Sunteți pe pagina 1din 7

coala Gimnaziala nr 1 Cbeti

Disciplina: Limba i literatura romn


Profesor: Vldu Ctlin
An colar: 2016-2017

TESTAREA INIIAL LA LIMBA I LITERATURA ROMN


Analiza evalurii iniiale. Concluziile testrii iniiale. Plan de msuri i activiti

Clasa a V-a A
Graficu
Media
l 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
clasei
notelor
Notele
4 - 2 4 4 3 4 1 1 5,00
obinute
Au participat la testarea iniial: 23 elevi
Promovai: 13 elevi Nepromovai: 10 elevi

Clasa a VII-a A
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
- - - 2 3 1 3 2 2 6,46
obinute
Au participat la testarea iniial: 13 elevi
Promovai:11 elevi Nepromovai: 2 elevi

Analiza SWOT a rezultatelor evalurii iniiale


Analiza rezultatelor obinute la testarea iniial la disciplina limba i literatura romn
de ctre elevii claselor V i VII permite descrierea detaliat a problemelor i a dificultilor cu
care se confrunt elevii ciclului gimnazial, dar i reliefarea succint a punctelor tari i slabe
ale acestora, dup cum reiese din lucrrile supuse analizei.

La clasa a V-a A elevii ntmpin urmtoarele dificulti / probleme:


de ortografie i de puncuaie sesizarea rolului semnelor de ortografie i de
punctuaie ntr-un text i utilizarea corect / adecvat a acestora;
2

de identificare a prilor de vorbire i a prilor de propoziie;


de discriminare a prilor de vorbire de prile de propoziie;
exprimarea incoerent, greoaie, inadecvat i neliterar a ideilor;
de organizare coerent, logic i expresiv a ideilor n scris;

La clasa a VII-a elevii ntmpin urmtoarele dificulti / probleme:


de identificare a prilor de vorbire i a prilor de propoziie identificarea
cazurilor substantivului i a modurilor i timpurilor verbale, identificarea funciilor
sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.;
de recunoatere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire, a
algoritmului de analiz a prilor de vorbire;
de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice i a semnificaiei unor
figuri de stil enumeraie, repetiie, epitet, comparaie, personificare, metafor;
de comentare / interpretare sumar a unor secvene textuale;
de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;
de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii n raport
cu o tem dat;
de integrare adecvat a unor argumente n exprimarea unui punct de vedere;

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


cunoaterea aprofundat a elementelor probleme de ortografie i punctuaie;
de fonetic, vocabular i semantic; nsuirea precar a elementelor de
identificarea relativ corect a prilor fonetic i vocabular;
de vorbire i a prilor de propoziie i dificulti de identificare a prilor de
discriminarea acestora; vorbire i a prilor de propoziie i de
identificarea corect modurilor de discriminare a acestora;
expunere prezente ntr-un text dat / citat dificulti de exprimare corect,
naraiunea, descrierea, dialogul, coerent, expresiv i adecvat diferitelor
monologul; tipuri de texte pe care trebuie s le
formularea corect a ideilor principale redacteze;
dintr-un text sau de redactare a unui dificulti de identificare a valorii
rezumat al fragmentului / textului dat / expresive i a semnificaiei unor figuri de
citat; stil din textele literare;
redactarea corect a unui rezumat; probleme de comentare / interpretare
identificarea trsturilor fizice i sumar a unor secvene textuale;
morale ale personajelor prezente n nsuirea mai puin temeinic a
diverse fragmente de texte literare; structurii i a tehnicii de redactare a
identificarea corect a procedeelor de compunerilor narative, descriptive i
expresivitate artistic; dialogate;
3

dificulti de exprimare a unui punct


de vedere argumentat sau a propriei opinii
n raport cu o tem dat;
dificulti de integrare adecvat a unor
argumente n exprimarea unui punct de
vedere;
OPORTUNITI AMENINRI
promovarea cu succes a evaluarilor corigena i / sau repetenia;
interne i externe de pe parcursul dezinteresul i / sau abandonul colar;
actualului an colar; reducerea i / sau absena
finalizarea cu succes a anului colar i perspectivelor educaionale ulterioare i
a ciclului gimnazial; abandonul colar;
posibilitatea de a continua studiile la imposibilitatea de a urma un liceu cu
un liceu cu profil teoretic sau la o coal profil teoretic sau la o coal profesional
profesional (SAM), n funie de profilul dup finalizarea ciclului gimnazial;
intelectual al elevului i de rezultatele sale imposibilitatea integrrii active,
din ciclul gimnazial; responsabile i competente n societate i
posibilitatea integrrii active, pe piaa muncii i marginalizarea social
responsabile i competente n societate i i profesional;
pe piaa muncii, i chiar realizarea unei
cariere de succes;

Concluziile testrii iniiale. Plan de msuri i activiti

n urma evalurii elevilor din clasele a V-a i a VII-a aparinnd ciclului gimnazial de
la coala Gimnaziala nr 1 Cbeti se constat c gradul de promovabilitate al elevilor este
relativ sczut, iar rezultatele obinute de acetia sunt, per ansamblu, slabe sau medii. La o
privire sumar se poate remarca cu uurin c nu exist performane deosebite n ceea ce
privete rezultatele obinute la disciplina limba i literatura romn, rezultate care vizeaz
cunotinele asimilate i abilitile dobndite n anul anterior.
Se impun, prin urmare, o serie de msuri i o planificare sistematic a activitilor care
trebuie organizate n vederea remedierii situaiei actuale, pentru a se ajunge la un grad de
promovabilitate mai mare i a se atinge standardele de performan vizate.

Clas Activitatea propus Programul de Termen de Rezultate


a activitate evaluare anticipate
A V-a Dictare; Consultaii Sfritul Se constat o
Exerciii de desprire a sptmnale / semestrului I relativ
cuvintelor n silabe; Ore Lucrare mbuntire i
Exerciii de uitilizare corect suplimentare: 1 scris la chiar o remediere
a semnelor de ortografie i or/ sptmn; limba i total a situaiei
4

punctuaie; literatura dificile i a


Exerciii de construcie a Teme pentru romn pe problemelor cu care
unor enunuri n care s cas; semestrul I se confrunt elevii;
utilizeze ortograme; Teme Se observ vizibil
Exerciii de recunoatere a suplimentare; creterea gradului
prilor de vorbire si de Sfritul de promovabilitate
propoziie; Observare semestrului I a testelor de
Exerciii de construire sistematic; evaluare formativ
corect a propoziiilor Conversaia i sumativ;
simple i dezvoltate; euristic la ora Sfritul Se ating obiectivele
Exerciii de formulare a de limba i semestrului I i standardele de
ideilor principale i a celor literatura performan vizate
secundare dintr-un text citit / romn; de programa
ascultat; Sfritul colar;
Exerciii de expunere oral Fie de munc semestrului I Se poate observa
individual sau n grup a independent; progresul i
unui plan simplu i/sau a Fie de munc succesul colar;
unui plan dezvoltat de idei, n echip; Sfritul
pornind de la o tem dat; semestrului I
Exerciii de stabilire a Teste cu itemi
ideilor n jurul crora se cu alegere dual
organizeaz o tem dat / multipl; Sfritul
(idee principal, idee Teste cu itemi semestrului
secundar); cu rspuns la II
Exerciii de utilizare corect, alegere; Lucrare
n textul oral, a limbii Teste cu itemi scris la
literare; cu rspuns limba i
Exerciii de redactare a unui scurt; literatura
text dup un plan simplu Teste cu itemi romn pe
construit de elevi sau dat de cu rspunsuri de semestrul II
profesor (compunerea completare;
imaginativ povestirea; Teste cu itemi
relatarea unor fapte i obiectivi; Sfritul
ntmplri); Teste cu itemi semestrului
Exerciii de redactare a unui semiobiectivi; II
text, pornind de la cuvinte Teste cu itemi
date; alctuirea de subiectivi;
compuneri dup un suport Punerea n Sfritul
vizual; scen a unor semestrului
Activiti de copiere / opere literare; II
dictare a unor texte care s Proiecte pe
conin dificulti privitoare teme alese de
la categoriile morfologice, n comun acord cu Sfritul
special pentru clasele cu copiii; semestrului
elevi aparinnd II
minoritilor etnice; Lecturi
Exerciii de redactare de suplimentare;
texte n contexte i n Fie de lectur; Sfritul
scopuri variate; Jurnalul de semestrului
Activiti de scriere lectur; II
5

imaginativ care s Referate;


valorifice creativitatea Redactarea de
elevilor; activiti de scriere compuneri Sfritul
reflexiv (jurnal, libere; semestrului
relatarea unor fapte i II
ntmplri) n care s-i Orele de limba
expun i literar
opiniile/sentimentele; romn;
6

a VII-a Exerciii de recunoatere a Consultaii Sfritul Se constat o


prilor de vorbire si de sptmnale / semestrului I relativ
propoziie; exerciii de Ore suplimen: 1 Lucrare mbuntire i
analiz morfo-sintactic i or/ sptmn; scris la chiar o remediere
sintactico-morfologic; limba i total a situaiei
Exerciii de construire a unui Teme pentru literatura dificile i a
monolog sau a unui dialog; cas; romn pe problemelor cu care
exerciii de descriere a unor Teme semestrul I se confrunt elevii;
obiecte, a unor tablouri din suplimentare; Se observ vizibil
natur, a unor fenomene; creterea gradului
exerciii de construire a unor Observare Sfritul de promovabilitate
naraiuni simple; exerciii de sistematic; semestrului I a testelor de
utilizare expresiv a limbii Conversaia evaluare formativ
Lectura unor texte diverse, euristic la ora i sumativ;
cu scopul de a nelege de limba i Sfritul Se ating obiectivele
semnificaiile acestora i de literatura semestrului I i standardele de
a putea comenta sensul lor romn; performan vizate
global; Exerciii de de programa
identificare a structurii Fie de munc Sfritul colar;
textelor epice i lirice; independent; semestrului I Se poate observa
exerciii de identificare a Fie de munc n progresul i
trsturilor specifice celor echip; succesul colar;
dou genuri n textele Sfritul
literare studiate; Teste cu itemi cu semestrului I
Exerciii de identificare i de alegere dual /
interpretare a unor procedee multipl;
de expresivitate artistic; Teste cu itemi cu Sfritul
Exerciii de redactare rspuns la semestrului
nuanat n raport cu alegere; II
structura i motivaiile Teste cu itemi Lucrare
personale: exerciii de cu rspuns scris la
descriere a unor personaje scurt; limba i
sau persoane considerate Teste cu itemi cu literatura
drept modele i de motivare rspunsuri de romn pe
a opiunilor; exerciii de completare; semestrul II
comentare a unor secvene Teste cu itemi
din textele obiectivi;
studiate sau a titlului unor Teste cu itemi
texte; semiobiectivi; Sfritul
Comentarea unor secvene Teste cu itemi semestrului
din textele studiate sau a subiectivi; II
titlului unor texte;
Scrierea unor compuneri Punerea n scen
narative, descriptive, a unor opere Sfritul
informative; literare; semestrului
Exerciii de exprimare a Proiecte pe teme II
propriei opinii i de alese de comun
motivare a acesteia n raport acord cu copiii;
cu o situaie real sau cu o Sfritul
secven textual dat / text Lecturi semestrului
7

studiat i de integrare suplimentare; II


corect a argumentelor i a Fie de lectur;
conectorilor adecvai la Jurnalul de
nivelul propoziiei i al lectur; Sfritul
frazei; exprimarea semestrului
gusturilor, expunerea unor Interpretarea II
opinii despre ceva sau unor texte la
cineva, stabilirea unei prima vedere, a
analogii, a unei comparaii, semnificaieie Sfritul
exprimarea unei impresii titlului unei semestrului
personale; exerciii de opere; II
folosire a unor grupuri Referate;
verbale i nominale pentru a Redactare de
spori expresivitatea eseu; Sfritul
comunicrii; Redactarea de semestrului
Exerciii de redactare a unor compuneri II
texte narative, descriptive i libere;
dialogate, exerciii de Portofoliul;
scriere imaginativ; Sfritul
Orele de curs; semestrului
Orele de limba II
i literatura
romn;