Sunteți pe pagina 1din 19
fi Negus, 1997), ce sublinizes modul si locul in eare cultura gi puterea interationeazi, pentru a genera semnificayi. = CIRCUITUL MODELULUI CULTURAL Geuitul culturié (Fgura 3.1) const fn cinci momente ale unui proces — reglementare, productie, consum, reprezentare gi identate ~ care afioneard concertat pentru a genera un spat cultural comun, in care semnifca ete teat modelat, modifica gi recreat. Nu exists un punct de inceput seu de fait al circuituluis momentele actionesra sinergetic pentru a. gene ‘emnificaie. Cu toate aceste, fecare moment contribuie cu anumiteclemente lance. reglemoncare reprezentare preduetie goat (Creviu eukuri, strides dine ele cin! moment ‘Sint: Sti objet pin malta i Ds Carin. cee cnc orania Moms rome ag ont acini ny sind de _earienty erie paolo ei verre pnt cea er ome sens Ga pep cae fret alors tod done Fence owed rene oss amor ng x Banas le epeitte cx: srerta ey ie fot contest ta ere desea ca ea sf ind cate era adesea cu ingelegeau impor er cre "Dar coneuea de em Ge pupa eae den putes Sau como int stane ath Ciroomsenl species pot ds apr ner cu eS it, Atunci rapa deacivi consi un explore pun “ sic gp de een seat Gp 17 Coad ela franpal itr eclogite na fsese Tack adapts de mejraten ovat Melia dentin pe meri iain eal cae imbrii deli clog Hirai, Ire le ingens acer devs sinpune et suse credible de infomati (Hansen, 199) re timp st dominemsocatnagendelor nail i eenpeace este o organizatie nonprofit intern to cexempl, cind Yasser Arafat conducea Palestina, sit-ul ui oficial ea accesibil la care el dora st jungl gal ailnick a numdrului de palestinieni ucigi de cite ie imagine sumbrd a siuatel din Palestina gi pentru eauza paestiniand fe internet al lui Vara Vike-Freiberg, preyed jn Tiruaniani, englezs, france sugerind o sferd care este direct acces de pe prima pagina duce la ,Rigs Caste", 0 zonk di jc, prezentind o laturi mai vse a uni sf de st or de importang§ nagional discutare tn in care are loc producia, ‘ straegilor de management ia atepirilorangajatlr sau departamentale, ale membrilor, De exemplu, corporaile multinational campanit de comunicare, dar eulturs westes de obice, masiv in I's fiecteeis determing organizational unelecampani nating obec t incununate de succes. Eyecurile pot fi cate spar in momentul consumul, cind iti de orto mal Snes cre een mre pel ta Ste i Sie pees Productia, deci, creeazi semnificatie din valori ructur i logisted organizational . Hoek forma de productie, noi semnificagit fiind implicS propre reqcle semantic fa reale doar fn gi prin eonsum (du Gay et ine Ia fel de important ea si producti ‘buirea nei semnifcati Consuml, deci, ms consti ‘doar un alt punct din czcuital cultural. Consumal in sine devine o ite woul artefact, in uema intarea este forma pe care 0 capatd sm obiect si serif 7 cea frm Na watch emacs extend er denise san semifict atribie stro ello sil, del pil