Sunteți pe pagina 1din 4

CLASA a VIII-a

Profesor V Corcalciuc Scoala nr. 146 I G Duca Bucuresti


(Lectii facute dupa manualul de clasa a VIII C Savu,G Caba,ETeodorescu, D Popoiu)
LECTIA 2
DETERMINAREA PLANULUI.
TETRAEDRUL. PIRAMIDA(definitie,exemple)

1.Trei puncte necoliniare determina un plan.


Punctele coplanare
A,B,C,D, determina un
E
singur plan. Erau suficente
doar trei puncte pentru a
determina planul.Avand 4
D
puncte putem nota planul in
B mai multe moduri:
C ABC ; ABD ; ACD ; BCD Obs
A
ervam ca mai avem un
punct E in exteriorul planului dat. Cate plane se formeaza? Care
sunt acestea?

2.Odreapta si un punct care nu-i apartine determina un plan.

Se da dreapta d si un
M punct M care nu
x d
B
aparine dreptei d.
A Dreapta d contine cel
putin doua puncte
distincte A si B. Avem deci 3 puncte A, B, M necoliniare ,care stim
ca determina un plan.

3.Doua drepte concurente determina un plan.


Se dau dreptele concurente
a si d. a d M
B A d Fie A d ; B a
M
Avem trei puncte distincte
a care determina planul ABM ;
A , M d d ABM ; B , M a a ABM Deci dreptele concurente d si
a determina un plan pe care il putem nota d , a .
4.Doua drepte paralele determina un plan.
Se dau dreptele
paralele a si b. Se ia de
a
exemplu un punct pe
A
dreapta b, A. Stim ca o
b dreapta si un punct
exterior ei determina un
plan, deci dreapta a si punctul A determina un plan: a, A .La fel
putem lua un punct pe dreapta a care impreuna cu dreapta b va
determina un plan. Planul determinat de cele doua drepte il putem
nota: a, b .
Exercitiu.
D1 C 1AB,Ce plane determina dreptele
1 1 1 1 1 1
CD, AA , BB , BC , B C , DD , CC
1
A B1 doua cate doua?

D C

A B

PIRAMIDA. TETRAEDRU.
Se da o suprafata poligonala S si un punct V exterior planului lui S.
Reuniunea segmentelor VM , M S , formeaza corpul geometric
numit piramida.
Punctul V se numeste varful piramidei, iar poligonul si suprafata
poligonala se numesc baza piramidei.
In functie de natura bazei avem:
V
-piramida triunghiulara( baza
este triunghi)
- piramida patrulatera ( baza
este patrulater).
-piramida pentagonala( baza este
D
C
pentagon)
S -piramida hexagonala( baza este
hexagon)
A
B
Elementele piramidei sunt:
-Varful V
-Baza patrulaterul ABCD
-Muchiile bazei- AB , BC , CD , AD
-Muchiile laterale- VA , VB, VC , VD
-Fetele laterale-triunghiurile VAB ;VBC ,VCD,VDA
-Suprafata laterala-reuniunea fetelor laterale.
-Suprafata totala-reuniunea bazei cu suprafata laterala.
Patru puncte necoplanare
D
determina poliedrul cu cel mai
mic numar de fete numit
tetraedru( corp marginit de 4
C fete).

Observatii.
1.O piramida care are baza un poligon regulat si muchiile laterale
congruente se numeste piramida regulata.
2.Fetele laterale ale unei piramide regulate sunt triunghiuri
isoscele.
3.Distanta de la varful piramidei la o latura a bazei se numeste
apotema piramidei.
4. Un tetraedru cu toate muchiile congruente se numeste tetraedru
regulat.Tetraedrul regulat este un caz particular de piramida
triunghiulara regulata.
Probleme.
1. Sa se determine baza si apotema piramidei regulate cu varful
in V in urmatoarele cazuri:
-VABC, VA=13cm,BC=10cm
-VABCD cu VA 10 ,BC=2cm
-VABCDEF cu VA=9cm, BC=6cm
2. Se dau 5 puncte necoplanare. Cate drepte si cate plane
determina cele 5 puncte?
3. Se dau 6 puncte necoplanare. Cate drepte si cate plane
determina ele?
4.Se da piramida patrulatera VABCD cu fetele laterale
triunghiuri echilaterale. Sa se afle distanta de la varful piramidei
la un punct P pe muchia VA astfel incat BP+PD sa fie minima.