Sunteți pe pagina 1din 40

La sfarsitul anului 2005, conducerea unei unitati de invatamant ia in

considerare doua solutii de obtinere a unor venituri suplimentare:


a.inchirierea a 10 din salile sale de curs;
b. organizarea unor cursuri de pregatire profesionala.

a.Inchirierea salilor de curs. Conducerea unitatii de invatamant a luat


legatura cu o agentie de formare profesionala, care doreste sa inchirieze mai
multe sali de curs si care a prezentat urmatoarea oferta:
-contractul de inchiriere va fi incheiat pentru o perioada de un an, cu
posibilitatea de prelungire in conditii similare;
-in fiecare sala vor fi instruiti cate 20 de cursanti, cate 4 ore pe zi si cate 7
zile pe saptamana;
-pretul pentru folosirea, timp de o ora, a unei sali de curs va reprezenta suma
de 1,5 euro.
Conducerea unitatii de invatamant apreciaza ca ar fi posibil ca, in cazul in
care se va incheia contractul cu agentia de formare profesionala, inchirierea
salilor de curs sa se prelungeasca pentru cel putin trei ani.

b. Organizarea unor cursuri de pregatire profesionala. Conducerea


organizatiei s-a informat, in randul propriilor elevi si chestionand persoane
din afara unitatii de invatamant, asupra cererii pentru cursuri de pregatire
profesionala. Pe baza informatiilor culese si in raport cu resursele
disponibile ale organizatiei, s-a optat pentru organizarea, in cadrul unitatii de
invatamant, a urmatoarelor cursuri de pregatire profesionala :
-un curs de evidenta contabila, cu 60 de locuri, desfasurat in trei sali ;
-un curs pentru utilizatori de calculatoare, cu 60 de locuri, desfasurat in trei
sali ;
-un curs de limba franceza, cu 40 de locuri, desfasurat in doua sali ;
-un curs de limba engleza, cu 40 de locuri, desfasurat in doua sali .
Fiecare curs va dura sase luni, cu un program de instruire de sapte zile pe
saptamana si patru ore pe zi . Dupa incheierea unei serii de predare vor fi
organizate alte cursuri, cu aceeasi structura sau, in functie de cererea din acel
moment, cu o structura modificata. Conducerea unitatii de invatamant
apreciaza ca aceste cursuri vor putea fi organizate pentru o perioada de cel
putin trei ani.
Preturile pentru aceste cursuri urmeaza sa fie stabilite in raport cu trei
aspecte:
-cererea potentiala;
-concurenta;
-costurile implicate.
In legatura cu potentialii concurenti, din informatiile culese a rezultat ca,
pentru cursuri desfasurate in conditii similare, sunt practicate preturi (care
includ taxa pe valoarea adaugata) cuprinse intre 100 si 250 de euro pentru un
cursant.
Pentru a putea aprecia viabilitatea celor doua solutii, conducerea unitatii de
invatamant a realizat o estimare asupra cheltuielilor implicate de acestea
determinandu-le apoi costurile si fluxurile monetare asociate.

1. Date utilizate in estimarea cheltuielilor asociate inchirierii salilor de


curs

S-a apreciat ca inchirierea salilor de curs ar implica urmatoarele categorii de


cheltuieli:
a. cheltuieli cu energia electrica;
b. cheltuieli date de consumul de apa;
c. cheltuieli salariale.

a. Cheltuieli cu energia electrica. Se estimeaza ca in medie folosirea


unei sali de curs timp de o ora va implica un consum de 0,30 kWh.
b. Cheltuieli date de consumul de apa. S-a apreciat ca pentru un
cursant consumul mediu lunar de apa va reprezenta 0,20 m3.
c. Cheltuieli salariale. Utilizarea salilor in afara programului scolar va
implica prestrarea ,de catre un ingrijitor, a unei ore suplimentare in
fiecare zi.

Estimarile asupra evolutiei preturilor pentru energia electrica si pentru


apa in perioada 2006-2008 sunt prezentate in tabelul nr. 1. in timp ce
prognoza asupra evolutiei tarifului de salarizare pentru un ingrijitor, in
aceeasi perioada, poate fi extrasa din tabelul nr.2

Tabelul nr 1. Preturi medii estimate pentru energia electrica si pentru apa


in perioada 2006-2008 (cu T.V.A. inclus)

An 2006 2007 2008

Articol de
consum
Energie electrica 0,357 0,417 0,476
[RON/kWh]
Apa [RON/ m3] 1,785 1,904 1,964
Tabelul nr. 2. Tarife medii salariale orare (exclusiv C.A.S.S.) estimate
pentru perioada 2006-2008

-RON/ora-
An 2006 2007 2008

Categorie
de salariati
Ingrijitor 12 14 15
Laborant 14 15 16
Personal 17 18 19
administrativ
Profesor 25 26 27
Contabilitate
Profesor 24 25 26
Informatica
Profesor Limba 22 23 24
Franceza
Profesor Limba 20 21 22
Engleza

2. Date utilizate in estimarea cheltuielilor asociate organizarii unor


cursuri de pregatire profesionala

Cheltuielile asociate organizarii unor cursuri de pregatire profesionala au


fost separate, in raport cu posibilitatea de repartizare asupra componentelor
cursurilor organizate, in doua categorii:
-cheltuieli comune tuturor specializarilor;
-cheltuieli ce pot fi afectate direct specializarilor.

2.1. Date asupra cheltuielilor comune tuturor specializarilor

Pentru cheltuielile comune tuturor specializarilor au fost luate in considerare


doua articole de calculatie :
a. cheltuieli indirecte curente ;
b. cheltuieli initiale.
a.Cheltuieli indirecte curente. Se estimeaza ca pentru varianta organizarii
unor cursuri, cheltuielile indirecte curente vor fi generate de aceleasi
categorii de consumuri (energie electrica, apa si manopera unui ingrijitor ),
cu aceleasi valori ca in cazul variantei de inchiriere a salilor.
b. Cheltuieli initiale. Se estimeaza ca formalitatile de inregistrare vor
necesita cheltuieli de 600 RON. In plus, pentru publicitatea asupra
cursurilor va fi alocata suma de 80 RON.

2.2. Date asupra cheltuielilor ce pot fi afectate direct specializarilor

La acest articol de calculatie au fost estimate cheltuieli directe pentru


toate cele patru specializari:
a. cursul de evidenta contabila;
b. cursul pentru utilizatori de calculatoare;
c. cursul de limba franceza;
d. cursul de limba engleza.

a. Cheltuieli directe pentru cursul de evidenta contabila. Pentru cursul de


evidenta contabila au fost identificate doua categorii de cheltuieli:
-cheltuieli date de salarizarea profesorilor ce vor preda, care vor fi
echivalentul a patru ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20 de cursanti;
-cheltuieli date de salarizarea personalului ce va administra cursul,
care vor fi echivalentul a doua ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20
de cursanti.

b. Cheltuieli directe pentru cursul pentru utilizatori de calculatoare.


Pentru cursul de utilizatori de calculatoare au fost identificate patru categorii
de cheltuieli:
cheltuieli de investitii, date de achizitionarea a sase calculatoare necesare
pentru instruirea cursantilor;
-cheltuieli date de salarizarea profesorilor ce vor preda, care vor fi
echivalentul a patru ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20 de cursanti;
-cheltuieli date de salarizarea unui laborant pentru calculatoare, care vor fi
echivalentul a patru ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20 de cursanti;
-cheltuieli date de salarizarea personalului ce va administra cursul, care vor
fi echivalentul a doua ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20 de
cursanti.
c. Cheltuieli directe pentru cursul de limba franceza. Pentru cursul de
limba franceza au fost identificate doua categorii de cheltuieli:
-cheltuieli date de salarizarea profesorilor ce vor preda, care vor fi
echivalentul a patru ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20 de cursanti;
-cheltuieli date de salarizarea personalului ce va administra cursul,
care vor fi echivalentul a doua ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20
de cursanti.

d. Cheltuieli directe pentru cursul de limba engleza. Pentru cursul de


limba engleza au fost identificate doua categorii de cheltuieli:
-cheltuieli date de salarizarea profesorilor ce vor preda, care vor fi
echivalentul a patru ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20 de cursanti;
-cheltuieli date de salarizarea personalului ce va administra cursul,
care vor fi echivalentul a doua ore prestate zilnic pentru fiecare grup de 20
de cursanti.
Estimarile asupra tarifelor orare de salarizare ale personalului folosit pentru
organizarea cursurilor in perioada 2006-2008 sunt prezentate in tabelul nr.2
iar cheltuielile generate de contractul de leasing se regasesc in tabelul nr.3.
Totodata, in tabelul nr.4 sunt prezentate nvalorile prognozate pentru cursul
RON/EUR. in perioada 2006-2008.

Tabelul nr.3. Cheltuieli aferente contractului de leasing


-euro-

2006 2007 2008


An
Plati

Rate principale 1000 1000 1000


de leasing/
valoare reziduala
Dobanzi 100 100 100
Tabelul nr. 4. Valori medii prognozate ale cursului leu/euro pentru perioada
2006-2008
-RON/EUR-
2006 2007 2008
An
Cursuri

Curs oficial 3,4 3,5 3,6


Curs la 3,6 3,7 3,8
cumparare
Curs la vanzare 3,5 3,6 3,7

3.Calculul costurilor si al fluxurilor monetare generate de inchirierea


salilor
Se considera ca unitatea de invatamant va plati T.V.A. pentru inchirierea
salilor. Din acest motiv, in c
alculul costurilor si al fluxurilor monetare vor fi utilizate preturile care nu
includ T.V.A.,prezentate in tabelul nr.5

Tabelul nr 5. Preturi medii, fara T.V.A., estimate pentru energia electrica


si pentru apa in perioada 2006-2008

An 2006 2007 2008

Articol de
consum
Energie electrica O,3= 0,357:1,19 0,35=0,417:1,19 0,40=0,476:1,19
[RON/kWh]
Apa [RON/ m3] 1,5=1,785:1,19 1,6=1,904:1,19 1,65=1,964:1,19

Intrucat pretul oferit pentru inchirierea salilor este calculat pentru


inchirierea unei sali pe timp de o ora s-a ales ca perioada de calculatie sa
fie de o ora iar purtatorii de costuri sa fie reprezentati de cele 10 sali.
Calculele pentru cele trei articole de cheltuieli asociate solutiei de
inchiriere a salilor sunt prezentate in tabelele nr. 6, 7 si 8.
Tabelul nr.6. Estimarea cheltuielilor date de consumul de energie
electrica

An 2006 2007 2008

Indicator
Consum de 0,3 0,3 O,3
energie electrica
dat de
functionarea unei
sali timp de o ora
[kWh]
Pret energie 0,30 0,35 0,40
electrica
(exclusiv T.V.A.)
[RON/kWh]
Cheltuieli cu 0,09=0,3 x 0,30 0,105=0,3 x 0,35 0,12=0,3 x 0,40
energia electrica
asociate
functionarii unei
sali timp de o ora
[RON/h]
Numar de ore de 1440=4 x 360 1440=4 x 360 1440=4 x 360
folosire intr-un
an a unei sali
Flux monetar 1296= 10 x 0,09 1512=10 x 0,105 1728=10 x 0,12 x
anual dat de x 1440 x 1440 1440
consumul de
energie pentru
cele 10 sali
[RON]
Tabelul nr.7. Estimarea cheltuielilor date de consumul de apa

An 2006 2007 2008

Indicator
Consum lunar 0,20 0,20 O,20
mediu de apa
pentru un cursant
[m3 /h]
Consum orar 0,033=(20 0,033=(20 0,033=(20 x0,20)/
mediu de apa x0,20)/(4x30) x0,20)/(4x30) (4x30)
pentru o sala cu
20 de cursanti
[m3 /h]
Pret apa 1,5 1,6 1,65
(exclusiv T.V.A.)
[RON/ m3]
Cheltuieli date de 0,05=0,033 x 1,5 0,053=0,033x 1,6 0,055=0,033x1,65
consumul de apa
asociate
functionarii unei
sali timp de o ora
[RON/h]
Numar de ore de 1440=4 x 360 1440=4 x 360 1440=4 x 360
folosire intr-un
an a unei sali
Flux monetar 720= 10 x 0,05x 763=10 x 0,053 x 792=10 x 0,055 x
anual dat de 1440 1440 1440
consumul de apa
pentru cele 10
sali [RON]
Tabelul nr.8. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea ingrijitorului

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 1 1 1
suplimentare
prestate zilnic
pentru cele 10
sali [h/zi]
Numar de ore 0,025=1/(4x10) 0,025=1/(4x10) 0,025=1/(4x10)
suplimentare
prestate pentru
functionarea
unei sali timp
de o ora [h/h]
Tarif orar de 12 14 15
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.)
[RON/ h]
Tarif orar de 15,9 =12x 1,325 18,55 =14x 19,875 =15x 1,325
salarizare 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date 0,3975=0,025 x 0,4638=0,025x 0,4969=0,025x19,875
de salarizarea 15,9 18,55
ingrijitorului
asociate
functionarii
unei sali timp
de o ora
[RON/h]
Numar de ore 1440=4 x 360 1440=4 x 360 1440=4 x 360
de folosire intr-
un an a unei
sali
Flux monetar 5724= 10 x 6679=10 x 7155=10 x 0,4969 x
anual dat de 0,3975 x 1440 0,4638 x 1440 1440
salarizarea
ingrijitorului
pentru cele 10
sali [RON]

Calculul costului complet al inchirierii, pe timp de o ora, a unei sali de curs


este prezentat in tabelul nr.9, in timp ce determinarea fluxurilor monetare
anuale generate de inchirierea salilor este descrisa in tabelul nr.10.

Tabelul nr.9. Determinarea costului complet al inchirierii unei sali pentru o


ora
-RON/h-

2006 2007 2008


An

Articol de
cheltuieli
Cheltuieli cu 0,09 0,105 0,12
energia electrica
asociate
functionarii unei
sali timp de o ora
Cheltuieli date de 0,05 0,053 0,055
consumul de apa
asociate
functionarii unei
sali timp de o ora
Cheltuieli date de 0,3975 0,4638 0,4969
salarizarea
ingrijitorului
asociate
functionarii unei
sali timp de o ora
Cost complet al 0,5375 0,6218 0,6719
inchirierii unei
sali pentru o ora

Tabelul nr.10. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de solutia


inchirierii salilor -
- -RON-

2006 2007 2008


An

Indicator
Flux monetar 1296 1512 1728
anual dat de
consumul de
energie pentru
cele 10 sali
Flux monetar 720 763 792
anual dat de
consumul de apa
pentru cele 10
sali
Flux monetar 5724 6679 7155
anual dat de
salarizarea
ingrijitorului
pentru cele 10
sali
Total fluxuri 7740 8954 9675
monetare

3.Calculul costurilor si al fluxurilor monetare generate de


organizarea unor cursuri de pregatire profesionala

Intrucat pentru cursurile de pregatire profesionala pretul sunt stabilit


pentru un ciclu de sase luni efectuat de un cursant s-a ales ca perioada de
calculatie sa fie de sase luni iar purtatorii de costuri sa fie reprezentati de
cursanti. La fel ca in cazul solutiei de inchiriere a salilor, s-a apreciat ca
pentru aceste cursuri se va plati T.V.A.,astfel incat estimarea costurilor si
a fluxurilor monetare se va face in raport cu preturi care nu includ T.V.A.
Determinarea costurilor si a fluxurilor monetare se va realiza in trei
etape:
-estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de cheltuielile
comune tuturor specializarilor;
- estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de cheltuielile ce
pot fi alocate direct pe specializari;
-calculul fluxurilor monetare totale generate de organizarea cursurilor de
formare profesionala.

3.1. Estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de


cheltuielile comune tuturor specializarilor

Cheltuielile comune tuturor specializarilor cuprind doua articole:


a.cheltuielile indirecte curente;
b.cheltuielile initiale.

a.Includerea in costuri a cheltuielilor indirecte curente. In capitolul


anterior au fost estimate valorile cheltuielilor curente pentru functionarea
unei sali, timp de o ora. Pentru costurile cursurilor de formare profesionala,
aceste cheltuieli vor trebui raportate la o perioada de calculatie de sase luni
(adica 6 x 4 x 30 =720 ore ) si la un cursant (se va lua in considerare faptul
ca intr-o sala vor fi pregatiti 20 de cursanti ).Intrucat se poate considera ca in
raport cu consumul de utilitati si cu salarizarea ingrijitorului purtatorii de
costuri au aceeasi natura (altfel spus, un cursant de la specializarea de
contabilitate va consuma la fel de mult ca un cursant de la specializarea de
limba engleza s.a.m.d.), aceste cheltuieli vor fi repartizate prin procedeul
cantitatii.
Tabelul nr.11. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de solutia
inchirierii unei sali pentru o ora

2006 2007 2008


An

Indicator
Cost complet 0,5375 0,6218 0,6719
pentru
cheltuielile
indirecte curente,
calculat pentru
functionarea unei
sali cu 20 de
cursanti timp de
o ora (tabelul
nr.9) [RON/h]
Cheltuieli 19,35 =0,5375 x 22,389=0,6218 x 24,188=0,6719 x
indirecte curente 720/20 720/20 720/20
asociate unui
cursant pentru o
perioada de sase
luni
[RON/cursant]
Numar total de 400 =2 x 200 400 =2 x 200 400 =2 x 200
cursanti pregatiti
intr-un an (doua
serii de cate sase
luni, cu cate 200
de cursanti)
Flux monetar 7740=19,35 x 8956=22,389 x 9675 =24,188 x
anual dat de 400 400 400
cheltuielile
indirecte
curente[RON]

b. Includerea in costuri a cheltuielilor initiale.Cheltuielile initiale pot fi


repartizate, in functie de modul in care se interpreteaza aportul acestora
asupra desfasurarii cursurilor la cele patru specializari, fie in cote egale
pentru fiecare cursant fie in cote egale pentru fiecare specializare. In aceasta
aplicatie s-a decis ca pentru cele doua articole de cheltuieli initiale sa se
utilizeze urmatoarele procedee :
-pentru cheltuielile de inregistrare, repartizarea in cote egale pentru fiecare
specializare si apoi alocare pentru fiecare cursant;
-pentru cheltuielile de publicitate, repartizarea in cote egale pentru fiecare
cursant.

Tabelul nr.12. Repartizarea cheltuielilor de inregistrare

2006 2007 2008


An

Indicator
Valoarea 200=600/3 200=600/3 200=600/3
cheltuielilor de
inregistrare
asociata unui an
de functionare
[RON]
Valoarea 50=200/4 50=200/4 50=200/4
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
fiecare
specializare
[RON]
Numar de 120 = 60 x 2 120 = 60 x 2 120 = 60 x 2
cursanti pregatiti
intr-un an (doua
serii de cate sase
luni) la
specializarea
Contabilitate
Valoarea 0,4167= 50/120 0,4167= 50/120 0,4167= 50/120
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Contabilitate
[RON/cursant]
Numar de 120 = 60 x 2 120 = 60 x 2 120 = 60 x 2
cursanti pregatiti
intr-un an (doua
serii de cate sase
luni) la
specializarea
Informatica
Valoarea 0,4167= 50/120 0,4167= 50/120 0,4167= 50/120
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Informatica
[RON/cursant]
Numar de 80 = 40 x 2 80 = 40 x 2 80 = 40 x 2
cursanti pregatiti
intr-un an (doua
serii de cate sase
luni) la
specializarea
Limba Franceza
Valoarea 0,625= 50/80 0,625= 50/80 0,625= 50/80
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Limba Franceza
[RON/cursant]
Numar de 80 = 40 x 2 80 = 40 x 2 80 = 40 x 2
cursanti pregatiti
intr-un an (doua
serii de cate sase
luni) la
specializarea
Limba Engleza
Valoarea 0,625= 50/80 0,625= 50/80 0,625= 50/80
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Limba Engleza
[RON/cursant]

In ce priveste cheltuielile de publicitate , valoarea acestora de 80 RON a fost


impartita in cote egale pentru cei 1200 de cursanti (1200=200 x 2 x 3 )
rezultand un cost unitar de 0,067 RON/cursant (0,067=80/1200 ).
Cheltuielile initiale, desi au fost repartizate asupra celor trei ani de
functionare , nu produc fluxuri monetare decat in anul 2006.
Determinarea totalului fluxurilor monetare generate de cheltuielile comune
celor patru specializari este prezentata in tabelul nr.13.

Tabelul nr.13. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de


cheltuielile comune celor patru specializari
- -RON-

2006 2007 2008


An

Indicator
Flux monetar 7740 8956 9675
anual dat de
cheltuielile
indirecte curente
Flux monetar 600 - -
anual dat de
cheltuielile de
inregistrare
Flux monetar 80 - -
anual dat de
cheltuielile de
publicitate
Total fluxuri 8420 8956 9675
monetare anuale
generate de
cheltuielile
comune celor
patru specializari

3.2. Estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de


cheltuielile ce pot fi alocate direct pe specializari

3.2.1. Estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de


cheltuielile directe pentru specializarea Contabilitate

Calculele cheltuielilor directe aferente specializarii Contabilitate,


reprezentate de salarizarea profesorilor si a personalului administrativ,
sunt prezentate in tabelele 14 si 15 in timp ce fluxurile monetare de iesire
sunt totalizate prin intermediul tabelului nr.16.

Tabelul nr.14. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea profesorilor de


Contabilitate

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 4 4 4
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup
de 20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 25 26 27
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.)
[RON/ h]
Tarif orar de 33,125=25x 34,45 =26x 35,775 =27x 1,325
salarizare 1,325 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%)
[RON/h]
Cheltuieli date 1192,5=36 x 1240,2=36x 1287,9=36x35,775
de salarizarea 33,125 34,45
profesorilor de
Contabilitate,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 120=2 x 60 120=2 x 60 120=2 x 60
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Contabilitate
Flux monetar 143100= 120 x 148824=120 x 154548=120 x
anual dat de 1192,5 1240,2 1287,9
salarizarea
profesorilor de
Contabilitate
[RON]

Tabelul nr.15. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea personalului


administrativ pentru cursul de Contabilitate

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 2 2 2
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 17 18 19
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 22,525=17x 23,85 =18 x 25,175 =19 x
salarizare 1,325 1,325 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date de 405,45=18 x 429,3=18x 23,85 453,15=18 x
salarizarea 22,525 25,175
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 120=2 x 60 120=2 x 60 120=2 x 60
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Contabilitate
Flux monetar 48654= 120 51516=120 x 54378=120
anual dat de x405,45 429,3 x453,15
salarizarea
personalului
administrativ
pentru cursul de
Contabilitate
[RON]

Tabelul nr.16. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de


cheltuielile directe ale cursului de Contabilitate
- -RON-

2006 2007 2008


An

Indicator
Flux monetar 143100 148824 154548
anual dat de
salarizarea
profesorilor de
Contabilitate
Flux monetar 48654 51516 54378
anual dat de
salarizarea
personalului
administrativ
pentru cursul de
Contabilitate
Total fluxuri 191754 200340 208962
monetare
generate de
cheltuielile
directe pentru
cursul de
Contabilitate

3.2.2. Estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de


cheltuielile directe pentru specializarea Informatica

Includerea in costuri a cheltuielilor generate de achizitia calculatoarelor


in leasing este interpretabila. Daca se considera ca acestea vor fi folosite
exclusiv pentru cursul de Informatica, atunci cuprinderea lor in costuri se
justifica. Daca insa noile calculatoare vor fi utilizate de unitatea de
invatamant si in alte activitati, atunci includerea cheltuielilor de achizitie
in costuri nu este obligatorie. In aceasta aplicatie s-a optat pentru
neincluderea in costuri a cheltuielilor date de achizitia calculatoarelor
prin leasing. Totusi, indiferent de cuprinderea sau necuprinderea lor in
costuri , aceste cheltuieli genereaza fluxuri monetare de iesire, care
trebuie estimate pentru calculele de eficienta. Calculul acestor fluxuri
monetare este prezentat in tabelul nr. 17. (convertirea in moneda
nationala a platilor afernte contractului de leasing s-a facut in functie de
valorile cursului oficial intrucat s-a considerat ca ratele si dobanzile, desi
exprimate in euro, au fost facute in lei)

Tabelul nr.17. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de


achizitia calculatoarelor prin leasing

2006 2007 2008


An

Indicator
Rate principale 1000 1000 1000
de leasing/
valoare reziduala
[euro]
Dobanzi 100 100 100
[euro]
Total fluxuri 1100 1100 1100
monetare in euro
[EUR]
Curs oficial 3,4 3,5 3,6
[RON/EUR]
Fluxuri monetare 3740=1100 x 3,4 3850 =1100 x 3,5 3960=1100 x 3,6
generate de
contractul de
leasing [RON]

Calculele pentru celelalte cheltuieli directe, reprezentate de salarizarea


profesorilor, a personalului administrativ si a unui laborant, sunt
prezentate in tabelele 18, 19 si 20 in timp ce totalizarea fluxurilor
monetare date de cheltuielile ce pot fi alocate direct cursului de
Informatica este realizata prin intermediul tabelului nr. 21
Tabelul nr.18. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea profesorilor de
Informatica

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 4 4 4
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 24 25 26
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 31,8=24x 1,325 33,125=25x 34,45 =26x 1,325
salarizare 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date de 1144,8=36 x 31,8 1192,5=36 x 1240,2=36x
salarizarea 33,125 34,45
profesorilor de
Informatica,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 120=2 x 60 120=2 x 60 120=2 x 60
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Informatica
Flux monetar 137376=120 x 143100= 120 x 148824=120 x
anual dat de 1144,8 1192,5 1240,2
salarizarea
profesorilor de
Informatica
[RON]

Tabelul nr.19. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea personalului


administrativ pentru cursul de Informatica (aceleasi valori ca la tabelul
nr.15)

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 2 2 2
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 17 18 19
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 22,525=17x 23,85 =18 x 25,175 =19 x
salarizare 1,325 1,325 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date de 405,45=18 x 429,3=18x 23,85 453,15=18 x
salarizarea 22,525 25,175
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 120=2 x 60 120=2 x 60 120=2 x 60
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Informatica
Flux monetar 48654= 120 51516=120 x 54378=120
anual dat de x405,45 429,3 x453,15
salarizarea
personalului
administrativ
de la cursul de
Informatica
[RON]

Tabelul nr.20. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea unui laborant


pentru cursul de Informatica
An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 4 4 4
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 14 15 16
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 18,55=14x 1,325 19,875=15x 21,2 =16x 1,325
salarizare 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date de 667,8=36 x 18,55 715,5=36 x 763,2=36x 21,2
salarizarea 19,875
laborantului,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 120=2 x 60 120=2 x 60 120=2 x 60
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Informatica
Flux monetar 80136=120 x 85860= 120 x 91584=120
anual dat de 667,8 715,5 x763,2
salarizarea
laborantului
[RON]

Tabelul nr.21. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de


cheltuielile ce pot fi alocate direct cursului de Informatica
- -RON-
2006 2007 2008
An

Indicator
Fluxuri monetare 3740 3850 3960
generate de
contractul de
leasing
Flux monetar 137376 143100 148824
anual dat de
salarizarea
profesorilor de
Informatica
Flux monetar 48654 51516 54378
anual dat de
salarizarea
personalului
administrativ
de la cursul
de
Informatica

Flux monetar 80136 85860 91584


anual dat de
salarizarea
laborantului
Total fluxuri 269906 284326 298746
monetare date de
cheltuielile ce pot
fi alocate direct
cursului de
Informatica

3.2.3. Estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de


cheltuielile directe pentru specializarea Limba Franceza

Calculele cheltuielilor directe aferente specializarii, reprezentate de


salarizarea profesorilor si a personalului administrativ, sunt prezentate in
tabelele 22 si 23 in timp ce fluxurile monetare de iesire sunt totalizate
prin intermediul tabelului nr.24.

Tabelul nr.22. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea profesorilor de


Limba Franceza

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 4 4 4
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 22 23 24
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 29,15=22x 1,325 30,475 =23x 31,8 =24x 1,325
salarizare 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%)
[RON/h]
Cheltuieli date de 1049,4=36 x 1097,1=36x 1144,8=36x31,8
salarizarea 29,15 30,475
profesorilor de
Limba Franceza ,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 80=2 x 40 80=2 x 40 80=2 x 40
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Limba Franceza
Flux monetar 83952= 80 x 87768=80 x 91584=80 x
anual dat de 1049,4 1097,1 1144,8
salarizarea
profesorilor de
Limba Franceza
[RON]

Tabelul nr.23. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea personalului


administrativ pentru cursul de Limba Franceza

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 2 2 2
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 17 18 19
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 22,525=17x 23,85 =18 x 25,175 =19 x
salarizare 1,325 1,325 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date de 405,45=18 x 429,3=18x 23,85 453,15=18 x
salarizarea 22,525 25,175
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant pentru
specializarea
Limba Franceza
[RON/cursant]
Numar de 80=2 x 40 80=2 x 40 80=2 x 40
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Limba Franceza
Flux monetar 32436= 80 34344=80 x 36252=80
anual dat de x405,45 429,3 x453,15
salarizarea
personalului
administrativ
pentru cursul de
Limba Franceza
[RON]

Tabelul nr.24. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de


cheltuielile directe ale cursului de Limba Franceza
- -RON-

2006 2007 2008


An

Indicator
Flux monetar 83952 87768 91584
anual dat de
salarizarea
profesorilor de
Limba Franceza
Flux monetar 32436 34344 36252
anual dat de
salarizarea
personalului
administrativ
pentru cursul de
Limba Franceza
Total fluxuri 116388 122112 127836
monetare
generate de
cheltuielile
directe pentru
cursul de Limba
Franceza

3.2.4. Estimarea costurilor si a fluxurilor monetare generate de


cheltuielile directe pentru specializarea Limba Engleza

Calculele cheltuielilor directe aferente specializarii, reprezentate de


salarizarea profesorilor si a personalului administrativ, sunt prezentate in
tabelele 25 si 26 in timp ce fluxurile monetare de iesire sunt totalizate
prin intermediul tabelului nr.27.

Tabelul nr.25. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea profesorilor de


Limba Engleza

An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 4 4 4
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20 36=(4x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 20 21 22
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 26,5 =20x 1,325 27,825 =21x 29,15=22x 1,325
salarizare 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%)
[RON/h]
Cheltuieli date de 954=36x 26,5 1001,7=36x 1049,4=36 x
salarizarea 27,825 29,15
profesorilor de
Limba Engleza ,
asociate unui
cursant
[RON/cursant]
Numar de 80=2 x 40 80=2 x 40 80=2 x 40
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Limba Engleza
Flux monetar 76320= 80 x 954 80136=80 x 83952=80 x
anual dat de 1097,1 1049,4
salarizarea
profesorilor de
Limba Engleza
[RON]

Tabelul nr.26. Estimarea cheltuielilor date de salarizarea personalului


administrativ pentru cursul de Limba Engleza (aceleasi valori ca in
tabelul nr.23)
An 2006 2007 2008

Indicator
Numar de ore 2 2 2
suplimentare
prestate zilnic
pentru un grup de
20 de cursanti
[h/zi]
Numar de ore 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20 18=(2x30x6)/20
suplimentare
prestate pentru o
perioada de sase
luni, alocate unui
cursant
[h/cursant]
Tarif orar de 17 18 19
salarizare
(exclusiv
C.A.S.S.) [RON/
h]
Tarif orar de 22,525=17x 23,85 =18 x 25,175 =19 x
salarizare 1,325 1,325 1,325
(inclusiv
C.A.S.S. de
32,5%) [RON/
h]
Cheltuieli date de 405,45=18 x 429,3=18x 23,85 453,15=18 x
salarizarea 22,525 25,175
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant la
specializarea
Limba Engleza
[RON/cursant]
Numar de 80=2 x 40 80=2 x 40 80=2 x 40
cursanti intr-un
an pentru
specializarea
Limba Engleza
Flux monetar 32436= 80 34344=80 x 36252=80
anual dat de x405,45 429,3 x453,15
salarizarea
personalului
administrativ
pentru cursul de
Limba Engleza
[RON]

Tabelul nr.27. Determinarea fluxurilor monetare anuale generate de


cheltuielile directe ale cursului de Limba Franceza
- -RON-

2006 2007 2008


An

Indicator
Flux monetar 76320 80136 83952
anual dat de
salarizarea
profesorilor de
Limba Engleza
Flux monetar 32436 34344 36252
anual dat de
salarizarea
personalului
administrativ
pentru cursul de
Limba Engleza
Total fluxuri 108756 114480 120204
monetare
generate de
cheltuielile
directe pentru
cursul de Limba
Engleza
3.2.4. Estimarea costurilor complete unitare pentru cele patru
specializari

Calculele costurilor unitare anticipate pentru cele patru specializari sunt


prezentate in tabelele 28, 29, 30 si 31.

Tabelul nr.28. Determinarea costului complet unitar pentru cursul de


Contabilitate
-RON/cursant-

2006 2007 2008


An

Articol de
cheltuieli
Cheltuieli 19,35 22,389 24,188
indirecte curente
asociate unui
cursant pentru o
perioada de sase
luni
Valoarea 0,4167 0,4167 0,4167
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Contabilitate
Cheltuieli de 0,067 0,067 0,067
publicitate
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Contabilitate
Cheltuieli date de 1192,5 1240,2 1287,9
salarizarea
profesorilor de
Contabilitate,
asociate unui
cursant
Cheltuieli date de 405,45 429,3 453,15
salarizarea
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant]
Cost complet 1617,7837 1692,3727 1765,7217
unitar

Tabelul nr.29. Determinarea costului complet unitar pentru cursul de


Informatica
-RON/cursant-

2006 2007 2008


An

Articol de
cheltuieli
Cheltuieli 19,35 22,389 24,188
indirecte curente
asociate unui
cursant pentru o
perioada de sase
luni
Valoarea 0,4167 0,4167 0,4167
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Informatica
Cheltuieli de 0,067 0,067 0,067
publicitate
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Informatica
Cheltuieli date de 1144,8 1192,5 1240,2
salarizarea
profesorilor de
Informatica,
asociate unui
cursant
Cheltuieli date de 405,45 429,3 453,15
salarizarea
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant
Cheltuieli date de 667,8 715,5 763,2
salarizarea
laborantului,
asociate unui
cursant
Cost complet 2237,8837 2360,1727 2481,2217
unitar

Tabelul nr.30. Determinarea costului complet unitar pentru cursul de Limba


Franceza
-RON/cursant-

2006 2007 2008


An

Articol de
cheltuieli
Cheltuieli 19,35 22,389 24,188
indirecte curente
asociate unui
cursant pentru o
perioada de sase
luni
Valoarea 0,625 0,625 0,625
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Limba Franceza
Cheltuieli de 0,067 0,067 0,067
publicitate
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Limba Franceza
Cheltuieli date de 1049,4 1097,1 1144,8
salarizarea
profesorilor de
Limba Franceza ,
asociate unui
cursant
Cheltuieli date de 405,45 429,3 453,15
salarizarea
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant pentru
specializarea
Limba Franceza
Cost complet 1474,892 1549,481 1622.83
unitar

Tabelul nr.31. Determinarea costului complet unitar pentru cursul de Limba


Engleza
-RON/cursant-

2006 2007 2008


An

Articol de
cheltuieli
Cheltuieli 19,35 22,389 24,188
indirecte curente
asociate unui
cursant pentru o
perioada de sase
luni
Valoarea 0,625 0,625 0,625
cheltuielilor de
inregistrare
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Limba Engleza
Cheltuieli de 0,067 0,067 0,067
publicitate
repartizate pentru
un cursant de la
specializarea
Limba Engleza
Cheltuieli date de 954 1001,7 1049,4
salarizarea
profesorilor de
Limba Engleza ,
asociate unui
cursant
Cheltuieli date de 405,45 429,3 453,15
salarizarea
personalului
administrativ,
asociate unui
cursant pentru
specializarea
Limba Franceza
Cost complet 1379,492 1454,081 1527,43
unitar

3.2.5. Estimarea fluxurilor monetare generate de organizarea


cursurilor de pregatire profesionala
Insumarea fluxurilor monetare anuale de iesire generate de solutia
organizarii cursurilor de pregatire profesionala este realizata prin intermediul
tabelului nr.32

Tabelul nr.32. Determinarea fluxurilor monetare anuale de iesire generate


de solutia organizarii cursurilor de pregatire profesionala
-RON-

2006 2007 2008


An

Indicator
Total fluxuri 8420 8956 9675
monetare anuale
generate de
cheltuielile
comune celor
patru specializari
Total fluxuri 191754 200340 208962
monetare
generate de
cheltuielile
directe pentru
cursul de
Contabilitate
Total fluxuri 269906 284326 298746
monetare date de
cheltuielile ce pot
fi alocate direct
cursului de
Informatica
Total fluxuri 116388 122112 127836
monetare
generate de
cheltuielile
directe pentru
cursul de Limba
Franceza
Total fluxuri 108756 114480 120204
monetare
generate de
cheltuielile
directe pentru
cursul de Limba
Engleza
Total fluxuri 695224 730214 765423
monetare de
iesire generate de
solutia
organizarii
cursurilor de
pregatire
profesionala