Sunteți pe pagina 1din 1

Nr......./.......

Aprobat/respins,

Director,

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul,.................................................................................................................,
avnd funcia de................................................la COALA GIMNAZIAL NR.1 SAT DELETI
TRGUOR, pentru buna desfurare a activitii curente, v rog s aprobai achiziionarea
urmtoarelor materiale didactice:

Nr. crt. Denumire material/produs U.M. Cantitate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL

Not de fundamentare (memoriu justificativ)

Produsele solicitate sunt necesare pentru .................................................................................


V rugm s achiziionai produsele solicitate pn la data de .................................................

Data: Semntura,

.................................... ...................................

Flux: 1.Se ntocmete de ctre semnatar; 2.Se obine nr. de nregistrare; 3.Se obine
aprobarea directorului/directorului adjunct;