Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE

CESIUNE DE PRI SOCIALE

S.C. .................................................
nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului
al .................................... sub nr. ...................

ntre subsemnaii:
1. (numele i prenumele) .......................................................... cetean .........................................
nscut la data de ............................., n ................................ str. ................................... nr. ........,
bloc ........., scara ............., etaj ..........., ap. .........., sector/jude ............ sex .............. starea
civil .........................., posesorul ............................. seria ............. nr. .........................., eliberat
de ............................... la data de ...................., cod numeric personal ........................., n calitate de
cedent, i
2. (numele i prenumele) .......................................................... cetean .......................................
nscut la data de ..........................., n ................................. str. .................................................
nr. ........, bloc ........., scara ............, etaj ..........., ap. .........., sector/jude ............. sex ...............
starea civil ........................., posesorul ............................. seria .............. nr. ...........................,
eliberat de ........................... la data de ........................, cod numeric personal .........................., n
calitate de cesionar,
sau
2. S.C. ............................................................................., cu sediul n ...........................................,
str. ............................................ nr. ..........., bloc ............., scara ........., etaj ..........., ap. ...........,
sector/jude ............................................................................. nmatriculat la Oficiul Registrului
Comerului ............................................................ sub nr. ................/..................../.....................
din ......................, prin reprezentant (numele i prenumele) ........................................................
domiciliat n ...................................., str. ................................................. nr. ..........., bloc ..........,
etaj ........., scara ..........., ap. .........., sector/jude, n calitate de cesionar, a intervenit prezentul
contract de cesiune de pri sociale, n urmtoarele condiii: Eu ................................. cedez
lui ......................................../S.C. prin reprezentant, .................. pri sociale n valoare nominal
de ..................... lei fiecare, nsumnd ..................................... lei pe care le dein
la ......................................., aport n numerar i declar, totodat, c am primit de la cesionar
contravaloarea prilor sociale cedate astzi, data autentificrii prezentului contract. Ca urmare a
acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ...................................... nceteaz i nu mai am nici
o pretenie, de nici o natur, fa de aceast societate comercial.
Eu ...................................................................... primesc de la ....................................................
cele ................................. pri sociale n valoare nominal de ................................... lei fiecare,
nsumnd ................................ lei pe care le deine la .................................... pltindu-i acestuia
contravaloarea prilor sociale cedate, astzi, data autentificrii prezentului contract
sau
S.C. ........................................................, prin reprezentant, primete de la ................................
cele .............................. pri sociale n valoare nominal de ..................... lei fiecare,
nsumnd ................................ lei pe care le deine la S.C. ............................................ pltindu-i
acestuia contravaloarea prilor sociale cedate, astzi, data autentificrii prezentului contract.
Cesiunea prilor sociale s-a fcut n baza hotrrii Adunrii generale a asociailor din ........... .
Redactat i editat n ......................... exemplare la ........................ .
S-au eliberat ....................... exemplare.

CEDENT

CESIONAR

S-ar putea să vă placă și