Sunteți pe pagina 1din 1

VINE IAR!

4
1.Tre ce vre mea pes te lu me, I nimi stau tot n ri si p, Pes te tot un
2.Nu e vre me de ri si p, Se lu mi n din spre ca s, No rul alb e


3.Lup ta cea tr zi
e tre ce,
I nimi mor azi pe

4
pla ne t,
S-L a tep te

6

soa re trist co boa r. To tul vi ne, to tul tre ce, I nimi
ga ta s r sa r. Nici o cli p nu se-n toar ce, Nici o
ci ne st a fa r? Doar un ceas i to tul tre ce, I nimi


11
dorm n prag de ste le, Ce rul vi ne c tre e le pes te-o cli p.
zi nu st a ga le, Ma rea zi a prin de-n za re ve ni cii.
noi sub nor de ste le, Ci ne poa te c tre mi ne s r sa r?


17
Refren:


Vi ne iar! Vi ne iar! Pes te-o cli p ia t, Dom nul vi ne iar!25

Vi ne iar! Vi ne iar! Pes te-o cli p Dom nul vi ne iar!