pericolelor de accident

11
major n care sunt implicate substane
periculoase.
1.2.3 Piaa agroalimentar Amplasament: n zona de interes comercial
sau minimum 40 m fa de cldiri avnd alte
funciuni dect cea comercial
1.2.4 Comer alimentar Amplasament: n zona de interes comercial.
Se va evita amplasarea n zonele din jurul
amplasamentelor care se ncadreaz n
prevederile Legii nr. 59/2016, privind
controlul asupra pericolelor de accident
major n care sunt implicate substane
periculoase.
1.2.5 Alimentaie public Amplasament: n zonele rezideniale sau de
interes comercial, n zonele turistice i de
agrement.
Se admite amplasarea la parterul
locuinelor numai n condiiile asigurrii
izolrii totale a aburului, mirosului,
zgomotului i msurilor contra incendiilor.
1.2.6 Servicii Amplasament: n zona central, comercial,
rezidenial sau de agrement.
Se interzice amplasarea atelierelor
poluante n zona rezidenial.
1.3 CONSTRUCII DE CULT
1.3.1 Lcauri de cult Amplasament: alturarea i construirea de
lcauri de cult noi n incinta sau n
vecintatea monumentelor istorice se va
face cu respectarea prevederilor legale
Se va evita amplasarea n vecintatea
unitilor poluante.
1.4 CONSTRUCII DE CULTUR
1.4.1 Expoziii
Amplasament: n zona destinat dotrilor
1.4.2 Muzee
pentru cultur, educaie, n zona comercial,
1.4.3 Biblioteci
administrativ, religioas sau de agrement,
1.4.4 Case de cultur
n vecintatea zonelor rezideniale.
1.4.5 Centre i complexe culturale
Se va evita amplasarea n vecintatea
1.4.6 Teatre dramatice, de comedie, de revist, oper, unitilor poluante.
operet, de ppui
1.4.7 Sli polivalente
1.5 CONSTRUCII DE NVMNT
1.5.1 nvmnt precolar (grdinie publice ) Amplasament: n zonele rezideniale,
distana maxim recomandat de parcurs
500 metri.
1.5.2 coli primare
1.5.3 coli gimnaziale
Amplasament: n funcie de condiiile i
1.5.4 Licee
exigenele profilului de nvmnt.
1.5.5 coli postliceale
1.5.6 coli profesionale

12
1.5.7 nvmnt superior
1.6 CONSTRUCII DE SNTATE
1.6.1 Spital clinic universitar Amplasament: n campusurile universitare
sau adiacent facultilor de profil.
Se interzice amplasarea n vecintatea
surselor de poluare (aeroport, industrii
nocive, trafic greu).
1.6.2 Spital general (judeean, orenesc, comunal, Amplasament: n zona destinat dotrilor
cuplat sau nu cu dispensar policlinic) pentru sntate,sau n zone cu funciuni
1.6.3 Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, compatibile, n funcie de profilul spitalului.
contagioi, oncologie, urgen, reumatologie, Se interzice amplasarea n vecintatea
clinici particulare) surselor de poluare (aeroport, industrii
nocive, trafic greu).
1.6.4 Asisten de specialitate (boli cronice, recuperri Amplasament: n zone n care formele de
funcionale, centre psihiatrice, etc.). relief i vegetaia permit crearea de zone
verzi (parcuri, grdini etc.)
Se interzice amplasarea n vecintatea
surselor de poluare (aeroport, industrii
nocive, trafic greu).
1.6.5 Cree i cree speciale pentru copii Amplasament: n cadrul sau n vecintatea
unor construcii publice/locuine.
Se interzice amplasarea n vecintatea
surselor de poluare (aeroport, industrii
nocive, trafic greu).
Se recomand amplasarea n zone de
relief i cadru natural favorabil.
1.7 CONSTRUCII I AMENAJRI SPORTIVE
1.7.1 Complexuri sportive Amplasament: n zone verzi, nepoluate, i
1.7.2 Stadioane pe ct posibil n vecintatea unor cursuri sau
1.7.3 Sli de antrenament pentru diferite sporturi oglinzi de ap.
1.7.4 Sli de competiii sportive (specializate sau Amplasament: de preferin n zonele
polivalente) rezideniale sau n vecintatea
complexurilor sportive i de agrement

1.7.5 Poligoane pentru tir Amplasament: n zone nepoluate, bogat


plantate, i pe ct posibil n vecintatea unor
cursuri sau oglinzi de ap.
1.8 CONSTRUCII DE AGREMENT
1.8.1 Locuri de joac pentru copii Amplasament: adiacent zonelor
rezideniale.
Se vor evita amplasamentele n
vecintatea surselor de zgomote puternice
i de vibraii (aeroporturi, zone industriale,
artere de trafic greu).
1.8.2 Parcuri Amplasament: se vor evita amplasamentele
1.8.3 Scuaruri n vecintatea surselor productoare de
zgomote puternice i de vibraii
(aeroporturi, zone industriale, artere de

13
trafic greu).
1.9 CONSTRUCII DE TURISM Amplasament: n zone nepoluate, bogat
1.9.1 Hotel *_***** plantate.
1.9.2 Hotel-apartament *_***** Se pot amplasa i n vecintatea altor
1.9.3 Motel *_** dotri turistice.
1.9.4 Vile **_***** Se vor evita amplasamentele n
vecintatea surselor de poluare (zone
industriale, artere de trafic greu).
1.9.5 Bungalouri *_*** Amplasament: n perimetrul campingurilor,
satelor de vacan sau ca spaii
complementare unitilor hoteliere.
1.9.6 Cabane categoria *_*** Amplasament: n zone montane, rezervaii
naturale, n apropierea staiunilor balneare
sau a altor obiective de interes turistic.
1.9.7 Campinguri *_**** Amplasament: n locuri pitoreti, cu
1.9.8 Sate de vacan **_*** microclimat favorabil, ferite de zgomot sau
de alte surse de poluare, precum i de orice
alte elemente care ar putea pune n pericol
securitatea turitilor (linii de nalt tensiune,
terenuri sub nivelul mrii, zone inundabile).
1.10 CONSTRUCII DE LOCUINE Amplasament: se vor evita amplasamentele
n vecintatea surselor productoare de
noxe, zgomote puternice i vibraii
(aeroport, zone industriale, artere de trafic
greu).
1.11. CONSTRUCII INDUSTRIALE Amplasament: se vor evita amplasamentele
n vecintatea zonelor rezideniale,
construciilor de nvmnt, sntate.
- Pentru construciile industriale nepolu-
ante, se accept amplasarea n interi-
orul intravilanului existent.
- Pentru construciile industriale
poluante se vor respecta zonele de
protecie reglementate prin legislaia
specific.
43. Anexa nr. 2 la anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism, se nlocuiete dup cum urmeaz:

Anexa nr. 2 la regulamentul general de urbanism


PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
Procentul maxim de ocupare a terenurilor se stabilete n funcie de specificul arhitectural, urbanistic,
topografia i destinaia zonei n care urmeaz s fie amplasat construcia, precum i de condiiile de
amplasare n teren, dup cum urmeaz:
2.1 DESTINAIA ZONEI N CARE
URMEAZ S FIE AMPLASAT
CONSTRUCIA:
2.1.1 Zone centrale Procentul de ocupare a terenurilor: maxim 80%
2.1.2 Zone comerciale Procentul de ocupare a terenurilor: maxim 85%
2.1.3 Zone mixte Procentul de ocupare a terenurilor: maxim 70%

14
2.1.4 Zone rezideniale Procentul de ocupare a terenurilor pentru zona exclusiv
rezidenial cu locuine P, P+1, P+2: 35%
Procentul de ocupare a terenurilor pentru zona
rezidenial cu cldiri cu mai mult de 3 niveluri: 40%
Procentul de ocupare a terenurilor pentru zon
predominant rezidenial (locuine cu dotri aferente):
40%.
2.1.5 Zone industriale Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zonele
industriale existente: se va respecta procentul de
ocupare actual al parcelei/platformei.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zonele
industriale propuse: 60%
2.1.6 Zone de recreere Procentul maxim de ocupare a terenului se stabilete prin
documentaii de urbanism, n funcie de tipologia
activitii propuse.
2.2 CONDIII DE AMPLASARE N CADRUL
TERENULUI
2.2.1 Construcii de cultur i alte Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la
construcii ce cuprind sli de reuniuni regulament, la pct. 1.4.4 - 1.4.7, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4 avnd
un numr de minimum 200 de locuri, se va prevedea un
spaiu amenajat, exterior construciei, cu o suprafa de
0,6 m2/locuitor, n afara spaiului destinat circulaiei
publice. La aceasta se va aduga suprafaa necesar
spaiilor verzi i plantaiilor, dimensionat conform
anexei nr. 6 la prezentul regulament.
2.2.2 Construcii de nvmnt Amplasament organizat n patru zone, dimensionate n
funcie de capacitatea unitii de nvmnt, dup cum
urmeaz:
zona ocupat de construcie;
zona curii de recreaie;
zona terenurilor i instalaiilor sportive;
zon verde, inclusiv grdin de flori.
Pentru nvmntul precolar (grdinie) se va asigura o
suprafa minim de teren de 20 m2/copil, iar pentru
coli primare, gimnaziale, licee, coli postliceale i coli
profesionale, o suprafa minim de 20 m2/elev.
Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la
toate cele patru zone menionate:
40% teren ocupat de construcii;
60% teren amenajat (curte recreaie i amenajri
sportive, zon verde, grdin de flori) din terenul
total.
2.2.3 Construcii de sntate Amplasament organizat n trei zone, dimensionate n
funcie de capacitatea construciei, dup cum urmeaz:
zona ocupat de construcii;
zona accese, alei, parcaje;
zona verde, cu rol de protecie i decorativ.
Se recomand organizarea unei incinte mprejmuite la

15
cldirile independente.
Pentru construciile de cree i cree speciale
amplasamentul trebuie s asigure o suprafa de
minimum 20 m2/copil pentru cree i de 40 m2/copil
pentru creele speciale organizate n patru zone:
zona ocupat de construcii;
zona ocupat de spaii de joac;
zona pentru spaiu tehnico-gospodresc;
zona verde de parc i alei.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru
construcii de cree i cree speciale va fi de 50%.
2.2.4 Construcii i amenajri sportive Pentru construciile i amenajrile sportive cuprinse n
anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.4,
amplasamentul trebuie s permit organizarea n trei
zone funcionale, dimensionate conform capacitii
construciei:
zona pentru construcii;
zona pentru spaii verzi;
zona pentru alei, drumuri i parcaje.
Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:
50% pentru construcii i amenajri sportive;
20% pentru alei, drumuri i parcaje;
30% pentru spaii verzi.
2.2.5 Construciile i amenajrile sportive
cuprinse n anexa nr. 1 la regulament
vor respecta condiiile specifice date
de destinaia zonei n care urmeaz s
fie amplasate.
n zonele rurale, pentru pstrarea caracterului i a modului de ocupare a terenului, procentul de ocupare a
terenului este cu cel puin 20% mai mic la toate categoriile de funciuni, cu excepia localitilor rurale aflate
n zonele metropolitane constituite conform legii, n cadrul crora procentul de ocupare a terenului este cu
cel puin 10% mai mic fa de procentele stabilite n prezenta anex.
44. Anexa nr. 3 la anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism, se nlocuiete dup cum urmeaz:

Anexa nr. 3 la regulamentul general de urbanism


ORIENTAREA CONSTRUCIILOR FA DE PUNCTELE CARDINALE
3.1 CONSTRUCII ADMINISTRATIVE I Pentru toate categoriile de construcii administrative i
FINANCIAR-BANCARE financiar-bancare se recomand orientarea, astfel nct
s se asigure nsorirea spaiilor pentru public i a
birourilor.
3.2 CONSTRUCII COMERCIALE Pentru toate categoriile de construcii comerciale se
recomand orientarea, astfel nct s se asigure nsorirea
spaiilor pentru public i a birourilor.
Se recomand orientarea nord a depozitelor, atelierelor
de lucru, buctriilor i a spaiilor de preparare.
3.3 CONSTRUCII DE CULT Condiiile de orientare sunt date de specificul cultului.
3.4 CONSTRUCII DE CULTUR
3.4.1 Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor avea spaiile de lectur i slile de expunere orientate

16
regulament la pct. 1.5.1 - 1.5.3 i 1.5.8 nord, nord-est, nord-vest. Acolo unde ncadrarea n zon
nu permite o astfel de orientare a slilor de lectur i a
slilor de expunere, rezolvrile de faad vor evita
nsorirea.
3.4.2 Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Nu se impun condiii de orientare fa de punctele
regulament la pct. 1.5.9 - 1.5.12 cardinale.
3.5 CONSTRUCII DE NVMNT Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt,
orientarea slilor de clas va fi sud, sud-est, sud-vest.
Bibliotecile, slile de ateliere i laboratoare se vor orienta
nord.
Terenurile de sport vor avea latura lung orientat nord-
sud.
3.6 CONSTRUCII DE SNTATE
3.6.1 Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Saloanele i rezervele orientate sud, sud-est, sud-
regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.4 vor vest;
avea: Laboratoarele i serviciile tehnice medicale
orientate nord;
Cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
3.6.2 Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor avea aceeai orientare pentru cabinete, laboratoare
regulament la pct. 1.7.5 - 1.7.8 i servicii tehnice.
3.6.3 Dormitoarele i spaiile de joac din Vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.
cree i cree speciale
3.7 CONSTRUCII I AMENAJRI Vor fi luate msuri de protecie mpotriva nsoririi
SPORTIVE excesive:
copertine deasupra grdinilor pentru spectatori, n
cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru
competiii;
plantaii de arbori i arbuti ct mai uniforme ca
densitate i nlime, pe toate laturile terenurilor
pentru antrenamente, n scopul evitrii
fenomenelor de discontinuitate luminoas;
parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante
la pereii vitrai orientai sud-vest sau vest ai
holurilor pentru public sau ai slii de sport.
Terenurile de sport n aer liber vor fi orientate cu axa
longitudinal pe direcia nord-sud, cu abatere de
maximum 15 grade spre vest sau spre est.
Piscinele descoperite i acoperite (not, srituri, polo) vor
fi orientate cu axa longitudinal pe direcia nord-sud, cu o
abatere de maximum 20 grade spre vest sau est.
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe
direcia nord-sud, intele fiind amplasate spre nord.
Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi
orientat nord, nord-est.
3.8 CONSTRUCII DE AGREMENT Slile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-
est.
3.9 CONSTRUCII DE TURISM Pentru toate categoriile de construcii de turism se
recomand orientarea nord a spaiilor tehnice i a

17
anexelor.
3.10 CONSTRUCIILE DE LOCUINE Se recomand evitarea orientrii spre nord a
dormitoarelor.

45. Anexa nr. 4 la anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism, se nlocuiete dup cum urmeaz:

Anexa nr. 4 la regulamentul general de urbanism


ACCESE CAROSABILE
Stabilirea numrului admis de accese din strzile de categoria I i a II-a, ca i localizarea acestora se vor face
astfel nct s nu afecteze fluena circulaiei.
4.1 CONSTRUCII ADMINISTRATIVE
4.1.1 Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 Vor fi prevzute cu:
la regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10 accese carosabile directe din strzi de
categoria I i a II-a, dup caz;
accese carosabile separate: acces
oficial, acces pentru personal, acces
pentru public, acces de serviciu, dup
cum urmeaz:
Accesul carosabil oficial va fi prevzut
pn la intrarea principal a cldirii;
Accesele carosabile pentru personal i cel
pentru public vor fi prevzute cu locurile de
parcare aferente;
Aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate
fr a intersecta accesul oficial.
4.1.2 Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 Vor fi prevzute cu accese carosabile,
la regulament la pct. 1.1.11 - 1.1.13 conform destinaiei i capacitii acestora,
avndu-se n vedere separarea de circulaia
public.
4.2 CONSTRUCII FINANCIAR-BANCARE
4.2.1 Pentru toate categoriile de cldiri financiar-bancare Vor fi prevzute accese carosabile directe din
strzi de categoria I i a II-a, dup caz.
4.2.2 Se vor asigura accese carosabile separate pentru:
accesul oficial, accesul personalului, accesul
publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
4.3 CONSTRUCII COMERCIALE
4.3.1 Pentru construciile comerciale Se vor asigura accese carosabile separate
pentru consumatori, personal i
aprovizionare.
4.3.2 n funcie de destinaia i capacitatea construciei Vor fi prevzute:
alei carosabile i parcaje n interiorul
amplasamentului;
platforme de depozitare i accese
maini i utilaje speciale separate de
aleile carosabile destinate
consumatorilor.
4.4 CONSTRUCII DE CULT Pentru construciile de cult se vor asigura alei
carosabile, n legtur cu reeaua de

18
circulaie major.
4.5 CONSTRUCII DE CULTUR
4.5.1 Pentru toate categoriile de construcii de cultur Se vor asigura accese carosabile separate
pentru vizitatori sau spectatori, pentru
personal i aprovizionare.
4.5.2 n funcie de destinaia construciei sau a amenajrii Vor fi prevzute:
alei carosabile n interiorul
amplasamentului i parcajele aferente,
n cazul n care accesul se face din
strzi de categoria I sau a II-a;
parcaje necesare n interiorul
amplasamentului, n cazul n care
accesul se realizeaz direct din strzi
de categoria a III-a.
4.6 CONSTRUCII DE NVMNT
4.6.1 Pentru toate categoriile de construcii de Se vor asigura accese carosabile de legtur
nvmnt cu reeaua de circulaie major i cu
mijloacele de transport n comun.
4.6.2 Se vor asigura dou accese carosabile separate
pentru evacuri n caz de urgen (cutremure,
inundaii, incendii).
4.7 CONSTRUCII DE SNTATE
4.7.1 Pentru toate categoriile de construcii de sntate Se va asigura legtura cu reeaua de circulaie
major prin dou accese carosabile separate.
4.7.2 Accesele carosabile ce vor face legtura cu reeaua Vor fi realizate prin:
de circulaie major de categoria I i a II-a strzi de categoria a IV-a de deservire
local;
strzi de categoria a III-a, colectoare,
care asigur accesul vehiculelor i al
persoanelor acionnd n domeniul
sntii, salubritii i P.S.I.
4.7.3 Aleile carosabile din interiorul amplasamentului Vor fi conformate dup cum urmeaz:
cu o band de circulaie de 3,5 metri
lime pentru cele cu o lungime
maxim de 10,00 metri;
cu dou benzi de circulaie de 7 metri
lime pentru cele cu o lungime mai
mare de 10,00 metri.
4.7.4 Accesul carosabil rezervat salvrii sau interveniilor Nu va intersecta aleile de acces carosabil
de urgen pentru personal i pacieni.
4.8 CONSTRUCII I AMENAJRI SPORTIVE
4.8.1 Pentru toate categoriile de construcii i amenajri Se vor asigura accese carosabile separate
sportive pentru public, sportivi i personalul tehnic de
ntreinere.
4.8.2 n interiorul amplasamentului Vor fi asigurate:
circulaia carosabil separat de cea
pietonal;
alei carosabile de descongestionare

19
care se vor dimensiona n funcie de
capacitatea slii sau a stadionului, dar
nu mai puin de 7 metri lime;
alei carosabile de circulaie curent de
minimum 3,5 metri lime;
alei carosabile de serviciu i ntreinere
de minimum 6 metri lime.
4.9 CONSTRUCII I AMENAJRI DE AGREMENT Pentru toate categoriile de construcii i
amenajri de agrement se va asigura accesul
carosabil separat pentru public de accesul de
serviciu i de ntreinere.
4.10 CONSTRUCII DE TURISM
4.10.1 Pentru construciile de turism Vor fi prevzute accese carosabile separate
pentru utilizatori, personal i acces tehnic de
ntreinere.
4.10.2 Aleile semicarosabile din interiorul Vor avea o lime minim de 3,5 metri, iar
amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 cele cu lungimi mai mari de 25 metri vor fi
metri prevzute cu supralrgiri de depire i
suprafee pentru manevre de ntoarcere.
4.10.3 Numrul acceselor i conformarea lor Se vor face n funcie de categoria i
capacitatea obiectivului turistic.
4.11 CONSTRUCII DE LOCUINE
4.11.1 Pentru locuine unifamiliale cu acces i lot propriu Se vor asigura:
accese carosabile pentru
proprietari/locatari;
acces carosabil pentru colectarea
deeurilor menajere i pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
alei (semi)carosabile n interiorul
zonelor parcelate, cu o lungime de
maximum 25 metri vor avea o lime
de minimum 3,5 metri, iar pentru cele
cu lungimi mai mari de 25 metri vor fi
prevzute supralrgiri de depire i
suprafee pentru manevre de
ntoarcere;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri,
accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire local
(fundturi):
- cele cu o lungime de 30 metri - o
singur band de 3,5 metri
lime;
- cele cu o lungime de maximum
100 metri - minimum 2 benzi
(total 7 metri), cu trotuar cel
puin pe o latur i supralrgiri
pentru manevre de ntoarcere la

20
capt.

4.11.2 Pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot Se vor asigura:


folosit n comun accese carosabile pentru
proprietari/locatari;
accese de serviciu pentru colectarea
deeurilor menajere i pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri,
accesele la parcelele din spate se vor
realiza prin alei de deservire local
(fundturi):
- cele cu o lungime de maximum
30 metri - o singur band de 3,5
metri lime;
- cele cu o lungime de 30 m pn la
maximum 100 metri - minimum 2
benzi (total 7 metri), cu trotuar
cel puin pe o latur; supralrgiri
pentru manevre de ntoarcere la
capt.
4.11.3 Locuinele colective cu acces i lot folosit n comun Vor fi prevzute cu:
accese carosabile pentru
proprietari/locatari;
accese de serviciu pentru colectarea
deeurilor menajere i pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
accese la parcaje i garaje.
4.12 TOATE CATEGORIILE DE CONSTRUCII Pentru toate categoriile de construcii i
amenajri se vor asigura accese pentru
intervenii n caz de incendiu, dimensionate
conform normelor pentru trafic greu.
n cazul construciilor ce formeaz curi
interioare, asigurarea accesului vehiculelor de
pompieri se va face prin ganguri cu o lime
minim de 3 metri i o nlime de 3,5 metri.
Accesele i pasajele carosabile nu trebuie s
fie obstrucionate prin mobilier urban i
trebuie s fie pstrate libere n permanen.

46. Anexa nr. 5 la anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism se nlocuiete dup cum urmeaz:

Anexa nr. 5 la regulamentul general de urbanism


PARCAJE
Necesarul de parcaje va fi dimensionat n funcie de categoria localitii i zona n care sunt amplasate
construciile.
5.1 CONSTRUCII ADMINISTRATIVE
5.1.1 Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor fi prevzute:

21
regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10 a) cte un loc de parcare pentru 10 - 40
salariai;
b) locuri de parcare suplimentare celor
rezultate conform lit. a), dup cum urmeaz:
- un spor de 10% pentru construciile
cuprinse n anexa nr. 1 la regulament
la pct. 1.1.1 - 1.1.7;
- un spor de 30% pentru construciile
cuprinse n anexa nr. 1 la regulament
la pct. 1.1.7 - 1.1.10;
- atunci cnd construciile cuprind sli
de conferine i alte spaii destinate
reuniunilor se vor prevedea 1 - 2
locuri de parcare pentru autocare.
5.1.2 Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor fi prevzute cte un loc de parcare
regulament la pct. 1.1.11 - 1.1.13 pentru 10 - 30 salariai plus un spor de 20%
pentru vizitatori.
5.2 CONSTRUCII FINANCIAR-BANCARE
5.2.1 Pentru toate categoriile de construcii financiar- Vor fi prevzute cte un loc de parcare la 4-8
bancare salariai i un spor de 50% pentru clieni.
5.2.2 n funcie de destinaia cldirii i de amplasament,
parcajele pentru salariai pot fi organizate
mpreun cu cele ale clienilor, adiacent drumului
public.
5.3 CONSTRUCII COMERCIALE
5.3.1 Pentru construciile comerciale Vor fi prevzute locuri de parcare pentru
clieni, n funcie de aria util, dup cum
urmeaz:
un loc de parcare la 200 m2 suprafa
desfurat a construciei pentru
uniti de pn la 400 m2;
un loc de parcare la 100 m2 suprafa
desfurat a construciei pentru
uniti de 400 - 600 m2;
un loc de parcare la 50 m2 suprafa
desfurat a construciei pentru
complexuri comerciale de 600 - 2.000
m2;
un loc de parcare la 40 m2 suprafa
desfurat a construciei pentru
complexuri comerciale de peste 2.000
m2.
5.3.2 Pentru restaurante Va fi prevzut cte un loc de parcare la 5 - 10
locuri la mas.
5.3.3 La acestea se vor aduga spaiile de parcare sau
garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate
independent de parcajele clienilor.
5.4 CONSTRUCII DE CULT Pentru construciile de cult numrul spaiilor

22
de parcare va fi stabilit n funcie de obiectiv,
avndu-se n vedere un minim de 5 locuri de
parcare.
5.5 CONSTRUCII CULTURALE
5.5.1 Pentru construciile culturale Vor fi prevzute locuri de parcare pentru
vizitatori sau spectatori i personal, dup
cum urmeaz:
pentru construciile cuprinse n anexa
nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 i
1.5.2, cte un loc de parcare la 50 m2
spaiu de expunere;
pentru construciile cuprinse n anexa
nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3 -
1.5.12, un loc la 10 - 20 de locuri n
sal.
5.6 CONSTRUCII DE NVMNT
5.6.1 Pentru toate categoriile de construcii de Va fi prevzut 1 loc de parcare la 5 cadre
nvmnt didactice.
5.6.2 Pentru nvmntul universitar, la cele rezultate Se va aduga, n funcie de capacitatea
conform pct. 5.6.1 construciei, un numr de 1 - 3 locuri de
parcare pentru autocare.
5.6.3 Pentru sedii ale taberelor colare Se vor prevedea locuri de parcare pentru
autocare, conform capacitii de cazare.
5.7 CONSTRUCII DE SNTATE
5.7.1 Pentru construcii de sntate Vor fi prevzute locuri de parcare dup cum
urmeaz:
pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.7, cte
un loc de parcare la 4 persoane
angajate, cu un spor de 10%;
pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la
regulament la pct. 1.7.8 - 1.7.10, cte
un loc de parcare la 10 persoane
angajate.
5.7.2 Parcajele pot fi amplasate difereniat pentru
personal, pacieni i vizitatori
5.8 CONSTRUCII SPORTIVE
5.8.1 Pentru toate categoriile de construcii i amenajri Vor fi prevzute locuri de parcare pentru
sportive personal, pentru public i pentru sportivi, n
funcie de capacitatea construciei, dup cum
urmeaz:
pentru construcii cuprinse n anexa
nr. 1 la regulament la pct. 1.8.1, 1.8.3
i 1.8.4, un loc de parcare la 5 - 20 de
locuri;
pentru construcii cuprinse n anexa
nr. 1 la regulament la pct. 1.8.2, 1.8.5 -
1.8.7, un loc de parcare la 30 de

23
persoane.
5.8.2 La cele rezultate conform punctului 5.7.1 Se va aduga, n funcie de capacitatea
construciei, un numr de 1 - 3 locuri de
parcare pentru autocare.
Numrul locurilor de parcare se
suplimenteaz cu minim 20% a totalului de
locuri de parcare/garare stabilite, pentru
salariai/aprovizionatori.
5.9 CONSTRUCII I AMENAJRI DE AGREMENT
5.9.1 Pentru toate categoriile de construcii i amenajri Vor fi prevzute parcaje n funcie de
de agrement capacitatea construciei, cte un loc de
parcare pentru 10 - 30 de persoane.
5.9.2 Pentru cluburi Va fi prevzut cte un loc de parcare la 3 - 10
membri ai clubului.
5.10 CONSTRUCII DE TURISM
5.10.1 Pentru toate categoriile de construcii de turism Vor fi prevzute locuri de parcare, n funcie
de tipul de cldire i de categoria de confort,
1 - 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
5.10.2 Pentru moteluri Se vor asigura 4 - 10 locuri de parcare la 10
locuri de cazare.
Numrul locurilor de parcare se
suplimenteaz cu minim 20% a totalului de
locuri de parcare/garare stabilite, pentru
salariai/aprovizionatori.
5.11 CONSTRUCII DE LOCUINE
5.11.1 Pentru construcii de locuine individuale cu acces Se va asigura minim 1 (un) loc de
la lot propriu: parcare la o locuin a crei suprafa
construit desfurat este de maxim
100 m2;
Se vor asigura minim 2 (dou) locuri de
parcare la o locuin a crei suprafa
construit desfurat este mai mare
de 100 m2.
5.11.2 Pentru construcii de locuine colective sau Se va asigura minim 1 (un) loc de
semicolective cu acces i lot folosit n comun: parcare pentru fiecare apartament cu
suprafaa construit desfurat de
maxim 100 m2;
Se vor asigura minim 2 (dou) locuri de
parcare pentru fiecare apartament cu
suprafaa construit desfurat mai
mare de 100 m2.
Numrul locurilor de parcare se
suplimenteaz cu minim 20% a totalului de
locuri de parcare/garare stabilite, pentru
vizitatori.
5.12 CONSTRUCII INDUSTRIALE Vor fi prevzute parcaje n funcie de
specificul activitii, dup cum urmeaz:
activiti desfurate pe o suprafa

24
de 10 - 100 m2, un loc de parcare la 25
m2;
activiti desfurate pe o suprafa
de 100 - 1.000 m2, un loc de parcare la
150 m2;
activiti desfurate pe o suprafa
mai mare de 1.000 m2, un loc de
parcare la o suprafa de 100 m2.
Numrul locurilor de parcare se
suplimenteaz cu minim 20% din totalul de
locuri de parcare/garare stabilite, pentru
vizitatori/salariai/aprovizionatori.
5.13 Pentru construcii ce nglobeaz spaii cu diferite Vor fi luate n considerare cele care prevd
destinaii, pentru care exist norme diferite de un numr mai mare de locuri de parcare.
dimensionare a parcajelor

47. Anexa nr. 6 la anexa nr. 1 la regulamentul general de urbanism, se modific dup cum urmeaz:

Anexa Nr. 6 la regulamentul general de urbanism


n cadrul documentaiilor de urbanism vor fi stabilite suprafee de spaii verzi de minim 26 m2/ locuitor.
6.1 CONSTRUCII ADMINISTRATIVE I FINANCIAR-
BANCARE
6.1.1 Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor fi prevzute spaii verzi cu rol decorativ,
regulament la pct. 1.1.1 - 1.1.10 minimum 15% din suprafaa terenului.
6.1.2 Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor fi prevzute spaii verzi cu rol decorativ i
regulament la pct. 1.1.11 - 1.1.13 i 1.2 de protecie, minimum 10% din suprafaa
total a terenului.
6.1.3 Conformarea i dimensionarea spaiilor verzi, a Vor fi aprobate prin planuri urbanistice.
plantaiilor i a mobilierului urban
6.2 CONSTRUCII COMERCIALE Pentru construciile comerciale vor fi
prevzute spaii verzi i plantate, cu rol
decorativ i de agrement, n exteriorul cldirii
sau n curi interioare - 2 - 5% din suprafaa
total a terenului.
6.3 CONSTRUCII DE CULT Pentru construciile de cult vor fi prevzute
spaii verzi i plantate, cu rol decorativ i de
protecie, dimensionate n funcie de
amplasarea n localitate i de condiiile
impuse prin regulamentul local de urbanism.
6.4 CONSTRUCII CULTURALE Pentru toate categoriile de construcii
culturale vor fi prevzute spaii verzi i
plantate, spaii de joc i de odihn, n funcie
de capacitatea construciei - 10 - 20% din
suprafaa total a terenului.
6.5 CONSTRUCII DE SNTATE
6.5.1 Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor fi prevzute spaii verzi i plantate n
regulament la pct. 1.7.1 - 1.7.8 interiorul incintei, dup cum urmeaz:
aliniamente simple sau duble, cu rol

25
de protecie;

parc organizat cu o suprafa de 10-15
m2/bolnav.
6.5.2 Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la Vor fi prevzute spaii verzi i plantate de 10-
regulament la pct. 1.7.9 - 1.7.10 15 m2/copil.
6.6 CONSTRUCII I AMENAJRI SPORTIVE Pentru construcii i amenajri sportive vor fi
prevzute spaii verzi i plantate, minimum
30% din suprafaa total a terenului.
6.7 CONSTRUCII DE TURISM I AGREMENT Pentru construcii de turism i agrement vor
fi prevzute spaii verzi i plantate, n funcie
de destinaie i de gradul de confort, dar nu
mai puin de 25% din suprafaa total a
terenului.
6.8 CONSTRUCII DE LOCUINE Pentru construciile de locuine vor fi
prevzute spaii verzi i plantate, n funcie
de tipul de locuire, dar nu mai puin de 2
m2/locuitor.
6.9 CONSTRUCII INDUSTRIALE Pentru construciile industriale vor fi
prevzute spaii verzi i aliniamente cu rol de
protecie, n funcie de categoria acestora,
dar nu mai puin de 20% din suprafaa total
a terenului.

48. Alineatul (1) al articolului 1 al anexei nr. 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 1
(1) Planurile urbanistice generale sunt documentaii complexe care se ntocmesc pentru ntregul teritoriul
administrativ al unei uniti administrativ teritoriale i reglementeaz utilizarea terenurilor i condiiile de
ocupare a acestora cu construcii, inclusiv infrastructuri, amenajri i plantaii, constituindu-se n suportul
pentru realizarea programelor de dezvoltare a localitilor ce se detaliaz n planurile de aciune pentru
implementare i programele de investiii publice .
49. Articolul 2 al anexei nr. 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 2 - Potrivit atribuiilor sale, Ministerul Dezvoltrii Regionale Administraiei Publice i Fondurilor
Europene reprezentnd autoritatea administraiei publice centrale responsabil cu amenajarea teritoriului i
urbanismul, rspunde de asigurarea cadrului legal de reglementare privind realizarea construciilor i de
coordonarea elaborrii i/sau actualizrii planurilor urbanistice generale ale localitilor i a regulamentelor
locale de urbanism aferente.
50. Articolul 3 al anexei nr. 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 3 - Planurile urbanistice generale i regulamentele locale de urbanism aferente se avizeaz i se aprob
n baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i completrile
ulterioare i a normelor metodologice de aplicare a legii.
51. Articolul 4 al anexei nr. 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 4
(1) Autoritatea administraiei publice centrale responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul
gestioneaz Programul de finanare a elaborrii i/sau actualizrii planurilor urbanistice generale i a
regulamentelor locale de urbanism, denumit n continuare Program de finanare, n colaborare cu structurile
de specialitate ale consiliilor judeene, ale municipiilor, ale oraelor i comunelor.
(2) Recepia planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism se realizeaz de ctre
autoritatea contractant, pe etape/faze de proiectare conform prevederilor contractuale.

26
52. Articolul 5 al anexei nr. 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 5
(1) Finanarea elaborrii i/sau actualizrii planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de
urbanism se realizeaz din bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale, precum i din bugetul de
stat, , n limita bugetului anual aprobat n acest sens, prin Programul de finanare, gestionat de autoritatea
public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul.
(2) Primarii comunelor, oraelor i municipiilor i efii compartimentelor din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului judeean vor deschide la trezoreriile statului, potrivit art. 59 din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, contul de venituri Planuri i
regulamente de urbanism, n cadrul capitolului Subvenii de la bugetul de stat, n baza sumelor aprobate
n bugetul autoritii publice centrale responsabile cu amenajarea teritoriului i urbanismul, la titlul
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, articolul Transferuri de capital, alineatul Finanarea
elaborrii i/sau actualizrii planurilor urbanistice generale ale localitilor i a regulamentelor locale de
urbanism.
(3) Aceste conturi se alimenteaz, pe msura necesitilor, cu sumele prevzute n bugetul autoritii
publice centrale responsabile cu amenajarea teritoriului i urbanismul, reprezentnd transferuri de la bugetul
de stat:
a) autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul aloc sume, cu ordin
de plat, sub form de transferuri prin consiliile judeene ctre autoritile locale pe baza cererilor
justificative.
b) transferurile primite de autoritile locale vor fi cuprinse n veniturile bugetului local la capitolul 42.02
Subvenii de la bugetul de stat", subcapitolul 42.02.05 Planuri i regulamente de urbanism.
c) cheltuielile din bugetul local se efectueaz pe baza de deschideri de credite potrivit normelor n
vigoare. Din sumele ncasate n contul 21.42.02.05, consiliile judeene vireaz sumele cuvenite fiecrui buget
local, n contul acestuia nr. 21.42.02.05, deschis la unitile teritoriale de trezorerie i contabilitate public.
53. Articolul 6 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 6
(1) Pentru fundamentarea necesarului de alocaii de la bugetul de stat n vederea elaborrii i/sau
actualizrii planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism se procedeaz astfel:
a) Compartimentul responsabil din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean centralizeaz
toate solicitrile primite de la consiliile locale i elaboreaz lista cuprinznd lucrrile privind elaborarea i/sau
actualizarea planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism potrivit anexei nr. 1 la
prezentele norme metodologice. Anexa nr. 1 se transmite autoritii publice centrale responsabil cu
amenajarea teritoriului i urbanismul pn pe data de 1 mai a anului n curs pentru anul urmtor;
b) Autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul, examineaz i
centralizeaz solicitrile consiliilor judeene, pe baza crora prezint Ministerului Finanelor Publice
estimrile proprii, n scopul includerii n programul anual de finanare.
(2) Dup aprobarea bugetului de stat, n vedere stabilirii bugetului alocat fiecrui jude, autoritatea
public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul ntiineaz consiliile judeene cu
privire la valoare total a bugetului aprobat i solicit consiliilor judeene transmiterea, pn cel trziu la
finalul lunii februarie a anului n curs, lista actualizat cuprinznd lucrrile privind elaborarea i/sau
actualizarea planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism, lucrri ce vor fi executate
i decontate n anul n curs.
(3) n situaia n care suma solicitat este mai mare dect suma alocat la bugetul programului de
finanare, fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea i/sau actualizarea planurilor
urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism aferente se vor aloca de ctre autoritatea
public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul ctre consiliile judeene care au
solicitat finanare pe baza principiului proporionalitii, aplicnd urmtoarea formul:

27
Suma alocat pentru fiecare jude = bugetul total alocat programului/suma totatal solicitat de ctre
toate consiliile judeene x suma solicitat de ctre consiliul judeean.
(4) La nivelul fiecrui jude, pentru fiecare unitate administrativ-teritorial, denumit n continuare UAT,
fondurile alocate prin programul de finanare se prioritizeaz n funcie de punctajul stabilit n baza
urmtoarelor criterii:
a) UAT n care sunt ncepute lucrrile de elaborare a planurilor de urbanism generale i a regulamentelor
locale de urbanism aferente, n vederea finalizrii acestora se acord 1 punct;
b) UAT la care suma rmas de executat este mai mic de 50% din valoarea total a contractului se
acord 1 punct; n vederea sprijinirii finalizrii lucrrilor, UAT-urile care au restul de executat mai mic de 20%
din valoarea total a contractului se acord 2 puncte;
c) UAT care au fost afectat de calamiti naturale n ultimii 10 ani: alunecri de teren, inundaii,
cutremure se acord 1 punct;
d) UAT care are teritoriul sau pri din acesta inclus n sit-uri Natura 2000 se acord 1 punct;
e) UAT care cuprinde amplasamente de tip SEVESO se acord 1 punct;
f) UAT care are planuri de urbanism generale cu termenele de valabilitate depite se acord 1 punct;
g) UAT care cuprinde staiuni turistice i/sau UAT cu resurse naturale i antropice mari i foarte mari,
conform PATN Seciunea VIII Zone cu resurse turistice se acord 1 punct;
h) UAT n cadrul cruia sunt propuse lucrri de infrastructura de interes naional stabilite prin strategiile
i programele guvernamentale se acord 1 punct.
(5) n aplicarea alin. (3) - (4) la repartizarea sumelor alocate ctre UAT la nivelul fiecrui jude, pentru
calculul punctajului obinut de ctre fiecare UAT se va utiliza urmtoarea formul:
1 punct = valoarea total alocat pe jude/numrul total de puncte obinut de ctre toate UAT-urile
din judeul respectiv, conform prevederilor alin. (3) - (4)
(6) n raport cu valoarea stabilit pentru un punct, conform prevederilor alin. (4), fiecrui UAT i va fi
alocat o sum direct proporional cu numrul de puncte obinut, fr a se depi suma solicitat.
(7) n cazul n care, n urma aplicrii alin. (4) i (5), la nivelul judeului rmne o sum nedistribuit,
aceasta va fi mprit n mod egal conform principiului echitii, pentru toate UAT-urile rmase din
respectivul jude.
(8) n cazul unor rectificri bugetare prin care se modific suma alocat programului, distribuirea sumelor
n cadrul programului se va efectua conform prevederilor alin. (3) - (6).
54. Articolul 7 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 7
(1) n limita alocaiilor aprobate prin legea anual a bugetului de stat i n baza criteriilor stabilite la art. 6,
autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul repartizeaz i comunic
consiliilor judeene plafoanele aprobate anual i trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea
i/sau actualizarea planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism aferente.
(2) Programul de finanare se aprob prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale responsabile cu
amenajarea teritoriului i urbanismul.
(3) Decontarea lucrrilor pentru elaborarea i/sau actualizarea planurilor urbanistice generale i a
regulamentelor locale de urbanism aferente se face lunar, n limita plafoanelor bugetare trimestriale
comunicate.
55. Articolul 9 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean verific documentaia
primit, acord viza de control financiar preventiv propriu i ntocmesc decontul justificativ, pe care l
transmit ctre autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul, n dou
exemplare, pn la data de 5 a fiecrei luni pentru luna precedent, potrivit modelului prezentat n anexa nr.
2 la prezentele norme metodologice. Pentru lucrrile executate i recepionate pn la data de 10
decembrie, deconturile justificative se transmit pn la data de 15 decembrie a anului bugetar.

28
(2) Autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul, pe baza
deconturilor justificative, solicit Ministerului Finanelor Publice deschiderea de credite, n limita alocaiilor
bugetare aprobate, i vireaz sumele consiliilor judeene, cu ordin de plat, la trezorerii, n contul
21.42.02.05, la capitolul Subvenii de la bugetul de stat, subcapitolul Planuri i regulamente de
urbanism, la care se va anexa cte un exemplar din deconturile justificative, verificate i avizate de minister.
(3) Preedinii consiliilor judeene vor vira sumele consiliilor locale, iar primarii municipiilor, oraelor i
comunelor vor efectua, n termen de 3 zile, plile n conturile celor care au elaborat documentaiile,
nominalizai n decontul justificativ, verificat i avizat de cte autoritatea public central responsabil cu
amenajarea teritoriului i urbanismul.
56. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Preedinii consiliilor judeene i primarii celorlalte uniti administrativ-teritoriale rspund, n conformitate
cu prevederile art. 23 din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, de utilizarea
fondurilor primite de la autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul.
57. Articolul 11 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Trimestrial, consiliile judeene vor analiza i vor transmite ctre autoritatea public central
responsabil cu amenajarea teritoriului i urbanismul situaia consiliilor locale care nu au ncheiat contracte
de elaborare i/sau actualizare a planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism.
(2) n baza prevederilor alin. (1), autoritatea public central responsabil cu amenajarea teritoriului i
urbanismul poate propune completarea programului anual cu alte prioriti, dup caz.
58. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprins:
n limita plafoanelor aprobate i a prioritilor stabilite de ctre autoritatea public central responsabil cu
amenajarea teritoriului i urbanismul, consiliile judeene, precum i consiliile locale rspund, conform
prevederilor legale, de elaborarea i/sau actualizarea planurilor urbanistice generale i a regulamentelor
locale de urbanism.
59. Anexa nr. 1 i anexa nr. 2 la normele metodologice se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i nr. 2.
60. Dup anexa nr. 2 la normele metodologice se introduce anexa nr. 3.

29
Anexa nr. 1 la normele metodologice
Consiliul Judenean.....................
LISTA
cuprinznd lucrrile privind elaborarea i/sau actualizarea planurilor urbanistice generale i a regulamentelor locale de urbanism
Nr UAT HCL Nr. Valoare Valoare Valoare Term Punct UAT UAT la UAT UAT UAT UAT UAT UAT n UAT n
crt apro i total total solicitat enul aj cu care care a care care care care cadrul cadrul
bare/ dat contrac decontat pentru anul de total doc suma fost are cupr are cuprin crora cruia
prelu t n curs finali ume rmas afectat teritor inde planuri de sunt sunt
ngire con zare nta de de iul sau amp de staiun propuse propuse
PUG trac Buget Bug Buge Buge ii execut calamit pri lasa urbanis i lucrri de lucrri de
exist t local et t t stat nce at este i din men m turistic infrastru infrastru
ent stat local put mai natural acesta te genera e ctura de ctur de
e n mic e n inclus de le cu i/sau interes interes
ved de 50% ultimii n sit- tip termen UAT cu naional naional
erea din 10 ani uri SEV ele de resurs stabilite stabilite
final valoare Natur ESO valabili e prin prin
izri a a tate natura strategiil strategiil
i total 2000 depit le i e i e i
a e antrop program program
contrac ice ele ele
tului mari i guverna guverna
foarte mentale mentale
mari,
confor
m
PATN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

a) Lucrri
n
continuar
e
UAT 1....

30
UAT 2....

Total - -
lucrri n
continuar
e
b) Lucrri
noi
UAT 1...
UAT 2...
Total
lucrri noi
Total
Preedinte, ntocmit,
.............. Direcia de urbanism i amenajarea teritoriului a judeului ................

Anexa nr. 2 la normele metodologice


Consiliul Judeean...............
Se aprob Vizat
Ordonator principal de credite Director general
Ministerul Dezvoltrii Regionale Administraiei Publice Direcia general dezvoltare regional i infrastructur
i Fondurilor Europene
- Lei -

Nr. Beneficiarul Numrul i data depunerii Valoare Valoare alocat prin Valoare solicitat pentru decontare
crt. documentelor justificative la contract Programul de finanare
consiliul judeean lucrri

1. Consiliul Local ....

31
2. Consiliul Local ....

Rspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea i exactitatea datelor.

Preedinte, Control financiar preventiv propriu Arhitect-ef


.......... Director, ............

32
Anexa nr.3 la normele metodologice
TABELSINTETIC
PRIVIND ETAPELE ELABORRII I ELEMENTELE COMPONENTE ALE PLANURILOR URBANISTICE
GENERALE P.U.G.
PE CATEGORII DE UNITI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
LEGENDA:
piese obligatorii
piese opionale, n funcie de problematica specific fiecrei UAT

MEDIU URBAN MEDIU RURAL


UAT rang
ETAPA IV din
UAT UAT
ELABORRII COMPONENA UAT zone
rang 0, rang IV
P.U.G. rang III metropol
I i II (altele)
itane/per
iurbane
Actualizarea

suportului topografic
Condiii geotehnice

i hidrogeologice
Relaii periurbane
Organizarea
circulaiei i
transporturilor
Protecia mediului,
ETAPA I riscuri naturale
elaborare STUDII i antropice
STUDII DE ANALITICE Studiu istoric, studiu

FUNDAMENTAR peisagistic
E Tipuri de proprietate
Circulaia
terenurilor
Potenial balnear sau

turistic
Infrastructur

tehnico-edilitar
Alte studii, conform

specificului zonei
ETAPA II STUDII Analiza factorilor
elaborare CONSULTATIV interesai, anchete
PLAN E sociale
URBANISTIC Evoluia activitilor

GENERAL economice
*) obinere aviz Evoluia socio-
STUDII
preliminar al demografic
PROSPECTIVE
Consiliului Mobilitate i transport
Judeean pentru Impactul schimbrilor
oraele i
climatice

33
MEDIU URBAN MEDIU RURAL
UAT rang
ETAPA IV din
UAT UAT
ELABORRII COMPONENA UAT zone
rang 0, rang IV
P.U.G. rang III metropol
I i II (altele)
itane/per
iurbane
comunele care 1. Memoriul
nu au organizate General care
structuri de cuprinde:
specialitate n Sinteza studiilor
domeniul analitice i
amenajrii prospective,
teritoriului i diagnosticul general i
urbanismului prospectiv
Strategia de

dezvoltare spaial
Elemente de
mobilitate urban
PIESE SCRISE existente i propuse
Politici i programe de
investiii publice

necesare pentru
implementare
Lista principalelor
proiecte de dezvoltare
i restructurare
Planul de aciune
pentru implementarea
planului
2. Regulament local

de urbanism
ncadrarea n teritoriu,
relaia cu planurile de
amenajarea
teritoriului

Zonificarea funcional
la nivelul teritoriului
PIESE administrativ (cu

DESENATE bilan teritorial),
inclusiv zone de
protecie
Analize funcionale,

inclusiv mobilitate.
Situaia existent
sintez
disfuncionaliti

34
MEDIU URBAN MEDIU RURAL
UAT rang
ETAPA IV din
UAT UAT
ELABORRII COMPONENA UAT zone
rang 0, rang IV
P.U.G. rang III metropol
I i II (altele)
itane/per
iurbane
Strategia de

dezvoltare spaial
Reglementri
urbanistice propuse
Uniti i macro-
uniti teritoriale de
referin
Reglementri tehnico-

edilitare propuse
Proprietatea asupra
terenurilor i obiective

de utilitate public,
Intravilan
Zone n care se
preconizeaz
operaiuni de
restructurare urban i
de regenerare urban
Reeaua major de
circulaii; Sistem
integrat de transport

public; Modele de
mobilitate i zonificare
specifc, staionare
*) Avizele/acordurile aferente PUG se vor stabili la nivelul structurii de specialitate n
domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului, dup caz, din cadrul aparatului de
ETAPA III
specialitate al consiliului judeean, respectiv al primarului, difereniat n funcie de
Obinere
specificul unitii administrativ teritoriale, cu respectarea Legii nr. 350/2001 privind
avize/acorduri
amenajarea teritoriului i urbanimul, cu modificrile i completrile teritoriale i a
normelor de aplicare a legii.
ETAPA IV *) Recepia final a documentaiei PUG va avea loc numai n urma integrrii n piesele
Finalizarea scrise i desenate a tuturor condiionalitilor care decurg din parcurgerea etapelor
PLANULUI anterioare, precum i anexrii avizelor i acordurilor obinute n prealabil;
URBANISTIC **) Dup recepia final, PUG se aprob n consiliul local/Consiliul General al
GENERAL Municipiului Bucureti.

Clasificare conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajarea teritoriului- seciunea
IV- Reeaua de localiti:
a) rangul 0 - Capitala Romniei, municipiu de importan european;
b) rangul I - municipii de importan naional, cu influen potenial la nivel european;

35
c) rangul II - municipii de importan interjudeean, judeeana sau cu rol de echilibru n reeaua
de localiti;
d) rangul III - orae;
e) rangul IV - sate reedin de comune;
f) rangul V - sate componente ale comunelor i sate aparinnd municipiilor i oraelor (se studiaz
n cadrul planului urbanistic general al ntregii uniti administrativ teritoriale).

PRIM-MINISTRU

Sorin Mihai GRINDEANU

36