Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

Din data ................

PRILE:

1. ............................................, domiciliat/ n ............, identificat/ cu C.I. seria ...


nr. .............. , emis de ........................ la data de ... ........n calitate de COMODANT
2. ..........................................., domiciliat/ n ..............., identificat/ cu C.I. seria ...
nr. ...,...... emis de ........................... la data de .............. n calitate de COMODANT
3. ..............................................., domiciliat/ n ..................., identificat/ cu C.I. Seria ...
nr. .................., emis de ........................ la data de .............. n calitate de
COMODATAR

De comun acord au convenit ncheierea prezentului contract:

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI


Cedarea, de ctre comodani, cu titlu gratuit, n favoarea comodatarului a dreptului de
folosin a unei camere din imobilul situat in
................................................................................................, cu destinaia de sediu
profesional.
Comodanii declar c spaiul pus la dispoziia comodatarului este proprietatea acestora i
nu se suprapune cu sediul altei firme.

Art.2 DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se ncheie pe o perioad de ....... luni/ani, ncepnd cu data de .......

Art.3 DREPTURI I OBLIGAII


a) Drepturile comodanilor:
- s cear rezilierea contractului, n cazul n care comodatarul nu-i respect obligaiile
prevzute n prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:
- s i se asigure de ctre comodant folosirea bunului pe toat durata contractului.
c) Obligaiile comodanilor:
- s asigure linitita folosin de ctre comodatar a spaiului ce face obiectul contractului,
pe toat durata sa.
d) Obligaiile comodatarului:
- s se ngrijeasc de bunul mprumutat ntocmai ca proprietarul acestuia;
- s foloseasca lucrul potrivit destinaiei sale;
- sa nu ngrdeasc folosina ocazional a bunului de ctre comodant.

Art.4 NCETAREA CONTRACTULUI


Prezentul contract i nceteaz efectele n urmtoarele cazuri:
- prin renunarea de ctre comodatar naintea termenului prevzut in contract;
- la cererea oricreia dintre pri, cu obligaia de notificare n scris ntr-un termen de ...
(30)... de zile.

Art.5 FOR MAJOR


Fora major exonereaz de rspundere prile n cazul executrii necorespunztoare sau
cu ntrziere a obligaiilor asumate prin prezentul contract. Prin for major se nelege
un eveniment independent de voina prilor, imprevizibil ori insurmontabil, aprut dup
ncheierea contractului, care mpiedic prile s-i execute obligaiile asumate.

Art.6 SOLUIONAREA LITIGIILOR


Orice litigiu decurgnd din acest contract, se va solutiona pe cale amiabil.

Art.7 Dispoziii finale


Clauzele prevzute n prezentul contract se completeaz cu dispoziiile dreptului comun
n materie.

Prezentul contract s-a ncheiat i semnat astzi .............. n 2 exemplare, cte unul pentru
fiecare parte.

COMODANT COMODATAR