Sunteți pe pagina 1din 5

Curriculum vitae

Europass

Informaii personale
Nume / Prenume Hera Adrian-Alexandru
Adres str. Aleea Crinului nr. 3, bl. M2, sc. A, ap. 4, Nvodari, cod potal 905700, jud. Constana
Telefon Mobil: 0724.825.883,
0758.417.049
E-mail adrian_hertza@yahoo.com

Naionalitate Romn

Data naterii 15 ianuarie 1985

Sex Masculin

Experien profesional

Perioada octombrie 2015 prezent


Postul ocupat Asistent universitar
Numele angajatorului Facultatea de Istorie i tiine Politice, Universitatea Ovidius din Constana

Perioada februarie 2015 septembrie 2015


Postul ocupat Reporter
Numele angajatorului RCS-RDS, Digi 24 Constana

Perioada decembrie 2010 - decembrie 2013


Postul ocupat bursier n cadrul proiectului Pregtire doctoral de excelen pentru societatea cunoaterii
PREDEX, Universitatea Valahia Trgovite
Numele angajatorului Universitatea Valahia Trgoviste

Perioada februarie 2009 - iunie 2010


Postul ocupat consultant parlamentar
Numele angajatorului Camera Deputailor, Parlamentul Romniei

Perioada iunie 2006 - martie 2007


Postul ocupat redactor-editorialist
Numele angajatorului SC Ziua Tomis Press SRL, Ziua de Constana

Stagii de pregtire practic


Perioada Iunie-Iulie 2007
Numele instituiei Asociaia Fotilor Deinui Politici din Romnia, filiala Constana
Perioada Iunie-Iulie 2005
Numele instituiei Direcia Judeean Constana a Arhivelor Naionale

Educaie i formare
Perioada 2010-2014
Titlul obinut Doctor n istorie, cu teza Legea Electoral romneasc din martie 1926: tradiii, modele i
evoluie politic, sub coordonarea tiinific a prof.univ.dr. Ion Stanciu
Numele instituiei de nvmnt Universitatea Valahia Trgovite

Perioada 2008-2010
Diploma obinut Diplom de masterat, cu lucrarea Construcia juridic a sistemului electoral romnesc
(1926-1937). Anomalii structurale, sub coordonarea tiinific a dr. Mioara Anton; sesiunea
iunie 2010
Domeniul: Istorie
Specializare: Romnia n secolul XX
Numele i tipul instituiei de Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureti
nvmnt

Perioada 2004-2008
Diplom obinut Diplom de licen, cu lucrarea cu lucrarea Sistemul electoral romnesc interbelic. Elemente
de sintax, sub coordonarea tiinific a prof.univ.dr. Florin Anghel
Domeniul: Istorie
Specializarea: Istorie
Numele i tipul instituiei de Facultatea de Istorie i tiine Politice, Universitatea Ovidius, Constana
nvmnt

Perioada 2004-2013

Diploma obinutDiplom de licen, cu lucrarea cu lucrarea Sistemul de repartizare geografic a mandatelor


parlamentare stabilit prin Legea Electoral romneasc din martie 1926, sub coordonarea
tiinific a lect.univ.dr. Cristian Monianu i a asist.univ.dr. Mihaela Ivnescu
Domeniul: tiine Politice
Specializarea: tiine Politice

Numele i tipul instituiei de Facultatea de Istorie i tiine Politice, Universitatea Ovidius, Constana
nvmnt


Aptitudini i competene
personale
Limba matern Romn

Limbi strine cunoscute


Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scris
conversaie
Limba Englez Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
B2 B2 B2 B2 B2
independent independent independent independent independent
Limba Francez Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
B1 B2 A2 A2 A1
elementar independent elementar elementar elementar

Competene i aptitudini de Microsoft Office


utilizare a calculatorului Internet Explorer

Permis de conducere Categoria B

Activitatendomeniultiinific:

a. studii:
-Sistemul electoral romnesc (19261937). Anomalii structurale, n Florin Mller (coord.), Elite
parlamentareidinamicelectoralnRomnia,EdituraUniversitiidinBucureti,Bucureti,2009,
p.1332.
-Sistemul de repartizare geografic a mandatelor parlamentare stabilit prin Legea electoral
romneascdinmartie1926,nRevistaIstoric,TomulXXIII,Nr.56,2012,p.561572.
-OincursiunenviaacotidianaCaseiRegaleaRomniei.FerdinandIUltimelelunidevia:mturii,
impresii, controverse, nAnalele Universitii Ovidius dinConstana.Seria Istorie, Vol. 9/2012,p.
165170.
-Proiectul Legii Electorale romneti din martie 1926 i modelul su, Legea Electoral italian din
decembrie 1923. ara real i ara legal, n Florin Anghel, Gabriel Stelian Manea, Metin Omer
(coord.),Marealocalmemorieiialdesfurrilorgeopolitice,EdituraCetateadeScaun,Trgovite,
2014,p.260286.
-Revolution, Nationalism and Legal Innovation: The Acerbo Electoral Law, in Historical Yearbook,
VolumeXIXII,20142015,p.7181.
-Prezentaredecarte:VclavHavel,Pescurt,vrog!,TraduceredinlimbacehdeHellianaIanculescu,
EdituraCurteaVeche,Bucureti,2009,384p.,nStudiiiMaterialedeIstorieContemporan,Serie
Nou,Vol.VIII,2009,p.240242.
b. stagiidedocumentare:
-(1august31octombrie2012):AccademiadiRomania,Roma,Italia
c. conferineinternaionale
- ParticipantlaConferinaInternaionalIstorie,CulturiCivilizaienEuropadeSudEst,EdiiaaXI
a,Chiinu,2123aprilie2010,cucomunicareaConstruciajuridicasistemuluielectoralnR.P.R.
(19481957)
- Participant la Conferina Internaional Istorie, Cultur i Civilizaie n Europa de SudEst, Ediia a
XIIa, Chiinu, 1416 aprilie 2011, cu comunicarea Inovaie, constituionalism, modernizare.
Integrareamodeluluiproporionalbelgiannsistemulelectoralromnesc
d. conferine naionale
- Participant la A IIIa Sesiune Anual de Comunicri a Asociaiei Dobrogea Istorie i Civilizaie,
Constana, 1214 noiembrie 2010, cu comunicarea Sisteme electorale n Europa de SudEst.
Particulariti ale modelului de repartizare geografic a mandatelor parlamentare stabilit prin
LegeaElectoraldin1926
- Participant la Simpozionul Naional al Cercetrii Istorice Arheologie i Istorie n Spaiul Nord
dunrean, Universitatea Valahia din Trgovite, 10 decembrie 2010, cu comunicarea Unificarea
sistemuluielectoralinterbelic(19251926).Incursiuneprinprocedurileparlamentare
- Participant la A IIIa Sesiune Anual de Comunicri a Asociaiei Dobrogea Istorie i Civilizaie,
Constana,noiembrie2011,cucomunicareaSistemeelectoralenEuropadeSudEst.Particulariti
ale modelului de repartizare geografic a mandatelor parlamentare stabilit prin Legea Electoral
din1926
- Participant la A IVaSesiuneAnualde Comunicri aAsociaieiDobrogea Istoriei Civilizaie,
Constana,1617noiembrie2012,cucomunicareaOincursiunenviaacotidianaCaseiRegalea
Romniei.FerdinandIultimelelunidevia:mrturii,impresii,controverse
- Participant la Congresul Naional al Istoricilor Romni, Cluj Napoca, 2528 august 2016, cu
comunicareaModeledereprezentarenopoziie.Construciasistemuluielectoralromnescnanii
19181919
- Participant la Sesiunea Internaional a Muzeului de Istorie Naional i Arheologie Constana
Pontica,68octombrie2016,cucomunicarea Fundamenteleideologicealeuneiinovaiijuridice
revoluionare.ConstruciaLegiiElectoraleitalieneAcerbo(1923)

e. sesiuniiactivititiinificealedoctoranzilor
- Participant la coala de var Oportuniti i perspective alecercetriidezvoltrii n Romnia n
actualul context european i internaional, 2831 iulie 2011, Alba Iulia, cu comunicarea Modele
teoreticeoccidentalensistemulelectoralromnescelaboratprinlegeadin1926
- Participant la coala de var Oportuniti i perspective ale cercetriidezvoltrii n Romnia n
actualulcontexteuropeaniinternaional,2628iulie2012,Trgovite
- SusinereacomunicriiSistemulderepartizaregeograficamandatelorparlamentareinstituitprin
Legea Electoral din martie 1926 n edina Centrului pentru Cercetarea Relaiilor Internaionale
GrigoreGafencu,5martie2013
- ParticiparealaSimpozionulAnualdeComunicritiinificealeDoctoranzilorBursieriPOSDRU,Alba
Iulia,iunie2013,cucomunicareaLegeaElectoralitalianAcerbo:principiiicontextpolitic
f. sesiunitiinificestudeneti:
- ParticipantlaSesiuneaNaionaldeComunicritiinificeCercetareaStudeneascnMileniulIII
, decembrie 2005 (organizator: Facultatea de tiine SocioUmane a Universitii din Piteti) cu
comunicareaDisidenelePNL(18751899)
- ParticipantlaSesiuneaNaionaldeComunicritiinificedinPerspectivEuropean,35mai2007
(organizator: Facultatea de Istorie a Universitii Bucureti) cu comunicarea Sistemul electoral n
Romniainterbelic.Atributedefinitorii
- Participant la Sesiunea Naional Studeneasc de Comunicri tiinifice, 2325 noiembrie 2007
(organizator:FacultateadeIstorieiFilologieaUniversitii1Decembrie1918dinAlbaIulia)cu
lucrareaZestreaguvernamentalovariabilparticularasistemuluielectoralinterbelicromnesc
dinperioadainterbelic
- ParticipantlaSesiuneaNaionaldeComunicritiinificeCercetareaStudeneascnMileniulIII,
decembrie 2007(organizator: Facultatea de tiine SocioUmane a Universitii din Piteti) cu
comunicareaPrimamajoritar,efecteasuprasistemuluielectoralromnesc(19261937)
- ParticipantlaSesiuneaNaionaldeComunicritiinificeDialoguriIstoriograficeStudeneti,28
30 martie 2008 (organizator: Facultatea de Istorie a Universitii Alexandru Ioan Cuza Iai) cu
comunicarea Alegerile din decembrie 1937 punct de inflexiune n evoluia regimului politic
romnescinterbelic
- Participant la Sesiunea Naional de Comunicri tiinifice din Perspectiv European, 911 mai
2008 (organizator: Facultatea de Istorie a Universitii Bucureti) cu comunicarea Sisteme de
distribuireamandatelorparlamentarenRomniainterbelic.Studiudecaz:algoritmuld'Hondt
- ParticipantlaSesiuneaNaionaldeComunicritiinificedinPerspectivEuropean,79mai2009
(organizator:FacultateadeIstorieaUniversitiiBucureti)cucomunicareaInflueneoccidentalen
legislaia electoral romneasc din anii 19261937. Modelul consensualist belgian vs. inovaia
primeimajoritaremussoliniene
- Participant la Sesiunea Naional a Studenilor din Domeniul Istorie, Facultatea de Istorie i
cercurilestudeneti,Universitatea1Decembrie1918,AlbaIulia,18noiembrie2010,culucrarea
Unificareasistemuluielectoralinterbelic(19251926).Strategii,formule,proceduriparlamentare