Sunteți pe pagina 1din 2

Documente necesare in dosarul unei comisii la nivel de

scoala

(minim necesar)

1. Organigrama

2. Componenta (nume si prenume, specialitatea, vechimea in


invatamant, grad didactic, observatii)

3. CV membri

4. Copie dupa decizia de constituire

5. Atributii specifice

6. Regulament de organizare si functionare

7. Analiza -de la care se pleaca in realizarea planului managerial

8. Plan managerial

9. Program de activitati (pe semestre)

10. Prezenta la activitati / Raport asupra activitatilor

11. Graficul realizarii interasistentelor (comisii metodice)

12. Grafic asistente-responsabil comisie metodica (comisii


metodice)/ Baza de date cu formarea continua a cadrelor didactice
/ Oferta CCD si ISJ privind formarea continua (comisia formare si
dezvltare profesionala)

13. Baza legislativa:

-acte normative in baza carora activitatea isi desfasoara activitatile


14. Proceduri operationale:

15. Plan remedial (daca este cazul)

16. Documente specifice fiecarei comisii sau consiliu in parte

17. Procese verbale

18. Chestionare

In functie de comisia din care faceti parte, este posibil sa fie


nevoie de mai multe documente, in functie de specificul acesteia.