Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14


Prezeni: 13
Pentru: 12
mpotriv: x
Abineri: 1

HOTRREA
privind stabilirea salariilor de baz pentru funcionarii publici i personalul contractual din cadrul
Primriei Comunei Periam i al SPCLEP Periam, care se aplic ncepnd cu data de 1 iulie 2017,
n conformitate cu Legea nr.153/2017

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraiei publice locale nr. 215/2001, precum i pentru modificarea i completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleilor locali; reunit n edina ordinar din data de 29.06.2017, avnd n
vedere urmtoarele:
- expunerea de motive nregistrat la Primria Comunei Periam sub sub nr.4960/28.06.2017
prezentat de primarul Comunei Periam;
- procesul verbal de consultare nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.4995/28.06.2017
ncheiat ntre conducerea instituiei i reprezentantul Consiliului Local Periam, pe de o parte i salariaii
Primriei Comunei Periam i ai SPCLEP Periam, pe de alt parte prin care s-a realizat consultarea
prevzut la art.11 alin.1 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri
publice;
- referatul nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.4996/28.06.2017 prezentat de doamna
Bron Daciana, secretar al Comunei Periam, prin care propune consiliului local stabilirea, n
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, a salariilor de baz pentru funcionarii publici i
personalul contractual din cadrul Primriei Comunei Periam i al SPCLEP Periam, ncepnd cu data de
1 iulie 2017;
- prevederile art.138 alin.4-5 din Constituia Romniei nr.1/2003, republicat (r1);
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.39 alin.6 i ale art.58 alin.1 din Legea
nr.273/2006 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat (r1), cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local Periam nr.3/26.01.2017 privind stabilirea structurii
organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam,
precum i ale SPCLEP Periam pe anul 2017, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Hotrrii Consiliului Local Periam nr.24/22.03.2017 privind aprobarea bugetului
local al Comunei Periam pe anul 2017, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Dispoziiei nr.207/24.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate s
efectueze operaiuni n Sistemul Informatic al Registrului electoral naional, emis de primarul Comunei
Periam;

1
- prevederile Dispoziiei Primarului Comunei Periam nr.152/15.06.2015 privind actualizarea
exercitrii unor atribuii de ctre doamna FERCHI SIMONA-ELENA, funcionar public de execuie
inspector clasa I, grad profesional principal n cadrul Primriei Comunei Periam;
- prevederile Dispoziiei nr.85/06.07.2017 privind modificarea i completarea Dispoziiei
nr.152/15.06.2015 emis de Primarul Comunei Periam;
- prevederile Dispoziiei nr.96/29.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a
sporului pentru condiii vtmtoare de munc, n conformitate cu prevederile Legii nr.284/2010 privind
salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.1, art.3 alin.4, art.6-8, art.10, art.11 alin.1, art.11 alin.3-5, art.12-13, art.15-16,
art.19, art.21, art.25-27, art.30-38 i art.40, precum i anexele VIII-IX din Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice;
- prevederile H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat n
plat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat (r2), cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.b, art.45 alin.1 i alin.6, art.47, art.115
alin.1 lit.b i art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat
(r1), cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:

Art.1. (1) ncepnd cu data de 1 iulie 2017, se stabilesc salariile de baz pentru funcionarii
publici i personalul contractual din cadrul Primriei Comunei Periam i al SPCLEP Periam, care se
aplic n conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017, cu respectarea obligaiei de ncadrare n
prevederile bugetare anuale, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Salariile de baz pentru funciile prevzute la art.11 alin.2 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice, dar care nu se regsesc n prezent n
organigrama i statul de funcii al Primriei Comunei Periam i al SPCLEP Periam, se vor stabili - prin
hotrre a Consiliului Local Periam - dup ce vor fi nfiinate, dac va fi cazul.
(3) Potrivit art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017, ordonatorul principal de credite va
stabili, prin dispoziie, salariile de baz lunare pentru funciile din organigrama Primriei Comunei
Periam i al SPCLEP Periam, astfel nct s se ncadreze n sumele aprobate cu aceast destinaie n
bugetul propriu.

Art.2. (1) ncepnd cu data de 1 iulie 2017, potrivit art.40 din Legea-cadru nr.153/2017, se
modific i se completeaz art.1 din H.C.L. Periam nr.7/18.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local al Comunei Periam n mandatul 2016-
2020, respectiv se modific i se completeaz art.71 alin.1-2 din Anexa nr.1 la H.C.L. Periam
nr.7/18.07.2016, n sensul c indemnizaia maxim lunar de care beneficiaz consilierii locali din
cadrul Consiliului Local Periam pentru participarea la numrul maxim de edine este de pn la 10%
din indemnizaia lunar a primarului, exclusiv majorrile prevzute la art.16 alin.2 din Legea-cadru
nr.153/2017. n acest sens, alin.1-2 ale art.71 din Anexa la H.C.L. Periam nr.7/18.07.2016 vor avea
urmtorul coninut:
(1) Indemnizaia fiecrui consilier local pentru o edin se stabilete n cuantum de 5% din
indemnizaia lunar a primarului.
(2) Potrivit alin.1 al prezentului articol, numrul maxim de edine, pe lun calendaristic,
pentru care se poate acorda indemnizaia este de dou, dup cum urmeaz:
- o edin ordinar sau extraordinar a consiliului local (5%);
- o edin a comisiilor de specialitate, indiferent dac respectivul consilier local face parte din
2 sau mai multe comisii (5%), plata acestora fiind ns condiionat i de participarea la edinele
2
extraordinare ale consiliului local, n conformitate cu Regulamentul de organizare i funcionare al
Consiliului Local al Comunei Periam n mandatul 2016-2020, aprobat prin H.C.L. Periam
nr.7/18.07.2016.
(2) Calculul indemnizaiei se realizeaz de funcionarul public cu atribuii de contabil, n
baza unei adrese privind prezena consilierilor locali la edine centralizat de ctre secretarul comunei.

Art.3. (1) ncepnd cu data adoptrii prezentei hotrri, avnd n vedere creterile salariale
acordate personalului din cadrul Primriei Comunei Periam i al SPCLEP Periam, precum i
obligativitatea respectrii condiiei de ncadrare n sumele aprobate ca i cheltuieli de personal n
bugetul propriu, nu se mai se acord sporul pentru condiii periculoase sau vtmtoare, n cuantum de
pn la 15% din salariul de baz corespunztor timpului lucrat, funcionarilor publici i personalului
contractual din cadrul Primriei Comunei Periam i al SPCLEP Periam.
(2) Lund n considerare prevederile alin.1, cu data de 01.07.2017, i nceteaz
aplicabilitatea Dispoziiile nr.96/2016 emis de primarul Comunei Periam, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i orice alte prevederi contrare.

Art.4. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primar al Comunei Periam, doamna Bron Daciana, secretar al Comunei Periam i doamna Ferecean-
Guler Daciana, inspector I asistent-contabil n cadrul Primriei Comunei Periam.

Art.5. Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Serviciul controlul legalitii, aplicrii actelor
cu caracter reparatoriu i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Bron Daciana, secretarul Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, responsabil cu aplicaia REVISAL;
- Reprezentanilor salariailor din cadrul Primriei Comunei Periam i al SPCLEP
Periam;
- Celor n cauz;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S. Contrasemneaz:
HOJDA DIANA-MIHAELA SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________
BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 52 din 29.06.2017


3