Sunteți pe pagina 1din 29

CALENDARUL SUFLETULUI

de Rudolf Steiner
Prefaţă la ediţia repetată din 1918

Cursul anului îşi are propria viaţă. Cu această viaţă sufletul uman îşi poate
dezvolta un sentiment-unison. În cazul în care sufletul se deschide
influenţelor, care vorbesc cu el atât de diferit de la săptămână la săptămână, el
va găsi percepţia corectă a lui însuşi. Astfel sufletul va simţi forţele, în
creştere interioară, care îl vor întări. El va observa că aceste forţe interne vor
să fie trezite – trezite prin abilitatea sufletului de a participa la mersul
semnificativ al lumii, aşa cum vieţuieşte el în ritmurile timpului. Astfel
sufletul devine pe deplin conştient de delicatele dar vitalele fire ale vieţii care
există între el însuşi şi lumea în care el a fost născut.

În acest calendar fiecărei săptămâni îi este prescrisă câte o strofă. Aceasta va


permite sufletului să participe activ în devenirea vieţii anului aşa cum ea se
desfăşoară de la săptămână la săptămână. Fiecare strofă ar trebui să răsune în
suflet odată cu unirea lui cu viaţa anului. Un sentiment sănătos de "co-uniune"
cu mersul naturii, şi derivata "regăsire de sine" se intenţionează aici, în
convingerea că sentimentul-unison cu mersul lumii, după cum este dezvăluit
în aceste strofe, este ceva de care sufletul îi este dor când se înţelege pe sine
cu adevărat.

Rudolf Steiner
1918
Remarcile traducătorului versiunii de față

Cele de mai jos sunt 52 de dispoziţii – săptămânale, i.e. pentru fiecare


săptămână a anului, durând din Duminică până Sâmbătă. Prima săptămână
este cea care începe cu Duminica de Paşte. Astfel, fiecare an va avea un alt
început şi sfârșit. Datele incluse înaintea fiecărei săptămâni în versiunea de
faţă coincid cu datarea zilelor în anul 33/34 a erei noastre.

Înveşmântarea strofelor în versiunea de față este comodă. Strofele pot deveni


dispoziţii ce vor pune în armonie veritabilă Omul şi Universul.

Andrei Onea
9 Martie 2012
Săptămâna 1
/5 - 11 Aprilie, Dispoziţie de Paşte/

Când Soarele din cosmice întinderi


Simţirii omeneşti îi glăsuieşte
Şi din adânc de suflet bucuria
Luminii-n contemplare se uneşte,
Atunci pornesc din învelişul sinei
Gândiri în depărtările de spaţiu
Şi leagă într-o strânsă încleştare
Pe om şi Duh în unică suflare.

Săptămâna 2
/12 - 18 Aprilie/

În cele ale lumii de afară


Gândirea-şi pierde propria-i putere;
A spiritului lumi acum găsesc
Din nou vlăstarul său cel omenesc,
Cel care al său germen – chiar în ele,
Dar rodul sufletesc – abia în sine
Va trebui cu timpul să găsească.
Săptămâna 3
/19 Aprilie - 25 Aprilie/

Vorbeşte către Univers,


Uitându-se pe sine
Şi amintindu-şi de-unde-a mers,
Crescândul eu din mine:
În tine, descotoşmănat
De-a mele părţi anume,
Pătrund ce sunt cu-adevărat.

Săptămâna 4
/26 Aprilie - 2 Mai/

Eu simt fiinţa-mi până-n miezu-i –


Vorbeşte simţământu-mi care
În lumea ce-i scăldată-n soare
Cu lucii valuri se uneşte;
El vrea să-i dăruie gândirii
Căldură întru limpezime,
Voind pe om şi-ntreaga lume
Să-i lege-n strânsă uniune.
Săptămâna 5
/3 - 9 Mai/

Țâșnind din adâncimi spirituale,


Țesând cu spor în larguri spaţiale,
Dezvăluie lumina a zeilor lucrare;
A sufletului fire apare-n ea
Lărgită cosmic
Şi eliberată
De strâmta închistare personală.

Săptămâna 6
/10 - 16 Mai/

Debarasat de-ngusta limitare


Eu sunt şi mă găsesc pe mine însumi
Drept cosmică-anumită revelare
În forţele de timp şi spaţiale;
El – cosmosul – mi-arată pretutindeni
Ca arhetip al lumilor divine
Tot adevărul proprie-mi imagini.
Săptămâna 7
/17 Mai - 23 Mai/

Chiar sinele îmi poate evada


De cosmica lumină-atras puternic.
Tu, presimţire, ferm cu forţa ta
În drepturile tale intră grabnic,
Preia tu locul forţelor gândirii,
Ce-n lumi strălucitoare a simţirii
Ar vrea pe sine însăşi să se piardă.

Săptămâna 8
/24 - 30 Mai/

Îmi cresc sporit puterile simţirii


Unită cu a îngerilor muncă,
Ea îmi deprimă forţele gândirii
Adânc până la tulbure visare.
De-ar fi ca o divină entitate
Să vrea cu al meu suflet să se-unească,
Ar trebui gândirea-mi omenească
Atunci s-adaste-n stare de visare.
Săptămâna 9
/31 Mai - 6 Iunie/

Când uit de separarea voii mele,


Căldura lumii - vestitoarea verii -
Îmi umple-n duh şi suflet fiinţarea;
Ca în lumină să mă pierd –
Mă-ndrumă-al spiritului văz,
Iar presimţirea îmi vesti:
Te pierde spre a te găsi.

Săptămâna 10
/7 - 13 Iunie/

Spre înalturile verii


Se ridică Soare-luce;
Şi simţirea mi se duce
Spre întinderile zării.
Îmi tresaltă presimţirea,
Înăuntru surd vesteşte:
Tu odată-i înţelege –
Te-a trăit Dumnezeirea.
Săptămâna 11
/14 - 20 Iunie/

’N-această oră însorită


Să-ncapi o veste îţi revine:
Frumosul cosmic când l-admiri
În tine însuţi viu să simţi:
Se poate pierde eul-om
Ca să renască-n eul-cosmic.

Săptămâna 12
/21 - 27 Iunie, Dispoziţie de Sînziene / Ioaneică/

A luminii frumoasă lucire


Mă împinge din hău sufletesc
Forţa vieţii - divină - din mine
Spre zbor cosmic s-o dau, s-o dezleg;
Să mă las de ce zace în mine
Şi cu-ncredere să-mi caut sinea
În lumina, căldura din cer.
Săptămâna 13
/28 Iunie - 4 Iulie/

Fiind în înălţimile simţirii


Simt cum mi se aprinde în adâncuri
Din văpăiate lumi spirituale
Al îngerilor glas de adevăr:
În spirit presimţind să cercetezi
Şi înrudit cu el să te găseşti.

Săptămâna 14
/5 - 11 Iulie/

Dedat descoperirilor din simţuri


Pierdui imboldul proprie-mi fiinţe,
Părea visarea ce dormea în gânduri
Că vrea să-mi fure sinea, ameţind-o,
Dar iată trezitor se-apropie de mine
Prin simţuri revelată cosmica gândire.
Săptămâna 15
/12 - 18 Iulie/

Eu simt de parcă este fermecată


În arătarea lumii a duhului lucrare:
Într-a simţirii ceaţă ea
Mi-a-nvăluit fiinţa mea
Spre-a-mi dărui puterea –
Pe care să şi-o dea e-inapt
În limitele sale eu-mi este.

Săptămâna 16
/19 - 25 Iulie/

S-adăpostesc lăuntric al spiritului dar


Mă-ndeamnă cu putere presimţirea,
Maturizatul har din cer primit în dar
În suflet să se coacă
Şi să-ntărească sinea-mi.
Săptămâna 17
/26 Iulie - 1 August/

Îmi glăsuieşte Cosmicul Cuvânt,


Pe Care prin a simţurilor porţi
Mi s-a îngăduit să-L port spre suflet:
Îţi umple adâncimile de spirit
Cu ale mele cosmice întinderi
Spre-a mă găsi cândva pe Mine-n tine.

Săptămâna 18
/2 - 8 August/

Putea-voi oare sufletul extinde,


Ca el să fie apt să se unească
Cu-a Cosmicului Verb sămânţă-n mine?
Nevoie simt cea forţă de-a găsi
Cari sufletulu-mi formă-aşa să-i dea
Ce haină demnă duhului să fie.
Săptămâna 19
/9 - 15 August/

Ce-am primit de curând în mod tainic


Să cuprind cu a mea amintire –
Asta trudei de-acum rost să-mi fie;
Crescând, aceasta forţe proprii
În mine însumi va trezi
Şi m-a reda pe mine mie.

Săptămâna 20
/16 - 22 August/

Aşa îmi simt acum fiinţa –


Departe de a lumii viaţă
În sine însăşi s-ar fi stins
Şi construind doar pe-al său sol
S-ar hărăzi pe sine morţii.
Săptămâna 21
/23 - 29 August/

Eu simt cum forţă nouă-n mine creşte


Vigoarea-i mă re-ntoarce-n mine însumi;
Eu simt cum prinde germenul putere
Şi, plină de lumină, presimţirea
Țesând intern la-nvigorarea sinei.

Săptămâna 22
/30 August - 5 Septembrie/

Lumina din întinderi spaţiale


Înuntru-mi îşi continuă ardoarea:
Devine ea lumină sufletească
Şi luce-ntr-adâncimi spirituale
Ca naştere să dea la roade-anume
Ce sinea mea din sinea-universală
S-o coacă într-a timpului lucrare.
Săptămâna 23
/6 - 12 Septembrie/

Acum automnal se-atenuează


Al simţurilor stimul spre senzaţii;
Pătrund într-a luminii claritate
Opace-surde văluri ale ceţii.
Contemplu într-a spaţiului întinderi
A lumii automnală somnolenţă;
Pe sine însăşi vara
Mi s-a predat în dar.

Săptămâna 24
/13 - 19 Septembrie/

Creându-se pe sine-n permanenţă,


Fiinţa sufletească se percepe;
Al lumii duh, strădaniei loial,
Renaşte în cunoaşterea de sine;
Din-ntunecimi de suflet el creează
De sine sentiment – fruct al voinţei.
Săptămâna 25
/20 - 26 Septembrie/

Îngăduit îmi este acum să-mi aparţin


Şi strălucind lumină internă să înşir
Spre-ntunecimi de spaţiu, spre-ntunecimi de timp.
Natura-n mod firesc ne-mbie către somn,
Dar sufletul adânc în sine să vegheze
Şi-aşa veghind să poarte a soarelui văpăi
În recile şi seci talazuri ale iernii.

Săptămâna 26
/27 Septembrie - 3 Octombrie, Dispoziţie Mihaelică/

Natură,-a ta maternă fiinţare


O port în sânul chiar al vrerii mele,
Şi-a melei vreri putere-nvăpăiată
A duhulu-mi imbolduri le-oţeleşte
De sine sentiment pentru a naşte
Ca el pe mine-n mine să mă poarte.
Săptămâna 27
/4 - 10 Octombrie/

Pătrunderea-n adâncul fiinţări-mi


Trezeşte-un dor ce-i plin de presimţire:
Prin auto-observare m-oi găsi
Fiind ca o sămânţă, dar al verii,
Ce încălzindu-se trăieşte-n toiul toamnei
Şi forţa sufletească mi-o-ntăreşte.

Săptămâna 28
/11 - 17 Octombrie/

Eu pot, fiind lăuntric din nou învigorat,


Al proprie-mi fiinţe să-i simt întregul larg
Şi, de putere plin, iradieri de gânduri
Din forţa însorită a sufletului meu
S-le-ndrept spre dezlegarea tainei vieţii
Şi să-mplinesc dorinţe care poate
Deja-şi vedeau speranţa cu-aripile lăsate.
Săptămâna 29
/18 - 24 Octombrie/

Eu însumi lumina gândirii


S-aprind cu vigoare-n lăuntru
Şi celor trăite să dau tălmăcire
Din matca puterii a duhului lumii –
Îmi e moştenirea a verii trecute,
E liniştea toamnei şi-a iernii speranţă.

Săptămâna 30
/25 - 31 Octombrie/

În razele solare sufleteşti


S-arată-ale gândirii fructe coapte;
Spre siguranţa conştientă-a sinei
Simţirea-ntreagă se transfigurează.
De bucurie plin, eu pot simţi
Spirituală-a toamnei deşteptare:
Curând în mine iarna va trezi
A sufletului vară.
Săptămâna 31
/1 - 7 Noiembrie/

Lumina dintr-a duhului străfunduri


Solar ’n-afară tinde să țâșnească,
Devine forţă a voinţei vieţii
Şi luce într-a simţurilor umbră,
Ca forţe să dezlege ce-or să lase
Puterile creaţiei din suflet
În opera umană să se coacă.

Săptămâna 32
/8 - 14 Noiembrie/

Simt propria-mi putere cum dă roade


Şi întărindu-se mă dăruieşte lumii;
Simt propria-mi fiinţă cum prinde la putere
Să dobândesc sporit luciditate-anume
În împletirile urzirii vieţii.
Săptămâna 33
/15 - 21 Noiembrie/

Într-un sfârșit, aşa simt universul:


Că făr convieţuirea-mi sufletească,
În sine-ar fi doar rece, vidă viaţă;
Şi sec de forţa de manifestare,
De recreare nouă-n suflet,
În el doar moarte ar găsi.

Săptămâna 34
/22 - 28 Noiembrie/

Să simt misterios adânc în mine


Cum toate ce-s păstrate îndelung
Se-nvigorează-n simţul nou de sine:
Trezind, să toarne ele-înalte forţe
În acţiuni externe-a vieţii mele
Şi, devenind, mă-mprimă-n existenţă.
Săptămâna 35
/29 Noiembrie - 5 Decembrie/

Pot dreapta existenţă s-o cunosc


Încât ea reflectare să-şi găsească
În sufleteşti impulsuri creative?
Simt că mi-e dată-acum putere
Ca eul meu cu-a cosmicului Sine
Modest să altoiesc.

Săptămâna 36
/6 - 12 Decembrie/

În fiinţa-mi adânc glăsuieşte


Cu intenţie spre revelare
În mod tainic Cuvântul Ceresc:
Îmbibă ţintei muncii tale
Lumina mea spirituală
Spre-a te sacrifica prin Mine.
Săptămâna 37
/13 - 19 Decembrie/

În noaptea iernii lumii lumină-n duh s-aducă


S-avântă cu ardoare mea inimă acum
Ca germeni de lumină de suflet îmbibate
Să-nfigă rădăcini în temelia lumii
Şi Sacrul Verb răsune într-a simţirii beznă
Schimbând înfăţişarea a toate ce există.

Săptămâna 38
/20 - 26 Decembrie, Dispoziţie de Crăciun/

Eu simt acum că este de vrajă liberat


Copilul duh din adâncimi de suflet;
În multpreaclară-a inimii lumină
Cuvântul Cosmic Sfânt a generat
Cerescul fruct legat nădăjduirii,
Ce creşte jubilând spre-ndepărtate lumi
Dintr-a fiinţei mele divine temelii.
Săptămâna 39
/27 Decembrie - 2 Ianuarie/

Dedat spiritualei revelaţii


Primesc lumina cosmicei vieţi;
Puterea cugetării, mai lucidă,
Tărie prinde - mie să mă dea;
Şi trezitor din a gândirii forţă
De sine sentiment mi se desprinde.

Săptămâna 40
/3 - 9 Ianuarie/

Şi sunt eu-în-ale duhului adâncuri,


Atunci se umple-n temelii de suflet
Din inima chiar lumilor iubirii
A separării mele iluzie deşartă
Cu-nflăcărata forţă a Cosmicului Verb.
Săptămâna 41
/10 - 16 Ianuarie/

Puterea sufletească creativă


Ea tinde dintr-al inimii temei
Divine forţe-n viaţa omenească
Spre dreapta acţiune să-nvăpaie,
Spre a se afirma pe sine însăşi
În dragoste şi operă umană.

Săptămâna 42
/17 - 23 Ianuarie/

În această-ntunecată iarnă
Sufletul ardent se simte-impus
Să-şi aplice forţa înnăscută
Ca spre ţărmuri sumbre să fi’ dus,
Prin căldura inimii să simtă
Revelarea lumii senzitive.
Săptămâna 43
/24 - 30 Ianuarie/

În adâncimi tenebre ale iernii


Se-ncinge dreaptă-a duhului fiinţă;
Ea aparenţei lumii îi oferă
Din inimă puterile de-a fi;
Răceala lumii este dârz sfidată
De focul sufletesc chiar din lăuntru-mi.

Săptămâna 44
/31 Ianuarie - 6 Februarie/

Captând alura noilor senzaţii,


A sufletului claritate umple,
De naşterea în duh luând aminte,
Confuza devenire a lumii germinânde
Cu a gândirii mele voinţă creatoare.
Săptămâna 45
/7 - 13 Februarie/

Puterea cugetării creşte ferm


Cu naşterea în duh fiind unită.
Ea luminează-imboldul pal de simţuri
Spre-aduce claritate mai deplină.
Când abundenţa sufletului tinde
Cu-a lumii devenire să se-unească,
A simţurilor muncă trebui-va
Lucoarea cugetării să primească.

Săptămâna 46
/14 - 20 Februarie/

Ea, lumea, ameninţă complet să copleşească


Puterea intrinsecă a sufletului meu;
Acum apari în scenă tu ţinere de minte
Din adâncimi de spirit lumină tu să chemi
Şi întăreşte-mi văzul
Ce numai prin voinţă
Se poate ferm susţine.
Săptămâna 47
/21 - 27 Februarie/

De peste tot plăcerea devenirii


Apare, întețind a mele simţuri;
Găsească ea a mea gândire-n forţă
Formată de puterile divine
Cari vieţuiesc în mine cu tărie.

Săptămâna 48
/28 Februarie - 6 Martie/

În lumina ce din cosmice înalturi


Cu putere vrea în suflet să se verse
Cosmic cuget să îmbibe siguranță
Ca a sufletului taine să dezlege,
Ca, strângând mănunchi a razelor ei forţă,
Ea iubire să trezească-n noastre inimi.
Săptămâna 49
/7 - 13 Martie/

Eu simt puterea existenţei lumii -


Astfel vorbeşte claritatea minţii,
Rememorându-și creşterea în spirit
În cosmicele nopţi întunecate,
Şi-ntinde spre a lumii zi ce vine
Interne raze de nădejde pline.

Săptămâna 50
/14 - 20 Martie/

Îi spune eului uman,


În revelaţie robustă
Şi desfăcându-şi forţe proprii,
Plăcerea creşterii din lume:
Vărsând în tine viaţa-mi însăşi
Din vraja magică a ei
Ating eu scopul meu veridic.
Săptămâna 51
/21 - 27 Martie/

În mijlocul fiinţei omeneşti


Mulţimea de senzaţii se revarsă;
Al Cosmosului Duh se regăseşte
În oglindirea ochiului uman,
Ce energia sa din Duhul Cosmic
Va trebui din nou să şi-o creeze.

Săptămâna 52
/28 Martie - 3 Aprilie/

Când din esenţa temeliei sufleteşti


Se-ndreaptă spiritul spre lumile de-afară
Şi frumuseţea izvorăşte dinspre tot,
Din înălţimile cereşti atunci coboară
A vieţii forţă într-a omului substanţă
Şi ea uneşte cu putere-acţionând
Natura Duhului cu-a omului fiinţă.