Sunteți pe pagina 1din 2

Procedura de obtinere a permisului de vanatoare:

1. Candidatul pentru dobandirea permisului de vanatoare


permanent solicita in scris conducerii unei organizatii vanatoresti
inscrierea acestuia pentru stagiatura in vederea obtinerii
permisului de vanataore.
2. Anexat cererii, candidatul depune o copie dupa actul de identitate,
cazierul judiciar in original si o recomandare de la un membru al
asociaei careia ii adreseaz cererea.

3. Daca cererea este aprobata, se mentioneaza si denumirea grupei


de vanatori la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei
de stagiatura.
4. Perioada de stagiatura incepe de la data comunicarii de
repartizare.
5. In perioada de stagiatura fiecare candidat participa la
urmatoarele activitati practice:
3 actiuni de vanatoare;
o instruire practica privind portul si manuirea armei de
vanatoare, precum si o sedinta de tragere cu arma de vanatoare la
punct fix si la talere.
6. Dupa efectuarea activitatilor prevazute la art. 5, stagiarul
primeste o recomandare de absolvire, din partea organizatiei
vanatoresti .
7. Responsabilitatea prezentei stagiarului la actiunile
programate de organizatia vanatoareasca conform alin. 5 revine
acestuia.
8. Pentru fiecare candidat care solicita participarea la examen,
dosarul de examen trebuie sa contina in mod obligatoriu
urmatoarele documente:
Actul de identitate copie
Cererea prin care se solicita inscrierea in cadrul organizatiei
vanatoresti, prevazuta la alin. 2- original
Comunicarea, din partea conducerii organizatiei vanatoresti -
original
Recomandarea de absolvire prevazuta la alin. 5 - original
Fisa de stagiatura insusita de candidat, de organizatorul
activitatilor practice si avizata de conducerea executiva a
organizatiei vanatoresti la care a efectuat stagiatura original.
Certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca are dreptul sa
detina si sa foloseasca arma de foc de vanatoare original
Fisa medicala din care sa rezulte ca este apt fizic si psihic sa
detina arma de foc de vanatoare original
Declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa faptul ca in
ultimii 3 anii nu a savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni,
(autentificata la un notar public) original

PREGATIREA CANDIDATILOR
1. Pentru pregatirea teoretica a candidatilor autoritatea publica
central care raspunde de silvicultura elaboreaza un set de
intrebari si raspunsuri privind examenul de vanator.
2. Setul de intrebari si raspunsuri contine 1000 de intrebari, fiecare
intrebare avand 3 raspunsuri preformulate din care unul singur
este corect.
ELIBERAREA PERMISULUI DE VANATOARE
PERMANENT

Permisul de vanatoare permanent obtinut in conditiile prezentului


regulament se elibereaza, in conditiile legii, de catre organizatiile
vanatoresti licentiate doar pentru candidatii proprii declarati
promovati la examenul pentru dobandirea permisului de
vanatoare permanent, cel mai devreme la 15 zile dupa data
desfasurarii examenului.