Sunteți pe pagina 1din 44

Anexo 1

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul


Ageniei pentru Dezvoltare Regionala

Numr de nregistrare nregistrat de

[Se completeaz cu nr de nregistrare de la


[Numele i prenumele persoanei care nregistreaz]
registratura ADR]

Cod SMIS (Numr cerere de finanare) Semntura

Data nregistrrii

[zzfll/aaaa]

<semntur>
<tampil O
>
TITLUL PROIECTULUI
CONSOLIDARE l RECOMPARTIMENTARE COALA DE ARTE l MESERII Nr.1, comuna DOMNETI, judeul Arge
TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE 01 FEDR
1.1 SOLICITANT CONSILIUL LOCAL DOMNETI

Denumire organizaie: CONSILIUL LOCAL DOMNETI Cod de


nregistrare fiscal
Adresa potal: COMUNA I, SAT I, JUDEUL ................................... ....
Adresa post electronic ........................... @ .................... RO

C
1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

D
unitate administrativ-teritorial (autoritate a administraiei publice locale) instituii de nvmnt

superior de stat (universiti, institute, academii de studii) instituii publice furnizoare de servicii

de formare profesional continu instituii publice care au in subordine centre de formare

profesional continu Centre de formare profesional continu

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

1.4 PERSOANA DE CONTACT 1.5. PERSOANA RESPONSABIL CU OPERAIUNILE FINANCIARE 1.6 BANCA/TREZORERIA

1.7 SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE I/SAU MPRUMUTURI DIN PARTEA
INSTITUIILOR FINANCIARE INTERNATIONALE (IFI)

<semntur>
<tamplt> 1
<nr, pagin>
Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea 1FI n ultimii 5
ani?
DA

NU

tn

Daca DA, v rugam specificai urmtoarele informaii pentru proiectele pentru care ai beneficiat
de finanare nerambursabil sau mprumut:

Stadiul implementrii proiectului DEPUS SPRE FINANARE


Obiectul proiectului
MODERNIZAREA REELELOR DE DRUMURI DE INTERES LOCAL,
CONSTRUIREA UNUI AFTER SCHOOL, NFIINARE SPAIU VERDE SI
REABILITAREA CMINULUI CULTURAL

Rezultate obinute Proiectul integrat a fost depus spre finanare ta OJPDRP


Valoarea proiectului 2.5 MIL EURO

Sursa de finanare Programul National de Dezvoltare Rurala - MSUR 322

QiPjfi? 1 -'r~p.fi rr*&'cikr'fcVi >Vf - i(t-fifffictc.Ti):..%a,feV,


ffpt r^T/TO)fyy'd0;i_ Tti _C)1
: DJeiZfiStenii 7JfV/cfe&fl
Stadiul implementrii proiectului IN CURS DE FINALIZARE

Obiectul proiectului Imbunatatirea condiiilor de viata ale populaiei de etnie


roma, din comunitatea rurala Domneti, corn. Domneti,
premisa pentru realizarea unei dezvoltri durabile a
comunitarii

<semntur>
<;tampil>
<nr. pagln>
Rezultate obinute

1 seminar de prezentare a proiectului organizat si derulat


Minim 25 persoane participante la lucrrile seminarului de
lansare a proiectului
10 persoane de etnie rom din comuna Domneti
selectate in vederea evalurii si certificrii competenelor
1 furnizor autorizat de evaluare si certificarea a
competenelor profesionale {furnizor autorizat de ctre
Consiliul National de formare profesionala), contractat
10 diplome (certificate de recunoatere a competenelor)
obinute de cele 10 persoane de etnie rom, selectate din
comunitile vizate de proiect, in meserii din sectorul
construciilor (lucrtor in construcii, fierar betonist, alte
meserii)
Procedurile de achiziie servicii proiectare si engineering,
derulate conform legislaie in vigoare
* 1 Contract ncheiat pentru realizarea serviciilor de
proiectare si engineering
Procedurile de achiziie servicii verificator proiecte,
derulate conform legislaie in vigoare
1 Contract ncheiat pentru realizarea serviciilor de
verificator proiecte
* Proiectului tehnic (PT +CS +PAC) aferent proiectului de
investiie (realizare reele eletrice in comunttatea
Domneti) realizat
Procedurile de achiziie servicii asistenta tehnica,
derulate conform legislaie in vigoare
1 Contract ncheiat pentru realizarea serviciilor de
asistenta tehnica
Procedurile de achiziie lucrare, derulate conform
legislaie in vigoare
1 Contract ncheiat pentru realizarea lucrrii de
alimentare cu energie electrica a localitii Domneti,
corn Domneti
Lucrarea de alimentare cu energie eletrica, realizata
conform proiectului tehnic
Valoarea proiectului 79.256 Eur

Sursa de finanare PHARE2006

' ftjvt ij ffoj sj jt fiii"0-li f1., - (s fc s) n


'
Stadiul implementrii proiectului FINALIZAT
Obiectul proiectului
PRIN ASOCIEREA A TREI COMUNE S-A DEPUS UN PROIECT SI AU FOST
OBINUTE FONDURI SAPARD IN ANUL 2003 PENTRU ALIMENTARE CU
APA COMUNELE MGUR, BERCA, DOMNETI

Rezultate obinute Alimentarea cu apa a COMUNELOR

Valoarea proiectului 376.000 RON PENTRU COMUNA DOMNETI

Sursa de finanare SAPARD 2003

<semntur>
<tampll>
<nr. pagin*
V rugm s specificai dac pentru proiectul (n ntregime sau parial, respectiv activiti din proiect) ce
constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice,
mprumuturi din partea 1FI

Daca DA, v rugm specificai urmtoarele informaii:


Denumirea programului i nr. de nregistrare a proiectului ......................................
Sursa de finanare ...................................
Stadiul la data depunerii cererii de finanare
Va rugm s specificai dac proiectul (n ntregime sau parial, respectiv activiti din proiect) ce constituie
obiectul prezentei cereri de finanare a beneficiat deia de sprijin_financiar din fonduri publice, mprumuturi
din partea IFI

DA I x I NU
Daca DA, v rugm sa dai detalii cu privire la program, organizaia finanatoare/autoritatea de contractare,
activitile finanate (respectiv acele activiti care se regsesc i n proiectul care face obiectul prezentei
cereri de finanare), valoarea activitilor finanate

2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL l DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL

AXA PRIORITAR

Axa prioritar 3 - mbuntirea infrastructurii sociale

DOMENIUL DE INTERVENIE
3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echiparea infrastructurii educaionale preuniversitare, universitare i
a infrastructurii pentru formare profesional continu

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - NU ESTE CAZUL

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI


ROMNIA
REGIUNEA: SUD MUNTENIA JUDEUL:
ARGE LOCALITATEA: DOMN ETI

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

<semntur>
<tampil> 4
<nr. pagin>
Scopul proiectului, de cretere a calitati serviciilor de educaie, incadreaza proiectul in obiectivele specifice ale Axei
prioritare 3 a Programului Operaional Regional - Imbunatatirea infrastructurii sociale, care vizeaza crearea premiselor
necesare pentru asigurarea populaiei cu servicii eseniale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al
coeziunii economice si sociale (conform prevederilor din Ghidul Solicitantului).
Obiectivul general al acestui proiect se pliaza si pe Obiectivele strategice europene in domeniul educaiei si formarii
profesionale, sub urmtoarele aspecte:
facilitarea si extinderea accesului la educaie, prin crearea unui spaiu propice invatarii, precum si prin asigurarea
atractvitatii educaiei si formarii (pagina 3 din document);
In egala msur, realizarea proiectului ..CONSOLIDARE SI RECOMPART1MENTARE COALA DE ARTE SI MESERII Nr.1.
comuna DOMNETI, judeul Arge rspunde prioritii 4 a Planului National de Dezvoltare 2007-2013, si anume
Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuprii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative .
Implicit, proiectul propus rspunde Agendei Lisabona revizuita, Liniilor directoare integrate pentru dezvoltare i ocupare
2005-2008 s.a, in baza carora au fost elaborate obiectivele si masurile prioritii 4 menionate mai-sus, lund in
considerare totodat si necesitile identificate in Romania in aceste domenii.
Deopotriv, prin activitatile avute in vedere, proiectul se incadreaza si in obiectivele Politicii de coeziune economica si
\ sociala a UE, rspunznd in egala msur obiectivului specific al Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane pentru perioada 2008-2013, ca instrument financiar menit sa echilibreze disparitatile in domeniu,
prin aceea de imbunatatire a sistemului de asigurare a calitatii in invatamantul precolar, primar si secundar si formare
profesionala iniiala prin susinerea unitarilor de invatamant preuniversitar, in vederea perfecionrii managementului si
a capacitatii de furnizare a calificrilor relevante pe piaa muncii (Strategia Naionala pentru Dezvoltare Durabila a
Romniei; Orizonturi 2013-2020-2030 - Proiect).

Implementarea proiectului CONSOLIDARE SI RECOMPARTIMENTARE COALA DE ARTE SI MESERII Nr,1. comuna DOMNETI,
judeul Arge contribuie la garantarea accesului la educaie si la formarea profesionala de calitate, precum si la
asigurarea continua a calitatii educaiei.
Avnd n vedere obiectivul specific mai sus menionat, consideram ca acesta rspunde in totalitate Proiectului Strategiei

Naionale pentru Dezvoltare Durabila a Romniei; Orizonturi 2013-2020-2030, in condiiile in care Imbunatatirea
sistemului de asigurare a calitatii in invatamantul precolar, primar si secundar si formarea profesionala iniiala prin
susinerea unitarilor de invatamant preuniversitar in vederea perfecionrii managementului si a capacitatii de furnizare
a calificrilor relevante pe piaa muncii;

Totodat, obiectivul specific al proiectului se nscrie in Direciile strategice ale Ministerului Educaiei si Cercetrii pentru
2006-2008, sub aspectul asigurrii egalitarii de sanse si sporirii accesului la educaie, precum si sub acel al asigurrii
calitatii serviciilor educaionale (Strategia Ministerului Educaiei si Cercetrii pentru perioada 2006-2008).
Implementarea proiectului CONSOLIDAREA SI RECOMPARTIMENTAREA SCOLII DE ARTE SI MESERII Nr.1 comuna
DOMNETI, judeul Arge se incadreaza si in Prioritatea 6 a Planului de Dezvoltare Regionala 2007-2013 a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, si anume "Dezvoltarea sectorului educaiei.
Totodat, implementarea acestui proiect permite promovarea tehnicilor TIC in educaie, pentru corelarea ofertei
sistemului educaional si de formare profesionala cu noile cerine ale pieei muncii.

2.3.2 Context
a fost nfiinat n anul 1982 ca coal profesional
pe baza material a Centrului pentru Calificarea Muncitorilor Domneti, iar n anul 2006 se schimb n coala de Arte i
Meserii Forestier Domneti cu personalitate juridic. coala dispune de urmtoarele corpuri de cldiri destinate
procesului instructiv educativ:

<semnlur>
tampil* 5
<nr. pagin*
-CORPUL A construit n anii 1960 care este sediu de coal avnd 3 sli de clas, 3 birouri administrative i
cancelaria profesorilor.
-CORPUL B construit construit n anul 1975 care este cmin coal compus din 8 dormitoare, grup sanitar, 2 sli de
clas , spltorie; magazii i alte spatii administrative.
-CORPUL C construit n anul 2008 din fonduri PHARE destinat Atelierelor i Laboratoarelor coal. Este compus
din 4 Laboratoare, 4 Ateliere coal i grupuri sanitare.

CORPUL A construit n anul 1960 nu a fost reparat niciodat iar ca urmare a folosirii ndelungate necesit lucrri de
consolidare si recompartimentare. Acoperiul din igl ete deteliorat permiind apei din ploi s se infiltreze. arpanta
din lemn din cauza infiltaiilor apei din ploi este putred nemaiperezentnd siguran.Pardoseala din parchet i tmplria
snt deteliorate necesitnd nlocuirea. Pereii de rezistent i tencuiala au crpat necesitnd consolidarea urgent. Nu
exist grup sanitar interior i ap curent.

Avnd in vedere cele mai sus descrise, prezenta cerere de finanare vzeaza realizarea de lucrri de consolidare si
recompartimentare la CORPUL A al Scolii de Arte si Meserii nr.1 din comuna Domneti, judeul Arge in scopul
modernizrii si refunctionalizari spatiilor de invatare actuale de care dispune unitatea de invatamant si aducerea
acesteia la standardele solicitate de legislaia in vigoare, din punct de vedere al spatiilor si instalaiilor sanitare si al
instalaiilor termice.

Un deziderat foarte important pentru funcionarea optima a procesului educaional la nivelul corpului de cldire vizat de
prezentul proiect, este reprezentat de dotarea cu echipamente IT (computere, imprimante, tabla interactivei, cu
echipamente de prezentare (videoroiector). precum si completarea dotrilor cu mobilier specific necesar actului de
invatamant (pupitre, catedre, scaune, cuiere, dulapuri pentru material didactic, table de scris).

2.3.3 Justificarea necesitii implementrii proiectului

Proiectul CONSOLIDAREA l RECOMPARTIMENTARE COLII DE ARTE l MESERII Nr.1 comuna DOMNETI, judeul Arge
isi propune crearea premiselor materiale pentru imbunatatirea calitatii procesului educaional, cu implicaii directe
asupra integrrii ulterioare a persoanelor beneficiare pe piaa muncii.

Starea si accesibilitatea infrastructurii educaionale la nivelul corpului A al SAM 1 Domneti, precum si dotrile existente
in cadrul acestora nu rspund standardelor necesare pentru realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calitatii
in procesul de educaie.

dispune de urmtoarele corpuri de cldiri


destinate procesului instructiv educativ:
-CORPUL A construit n anii 1960 care este sediu de coal avnd 3 sli de clas, 3 birouri administrative i
cancelaria profesorilor.
-CORPUL B construit construit n anul 1975 care este cmin coal compus din 8 dormitoare, grup sanitar, 2 sli de
clasa , spltorie, magazii i alte spatii administrative.
-CORPUL C construit n anul 2008 din fonduri PHARE destinat Atelierelor i Laboratoarelor coal.Este compus din
4 Laboratoare, 4 Ateliere coal i grupuri sanitare

Asa cum s-a menionat mai sus, SAM 1 Domneti, dipsune in total de 5 Sli de clasa destinate procesului educaional,
iar din acestea 3 Sli de clasa sunt incluse in Corpul A al unitarii de invatamant care necesita lucrri de consolidare si
recompartimentare.

Menionm c laboratoarele moderne incluse in Corpul C al SAM 1 Domneti nu sunt folosite ca sli de clas, acestea
avnd dotri i destinaie ce nu pot fi schimbate, deziderate stabilite prin proiectul PHARE, prin care a fost finanata
construcia acestui corp.

<semntur>
<tampll> 6
<nr. pagin*
Prognoza pe 10 ani a numrului de elevi inscrisi la SAM 1 Domneti
In conformitate cu Programul National de Dezvoltare Rurala (Anexa la Msur 322) la nivelul comunei Domneti,
Anul

CM

O' 'f
o O
o CM
CM
Nr. elevi inscrisi 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Rata aradei este de 43,6 %.
Distribuia populaiei oe medii rezideniale
Din punct de vedere al distribuiei pe cele doua medii^ rezideniale se constata ca la nivelul Regiunii Domneti
ponderile sunt apropiate de valorile naionale. ntre judeele regiunii Sud - Munteania se disting ns diferente
notabile: judeele Braila, Constanta, Galai au populaie rezidenta preponderent n mediul urban iar judeele Arge,
Tulcea si Vrancea au populaie rezidenta preponderent n mediul rural.

Prognoza demografica realizata de Institutul National de Statistica pentru orizontul anului 2025 arata o scdere
continua pentru ntreaga regiune si pentru toate judeele. Scderile cele mai mari se prognozeaza n 2025 pentru
judeele Braila (scderea cu 20,37% fata de 2003) si Tulcea (scderea cu 16,68% fata de 2003). La nivel regional se
prognozeaza o scdere a populaiei din grupele de vrsta 0-14 ani si 15-64 ani si o cretere a populaiei din grupa
de vrsta peste 65 de ani (fig.3.3.). Scderile previzionate sunt pentru grupa de vrsta 0-14 ani cu 33,38% fata de
2003 iar pentru grupa de vrsta 15-64 ani cu 13,4% fata de 2003.

Ponderea mai mare a populaiei cu varsta cuprinsa intre 0-14 ani din mediul rural fata de cea din mediul urban n
toate judeele regiunii ridica problema adaptarii reelei colare de formare profesionala iniiala si a adoptrii
unor masuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaie colara la educaie si formare
profesionala, cu asigurarea egalitarii anselor.
Arge
GRUPE DE VRSTA Evoluia previzionat pentru populaia judeul Arges Ponderea inmii Ponderea
persoanen
2010 fa de 2025 fa de
2003 2003
2003 2005 2010 2015 2020 2025
0-14 ANI 80,2 76,1 69,7 65,6 60,3 54,2 86,91% 67,58%
3-6 ani 19,4 19,3 18,0 17,0 15,4 13,6 92,71% 69,81%
7-14 ani 46,5 43,1 38,6 36,6 34,3 31,3 83,05% 67,40%
15-64 ANI 331,3 329,7 326,1 317,5 301,2 286,4 98,43% 86,45%
15-24 ani 71,5 70,3 62,4 51,9 46,9 44,4 87,21% 62,07%
65 ANI l PESTE 86,6 87,6 83,8 79,6 81,8 82,2 96,77% 94,92%
Total jude 635,6 626,2 598,6 568,2 539,9 512,1 94,19% 80,58%
Populaia, pe sexe i medii, la 1 iulie
Total Urban Rural
Jude/Anii (numr persoane) (numr persoane) (numr persoane)
Locuitori
Ambele Ambele Ambele / km2
Arges Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin
sexe sexe sexe

1990 521334 254819 266515 207433 101520 105913 313901 153299 85,4
160602

<semntur>
<tampll> 7
<nr. pag!n>
1995 512849 251572 261277 103365 108436 301048 148207 152841 84,0
211801
504540 246826 257714 207280 100442 106838 297260 146384 150876 82,7
2000
503451 246298 257153 207178 100503 106675 296273 145795 150478 82,5
2001
500160 245001 255159 198994 96301 102693 301166 148700 152466
2002 82,0
2003 498085 244058 254027 198543 95999 102544 299542 148059 151483
81,6
2004 495878 242664 253214 205285 99012 106273 290593 143652 146941 81,3

2005 494052 241644 252408 204750 98585 106165 289302 143059 146243
81,0
490981 240025 250956 203631 97979 105652 287350 142046 145304 80,5
2006
2007 488763 238922 249841 202090 97205 104885 286673 141717 144956
80,1
484724 236675 248049 198949 95411 103538 285775 141264 144511 79,4
2008

Structura populaiei stabile la 1 iulie 2005 pe grupe de vrst, sexe i medii de reziden
Cru DQ de vrsta
Total
Populaie ta 0-14 15-19
Arge 1 iulie 2005 ani ani 20-24 ani 25-29 ani 30-64 ani 65 ani si peste
Total 494052 75128 36671 33378 36647 223603 88625
M 241644 38457 18736 17375 19067 111280 36729

F 252408 36671 17935 16003 17580 112323 51896


Urban 204750 28799 17137 16954 17150 102584 22126
M 98585 14690 8668 8531 8710 48977 9009

F 106165 14109 8469 8423 8440 53607 13117


Rural 289302 46329 19534 16424 19497 121019 66499
M 143059 23767 10068 8844 10357 62303 27720
F 146243 22562 9466 7580 9140 58716 38779

PROFILUL ECONOMIC AL REGIUNII


Cu un PIB care reprezint n anul 2004 11,9396 din PIB naional, Regiunea Sud - Est se situeaz pe locul 6, n timp
ce, pe locuitor acest indicator se situeaz sub media naionala n toata perioada 2000- 2004. Ponderea produsului
intern brut regional pe locuitor fata produsul intern brut naional pe locuitor a sczut continuu din 2000 pana n
2003 , de la 88,91% la 85,68%. n anul 2004 se constata ca produsul intern brut pe locuitor la nivel regional se apropie
de valoarea naionala la 90,74% din aceasta . Ritmul de cretere a PIB regional n perioada 2000-2004 a fost peste
media naionala Toate judeele regiunii au nregistrat o cretere a PIB superioara creterii naionale, cu excepia
judeului Vrancea, Judeele cu o cretere mai accelerata a PIB fata de creterea regionala sunt: Tulcea, Braila si
Arge.
Economia regiunii se afla pe un trend cresctor ca urmare a creterilor nregistrate pentru produsul intern brut,
valoarea adaugata bruta, cifra de afaceri, investiiile brute, investiiile straine.n perspectiva 2013 dezvoltarea
economica prognozata arata ca, datorita creterilor valorii adaugate brute realizata preponderent pe baza
influentei factorului capital prin rate nalte ale investiiilor si creteri moderate ale productivitii, ratele de ocupare
pentru o serie de activitati sunt negative. Reinem evoluia relativ constata a ponderii ocuprii n agricultura, cu
meniunea ca este o ocupare supradimensionata, precara, de subzistenta, si uoara tendina de cretere a ponderii
ocuprii n servicii (insuficienta ns pentru o economie moderna).
2.3.4 Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int
Grupul tinta al proiectului CONSOLIDAREA l RECOMPARTIMENTAREA COLII DE ARTE l MESERII Nr.1 comuna
DOMNETI, judeul Arge este constituit din urmtoarele categorii de beneficiari:
a). Beneficiari direci
o 141 elevi ai Scolii de Arte si Meserii nr. 1 Domneti, repartizai pe cicluri de invatare (primar,
semntur o
tampil O <nr.
pagin
gimnazial, profesional). Prin consolidarea, recompartimentarea si dotarea spatiilor de educaie prevzute
a se realiza prin prezentul proiect (Corpul A), acestor elevi li se creeaza condiiile materiale pentru
pregtire si calificare profesionala n stransa corelare cu necesitile de dezvoltare locala, pentru
integrarea mai facila a acestor elevi pe piaa muncii;
o cadrele didactice care activeaza in cadrul Scolii de Arte si Meserii. Acestea vor avea posibilitatea de a
desfasura un proces educaional eficient, la standarde europene prin utilizarea tehnologiei
informaionale in cadrul actului de invatamant.
o viitorii elevi ai SAM1, care vor beneficia de o infrastructura educaionala corespunztoare pentru pregtire
si calificare profesionala;
o Consiliul Local Domneti, in calitate de solicitant si beneficiar al asistentei financiare nerambursabile;
b). Beneficiari indireci
o autoritatile si instituiile publice cu competente si interese in sfera invatamantului obligatoriu (Inspectoratul
colar Local Arge, Agenia Locala pentru Ocuparea Forei de Munca, Direcia de Munca si Solidaritate
Sociala);
o comuna Domneti si localitile nvecinate - prin punerea la dispoziia cetenilor a unei infrastructuri
educaionale moderne si care corespunde cerinelor unei dezvoltri durabile, contribuind astfel la
creterea calitati educaionale in localitatea Domneti.

2.3.5. Activitile proiectului

I. ACTIVITATI EFECTUATE NAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

A.1 Obinerea Avizului Ministerului Educaiei, Cercetrii si Inovrii pentru realizarea proiectului
Cererea Consiliului Local Domneti de eliberare a avizului privind necesitatea si oportunitatea realizrii
proiectului CONSOLIDAREA l RECOMPARTIMENTAREA COLII DE ARTE l MESERII Nr.1 comuna DOMNETI, judeul
Arge a fost naintata la Inspectoratul colar Local Arge.
A fost obtinut avizul favorabil.

Responsabil: responsabil pe probleme tehnice din cadrul Consiliului Local Domneti


Resurse: spaiul si costurile pentru derularea actvitatii au fost asigurate de Consiliul Local Domneti din
bugetul propriu al acestuia.
Rezultate: aviz favorabil obtinut pentru realizarea proiectului.

A.2 Obinerea Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenie (DALI) si a Expertizei Tehnice A.2.1.
Organizarea si desfasurarea procedurii de achiziie publica a DAU si a Expertizei Tehnice pentru proiectul
CONSOLIDAREA l RECOMPARTIMENTAREA COLII DE ARTE l MESERII Nr.1 comuna DOMNETI, judeul Arge.
Pentru achiziia publica a serviciului de elaborare a DALI si a Expertizei Tehnice, a fost organizata procedura de achiziie
directa.
Responsabil: responsabili achiziii publice din cadrul Consiliului Local Domneti.
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea activitatii au fost asigurate de Consiliul Local Domneti din bugetul propriu
al acestuia.
Rezultate: 1 dosar de achiziie publica realizat, 1 contract de prestare servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica
ncheiat.

A.2.2 Realizarea, avizarea si adoptarea DAU si a Expertizei Tehnice


A.2.2.1 Realizarea DAU si a Expertizei Tehnice, de ctre contractorul serviciului.
A.2.2.2 Primirea documentaiei tehnico-economice contractate, pe baza de proces verbal de predare- primire.
A.2.2.3. Aprobarea documentaiei tehnico-economice de ctre Consiliul Local Domneti prin Hotararea Consiliului
Local.
Responsabil: responsabil tehnic din cadrul Consiliului Local Domneti
Resurse financiare: costul serviciului de elaborare a DALI si a Expertizei Tehnice a fost inclus in bugetul proiectului
Rezultate: 1 DALI si 1 Expertiza Tehnica realizate, avizate si aprobate.

A.3 Obinerea certificatului de urbanism.

<semntur>
<tampil> 9
<nr. pag!n>
Anterior depunerii cererii de finanare au fost realizate etapele necesare obinerii certificatului de urbanism/avizelor de
principiu.
Responsabil: responsabil tehnic din cadrul Consiliului Local Domneti
Resurse: spaiul pentru derularea actvitatii a fost asigurat de Consiliul Local Domneti.
Rezultate: 1 certificat de urbanism emis.

A.4 Obinerea Documentaiei de finanare (Cererea de finanare si Anexe)


A.4.1. Organizarea si desfasurarea procedurii de achiziie publica a Documentaiei de finanare pentru proiectul
CONSOLIDAREA l RECOMPARTIMENTAREA COLII DE ARTE I MESERII Nr.1, comuna DOMNETI, judeul Arge.
Pentru achiziia publica a serviciului de elaborare a documentaiei de finanare, a fost organizata procedura de achiziie
directa.
Responsabil: responsabili achiziii publice din cadrul Consiliului Local Domneti.
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea activitatii au fost asigurate de Consiliul Local Domneti din bugetul propriu
al acestuia.
Rezultate: 1 dosar de achiziie publica realizat, 1 contract de prestare servicii de elaborare documentaie de finanare,
ncheiat.

A.4.2 Realizarea si avizarea Documentaiei de finanare


A.4.2.1 Realizarea documentaiei de finanare, de ctre contractorul serviciului.
A.4.2.2 Primirea documentaiei documentaiei de finanare, pe baza de proces verbal de predare- primire.
A.4.2.3. Aprobarea bugetului aferent documentaiei de finanare, a contribuiei la cheltuielile eligibile si a
cheltuielilor neeligibile de ctre Consiliul Local Domneti prin Hotararea Consiliului Local. Responsabil:
responsabil tehnic din cadrul Consiliului Local Domneti
Resurse financiare: costul serviciului de elaborare a documentaiei de finanare este prevzut in bugetul proiectului
Rezultate: 1 documentaie de obinere a finanrii realizate;

II. ACTIVITATI EFECTUATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINANARE A.5


Obinerea Proiectului Tehnic
A.5.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a serviciului de elaborare a Proiectului Tehnic. Pentru
achiziia publica a serviciului de elaborare a Proiectului tehnic va fi derulata procedura de achiziie directa.
Responsabil: responsabili achiziii publice din cadrul Consiliului Local Domneti.
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea actvitatii vor fost asigurate de Consiliul Local Domneti din bugetul
propriu al acestuia.
Rezultate: 1 dosar de achiziie publica realizat, 1 contract de prestare servicii de elaborare Proiect tehnic.
Termen de realizare a procedurii de achiziie a proiectului tehnic: Luna 3 de la depunerea cererii de finnatare.

A.5.2 Realizarea, avizarea Proiectului tehnic


A.5.2.1 Realizarea Proiectului tehnic de ctre contractorul serviciului.
A.5.2.2 Primirea proiectului tehnic contractat, pe baza de proces verbal de predare-primre.
A 5.2.3 naintarea Proiectului tehnic ctre Organismul Intermediar Regional in vederea verificrii acestuia
Responsabil: responsabil achiziii din cadrul Consiliului Local Domneti
Resurse financiare: costul serviciului de realizare a proiectului tehnic este inclus in bugetul proiectului Rezultate: 1
Proiect tehnic, verificat si aprobat.

Termen de finalizare a proiectului tehnic : Luna 5 de la depunerea cererii de finanare A.6 ntrunirea echipei de

monitorizare a proiectului
Din cadrul aparatului de resurse umane al Consiliului Local Domneti au fost selectate 3 persoane care vor
asigura monitorizarea implementrii proiectului. Structura echipei de monitorizare a proiectului este urmtoarea:
coordonator de proiect, responsabil achiziii publice, responsabil financiar.
A.6.1 ntrunirea echipei de monitorizare a proiectului: Coordonatorul de proiect va asigura convocarea
membrilor echipei intr-o locaie a Consiliului local Domneti pusa la dispoziie pe toata perioada de implementare
a proiectului.
A. 6.2 nsuirea atribuiilor incluse in fisele de post pentru echipa de monitorizare a proiectului: fisele de post
elaborate pentru acest proiect pentru membrii echipei de monitorizare vor fi aduse la cunotina membrilor de

<semntur> A pi
<tampll> IU

ctre coordonatorul de proiect.


A.6.3 Analiza graficului de desfurare a activitatilor proiectului, cu stabilirea responsabilitilor pentru
fiecare activitate. Se va realiza un plan de activitate in conformitate cu graficul de derulare a proiectului astfel
incat sa fie prentmpinate eventualele ntrzieri si riscuri de implementare. La implementarea subactivtatii
participa toti membrii echipei de monitorizare a proiectului.
Resurse: spaiu in cadrul Consiliului Local Domneti dotat cu mobilier, utilitari si acces la telefon, fax, internet,
consumabile, costuri suportate din bugetul propriu al Consiliului Local Domneti Responsabil: coordonatorul
proiectului
Rezultate: 1 echipa de monitorizare a proiectului constituita (3 persoane din cadrul Consiliului Local Domneti), 1 plan de
activitate cu termene si responsabiliti realizat pentru toata perioada de implementare a proiectului.
Termen: Luna 1 de la semnarea contractului de finanare

A. 7 Activitatea de monitorizare a proiectului


Aceasta activitate va fi realizata de ctre echipa de monitorizare a proiectului, echipa compusa din 3 persoane din
cadrul Consiliului Local Domneti, echipa care are urmtoarea structura : coordonator de proiect, responsabil achiziii
publice, responsabil financiar.

Atribuiile echipei de monitorizare a proiectului sunt urmtoarele:


- coordonatorul de proiect are rolul de a verifica si monitoriza activitatea contractorului serviciului de
management al proiectului; verifica si avizeaza rapoartele de progres financiare si tehnice ntocmite pentru fiecare
cerere de plata si cererile de plata, verifica si avizeaza rapoartele de activitate lunare ale echipei de management
a proiectului; ntocmete si nainteaz autoritarii contractante eventualele modificri la contractul de finanare
(notificri, acte adiionale), asigura permanenta comunicare cu factorii implicai (Autoritatea de Management,
Organismul Intermediar, echipa de management a proiectului, etc.); Totodat va coordona activitatea de lansare a
proiectului si va participa la toate aciunile de informare/mediatizare/publicitate de pe parcursul implementrii
proiectului.

- responsabilul de achiziii publice verifica documentaia dosarelor de achiziii publice ntocmite si


desfasurarea licitaiilor; verifica si aproba documentaia de atribuire; face parte din comisia de licitrii; realizeaz
raportri ctre coordonatorul de proiect cu privire la corectitudinea desfurrii procedurilor de achiziii publice;

- responsabilul financiar colaboreaz cu membrii echipei de management a proiectului; verifica si


avizeaza rapoartele financiare ntocmite de aceasta; verifica si aproba coninutul cererilor de pre-
finantare/rambursare si al documentelor justificative; realizeaz raportri ctre coordonatorul de proiect cu privire
la stadiul financiar al implementrii proiectului;

Activitatea echipei de monitorizare a proiectului se va derula n paralel cu activitatea echipei de management al


proiectului, asigurnd astfel verificarea/monitorizarea implementrii proiectului si contribuind la identificarea de
soluii in cazul apariiei unor probleme pe parcursul implementrii. Echipa de monitorizare se va asigura ca accesul
la locurile si spatiile unde se implementeaz proiectul va fi permis: Ol, AM POR, Autoritii de Certificare si Plata,
Autoritii de Audit, Comisiei Europene si oricrui alt organism abilitat sa verifice sau sa realizeze auditul asupra
modului de implementare a proiectului. Va fi asigurat accesul la toate documentele, inclusiv la documentele si
fiierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului.

Membrii echipei de monitorizare isi vor desfasura activitatea in baza fiselor de post cu atribuii specifice poziiei
pe care o ocupa in cadrul echipei pe perioada de implementare a proiectului.

Activitatea echipei de monitorizare se va realiza si n conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu


regulamentul de funcionare al instituiei.
Responsabil: coordonatorul proiectului
Resurse: costurile acestei activitati sunt suportate din bugetul propriu al Consiliului Local
Rezultate: 17 rapoarte lunare ale echipei de monitorizare a proiectului;
Termen: Lunile 1-17 (perioada de implementare a proiectului)

A.8 Lansarea proiectului


A.8.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a serviciului de publicare a comunicatului de presa pentru
lansarea proiectului.
Costurile publicrii comunicatului de presa de lansare a proiectului au fost prevzute in bugetul proiectului.
Procedura aplicata pentru achiziia acestui serviciu este de ncredinare directa. Aceasta
<semntur> AA
<$tampil> 1
<nr. pagin*
procedura presupune realizarea unui studiu de piaa necesar asigurrii elementelor de vizibilitate a proiectului,
studiu prin care se selecteaz oferta cea mai avantajoasa.

Societatea contractanta se va ocupa de publicarea comunicatului de presa necesar promovrii proiectului, cu


respectarea indicaiilor tehnice din Anexa II la Ghidul Solicitantului POR DMI 3.4 - Masuri de informare si
publicitate si ale Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operaional Regional.
Responsabil: coordonatorul proiectului
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea procedurii sunt asigurate de Consiliul local.
Rezultate: 1 studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a serviciului de publicare a comunicatului de presa.
Termen: Luna 1 de la semnarea contractului de finanare
A.8.2 Organizarea procedurii de achiziie publica a panourilor de vizibilitate
Costul achiziionrii unui panou de vizibilitate a fost prevzut in bugetul proiectului. Procedura aplicata
pentru achiziia acestui produs este de incredintare directa.
Aceasta procedura presupune realizarea unui studiu de piaa prin care se selecteaz oferta cea mai
avantajoasa.Societatea contractanta se va ocupa de realizarea panoului de vizibilitate necesar promovrii proiectului,
cu respectarea indicaiilor tehnice din Anexa II la Ghidul Solicitantului POR DM1
3.4 - Masuri de informare si publicitate si ale Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operaional Regional.
Responsabil: coordonatorul proiectului
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea procedurii de achiziie sunt asigurate de Consiliul local Rezultate: 1 studiu
de piaa, 1 document justificativ de achiziie a panoului de vizibilitate.
Termen: Luna 1 de la semnarea contractului de finanare

A.9. Managementul proiectului


Activitatea de management al proiectului va fi realizata de ctre un contractor al acestui serviciu selectat prin
procedura de achiziie publica de incredintare directa, conform legislaiei in vigoare. Apelarea la serviciile firmei
de consultanta este determinata de necesitatea serviciilor calificate pe care le presteaz consultanii si anume :
resurse suplimentare a contribuiei personalului existent, in special in perioadele de vrf
calificri interdisciplinare
raionamente si experiena in domenii specifice ale proiectului;
obiectivitate si capacitate de a da sfaturi impariale
cunotine de specialitate de care dispune firma de consultanta - experiena personalului, tehnici speciale,
personal cu expertiza care genereaz valoare adaugata.
Cerine minime care vor fi solicitate prin termenii de referina sunt:
descrierea activitatilor prestate;
experiena si calificarea persoanelor cheie propuse (personal de specialitate);
numr de proiecte de investirii implementate, finanate prin programele Uniunii Europene

A.9.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a serviciului de management al proiectului. Etapele de realizare a
acestei subactivitari sunt urmtoarele:
- Subactiv 9.1. Programarea achiziiei;
- Subactiv 9.2. Elaborarea temeni de referina ;
- Subactiv 9.3. Transmiterea invitaiilor de participare ;
- Subactiv 9.4. Primirea si nregistrarea ofertelor tehnice si financiare.
- Subactiv 9.5. Evaluarea ofertelor si Selecia firmei de consultanta;
- Subactiv 8.8. ncheiere contractului privind managementul proiectului.
Responsabil: responsabil achiziii publice
Resurse: spaiul si costurile pentru organizarea procedurii sunt suportate din bugetul propriu al Consiliului Local
Domneti.
Rezultate: 1 dosar achiziie, 1 contract de furnizare a serviciului de management de proiect.
Termen: Lunile 1-2 de la semnarea contractului de finanare
A.9.2 Managementul proiectului
Managementul proiectului va fi realizat de ctre firma contractant a acestui serviciu, societate care se selecteaz
dintre ofertanii ce ndeplinesc condiiile specificate in termenii de referina.
Echipa de management a proiectului exercit urmtoarele atribuii: ntocmete trimestrial raportrile narative i
financiare ale proiectului; realizeaz raportul final; ntocmete cererea de prefinanare;
<somntur> A
<tamplf> 1 ^
ntocmete trimestrial cererile de rambursare financiar conform modelului tehnic i financiar, la care se ataeaz
facturile emise de contractorii serviciilor achiziionate;

Contractorul serviciului de management al proiectului are obligaia s furnizeze n termen de 10 zile lucrtoare de
la solicitare orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de ctre AM POR, Ol,
Autoritatea de Certificare i Plata, Autoritatea de Audit, Comisia European sau organismul abilitat s verifice sau
s realizeze auditul (contractorul serviciului de audit) n vederea verificrii modului de implementare a proiectului.
Va fi asigurat o disponibilitate permanent a contractorului serviciului de management al proiectului, prin echipa
de implementare, pe intreaga durat a verificrilor, iar acesta va trebui s pun la dispoziia auditorului
documentele solicitate i s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor la faa locului.

Responsabilitile echipei de management al proiectului sunt urmtoarele:


asigura un sistem corespunztor de comunicare si cooperare intre toti factorii implicai in realizarea
proiectului;
organizeaz ntlniri periodice cu participarea factorilor de decizie implicai in realizarea proiectului,
respectiv echipa de monitorizare a proiectului din cadrul Consiliului Local Domneti;
intocmeste trimestrial/ori de cate ori este nevoie raportri narative si financiare ale proiectului;
ntocmete trimestrial/ori de cate ori este nevoie cererile de rambursare financiara conform modelului
tehnic si financiar, la care se ataseaza facturile emise de contractorii serviciilor achiziionate, realizeaz

corespunztoare a activitatilor propuse prin acesta;


se asigura de respectarea prevederilor contractuale cuprinse in contractele de achiziii publice;
verifica si se asigura de respectarea termenelor prevzute prin contracte;
pastreaza confidenialitatea cu privire la datele la care are acces in vederea ndeplinirii obligaiilor ce ii
revin prin contract;

Responsabil: contractorul serviciului de consultanta in managementul proiectului Resurse:


suma prevzut in bugetul proiectului
Rezultate: 1 cerere prefinantare, 6 rapoarte de progres, 6 dosare cereri de rambursare.
Termen: Lunile 3-17

estimrile financiare pentru urmtorul trimestru;


asigura asistenta tehnica pe toata durata de implementare a proiectului in vederea ndeplinirii
Serviciile de drigentie de antier vor fi prestate de ctre o firma sau o persoana cu certificate si specializri
specifice fiecrui domeniu.
Dirigintele de antier trebuie sa fie persoana autorizata potrivit prevederilor legii 10/1995 privind calitatea in
construcii si ale Ordinului nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurilor de autorizare a dirigintilor de
antier.
\ - Subactv 10.1. Programarea achiziiei;
- Subactiv 10.2. Elaborarea documentaiei de atribuire;
- Subactv 10.3. Transmiterea invitaiilor de participare si a anunului in mass-media locala;
- Subactiv 10.4. Primirea si nregistrarea ofertelor tehnice si financiare.

- Subactiv 10.5. Deschiderea si evaluarea ofertelor;


- Subactiv 10.6. Selecia firmei/dirgintelui de antier ;
- Subactiv 10.7. Comunicarea rezultatului, publicarea intr-un ziar local a rezultatului seleciei;
- Subactiv 10.8. ncheiere contractului privind dirigentia de antier .
- Subactiy 10.9 Derularea efectiva a activitatii de drigentie de antier
Responsabil: responsabil achiziii publice
Resurse: spaiul si costurile pentru desfasurarea procedurii sunt asigurate de Consiliul Local Domneti.
Rezultate: 1 dosar procedura achiziie, 1 contract ncheiat pentru achiziia dirigentie de antier Termen de
realizare a procedurii de achiziie: Luna 4 de implementare

Realizarea dirisentiei de antier


Aceasta activitate este pregtit si se realizeaz de ctre societatea contractanta a serviciului de drigentie de
antier. Dirigintele de antier va avea responsabilitatea asigurrii unei legaturi eficiente intre toate prile
implicate. Acest lucru presupune ntlniri ale dirigintelui de antier cu una, mai multe sau toate prile implicate in
proiect (solicitant, constructor, proiectant, Inspectoratul de Stat in Construcii etc.). Dirigintele de antier va avea
responsabilitatea organizrii ntlnirilor de lucru lunare,

<semntur> A Q
<tampilfi> I ^
<nr. paginfi>
precum si ori de cate ori este nevoie in timpul execuiei lucrrilor, cu beneficiarul, contractorul managementului
de proiect i constructorul, pentru care se vor consemna in minuta edinei toate discuiile purtate. In sarcina
dirigintelui de antier intra realizarea de rapoarte de activitate lunare si raportarea finala, precum si monitorizarea
programului de lucrri.

Raportul de activitate lunar va trebui sa conin detalierea tuturor lucrrilor executate n luna raportata si sa
descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calitatii lucrrilor,
modul in care constructorul isi controleaz propria activitate.

De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea deconta iilor. Decontrile se vor face
pe baza situaiilor de lucrri real executate pe antier, corespunztoare din punct de vedere tehnic, cantitativ si
calitativ conform ofertei, semnate i tampilate de dirigintele de antier i vizate de managerul de proiect.
Raportul va fi naintat beneficiarului nu mai trziu de 14 zile de la sfritul lunii raportate.
Dirigintele de antier va ntocmi procese verbale de lucrri ascunse, procesele verbale de recepie calitativ
pentru toate categoriile de lucrri realizate. Raportul final va fi ntocmit la terminarea lucrrilor si va cuprinde:
detalii si explicaii asupra serviciilor asigurate de ctre dirigintele de antier pe parcursul desfurrii contractului
de servicii; detalii si explicaii asupra desfurrii contractului de lucrri, cu un capitol special dedicat recepiei
la terminarea lucrrii.

Monitorizarea programului de lucrri consta in verificarea si amendarea programului de lucrri. Dirigintele de


antier va verifica si aviza graficul de ealonare a lucrrii (programul de lucrri) naintat de ctre constructor.
Programul va avea un format concis, aratand durata in zile alocata fiecrei parti/sector important din lucrare.
Dirigintele de antier nu va aproba graficul de ealonare daca nu va fi ntocmit conform specificaiilor amintite.
Programul lucrrii va fi refcut lunar/ori de cate ori este nevoie, astfel nct sa indice modul de abordare a
lucrrilor pentru ndeplinirea n termen a contractului de lucrri.

In eventualitatea in care ritmul de execuie nu respecta, din motive imputabile constructorului, graficul propus
de ealonare a lucrrilor, dirigintele de antier are obligaia de a notifica constructorului luarea de masuri
imediate pentru recuperarea ntrzierilor. Dirigintele de antier va informa beneficiarul asupra masurilor de
remediere/recuperare propuse de ctre constructor si aprobate de dirigintele de antier. Responsabil:
contractorul serviciului de dirigentie de antier, echipa de monitorizare.
Resurse: suma prevzut in bugetul proiectului;
Rezultate: 12 rapoarte de activitate lunare ale dirigintelui de antier privind ntocmirea lucrrilor; 12 situaii de
lucrri; 1 raport final cu detalii si explicaii asupra serviciilor asigurate de ctre dirigintele de antier; 1 proces
verbal de recepie la terminarea lucrrilor;
Termen desfurare a dirigentiei de antier : Luna 5 - Luna 17

A.11 Lucrri de consolidare si recompartimentare incluse in prezenta investiie A.11.1


Organizarea procedurii de achiziie publica de lucrri
Pentru achiziia publica de lucrri se va organiza procedura de licitaie deschisa. Etapele de realizare a acestei
subactivitati sunt:
A. 11.1.1 Va fi ntocmit documentaia de atribuire (DA) in vederea organizrii licitaiei. In caietul de sarcini vor fi
prevzute si cerine referitoare la respectarea principiului egalitarii de sanse.
A. 11.1.2 Va fi demarata procedura de achiziie prin publicarea in SEAP a anunului de participare. Termenul acordat
pentru depunerea ofertelor va fi de 30 de zile.
A. 11.1.3 Formularea si transmiterea rspunsurilor la eventualele clarificri privind elementele cuprinse in DA,
solicitate de agenii economici interesai.
A. 11.1.4 Deschiderea ofertelor la data, ora si locul indicate in anunul de participare. edina de deschidere se
finalizeaz printr-un proces verbal de deschidere care se transmite tuturor participanilor la procedura.
Deschiderea acestor oferte se face dup constituirea garaniei de participare la licitaie. Comisia de evaluare
analizeaza si verifica fiecare oferta. Oferta castigatoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile si numai
pe baza criteriului de atribuire precizat in anunul de participare si in DA.
A. 11.1.5. Elaborarea raportului procedurii de atribuire si informarea tuturor ofertanilor cu privire la
rezultatul aplicrii procedurii.
A. 11.1.6. Semnarea contractului de achiziie publica cu societatea castigatoare dup o perioada de ateptare
de 6 zile de la notificarea rezultatului licitaiei, perioada in care pot fi depuse eventualele contestrii.
Clauzele din oferta - referitoare la propunerea tehnica si cea financiara, graficul de ndeplinire a contractului,
graficul de ptari, garania de buna execuie , devin parte integranta a contractului.
A. 11.1.7. Publicarea in SEAP a anunului de atribuire a procedurii n cel mult 48 de zile de la perfectarea
<semntur> A
A <;tampil> I

contractului.
Responsabil: responsabil achiziii publice
Resurse: spaiul si costurile pentru desfasurarea procedurii sunt asigurate de Consiliul Local Domneti.
Rezultate: 1 dosar procedura achiziie, 1 contract incheiat pentru achiziia de lucrri Termen: Lunile 2-4 de
implementare a proiectului

A. 11.2 Execuia lucrrilor prevzute in Proiectul Tehnic.


Conform Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenie pentru Corpul A al Scolii de Arte si Meserii nr.1
Domneti, se propune urmtoarele lucrri :
consolidarea local a pereilor prin cmuirea zonelor fisurate descrise n expertiz;
* realizarea unui sistem coerent de preluare si evacuare apelor meteorice de pe acoperi;
nlocuirea elementelor de tamplarie i a pardoselilor degradate;
desfiinarea courilor de fum prin nlocuirea nclzirii cu sobe cu nclzire central;
nlocuirea totala a elementelor acoperiului (planseu, arpanta, invelitoare)
executarea unor perei noi din structuri uoare din panouri de gipscarton pe schelet metalic sau din lemn
cu miez din vat mineral;
practicarea de goluri noi in pereii portani cu respectarea tehnologiilor i procedurilor specifice acestui
tip de lucrri.

Toate lucrrile menionate anterior vor fi realizate de ctre contractorul lucrrilor, respectnd ntocmai Proiectul
Tehnic.
La sfritul perioadei de execuie se va efectua recepia la terminarea lucrrilor de ctre beneficiar in prezenta
organismelor abilitate (OI, AM POR etc.). La ncheierea perioadei de garanie, stabilita cu executantul lucrrilor
conform clauzelor contractuale, se efectueaz recepia finala a lucrrilor. Responsabil: contractorul lucrrilor,
contractorul serviciului de dirigentie de antier, echipa de monitorizare.
Resurse: costuri prevzute in bugetul proiectului, la care se adauga alte cheltuieli conexe ce apar la
implementarea proiectului, suportate din bugetul propriu al Consiliului Local Domneti.
Rezultate: 1 corp coala consolidat si recompartimentat Termen: Lunile 5-17 de implementare a proiectului

A. 12. Dotarea spatiilor cu mobilierul si echipamentele necesare


A. 12.1. Organizarea procedurilor de achiziie publica de produse (dotri)
Achiziia publica de produse este prevzut n bugetul proiectului cu suma de 34,7 mii lei, ceea ce impune
organizarea procedurii de achiziie directa.
Responsabil: responsabil achiziii publice
Resurse: spaiul si costurile pentru desfasurarea procedurilor sunt asigurate de Consiliul local.
Rezultate: 1 set dosare procedura achiziie, 1 set contracte ncheiate pentru achiziia publica de produse.
Termen: Luna 15

A.12.2 Livrarea, montarea si instalarea dotrilor achiziionate.


Prin aceasta subactivitate se vor achiziiona mobilierul si echipamentele necesare pentru dotarea spatiilor
consolidate si recompartmentate din cadrul corpului de coala vizat de investiie. Acestora li se vor aplica la loc
vizibil autocolante cuprinznd siglele POR, Guvernului Romniei, Instrumentelor Structurale si Uniunii Europene.
Responsabil: furnizorii produselor, echipa de monitorizare
Resurse: costuri incluse in bugetul proiectului. Suma aferenta realizrii autocolantelor va fi suportata din bugetul
propriu al Consiliului Local Domneti.

Catedre 3
Cuiere 3
Dulap material didactic 3
Tabla scris 3
Videproiector 1
Tabla interactiva 1
Computer 3
Imprimanta 3

Termen: Lunile 16-17

<somntur> AC
<tampll> I ^ <nr.
pagin>
A. 13. Audiiil extern
A.13.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a serviciului de audit extern.
Costurile serviciului de audit extern au fost prevzute in bugetul proiectului. Va fi organizata procedura de achiziie
directa. Activitatea de audit extern va fi realizata de un organism de audit sau de o persoana angajata a Camerei
Auditorilor Financiari.
Responsabil: responsabilul cu achiziii publice din cadrul echipei de monitorizare a proiectului, sub ndrumarea
coordonatorului de proiect.
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea procedurii sunt asigurate de Consiliul local.
Rezultate: 1 dosar procedura achiziie, 1 contract ncheiat pentru serviciul de audit extern.
Termen: Lunile 1-2 de implementare a proiectului

A. 13.2 Realizarea auditului extern al proiectului


Activitatea va fi realizata de ctre contractorul serviciului de audit extern.
Prin activitatea de audit extern auditorul verifica daca fondurile alocate implementrii proiectului au fost cheltuite
in conformitate cu termenii si condiiile Contractului de Finanare. Astfel, se vor realiza rapoarte de audit ce vor
insoti cererile de rambursare a cheltuielilor.

Va fi asigurata o pista de audit care sa permit posibilitatea verificrii documentelor originale de ctre
reprezentanii Autoritarii de Management, Organismului Intermediar, Comisiei Europene, ale Biroului Europen Anti-
Frauda si de ctre Curtea Europeana a Auditorilor.
Echipa de management al proiectului are obligaia sa furnizeze in termen de 10 zile lucratoare de la solicitare orice
informrii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de ctre AM POR, Ol, Autoritatea de
Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau organismul abilitat sa verifice sau sa realizeze
auditul (contractorul serviciului de audit) in vederea verificrii modului de implementare a proiectului. Va fi
asigurata o disponibilitate permanenta a prestatorului serviciului de management al proiectului fata de
organismele mai sus-mentionate, pe ntreaga durata a verificrilor, prin punerea la dispoziia acestora a
documentelor solicitate si asigurarea tuturor condiiilor pentru efectuarea verificrilor la fata locului.
Responsabil: contractorul serviciului de audit extern, contractorul serviciului de management, echipa de
monitorizare.
Resurse: costuri suportate din bugetul proiectului.
Rezultate: 6 rapoarte de audit extern Termen:
Lunile 3, 6, 9, 12, 15, final proiect

A. 14. nchiderea proiectului


A. 14.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a serviciului de publicare a comunicatului de presa
si a informrii asupra proiectului si a rezultatelor proiectului.
Costurile publicrii comunicatului de presa de nchidere a proiectului si a informrii asupra rezultatelor
proiectului au fost prevzute in bugetul proiectului. Se va organiza procedura de achiziie directa (realizarea unui
studiu de piaa prin care se selecteaz oferta cea mai avantajoasa).
Societatea contractanta se va ocupa de publicarea comunicatului de presa final si a informrii asupra
rezultatelor proiectului.
Responsabil: responsabilul cu achiziii publice din cadrul echipei de monitorizare a proiectului, sub
ndrumarea coordonatorului de proiect
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea procedurii sunt asigurate de Consiliul local Rezultate: 1
studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a serviciului de publicare a comunicatului de presa si a
informrii asupra proiectului si a rezultatelor proiectului Termen: Luna 17
A. 14.2 Organizarea procedurii de achiziie publica a plcii permanente Costurile achiziionrii plcii
permanente au fost prevzute in bugetul proiectului. Va fi realizata achiziie directa (se realizeaz un studiu de
piaa prin care se va selecta oferta cea mai avantajoasa).
Societatea contractanta se va ocupa de realizarea plcii permanente necesare promovrii proiectului, cu
respectarea indicaiilor tehnice din Anexa II la Ghidul Solicitantului POR DMI 3.4 - Masuri de informare si publicitate
si ale Manualului de Identitate Vizuala pentru Programul Operaional Regional.
Responsabil: responsabilul cu achiziii publice din cadrul echipei de monitorizare a proiectului, sub
ndrumarea coordonatorului de proiect
Resurse: spaiul si costurile pentru derularea procedurii sunt asigurate de Consiliul local. Rezultate: 1
studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a plcii permanente.
Termen: Luna 17

A. 14.3 Activitatea de pregtire si realizare a nchiderii proiectului


Activitatea de nchidere a proiectului va fi realizata de ctre echipa de monitorizare a proiectului mpreuna
cu echipa de management a proiectului intr-un spaiu pus la dispoziie de Consiliul Local Domneti. Activitatea
cuprinde urmtoarele etape:
A. 14.3.1 Stabilirea locaiei si a datei de desfurare a seminarului de inchidere a proiectului;
A. 14.3.2 Stabilirea listei de invitai la nchiderea proiectului

<semntur> A O
<tampi!> l D
<nr. pagln>
A. 14.3.3 Stabilirea agendei de desfurare a seminarului de inchidere a proiectului;
A.14.3.4 Realizarea comunicatului de presa si a informrii asupra rezultatelor proiectului de ctre
contractorul serviciului de management, transmiterea in forma de draft a acestora, spre avizare, ctre Agenia de
Dezvoltare Regionala Sud-Est, cu cel puin 15 zile lucratoare nainte de publicarea acestora;
A. 14.3.5 Transmiterea spre publicare a comunicatului de presa si a informrii asupra rezultatelor
proiectului ctre mass media locala; Informarea asupra proiectului si a rezultatelor proiectului va fi publicata n
ziarul local cu cea mai mare audienta. Informarea va cuprinde elementele de identificare prevzute in Anexa II la
Ghidul Solicitantului POR DMI 3.4 - Masuri de informare si publicitate si in Manualul de Identitate Vizuala pentru
POR.
A. 14.3.6 Transmiterea invitaiilor ctre toti participanii;
A. 14.3.7 Pregtirea mapelor de prezentare pentru participanii la seminarul de nchidere a proiectului.
A.14.3.B Desfasurarea seminarului de inchidere a proiectului: prezentarea pe scurt a proiectului (scop,
obiective, activitati, rezultate obinute) finanat prin Programul Operaional Regional 2007 - 2013, DMI 3.4;
prezentarea raportului de activitate al proiectului;
A. 14.3.9 Realizarea plcii permanente. Panoul de vizibilitate montat iniial va fi nlocuit cu o placa
permanenta care va fi confecionat dntr-un material rezistent, la dimensiuni care vor asigura vizibilitatea optima
a proiectului si va fi montata dup cel trziu 6 luni de la finalizarea proiectului. Costurile de realizare si montare a
plcii permanente vor fi suportate din bugetul proiectului;
Responsabil: coordonatorul de proiect, furnizorul plcii permanente
Resurse: suma prevzut in bugetul proiectului pentru publicarea comunicatului de presa si a informrii
asupra rezultatelor proiectului, precum si pentru realizarea si montarea plcii permanente,
1 sala edine, 1 videoproiector, consumabile, birou, telefon, fax, copiator, computere, acces internet,
spatii arhivare, puse la dispoziie de Consiliul Local Domneti
Rezultate: 1 seminar de nchidere, 1 lista de invitai, min 20 de invitaii transmise, 20 mape de prezentare,
1 lista cu participanii la seminar, 1 comunicat de presa si 1 informare asupra proiectului si a rezultatelor proiectului
publicata in ziarul local cu cea mai mare audienta, 1 placa permanenta realizata.
Termen: Luna 17

Posibile riscuri de implementare si soluii propuse pentru prentmpinarea acestora:

1. Riscul prelungirii procedurilor de achiziie publica din cauza neprezentarii ofertanilor, repetrii
procedurilor sau a depunerii de contestaii.
Acest risc a fost luat in calcul la realizarea planificrii activitatilor prin alocarea unui interval de timp
flexibil pentru desfasurarea procedurilor de achiziii. De asemenea, documentaia de atribuire va fi ntocmit astfel
incat sa rspund tuturor exigentelor impuse de legislaia in vigoare si de marimea si complexitatea unei astfel de
lucrri. Aceasta va fi clara si va cuprinde criterii de evaluare care sa limiteze posibilitile de interpretare, astfel
incat sa conduc la elaborarea si depunerea unor oferte corespunztoare. In plus, Comisia de evaluare a ofertelor
va stabili cu obiectivitate ofertantul ctigtor pentru a evita eventualele contestrii.

2. Condiii meteorologice nefavorabile sau alte condiii fizice neprevzute.


Lucrrile pot suferi ntrzieri din cauza condiiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza altor condiii
fizice neprevzute survenite n timpul implementrii proiectului. Pe langa aspectele de sezonalitate asupra carora
proiectul tehnic va oferi soluii pentru asigurarea continuitii proiectului, pot aparea situaii de fora majora
(inundaii, seisme etc.) care pot determina ntrzieri n executarea lucrrilor. Prin caietul de sarcini i se va impune
Constructorului luarea de masuri pentru evitarea sau limitarea efectelor produse de calamitati.
In cazul in care se invoca situaia de fora majora, Consiliul Local Domneti va aciona in conformitate cu
prevederile art. 19 din Contractul de Finanare.

3. ntrzieri in rambursarea cheltuielilor eligibile realizate in perioada de referina si care fac obiectul
cererilor de rambursare, risc ce poate genera teoretic ntrzierea finalizrii lucrrilor.

<semntur> A y
<tampil> I '
<nr. pagln>
Fondurile alocate pentru executarea contractului de lucrri sunt asigurate iniial din bugetul propriu al
Consiliului Local Domneti, urmnd a fi decontate in condiiile stipulate in contractul de finanare. In cazul unor
ntrzieri in rambursarea acestor cheltuieli, Consiliul Local Domneti va asigura resursele financiare necesare
pentru continuarea implementrii proiectului, lund in considerare - pentru situaii extreme, chiar posibilitatea
contractrii unui credit bancar.
In acest fel se asigura fluenta si ritmicitatea resurselor financiare necesare finalizrii la timp a proiectului.

2.3.6 Calendarul activitilor

c)

semntur -i o
tampil l O <nr
pagin
s __ S

I. ACTIVITATI EFECTUATE NAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANARE


Poziia/ persoana responsabil cu
implementarea activitii
Anul 2009
Nr.
Activitate/ subactvitate

Luna 10

Luna 11

Luna 12
crt

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9
Obinerea Avizului Ministerului Educaiei, Cercetrii si Inovrii responsabil pe probleme tehnice din
1. pentru realizarea proiectului cadrul C. L Domneti
Obinerea Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de
2. Intervenie (DALI) si a Expertizei Tehnice
Organizarea $i desfasurarea procedurii de achiziie publica a Responsabil achiziii publice din
2.1
DALI si a Expertizei Tehnice cadrul CL Domneti
Realizarea, avizarea si adoptarea Studiului de Fezabilitate si a Responsabil tehnic din cadrul CL
2.2
Expertizei Tehnice Domneti

Obinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor


necesare realizrii investiiei. Responsabil tehnic din cadrul CL
3. Domneti
4.
Obinerea Documentaiei de finanare
4.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a Documentaiei de i
finanare pentru proiectul Consolidarea si
Recompartimentarea Scolii de Arte si Meserii nr.1 comuna Responsabil achiziii publice din
Domneti cadrul CL Domneti
4.2 Realizarea si Avizarea Documentaiei de finanare (Realizarea *
documentaiei de finanare de ctre contractorul serviciului ;
Primirea docuemntatiei de finanare pe baza de proces verbal
de predare -m primire ; Aprobarea bugetului aferent
documentaiei de finanare, a contriobutiei la cheltuielile
eligibile si a cheltuielilor neeligibile de ctre Consiliul Local
Domneti) Responsabil tehnic din cadrul CL
Domneti

<semntur> A Q
<5tamptl> I
<nr. pagin>
c
II. ACTIVITATI EFECTUATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

Poziia/ persoana Anul


responsabil cu 2009
implementarea
Nr. activitii
crt Activitate/subactivitate

5. Obinerea Proiectului Tehnic

(VI
(O
c
n

Responsabil
Organizarea procedurii de achiziie publica a achiziii publice
serviciului de elaborare a Proiectului Tehnic din cadrul CL
5.1 Domneti
Responsabil
achiziii publice
Realizarea, avizarea si adoptarea din cadrul CL
5.2 Proiectului Tehnic _______________________ Domneti ______
6. ntrunirea echipei de monitorizare a coordonator de
proiectului ______________________________ proiect _________
Activitatea de monitorizare a coordonator de
7. proiectului ______________________________ proiect _________
8. Lansarea proiectului_____________________
8.1 Organizarea procedurii de achiziie Responsabil
publica a serviciului de publicare a achiziii
comunicat de presa pt lansare proiect publice,
coordonator de
proiect

Resposnabil
achiziii
Organizarea procedurii de achiziie publica a publice,
8.2 panoului de vizibilitate __________________ coordonator de

<semntur> *yr\
<tampl>
<nr, pagfn>
W

proiect ginn ?fl


HHil i||v iHi nm
H liRil
Is^J
9. Managementul proiectului

!iil!P!illl!!l
Organizarea procedurii de achiziie publica a Responsabil
serviciului de management al proiectului achiziii publice
9.1

IlifiliiiSiP
contractorul
serviciului de
management al
9.2 Managementul proiectului proiectului
10
Organizarea procedurilor de achiziie a Responsabil ii^pliiilli llill
serviciilor de dirigentie de antier si achiziii publice
10.1 Contractorul
serviciului de
dirigentie de
antier, echipa de
Efectuarea serviciilor de dirigentie de antier monitorizare

ililIllKIliiSll
11.
Lucrri de consolidare si recompartimentare
induse in prezenta investiie

iHiiiiiiiliiiii
Responsabil

l
achiziii publice

Organizarea procedurii de achiziie publica de


11.1 lucrri
Execuia lucrrilor prevzute in Proiectul Contractorul

l||||i
Tehnic lucrrilor,
contractorul
serviciilor de
dirigenti de
antier, echipa de
monitorizare

11.2
Dotarea spatiilor cu mobilierul si
12.
echipamentele necesare

lilIlIlllililBl
Responsabil
achiziii
Organizarea procedurilor de achiziie publica publice,
12.1 de produse (dotri) coordonator de

<semntur> o*t
<[ampi)> ^
<nr. pagin>
proiect _________
furnizorii
produselor,
echipa de
monitorizare
Livrarea, montarea si instalarea
12.2 dotrilor achiziionate __________
13. Auditul extern
Responsabil
achiziii
publice,
13.1 Organizarea procedurii de achiziie publica a coordonator de
serviciului de audit extern proiect _________
Contractorul
serviciului de
audit extern, de
management al
proiectului,
echipa de
13.2 Realizarea auditului extern al proiectului monitorizare
14. nchiderea proiectului ___________________
14.1
Responsabil
Organizarea procedurii de achiziie publica a achiziii publice,
serviciului de publicare a comunicatului de coordonator de
presa si a informrii asupra proiectului si a proiect
rezultatelor proiectului ___________________

14.2 Responsabil
achiziii publice,
coordonator de
proiect
Organizarea procedurii de achiziie publica a
plcii permanente _______________________
14.3 responsabil
comunicare,
Activitatea de pregtire si realizare a coordonator de
nchiderii proiectului _____________________ proiect _________

<semntur>
<lampil>
<nr. pagin>
2.3.7. Resursele materiale implicate tn realizarea proiectului

Activitile de implementare a proiectului vor fi realizate in paralel de:


- o echipa de management al proiectului (contractata in urma procedurii de selectare a serviciului de
management al proiectului);
- o echipa de monitorizare a implementrii proiectului din cadrul Consiliului Local Domneti (care va avea
rolul de a superviza echipa de management pe toata perioada de implementare);
- societatea contractanta a execuiei de lucrri, societile contractante ale serviciilor de asigurare a
elementelor de vizibilitate a proiectului, dirigentie de antier si audit extern.
Activitatea de monitorizare a proiectului va fi desfasurata intr-un spaiu pus la dispoziie de ctre Consiliul
Local Domneti, spaiu dotat cu facilitile necesare desfurrii in condiii optime a acestei activitati (telefon, fax,
1 copiator alb-negru, 2 computere, scanner, acces la internet, spatii arhivare, birouri etc). Aceste echipamente se
gsesc in dotarea actuala a Consiliului Local Domneti.

Echipa de monitorizare a proiectului se va ocupa de realizarea urmtoarelor activitati:


- Activitatea de ntrunire a echipei de monitorizare, ce se va desfasura in spaiul - dotat corespunztor -
pus la dispoziie de solicitant cu consumabilele necesare pentru elaborarea documentelor specifice asigurate din
bugetul propriu al Consiliului Local Vernresti.
- Activitatea de lansare a proiectului, ce se va realiza cu resursele materiale proprii si echipamentele IT
aflate in dotare, echipamente necesare pentru transmiterea invitaiilor si a comunicatului de presa, multiplicare a
materialelor de prezentare. Vor fi utilizate pentru aceasta activitate urmtoarele resurse materiale: sala de consiliu,
videoproiector, telefon, fax, computere, internet, consumabile.
- Activitile de organizare a achiziiilor publice prevzute in proiect pentru selectarea serviciului de
management al proiectului, a contractorului lucrrilor, a serviciului de dirigentie de antier, a serviciului de audit
extern, a serviciilor de asigurare a elementelor de vizibilitate a proiectului. Aceasta activitate va fi realizata cu
urmtoarele resurse deinute de Consiliul Local Domneti: birou, telefon, fax, internet, computere, copiator,
consumabile.
- Activitatea de nchidere a proiectului (in colaborare cu echipa de management al proiectului) presupune
utilizarea urmtoarelor resurse deinute de Consiliul Local Domneti: sala de consiliu, videoproiector, telefon, fax,
internet, computere, copiator, consumabile.
Activitatea de management a proiectului va fi realizata de ctre societatea contractanta a serviciului de
management al proiectului. Contractorul serviciului de management al proiectului va desfasura activitatea
permanenta de implementare, conform cerinelor specifice prevzute in caietul de sarcini, intr-un spaiu pus la
dispoziie de ctre Consiliul Local Domneti, spaiu dotat cu facilitile necesare desfurrii in condiii
corespunztoare a acesteia (acces telefon, fax, copiator, computere, internet, spatii arhivare, birouri etc).
Activitile de dirigentie de antier si de execuie lucrri vor fi realizate de ctre contractorii acestora
(desemnai in urma desfurrii procedurilor de achiziii publice) cu resursele materiale si echipamentele IT aflate
in dotarea proprie.
In caietele de sarcini pentru procedurile de achiziii publice se va face meniunea asupra dotrilor minime
necesare pentru derularea in condiii optime a acestor activitati de ctre fiecare societate contractanta.
Desfasurarea activitatii de audit extern se va realiza intr-un spaiu pus la dispoziie de Consiliul Local
Domneti, in apropierea spaiului in care funcioneaz echipa de implementare a proiectului, astfel incat sa se
asigure acces uor la documente si la sistemele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului.
De aceea, pentru aceasta activitate vor fi necesare si asigurate de Consiliul Local Domneti: acces la telefon, fax,
copiator, computere, internet, spatii arhivare, birouri.

2.3.8 Rezultate anticipate

Rezultate principale:
-1 unitate de invatamant consolidata si recompartmentata -1 unitate de invatamant dotata cu echipamente IT;
- 20 de locuri de munca create in faza de execuie a lucrrilor;

Rezultate corespunztoare activitilor desfurate inainte de depunerea cererii de finanare:

A.1 Obinerea Avizului Ministerului Educaiei, Cercetrii si Inovrii pentru realizarea proiectului R 1 : 1 aviz favorabil
obtinut pentru realizarea proiectului.

A.2. Obinerea Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenie (DALI) si a Expertizei Tehnice


<semntur> iyA
<tampll>
R.2.1: 1 dosar de achiziie publica realizat, 1 contract de prestare servicii de elaborare DALI si expertiza tehnica
ncheiat.
R.2.2: 1 DAU si 1 Expertiza Tehnica realizate, avizate si aprobate.

A.3 Obinerea certificatului de urbanism necesar realizrii investiiei.


R.3: 1 certificat de urbanism emis

A.4. Obinerea Documentaiei de finanare (Cererea de finanare si Anexe)


R4.1 - 1 dosar achiziie publica realizat, 1 Contract prestri servicii elaborare Cerere Finanare ncheiat
R.4.2 -1 Cerere de finanare si anexe, realizate si avizate

Rezultate corespunztoare activitilor desfurate dup depunerea cererii de finanare:


A.5 Obinerea Proiectului Tehnic
R . 5 . 1 : 1 dosar de achiziie publica realizat, 1 contract de prestare servicii de elaborare Proiect tehnic. R . 5 . 2 : 1
Proiect tehnic, verificat si aprobat.

A.6 ntrunirea echipei de monitorizare a proiectului


R.6.1 : 1 echipa de monitorizare a proiectului constituita (3 persoane din cadrul Consiliului Local Domneti), 1 plan

O
de activitate cu termene si responsabiliti realizat pentru toata perioada de implementare a proiectului.

A.7 Activitatea de monitorizare a proiectului R .7.1 :17 rapoarte lunare ale


echipei de monitorizare a proiectului;

A.8 Lansarea proiectului


R . 8 . 1 : 1 studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a serviciului de publicare a comunicatului de presa.
R.8.2 1 studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a panoului de vizibilitate.

A.9. Managementul proiectului


R.9.1 : 1 dosar achiziie, 1 contract de furnizare a serviciului de management de proiect. R.9.2. : 1
cerere prefinantare, 6 rapoarte de progres, 6 dosare cereri de rambursare.

R . 1 0 . 1 : 1 dosar procedura achiziie, 1 contract ncheiat pentru achiziia dirigentie de antier R . 1 0 . 2 : 1 2


rapoarte de activitate lunare ale dirigintelui de antier privind ntocmirea lucrrilor; 12 situaii de lucrri; 1 raport
final cu detalii si explicaii asupra serviciilor asigurate de ctre dirigintele de antier; 1 proces verbal de recepie
la terminarea lucrrilor;

A. 11 Lucrri de consolidare si recompartimentare incluse in prezenta investiie R . 1 1 . 1 . : 1 dosar


procedura achiziie, 1 contract ncheiat pentru achiziia de lucrri R . 1 1 . 2 . : 1 corp coala
consolidat si recompartimentat

A. 12. Dotarea spatiilor cu mobilierul si echipamentele necesare


R . 1 2 . 1 : 1 set dosare procedura achiziie, 1 set contracte ncheiate pentru achiziia publica

Catedre 3
Cuiere 3
Dulap material didactic 3
Tabla scris Videproiector 3
Tabla interactiva 1
Computer Imprimanta 1
3
3

<semntur>
<nr. paginS>
A. 13. Auditul extern
R . 1 3 . 1 : 1 dosar procedura achiziie, 1 contract incheiat pentru serviciul de audit extern.
R . 1 3 . 2 : 6 rapoarte de audit extern

A. 14. nchiderea proiectului


R . 1 4 . 1 : 1 studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a serviciului de publicare a comunicatului
de presa si a informrii asupra proiectului si a rezultatelor proiectului
R . 1 4 . 2 : 1 studiu de piaa, 1 document justificativ de achiziie a plcii permanente.
R . 1 4 . 3 : 1 seminar de nchidere, 1 lista de invitai, min 20 de invitrii transmise, 20 mape de prezentare, 1 lista cu
participanii la seminar, 1 comunicat de presa si 1 informare asupra proiectului si a rezultatelor proiectului publicata
in ziarul local cu cea mai mare audienta, 1 placa permanenta realizata.
2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Activitatea de management a proiectului va fi realizata de ctre societatea contractanta a serviciului de
management al proiectului. Aceasta societate va fi declarata castgatoare, in urma ndeplinirii condiiilor minime
de expertiza si experiena impuse prin caietul de. sarcini al procedurii organizate in acest scop. Echipa de
management a proiectului exercita urmtoarele atribuii: ntocmete trimestrial raportrile narative si financiare
ale proiectului; realizeaz raportul final; ntocmete cererea de prefinantare; ntocmete trimestrial cererile de
rambursare financiara conform modelului tehnic si financiar, la care se ataseaza facturile emise de contractorii
serviciilor achiziionate; realizeaz estimrile financiare pentru urmtorul trimestru; asigura nregistrarea tuturor
documentelor din proiect care intra sau ies si pastrarea pistelor de audit, efectueaz vizite si verificri periodice,
evaluri si control in teren, raporteaz eventualele nereguli aparute pe parcursul implementrii proiectului si ofer
soluii de rezolvare a acestora.

Contractorul serviciului de management al proiectului are obligaia sa furnizeze in termen de 10 zile lucratoare de
la solicitare orice informaii de natura tehnica sau financiara legate de proiect solicitate de ctre AM POR, OI,
Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau organismul abilitat sa verifice sau
sa realizeze auditul (contractorul serviciului de audit) in vederea verificrii modului de implementare a proiectului.
Va fi asigurata o disponibilitate permanenta a contractorului serviciului de management al proiectului, prin echipa
de implementare, pe ntreaga durata a verificrilor, iar acesta va trebui sa pun la dispoziia auditorului
documentele solicitate si sa asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor la fata locului.

Responsabilitile echipei de management al proiectului sunt urmtoarele:


- realizeaz un plan de management global al proiectului - in funcie de graficul de implementare a acestuia - in
vederea ndeplinirii obiectivelor si cerinelor proiectului, plan ce va fi prezentat si susinut ctre achizitor (Consiliul
Local Domneti) pentru avizare;
- asigura un sistem corespunztor de comunicare si cooperare intre toti factorii implicai n realizarea proiectului;
- organizeaz ntlniri lunare s / s a u trimestriale cu participarea factorilor de decizie implicai in realizarea
proiectului;
- ntocmete trimestrial/ori de cate ori este nevoie raportri narative si financiare ale proiectului cu respectarea
modelului anexa la contract;
- ntocmete trimestrial/ori de cate ori este nevoie cererile de rambursare financiara conform modelului tehnic si
financiar, la care se ataseaza facturile emise de contractorii serviciilor si lucrrilor achiziionate in cadrul
proiectului, realizeaz estimrile financiare pentru urmtorul trimestru; acestea vor fi transmise achizitorului -
Consiliul Local Domneti - cu cel puin 6 zile nainte de prezentarea acestora ctre Organismul lntermediar(ori de
cate ori este nevoie sau in baza graficului de rambursare), verificate de coordonatorul de proiect;
- identifica din timp riscurile posibile de implementare a proiectului si ofer soluii de prentmpinare a acestora;
- asigura asistenta tehnica pe toata durata de implementare a proiectului in vederea ndeplinirii corespunztoare
a activitatilor propuse prin acesta n conformitate cu cerinele proiectului si ori de cate ori mai este nevoie;
- se asigura de respectarea prevederilor contractuale cuprinse in contractele de achiziii publice de servicii;
- verifica si se asigura de respectarea termenelor prevzute prin contracte;
- pastreaza confidenialitatea cu privire la datele ia care are acces in vederea ndeplinirii obligaiilor ce ii revin prin
contract;

<semntur> QC
<tampi!> O <nr.
pagln>
Activitatea de monitorizare a activitatii de management a proiectului va fi realizata de echipa de monitorizare din
cadrul Consiliului Local Domneti. Activitatea echipei de monitorizare a proiectului se va derula in paralel cu cea a
echipei de management asigurnd astfel verificarea/monitorizarea implementrii proiectului si sprijinul in
identificarea de soluii in cazul apariiei unor probleme pe parcursul implementrii.
In vederea monitorizrii proiectului si prentmpinrii eventualelor ntrzieri si riscuri de implementare, la
lansarea proiectului se va realiza un plan de activitati (cu stabilirea clara a responsabilitilor pentru fiecare
activitate) in conformitate cu graficul de derulare a proiectului, astfel incat sa se prentmpine eventualele ntrzieri
si riscuri de implementare. Pe parcursul implementrii proiectului, planul de activitati va fi analizat la diferite
momente cheie, determinandu-se abaterile de timp fata de perioadele stabilite iniial si soluionnd problemele
aparute.
Membrii echipei de monitorizare isi vor desfasura activitatea in baza fiselor de post, cu atribuii specifice
poziiei pe care o ocupa in cadrul echipei pe perioada de implementare a proiectului.

2.5 DURATA PROIECTULUI


Precizai durata implementrii proiectului, exprimat tn luni.
Depunere cerere: octombrie 2009
Evaluare i selecie cerere de finanare: octombrie - noiembrie 2009
Semnare contract de finanare: mai 2010
Durata de implementare efectiva este de 17 luni, de la data semnrii contractului de finanare nerambursabila

2.6 INDICATORI

Rezultat imediat (direct)

Rezultate principale:

-1 unitate de invatamant consolidata


si recompartimentata ( n r . ) ; 0 1

- locuri de munca noi create n faza


0 20
de execuie a lucrrilor ( n r . ) ;

- unitate de invatamant dotata cu


0 1
echipamente IT;

Rezultate corespunztoare activitati


lor desfurate nainte de depunerea
cererii de finanare:

R1: 1 aviz favorabil obtinut pentru 0 1


realizarea proiectului.
R . 2 . 1 : 1 dosar de achiziie publica
0 1
realizat
1 contract de prestare servicii de
elaborare DAU si expertiza tehnica 0 1
incheiat.
R.2.2: 1 DAU si 1 Expertiza Tehnica
realizate, avizate si aprobate. 0 1

R . 3 : 1 certificat de urbanism emis


0 1

<semnturfi> *yj
<tampil> ^
<nr. pagln>
R4.1 - 1 dosar achiziie publica realizat 0 1

1 Contract prestri servicii elaborare


Cerere Finanare ncheiat 0 1

R.4.2 - 1 Cerere de finanare si anexe, 0 1


realizate si avizate

Rezultate corespunztoare
activitatilor desfurate dup
depunerea cererii de finanare:

R.5.1: 1 dosar de achiziie publica 0 1


realizat,
1 contract de prestare servicii de
0 1
elaborare Proiect tehnic.
R . 5 . 2 : 1 Proiect tehnic, verificat si 0 1
aprobat.
R . 6 . 1 : 1 echipa de monitorizare a 0 1
proiectului constituita (3 persoane din
cadrul Consiliului Local Domneti),

0 1
1 plan de activitate cu termene si
responsabiliti realizat pentru toata
perioada de implementare a proiectului.

R .7.1 : 17 rapoarte lunare ale echipei de 0 17


monitorizare a proiectului
R . 8 . 1 : 1 studiu de piaa
0 1
0 1
1 document justificativ de achiziie a
serviciului de publicare a comunicatului
de presa.
R.8.2 1 studiu de piaa panou vizibilitate
0 1

. 1 document justificativ de achiziie a


panoului de vizibilitate. 0 1

R.9.1 : 1 dosar achiziie serviciu 0 1


management de proiect

1 contract de furnizare a serviciului de 0 1


management de proiect.
R . 9 . 2 . : 1 cerere prefinantare,
0 1
6 rapoarte de progres
0 6
6 dosare cereri de rambursare.
0 6

R . 1 0 . 1 : 1 dosar procedura achiziie


dirigentie de antier 0 1

1 contract ncheiat pentru achiziia


0 1
dirigentiei de antier
R . 1 0 . 2 : 1 2 rapoarte de activitate
lunare ale dirigintelui de antier privind 0 12
ntocmirea lucrrilor;

<semnlur> QO
<tampil>
<nr. psgln>
12 situaii de lucrri;
0 1.2

1 raport final cu detalii si explicaii 0 1


asupra serviciilor asigurate de ctre
dirigintele de antier;

1 proces verbal de recepie la


0 1
terminarea lucrrilor;
R . 1 1 . 1 . : 1 dosar procedura achiziie,
0 1

1 contract incheiat pentru achiziia de


0 1
lucrri
R . 1 1 . 2 . : 1 corp coala consolidat si
0 1
recompartimentat
R . 1 2 . 1 : 1 set dosare procedura
0 1
achiziie dotri
1 set contracte ncheiate pentru
achiziia publica a dotrilor si 0 1
echipamentelor
Catedre 3
0
Cuiere 3
0
Dulap material didactic 3
0
Tabla scris 3
0
Videproiector
0 1
Tabla interactiva
0 1
Computer 3
0
Imprimanta 3
0

R . 1 3 . 1 : 1 dosar procedura achiziie


0 1
audit extern
1 contract incheiat pentru serviciul de
0 1
audit extern.
R . 1 3 . 2 : 6 rapoarte de audit extern
0 6

R . 1 4 . 1 : 1 studiu de piaa in vederea


achiziiei serviciului de publicare 0 1

1 document justificativ de achiziie a 0 1


serviciului de publicare a comunicatului
de presa si a informrii asupra
proiectului si a rezultatelor proiectului

R . 1 4 . 2 : 1 studiu de piaa placa


0 1
permeneneta
1 document justificativ de achiziie a
0 1
plcii permanente.
R . 1 4 . 3 : 1 seminar de nchidere
0 1
1 lista de invitai
0 1

<semntur> OQ
<tampilfi>
<nr. pagin>
min 20 de invitaii transmise
0 20
20 mape de prezentare
0 20
1 lista cu participanii la seminar
0 1
1 comunicat de presa
0 1

1 informare asupra proiectului si a


rezultatelor proiectului publicata in
0 1
ziarul local cu cea mai mare audienta

1 placa permanenta realizata


0 1

2.7 PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI


Implementarea proiectului se face n parteneriat?

DA

I x 1 NU
2.8 RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

Planul de Dezvoltare Regionala 2007- 2 0 1 3

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al


prioritii 6. Dezvoltarea sectorului educaiei de dezvoltare a
sectorului educaiei prin imbunatatirea infrastructurii si a
dotrilor....
Mai exact, proiectul rspunde liniei de intervenie prioritara 6.1
Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii educaionale la toate
nivelurile si operaiunilor :
Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea
grdinielor, colilor si campusurilor scolare/universitare din
mediul urban si rural, precum si modernizarea utilitilor si a
serviciilor auxiliare;
Dotarea unitarilor de invatamant cu echipamente destinate
laboratoarelor si atelierelor pentru domenii identificate ca
prioritari regionale.
Strategia Ministerului Educaiei si Cercetrii
pentru perioada 2006-2008 Realizarea proiectului contribuie la sporirea anselor de
acces la educaia continua, precum si a anselor de ocupare
profesionala, concomitent cu stimularea motivaiei pentru
invatare. Totodat, asigura pregtirea forei de munca
adecvate unor cerine sectoriale si regionale".

Planul Regional de Aciune pentru Dezvoltarea


Invatamantulul Profesional si Tehnic Realizarea contribuie la adaptarea planificrii
educaionale la nevoile de dezvoltare economico- sociala
durabila la nivel local si regional, precum si la interesele si
nevoile de educaie si formare ale elevilor.
In egala msur, proiectul menionat conduce la
creterea caii tatii actului educaional ca baza a succesului
inseriei socio-profesionale a absolvenilor.

2.9 TAXA PE VALOAREA ADUGAT


Organizaia este pltitoare de TVA? [ [ DA

I x I NU
<semntur>
<tampll>
<nr. pagln>
2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT


Este proiectul pentru care solicitai finanarea generator de venituri?

DA

I x I NU

Dac DA, v rugm s precizai care este valoarea estimat a veniturilor nete generate de proiect (autofinanarea
proiectului, corelat cu pct 4.2 din cererea de finanare).

2 . 1 1 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI


Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s:
a) accelereze implementarea proiectului

m DA

I I NU
Detaliai ........................................
Consiliul Local Domneti, anual, aproba (prin hotarari de consiliu) finanarea din bugetul propriu a cheltuielilor
curente (cheltuieli materiale si servicii) pentru SAM 1 Domneti.
Multiplele destinaii de alocare a fondurilor proprii ale Consiliului Local Domneti, determina ealonarea pe
perioade mari de timp a finanrii proiectelor de dezvoltare, inclusiv pentru proiectul propus in prezenta
aplicaie.Fondurile solicitate prin prezenta cerere de finanare vor avea rolul sa accelereze implementarea unui astfel
de proiect (fata de situaia in care acesta s-ar derula din fonduri proprii) deoarece:
Nu exista riscul prelungirii perioadei de realizare a investiiei ca urmare a existentei unei surse financiare
certe, menite sa asigure eficientizarea utilizrii resurselor alocate in acest scop
- Se poate asigura atingerea obiectivelor proiectului intr-un termen mult mai scurt
b) este esenial pentru implementarea proiectului

DA
DD
I I NU
Detaliai ........................................

Consiliul Local Domneti asigura logistica si suportul financiar pentru derularea de proiecte de dezvoltare
comunitara la nivel local, in condiiile unor resurse financiare limitate. De aceea, asistenta financiara nerambursabila
devine eseniala pentru implementarea acestui proirect.

<semntur> o A
<tampSl> 'J I
<nr. pag!nS>
2 . 1 2 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Conform Legii nr. 354 din 15 iulie 2004 pentru modificarea i completarea legii nvmntului unitile de
nvmnt preuniversitar de stat funcioneaz ca uniti finanate din fonduri alocate prin bugetele locale ale
unitilor administrativ-teritoriale pe a cror raz i desfoar activitatea, de la bugetul de stat i din alte
surse.Finanarea unitilor de nvmnt preuniversitar de stat cuprinde: finanarea de baz i finanarea
complementar.

Finanarea de baz asigur desfurarea n condiii normale a procesului de nvmnt la nivel preuniversitar.
Finanarea de baz se asigur prin bugetele locale ale unitilor administrativ- teritoriale de care aparin unitile
de nvmnt, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i din alte venituri ale bugetelor locale.
Finanarea complementar asigur cheltuieli de capital, cheltuieli sociale i alte cheltuieli asociate procesului de
nvmnt. Finanarea complementar se asigur din bugetele locale i din alte surse. Finanarea de baz cuprinde
urmtoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal;
b) cheltuile materiale i servicii;
cheltuieli cu perfecionarea profesional, cu excepia cheltuielilor care se suport de la bugetul de stat.

Avnd n vedere cele menionate mai sus, sustenabilitatea proiectului din punct de vedere financiar i instituional
cade n sarcina Consiliului Local Domneti.

Conform Anexei din Analiza cost beneficiu, se remarc faptul c proiectul este sustenabil din punct de vedere
financiar deoarece diferena dintre totalul intrrilor i totalul ieirilor este zero pentru fiecare an n parte i
cumulat. Condiia de sustenabilitate financiar aa cum este formulat n Ghidul pentru analiza cost beneficii a
proiectelor de investiii" este ca aceast diferen pentru fiecare an n parte cumulat, s fie pozitiv sau egal cu
zero. Astfel, sustenabilitatea financiar a proiectului este demonstrat prin existena unor valori pozitive pentru
fluxul de numerar cumulat, calculat pentru ntreaga perioad a orizontului de timp (vezi calculul sustenabiliti n
cadrul analizei cost -beneficiu).

Consiliul Local Domneti are capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei, de meninere i/sau
creterea locurilor de munc nou create, dup implementarea proiectului prin alocarea anual de la bugetul local a
sumelor necesare acoperii acestor cheltuieli.
Sustenabilitatea financiar rezult i din prevederile art. 167 din Legea nr. 8 4 / 1 9 9 5 a nvmntului actualizat i
republicat, conform creia Consiliul Local are obligaia de a finana cheltuielile materiale i cu servicii, precum i
cheltuielile de capital ale unitilor de nvmnt.

2 . 1 3 INFORMARE l PUBLICITATE

)rlV^jT. : 7
; 7!
1
Lansarea proiectului (comunicat de Durata: 1 luna Panou vizibilitate: 3.500 lei
presa publicat intr-un ziar local,
montarea panoului de vizibilitate la Perioada: luna 1 de Publicare comunicat presa:
locaia proiectului) implementare a proiectului 1.500 tei

2 Durata: 1 luna Din bugetul propriu al


Perioada: luna 17 de Consiliului Local Domneti
Aplicarea autocolantelor cuprinznd
siglele POR, Guvernului Romniei, implementarea
Instrumentelor Structurale si Uniunii proiectului
Europene pe echipamentele si dotrile
achiziionate prin proiect

3 nchiderea proiectului (publicarea Durata: 1 luna Publicare comunicat


comunicatului de presa si a

<semntur> 09
<tampil> OZ.
<nr. paglna>
informrii asupra proiectului si a Perioada: luna 17 de presa: 3.000 lei
rezultatelor proiectului in ziarul local implementare a Placa permanenta:
cu cea mai mare audienta, seminarul proiectului 2.000 lei
de nchidere a proiectului, conferina
3.1 EGALITATEA DE ANSE
de presa, realizarea si montarea plcii
permanente)
La elaborarea si implementarea proiectului s-a avut in vedere respectarea Liniilor Directoare Strategice Comunitare
privind Politica de Coeziune 2007-2013, ale Strategiei Lisabona privind creterea economica si a cadrului de ocupare a
populaiei, ale Strategiei Europene de Ocupare si ale Liniilor Directoare Integrate privind dezvoltarea si ocuparea 2005-
2008;

Totodat, s-a avut n vedere ca activitile prevzute pentru perioada de implementare a proiectului s respecte
aceleai principii. Cum activitile proiectului implica in mare parte desfurarea procedurilor de achiziii publice,
Consiliul Local Domneti va asigura c la atribuirea contractelor de achiziie public conform OUG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
u concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, art.2, alin. (2), vor fi aplicate principiile
nediscriminrii, tratamentului egal, recunoaterii reciproce, transparenei, proporionalitii, eficienei utilizrii
fondurilor i asumrii rspunderii.

Consiliul Local Domneti se va asigura permanent c principiul egalitii de anse este respectat i n cazul
implementrii contractelor de furnizare de produse, execuie lucrri i prestri servicii pe care le va ncheia n vederea
realizrii obiectivelor proiectului propus spre finanare, prin menionarea acestei cerine n caietul de sarcini n cadrul
procedurilor legale de achiziiii publice.
Se vor face referiri cu privire la urmtoarele aspecte:
- atragerea, pstrarea i motivarea angajailor performani prin identificarea i satisfacerea nevoilor specifice
ale acestora, deopotriv femei i brbai, asigurndu-se egalitatea de anse a acestora;
- tratamentul corect i echitabil acordat fiecrui angajat, posibilitatea oferit acestora de a avea acces echitabil
la posturile existente, la oportunitile de promovare sau formare, la oportunitile privind serviciile oferite de
angajator, egalitatea de anse trebuind s se regseasc n fiecare dintre procesele de recrutare, evaluare, formare,
plat, promovare.
Pentru a se asigura de respectarea principiilor egalitarii de sanse si nediscriminarii, Consiliul Local Domneti are in
vedere la contractarea serviciilor, bunurilor si lucrrilor urmtoarele:
Includerea meniunii de respectare a acestui principiu in Documentaia de Atribuire, ca si condiie de
calificare (eligibilitate) a ofertanilor;
Solicitarea unei declaraii pe propria rspundere din partea ofertanilor prin care acetia se angajeaza sa
respecte principiul egalitarii de sanse si de tratament intre angajai - femei si barbari - in cazul relaiilor de
munca, ca activitatile din proiect in care acesta este implicat au la baza nediscriminarea pe criterii de sex,
apartenena la grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati.

3.2 DEZVOLTAREA DURABIL l EFICIENA ENERGETIC


La elaborarea prezentului proiect s-au avut n vedere atat alinierea Romniei la direciile actuale de
dezvoltare a Uniunii Europene, cat si la cadrul legislativ si instituional care este menit sa asigure ndeplinirea
prevederilor Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila.
Politicile publice care au stat la baza elaborrii acestei strategii au fost concepute, la rndul lor, astfel
incat sa restabilileasca si sa menin un echilibru rational, pe termen lung, intre dezvoltarea economica si
integritatea mediului natural in forme nelese si acceptate de societate. In acest context, conform articolelor 94
si 96 din OUG numrul 195/2005 privind protecia mediului, Consiliul Local Domneti garanteaza respectarea
acestor prevederi in relaiile sale cu persoanele fizice si juridice deopotriv.
Pentru Romania, in calitate de nou stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabila nu este una
dintre opiunile posibile, ci singura perspectiva raionala a devenirii nationale, avnd ca rezultat statornicirea unei
noi paradigme de dezvoltare prin confluenta factorilor economici, sociali si de mediu.

<semntur> o
<tampil&>
<nr. pag!n>
De asemenea, s-a avut in vedere faptul ca Romania trebuie sa respecte prevederile legislaiei comunitare
in domeniu, precum 85/337/EEC privind evaluarea impactului asupra mediului, 90/313/EEC privind accesul la
informaiile de mediu etc.
Promovarea acestui proiect s-a realizat lund in considerare prioritile identificate la nivelul judeului
Arge din Strategia Locala de Dezvoltare Durabila 2007-2013, in contextul unei abordri si corelri cu prioritile in
domeniu la nivel naional.
Implementarea proiectului va crea condiii pentru asigurarea bazei materiale a nvmntului
preuniversitar si asigurarea egalitii de anse i sporirea accesului la educaie, prin crearea condiiilor propice de
desfurare a actului educaional in coala de Arte si Meserii nr.1 Domneti si totodat, prin asigurarea unor
beneficii socio-economice, cuantificate valoric pentru orizontul de timp previzionat in analiza economica inclusa in
studiul de fezabilitate
Din punct de vedere economico-social, realizarea acestei investiii se concretizeaz intr-o serie de
beneficii, precum:
crearea si ocuparea de noi locuri de munca in sectorul construcii, in sectoarele conexe, ceea ce contribuie
la reducerea ratei omajului in jude si in regiune (pe perioada implementrii proiectului se vor crea 20 de noi locuri
de munca pentru execuia lucrrilor prevzute de proiect),
- creterea caltatii actului instructiv educativ si responsabiUzarea elevilor din instituia vizata de proiect;
Analiznd acest proiect si din punct de vedere al asigurrii proteciei mediului, se constata din
documentaia tehnica ca nu exista aspecte care sa se repercuteze intr-un fel sau altul asupra calitatii mediului
nconjurtor.
y. \ In acest sens, derularea acestui proiect are in vedere utilizarea celor mai bune tehnologii
V.y disponibile din punct de vedere tehnic, economic si ecologic in realizarea lucrrilor efective si a dotrilor, introducerea
criteriilor de eco-efcienta in toate activitatile specifice proiectului si funcionarii ulterioare a obiectivului.
Pentru argumentarea acestor afirmaii, detaliem in ceea ce privete deseurile rezultate:
1. DEEURI PROVENITE DIN LUCRRILE DE EXECUIE
Gestionarea deeurilor rezultate in urma execuiei lucrrilor de construcii, se realizeaz cu respectarea
prevederilor Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, cu modificrile si
completrile ulterioare, si reprezint obligativitatea contractorului execuiei lucrrilor
Pentru a se asigura de respectarea aceasteia, autoritatea contractanta va meniona acest fapt in Caietul
de sarcini - parte componenta a documentaiei de atribuire a contractului de lucrri de execuie, iar dupa
adjudecarea licitaiei se va include aceasta obigativitate in contractul care se va ncheia pentru execuia lucrrilor.
Deseurile rezultate in urma efecturii lucrrilor de construcii se incadreaza n doua mari categorii, in
funcie de impactul asupra mediului:
a. deeuri nepericuloase,
b. deeuri periculoase.
In categoria deeurilor nepericuloase intra: pamantul excedentar, molozul rezultat din execuia lucrrilor.
) Molozul rezultat va fi transportat ntr-un loc uor accesibil, n care s nu stnjeneasc activitatea
din incint. Pe msura derulrii lucrrilor, molozul va fi transportat cu autobasculanta la groapa de gunoi.
Depozitarea pmntului n incint, pn la reutilizarea lui la umpluturile necesare i evacuarea
excedentului, se va face la loc bine ferit, pentru a nu fi antrenat n circulaia din incint.
In categoria deeurilor periculoase intra toate materialele rezultate din lucrri de construcii si desfaceri-
demolari, daca acestea au in componenta lor substane chimice/toxice poluante pentru mediu Colectarea acestor
categorii de deeuri periculoase se va face in containere, separat pentru fiecare tip de deeuri, containere ce vor
fi amplasate pe o rampa amenajata in acest sens.
Pentru depozitarea deeurilor periculoase se va realiza o sortare prealabila, astfel nct fraciile de
componente periculoase sa fie colectate in containere separate, ca apoi se fie eliminate/neutralizate in depozitele
autorizate pentru deeuri periculoase, unde vor fi transportate.
Deseurile nepericuloase reciclabile/refolosibile (metalice, lemnoase, materiale plastice) vor fi sortate si
depozitate separat, in containere amplasate pe rampa de deeuri, n vederea valorificrii lor.
Periodic, deseurile vor fi transportate la gropile ecologice sau la societile de valorificare, dupa
caz.
In acest scop anteprenorul va inchea un contract cu o firma de specialitate autorizata pentru transportul
deeurilor. Rutele de transport si locurile de depozitare a deeurilor vor fi numai cele stabilite de autoritatile locale.
Dupa adjudecarea licitaiei pentru execuia lucrrilor, contractantul (anteprenorul) va elabora Proiectul de
organizare a execuiei, in care va evidenia si gospodrirea deeurilor, si va obine Autorizaia privind organizarea
execuiei.
2. DEEURI PROVENITE DIN EXPLOATARE
Deseurile provenite din exploatare sunt deeuri menajere.
Deseurile vor fi sortate zilnic si depozitate in europubele. Evacuarea acestora se va asigura prin contract
cu firme specializate, la gropile de gunoi existente, la fiecare 2-3 zile.
Amplasarea pubelelor se va face centralizat cu cele existente, la min.10 m fata de cldire, in spatii
protejate contra precipitaiilor atmosfericie, a soarelui si a vntului.
In ceea ce privete aspectele legate de asigurarea eficientei energetice au fost avute in vedere inca din
semntur* Q A
tampil* OH
<nr. pagin*
faza de proiectare a investiiei, ca si soluie tehnica, nlocuirea actualei centrale termice care asigura nclzirea
cldirii in vederea efidentizarii consumului de energie electrica si termica. Documentaia tehnico-economca
achizitionata prevede trecerea de la un sistem de nclzire centralizat al cldirii.
Tamplaria va fi realizata din PVC/aluminiu cu geam termopan fapt ce va conduce la o mai buna izolare a
slilor si a cldirii, in general. Documentaia de Avizare a Lucrrilor de intervenie, ofer detalii argumentate tehnic
pentru ndeplinirea cerinelor referitoare la economia de energie si izolaii termice precum si protecia mpotriva
zgomotului, conform celor mai noi standarde privind eficienta energetica a cldirii.
Totodat, realizarea instalaiei electrice prevede sisteme de iluminare cu consum redus pentru asigurarea
efidentizarii consumului de energie electrica.
Totodat, lucrrile de construcie au in vedere si ndeplinirea standardelor de calitate, in ceea ce privete:
sigurana n exploatare, sigurana cu privire la instalaiile sanitare, sigurana cu privire la lucrrile de ntreinere,
la incendiu, cu privire la igiena, sanatate si mediu, economia de energie si izolaii termice si protecie mpotriva
zgomotului.
Ca urmare a necesitii formarii unei atitudini pozitive si constructive ctre economisire si ctre
conservarea si protejarea mediului, in instituie vor fi afiate n locuri vizibile materiale ce promoveaz
economisirea apei si energiei electrice.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAIEI


Spaiul contemporan a fost definit ca o sodetate a comunicrii generalizate, caracterizata de intensificarea
schimbului de informaii.
Impactul tehnologiilor informatice si comunicationale la nivelul societii a determinat o reacie normala si in
sistemele educative, implementarea noilor tehnologii informaionale find considerata drept una dintre cele mai
importante probleme.
Plecnd de la premisa ca cetenii trebuie sa fie formai pentru a trai intr-o societate informaionala, acest proiect
vine in intampinarea cerinelor actuale identificate in rndul grupului tinta al proiectului, ca resursa umana ce
trebuie instruita si pregtit sa se adapteze cerinelor pieei mundi, inclusiv din acest punct de vedere al dobndirii
abilitailor de utilizare a noilor tehnologii.
Toate dotrile si echipamentele achiziionate prin proiect vor fi moderne, n concordanta cu legile si normativele in
vigoare asigurandu-se astfel calitatea si nivelul de performanta necesar ncadrrii in aceste norme.
In categoria echipamentelor ce vor fi achiziionate prin proiect se nscriu:
Videproiector 1
Tabla interactiva 1
Computer 3
Imprimanta 3

Utilizarea acestor echipamente in procesul instructiv - educativ al elevilor de la SAM 1 Domneti, va asigura nu
numai imbunatatirea calitatii predrii, ci si dezvoltarea creativi tatii, a capactatii de gndire structurata,
familiarizarea elevilor cu prelucrarea automata a informaiei, cu insusirea unor elemente spedfice necesare pentru
adaptarea la cerinele identificate pe piaa muncii.
3.4 ACHIZIII PUBLICE
Va rugm s completai formularul privind programul/ calendarul achiziiilor publice:

<semntur> on <tampll>
<nr, pagin>
u B 18
S^Q^SulIcoh ui

B 1
1 Documentaie de Avizare a 46.950 lei Achiziie 01.09.2009 07.09.2009
Lucrrilor de Intervenie fara TVA directa
aferente investiiei:
CONSOLIDAREA I
RECOMPARTIMENTAREA COLII
DE ARTE I MESERII Nr.1,
comuna DOMNETI, judeul
Arge.

2 Cerere de finanare si Anexe 44.500 lei Achiziie 01.09.2009 08.09.2009


pentru proiectul directa
fara TVA
CONSOLIDAREA l
RECOMPARTIMENTAREA COLII
DE ARTE l MESERII Nr.1,
comuna DOMNETI, judeul
Arge.

1. Proiectul Tehnic pentru


investiia
10.000
fara TVA
lei Achiziie
directa
Ianuarie 2010
m Ianuarie 2010

CONSOLIDAREA l
RECOMPARTIMENTAREA COLII
DE ARTE l MESERII Nr.1,
comuna DOMNETI, judeul
Arge.

2. Publicarea comunicatului de
presa pentru lansarea 1.500 lei fara Achiziie Luna 1 Luna 1
proiectului. TVA directa
3. Realizarea panoului de
vizibilitate pentru proiect 3.500 lei fara Luna 1 Luna 1
Achiziie
TVA directa
4. Serviciul de management al
proiectului 21.200 lei Achiziie Luna 1 Luna 2
fara TVA directa
5. Execuie lucrri licitaie
deschisa
Luna 2 Luna 4
734.837,54
lei fr TVA
Dotri 34.700 lei Achiziie
6. directa
fara TVA Luna 15 Luna 15
7. Dirigentie antier 14.400 lei Achiziie
directa Luna 4 Luna 4
fara TVA

Audit extern 20.000 lei Achiziie


8. directa
fara TVA Luna 1 Luna 2
9. Serviciul de publicare a 3.000 lei fara
comunicatului de presa si a TVA Luna 17 Luna 17
Achiziie
informrii asupra directa

<semntur> ce
<tampil> *50
<nr. pagin>
proiectului si a rezultatelor
proiectului
Realizarea plcii permanente 2.000 lei fara Achiziie
10. directa
TVA Luna 17 Luna 17

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanare


3.4.1 INFORMAII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAIEI DE AVIZARE A LUCRRILOR
DE INTERVENII

Data lansrii procedurii de achiziie pentru Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenie : 01.09.2009
Data elaborrii Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de intervenie : Nu este cazul Data ultimei actualizri a
studiului de fezabilitate: Nu este cazul

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. crt Denumirea capitolelor i Cheltuieli Cheltuieli TOTAL TVA*


subcapitolelor neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6
CAPITOL 1
1
Cheltuieli pt obinerea i amenajarea
terenului
1.1 Achiziia terenului - - - -

1.2 Amenajarea terenului - - - -

1.3 Amenajarea pt protecia mediului - 1.500,00 1.500,00 285,00


? ..............
l. ' ! f '.
2
CAPITOL 2
I
Cheltuieli pi asigurarea utilitilor
necesare obiectivului
2.1 Canalizare, alimentare cu ap,
alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electric,
telecomunicaii, radio-tv, etc
; "f'U 0.

3 CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare i asisten


tehnic
3.1
Studii de teren (geotehnice, geologice,
topografice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice i de stabilitate a terenului) 2.000,00 2.000,00 380,00
3.2
Cheltuieli pt avize, acorduri, autorizaie
de construire 11.544,42| 11.544,42 0,00
3.3 Proiectare i engineering 14.950,00 40.000,00 54.950,00 10.440,50
3.4 Consultan i expertiz 65.700,00 i 65.700,00 12.483,00
3.5 Asisten tehnic 14.400,00 14.400,0Q 2.736,00
I TOiBj. c.;N^f'>vc)L :> L 5iMi I L:
4 (CAPITOLUL 4

<semntur ny
<tampil> vi
<nr. pagin
Cheltuieli pentru investiii
-
4.1 Construcii i instalaii 597.958,40 597.958,40 113.612,10
4.2 Utilaje i echipamente tehnologice i
funcionale _ 110.850,60 110.850,60 21.061,61
4.3 Dotri 12.900,00 21.800,00 34.700,00 6.593,00
4.4 -
Echipamente 1T
mmmm
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli I
-
5.1 Organizare de antier 24.528,54 24.528,54 4.660,42
-
5.1.1 Lucrri de construcii 20.928,54 20.928,54 3.976,42
5.1.2 Cheltuieli conexe orqanizrii de
antier
3.600,00 3.600,00 684,00
5.2 Comisioane, taxe, cote legale

5.650,40 5.650,40 0,00


5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute 45.866,25 45.866,25 8.714,59
r ; '
:.p :."j; ;

6
CAPITOLUL 6
i
Cheltuieli aferente implementrii
proiectului
6.1 Cheltuieli de publicitate i informare -
10.000,00 10.000,00 1.900,00
6.2 Cheltuieli de audit -
20.000,00 20.000,00 3.800,00

I;,

1 TOTAL cheltuieli 121.494,42 878.154,19 999.648,61 186.666,22


II
Alte cheltuieli neeligibile m
III TOTAL GENERAL (l+ll) 878.154,19 999.648,61
121.494,42 186.666,22

4.2 SURSE DE FINANARE A PROIECTULUI


n cazul proiectelor care nu sunt generatoare de venituri:
Surse de finanare a proiectului (model)
/ pJ!BfIP WPPPB- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 ....................................................................... ........r
I- : . . V'.
1 * . ' . - ; '
!-

S''..': :: . ,

i Valoarea total a proiectului, din care : 1.186.314,83


a. Valoarea neeligibil a proiectului 121.494,42
b. Valoarea eligibil a proiectului 878.154,19
c. TVA 186.666,22
II Contribuia proprie n proiect, din care : 139.057,50

a. Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile 17.563,08

b. Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile 121.494,42


III TVA* 186.666,22
IV ASISTEN FINANCIARA NERAMBURSABIL 860.591,11
SOLICITAT

[i

<semntur> op
<tampll> *50
<nr. pagln>