Sunteți pe pagina 1din 11

OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT

EVALUAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL,


N ADMINISTRAIA PUBLIC LOCAL
CONF. CU OMFP NR. 946/2005 PRIVIND CODUL CONTROLULUI INTERN, REPUBLICAT

Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
1. Organizarea procesului privind 1.1. Verificarea constituirii Comisiei de
implementarea sistemului de control monitorizare, coordonare i ndrumare
intern/managerial metodologic a implementrii i/sau
(cf. art. 2, al. 1 i art. 3 al. 1, al OMFP dezvoltrii sistemului de control
946/2005, rep.) intern/managerial (SCM), a existenei actului
de decizie intern, emis de conducerea entitii
publice i actualizarea acestuia.
1.2. Analiza componenei Comisiei de
monitorizare (CM), a atribuiilor i a activitilor
acesteia, n funcie de volumul i complexitatea
activitilor entitii publice.
1.3. Examinarea modului de organizare i de
lucru al Comisiei de monitorizare i a participrii
la comisie pe baza Registrului de procese-
verbale al Comisiei de monitorizare.
1.4. Aprecieri i recomandri referitoare la
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
pertinena activitilor de monitorizare,
coordonare i ndrumare metodologic
desfurate de CM.
2. Analiza elaborrii i dezvoltrii 2.1. Verificarea elaborrii i aprobrii
Programului de dezvoltare a sistemului Programului de dezvoltare a sistemului de
de control intern/ managerial - la data control intern/managerial.
de 30.06.2012 2.2. Analiza completitudinii i actualitii
(cf. art. 2, al. 2 i 3, al OMFP 946/2005, Programului SCM, cu structura: obiective,
rep.) activiti, responsabiliti, termene i a alte
componente ale msurilor respective.
Se va urmri dac aciunilor de
perfecionare profesional, att pentru personalul
de conducere, ct i pentru cel de execuie sunt
evideniate distinct n program, precum i dac
Programele SCM elaborate la nivelul entitilor
subordonate au fost transmise la entitile
ierarhic superioare, n termenele stabilite de
aceste entiti.
2.3. Analiza stadiului implementrii Programului
SCM, pe baza documentului Situaia
centralizatoare, trimestrial la data de
30.06.2012, realizat n conf. cu Anexa 3,
2/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
Capitolul I din OMFP nr. 946/2005, republicat,
care reprezint anex la Raportul de audit intern.
Rezultatele privind elaborarea Programului
SCM se vor sintetiza n Anexa A, care reprezint
anex la Raportul de audit intern.
2.4. Aprecieri i recomandri cu privire la modul
de elaborare i dezvoltare a Programului SCM.

3/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
3. Implementarea 3.1. Analiza 3.1.1. Urmrirea existenei unui document
sistemului de obiectivelor entitii formalizat pentru definirea misiunii entitii
control publice - Strategia dezvoltrii, Planul strategic.
intern/manageria 3.1.2. Existena Listei obiectivelor generale i
l (SCM) la nivelul specifice ale entitii
entitilor 3.1.3. Examinarea concordanei dintre obiectivele
publice generale definite i misiunea entitii publice.
3.1.4. Analiza modului n care obiectivele
generale sunt transpuse n obiective specifice i
n rezultate preconizate a fi obinute pentru
fiecare activitate.
3.1.5. Analiza modului de definire a obiectivelor,
respectiv dac rspund pachetului de cerine
SMART (S specific; M msurabile i
verificabile; A necesare; R realiste; T cu
termen de realizare).
3.1.6. Examinarea modului n care au fost aduse
la cunotin personalului entitii obiectivele
generale i obiectivele specifice.

4/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
3.2. Stabilirea 3.2.1. Urmrirea existenei unui inventar al
activitilor/aciunilo activitilor i aciunilor pe structuri organizatorice
r ataate obiectivelor i pe total entitate Lista obiectivelor,
activitilor i aciunilor.
3.2.2. Examinarea coerenei activitilor ataate
obiectivelor i gradul n care activitile asigur
atingerea obiectivelor stabilite.
3.2.3. Analiza modului de stabilire a
responsabilitilor necesare realizrii activitilor
(ROF, fie post).
3.2.4. Analiza modalitilor prin care sunt
asigurate resursele necesare desfurrii
activitilor inventariate i realizrii obiectivelor
entitii - Analiza bugetului aprobat.

3.3. Stabilirea 3.3.1. Analiza stabilirii i definirii de ctre


indicatorilor de entitatea public a indicatorilor de performan
performan asociai obiectivelor i activitilor.
3.3.2. Aprecierea caracterului adecvat al acestor
indicatori i a modului n care ei asigur
msurarea corect i complet a ndeplinirii
obiectivelor fixate.
5/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
3.4. Gestionarea 3.4.1. Evaluarea modului de organizare a
riscurilor la nivelul procesului de gestionare a riscurilor la nivelul
entitii entitii publice Registrele de riscuri
3.4.2. Existena i analiza deciziilor pentru
stabilirea responsabililor Echipelor de
Gestionare a Riscurilor (EGR) i a activitii
EGR.
3.4.3. Analiza modului n care au fost identificate
riscurile asociate activitilor, evaluate, tratate i a
adecvrii instrumentelor de control implementate,
n vederea meninerii riscurilor n limitele
acceptabile - Examinarea Registrului proceselor-
verbale ale EGR.

3.4.4. Examinarea conducerii Registrului


riscurilor la nivelul structurilor organizatorice i
la nivelul entitii i actualizarea acestora pe baza
analizei proceselor-verbale ale edinelor EGR.
3.4.5. Examinarea Situaiei privind analiza
managementului riscurilor la nivelul entitii,
Anexa B.

6/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
3.5. Analiza modului 3.5.1. Analiza activitilor procedurabile,
de elaborare a codificarea, numrul procedurilor formalizate i
procedurilor ponderea n total activiti procedurabile.
formalizate pentru 3.5.2. Examinarea activitilor neprocedurabile,
activitile dac exist.
identificate 3.5.3. Examinarea respectrii conformitii, a
formei i modelului standard de procedur
prevzut de Anexa 2 Procedura operaional,
OMFP nr. 946/2005, republicat, respectiv:
sunt formalizate pe suport de hrtie i/sau
electronic;
sunt specifice activitii procedurate;
sunt actualizate periodic, n funcie de
modificrile intervenite;
sunt aduse la cunotina personalului i a
celorlali factori interesai.
3.5.4. Examinarea activitii de avizare i
aprobare a procedurilor elaborate.
3.5.4. Examinarea modului de cunoatere i
aplicare a procedurilor de lucru formalizate de
ctre personal.
3.5.5. Analiza cauzelor care au condus la
neelaborarea n cadrul termenelor prevzute a
7/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
4 Implementarea standardelor de control 4.1. Evaluarea stadiului de implementare a
intern/managerial Standardelor de control intern/managerial la data
de 30.06.2012, prevzute de OMFP nr. 946/2005,
republicat, la nivelul compartimentelor
funcionale, pe baza Chestionarului de
autoevaluare, prevzut n Anexa 4.1., OMFP nr.
946/2005, republicat, precum i prin examinri
directe la nivelul structurilor funcionale, care
reprezint anex la Raportul de audit intern.

4.2. Stadiul implementrii celor 25 de


standarde de control intern/managerial la
30.06.2012 se va urmri i la nivel de entitate
public. Analiza i constatrile cu privire la
implementarea acestora, se vor realiza pentru
fiecare standard n parte i se vor centraliza n
Situaia sintetic a rezultatelor evalurii, dup
modelul din Anexa 4.2., OMFP nr. 946/2005,
republicat.

4.3. Analiza cauzelor care au condus la


neimplementarea standardelor de control
8/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
intern/managerial i formularea de recomandri
viznd mbuntirea acestui proces n perioada
urmtoare.
Rezultatele analizei stadiului neimplementrii
SCM se prezint n Anexa D , care reprezint
anex la Raportul de audit intern.

5. ntocmirea raportrilor trimestriale i 5.1. Verificarea conformitii datelor coninute de


anual cu privire la implementarea raportrile trimestriale cu privire la stadiul
sistemului de control intern/managerial implementrii SCM, transmise entitilor publice
ierarhic superioare.

5.2. Verificarea transmiterii raportrilor


trimestriale entitilor publice ierarhic superioare,
cu respectarea formatelor standard i a
termenelor de raportare Situaia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul I din OMFP
nr. 945/2006, republicat.

9/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
5.3. Verificarea conformitii datelor coninute de
raportrile anuale cu privire la stadiul
implementrii SCM.

5.4. Verificarea ntocmirii i aprobrii anuale a


Stadiul implementrii SCM, conform rezultatelor
autoevalurii, n conformitate cu Situaia
centralizatoare, Anexa 3, Capitolul II din
OMFP nr. 945/2006, republicat.

5.5. Verificarea atarii Raportului asupra


sistemului de control intern/managerial la
situaiile financiare anuale, cu respectarea
formatului standard Anexa 4.3. din OMFP nr.
945/2006, republicat.

n finalul Raportului de audit intern se va exprima o opinie cu privire la stadiul i


perspectivele procesului de implementare i dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial n entitatea public care se va fundamenta pe cel puin pe urmtoarele
aspecte:
a. eficiena activitii desfurate de Comisia de monitorizare;
b. eficacitatea msurilor de implementare a Programului SCM i dificultile ntmpinate
10/11
Nr.
Obiective Sub-obiective Activiti
crt.
0 1 2
c. caracterul actual al obiectivelor i activitilor entitii i nivelul de adecvare al acestora;
d. gradul de adecvare al indicatorilor de performan asociai obiectivelor;
e. eficacitatea gestionrii riscurilor prin RR i dificultile ntmpinate;
f. nivelul de realizare al procedurilor i greutile neimplementrii sau implementrii cu
ntrziere al acestora;
g. aprecierea nivelului de implementare al SCM n entitate.

Not:
Toate activitile prezentate vor fi evaluate prin utilizarea de eantioane adecvate
pentru formularea constatrilor.
Raportul de audit intern va cuprinde ca anexe cel puin documentele menionate n acest
program.

Director , ef serviciu,

11/11