Sunteți pe pagina 1din 1

Comunicate privind deciziile pronunate de Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de

drept - n materie civil

Comunicat privind decizia pronunat de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept n materie civil
n edina din 12 decembrie 2016

nalta Curte de Casaie i Justiie

Biroul de Informare i Relaii Publice

COMUNICAT

nedinadin12decembrie2016,naltaCurtedeCasaieiJustiieCompletul pentru dezlegarea unor


chestiuni de drept n materie civil,legalconstituitncauz,asoluionatosesizarenvedereapronunriiuneihotrri
prealabilepentrudezlegareaunorchestiunidedrept,fiindpronunaturmtoareasoluie:

Decizia nr.45 n dosarul nr.1886/1/2016

Admitesesizareaprivindpronunareauneihotrriprealabile,formulatdeCurteadeApelClujSeciaaIII-ade
contenciosadministrativifiscal,prinncheiereadin25ianuarie2016,datndosarulnr.1216/33/2015i,n
consecin,stabiletec:

ninterpretareaiaplicareadispoziiilorart.21alin.(2)tezaIdinLegeacontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cu
modificrileicompletrileulterioare,cerereaderevizuireesteadmisibilnbazaunordeciziialeCuriideJustiiea
UniuniiEuropene,indiferentdemomentulpronunriiacestoraidemprejurareainvocriisaunu,nlitigiuldebaz,a
dispoziiilordedrepteuropeanpreexistente,nclcateprinhotrreaacreirevizuiresecere.

Termenulncarepoatefiformulatcerereaderevizuirentemeiatpedispoziiileart.21alin.(2)dinLegeanr.554/2004
estedeolunicurgedeladatacomunicriihotrriidefinitive,supusrevizuirii.

Obligatorie,potrivitdispoziiilorart.521alin.(3)dinCoduldeprocedurcivil.

Pronunatnedinapublicdindatade12decembrie2016.

Dupredactareaconsiderentelorisemnareadeciziei,aceastasevapublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Purttordecuvntal

nalteiCurideCasaieiJustiie

JudectorMinodora Condoiu

Comunicat
1/1 privind decizia pronunat de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept n
materie civil n edina din 12 decembrie 2016