Sunteți pe pagina 1din 10

PRACTICA FARMACEUTIC

GHID PRIVIND BUNA PRACTIC


FARMACEUTIC
GOOD PHARMACY PRACTICE GUIDELINES

CAPITOLUL I plic o ncredere reciproc n orice are legtur cu tra-


tamentul medicamentos;
Introducere
(2) ntre farmaciti trebuie s existe relaii de cole-
Art. 1 (1) Prezentul Ghid cuprinde recomandri pri- gialitate i nu de concuren, fiecare ncercnd ca, prin
vind buna practic farmaceutic, recunoscute la nivel mijloace etice, s mbunteasc serviciul farmaceutic;
internaional, destinate s asigure c serviciile furnizate (3) Farmacitii trebuie s i exercite profesia respec-
de farmaciti sunt la un nivel de calitate corespunztor, tnd principiile de deontologie profesional.
sunt eficiente i orientate ctre pacieni.
(2) Prezentul Ghid se aplic farmaciei de circuit des-
chis (pentru comunitate) i farmaciei cu circuit nchis CAPITOLUL III
(de spital). Definiii
Art. 5. n sensul prezentului Ghid, termenii i noi-
CAPITOLUL II unile folosite au semnificaiile de mai jos. n alt context,
Prevederi generale privind buna practic farmaceutic ei pot avea semnificaii diferite.
1. Asigurarea calitii ansamblul msurilor luate
Art. 2 Ansamblul recomandrilor privind buna
pentru a asigura c medicamentele eliberate/
practic farmaceutic vizeaz principalele obiective pro-
preparate au calitatea necesar pentru utilizarea
fesionale pe care fiecare farmacist trebuie s le ndepli-
n scopul propus; se obine prin punerea n
neasc n activitatea sa zilnic n farmacie.
practic a unui ansamblu adecvat de dispoziii
Art. 3 Pentru aplicarea prezentului Ghid este nece- prestabilite i sistematice, destinate s confere
sar ca: sigurana obinerii calitii necesare.
a) principala preocupare a farmacistului s fie asigu- 2. Calificare operaii destinate s demonstreze c
rarea strii de sntate a pacienilor, precum i a po- un echipament funcioneaz corect i furnizeaz
pulaiei, n general; n mod real rezultate ateptate.
b) activitatea farmaceutic s fie orientat ctre eli- 3. Carantin statutul materiilor prime sau
berarea medicamentelor i a altor produse pentru ngri- materialelor de ambalare, produselor vrac sau
jirea sntii, care s aib calitatea garantat; eliberarea finite, separate fizic sau prin alte mijloace efi-
acestora trebuie s fie nsoit de informaii i sfaturi ciente, n ateptarea unei decizii asupra eliberrii
adecvate fiecrui pacient, precum i de urmrire a efec- sau respingerii lor.
telor utilizrii lor; 4. Comand (cerere de preparare) instruciune
c) farmacistul s ncurajeze prescrierea raional, de preparare, ambalare i/sau expediere a unui
utilizarea adecvat a medicamentelor i s respecte eli- numr cunoscut de preparate.
berarea medicamentelor n conformitate cu Nomencla- 5. Contaminare ncruciat contaminarea unui
torul medicamentelor de uz uman aprobat de Ministerul material sau produs cu un alt material sau pro-
Sntii Publice (MSP); dus.
d) fiecare serviciu furnizat de farmacie s fie adecvat, 6. Eliberare decizia clar de acceptare sau de re-
clar definit i fcut cunoscut prilor interesate. fuzare a unei materii prime, a unui articol de
Art. 4 (1) n vederea satisfacerii acestor exigene, ambalare (ambalaj primar sau secundar) sau a
farmacitii trebuie s menin relaii permanente cu unui preparat realizat de ctre un farmacist.
ceilali profesionisti din sntate, n special cu medicii; 7. Etalonare ansamblul operaiilor care stabilesc,
aceste relaii presupun un parteneriat terapeutic ce im- n anumite condiii precizate, relaii ntre valorile

90 Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015


LEGISLAIE I ETIC

indicate de un aparat sau sistem de msur sau 19. Sistemul calitii ansamblu format din struc-
ntre valorile datelor obinute prin msurare tura organizatoric, procedurile, procesele i
material i valorile corespondente unui etalon. mijloacele necesare pentru a asigura c un
8. Etichetare proces de identificare a medica- produs (sau serviciu) satisface cerinele de ca-
mentului, cu includerea urmtoarelor informaii, litate date.
dup caz: denumirea produsului, substana 20. Specificaie document care conine cerinele
(substanele) activ (active), forma farmaceutic pe care trebuie s le ndeplineasc o materie
i cantitatea, numrul alocat preparatului/ prim utilizat sau un preparat obinut.
divizrii preparatului, condiii speciale de ps-
21. Trasabilitate capacitatea de a reface istoricul,
trare sau precauii de manipulare, instruciuni
utilizarea sau localizarea unui preparat sau a
de utilizare, denumirea i adresa farmaciei care
unui proces cu ajutorul informaiilor i nregis-
a efectuat prepararea.
9. Instruciune document care descrie modul n trrilor (de ex. registrul pentru copierea pres-
care o operaie trebuie s fie efectuat, ct i cripiilor magistrale, registrul pentru preparatele
mijloacele necesare pentru realizarea acesteia oficinale).
n condiii corecte; instruciunea se difereniaz 22. Validare confirmarea printr-o examinare i fur-
de procedur prin faptul c, n general, se refer nizarea de probe c aplicarea tuturor proceselor,
numai la o operaie definit, un serviciu, un procedurilor, produselor, activitilor sau siste-
echipament sau o persoan. mului permite n mod real i constant s se
10. nregistrare document care furnizeaz dovezi ajung la rezultatele ateptate.
obiective ale activitilor efectuate sau ale re-
zultatelor obinute; o nregistrare poate fi scris
sau pstrat pe suport electronic de date, se- CAPITOLUL IV
curizat.
Organizarea farmaciei
11. Materie prim pentru utilizare farmaceutic
Seciunea 1
component utilizat n realizarea unui preparat
(substane active, excipieni, elemente de Rolul farmacistului n distribuia en detail de
ambalare n forma farmaceutic destinat a fi medicamente. Activiti farmaceutice
utilizat de pacient). Art. 6. (1) Activitatea farmaceutic are ca obiect
12. Preparat magistral orice preparat realizat ex
eliberarea medicamentelor i a altor produse pentru
temporae n farmacie, pe baza unei prescripii
ngrijirea sntii i activitatea de informare privind o
medicale destinate unui anumit pacient.
bun utilizare a acestora de ctre pacieni i populaie.
13. Preparat oficinal orice preparat realizat n far-
macie, care este nscris n farmacopee. (2) Un serviciu farmaceutic complet nglobeaz i
14. Prescripie medical document legal, redactat, efortul susinut depus n activitile destinate promo-
datat i semnat de ctre un medic autorizat i cu vrii sntii i evitrii apariiei maladiilor.
drept de prescriere, nmnat unui pacient n (3) Cnd un tratament se consider necesar, trebuie
vederea tratamentului su i n care sunt s se asigure calitatea tuturor aciunilor care conduc la
cuprinse modul i condiiile de utilizare a medi- utilizarea unui medicament, pentru a se obine efectul
camentelor i/sau preparatelor farmaceutice. terapeutic maxim i pentru a se evita reaciile adverse.
15. Procedur modalitate specific de a ndeplini
o activitate; cnd procedura este exprimat Art. 7 Actul farmaceutic confer farmacistului res-
printr-un document, este preferabil a se utiliza ponsabilitatea unui numr de activiti, pentru punerea
termenul de ,,procedur scris. n practic a acestora fiind necesar un parteneriat cu
16. Proces totalitatea activitilor care folosesc re- diferiii profesioniti din domeniul sntii.
surse i care sunt conduse astfel nct s permit Art. 8 Activitile specifice farmacistului sunt va-
transformarea elementelor de intrare n ele- riate; acesta trebuie:
mente de ieire.
a) s asigure o aprovizionare i o distribuie a medi-
17. Registru pentru materii prime document pe
camentelor de continuitate, fr ntreruperi, fr exis-
suport de hrtie sau electronic n care sunt con-
tena unor produse expirate sau a unui stoc excedentar;
semnate toate datele referitoare la materiile
prime. b) s asigure o bun practic a eliberrii medica-
18. Responsabil cu asigurarea calitii persoan mentelor i a altor produse pentru ngrijirea sntii;
care trebuie s asigure c sistemul calitii exist c) s educe, s informeze pacienii pentru o utilizare
i funcioneaz. raional i o bun urmrire a tratamentului prescris;

Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015 91


PRACTICA FARMACEUTIC

d) s notifice reaciile adverse aprute n urma utili- Seciunea 3


zrii unui medicament i s informeze autoritatea com-
Localuri i dotare
petent.
Art. 13 (1) Amenajarea localului farmaciei trebuie
Art. 9 (1) Farmacistul este unul din profesionitii
s fie efectuat cu respectarea Normelor privind nfiin-
din sntate cel mai uor accesibil pacienilor; el con-
area, organizarea i funcionarea unitilor de distri-
tribuie n special la personalizarea ngrijirii pacienilor i
buie de medicamente de uz uman, aprobate prin ho-
la urmrirea terapeutic a acestora, permind i redu-
trre de guvern, n aa fel nct:
cerea riscurilor iatrogene la care acetia sunt expui.
a) s se asigure un aspect exterior uor identificabil,
(2) Urmrirea terapeutic a pacientului grupeaz
caracteristic;
ansamblul interveniilor farmacistului n timpul unui
b) s aib un sistem de securitate care s asigure
proces terapeutic; acestea sunt utile la iniierea unui
protecia personalului i paza bunurilor existente n
tratament, a unei modificri sau ntreruperi a unui trata-
unitate, mai ales n timpul grzilor de noapte, dac este
ment i sunt bazate mai ales pe concepte stiinifice
precum farmacoterapia i pe activiti precum farma- cazul;
cocinetica clinic, farmacovigilen i analiza terapeutic c) s asigure condiii ambientale adecvate, privind
a prescripiei medicale. iluminarea, nclzirea, climatizarea (dup caz);
d) s se asigure, prin mijloace adecvate, prevenirea
Seciunea 2 ptrunderii insectelor i roztoarelor; de asemenea, ac-
cesul animalelor de companie nu se va permite n
Personalul
farmacie.
Art. 10. (1) Farmacia trebuie s fie condus de un (2) Vitrinele farmaciei trebuie amenajate astfel nct:
farmacist ef cu competene manageriale i profesionale a) s permit o bun vizibilitate n interiorul farmaciei
corespunztoare postului. b) s se utilizeze pentru informarea i educarea po-
(2) Responsabilitile farmacistului ef i ale celor- pulaiei privind aspectele sanitare i sociale, precum i
lalte categorii de personal trebuie s fie clar definite n pentru campanii naionale sau locale de sntate pu-
fie de post. blic.
(3) Farmacistul ef trebuie s se asigure c ntreg (3) Pe timpul ct farmacia este nchis, trebuie s se
personalul care i desfoar activitatea n farmacie po- afieze, la loc vizibil, adresele celor mai apropiate far-
sed calificarea i instruirea necesare pentru realizarea macii, astfel nct populaia s le gseasc usor.
sarcinilor stabilite.
Art. 14 (1) Proiectarea i execuia localurilor far-
(4) Pentru personalul farmaciei trebuie s existe
maciei trebuie s asigure fluxuri corecte de personal i
contracte scrise sau alte forme care s ateste dreptul de
activiti, conform prevederilor din Normele privind n-
exercitare a profesiei n acea farmacie.
fiinarea, organizarea i funcionarea unitilor de dis-
(5) Farmacia trebuie s dispun de personal calificat
tribuie de medicamente de uz uman, aprobate prin ho-
i suficient ca numr, n funcie de volumul activitilor
trre de guvern.
farmaciei. (2) Materialele folosite pentru execuia finisrilor
Art. 11 (1) Competena farmacistului trebuie s se interioare, a dulapurilor, meselor de lucru, rafturilor,
menin la un nivel corespunztor pentru ca acesta s-i stelajelor, trebuie s fie astfel alese nct s asigure
ndeplineasc misiunea profesional eficient i eficace. suprafee netede, usor de curat i igienizat.
(2) Instruirea continu a farmacitilor i asistenilor (3) Trebuie s existe dotri adecvate pentru pstrarea
de farmacie este o obligaie profesional; acesta se poate produselor care necesit condiii speciale de stocare (de
realiza prin participare la diferite forme de instruire, de ex. frigidere, dulapuri securizate pentru medicamentele
ex.: stagii de instruire, seminarii, congrese tiinifice, cu regim controlat).
reuniuni profesionale, nvmnt la distan. (4) Echipamentele aflate n farmacie (de ex. balane,
frigidere) trebuie s fie bine ntreinute (inclusiv dez-
Art. 12 (1) Farmacistul ef trebuie s elaboreze gheare, pentru frigidere); trebuie s existe un frigider
anual un plan de instruire a personalului, innd cont de dedicat pstrrii medicamentelor, a crui temperatur
necesitile de instruire ale personalului i de nivelul de s se nregistreze zilnic i care s fac obiectul unor
competen al acestuia. validri periodice.
(2) Personalul farmaciei trebuie s fie supravegheat
Art. 15 (1) Organizarea oficinei se face astfel nct
i verificat de ctre farmacistul ef n timpul realizrii
primirea pacienilor i activitatea de eliberare a medi-
sarcinilor atribuite, iar performanele sale trebuie eva-
camentelor i a altor produse pentru ngrijirea sntii
luate periodic.
s se desfoare respectnd buna practic farmaceutic.

92 Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015


LEGISLAIE I ETIC

(2) n oficin trebuie s se asigure condiii adecvate a) descrierea fiecrei activiti specifice n proceduri
pentru discuiile confideniale cu pacientul. standard de operare sau instruciuni de lucru, pentru a
(3) Medicamentele i celelalte produse pentru n- se evita riscurile inerente datorate comunicrii orale;
grijirea sntii i materiile prime utilizate pentru rea- b) evidenierea fiecrui tip de activitate realizat (de
lizarea prescripiilor magistrale i oficinale trebuie s fie ex. registrul de eviden a medicamentelor psihotrope
pstrate n ambalajul original; dac acest lucru nu este i stupefiante, registrul de eviden a preparatelor ofi-
posibil, noile forme de ambalare trebuie s fie corect cinale etc.), pentru a permite evaluarea calitii acesteia.
etichetate, s evite contaminarea i s asigure stabili- Art. 20 (1) La ntocmirea documentelor se va avea
tatea medicamentului respectiv. n vedere ca acestea:
a) s aib un titlu clar, din care s reias tipul i sco-
Art. 16 (1) Amenajarea i organizarea recepturii
pul documentului;
trebuie s se realizeze astfel nct:
b) s fie ntr-un format uor de utilizat;
a) s existe un sistem adecvat de meninere a con-
c) modul de redactare s fie lizibil, mai ales n cazul
diiilor optime de realizare a preparatelor (temperatur,
documentelor scrise de mn i al celor care conin cifre
umiditate relativ), conform prevederilor din Normele i simboluri, pentru a evita orice ambiguitate;
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea unitilor d) s conin instruciuni clare i precise pentru fie-
de distribuie de medicamente de uz uman, aprobate care operaie care trebuie s se efectueze;
prin hotrre de guvern; e) s fie redactate folosind un limbaj care s fie uor
b) mobilierul s fie funcional, realizat din materiale de neles de personalul care trebuie s le utilizeze;
recomandate a se folosi n acest scop, uor de curat i f) s fie meninute la zi.
dezinfectat; (2) Documentele trebuie aprobate, datate i semnate
c) s existe echipamente adecvate operaiilor care se de ctre farmacist.
efectueaz, dedicate exclusiv executrii acestora, cali- (3) Orice modificare a unui document trebuie s fie
brate sau calificate, dup caz. datat i semnat de ctre un farmacist.
(2) Farmacistul care lucreaz la receptur trebuie s (4) Documentele ieite din uz nu trebuie s fie ps-
aib calificarea i instruirea corespunztoare, astfel trate mpreun cu cele n vigoare.
nct s evite erorile, contaminarea ncruciat i conta- Art. 21 Trebuie s existe proceduri generale pentru
minarea microbian n activitatea de preparare. a descrie cel puin urmtoarele:
Art. 17. (1) Spaiile n care se realizeaz pstrarea a) recepia i verificarea comenzilor de medicamente
medicamentelor (depozitul farmaciei) trebuie s res- i materii prime pentru utilizare farmaceutic primite;
pecte condiiile privind iluminarea, temperatura i umi- b) principalele etape ale eliberrii medicamentelor,
ditatea necesare conservrii fiecrui medicament sau n funcie de clasificarea acestora;
c) consilierea pacienilor;
materie prim, conform prevederilor din Normele pri-
d) efectuarea cureniei n localuri i a echipamen-
vind nfiinarea, organizarea i funcionarea unitilor
telor;
de distribuie de medicamente de uz uman, aprobate
e) ntreinerea echipamentelor (inclusiv calibrarea,
prin hotrre de guvern.
dac este cazul);
(2) Trebuie s existe o zon distinct destinat ps- f) regulile de igien a personalului;
trrii medicamentelor expirate, rechemate sau destinate g) alegerea justificat a furnizorilor (de medicamente,
returnrii la furnizor, pentru a se evita confuzia cu cele alte produse pentru ngrijirea sntii i materii prime
destinate eliberrii. pentru utilizare farmaceutic).
Art. 18 Farmacia trebuie s dispun de echipamente h) utilizarea sistemelor informatice existente n far-
de comunicaie, cum sunt: fax, robot telefonic n afara macie.
orelor de program, i computer cu adres de e-mail. i) retragerea medicamentelor, n cazul unor necon-
formiti de calitate (de ex. alerte rapide).
Seciunea 4 Art. 22 (1) Activitile trebuie s se desfoare
Documentaie conform procedurilor sau instruciunilor de lucru apro-
bate, care trebuie s fie puse la dispoziia personalului
Art. 19 (1) Documentaia face parte integrant din care le utilizeaz.
sistemul de asigurare a calitii medicamentelor elibe- (2) n cazul n care, n timpul desfurrii unei acti-
rate i preparate n farmacie. viti, este necesar abaterea de la procedurile sau in-
(2) Documentele ntocmite n farmacie au drept struciunile de lucru aprobate, aceasta se va face numai
scop: dup consultarea farmacistului ef.

Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015 93


PRACTICA FARMACEUTIC

Art. 23 Farmacia trebuie s garanteze pstrarea Seciunea 2


adecvat a tuturor documentelor care conin informaii
Eliberarea medicamentelor i a altor produse pentru
privind serviciul farmaceutic furnizat, cum sunt: pres-
ngrijirea sntii
cripiile medicale, certificate de calitate, registre, caiete
de lucru, nregistrri privind contactarea medicilor, nre- Eliberarea medicamentelor i a altor produse pentru
gistrri ale reclamaiilor primate de la pacieni, rezul- ngrijirea sntii care nu necesit prescripie medical
tatele evalurii calitii efectuate intern sau de ctre un Art. 29 (1) Fiecare farmacie trebuie s stabileasc
organism extern. instruciuni proprii pentru a rspunde corespunztor
Art. 24 Pentru exercitarea atribuiilor care i revin fiecrei categorii de probleme pe care pacientul ar pu-
farmacistului, n farmacie trebuie s existe: tea dori s le rezolve prin automedicaie.
a) documentaie de specialitate, din care s nu lips- (2) Pentru a permite o bun evaluare a unei pro-
easc: Farmacopeea Romn (ultima ediie), un dicio- bleme, farmacistul are nevoie de un minimum de
nar actualizat de termeni medicali, o agend medical informaii furnizate de ctre pacient (de ex. descrierea
actualizat, un tratat de farmacologie sau farmacie cli- exact a simptomelor, momentul apariiei acestora,
nic (dup caz); ca surs de informaii, este util abo- frecvena i durata de manifestare a acestora, alte
narea la reviste din domeniul stiinific. tratamente n curs).
b) acces la baza de date (pe suport de hrtie sau (3) n cazul identificrii unor semne clinice grave, pa-
electronic) cu medicamentele autorizate de punere pe cientul trebuie ndrumat ctre un medic.
pia. (4) Dac se constat c este o problem minor, far-
macistul trebuie s ofere sfaturile corespunztoare i s
Seciunea 5 propun un medicament numai dac acesta este absolut
Audit intern necesar.
Art. 30 (1) Eliberarea medicamentelor pentru care
Art. 25 n mod regulat, farmacistul trebuie s eva- nu este necesar prescrierea de ctre medic trebuie s
lueze eficacitatea i eficiena sistemului calitii i s ia se bazeze pe experiena farmacistului n aceast activi-
msuri de mbuntire, dac este necesar. tate.
(2) Trebuie s se furnizeze pacientului toate infor-
maiile necesare despre aciunea medicamentului, des-
CAPITOLUL V
pre modul de administrare a acestuia (cnd, cum, ct),
Asistena farmaceutic durata tratamentului, reaciile adverse, contraindicaiile
Seciunea 1 i eventualele interaciuni.
(3) Pacientul trebuie sftuit s se prezinte la medic n
Informarea pacienilor cazul n care simptomele persist.
Art. 26 (1) Informarea pacienilor are o deosebit
importan n utilizarea corect a medicamentelor. Eliberarea medicamentelor care necesit prescripie
(2) Lipsa de informaii sau o nelegere incorect a medical
acestora pot duce la eecul unui tratament, la risipa de Art. 31 (1) Trebuie definit o procedur care s
mijloace i la creterea costului pentru ngrijire. descrie modul n care se efectueaz primirea pres-
Art. 27 (1) Consilierea i informarea pacienilor cripiilor medicale.
asupra modului de utilizare a medicamentelor trebuie (2) Aceast procedur trebuie s prevad:
s se realizeze ntr-o manier sigur i eficace, astfel a) identificarea pacientului i a medicului care a
nct s fie obinut rezultatul terapeutic maxim. prescris;
(2) Pacienii trebuie s aib acces la toate informaiile b) verificarea autenticitii reetei (dac se identific
de care au nevoie pentru asigurarea nevoilor lor perso- o problem sau este imposibil s se elibereze produsele
nale. prescrise, pacientul trebuie ajutat s rezolve aceast
problem); pacientul trebuie s prezinte farmacistului
Art. 28 (1) Informaia oferit pacienilor trebuie s
prescripia medical n original, semnat i datat de
fie simpl, clar i uor de neles.
ctre un medic;
(2) Beneficiile i riscurile n utilizarea unui medica-
c) nelegerea tipului tratamentului i inteniei me-
ment trebuie s fie prezentate ntr-o manier echili-
dicului care l-a prescris;
brat.
d) identificarea medicamentului i verificarea formei
(3) Evaluarea eficacitii comunicrii cu pacientul se
farmaceutice, dozei, posologiei, formei de prezentare,
va face prin ntrebri simple adresate acestuia, pentru a
cii de administrare i duratei tratamentului.
vedea dac a neles informaia.
94 Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015
LEGISLAIE I ETIC

Art. 32 (1) Fiecare prescripie medical trebuie s a) medicamentele se pstreaz n ambalajele lor ori-
fie evaluat atent de ctre farmacist printr-o analiz ginale i se elibereaz ca atare;
profesional. b) medicamentele se scot din ambalajele lor originale
(2) Analiza unei prescripii iniiale presupune verifi- nainte de a fi eliberate; n acest caz, reambalarea medi-
carea: aspectelor terapeutice, dac tratamentul prescris camentelor care se elibereaz trebuie s se fac n
este adecvat persoanei creia i este destinat, con- ambalaje de bun calitate, care s fie etichetate astfel
traindicaii i interaciuni posibile, aspectelor legislative nct s permit utilizarea lor corect i o eventual tra-
i economice; prescripia iniial a unui medicament se sabilitate a informaiilor, dac este cazul.
consider i cazul n care medicamentul n-a mai fost (2) n ambele situaii, farmacistul trebuie s infor-
utilizat de pacient n ultimele 12 luni. meze pacientul cu privire la modul de pstrare a medi-
(3) Pentru analiza unei prescripii este necesar s se camentelor, astfel nct s se asigure meninerea calitii
adreseze ntrebri pacientului (sau reprezentantului acestora i garantarea siguranei pacientului i a familiei
acestuia) i, n cazul n care apar probleme, s se cear sale.
informaii suplimentare medicului. Art. 35 (1) n momentul eliberrii unui medicament,
(4) n cazul prescripiilor ulterioare, farmacistul tre- farmacistul trebuie s consilieze pacientul sau repre-
buie s identifice dac au aprut modificri fa de zentantul acestuia pentru a se asigura beneficiul maxim
prescripia anterioar, fie prin verificarea istoricului al tratamentului.
pacientului (din baza de date a farmaciei), fie prin dialog (2) Scopul consilierii este de a asigura nelegerea
direct cu acesta; de asemenea, farmacistul trebuie s corect a informaiilor primite de la farmacist n form
afle de la pacient dac obiectivul terapeutic a fost atins. scris i verbal.
(5) n cazul n care se constat erori de prescriere sau (3) Consilierea pacienilor trebuie definit ntr-o
de completare a prescripiei medicale, farmacistul procedur care s cuprind:
trebuie s anune medicul care a prescris i eventual a) oferirea tuturor informaiilor necesare pentru
s-i returneze prescripia, iar acesta poate decide s o utilizarea sigur, corect i eficace a medicamentului,
modifice sau nu. ntr-un mod adaptat necesitilor fiecrui pacient;
(6) Se recomand ca farmacia s ntocmeasc o baz b) pe lng comunicarea verbal, informaiile i
de date cu pacienii pentru care elibereaz prescripii sfaturile pentru pacieni trebuie oferite i n form scris
medicale, n care s se indice medicamentele utilizate sau ntr-un alt mod adecvat;
de fiecare pacient; aceste evidene trebuie pstrate c) explicarea contraindicaiilor, reaciilor adverse i
dup obinerea acordului prealabil i clar al pacientului, interaciunilor medicamentoase, n momentul eliberrii;
asigurndu-se un sistem care s garanteze confidenia- d) asigurarea de ctre farmacistul care elibereaz
litatea datelor. medicamentul a faptului c pacientul (sau reprezentantul
(7) n cazul n care pacientul solicit date din istoricul acestuia) a neles informaiile comunicate.
su medical care sa pstrat n farmacie, farmacistul Art. 36 Farmacistul trebuie s participe la evaluarea
trebuie s i le pun la dispoziie. rezultatelor tratamentului prescris; dac pacientul
Art. 33 (1) Pregtirea medicamentelor pentru eli- aduce la cunotina farmacistului reacii adverse ap-
berare presupune: rute pe durata tratamentului acesta trebuie s le declare
a) cunoaterea furnizorilor de medicamente; alege- prin completarea unui formular de raportare aprobat
rea acestora conform unor criterii obiective, prioritar de Agenia Naional a Medicamentului (ANM) i trans-
fiind calitatea; miterea lui la ANM.
b) alegerea medicamentelor de ctre farmacist; n
cazul n care se intenioneaz substituirea medicamen- Seciunea 3
tului cu un altul echivalent farmaceutic i terapeutic, i se Promovarea sntii populaiei i a utilizrii raionale
va explica pacientului i se va obine acordul acestuia; a medicamentelor
c) realizarea preparatelor magistrale respectnd re-
Art. 37 (1) Prin utilizare raional a medicamentelor
comandrile privind prepararea medicamentelor cu-
se nelege prescrierea produsului cel mai potrivit, cu un
prinse n prezentul Ghid;
pre majoritar accesibil, eliberat corect i administrat
(2) Farmacistul trebuie s garanteze calitatea me-
conform posologiei adecvate, pe durata corespunztoare
dicamentelor i a altor produse pentru ngrijirea sn-
tratamentului.
tii la data eliberrii lor, prin verificarea datei de expi-
(2) Cele mai frecvente practici de utilizare neraional
rare i a strii fizice a medicamentului. a medicamentelor sunt:
Art. 34 (1) La eliberarea medicamentelor unui pa- a) utilizarea excesiv a medicamentelor de ctre pa-
cient exist dou situaii, dup cum urmeaz: cieni (prescriere n exces sau automedicaie abuziv);
Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015 95
PRACTICA FARMACEUTIC

b) utilizarea necorespunztoare a antibioticelor (po- Art. 44 (1) Farmacistul trebuie s elaboreze un set
sologie inadecvat sau tratament cu antibiotice al in- de reguli de igien, sub forma unui document scris (de
feciilor fr cauz microbian); ex. procedur), care s fie adus la cunotina persona-
c) utilizarea abuziv a medicamentelor injectabile. lului.
Art. 38 Pentru a contribui la promovarea utilizrii (2) Aceste reguli trebuie s prevad, n special:
raionale a medicamentelor, farmacitii trebuie s aib a) interdicia de a mnca i de a fuma n receptur;
acces la surse de informaii de referin privind medi- b) utilizarea vestiarelor pentru pstrarea obiectelor
camentele i s participe la programe de educaie far- personale;
maceutic continu, devenind astfel o surs de infor- c) purtarea unui echipament de lucru adaptat i
mare independent privind prescrierea i utilizarea definit n funcie de tipul de preparare;
medicamentelor. d) schimbarea cu regularitate a echipamentului de
Art. 39 Farmacitii trebuie s ofere pacienilor in- lucru, ori de cte ori este necesar;
formaii i consiliere cu caracter general, n legtur cu e) interzicerea participrii la activitatea de preparare
orice problem de sntate; informarea se poate face a persoanelor care au anumite afeciuni dermatologice
verbal, n scris sau prin mijloace audio-vizuale. sau leziuni deschise.
Art. 40 Farmacitii trebuie s participe la campaniile (3) Farmacistul trebuie s urmreasc respectarea
de promovare a sntii, desfurate la nivel naional, de ctre personal a regulilor de igien specificate.
mpreun cu ali profesioniti din domeniu, pentru a
asigura coordonarea eforturilor i coerena consilierii n Art. 45 Farmacistul trebuie s acorde atenie
vederea reducerii abuzului i a utilizrii neraionale a deosebit provenienei i calitii materiilor prime i
medicamentelor. articolelor de ambalare; pentru a evita orice confuzie,
trebuie s le verifice identitatea i eticheta, s le de-
poziteze n condiii corespunztoare i s le manipuleze
lund msurile de precauie care se impun.
CAPITOLUL VI
Art. 46 (1) La aprovizionarea cu materii prime far-
Prepararea medicamentelor n farmacie
macistul trebuie s se asigure c materiile prime provin
Seciunea 1 de la uniti autorizate de ANM s efectueze importul i
fabricaia parial (divizare, ambalare, etichetare) a ma-
Prevederi generale
teriilor prime i sunt nsoite de documente care atest
Art. 41 Farmacia va efectua activiti de preparare calitatea acestora.
numai dac deine mijloacele corespunztoare de (2) Trebuie s se acorde atenie deosebit calitii
realizare i control al preparatelor respective. apei utilizate la preparare.
Art. 42 (1) Farmacistul este responsabil de pre-
pararea medicamentelor n farmacie; prepararea se Art. 47 (1) La recepie, materiile prime i materialele
poate realiza numai de ctre farmacist. de ambalare trebuie nregistrate i pstrate n carantin
(2) Farmacistul garanteaz c preparatele obinute pn la decizia de acceptare sau refuz.
n farmacie respect cerinele legale i pe cele cu (2) Fiecare recipient coninnd materii prime sau
caracter profesional. materiale de ambalare trebuie examinat pentru a i se
(3) Farmacistul evalueaz compoziia prescris, din verifica integritatea i etichetarea.
punct de vedere al formulrii, al asocierii substanelor (3) Materiile prime i materialele de ambalare ac-
active prescrise i al siguranei la administrare; el poate ceptate sunt depozitate n condiii care s asigure ab-
refuza prepararea, dac, n urma evalurii, consider c sena contaminrii i conservarea lor n condiiile spe-
aceasta constituie un factor de risc pentru pacient. cificate de productor.
(4) Dac nu poate realiza preparatul, farmacistul va (4) La transferul materiilor prime n recipientele de
anuna medicul care l-a prescris i va propune o alter- pstrare n farmacie, etichetarea acestora se va efectua
nativ, dac aceasta este posibil. cu copierea tuturor elementelor de identificare nscrise
Art. 43 (1) Programul de instruire pentru farmacistul pe eticheta original, pentru a permite n orice moment
din farmacie trebuie s conin obligatoriu teme axate regsirea originii i a calitii materiei prime n cauz i
pe: aspectele de formulare, preparare i control al pre- cu menionarea datei de recepie a fiecrei materii
paratelor farmaceutice. prime.
(2) Formarea personalului trebuie s aib n vedere (5) Serii diferite din aceeai materie prim se vor
cerinele calitii i s sublinieze riscurile de eroare; transfera n recipiente diferite.
programul de formare al unei persoane trebuie adaptat (6) Farmacistul va urmri rotirea stocurilor de materii
n funcie de sarcinile care i-au fost atribuite. prime.

96 Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015


LEGISLAIE I ETIC

Art. 48 nregistrarea n documentele de eviden a Art. 51 (1) n orice moment al obinerii unui pre-
materiilor trebuie s conin cel puin urmtoarele ele- parat magistral sau oficinal, trebuie s poat fi clar pre-
mente: cizate: denumirea medicamentului, forma farmaceutic,
a) denumirea materiei prime; numrul alocat preparatului/divizrii preparatului i sta-
b) numele furnizorului i numrul de identificare al diul preparrii.
seriei de materie prim; (2) Orice modificare (necesar) adus formulei unui
c) data recepiei, cantitatea primit, numrul de am- preparat magistral se va consemna pe prescripia me-
balaje, numrul facturii i numrul certificatului de ana- dical, pentru a se asigura reproducerea formulei n
liz de la furnizor; cazul n care se repet prepararea.
d) durata limit a utilizrii termen de valabilitate; (3) n cazul preparatelor oficinale, diferena ntre
aceasta precizare poate fi fcut de ctre furnizori, randamentul teoretic i cel obinut trebuie s fie justi-
potrivit instruciunilor productorului; ficat.
e) condiii speciale, dac este cazul, de depozitare i (4) Cantitatea de preparate oficinale care se inten-
manipulare; ioneaz a se realiza la un moment dat se determin
f) eventual, caractere organoleptice pertinente pen- innd cont de condiiile optime de conservare ale aces-
tru un control rapid la recepie; tora; natura i proprietile constituenilor, alturi de
g) semntura i calitatea celui care a efectuat recepia; perioada de rotaie a stocurilor de preparate sunt factori
h) decizia de acceptare sau de refuz i semntura limitativi.
farmacistului.
Art. 52 (1) La ambalarea preparatelor magistrale i
Seciunea 2 oficinale trebuie s se acorde atenie deosebit pentru
limitarea riscurilor de eroare inerente operaiilor de
Operaiile de preparare a medicamentelor
ambalare i n special a celor de etichetare.
Art. 49 nainte de a ncepe o activitate de preparare (2) Articolele de ambalare i etichetare trebuie con-
se verific dac: trolate de ctre personal calificat, atunci cnd sunt luate
a) n zona de lucru nu exist o alt materie prim, i returnate din stoc.
material de ambalare, document sau produs n curs de (3) Etichetele destinate preparatelor oficinale ne-
folosire pentru un alt preparat, pentru a nu crea confuzii; cesit o supraveghere deosebit (numr alocat prepa-
b) receptura a fost curat; ratului/divizrii preparatului, data preparrii i/sau divi-
c) condiiile de mediu prevzute pentru preparare zrii, numele persoanei care a executat operaia de
sunt respectate; preparare i/sau divizare).
d) toate documentele necesare preparrii sunt dis- (4) Trebuie s se acorde o atenie deosebit alegerii
ponibile; ambalajului, n accord cu modul de utilizare a medica-
e) materiile prime i materialele de ambalare nece- mentului; cantitatea de medicament preparat i/sau
sare sunt pregtite, fr s existe riscul de confuzie. divizat trebuie stabilit n funcie de stabilitatea pre-
Art. 50 (1) La folosirea materiilor prime, farmacistul paratului, posologia i durata tratamentului;
va verifica eticheta fiecrui recipient, cnd l ia de pe raft (5) Pentru o utilizare corect a preparatului i pentru
i cnd l pune la loc. a asigura calitatea acestuia, eticheta preparatului tre-
(2) Cntrirea materiilor prime trebuie efectuat buie s conin:
numai de ctre farmacist i nregistrat imediat dup a) data limit de utilizare
efectuare, n documentele care nsoesc prepararea. b) indicaii n legtur cu pstrarea i utilizarea pre-
(3) Anumite substane volatile, periculoase, sau paratului.
toxice trebuie s fie manipulate cu precauii deosebite,
Art. 53 (1) Controlul produsului finit const n exa-
menionate n scris.
minarea atent a caracteristicilor organoleptice (cu-
(4) n cazul preparatelor magistrale este permis
folosirea specialitilor farmaceutice ca surs de materii loare, aspect, miros).
prime; n acest caz particular, se va ine seama de: (2) Pentru a asigura calitatea preparatelor oficinale
a) natura principiilor active astfel nct s nu existe i magistrale, farmacistul trebuie s verifice dac:
incompatibiliti datorate excipienilor pe care i conin; a) exist toate garaniile privind calitatea materiilor
b) posibilele modificri ale stabilitii; prime, cantitile luate n lucru i respectarea tehnicii
c) caracteristicile anumitor forme farmaceutice (de de preparare;
exemplu, este interzis utilizarea formelor farmaceutice b) medicamentul prezint o marj de siguran im-
cu eliberare modificat). portant i o posologie clar;

Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015 97


PRACTICA FARMACEUTIC

c) preparatele oficinale constituie formulri verificate Art. 56 nregistrarea n documentele de eviden a


n practic, pentru care se cunosc elementele de calitate preparatelor oficinale trebuie s conin cel puin urm-
necesare realizrii formei farmaceutice i profilul de sta- toarele elemente:
bilitate al constituenilor i produsului finit. a) denumirea preparatului;
(3) Pentru preparatele oficinale, trebuie s se ps- b) data preparrii i data limit de utilizare;
treze pentru siguran o prob din fiecare preparare, c) cantitatea preparat;
pn la data limit de utilizare a preparatului i nc d) forma farmaceutic;
aproximativ dou luni dup aceea; dup aceast dat e) compoziia calitativ i cantitativ complet, cu
probele se distrug conform procedurii elaborate de precizarea seriei fiecrei materii prime utilizate;
farmacie. f) numrul de uniti rezultate n urma divizrii pro-
dusului;
Art. 54 nregistrarea n documentele de eviden g) menionarea diferenei dintre cantitatea teoretic
(registru de copiere a prescripiilor) pentru preparatele i cea rezultat practic;
magistrale trebuie s conin cel puin urmtoarele ele- h) semntura celui care a preparat i a celui care a
mente: divizat (dac sunt diferii).
a) numele i adresa pacientului cruia i este destinat
Art. 57 Pe eticheta ambalajului preparatelor ofi-
preparatul;
cinale se vor nscrie urmtoarele elemente:
b) data preparrii;
a) numele i adresa farmaciei;
c) numrul de identificare al preparatului (numrul b) modul de administrare: intern/extern;
de ordine); c) denumirea produsului;
d) compoziia calitativ i cantitativ complet (pre- d) numrul de ordine din registrul n care s-a nscris
ciznd seria fiecrei materii prime utilizate), forma far- produsul oficinal (alocat preparrii i/sau divizrii, dup
maceutic i toate informaiile pertinente pentru a caz);
asigura reproducerea formulei n cazul n care se repet e) semntura celui care a preparat i a celui care a
prepararea. n cazul preparatelor unitare (ovule, supo- divizat (dac sunt diferii);
zitoare, pilule, casete etc.) se va nscrie greutatea total f) data preparrii i/sau divizrii i data limit de uti-
a masei i greutatea/unitate divizat (ovul, supozitor, lizare;
pilule, casete etc.); g) precauii speciale cu privire la conservare;
e) data limit de utilizare;
Art. 58 Farmacistul ef va verifica periodic modul n
f) numele i semntura farmacistului care a preparat; care sunt realizate preparatele i n care se face nscri-
g) numele medicului care a prescris; erea lor n registre, semnnd i datnd aceast verifi-
h) modul de administrare; care.
i) n msura n care la realizarea preparatului se uti- Art. 59 Pentru realizarea preparatelor sterile n far-
lizeaz specialiti farmaceutice, acestea trebuie s fie macie este obligatorie respectarea prevederilor Anexei
clar menionate precizndu-se seria de fabricaie, for- 1 a Ghidului privind buna practic de fabricaie pentru
ma farmaceutic, cantitatea i doza/concentraia aces- medicamentele de uz uman, adoptat prin Hotrre a
tora; Consiliului tiinific al ANM.
j) preul total al preparatului rezultat n urma n-
sumrii preurilor componentelor, preul ambalajului; Seciunea 3
k) data eliberrii preparatului; Prevederi speciale pentru preparatele homeopate
l) o rubric de observaii.
Art. 60 Pe lng aspectele specifice cuprinse n
Art. 55 Eticheta preparatului magistral trebuie s aceast seciune, preparatelor homeopate le sunt apli-
conin: cabile i prevederile capitolelor precedente.
a) numele i adresa farmaciei;
Art. 61 innd cont de dozele infinitezimale ale
b) numrul prescripiei magistrale din registrul co-
principiilor active utilizate n homeopatie i de impo-
piere a prescripiilor);
sibilitatea controlului analitic al produsului finit, este
c) modul de administrare; necesar o atenie deosebit pentru a garanta calitatea
d) semntura farmacistului care a preparat; preparatelor homeopate.
e) precauii speciale cu privire la administrare, utili-
zare, conservare; Art. 62 Prepararea medicamentelor homeopate se
realizeaz ntr-o zon exclusiv destinat acestui scop,
f) data preparrii i data limit de utilizare.
separat de zona n care se realizeaz celelalte tipuri de

98 Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015


LEGISLAIE I ETIC

preparate; aceast zon este separat de alte zone ale (2) Tincturile mam se depoziteaz la adpost de
farmaciei printrun mijloc adecvat de delimitare. lumin i la temperatur adecvat. Durata de conservare
a acestora este n conformitate cu prevederile Auto-
Art. 63 (1) Echipamentele utilizate sunt destinate
rizaiei de punere pe pia sau cu informaiile furnizate
n exclusivitate preparatelor homeopate pentru a se
de productor, dup caz.
evita orice contaminare.
(3) Flacoanele cu diluii se depoziteaz la adpost de
(2) Aceste echipamente trebuie s cuprind obliga-
lumin, n dulapuri dedicate, preferabil n zona rezervat
toriu:
preparatelor homeopate.
a) hot cu flux de aer laminar, destinat special pre-
(4) Eticheta fiecrui flacon trebuie s conin numele
parrii diluiilor;
suei, gradul de diluie, data de preparare; originea sur-
b) aparatura necesar preparrii diluiei;
sei trebuie s se menioneze pe eticheta celei mai
c) etuv care poate atinge temperatura de 150oC.
sczute diluii.
Art. 64 (1) Suele, tincturile mam sau diluiile se (5) Termenul de valabilitate a unei diluii nu va fi n
vor procura numai de la unitile autorizate pentru nici un caz mai mare dect al suei de pornire.
fabricaie de ANM i vor fi nsoite de documentele care
le atest calitatea.

Vol. 8, Nr. 2 (26), An 2015 99

S-ar putea să vă placă și