Sunteți pe pagina 1din 52
Descoperă lum ea distrându-te! Sporturi

Descoperă lum ea distrându-te!

Sporturi

Descoperă lum ea distrându-te! Sporturi

o

Cuprins

Introducere în „Sporturi”

9

Atletismul

10

Gimnastica

Fotbalul

Mondialele de Fotbal

Rugby-ul

Fotbalul american

Crichetul

Baseball si softball

Hocheiul

Jocurile Olimpice Coş, fileu, poarta Sporturi cu racheta Sporturi de luptă

Artele marţiale

Sporturile extreme Tragerea la ţintă

12

14

18

22

26

16

20

24

28

30

32

34

36

38

40

*

în piscină

Pe apă

42

44

Sporturi de iarnă Olimpiada de Iarnă Zgomot de motoare

Pe roţi şi pe rotile

Pe cai!

54

46

48

50

52

Glosar de cuvinte-cheie Index 58

56

In t r o d u c e r e

în

Sporturi

Fiecare dintre noi are câte un idol din lumea sportului. Când un mare campion învinge, toată lumea se bucură de performanţa sa. Astfel, oricine poate încerca sa devină un mare campion, având exemplul sportivilor de astăzi, fie că e vorba despre înot, atletism, fotbal sau sah.

Cu ocazia evenimentelor sportive renumite, precum Jocurile Olimpice sau Campionatul Mondial de Fotbal, putem fie să urmărim la televizor performanţele sportivilor noştri preferaţi, fie să trăim competiţiile în mod activ, în parc sau în curtea şcolii; orice activitate fizică este benefică atât corpului, cât şi minţii.

în mod activ, în parc sau în curtea şcolii; orice activitate fizică este benefică atât corpului,

S porturi

Atletismul

S porturi Atletismul Cei mai tuni atleţi la săritura in înălţime sar cu spatele peste o
S porturi Atletismul Cei mai tuni atleţi la săritura in înălţime sar cu spatele peste o

Cei mai tuni atleţi la săritura in înălţime sar cu spatele peste o ştachetă. Această tehnică, denumită Fosbury, a fost numită după americanul Dick Fosbury. care a câştigat aurul olimpic in I968.

Dick Fosbury. care a câştigat aurul olimpic in I968. itletismul include întreceri pe pistă şi pe

itletismul include întreceri pe pistă şi pe gazon. Pista se foloseşte pentru alergat:

cele mai scurte curse sunt cele de 100 de metri plat, iar în cele mai lungi se fac mai multe tururi de pistă. Probele de sărituri şi aruncări au loc pe gazon, în interiorul pistei. La săritura în lungime şi la triplu salt, se sare cât mai departe posibil, într-o groapă plină cu nisip. La săritura în înălţime şi la cea cu prăjina, trebuie să se depăşească o tijă aşezată la înălţimi tot mai mari.

depăşească o tijă aşezată la înălţimi tot mai mari. a ru n care a Linia DATE

a ru n care a

Linia

DATE ULUITOARE

Recordul mondial la săritura cuprăjina este deţinut de Serghei Bubka, atletul care a reuşit să sară 6,U metri în aer liber şi 6,15 metri în sală.

Lin ie d e so sire

pentru toţi alergătorii

Pistă

p e n tru

elan p e n tru

săritură in lungime şi triplu salt

Lin ii d e

gradate

p o rn ire

Pista şi

sportive

Groapa

cu nisip

gazonul

unei arene

Cuşca

d e

şi sportive Groapa cu nisip gazonul unei arene Cuşca d e elan p e n tru

elan p e n tru

Pistă p en tru săritura cu prăjina; cu o

prăjină flexibilă, se trece peste o ştachetă situata la înălţimi tot mai mari

discului şi a ciocanului

d e

p o rn ire

p en tru

100 de metri plat

Zona circulară p e n tru aru n carea

greutăţii, o sferă grea din metal

P e Stadion Turul complet de pistă este de 400 m. Deoarece distanţa parcursă la exterior este mai mare decât cea din interior, atleţii pornesc de pe o linie în trepte, astfel încât :iocare să parcurgă aceeaşi distantă.

Zona d e elan

in forma de evantai pentru săritura in înălţime

Zona d e

aruncarea suliţei

Atletismul

O . N um ărul identifică J t l e t i i P icio
O
.
N um ărul
identifică
J t
l e
t
i
i
P icio r d e
P icio r
d
e
e
l a
n
J t l e t i i P icio r d e P icio r d

S u p o rt

metalic

Săritura P este Garduri La 110 m garduri (100 m pentru femei), atleţii trebuie să depăşească 10 obstacole, alergând cât de repede pot. Pot lovi obstacolele, dar acest lucru ii încetineşte. 0 singură greşeală îi poate costa pierderea concursului.

Cursa Prin Or aş

poate costa pierderea concursului. C ursa P rin O r aş Maratonul din Los Anqeles Maratonul

Maratonul din Los Anqeles

Maratonul este cea mai lungă cursă din atletism. Lungimea maratonului depăşeşte \ km; este o întrecere la care participă şi alergători amatori. Distanta cursei de maraton a fost stabilită la Jocurile Olimpice din anul 1008.

Bara g a rd u lu i e ste din lemn C â rd u
Bara
g a rd u lu i e ste
din lemn
C â rd u rile
p e n tru
fe m e i au

o înălţime de 84 cm (106.7 cm pentru bărbaţi)

f ' C A U T Â

Şl

D E S C O P E R Ă

Y ŞTIINŢA ÎN JURUL NOSTRU: pp. 54-55 CORPUL UMAN: p. ¿1

Competiţie feminină la 100 de metri garduri

rid ica re

P a n to fii sp e cia li au

priză bună pe pistă

S porturi

Gimnastica

S porturi Gimnastica kcum câteva secole, exerciţiile de gimnastică erau pentru vechii greci modalitatea de a-si

kcum câteva secole, exerciţiile de gimnastică erau pentru vechii greci modalitatea de a-si demonstra forţa si iscusinţa. în prezent, atleţii folosesc multe aparate, precum bara, bârna şi inelele, în competiţii, arbitrii acordă un punctaj de la unu la zece gimnaştilor pentru abilităţile lor în executarea exercitiilor acrobatice. Zece este nota maximă. în sala de gimnastică însă se practică şi alte sporturi.

a

/

/

f

E xerciţii de G imnastică Bărbaţii se întrec la 6 specialităţi: sărituri, sol. cal cu mânere, inele, paralele şi bară f xâ. Pentru femei, există sărituri, sol. paralele inegale şi bârnă.

Bară

Paralele

i n

e

g

a

l e

Paralele

Bârna
Bârna

Cal cu m ânere

Sala de

gimnastica

Cal: a tleţii fac exerciţii

Zona

pentru exerciţii

a

c

r

o

b

a

t

i c

e

s

p

r

i

j

i n

i

i

i a

s

o

l

e

s

t e

d

e

1

2

r

u

d

e

m

â

n

e

r

e

12 *

Distanţa

i n

d

e

t

r

e

4

0

f

i

r

c

e

m

e

s

t

e

Inelele sunt

susţinute

d

e

c

u

r

e

l e

Inelele se află

l a

2

.

7

5

m

d

i s

t

a

n

t

d

e

s

o

l

Ä

G imnastica

DATE ULUITOARE

^ Românca Nadia Comăneci a

fost prima gimnastă din istorie care a primit nota 10 la

Jocurile Olimpice. Pentru căa fost primul 10 din istorie, calculatoarele au arătat nota

1:00",

nefiind programate

pentru cifra 10.

arătat nota 1:00", nefiind programate pentru cifra 10. G im n astu l în cearcă menţină

G im n astu l în cearcă

menţină mâinile si picioarele drepte şi nemişcate in această poziţie

Gimnast

la inele

P a n ta lo n ii g i m n a s t u
P a n ta lo n ii
g i m
n
a
s
t
u
l u
i
s
u
n
t
a ţ
d
e
r
e
n
i
I
e
ş
i
r
e
a
f
a
c
e
parte din
exerciţiul la
bârnă
Execuţie la bârnă

Bârna din lem n

a

r

e

o

l

i

m

e

d

e

n

u

m

a

i

1

0

c

m

Bârna

Fetele execută exerciţii uimitoare la bârna aflată la 1.2 metri distanţă de pământ. Merg. aleargă, sar şi fac piruete in cursul unor exerciţii care durează până la 90 de secunde. Înainte să atingă pământul, execută sărituri cu mai multe rotatii.

Inele

Băieţii execută o serie de figuri la inele. Fac mişcări circulare şi verticale. In timpul execuţiei, încearcă să păstreze inelele cât mai neclintite, pentru a obţine nota cea mai mare. Pentru exerciţiile la inele, gimnaştii trebuie să aibă multă forţă şi echilibru. La sfârşitul execuţiei, aterizează printr-o săritură.

La sfârşitul execuţiei, aterizează printr-o săritură. R idicarea G Şi aceşti aticii sc antrenează in sala

Ridicarea

G

Şi aceşti aticii sc antrenează in sala de spori. Se împart in două categorii. în funcţie de greutatea lor. Cei mai grei, de la categoria supergrea, depăşesc I08 kg. Campionii pot ridica mai mult de dublul greutăţii lor.

r e u

t

ă

ţ

i l

o

r

ridica mai mult de dublul greutăţii lor. r e u t ă ţ i l o

Un atlet de la categoria supergrea, Olimpiada din 1996

ridica mai mult de dublul greutăţii lor. r e u t ă ţ i l o

S porturi

Fotbalul

Ce M

ec ii

Fiecare echipă are un portar. Portarii sunt singurii din echipă care pot atinge mingea cu mâinile, dar numai in interiorul propriului careu. Pentru a împiedica mingea să intre în plasă, portarii plonjează şi sar asupra mingii de aceea trebuie să fie foarte agili.

şi sar asupra mingii de aceea trebuie să fie foarte agili. otbalul este unul dintre cele

otbalul este unul dintre cele mai vechi şi mai populare sporturi din lume. Populaţiile chineze şi mexicane se distrau cu un joc foarte similar cu mii de ani în urmă. Fotbalul urmează reguli foarte simple; este distractiv de jucat şi pe plajă, nu numai pe gazonul unui stadion. Două echipe a câte 11 jucători lovesc cu piciorul o minge încercând să o trimită în poarta adversă: câştigă acela care înscrie mai multe goluri.

Cercul care marchează

Poarta

c e n t r u ! t e r e n u l u
c
e
n
t
r
u
!
t
e
r
e
n
u
l u
i
Linia de m ijloc
a
t
e
r
e
n
u
l u
i
Zona porţii
Tuşă
l a
t
e
r
a
l
ă
Punctul de la
11 m
d
e
u
n
d
e
s
e
e
x
e
c
u
t e
}
l o
v
i
t
u
r
i
l
e
d
e
p
e
n
a
l
t
y
Un tânăr
fotbalist loveşte
m ingea cu capul.

Un teren

de fotbal

Careul de 16 m etri

Mingea de fotbal este

d i n m a t e r i a l s i n t
d
i n
m
a
t
e
r
i a
l
s
i n
t e
t
i c
i
m
p
e
r
m
e
a
b
i
l
;

Tricoul de portar este diferit de

c

e

l

a

l

c

e

l o

r

l a

l

ţ

i

j

u

c

ă

t

o

r

i

a

i

e

c

h

i p

e

i

a l c e l o r l a l ţ i j u c ă

DATE ULUITOARE

h Faimosul portar Dino Zoff nu a primit niciun gol în 12 partide internaţionale disputate în perioada

1972-1974.

Lo vitu rile cu Capul Fotbaliştii pot lovi mingea cu capul pentru a o băga m poartă, pentru a-şi apăra propriul careu de şuturile adversarilor sau pentru a o pasa unui alt jucător.

Poarta are

¡ m

e

a

d

e

7

.

3

m

î n

l

i m

e

a

2

.

4

m

Un portar apără un sut al adversarului.

M ănuşile uşurează

p

r

i n

d

e

r

e

a

Pantofi de sport

c

u

c

r

a

m

p

o

a

n

e

_

Fotbalul

C

upa Mondială la

T

inerkt

liste im campionul momiial pentru jucătorii sub ¿Ode ani. în finala din I ÎM)7, din Malaiezia, Argentina a învins l 'ruguavul cu J la

I.

Plasa p o rţii

e

s

t

e

s

u

s

i n

u

t

d

e

b

a

r

e

s u s i n u t d e b a r e Un meci din

Un meci din Cupa Mondială de tineret

Cartonaşul

r

p

e

o

e

l

ş

n

u

i m

t

r

e

u

i n

s

ă

t

r

e

i

Cartonaşul galben

e

a

s

v

t

e

e

r

p

t

i

e

z

ă

n

r

t

i

r

u

Arbitrul verifică dacă meciul este corect folosind, printre altele, cartonaşele galbene şi roşii. Pentru a avertiza un jucător care a comis un fault, arată cartonaşul galben, pentru

o incorectitudine gravă, pe cel roşu.

care duce la eliminarea de pe teren, in teren există trei arbitri, unul de

centru şi alţi doi arbitri de linie, care

¡1 asistă pe arbitrul de centru pentru

a lua cele mai bune decizii.

Şl

DESCOPERĂ

POPOARELE LUMII

pp. 36-37

ISTORIA OMULUI: pp. 28-29

S porturi

Mondialele de Fotbal

inalele celui mai important campionat din lume au loc la fiecare patru ani. în această perioadă, echipele naţionale ale fiecărei ţări joacă meciuri de calificare pentru următorul Campionat Mondial.

meciuri de calificare pentru următorul Campionat Mondial. Naţionala Braziliei este considerată cea mai bună echipă

Naţionala Braziliei este considerată cea mai bună echipă din lume, deoarece a câştigat de patru ori Mondialele şi este singura care trecut întotdeauna de faza grupelor. După cea de-a treia victorie mondială, în 1970, i-a fost atribuit trofeul original, Cupa Jules Rimet. La Mondialul din Franţa 1998, din 170 de ţări participante s-au calificat doar 32. Dintre acestea, echipa ţârii gazdă şi cea deţinătoare a Cupei sunt calificate automat. Mondialul din 2002 s-a disputat în Japonia şi in Coreea de Sud. Cel din 2006 s-a desfăşurat în Germania, iar cel din 2010 se va desfăşura în Africa de Sud.

iar cel din 2010 se va desfăşura în Africa de Sud. Un apărător a l B

Un apărător

a

l

B

r

a

z

i

l

i e

i

i n

a

c

i u

n

e

i n

p

a

r

t

i

d

a

î

m

p

o

t

r

i v

a

F

r

a

n

e

i

O Cupă în Î ntregim e din A ur Cupa Mondială este clin aur masiv
O Cupă în Î ntregim e
din A ur
Cupa Mondială este clin aur
masiv şi malahit. o piatră verde
semipretioasă.
A fost prezentată pentru prima
dată în 1974. Cupa precedentă,
atribuită Braziliei, a fost furată in
1983 şi nu a mai fost găsită.
Un ju cător francez sare
p
e
n
t
r
u
a
d
a
o
l o
v
i
t
u
r
ă
c
u
c
a
p
u
l
Cupa
Mondială

Mondialele de Fotbal

M ondialele de F otbal Două jucătoare îşi dispută mingea în finala Cupei Mondiale feminine din
M ondialele de F otbal Două jucătoare îşi dispută mingea în finala Cupei Mondiale feminine din

Două jucătoare îşi dispută mingea în finala Cupei Mondiale feminine din 1995.

Cam pionatul Feminin Cupa Mondială la feminin s-a desfăşurat pentru prima dată in 1991 şi a fost câştigată de Statele Unite, care a învins China. Peste 70 de ţări au participat la meciurile de calificare, iar finala se desfăşoară la fiecare patru ani.

Hai Franţa! in 1998. Campionatul Mondial s-a desfăşurat in Franţa. Meciurile s-au jucat in întreaga ţară. pe 10 stadioane diferite. Cu această ocazie. Franţa a devenit pentru prima dată campioană a lumii. învingând în finală Brazilia.

ÎNVINGĂTORII

Campionatului

Mondial

( 'ele 18 campionate mondiale de până acum au lost câştigate de 7 ţări

Anul

Câştigător

1930

Uruguay

1934

Italia

1938

Italia

1950

Uruguay

1954

Germania

1958

Brazilia

1962

Brazilia

1966

Anglia

1970

Brazilia

1974

Germania

1978

Argentina

1982

Italia

1986

Argentina

1990

Germania

1994

Brazilia

1998

Franţa

2002

Brazilia

2006

Italia

/ )

T

Finala Cupei Mondiale din 1998

------------------------------------

/ ) T Finala Cupei Mondiale din 1998 ------------------------------------ CAUTĂ Şl DESCOPERĂ MARI PERSONALITĂŢI p. 54

CAUTĂ

Şl

DESCOPERĂ

MARI PERSONALITĂŢI p. 54

S porturi

Rugby-ul

n prezent, rugby-ul este practicat cu o minge ovală, dar la început, în 1823, se folosea o minge de fotbal. Rugby-ul actual este varianta modernă

a jocului lasoulece se juca în Franţa încă din Evul Mediu. Un elev de la şcoala din Rugby, Anglia, a prins mingea şi a început să fugă: se născuse un joc nou. Jucătorii aleargă cu mingea şi o pasează cu mâna sau cu piciorul până când înscriu aruncând-o pe pământ dincolo de linia de fund

adversă. Există două tipuri de rugby: rugbyunion

şi rugbyleague.

Tricourile de rugby

Poartă Linia de 5 m s u n t d i n b u m
Poartă
Linia
de
5 m
s
u
n
t
d
i n
b
u
m
b
a
c
r
e
z
i s
t
e
n
t
Linie laterală
Suprafaţa
d
e
e
s
e
u
Linia de centru
a
t
e
r
e
n
u
l u
i
Linia
d
e
2
2
m
m
Linia
d
e
m
i n
Linia de
10 m
m
o
a
r
t
ă

T erenul Un teren de r u g b y u n i o n nu trebuie să fie mai lung de 100 de metri. Pentru a marca şi a câştiga astfel cinci 5 puncte, trebuie sâ se depăşească linia de înscriere adversă, iar

balonul sâ atingă pământul.

este şutată printre barele verticale echipa

câştigă două puncte.

Dacă mingea

g

e

Linia de eseu

Terenul pentru

rugby union

Un

Î n

c

e

a

r

c

ă

o

p

l a

c

a

r

e

ş

League sau Union?

este varianta profesională, cu 13 jucători in fiecare echipă, in timp ce r u g b y

R

u

g

b

y

l

e

a

g

u

e

u n i o n . rezervat amatori or. este mai răspândit, cu echipe de I 5 jucători. Minirugby-ul este jucat de băieţi şi fete cu vârsta cuprinsă intre 6 si 12 ani.

Este

s

p

d

a

e

r

o

i n

c

c

f o

t

ţ

e

i

,

i d

m ai bine

l o

c

e

p

s

ţ

n

e

i e

e

t

a

n

e

t

c

ă

p

t

r

l o

e

u

r

n

o

t

e

r

u

v

i

t

a

r

e

a

RUGBY-UL

DATE ULUITOARE

^ Recordul de puncte realizate de

un jucător într-o partidă internaţională este de 50. într-un meci eliminatoriu pentru Campionatul Mondial împotriva echipei din Singapore.în 1994, Ashley Billington din Hong Kong a înscris 50 de puncte (10 eseuri).

P lacarea la R ugby Adversarii pot placa jucătorul care ţine mingea, prinzându-l

atât din spate, cât şi din faţă.

La r u

g

b

y

u

n

i

o

n

.

jucătorul placat

trebuie să dea drumul mingii, care este prinsă de un alt jucător din aceeaşi echipă sau de un adversar.

de un alt jucător din aceeaşi echipă sau de un adversar. a 0 placare intr-un meci

a 0 placare intr-un meci feminin

B

a

l

o

n

u

l

o

v

a

l

e

s

t

e

d

i n

m

a

t

e

r

i a

l

s

i n

t e

t

i c

i

m

p

e

r

m

e

a

b

i

l

ESEU!

Punctele in aigby se realizează prin purtarea şi culcarea mingii în terenul de ţintă advers (eseu) sau trimiterea mingii cu piciorul printre buturile adverse (transformare). Buturile sunt formale din doi stâlpi paraleli cu o bară ridicată perpendicular între ei.

U n p l o n j o n d i n c o l
U
n
p
l
o
n
j
o
n
d
i
n
c
o
l o
d
e
l
i n
i e
,
p
e
n
t
r
u
a
r
u
g
b
y
l
e
a
g
î n
s
c
r
i e
u
n
e
s
e
u

Un jucător din

u

e

O partidă

de minirugby

P

a

n

t

o

f

i

i

d

e

r

u

g

b

y

a

u

c

r

a

m

p

o

a

n

e

.

p

r

e

c

u

m

c

e

i

d

e

f

o

t

b

a

l

Şl

D ESC O P ER Ă

ATLAS: pp. 18-19

S porturi

Fotbalul american

 

C

a

s

c

c

u

p

r

o

t

e

c

i

e

p

e

n

t

r

u

S

t

e

m

a

/afj s i

b

r

b

i e

 

e

c

h

i p

e

i

P e t r i c o u , e s t e î n
P
e
t
r
i
c
o
u
,
e
s
t
e
î n
t
o
t
d
e
a
u
n
a
î n
s
c
r
i s
n
u
m
ă
r
u
l
j u
c
ă
t
o
r
u
l u
i
a
d
e
s
e
a
ş
i
n
u
m
e
l e
B
a
l
o
n
u
l
o
v
a
l
e
s
t
e
p
u
ţ
i
n
m
a
i
a
s
c
u
ţ
i
t
d
e
c
â
t
l a
r
u
g
b
y
.
c
e
e
a
c
e
.
i
)
i
l
f a
c
e
m
a
i
a
e
r
o
d
i n
a
m
i c
p
e
n
t
r
u
ş
u
t
u
r
i
m
a
i
l u
n
g
i
P
a
n
t
a
l
o
n
i
i
s
u
n
t
b
u
f
a
n
ţ
i
„R egizorul-
i n
t
ă
.
Q
u
a
r
i
e
r
b
a
c
k
t
o
r
i
i
u
n
n
este jucătorul cel
mai important atunci când
echipa sa are mingea. De fiecare
dată când jocul se opreşte,
coechipierii primesc de la
indicaţii despre cee
ce trebuie făcut. Apoi îi pasează
mingea, pentru a demara
schema de joc stabilită iniţial.
q
u
a
r
t
e
r
b
â
c
k

Acest sport este un amestec între fotbal şi rugby. Pe teren, sunt două echipe a câte 11 jucători, iar scopul jocului este acela de a trece mingea dincolo de poarta adversă, marcând un touchdown (o încercare) care valorează 6 puncte. Dacă mingea trece printre barele terenului de ţintă advers, se înscrie un field goal, care valorează trei puncte.

L

i n

i a

c

(

m

i

j

l

o

Q

e

4

5

m

u

l

t

e

r

e

n

u

l u

Z

o

n

a

d

e

u

n

d

e

j

u

c

m

a

r

c

h

e

a

z

t

o

u

c

h

d

o

w

u

a

r

t

e

r

b

a

c

k

d

L

i n

i a

 

d

e

t

i n

t

L

i

n

i

i

i

n

t

e

r

n

e

:

j

o

c

u

l

i n

c

e

p

e

 

l a

 

c

e

n

t

r

u

l

t

e

r

e

n

u

l u

i

,

c

u

j u

c

t

o

r

i

i

î n

 

i

r

a

i

i n

t

r

e

a

c

e

s

t

e

l

i n

i

i

Un teren de fotbal american

*

T erenul Terenul are lungimea de 90 de metri si este împărţit in bucăţi de 4.5 metri. Pentru a se păstra posesia mingii, o echipă trebuie să o ducă cel puţin 9 metri către ţinta adversă, intr-o serie de 4 încercări, numite d o w n .

o echipă trebuie să o ducă cel puţin 9 metri către ţinta adversă, intr-o serie de
A p ă r ă t o a r e p e A p ă
A
p
ă
r
ă
t
o
a
r
e
p
e
A
p
ă
r
ă
t
o
a
r
e
p
e
A
p
ă
r
ă
t
o
a
r
e
p
e
n
t
r
u
c
o
t
A
p
ă
r
ă
t
o
a
r
l a
t
e
r
a
l e
A
p
ă
r
ă
t
o
a
r
e
d
e
ş
o
l d
M
ă
n
u
ş
ă
A
p ă
r
ă
t o
a
r
e l e
A
p
ă
r
ă
t
o
a
r
e
-
n
t
r
u
c
o
a
p
s
e

Jucător cu apărătoare

n

n

e

J

t

t

r

r

u

u

s

p

u c ă

a

t

e

Fotbalul American

b r a ţ t o r il o r
b
r
a
ţ
t o
r il o
r

Super Bowl Federaţia Naţională Americană de Fotbal (National Football League. NFL) cuprinde 30 de echipe. La sfârşitul sezonului, primele două joacă finala, denumită Super Bowl. in faţa a mii de fani. presărată cu dansurile a zeci de majorete.

a mii de fani. presărată cu dansurile a zeci de majorete. ^ Super Bowl in Superdomul

^

Super Bowl in Superdomul din New Orleans

V

Y

P

C

A

U

^ Super Bowl in Superdomul din New Orleans V Y P C A U T Ă

T

Ă

Ş

l

DESCOPERĂ

COMUNICAŢIILE: pp. 18-19

ATLAS

pp. 42-43

Regulile fotbalului american permit lovirea adversarului, de aceea jucătorii trebuie sa poarte, pe lângă cască, un fel de armură peste tricou şi pe sub pantaloni.

Cine Controlează Jocul

Kxistfi 7 arbitri. Cd mai marc !n grad cslc arbitrul meciului, asistat de arbitru: apoi sunt tuşierii si arbitrul de teren, arbitrul de linie de lund. de linie şi lateral. IVntru a le comunica jucătorilor hotărârile lor, folosesc semne speciale.

T cu ch d ow n

hotărârile lor, folosesc semne speciale. T cu ch d ow n Primul dow n db ¡32

Primul dow n

db

¡32

[aia% S^

io c )

P

r

a

a

n

m

t

o

p

an u a

 

B

a

n

d

a

j

g

l e

z

n

f

i

o

a

n

e

.

p

e

n

t

r

l u

 

n

e

c

a

u

p

e

n

t

r

u

DATE ULUITOARE

Jerry Rice a marcat şapte touchdown pentru San Francisco A9ers în trei finale Super Bowl disputate între 1989 şi 1995.

S porturi

Crichetul

Mingea este

d

i n

p

i

e

l e

S porturi Crichetul Mingea este d i n p i e l e n crichet, există

n crichet, există două echipe de câte 11 jucători, care aruncă şi apără cu schimbul. O echipă bate până la eliminarea tuturor jucătorilor proprii. Această fază se numeşte serie de inning (tururi de aruncare). Partidele normale durează de la câteva ore la o zi întreagă; cele de nivel înalt mai multe zile, deoarece echipele au două tururi de aruncare; competiţiile internaţionale (partide de campionat) durează 5 zile.

Bâta tradiţională

d

e

c

r

i c

h

e

t

e

s

t e

d

i n

I

e

r

d

e

s

a

l c

i e

„A lergare" pe Puncte Aruncătorul încearcă sâ lovească mingea astfel încât să aibă timp să

fugă între două iv i c k e t .

Fiecare

alergare"

(

r

u

n

)

de la un w i c k e t

la

altul dă un număr de purcte echipei la bătaie. Dacă mingea ajunge dincolo de limita terenului, aruncătorul marchează patru r u n (puncte). Câştigă echipa care totalizează un număr mai mare de r u n .

Limită Gardian d e o a r e c e m i n g e
Limită
Gardian
d
e
o
a
r
e
c
e
m
i n
g
e
Arbitru
l o
v
i
t
p
o
a
r
t
a
Fielder
Aruncător
Teren de jo c
d
i n
t
r
e
i
b
e
ţ
e
î n
a
l
t
e
A l doilea
ţ
i n
u
t
e
î
m
p
r
e
u
n
ă
d
e
a
r
u
n
c
ă
t
o
r
t
r
a
v
e
r
s
e
Câmp
Lansator
Traversele se
Arbitru
î n
d
e
p
ă
r
t
e
a
z
ă
d
e
b
e
t
e
wicket- u l
c
â
n
d
e
s
t
e
l o
v
i
t
Terenul de joc şi câmpul de crichet
M inge
Câmpul
Terenul de joc este o făşie de gazon tuns.
unde se lansează şi se bate. Pe câmpul mare
oval din jur. f i e l d e r -ul
(jucătorul care aleargă

a

i

-

a

Wicket-ui este form at

m

i c

şi relansează mingea) încearcă sâ prindă sau

să oprească mingea după ce a fost aruncată.

Terenul de jo c are

i

mingea după ce a fost aruncată. Terenul de jo c are i Aruncătorul este elim inat

Aruncătorul este elim inat

Picioarele sunt

p

r

o

t

e

j

a

t

e

c

u

a

p

r

t

o

a

r

e

s

p

e

c

i a

l e

(

p

e

n

t

r

u

t

i b

i e

)

Pantofii au tălpi

l u

n

g

i m

e

a

d

e

2

0

d

e

m

e

t

r

i

c

u

c

r

a

m

p

o

a

n

e

• doilea aruncător este 7 : d o n a t l a   e

doilea aruncător este

7

:

d

o

n

a

t

l a

 

e

x

t

r

e

m

i

t

a

t

e

a

j s

â

a

t

e

r

e

n

u

l u

i

d

e

j o

c

 

/

l

M ănuşi pentru

p

r

o

t

e

c

ţ

i a

m

â

i n

i

l o

r

Un meci de crichet

7

CmCHETUL

A rbitrul controlează

DATE ULUITOARE

d

a

c

s

u

n

t

r

e

s

p

e

c

t

a

t

e

r

e

g

u

l

i

l e

j o

c

u

l u

i

 

*

v

■fa în 1994, aruncătorul Brian Lara a totalizat 501 runîntr-o singură partidă, fără să fie eliminat.

wicket - u l a s c ă t o r u l u i
wicket - u l
a
s
c
ă
t
o
r
u
l u
i
p
e
n
t
r
u
i n
a
Fielder-u/ aşteaptă
s
ă
i a
m
i n
g
e
a

Lansatorul încearcă

a

a

r

-

u

l

l o

n

e

v

c

l

e

ă

i m

Lansatorul încearcă să a a r - u l l o n e v c l

3 7

Bâtă

Cum se P rinde M ingea

Daca aruncătorul loveşte mingea

şi

înainte să atingă pământul, aruncătorul este eliminat. Este nevoie de mult antrenament pentru a reuşi să prindă din zbor mingea şi de multă atenţie, pentru ca f i e l d e r -ul să nu o piardă din vedere.

f

i e

l

d

e

r

-

u

\

reuşeşte să o prindă

din vedere. f i e l d e r - u \ reuşeşte să o prindă

Crichet pe o plajă din Noua Zeelandă

CRICHF/r DE

Plaja

( ’tichetul st poale juca aproape in orice spaţiu deschis, chiai si pe plajă. Nu-ţi irehuk prea multe ca să te distrezi: o bâtă. o minge şi ceva de folosit ca w

i

c

k

e

t

.

o bâtă. o minge şi ceva de folosit ca w i c k e t .

Un tânăr fielder prinde o minge

A

X f 'c A U T Â

Ş

l

DESCOPERĂ

!

Y POPOARELE LUMII

p. 26

• PLANTELE

p. 49

tânăr fielder prinde o minge A X f 'c A U T Â Ş l DESCOPERĂ

*

23

S porturi

Baseball şi softball

Baseball -ul şi softball-ul se joacă în aer liber cu o bâtă şi o minge. Ambele au acelaşi scop: aruncătorul încearcă să trimită mingea departe de apărători, astfel încât să aibă timp să alerge de la o bază la alta şi să marcheze un punct, denumit homerun. Echipa din apărare încearcă să îl oprească prinzând mingea din zbor sau ajungând cu mingea în mână la bază înaintea lui.

Ba seba ll-ul In Statele U nite

In Slaiele Unite,baseball-ul este sportul naţional oficial. Competiţia principală este World Ser ies, jucata in fiecare an între câştigătorii celor două federaţii sportive americane mai importante.

celor două federaţii sportive americane mai importante. Minge şi mânuşă E xe cu ta n tu

Minge şi mânuşă

sportive americane mai importante. Minge şi mânuşă E xe cu ta n tu l in a

E xe cu ta n tu l

in a şte p ta re a

b ătăii ş i

p rim ito ru l

m in g ii

a ru n c ă rii

T erenul

La baseball. există in total 9 apărători. 6 în terenul intern (apărători ale bazelor, interbazâ. lansator si primitor) şi 3 in terenul extern. Lansatorul aruncă mingea în zona de s t r i k e . cea cuprinsă între pieptul şi genunchii executantului bătăii.

I ntern si T erenul E xtern

Alergătorul plonjează

Casca executantulu

p

e

î n

a

n

t

i n

i a

r

t

u

e

m

a

a

j u

n

ca a p

i n

g

e

a

ă

g

r

e

ă

l a

t

o

r

b

u

a

l

z

b

t

i

i

i

l

p

r

o

t

e

j e

a

z

d

e

m

i n

g

e

 

/

 
Prima bază
Prima bază

Teren de baseball

Extern stânga

Baza a doua

Interbazâ

Extern central

Extern dreapta

Baza a treia

Lansator

Executant bătaie

Prim itor

Arbitru

Baza-casă

Baseball şi S oftball

Mingea de softball e s t e d i n p i e l e
Mingea de softball
e
s
t e
d
i n
p
i
e
l e
s
a
u
d
i n
m
a
t
e
r
i a
l
s
i n
t e
t
i c
Bâta de softball
p
o
a
t
e
f
i
d
i n
l e
m
n
s
a
u
m
e
t
a
l

Softball Mingea de softball este mai mare şi mai grea decât cea de baseball şi trebuie lansata de jos. Softball-ul se joacă pe un teren mai mic. cu o bâtă mai scurtă şi mai uşoară. Bărbaţii şi femeile joacă adesea in echipe mixte.

DATE ULUITOARE

Lynn Nolan Ryan din echipa de baseball California Angels putea să arunce mingea cu extraordinara viteză de 160 hm/h.

4L

Cască

părătorul bazei trebuie să

îm brăcăm intea pentru

- să n c o n t a c t c u b a z
-
n
c
o
n
t
a
c
t
c
u
b
a
z
a
ş
i
s
o
f
t
b
a
l
l
e
s
t
e
a
s
e
m
ă
n
ă
t
o
a
r
e
• i
g
â
c
u
m
i n
g
e
a
j
u
c
ă
t
o
r
u
l
c
u
a
c
e
e
a
d
e
b
a
s
e
b
a
l
l
-
u
?
c
u
t
a
p
t
u
l
b
ă
t
ă
i
i
c
a
r
e
a*/
e
a
r
g
â
)
p
e
n
t
r
u
e
l
i m
i n
a
Mănuşă
p
e
n
t
r
u
p
r
i n
d
e
r
e
Softball

C A U T A

Şl

DESCOPERĂ

ATLAS:

pp. 42-43

Baza este din plasă de cânepă

s

a

u

m

a

t

e

r

i a

l

s

i m

i

l a

r

S porturi

Hocheiul

ocheiul este unul dintre cele mai populare jocuri cu mingea şi crosa. Există două tipuri: hochei pe iarbă, care se poate juca în aer liber sau pe gazon sintetic; hocheiul pe gheaţă, se joacă pe o suprafaţă de gheaţă (rink)cu un disc din cauciuc dur (puc) în loc de minge. Scopul jocului constă în introducerea mingii sau a discului în poarta adversă. Pentru aceasta, sportivii trebuie să fie rapizi, agresivi şi foarte mobili.

L

A cest joc, cu minge şi bastoane, practicat intr-o vreme ele indienii din America, este asemănător cu hocheiul. Bastoanele au o plasă în capăt,

pentru a transporta

mingea in poarta adversă. Echipele feminine au în componenţă 12 jucătoare, iar cele masculine 10.

a c r o s s e

arunca

12 jucătoare, iar cele masculine 10. a c r o s s e arunca 0 partidă

0 partidă de la c r o s s e

V. H ochei pe Iarbâ La hocheiul pe iarbă, fiecare echipă este formată din 11 jucători, inclusiv portarul. Jucătorii trebuie să lovească mingea cu extremitatea rotunjită a crasei. Se poate înscrie numai din interiorul cercului de atac al echipei adverse. Porţile au lăţimea de 3.7 metri, jumătate din cea a porţilor de fotbal, si înălţimea de 2.1 metri.

Linie de centru

Teren de hochei
Teren
de hochei

Punctul pentru penalty

2 6

-

{

#

Jucâtoarea din apărare îşi

p

l a

c

h

e

a

z

a

d

v

e

r

s

a

r

a

s

i

î n

c

e

a

r

c

s

s

e

î n

d

e

p

r

t

e

z

e

c

u

m

i n

g

e

a

l
l

.„>>

0 partidă de hochei feminin

Partea inferioară

a

c

r

o

s

e

i

a

r

e

v

â

r

f

u

r

o

t

u

n

j

i

t

Poartă

M ingea, albă, este

d

i n

m

a

t

e

r

i a

l

r

i g

i d

#

£ l \

Hocheiul

M ănuşile protejează

m ţ

s

a

r

u

â

i n

i

l e

i

t

i c

l a

i

i

l

e

protejează m ţ s a r u â i n i l e i t i

«►*

m ţ s a r u â i n i l e i t i c

Crosă

pe gheaţă

H ochei pe G heaţă Echipele sunt formate din 6 jucători, inclusiv portarul. Pentru a avea viteza caracteristică jocului, este nevoie ca aceştia să fie schimbaţi des în timpul partidei: întreaga echipă poate ajunge să numere 20 de jucători, care folosesc căşti şi apărătoare.

Pucul este din

c

a

u

c

i u

c

d

u

r

Cerc de angajare pentru

r

e

l u

a

r

e

a

j o

c

u

l u

i

Poartă Zona d e a p ă r a c a u c i u
Poartă
Zona
d
e
a
p
ă
r
a
c
a
u
c
i u
c

r

e

Pe iarbă se folosesc p an to fi cu talpa d i n

Zona neutră

Cerc

c

e

n

t

r

a

l

Zona

d

e

a

t

a

Terenul de hochei pe gheaţă (rink)

DATE ULUITOARE

^ Jucătorii de hochei pe gheaţă patinează cu viteza de 50 km/h, iar discul poate atinge 160 km/h.

C A U T Ă

Şl

D E S C O P E R Ă

V ISTORIA OMULUI: pp. 40-41

I ŞT1INTA ÎN JURUL NOSTRU: p. 45

c

S porturi

J ocurile în A ntichitate Primele jocuri olimpice din istorie au avui loc in anul 776 i.Hr. la Olimpia. Jocurile, denumite de aceea Olimpice, s-au desfăşurat timp de mai bine de un mileniu, pană când romanii le-au abandonat. Jocurile Olimpice au fost reluate in anul 1896. la Atena, in acel an. la Olimpiadă au participat 241 de atleti. La următoarea olimpiada din Atena, numărul lor ajunsese la peste I I 000.

Pistă pentru alergare

Jocurile

Olimpice

.a fiecare patru ani, atleţii din întreaga lume se întâlnesc vara pentru a-şi disputa Jocurile Olimpice, care cuprind aproximativ 300 de întreceri.

Olimpiadele încep cu o festivitate de deschidere, în cadrul căreia toţi sportivii defilează în centrul stadionului. Apoi, in următoarele două săptămâni, se desfăşoară competiţiile a 28 de specialităţi diferite. Atleţii locuiesc în satul olimpic amenajat special pentru această ocazie, în apropierea stadionului. Stadionul olimpic este plin, mai ales la întrecerile mai importante, precum cea de 100 metri plat, urmărite la televizor de milioane de telespectatori din întreaga lume.

televizor de milioane de telespectatori din întreaga lume. Gimnaziu ( v e c h e a

Gimnaziu

( v e c h e a s a l ă d e s p
(
v
e
c
h
e
a
s
a
l
ă
d
e
s
p
o
r
t )