Sunteți pe pagina 1din 4

L 182/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21.6.

2014

DIRECTIVA 2014/80/UE A COMISIEI


din 20 iunie 2014
de modificare a anexei II la Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European i a Consiliului
privind protecia apelor subterane mpotriva polurii i a deteriorrii

(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,

avnd n vedere Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind
protecia apelor subterane mpotriva polurii i a deteriorrii (1), n special articolul 8,

ntruct:

(1) Pe baza primei revizuiri n temeiul articolului 10 din Directiva 2006/118/CE, nu sunt disponibile suficiente infor
maii pentru a stabili noi standarde de calitate a apelor subterane n anexa I la aceast directiv cu privire la vreun
poluant, dar sunt necesare adaptri tehnice la anexa II la directiv, n conformitate cu articolul 8 din directiva
menionat.

(2) Este necesar aplicarea de principii comune pentru determinarea nivelurilor de fond geochimic, n scopul mbun
tirii comparabilitii valorilor prag.

(3) Exist o probabilitate considerabil ca azotul i fosforul din apele subterane s prezinte un risc de eutrofizare
pentru apele de suprafa asociate i pentru ecosistemele terestre care depind direct de ele. Pe lng nitrai, care
sunt deja inclui n anexa I la Directiva 2006/118/CE, i amoniu, inclus n anexa II la aceeai directiv, nitriii, n
calitate de factori care contribuie la totalul de azot i la totalul de fosfor, fie ca atare, fie ca fosfai, ar trebui, de
asemenea, s fie luai n considerare de ctre statele membre la stabilirea valorilor prag.

(4) Ar trebui s fie recunoscut necesitatea de a obine noi informaii privind alte substane care prezint un risc
potenial i de a aciona n consecin. Prin urmare, ar trebui stabilit o list de supraveghere pentru poluanii
apelor subterane, n conformitate cu strategia comun de punere n aplicare a Directivei 2000/60/CE a Parlamen
tului European i a Consiliului (2), pentru a crete gradul de disponibilitate a datelor de monitorizare privind
substanele care prezint un risc sau un risc potenial pentru corpurile de ap subteran i a facilita astfel identifi
carea substanelor, inclusiv a poluanilor emergeni, pentru care ar trebui s fie stabilite standarde de calitate sau
valori prag ale apelor subterane.

(5) Informaiile furnizate de ctre statele membre cu privire la poluanii i indicatorii pentru care au fost stabilite
valori prag, n special n ceea ce privete metodologiile de evaluare a strii chimice a apelor subterane, s-au
dovedit a fi insuficiente n primele planuri de gestionare a bazinului hidrografic pentru a permite nelegerea i
compararea corect a rezultatelor. Cerinele relevante cu privire la informaiile care trebuie furnizate ar trebui s
fie clarificate i completate, pentru a asigura transparena acestei evaluri. Informaiile furnizate ar facilita, de
asemenea, compararea rezultatelor evalurii strii chimice din toate statele membre i ar contribui la o potenial
viitoare armonizare a metodologiilor de stabilire a valorilor prag ale apelor subterane.

(6) Prin urmare, Directiva 2006/118/CE ar trebui modificat n consecin.

(7) Msurile prevzute de prezenta directiv sunt conforme cu avizul comitetului instituit n temeiul articolului 9 din
Directiva 2006/118/CE,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2006/118/CE se modific n conformitate cu anexa la prezenta directiv.

(1) JO L 372, 27.12.2006, p. 19.


(2) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar
n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
21.6.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/53

Articolul 2
(1) Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma
prezentei directive n termen de cel mult 24 de luni de la data intrrii n vigoare a acesteia. Statele membre comunic
imediat Comisiei textul acestor acte.
Atunci cnd statele membre adopt actele menionate, acestea trebuie s cuprind o trimitere la prezenta directiv sau s
fie nsoite de o astfel de trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a
acestei trimiteri.
(2) Statele membre comunic Comisiei textul principalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul
reglementat de prezenta directiv.

Articolul 3
Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iunie 2014.

Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO
L 182/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21.6.2014

ANEX

Anexa II la Directiva 2006/118/CE se modific dup cum urmeaz:


1. n partea A, punctul 3 se nlocuiete cu urmtorul text:
3. de fiecare dat cnd se nregistreaz niveluri de fond geochimic ridicate ale substanelor sau ale ionilor sau ale
indicatorilor acestora din motive hidrogeologice naturale, aceste niveluri de fond geochimic din corpul de ap
subteran n cauz sunt luate n considerare atunci cnd se stabilesc valorile prag. La stabilirea nivelurilor de fond
geochimic, urmtoarele principii ar trebui luate n considerare:
(a) stabilirea nivelurilor de fond geochimic ar trebui s se bazeze pe caracterizarea corpurilor de ap subteran n
conformitate cu anexa II la Directiva 2000/60/CE, precum i pe rezultatele obinute n urma monitorizrii
apelor subterane, n conformitate cu anexa V la directiva respectiv. Strategia de monitorizare i interpretarea
datelor ar trebui s in seama de faptul c proprietile chimice ale apelor subterane i condiiile de debit ale
acestora variaz pe direcie lateral i vertical;
(b) n cazul n care este disponibil un numr limitat de date de monitorizare a apelor subterane, ar trebui colec
tate mai multe date, iar ntre timp ar trebui s fie stabilite niveluri de fond geochimic pe baza acestor date de
monitorizare limitate, acolo unde este cazul, printr-o abordare simplificat care utilizeaz un subset de ean
tioane pentru care indicatorii nu arat nicio influen a activitii umane. Informaiile privind transferurile i
procese geochimice ar trebui, de asemenea, s fie luate n considerare, n cazul n care sunt disponibile;
(c) n cazurile n care nu exist suficiente date de monitorizare a apelor subterane, iar informaiile privind trans
ferurile i procesele geochimice sunt reduse, ar trebui colectate mai multe date i informaii, iar ntre timp ar
trebui s fie estimate niveluri de fond geochimic, acolo unde este cazul, pe baza rezultatelor statisticilor de
referin pentru acelai tip de straturi acvifere din alte zone, care dispun de date de monitorizare suficiente.
2. n partea B punctul 1, se adaug urmtoarele rubrici:
Nitrii
Fosfor (total)/Fosfai (*)

(*) Statele membre pot decide s stabileasc valori prag fie pentru fosfor (total), fie pentru fosfai.
3. partea C se nlocuiete cu urmtorul text:

Partea C

Informaii care trebuie furnizate de ctre statele membre cu privire la poluanii i indicatorii acestora,
pentru care s-au stabilit valori prag

Statele membre includ, n planurile de gestionare a bazinului hidrografic care urmeaz s fie prezentate n conformi
tate cu articolul 13 din Directiva 2000/60/CE, informaii privind modul n care s-a urmat procedura stabilit n
partea A din prezenta anex.
Statele membre comunic n special:
(a) informaii despre fiecare dintre corpurile sau grupurile de corpuri de ap subteran caracterizate ca fiind expuse
riscului, inclusiv urmtoarele:
(i) dimensiunea corpurilor;
(ii) fiecare poluant sau fiecare indicator al polurii care caracterizeaz corpuri de ap subteran ca fiind expuse
riscului;
(iii) obiectivele de calitate a mediului de care este legat riscul, inclusiv utilizrile sau funciile legitime reale sau
poteniale ale corpului de ap subteran i relaia dintre corpurile de ap subteran i apele de suprafa
asociate i ecosistemele terestre direct dependente;
(iv) n cazul substanelor prezente n stare natural, nivelurile de fond geochimic naturale n corpurile de ap
subteran;
(v) informaii privind depirile, atunci cnd valorile prag sunt depite;
(b) valorile prag, fie c sunt aplicabile la nivel naional, la nivelul districtului hidrografic sau n partea districtului
hidrografic internaional situat pe teritoriul statului membru, sau la nivelul unui corp sau al unui grup de
corpuri de ap subteran;
21.6.2014 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/55

(c) relaia dintre valorile prag i fiecare din categoriile urmtoare:


(i) nivelurile de fond geochimic, n cazul substanelor prezente n stare natural;
(ii) apele de suprafa asociate i ecosistemele terestre direct dependente;
(iii) obiectivele de calitate a mediului i alte standarde de protecie a apelor existente la nivel naional, comunitar
sau internaional;
(iv) orice informaii relevante privind toxicologia, ecotoxicologia, persistena, potenialul de bioacumulare i
tendina de dispersie a poluanilor;
(d) metoda utilizat pentru stabilirea nivelurilor de fond geochimic pe baza principiilor stabilite n partea A punctul 3;
(e) motivele pentru care nu au fost stabilite valori prag pentru poluanii i indicatorii identificai n partea B;
(f) elementele eseniale ale evalurii strii chimice a apelor subterane, inclusiv nivelul, metoda i perioada de agregare
a rezultatelor monitorizrii, definiia msurii acceptabile a depirii, precum i metoda de calculare a acesteia, n
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (c) punctul (i) i cu punctul 3 din anexa III.
n cazul n care oricare dintre datele menionate la literele (a)-(f) nu sunt incluse n planurile de gestionare a bazinului
hidrografic, statele membre motiveaz aceast absen n planurile respective.