Sunteți pe pagina 1din 3

Economia informatiei si evolutia organizatiei

Trasatura definitorie a structurilor macroeconomice mondiale, in present, dar si in


viitorul propiat, este data de mutatiile care incep sa apara la nivel macro,dar si
microeconomic prin aparitia unor noi categorii de TIC care defines un nou concept
de economie: economia numerica/digitala/relationala/a imaterialului.

Trecerea spre acest tip de economie are la baza conceptul de economie a


informatiei. Acesta, ca produs al trecerii de la societatea informational la societatea
bazata pe cunoastere, este caracterizat prin 2 dimensiuni:

- o dimensiune tehnologica caracterizata prin faptul ca tehnologiile TIC au inceput


sa acopere toate grupele de activitati representative in care este implicat factorul
uman.

- a doua dimensiune, cea a imaterialului, permite promovarea unui nou tip de


capital, numit capital immaterial; acesta este considerat ca fiind o vitoare sursa de
crestere macro si microeconomica.

Aceste 2 dimensiuni, in care sunt implicate definitoriu TIC, stau la baza economiei
informatiei si, prin acesta, la functionarea economiei numerice.

Din multitudinea de abordari a conceptului de economie a informatiei, relevante


sunt urmatoarele:

a) Economia informatiei este o noua structura economica mondiala care are la


baza informatia, aceasta fiind principal sursa de crestere a competitivitatii si ,
in general, a stabilitatii si durabilitatii unei intreprinderi economice.
b) Este data de faptul ca ea este un model nou tehnico-economic caracterizat
prin faptul ca accentual este pus prin producerea de bunuri si servicii
informationale folosind TIC, in detrimentul bunurilor si serviciilor
traditionale.
c) Este data de faptul ca sectorul tehnologiilor informatice si de comunicatie
are un loc prioritar in raport cu celelalte sectoare de munca.

La baza economiei digitale au stat o serie de factori care s-au manifestat in ultimele
4 decenii si care a produs mutatii fundamentale, atat in ceea ce priveste
performantele TIC, cat si in ceea ce priveste modalitatile de folosire a lor.
Organizatia numerica este o forma specifica de organizare a unui agent economic
in care procesele manageriale, de executie si de comunicare sunt sustinute de TIC,
in scopul cresterii performantei si asigurarii unui avantaj concurential.

Dimensiunile organizatiei numerice:

- dimensiunea tehnologica: procese bazate preponderant pe TIC

- dimensiunea economica: flexibilitate, mobilitate, strategic, adaptabila

- dimensiunea comportamentala: cultura, creativitatea, invatare

- dimensiunea sociala: responsabilitate sociala, dezvoltare durabila

Factorii determinant ai unei organizatii numerice sunt urmatorii:

- relatiile numerice cu clientii, furnizorii, angajatii

- procese de afaceri bazate pe retele numerice

- grad ridicat de reactivitate la schimbarile mediului

- circulatie facila a informatiei in organizatie si cu partenerii

Caracteristicile organizatiei numerice:

Orientarea client, fata de orientarea productie(dezvolatrea produselor in


urma studiilor de piata)
Valorificare superioara a informatiei, dezvoltarea potentialului cognitive al
angajatilor(producerea si capitalizarea cunostintelor) prin intermediul TIC
Modificarea conditiilor de comnunicare,cooperare si coordonare intre
actori(prin aportul TIC si al sistemelor informatice)
Integrarea noilor instrumente de gestiune(ERP,SCM,CRM) care modifica
frontierele clasice ale organizatiei(relatii de parteneriat cu clientii, furnizorii,
aliante strategice)
Generarea unei noi paradigme asupra informatiei, axata pe necesitatea
gestiunii strategice a acesteia(apelarea la practici de inteligenta economica)

Organizarea transversal(aplatizarea Organizarea functionala(verticala)


ierarhica)
Redefineste organizarea pe procese Organizarea pe functiuni
Management orizontal: adoptarea Management vertical: centralizarea
deciziei la nivele inferioare- flexibil, deciziei la nivele superioare
rapid
Abordarea transversala: echipe Abordare secventiala: echipe rigide care
multifunctionale, multidisciplinare- executa activitati conform functiunii
autonomie fata de activitati si sarcini
Relatii de cooperare(inter-sarcini, inter- Relatii de autoritate(piramidale)
servicii)
Flexibila, proactiva,adaptabila la Rigida, inflexibila, slab reactiva
client,inovare,dezvoltare durabila