Sunteți pe pagina 1din 13

Rezumat tez doctorat

Dezvoltarea economic influenat de absorbia,


monitorizarea i managementul fondurilor europene.

Cuprins

Cuprins........................................................................................................................................... 1
Lista abrevierilor ............................................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Lista figurilor ................................................................................................................................ 3
Lista graficelor .............................................................................................................................. 5
Lista tabelelor ................................................................................................................................ 6
Lista anexelor ................................................................................................................................ 8
Capitolul 1. Managementul proiectelor cu finanare european - Introducere, motivaia,
importana cercetrii n domeniu i recenzii de specialitate ..................................................... 8
1.1. Definirea problemei de cercetare .................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
1.2. Obiectivele cercetrii desfurate.....................................................................................8
1.3. Metodele i tehnicile de cercetare utilizate ..... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
1.4. Definirea i caracteristicile unui proiect.......... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
1.5. Structuri organizaionale ................................. Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Capitolul 2. Dezvoltarea economic regional - Sinteza literaturii de specialitate ........... 9
2.1. Definirea regiunii ............................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.
2.2. Definirea dezvoltrii regionale ........................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.
2.3. Legturi ntre dezvoltarea regional, descentralizare i cile de asigurare a autonomiei
locale ...................................................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.

Pagina 1 din 13
2.4. Managementul calitii n dezvoltarea regionalEroare! Marcaj n document nedefinit.
2.5. Implementarea unui model al managementului calitii la nivel regionalEroare! Marcaj
n document nedefinit.
2.6. Influena calitii n dezvoltarea regional ...... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Capitolul 3. Analiza distribuiei i absorbiei fondurilor europene n Regiunea 7 Centru
10
3.1. Departamente ale Comisiei Europene de la care au fost contractate fonduri europene n
perioada 2007-2013 ................................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.
3.2. Statistici generale mixte din EU27 .................. Eroare! Marcaj n document nedefinit.
n scopul realizrii unei analize comparative ntre situaia UE i cea a Romniei, s .. Eroare!
Marcaj n document nedefinit.
3.3. Programe Operaionale existente n Romnia n perioada 2007-2013Eroare! Marcaj n
document nedefinit.
3.4. Analiza contractelor cu finanare european din Regiunea 7 Centru i Romnia n perioada
2007-2013............................................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Capitolul 4. Strategia de dezvoltare Europa 2020 din perspectiva Romniei ................. 11
4.1. Dezvoltare durabil abordri conceptuale .... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
4.2. Analiza indicatorilor dezvoltrii durabile a strategiei Europa 2020 .. Eroare! Marcaj n
document nedefinit.
4.3. Analiza indicatorilor de dezvoltare durabil a Organizaiei Naiunilor Unite i a
Institutului Naional de Statistic pentru analiza corelaiei dintre indicatoriEroare! Marcaj n
document nedefinit.
Capitolul 5. Politica european de dezvoltare regional 2007-2013: Analiz a
influenelor avute n absorbia, monitorizarea si managementul fondurilor europene ....... 11
5.1. Dezvoltarea economic local i european influenat de Politica de Coeziune a Uniunii
Europene i Investiiile Strine Directe .................. Eroare! Marcaj n document nedefinit.
5.2. Politica de Coeziune a Uniunii Europene ....... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
5.3. Analiza Investiiilor Strine Directe ................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.
5.4. Dezvoltarea economic regional influenat de rata de absorbie a fondurilor europene
................................................................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.
5.5. Monitorizarea fondurilor europene ................. Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Capitolul 6. Metode cantitative pentru mbuntirea deciziilor de management n
implementarea fondurilor europene ......................................................................................... 11

Pagina 2 din 13
Capitolul 7. Impactul proiectelor cu finanare european asupra dezvoltrii regionale
din Regiunea 7 Centru analizat cu ajutorul Chestionarului Entiti publice din Regiunea
7 Centru 12
7.1. Studiu comparativ, analiza datelor i interpretarea rezultatului impactului proiectelor cu
finanare european asupra dezvoltrii regionale din Regiunea 7 Centru . Eroare! Marcaj n
document nedefinit.
7.2. Limitele cercetrii ........................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
7.3. Concluzii generale i perspective ale cercetrii viitoare .. Eroare! Marcaj n document
nedefinit.
Referine bibliografice ....................................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Site-uri web ............................................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.
Anexe ................................................................................... Eroare! Marcaj n document nedefinit.

Lista figurilor

Figura 1. Metodologia de cercetare utilizat n studiul empiric ............................ pagina 18

Figura 2. Model EFQM ............................................................................................. pagina 42

Figura 3. Model CAF ................................................................................................. pagina 43

Figura 4. Europa 2020 ............................................................................................... pagina 76

Figura 5. inte Europa 2020 ..................................................................................... pagina 78

Figura 6. Rata de ocupare pentru grupa de vrst 20-64 de ani, pe ri, 2008-2013 (%)

...................................................................................................................................... pagina 79

Figura 7. Rata de ocupare, pe regiuni NUTS II, 2013 (% din populaia cu vrste ntre 20 i
64 de ani) ................................................................................................................. pagina 81

Figura 8. Cheltuiala cu C&D din PIB (intensitatea C&D) pe ri, 2008-2013 (% din PIB)
...................................................................................................................................... pagina 82

Figura 9. Cheltuiala public cu C&D, pe regiuni NUTS II, 2011 (% din PIB) ........ pagina 84

Figura 10. Ponderea energiei electrice din surse regenerabile din totalul energiei consumate
pe ar, 2006 i 2012 (%)................................................................................................ pagina 86

Pagina 3 din 13
Figura 11. Emisiile de gaze cu efect de ser pe sectoare, EU-28, 1990, 2000, 2005 i 2012
(Echivalentul de CO2 n milioane de tone) ............................................................. pagina 87

Figura 12. Rata de prsire timpurie a sistemului educaional de ctre tineri, pe ar, 2008
i 2013 (% din populaia cu vrste cuprinse ntre 18 i 24 de ani cu un nivel educaional
preuniversitar) ................................... pagina 88

Figura 13. Educaia universitar obinut, pe ar, 2008 i 2013 (% din populaia cu vrste
cuprinse ntre 30 i 34 de ani, nivelele 5-6 ISCED) .............................. pagina 89

Figura 14. Dimensiuni ale dezvoltrii durabile ..................................................... pagina 93

Figura 15. Test AnoVa, SPSS, I.1. Bugetul total eligibil alocat (cu finanare european),
medie aritmetic per proiect (mil. RON), Romnia, I.2. Cheltuieli totale pentru activitatea
de cercetare dezvoltare ca % n PIB, Romnia .............................................. pagina 103

Figura 16. Test AnoVa, SPSS, I.1. Bugetul total eligibil alocat (cu finanare european),
medie aritmetic per proiect (mil. RON), Romnia, I.3. Rata de prsire timpurie a
sistemului educaional de ctre tineri, Romnia ............................................... pagina 104

Figura 17. Produsul Intern Brut / locuitor n 2012 ............................................... pagina 115

Figura 18. Diagrama logic a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene ........... pagina 121

Figura 19. Politica de Coeziune a Uniunii Europene ............................................ pagina 122

Figura 20. Procentul de absorbie a fondurilor alocate Statelor Membre de ctre Comisia
European ............................................................................................................ pagina 131

Figura 21. Creterea real a Produsului Intern Brut (2012 versus 2011), comparaie cu
media EU28 .............................................................................................................. pagina 132
Figura 22. Progresul implementrii fondurilor europene n Romnia n 2007-2012 (n %)
.................................................................................................................................... pagina 137

Pagina 4 din 13
Lista graficelor

Graficul 1. Tematica programelor europene pentru Romnia ............................. pagina 51

Graficul 2. Ponderea pe sexe a categoriilor de egalitate de gen n Uniunea European


..................................................................................................................................... pagina 54

Graficul 3. Ponderea pe sexe a categoriilor de egalitate de gen n Romnia .......... pagina 55

Graficul 4. Ponderea pe sexe, n Romnia i EU27, a nvrii pe parcursul vieii


...................................................................................................................................... pagina 56

Graficul 5. Contractri proiecte, Regiunea 7 Centru, perioada 2007-2013 .......... pagina 69


Graficul 6. I.1. 1. Bugetul total eligibil alocat (cu finanare european), medie aritmetic per
proiect (milioane RON), Regiunea 7 Centru ......................................................... pagina 97

Graficul 7. I.1. Bugetul total eligibil alocat (cu finanare european), medie aritmetic per
proiect (milioane RON), Romnia ........................................................................ pagina 98

Graficul 8. Rata de prsire timpurie a sistemului educaional de ctre tineri, Romnia


.................................................................................................................................. pagina 100

Graficul 9. Cheltuieli totale pentru activitatea de cercetare dezvoltare ca % n PIB,


Romnia ................................................................................................................... pagina 102

Graficul 10. Produsul Intern Brut pe locuitor n UE27 i Romnia .................... pagina 118

Graficul 11. Rata de cretere a Produsului Intern Brut, Romnia, n EUR ....... pagina 119

Pagina 5 din 13
Graficul 12. Numrul de companii cu acionari strini, n Romnia (1991-2012), pe regiuni
de dezvoltare ........................................................................................................ pagina 125

Graficul 13. Investiii Strine Directe (1991-2012), pe regiuni de dezvoltare (n mii EUR)

................................................................................................................................... pagina 126

Graficul 14. Numrul de proiecte contractate........................................................ pagina 154


Graficul 15. Bugetul total eligibil alocat n milioane RON ................................... pagina 156

Lista tabelelor

Tabel 1. Clasificarea NUTS ............................................................................................ pagina 29


Tabel 2. Clasificarea NUTS n Romnia ....................................................................... pagina 30

Tabel 3. Tematica programelor europene pentru Romnia ....................................... pagina 52

Tabel 4. Bugetul total eligibil alocat (cu finanare european), medie aritmetic per proiect
(milioane RON), Regiunea 7 Centru .................................................................... pagina 96

Tabel 5. Bugetul total eligibil alocat (cu finanare european), medie aritmetic per proiect
(milioane RON), Romnia ................................................................................... pagina 98

Tabel 6. Rata de prsire timpurie a sistemului educaional de ctre tineri, Romnia


.................................................................................................................................. pagina 99

Tabel 7. Cheltuieli totale pentru activitatea de cercetare dezvoltare ca % n PIB, Romnia


............................................................................................................................... pagina 101

Tabel 8. Analiza indicatorilor: "Bugetul total eligibil (proiecte contractate) - n miliarde


RON", "Sperana de via la natere", "Produsul Intern Brut / locuitor", "Cheltuielile
totale cu activiti de cercetare-dezvoltare ca % din PIB" ................................. pagina 105

Tabel 9. Test AnoVa, SPSS, I.7. "Bugetul total eligibil (proiecte contractate) - n miliarde
RON, Romnia", I.4." Sperana de via la natere, Romnia" ........................ pagina 107

Pagina 6 din 13
Tabel 10. Test AnoVa, SPSS, I.7. "Bugetul total eligibil (proiecte contractate) - n miliarde
RON, Romnia", I.5. "Produsul Intern Brut (PIB) / locuitor, Romnia"
................................................................................................................................... pagina 108

Tabel 11. Test AnoVa, SPSS, I.7. "Bugetul total eligibil (proiecte contractate) - n miliarde
RON, Romnia", I.6. "Cheltuielile totale cu activiti de cercetare-dezvoltare ca % din
PIB, Romnia" ................................................................................................... pagina 110

Tabel 12. Repartizarea pe regiuni de dezvoltare a soldului ISD la 31.12.2014 ....... pagina 127

Tabel 13. Investiii strine directe, Romnia, 2007-2014 ...................................... pagina 127

Tabel 14. Produs Intern Brut (RON), 2012-2016 (mld. lei) ...................................... pagina 129

Tabel 15. Implementarea fondurilor europene 2007-2012 ................................... pagina 135

Tabel 16. Conturi naionale i fondurilor europene 2007-2012 .......................... pagina 136

Tabel 17. Numrul de proiecte contractate, n perioada 2007-2013, n Regiunea 7 Centru


.................................................................................................................................... pagina 153

Tabel 18. Numrul de proiecte contractate, n perioada 2007-2013, n Romnia


................................................................................................................................... pagina 154

Tabel 19. Bugetul total eligibil alocat (milioane RON), n perioada 2007-2013, n Regiunea 7
Centru .................................................................................................................. pagina 155

Tabel 20. Bugetul total eligibil alocat (milioane RON), n perioada 2007-2013, n Romnia
.............................................................................................................................. pagina 155

Tabel 21. Bugetul total eligibil alocat, media aritmetic per proiect (milioane RON)
.................................................................................................................................... pagina 157

Tabel 22. Coeficientul de asimetrie a lui Pearson ...................................................... pagina 158

Pagina 7 din 13
Lista anexelor

Anexa 1. Chestionar privind impactul proiectelor cu finanare european asupra


dezvoltrii regionale ................................................................................................ pagina 194

Capitolul 1. Managementul proiectelor cu finanare european - Introducere,


motivaia, importana cercetrii n domeniu i recenzii de specialitate

Cercetarea este un proces activ i sistematic pentru a descoperi, interpreta i revizui


fapte, evenimente, comportamente i teorii, dezvoltnd aplicaiile practice cu ajutorul unor astfel
de fapte i legi. Cercetarea tiinific reprezint pilonul principal al dezvoltrii socio-economice.

Pagina 8 din 13
Obiectivele cercetrii desfurate

Obiectivul general urmrit n prezenta lucrare este studiul complex, la nivel


macroeconomic al managementului fondurilor europene, n ncercarea de evideniere a
importanei acestora n dezvoltarea economic regional durabil. Studiul de caz abordeaz
situaia Romniei i Regiunii 7 Centru, pentru perioada de finanare 2007-2013, urmrind
identificarea unor soluii viabile pentru dezvoltarea gradului de absorbie i mbuntirea
condiiilor de implementare.

Scopul studiului empiric este reprezentat de identificarea aspectelor pozitive ale


managementului proiectelor derulate prin fonduri europene nerambursabile i identificarea unor
posibile soluii de aplicare ale acestora pentru a se facilita dezvoltarea economic regional.

Obiectivele specifice urmrite prin acest studiu empiric sunt reprezentate de:

Delimitarea stadiului cunoaterii n domeniul studiat i definirea propriei viziuni


asupra conceptelor actuale;
Identificarea metodelor, analizelor i efectelor implementrii politicilor regionale
legate de, utilizarea fondurilor europene;
Analiza opiniilor managerilor de proiect din entitile publice care au accesat fonduri
europene i implementat proiecte aferente perioadei 2007-2013;
Gsirea unor soluii viabile pentru durabilitatea dezvoltrii economiei regionale
printr-un management contient, eficient i implicat al proiectelor finanate din
fonduri europene.

Capitolul 2. Dezvoltarea economic regional - Sinteza literaturii de specialitate

Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene l reprezint dezvoltarea


regional. Denumit i Politica de Coeziune Economic i Social, a fost definit pentru prima
dat n Tratatul Comunitilor Europene astfel: coeziunea este necesar pentru promovarea
dezvoltrii armonioase generale, obiectivul global constnd n reducerea disparitilor existente
Pagina 9 din 13
ntre nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni i a rmnerii n urm a regiunilor mai puin
dezvoltate.

Regiunea ca unitate intermediar administrativ-teritorial, situat la nivelul urmtor


statului i deasupra altor diviziuni (provincii, departamente, districte) are raporturi directe cu
statul. Conform principiului subsidiaritii, statul deleag o parte din competenele sale
regiunilor. Acest transfer de competene nu trebuie privit ca o diminuare a autoritii acestuia, ci
ca o consolidare a statului de drept i a democraiei.

Calitatea este totalitatea de proprieti i caracteristici ale unui produs sau serviciu care i
confer acestuia aptitudinea de a satisface necesitile exprimate sau implicite.

Capitolul 3. Analiza distribuiei i absorbiei fondurilor europene n Regiunea 7


Centru

Prin analiza de mai jos mi-am propus identificarea att a zonelor cu un grad redus de
absorbie a fondurilor europene, dar mai ales a modalitilor de mbuntire a absorbiei prin
metodologii de management.

Au fost selectate din totalitatea contractelor de finanare, asumate de Ministerul


Fondurilor Europene, cele la care am avut acces la informaiile complete (99%), din Regiunea 7
Centru, semnate n perioada de implementare 2007-2013 (au fost analizate inclusiv proiectele
care au fost contractate n perioada menionat i s-au aflat n curs de derulare, pn n mai
2014).

Din totalul de informaii culese de la 11.973 contracte de finanare existente pe site-ul


Ministerului Fondurilor Europene, 1.636 sunt localizate n Regiunea 7 Centru, iar din total, doar
12% provin din mediul rural. Ca o prim constatare, sesizm existena unei discrepane destul de
mare legate de localizare (mediul urban sau rural), avnd n vedere faptul c (potrivit ultimelor
date statistice) peste 45% din populaia Romniei locuiete n zone rurale.

Bugetul eligibil pentru contractele analizate a reprezentat 78,6% din bugetul total alocat
pe perioada 2007-2013 inclusiv, dar analiza raportrilor efectuate arat un procent mult mai

Pagina 10 din 13
sczut ceea ce ridic un semn de ntrebare n privina obiectivitii raportrilor, de ce este acest
proces ntrziat sau blocat.

Rezultatele acestei analize ne-au condus la ideea aplicrii unui chestionar adresat
entitilor publice care acceseaz fonduri europene. Scopul declarat al acestui demers l
reprezint mbuntirea gradului de contractare, implementare, decontare i rambursare a
proiectelor cu finanare extern, prin metodologii de management.

Din analiza Contractelor de rambursare pe aceast perioad de implementare 2007-2013


din Regiunea 7 Centru a reieit faptul c din totalul de 41.715 de contracte de rambursri, numai
un numr de 4.680 sunt din Regiunea 7 Centru, adic 11,2% din totalul rambursrilor.

Capitolul 4. Strategia de dezvoltare Europa 2020 din perspectiva Romniei

Europa 2020 reprezint strategia Uniunii Europene (UE) de cretere economic pentru
urmtorii ani. ntr-o lume aflat n permanent schimbare, UE dorete s devin o economie
inteligent, durabil i favorabil incluziunii. Aceste trei prioriti se sprijin reciproc i sunt n
msur s ajute UE i Statele Membre (SM) s obin un nivel ridicat de ocupare a forei de
munc, de productivitate i de coeziune social.

Capitolul 5. Politica european de dezvoltare regional 2007-2013: Analiz a


influenelor avute n absorbia, monitorizarea si managementul fondurilor europene

Politica de dezvoltare regional reprezint ansamblul de msuri pe care autoritile


guvernamentale centrale le iau n favoarea dezvoltrii socio-economice a regiunilor defavorizate.

Principiile de dezvoltare regional la nivelul Uniunii Europene, au fost stabilite nc din


1957 odat cu semnarea Tratatului de la Roma, care a pus bazele Comunitii Economice
Europene (CEE), dar obiectivele i instrumentele specifice au suferit modificri notabile,
evolund considerabil n timp. Per ansamblu s-a simit nevoia de consolidare a economiei

Pagina 11 din 13
statelor membre i de a reduce disparitile dintre acestea, asigurnd o dezvoltare armonioas,
reducnd decalajul existent.

Capitolul 6. Metode cantitative pentru mbuntirea deciziilor de management n


implementarea fondurilor europene

Acest capitol exploreaz influena avut de managementul fondurilor europene asupra


dezvoltrii economice printr-o analiz a numrului de proiecte de finanare care au fost
contractate i bugetul total eligibil alocat n Regiunea 7 Centru, comparate cu cele ale Romniei,
incluse n cele 7 Programe Operaionale i 2 Mecanisme Financiare n perioada 2007-2013,
lund n considerare diferite metode cantitative pentru a susine dezvoltarea deciziilor de
management n implementarea fondurilor europene.

n baza abordrilor teoretice analizate rezult c pentru o eficientizare a absorbiei


fondurilor comunitare este necesar o mbuntire a managementului proiectelor prin luarea de
msuri n acest sens. Propunem mai jos trei direcii pe care le considerm prioritare n abordarea
managementului proiectelor:
- eficientizarea i accelerarea utilizrii asistenei tehnice;
- deblocarea pe baza unei analize extinse a sumelor imobilizate n proiectele nefezabile;

- dezvoltarea capacitii administrative la nivelul autoritilor publice beneficiare ale


fondurilor europene.

Capitolul 7. Impactul proiectelor cu finanare european asupra dezvoltrii


regionale din Regiunea 7 Centru analizat cu ajutorul Chestionarului Entiti publice din
Regiunea 7 Centru

Chestionarul reprezint o tehnic i, corespunztor, un instrument de investigare constnd


dintr-un ansamblu de ntrebri scrise i, eventual, imagini grafice, ordonate logic i psihologic,

Pagina 12 din 13
care, prin administrarea de ctre operatorii de anchet sau prin autoadministrare, determin din
partea persoanelor anchetate rspunsuri ce urmeaz a fi nregistrate n scris. (Chelcea, 2001)

Pagina 13 din 13

S-ar putea să vă placă și