Sunteți pe pagina 1din 1

Ordin 157 / 2007 pentru aprobarea

reglementrii tehnice Metodologie de calcul


Ordin 2641 din 14.04.2017
al performanei energetice a cldirilor Ghid specific 3.1B Propunere modificare Ordin 157 / 2007 Ghid specific 3.1B Ghid specific 3.1B Ghid specific 3.1B Ghid specific 3.1B
privind modificarea Ordinului 157 / 2007
Modificat prin Ordin 1071/2009, Ordin
1217/2010, Ordin 2210/2013
2007 28.07.2016 24.10.2016 27.12.2016 27.03.2017 14.04.2017 14.04.2017 26.05.2017
Din Raportul de audit energetic, respectiv Din Raportul de audit energetic rezult, din Din Raportul de audit energetic rezult, din Din Raportul de audit energetic rezult, din
certificatul de performan energetic, condiiile iniiale i/sau prin msurile propuse, condiiile iniiale i/sau prin msurile propuse, condiiile iniiale i/sau prin msurile propuse,
Din Raportul de audit energetic rezult, din
corespunztoare consumurilor ini iale de un nivel de minim 10% din consumul total de un nivel de minim 10% din consumul total de un nivel de minim 10% din consumul total de
condiiile iniiale i/sau prin msurile propuse,
energie a cldirilor, elaborate n baza energie primar* care este realizat din surse energie primar* care este realizat din surse energie primar* care este realizat din surse
Eligibilitatea proiectului nu este cazul nu este cazul un nivel de minim 10% din consumul total de nu este cazul
legislaiei n vigoare, rezult, prin msurile regenerabile de energie (la nivel de proiect). regenerabile de energie (la nivel de proiect). regenerabile de energie (la nivel de proiect).
energie primar care este realizat din surse
propuse, un nivel minim de 10% din *valoarea consumului total de energie *valoarea consumului total de energie *valoarea consumului total de energie
regenerabile de energie (la nivel de proiect).
consumul total de energie primar care este primar nregistrat la nceputul primar nregistrat la nceputul primar nregistrat la finalul implementrii
realizat din surse regenerabile de energie. implementrii proiectului implementrii proiectului proiectului
Atenie: n cazul unei cldiri tip central
Atenie: n cazul unei cldiri tip central Atenie: n cazul unei cldiri tip central
termic (cldire existent sau cldire nou),
termic, deinut de solicitant, amplasat n termic, deinut de solicitant, amplasat n
deinut de solicitant, amplasat n acelai
acelai perimetru/parcel/adres a acelai perimetru/parcel/adres a
perimetru/parcel/adres a solicitantului,
solicitantului, cldire care are o suprafa solicitantului, cldire care are o suprafa
cldire care are o suprafa total util cel
total util cel mult egal cu 250 mp, care total util cel mult egal cu 250 mp, care
nu este cazul nu se specifica nimica nu este cazul nu se specifica nimica nu este cazul mult egal cu 250 mp, care deservete
deservete cldirea/cldirile eligibile obiect al deservete cldirea/cldirile eligibile obiect al
cldirea/cldirile eligibile obiect al proiectului,
proiectului, sunt eligibile cheltuielile pentru proiectului, sunt eligibile cheltuielile pentru
sunt eligibile cheltuielile pentru lucrrile
lucrrile descrise la descrise la Cap 1, Cap 2, lucrrile descrise la descrise la Cap 1, Cap 2,
descrise la descrise la Cap 1, Cap 2, Cap 3,
Cap 3, Cap 4- punctul 4.1 litera b), c), d), Cap 3, Cap 4- punctul 4.1 litera b), c), d),
Cap 4- punctul 4.1 litera b), c), d), e), f)-,
e), f)-, punctul 4.2, Cap. 5. e), f)-, punctul 4.2, Cap. 5.
c. cheltuielile aferente investiiei, de tipul celor c. cheltuielile aferente investiiei, de tipul celor c. cheltuielile punctul
aferente4.2, Cap. 5. de tipul celor
investiiei,
descrise mai sus (n seciunea 4.3 din Ghidul descrise mai sus (n seciunea 4.3 din Ghidul descrise mai sus (n seciunea 4.3 din Ghidul
a. cheltuielile aferente investiiei, de tipul specific), ntr-o cldire tip central termic, specific), ntr-o cldire tip central termic, specific), ntr-o cldire tip central termic,
celor descrise mai sus, ntr-o cldire tip deinut de solicitant, amplasat n acelai deinut de solicitant, amplasat n acelai deinut de solicitant, amplasat n acelai
central termic sau alt corp anex existent perimetru/parcel/adres a solicitantului, perimetru/parcel/adres a solicitantului, perimetru/parcel/adres a solicitantului,
Cheltuieli neeligibile (grup sanitar, cantin, magazie, depozit cldire care are o suprafa total util cel cldire care are o suprafa total util cel cldire care are o suprafa total util cel
nu este cazul nu se specifica nimica nu este cazul nu este cazul
aferent centralei termice etc.) care mult egal cu 250 mp, care deservete mult egal cu 250 mp, care deservete mult egal cu 250 mp, care deservete
deservete cldirea/cldirile principal/e i cldirea/cldirile eligibile obiect al proiectului, cldirea/cldirile eligibile obiect al proiectului, cldirea/cldirile eligibile obiect al proiectului,
care are o suprafa total util cel mult egal cu excepia cheltuielilor pentru lucrrile cu excepia cheltuielilor pentru lucrrile cu excepia cheltuielilor pentru lucrrile
cu 250 mp, descrise la Cap 1, Cap 2, Cap 3, Cap 4- descrise la Cap 1, Cap 2, Cap 3, Cap 4- descrise la Cap 1, Cap 2, Cap 3, Cap 4-
punctul 4.1 litera b), c), d), e), f)-, punctul punctul 4.1 litera b), c), d), e), f)-, punctul punctul 4.1 litera b), c), d), e), f)-, punctul
4.2, Cap. 5. 4.2, Cap. 5. 4.2, Cap. 5.
d. cheltuielile aferente investiiei, de tipul d. cheltuielile aferente investiiei, de tipul d. cheltuielile aferente investiiei, de tipul
celor descrise mai sus (n seciunea 4.3 din celor descrise mai sus (n seciunea 4.3 din celor descrise mai sus (n seciunea 4.3 din
Ghidul specific), ntr-un alt corp anex Ghidul specific), ntr-un alt corp anex Ghidul specific), ntr-un alt corp anex
existent (grup sanitar, cantin, magazie, existent (grup sanitar, cantin, magazie, existent (grup sanitar, cantin, magazie,
depozit aferent centralei termice etc.), care depozit aferent centralei termice etc.), care depozit aferent centralei termice etc.), care
nu este cazul nu se specifica nimica nu este cazul nu se specifica nimica nu este cazul
are o suprafa total util cel mult egal cu are o suprafa total util cel mult egal cu are o suprafa total util cel mult egal cu
250 mp, care deservete cldirea/cldirile 250 mp, care deservete cldirea/cldirile 250 mp, care deservete cldirea/cldirile
principal/e, deinut de solicitant, amplasat n principal/e, deinut de solicitant, amplasat n principal/e, deinut de solicitant, amplasat n
acelai perimetru/parcel/adres a acelai perimetru/parcel/adres a acelai perimetru/parcel/adres a
solicitantului, solicitantului, solicitantului,
Neregenerabil - 1,10 Neregenerabil - 1,17 Neregenerabil - 1,10 Neregenerabil - 1,10 Neregenerabil - 1,17 Neregenerabil - 1,17
Se vor avea in vedere
Gaz natural Regenerabil - - Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00
prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017
Total Total - 1,17 Total - Total - Total - 1,17 Total - 1,17
Neregenerabil - 2,80 Neregenerabil - 2,62 Neregenerabil - 2,62 Neregenerabil - 2,62 Neregenerabil - 2,62 Neregenerabil - 2,62
Se vor avea in vedere
Energie electrica din SEN Regenerabil - - Regenerabil - Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00 Regenerabil - 0,00
Factori conversie energie utila in prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017
Total - Total - 2,62 Total - Total - Total - 2,62 Total - 2,62
energie primara Neregenerabil - 0,00 Neregenerabil - 0,00 Neregenerabil - 0,00 Neregenerabil - 0,00 Neregenerabil - 0,00
Energie electric produs cu panouri Se vor avea in vedere
nu exista - Regenerabil - 2,62 Regenerabil - 1,00 Regenerabil - 1,00 Regenerabil - 2,62 Regenerabil - 2,62
fotovoltaice prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017
Total - 2,62 Total - Total - Total - 2,62 Total - 2,62
Energie termic pentru nclzire Neregenerabil - 0,86 Neregenerabil - 2,62 Neregenerabil - 2,62 Neregenerabil - 0,86 Neregenerabil - 0,86
Se vor avea in vedere
furnizat de pompe de cldur nu exista - Regenerabil - 0,67 Regenerabil - 1,00 Regenerabil - 1,00 Regenerabil - 0,67 Regenerabil - 0,67
prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017
alimentate electric Total - 1,53 Total - Total - Total - 1,53 Total - 1,53
Se vor avea in vedere
Gaz natural 0,205 - 0,205 0,205 0,205 0,205 0,205
prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017

Factorul de emisie CO2 atribuit Se vor avea in vedere


Energie electrica din SEN 0,09 - 0,299 0,299 0,299 0,299 0,299
energiei primare consumate prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017
Energie termic pentru nclzire
Se vor avea in vedere
furnizat de pompe de cldur nu exista - 0,257 0,000 0,000 0,257 0,000
prevederile Ordinului 2641 / 14.04.2017
alimentate electric