Sunteți pe pagina 1din 43

Managementul datelor

experimentale in
investigarea materialelor
electrotehnice

Analiza erorilor datelor


experimentale
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice Prof.dr.ing.Florin Ciuprina
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Structura disciplinei
Capitolul Coninutul
1 Importanta determinarilor experimentale pentru investigarea materialelor electrotehnice
1.1. Proiectarea experimentelor
1.2. Efectuarea determinarilor experimentale
2 Tipuri de date experimentale pentru caracterizarea materialelor electrotehnice
2.1. Conductivitatea electrica a materialelor
2.2. Rigiditatea dielectrica a izolatorilor
2.3. Permitivitatea electrica complexa a dielectricilor
2.4. Proprietati magnetice ale materialelor
2.5. Pierderi in materialele electrotehnice
3 Analiza erorilor datelor experimentale
3.1. Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala
3.2. Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor experimentale
3.3. Precizia si acuratetea datelor experimentale
3.4. Erori sistematice si erori aleatoare
3.5. Prelucrarea statistica a datelor experimentale
3.6. Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
3.7. Propagarea erorilor
3.8. Analiza preciziei datelor experimentale
3.9. Analiza acuratetii datelor experimentale
4 Compararea performantelor materialelor electrotehnice utilizand datele experimentale
4.1. Testarea ipotezelor statistice
4.2. Compararea mediilor a dou procese de masurare
4.3. Compararea deviatiilor standard a dou procese de masurare

5 Software pentru managementul datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea


experimentala
In primul rand se observa un fenomen intersant si/sau neobisnuit;
Se formuleaza o ipoteza pentru o posibila explicatie a
fenomenului observat;
Experimente sunt (i) proiectate (planificate), and (ii) efectuate
pentru a testa ipoteza formulata;
Rezultatele experimentului sunt analizate pentru a determina
daca acestea sustin ipoteza.

Pentru ca un experiment sa fie eficient, acesta trebuie sa permita


stabilirea valabilitatii predictiilor teoriilor concurente. Atingerea
acestui scop este determinata de capacitatea cercetatorului de a
estima calitatea rezultatelor experimentale obtinute.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

set de date experimentale (variabile) independente: xi (i = 1n)

media datelor:
n

(x x)
i
2

dispersia (variana) datelor: s2 i 1


n 1
n

i
( x x ) 2

abaterea medie patratica (deviaia standard): s i 1


n 1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale

percentila p: valoarea vp pentru care p% din valorile celor n variabile


sunt mai mici sau egale cu vp;

mediana: valoarea ~ x pentru~care jumatate din valorile variabilelor


sunt mai mici sau egale cu x, iar cealalta jumatate a valorilor
variabilelor xi sunt mai mari sau egale cu ~
x.
modulul unui set de date experimentale este valoarea (valorile) din
acel set de date corespunzatoare datei (datelor) cu cea mai mare
frecventa de aparitie.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
densitatea de probabilitate: P(x)
x - discret: P(x) = frecventa de obtinere a valorii x.
P( x ) 1i

x - continuu: P(x)dx = probabilitatea de gasire a valorii x


in intrevalul dintre x si x + dx.

P( x)dx 1
distribuii cumulative (integrale):
2
x - discret: P( x1 x x2 ) P( xi )
i 1

x2
x - continuu: P( x1 x x2 ) P( x)dx
x1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
sperana matematica a unei variabile (funcii):
x - discret: E[ x] xi P( xi )
i

x - continuu: E[ x] x P( x) dx

momente ale distribuiilor:


momentul de ordinul r al variabilei x in raport cu un punct
fix x0 este E[(x-x0)r]

momentul de ordinul 1 in raport cu 0:


E[ x] x P( x) dx media (teoretica ) a lui x
momentul de ordinul 2 in raport cu :
2 E[( x ) 2 ] ( x ) 2 P( x) dx varianta (teoretica ) a lui x
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
covariana:
cov( x, y ) E[( x x )( y y )]
coeficient de corelaie:

cov( x, y)

x y

1
x si y = perfect corelate liniar

0
x si y = liniar independente
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
distribuia normala (Gauss):

1 ( x )2
P( x ) exp
2 2 2

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
distribuia t :
utilizarea ei permite estimarea cu precizie mai mare a erorilor cu
distributie normala, atunci cand dimensiunea esantionului (numarul
de date experimentale dintr-un set) este redus.

x r 1 r2
t
s/ n
12 (r 1)
P(t ) , r n 1

r 12 r 1 rr
2

( r 1) / 2

r 10 r 30

( z ) t z 1e t dt
0
(n) (n 1)!
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Precizia si acuratetea datelor


experimentale
Precizia datelor
experimentale
este o masura a reproductibilitatii
masurarii repetate a aceleiasi
proprietati.

Acurateea datelor
experimentale
este o masura a apropierii datelor
experimentale de valoarea reala a
proprietatii masurate.

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Erori sistematice
Deviatii cu o cantitate fixa a rezultatului masuratorii de la valoarea exacta
a marimii masurate.
Erori de valoare constanta la repetarea masuratorii.

Evidentiaza acuratetea datelor experimentale.


Pot aparea datorita unor defectiuni ale aparatelor de masura, unor
observatii umane gresite, sau unor schimbari ale conditiilor de masurare
survenite in timpul masuratorilor.
Exemple:
Instrumentul de masura are o eroare a zero-ului: un voltmetru indica 1 V chiar atunci
cand este deconectat;
Instrumentul masoara eronat: un cromometru indica 100 s pentru o durata de 99 s.

Eliminarea (minimizarea) lor se face prin calibrarea instrumentului, un


control mai bun asupra conditiilor de masurare, sau imbunatatirea
tehnicilor de masurare (calificarea operatorului) si NU prin efectuarea
unui numar mare de masuratori.
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Erori aleatoare
Fluctuatii statistice (in orice sens) ale datelor masurate.
Se mai numesc si erori statistice.

Evidentiaza precizia masuratorilor si implicit


reproductibilitatea acestora.

Cauze:
Precizia limitata a instrumentului de masura
Inabilitatea experimentatorului de a efectua o masuratoare in
acelasi fel pentru a obtine exact acelasi rezultat.

Eliminarea (minimizarea) lor se face prin efectuarea unui


numar mare de masuratori si printr-o analiza statistica a
datelor experimentale.
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Erori ale datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Prelucrarea statistica a datelor


experimentale
valoare masurata = valoare exacta eroare

in general: distributia valorilor masurate distributie


normala

x x eroare

eroare = s 68% interval de incredere

eroare = 2s 95% interval de incredere

eroare = 3s 99% interval de incredere


Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Prelucrarea statistica a datelor


experimentale
x eroare a mediei
s
deviaia standard a mediei: sx
n
eroare a mediei = sx 68% interval de incredere

eroare a mediei = 2s x 95% interval de incredere

eroare a mediei= 3s x 99% interval de incredere

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Prelucrarea statistica a datelor


experimentale
Set de date cu un numar redus de variabile :
n t (90%) t (95%) t (99%)
x 2
3
6.31
2.92
12.7
4.30
63.7
9.92
4 2.35 3.18 5.48
5 2.13 2.78 4.60
ts 6 2.01 2.57 4.03
7 1.94 2.45 3.71
n 9 1.86 2.31 3.36
11 1.81 2.23 3.17
16 1.75 2.13 2.95
21 1.72 2.09 2.85
31 1.70 2.04 2.75
1.64 1.96 2.58
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Media ponderata. Combinarea


datelor cu erori diferite

2,198 0,001

xp
x / i i
2
2,197 0,005 x p 2,19696
1/ i
2
2,1948 0,0010
2,203 0,004 s( x p ) 0,00061
1 2,198 0,002
s( x p ) 2,1970 0,0006
i
1 / 2
2,202 0,003
2,1966 0,0020

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Propagarea erorilor

Date: x, x, y, y , u f ( x, y )
Scop: calcularea u ca functie de x si de y.

u2 E[(u u ) 2 ]

Se admite: u f ( x , y )
f f
(u u ) ( x x ) ( y y)
x x y y

f f

2
2 f 2 f
2

E (u u ) E ( x x ) ( y y ) 2( x x )( y y )
2

x y x y

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Propagarea erorilor
2
f 2 f 2 f f
2

x y 2 cov( x, y )
2

x y x y
u

Cazuri particulare:

u x y u2 x2 y2 2 cov( x, y)

u
u x y 2 cov( x, y)
2 2 2 mare !!!
u x y u

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Propagarea erorilor
2
f 2 f 2 f f
2

x y 2 cov( x, y )
2

x y x y
u

Cazuri particulare:

u xy
2
2
y2
cov( x, y )
y x 2 cov( x, y) xy
2
u
2 2
x
2 2
y u
2
2 2 x
2
u x y xy

u x/ y
u2 x2 y2
cov( x, y )
y x y 2 cov( x, y) xy
2
u
2 2
x
2 4 2
y
3
2
2 2 2
u x y xy
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza preciziei datelor experimentale

Masuri ale preciziei:


Test 1 Test 2
modificarea mediei: diferenta dintre
mediile rezultatelor a doua masuratori 57.5 57.4
(teste) succesive ale aceleiasi 65.6 63.2
proprietati.
67.0 66.5
eroarea standard: deviatia standard a
68.5 69.9
valorilor pentru fiecare variabila, de la
o masuratoare (test) la alta (retest) 70.8 72.8
corelatia test-retest: coeficientul de 72.2 70.1
corelatie intre o prima masuratoare 74.9 75.6
(test) si o a doua masuratoare (retest):
76.0 75.2
76.1 72.8
83.1 79
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

3. Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda stintifica pentru cercetarea experimentala


Elemente de statistica si probabilitati pentru analiza datelor
experimentale
Precizia si acuratetea datelor experimentale
Erori sistematice si erori aleatoare
Prelucrarea statistica a datelor experimentale
Media ponderata. Combinarea datelor cu erori diferite
Propagarea erorilor
Analiza preciziei datelor experimentale
Analiza acuratetii datelor experimentale

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale

Masuri ale acuratetii:


ecuatia de estimare: ecuatia care
aproximeaza cel mai bine valorile
experimentale fata de valorile reale.
eroarea standard: deviatia standard a
valorilor masurate fata de valorile date
de ecuatia de estimare.
coeficientul de corelatie: coeficientul
de corelatie intre valorile masurate si
valorile reale:

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale


Metoda celor mai mici patrate pentru
determinarea ecuatiei de estimare
Scopul metodei: gasirea unei curbe care aproximeaza un set de puncte prin
minimizarea sumei patratelor reziduurilor punctelor fata de curba

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale


Metoda celor mai mici patrate pentru
determinarea ecuatiei de estimare
Scopul metodei: gasirea unei curbe care aproximeaza un set de puncte prin
minimizarea sumei patratelor reziduurilor punctelor fata de curba

reziduuri verticale reziduuri perpendiculare

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Analiza acuratetii datelor experimentale


Metoda celor mai mici patrate pentru
determinarea ecuatiei de estimare

Se cauta f(x) astfel incat expresia E sa fie minima:

n
E ( yi f ( xi )) 2

i 1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
p
f x cii x pn
i 1
i x se aleg, se numesc functii de baza

E
0,
c1
E c1 , c2 , , c p minima E
0, ci
c2

E
0.
c p

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
Regresia liniara:
f x a bx
p 2, c1 a, c2 b,
1 x 1, 2 x x
n 2

E yi a bxi minima
i 1
n
E
0 2 yi a bxi 0
a i 1

E n

b
0 2 yi a bxi xi 0
i 1

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
n
2 yi a bxi 0
n n n

i 1
y a bx
i 1
i
i 1 i 1
i 0
n
2 yi a bxi xi 0
n n n

yi xi axi bxi 0
2

i 1 i 1 i 1 i 1

n n n
n n n xi yi xi yi
na xi b yi
i 1 i 1 b i 1 i 1 i 1
2
n
n
n n 2
n xi xi
n
xi a xi b yi xi
2

i 1 i 1 i 1 i 1 i 1

n _ _
n

xi
n

yi x y nx y i i
_
x i 1
,
_
y i 1 b i 1
n _2
n n
x
i 1
2
i n x

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
n n n n

y b xi
_ _
i _ _
y x x xi yi
2
i
a i 1 i 1
y b x a i 1
n
i 1
_2

x
n 2
i n x
i 1

Scrierea se simplifica daca se folosesc notatiile sumelor patratelor :


sum of square ss


2
2 n 2 ss xx
x2
n _ n _ _2 _
ss xx xi x xi 2 xi x x xi n x
i 1 i 1 i 1 n ss xy covx, y
b

2 ss yy ss xx x2

n _ n _
ss yy yi y yi n y
2 2
y
i 1 n _ _
i 1

ss xy a y b x
n
cov x, y
n _ _ _ _
ss xy xi x yi y xi yi n x y
i 1 i 1 n

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Elemente de statistica si probabilitati pentru


analiza datelor experimentale
covariana:
cov( x, y ) E[( x x )( y y )]
coeficient de corelaie:

cov( x, y)

x y

1
x si y = perfect corelate liniar

0
x si y = liniar independente
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
Calitatea aproximarii este data de coeficientul de
corelare r
cov( x, y)

x y
ss xy
covx, y
n 2
ss xy
y a bx b
ss xy r 2 bb '
ss xx ss xx ss yy
ss xy
x a b y b
' ' '
2
ss xy ss xy
ss yy
r
ss xx ss yy ss xx ss yy
Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice
Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I
Analiza erorilor datelor experimentale

Metoda celor mai mici patrate pentru


determinarea ecuatiei de estimare
Erorile standard pentru coeficientii a si b

1 x2
SE (a) s
n ss xx

s
SE (b)
ss xx

Managementul datelor experimentale in investigarea materialelor electrotehnice


Facultatea de Inginerie Electrica, 2009-2010, master NANO, anul I