Sunteți pe pagina 1din 4

NUCLEUL ROŞU

 • - este un alt nucleu al tegmentului mezencefalic care se întinde

între partea superioară a decusaţiei PCS şi partea superioară a coliculilor superiori.

 • - se găseşte supero-medial de substanţa neagră şi este străbătut de:

Fibrele nervului III

Fasciculele :

 

o

Dentrorubric

o

Retroflex

 • - este înconjurat de o capsulă provenită din PCS

 • - culoarea i se datorează unui pigment feric (galben-roşcat)

 • - are două părţi:

1. inferioară

-

magnocelulară

de

unde

pleacă

fasciculul

dentrorubrospinal

 

2. superioară

-

parvocelulară

unde

se

termină

fasciculul

dentrorubric

CONEXIUNI

Aferenţe:

corticorubrice de la ariile motorii

striorubrice şi tectorubrice, de la coliculii superiori

vestibulorubrice

cerebelorubrice

 • - conexiunile cu cerebelul sunt complexe şi în dublu sens

 • - fibrele dentrorubrice decusează în decusaţia PCS

 • - tractul rubrospinal suferă şi el o decusaţie, astfel încât impulsurile

din cerebel ajung în măduva de aceeaşi parte datorită dublei decusaţii

 • - impulsurile corticale ajung la nucleul roşu => tract rubroolivar =>

tract olivocerebelos prin PCI. Observăm astfel că nucleul face parte dintr- un circuit cerebelo-rubro-olivo-cerebelos, (circuit de feed-back cerebelos) şi prin poziţia sa Nucleu Roşu joacă rolul unui nucleu care distribuie impulsurile corticale spre cerebel şi măduvă.

Eferenţe:

rubrospinale (decusate)

rubrotalamice

rubroreticulare

rubrocerebeloase prin PCS

Rol:

în reglarea mişcărilor automate şi semivoluntare

integrarea reflexelor labirintice

stimularea flexorilor contralaterali

Patologie: - sindromul Benedict, în lezarea nucleului roşu apar leziuni ale nervului III de aceeaşi parte, pentru că trece prin nucleu, şi tulburări motorii de partea opusă.

NUCLEUL INTERPEDUNCULAR

-

se găseşte în tegment în dreptul fosei interpedunculare.

nucleul habenular => fascicul retroflex => nucleu interpeduncular => fascicul mamilotegmentar (MT)

-

 

Rol:

în reglarea reflexelor olfactive

fiind aşezat în vecinătatea marilor căi aferente are rol de filtru al acestor aferenţe, astfel încât lezarea lui duce la halucinaţii şi demenţă.

NUCLEUL INTERSTIŢIAL (al lui Cajal)

-

nucleu oculomotor accesor

-

aşezat în vecinătatea deschiderii canalului Sylvius în V III.

-

are:

aferenţe de la corpii striaţi şi nucleul vestibular

o

eferenţele sunt spre:

 

o

centrul iridodilatator din măduvă nucleul nervului IV

o nucleii nervului III, cu excepţia celui pentru muşchiul drept medial Rol în mişcările rotatorii şi verticale ale globilor oculari

SECŢIUNI DE TRUNCHI CEREBRAL

 • - coloraţie cu nitrat de argint => nucleii sunt albi substanţa albă este neagră

 • - diagnostic de:

  • - regiune: bulb, punte, mezencefal

  • - nivel în regiune: jos, sus.

Nucleu tractului solitar:

SECŢIUNI DE TRUNCHI CEREBRAL - coloraţie cu nitrat de argint => nucleii sunt albi substanţa albă
 • - jos - Nucleul Gracil < ,tract Gracil >

 • - sus - Nucleul Gracil >, tract Gracil <

Decusaţia piramidală este mai jos decât decusaţia senzitivă Pe secţiune cu tract Gracil > şi tract Sp. al trigemenului > este decusaţia piramidală. Nucleul Gracil:

 • - mic - decusaţie piramidală

 • - mare - decusaţie lemniscală

În bulb, 4 secţiuni:

 • - decusaţie piramidală

 • - decusaţie senzitivă

 • - desfăşurare maximă a olivei bulbare

 • - polul superior al olivei bulbare

Pg.128 Tractul solitar - e în centru şi nucleul tractului solitar înconjoară tractul.

Pg.128

Tractul solitar - e în centru şi nucleul tractului solitar înconjoară tractul.

Pg.128 Tractul solitar - e în centru şi nucleul tractului solitar înconjoară tractul.