Sunteți pe pagina 1din 2

1. Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica- Legea nr.

98/2016

Art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Autoritatea contractant are
obligaia de a elabora documentaia de atribuire care conine toate informaiile necesare pentru
a asigura operatorilor economici o informare complet, corect i precis cu privire la cerinele
achiziiei, obiectul contractului i modul de desfurare a procedurii de atribuire.
Art. 155 alin. (1) si (2):
Specificaiile tehnice sunt stabilite prin documentaia de atribuire i definesc caracteristicile
solicitate privind lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziiei.
(2) Caracteristicile prevzute la alin. (1) pot de asemenea s vizeze procesul sau metoda
specific de execuie a lucrrilor, fabricaie a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau
un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de via al acestora, chiar dac aceste elemente
nu fac parte din coninutul material al produselor, lucrrilor sau serviciilor care urmeaz s fie
achiziionate, dar cu condiia ca aceste caracteristici s aib legtur cu obiectul contractului
de achiziie public/acordului-cadru i s fie proporionale prin raportare la valoarea i
obiectivele acestuia.
Art. 156 alin. (4): n cazul n care autoritatea contractant stabilete specificaiile tehnice
potrivit dispoziiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o ofert pe motiv c lucrrile, produsele
sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaiile tehnice la care se face trimitere, dac
ofertantul demonstreaz n oferta sa, prin orice mijloace adecvate, c soluiile propuse
ndeplinesc ntr-un mod echivalent cerinele definite prin specificaiile tehnice.

Art. 158 alin. (1): (1)Autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici
s furnizeze un raport de ncercare eliberat de un organism de evaluare a conformitii sau un
certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de prob care s ateste conformitatea
produselor, serviciilor sau lucrrilor care fac obiectul achiziiei cu cerinele sau criteriile
stabilite prin specificaiile tehnice, factorii de evaluare sau condiiile de executare a
contractului.
Art. 159: n cazul n care un operator economic nu deine certificatele sau rapoartele de
ncercare prevzute la art. 158 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obine n termenele
stabilite, pentru motive care nu i sunt imputabile, autoritatea contractant are obligaia de a
accepta i alte mijloace de prob adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al productorului, n
msura n care astfel de mijloace de prob atest faptul c lucrrile, produsele sau serviciile
executate/fumizate/prestate ndeplinesc cerinele sau criteriile stabilite prin specificaiile
tehnice, factorii de evaluare sau condiiile de executare a contractului.
Art. 162 alin. (1) si (2)
(1)Autoritatea contractant are dreptul de a permite sau solicita ofertanilor s depun oferte
alternative numai dac a precizat explicit n anunul de participare c permite sau solicit
depunerea de oferte alternative.
(2)n cazul n care autoritatea contractant nu a precizat explicit c permite sau solicit
depunerea de oferte alternative conform dispoziiilor alin. (1), autoritatea contractant nu are
dreptul de a lua n considerare ofertele alternative.
(3)Ofertele alternative trebuie s fie n legtur cu obiectul contractului de achiziie
public/acordului-cadru.
Art. 179 alin. (1) lit. d: Operatorul economic face dovada ndeplinirii cerinelor privind
capacitatea tehnic i profesional prin prezentarea, dup caz, a unora sau mai multora dintre
urmtoarele informaii i documente: d)descrierea facilitilor tehnice i a msurilor utilizate
de operatorul economic n vederea asigurrii calitii i a facilitilor sale de studiu i de
cercetare;
Art. 187 alin. (3): (3)Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic n conformitate cu dispoziiile alin. (2), autoritatea contractant are dreptul de a
aplica unul dintre urmtoarele criterii de atribuire:
a)preul cel mai sczut;
b)costul cel mai sczut;
c)cel mai bun raport calitate-pre;
d)cel mai bun raport calitate-cost.
Art. 207
(1)Autoritatea contractant stabilete oferta ctigtoare pe baza criteriului de atribuire i a
factorilor de evaluare precizai n invitaia de participare/anunul de participare i n
documentele achiziiei, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii:
a)oferta respectiva ndeplinete toate cerinele, condiiile i criteriile stabilite prin anunul de
participare i documentele achiziiei, avnd n vedere, dac este cazul, dispoziiile art. 162;