Sunteți pe pagina 1din 42

RO MNIA

JUDEUL VRANCEA
COMUNA GUGESTI
PR I MAR

D I S P O Z I I A NR. 145
Din data de 23 august 2013

Privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a


dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul
Primriei comunei Gugesti , judeul Vrancea

Primarul comunei Gugesti , judetul Vrancea,


- avnd n vedere referatul secretarului comunei nregistrat la nr. 6167 din 22 august 2013 din
care rezult necesitatea constituirii comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea
metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul Primriei comunei
Gugesti , judetul Vrancea;
- n baza prevederilor art. 2 i a art. 3 din Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinznd standardele de control
intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,
republicat cu modificrile i completrile ulterioare;
- n temeiul prevederilor art. 68 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat cu modificrile i completrile ulterioare

D I S P U N E:
Art.1 Constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul Primriei comunei Gugesti , judeul
Vrancea, n urmtoarea componen nominal:
Preedinte: Vatra Vasile , primarul comunei Gugesti
Vicepreedinte: Raduca Victorie, secretar al comunei
Membri:
Membri - compartiment taxe i impozite - Negoita Vasilica
Compartiment contabilitate - Soare Anuta
Compartiment Urbanism - Ipate Paula
Compartiment cadastru -agricol - Lefter Nicoleta
Compartiment asisten-social - Albu Silvia
Secretar compartiment contabilitate - Cristoiu Viorina Catalina
Art.2 Aprobarea regulamentului de organizare i funcionare al comisiei pentru monitorizarea,
coordonarea i ndrumarea metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din
cadrul Primriei comunei Gugesti , judetul Vrancea, conform anexei nr. 1 care face parte integrant din
prezenta dispoziie.
Art.3 (1) Aprobarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
conform anexei nr. 2 care face parte integrant din prezenta dispoziie.
(2) Aprobarea structurii procedurilor formalizate pe activitati conform anexei nr. 3 care face
parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.4 Prevederile prezentei dispoziii vor fi duse la indeplinire de persoanele nominalizate la
art. 1.
Art.5 Prezenta dispoziie se comunic persoanelor nominalizate la art. 1 i Instituiei Prefectului
Judeului Vrancea de ctre secretarul comunei.
PRIMAR, Avizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Vasile Vatra Victoria Raduca
RO MNIA Anexa nr. 1
JUDEUL VRANCEA la Dispoziia nr. 145 / 23 august 2013
COMUNA GUGESTI
PR I MAR

REGULAMENTUL
de organizare i funcionare al Comisiei de monitorizare, coordonare i ndrumarea
metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din cadrul Primriei
comunei Gugesti judeul Vrancea

Art.1. (1) n cadrul Primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea funcioneaz Comisia de
monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii sistemului de control managerial,
denumit n continuare Comisia, constituit prin Dispoziia primarului comunei Gugesti.
(2) Comisia are n componena sa reprezentani ai structurilor organizatorice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gugesti, judetul Vrancea.
Art.2. Comisia are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz programul de dezvoltare a sistemului de control managerial in cadrul Primariei
comunei Gugesti, judetul Vrancea, program care cuprinde obiective, aciuni, responsabiliti, termene
precum i alte msuri necesare dezvoltrii acestuia cum ar fi elaborarea i aplicarea procedurilor de
sistem i a celor specifice pe activiti, perfecionarea profesional, etc. Elaborarea programului ine
seam de regulile minimale de management coninute de standardele de control intern aprobate prin
Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinznd standardele
de control intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial, republicat, particularitile organizatorice, funcionale i de atribuii ale Primariei
comunei Gugesti, Consiliului Local al comunei Gugesti, personalul i structura acestora, alte
reglementri i condiii specifice;
b) supune spre aprobare primarului comunei Gugesti, judetul Vrancea, programul de dezvoltare a
sistemului de control managerial, n termen de 30 de zile de la data elaborrii sale;
c) urmrete realizarea obiectivelor i aciunilor propuse prin program; acord alte termene de
realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;
d) asigur actualizarea periodic a programului, o dat la 12 luni sau mai des, dup caz;
e) urmrete elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale
tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gugesti, judetul
Vrancea; acestea trebuie s reflecte i inventarul operaiunilor/activitilor ce se desfoar n
compartimentele respective;
f) urmrete constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea
metodologic, precum i elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control
managerial ale entitilor subordonate Consiliului local al comunei Gugesti, judetul Vrancea;
g) primete, trimestrial, sau cnd este cazul, de la compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate i entitile subordonate informri/rapoarte referitoare la progresele nregistrate cu privire
la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, n raport cu programele
adoptate, precum i referiri la situaiile deosebite i la aciunile de monitorizare, coordonare i
ndrumare, ntreprinse n cadrul acestora;
h) acolo unde se consider oportun, ndrum compartimentele din cadrul Primariei comunei
Chiojdeni i entitile subordonate Consiliului local al comunei Gugesti n elaborarea programelor
proprii, n realizarea i actualizarea acestora i/sau n alte activiti legate de controlul managerial;
i) avizeaz procedurile de sistem;
j) prezint primarului comunei Gugesti, ori de cte ori consider necesar, dar cel puin o dat pe
an, informri referitoare la progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control
managerial, n raport cu programul adoptat, att la nivelul aparatului de specialitate al primarului
comunei Gugesti, cat si la compartimentele i la entitile subordonate Consiliului local al comunei
Gugesti, la aciunile de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic ntreprinse, precum i la
alte probleme aprute n legtur cu acest domeniu.
Art.3. (1) edinele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau cnd este cazul.
(2) edinele sunt conduse de preedintele Comisiei. n caz de indisponibilitate a preedintelui
Comisiei, acesta va fi nlocuit de vicepreedintele Comisiei. n caz de indisponibilitate a unui membru,
acesta poate fi nlocuit de ctre o catre o alta persoan desemnat din cadrul structurii din face parte.
(3) La solicitarea Comisiei, la edinele sale sau n subcomisiile constituite pot participa i ali
reprezentani din compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei i
entitile subordonate, a cror contribuie este necesar n vederea realizrii atribuiilor Comisiei i a
celorlalte cerine din prezentul Regulament.
(4) Solicitrile Comisiei, adresate conductorilor i/sau subordonailor acestora, n contextul
prevederilor de la alin (3), reprezint sarcini de serviciu.
Art.4. Preedintele Comisiei are urmtoarele atribuii:
a) asigur desfurarea lucrrilor Comisiei i ale Secretariatului acesteia n bune condiii;
b) monitorizeaz, coordoneaz i ndrum metodologic dezvoltarea sistemului de control
managerial intern;
c) aprob i asigur transmiterea n termenele stabilite a informrilor/raportrilor ntocmite n
cadrul Comisiei ctre prile interesate
d) urmrete respectarea termenelor decise de ctre Comisie i decide asupra msurilor ce se
impun pentru respectarea lor;
e) propune ordinea de zi i conduce edinele Comisiei;
f) decide asupra participrii la edinele Comisiei i a altor reprezentani din compartimentele
din cadrul primariei comunei Gugesti, a cror participare este necesar pentru clarificarea i
soluionarea unor probleme specific;
g) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfurarea de activiti
cu specific n cadrul Comisiei.
Art.5 (1) Cu privire la sistemele de control managerial, n exercitarea atribuiilor ce le revin,
fiecare compartiment din cadrul Primariei comunei Gugesti are, fr a se limita la acestea, urmtoarele
atribuii:
a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate n vederea realizrii sarcinilor de serviciu de
ctre executani, n limita competenelor i responsabilitilor specifice, aa cum decurg din
atribuiile compartimentului respectiv;
b) identific riscurile inerente activitilor din compartiment i ntreprind aciuni care s menin
riscurile n limite acceptabile;
c) monitorizeaz activitile ce se desfoar n cadrul compartimentului (evalueaz, msoar i
nregistreaz rezultatele, le compar cu obiectivele, identific neconformitile, iniiaz
corecii/aciuni corective i preventive etc.);
d) informeaz prompt eful ierarhic cu privire la rezultatele verificrilor i altor aciuni derulate
n cadrul compartimentului;
e) particip la edinele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite n cadrul
acesteia, la data, ora i locul unde acestea au fost stabilite;
f) n caz de indisponibilitate, acesta desemneaz o alt persoan din cadrul structurii pe care o
conduce pentru participarea la edine;
g) asigur aprobarea i transmiterea le termenele stabilite a informrilor/rapoartelor referitoare la
progresele nregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, n raport cu
programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care l conduce.
Art.6. (1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezeni.
(2) n situaia n care consensul nu poate fi obinut, preedintele Comisiei poate propune luarea
deciziei prin votul a jumtate plus unu din totalul membrilor prezeni.
(3) n cazul n care se constat egalitate de voturi, votul preedintelui Comisiei este decisiv.
Art. 7. Secretariatul Comisiei are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz desfurarea edinelor Comisiei la solicitarea preedintelui acesteia, ntocmete
procesele verbale ale ntlnirilor, minutele sau alte documente specifice;
b) ntocmete, centralizeaz i distribuie documentele necesare bunei desfurri a edinelor
Comisiei;
c) ntocmete rapoarte n baza dispoziiilor preedintelui Comisiei i le supune spre aprobare
Comisiei;
d) servete drept punct de contact n vederea bunei comunicri dintre compartimentele din
cadrul Primariei comunei Gugesti, pe de o parte, i Comisie, pe de alt parte;
e) semnaleaz Comisiei situaiile de nerespectare a dispoziiilor acestora;
f) ntocmete, actualizeaz i modific registrul riscurilor identificate cu privire la activitatile
desfasurate la nivelul primariei comunei Gugesti pe baza propunerilor membrilor Comisiei;
g) pstreaz (claseaz) originalele procedurilor de sistem realizate;
h) primete i nregistreaz n registrul propriu procedurile de sistem transmise pentru avizare i
procedurile operaionale avizate de conductorii compartimentelor;
i) supune procedurile de sistem spre avizare membrilor Comisiei;
i) aloc codul procedurilor de sistem;
j) distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;
k) transmite la arhiv ediiile procedurilor de sistem retrase;
l)analizeaz observaiile formulate de alte compartimente i particip la consultrile organizate
pentru analiza observaiilor, n cazul procedurilor de sistem;
m)analizeaz i pune pe ordinea de zi a edinei Comisiei solicitrile de revizie a procedurilor de
sistem;
Art.8. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaionale, n raport cu cele ale
structurilor Primariei comunei Gugesti, prevaleaz fa de prevederile prezentei dispoziii.

PRIMAR, Avizat pentru legalitate,


SECRETAR,
Vasile Vatra Victoria Raduca
RO MNIA Anexa nr. 2
JUDEUL VRANCEA la Dispoziia nr. 145 / 22 august 2013
COMUNA GUGESTI
PR I MAR

Programul de dezvoltare a sistemului


de control intern/managerial al Primariei comunei Gugesti

1. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

STANDARDE
Nr. RESPON REZULTATE
ETAPE cf. Ordin 946/200
crt. SABILI ATEPTATE
republicat

1 Stabilirea obiectivelor generale ale Primariei Primar 1.Lista 6.Structura


comunei Gugesti i a celor specifice obiectivelor organizatoric;
compartimentelor de specialitate, conform generale ale 7. Obiective;
prevederilor: primariei comunei 15.Ipoteze,
- art. 122 din Constituia Romniei; Gugesti reevaluri.
- art. 23 i art. 28 din Legea nr. 215/2001 a 2.Lista
administraiei publice locale, republicat, cu obiectivelor
modificrile i completrile ulterioare; specifice ale
- Regulamentului de organizare i funcionare al compartimentelor
Consiliului Local al comunei Gugesti , judetul de specialitate
Vrancea, aprobat prin H.C.L. nr. 31/2012
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Chiojdeni, judetul Vrancea aprobat prin
Dispoziia . nr. 105/2009;
- Regulamentul intern al aparatului de specialitate
al primarului comunei Gugesti , judetul
Vrancea, al institutiilor publice din subordinea
Consiliului Local al comunei Gugesti aprobat
prin Dispozitia nr. 60/2009
- alte acte normative n vigoare.
2 Stabilirea aciunilor i activitilor pentru Primar Lista aciunilor i 2.Atribuii,
realizarea obiectivelor Primariei comunei activitilor funcii, sarcini;
Gugesti , precum si ale Consiliului Local al 3.Competena,
comunei Gugesti , conform prevederilor: performana;
- Legii admnistraiei publice locale nr. 215/2001 6.Structura
republicat, cu modificrile i completrile organizatoric;
ulterioare; 18.Separarea
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind atribuiilor;
controlul intern/managerial i controlul financiar 21.Continuitate
preventiv, republicat, cu modificrile i activitii;
completrile ulterioare; 23.Accesul la
- Hotrrii Guvernului nr. 611/2008 privind resurse.
organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii,
republicat;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile si completrile ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Gugesti aprobat prin Dispoziia nr. 105//2009
- Regulamentul intern al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gugesti,
judetul Vrancea, al institutiilor publice din
subordinea Consiliului Local al comunei
Gugesti aprobat prin Dispozitia nr. 60/2009
3 Descrierea modului de organizare i Primar 1.Lista 1.Etica,
funcionare a sistemului de control managerial procedurilor de integritatea;
al aparatului de specialitate al primarului control utilizate 3.Competena,
comunei Gugesti , judetul Vrancea, respectiv al 2.Resurse performana;
institutiilor si serviciilor subordonate identificate 18.Separarea
Consiliului local al comunei Gugesti , judetul atribuiilor;
Vrancea, conform prevederilor: 23.Accesul la
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul resurse.
funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit a
funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduit a
personalului contractual din autoritile i
entitile publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii,
republicat;
- Legii 215/2001 a administraiei publice locale,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr.611/2008 privind
organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 432/2004 privind
dosarul profesional al funcionarilor publici, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1021/2004 privind
aprobarea modelului comun European de
curriculum vitae;
- Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitar a personalului pltit din fonduri publice,
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legii nr. 22/1969 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanii,
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor,
cu modificrile si completrile ulterioare;
- Planul anual de ocupare a funciilor publice
avizat de ANFP;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al aparatului de
specialitate al comunei Gugesti, judetul Vrancea
aprobat prin Dispoziia nr. 105//2009
- Regulamentul intern al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gugesti,
judetul Vrancea, al institutiilor publice din
subordinea Consiliului Local al comunei
Gugesti aprobat prin Dispozitia nr. 60/2009
4 Autoevaluarea bazat pe analiza sistemului de semestrial Lista 11.Managemen
control managerial al primariei comunei Rspunde: disfuncionalitilo ul riscului;
Gugesti (inclusiv n ceea ce privete primar r i a riscurilor 15. Ipoteze,
procedurile) i identificarea elementelor de reevaluri;
disfuncionalitate i a riscurilor care pot afecta 16. Semnalarea
realizarea obiectivelor generale i a celor neregularitilo
specifice ale primariei comunei Gugesti, 18. Separarea
respectiv aparatului de specialitate al atribuiilor;
primarului , institutiilor subordonate 23. Accesul la
consiliului local, conform prevederilor: resurse.
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului
din autoritile publice, entitile publice i din
alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii;
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern si controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea i efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public
i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legii 143/1999 privind ajutorul de stat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- OMFP nr. 1661bis/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de
ncasare i utilizare a fondurilor bneti primite
sub forma donaiilor i sponsorizrilor, de ctre
instituiile publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale, republicat;
- Hotrrii Guvernului nr. 841/1995 privind
procedurile de transmitere fr plata i de
valorificare a bunurilor aparinnd entitilor
publice, cu modificrile si completrile
ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Gugesti, judetul Vrancea aprobat prin Dispoziia
nr. 105/2009
5 Stabilirea orientrilor/modalitilor de Primar Lista procedurilor 8.Planificarea;
dezvoltare a sistemului de control managerial de sistem i 9. Coordonarea
pentru aparatul de specialitate al primarului operaionale 16. Semnalarea
comunei Gugesti, respectiv compartimentele de neregularitilo
specialitate ale acestuia, prin raportarea la 17 Proceduri;
standardele de control intern/management la 18. Separarea
entitile publice, aprobate prin Ordinul nr. atribuiilor.
946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinznd standardele de
control intern/managerial la entitile publice i
pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial, republicat, conform
prevederilor:
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune a
serviciilor cu modificrile i completrile
ulterioare;
- OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea
Instruciunilor privind coninutul, forma de
prezentare i structura programelor elaborate de
ordonatorii principali de credite n scopul
finanrii unor aciuni sau ansamble de aciuni;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legea nr. 571/2004 privind protecia
personalului din autoritile publice, entitile
publice i din alte uniti care semnaleaz
nclcri ale legii;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificrile i completrile ulterioare.
6 Inventarierea documentelor i a fluxurilor de 31.12.2012 1.Lista 11.Managemen
informaii care intr/ies din primaria comunei Rspunde: documentelor ul riscului;
Gugesti , respectiv compartimentele de secretar 2.Circuitul 12.Informarea;
specialitate ale acesteia, procesrile care au loc, informaiilor 13.Comunicare
destinaia documentelor, comunicarea ntre 14.Coresponde
compartimente cu nivelele ierarhic superioare a i arhivarea.
de management i cu alte entiti publice,
conform prevederilor:
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparena
decizional n administraia public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 27/2003
privind procedura aprobrii tacite, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 26/2003 privind
transparena relaiilor financiare dintre
autoritile publice i ntreprinderile publice
precum i transparena financiar n cadrul
anumitor ntreprinderi;
- Hotrrii Guvernului nr. 1085/2003 pentru
aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003
privind unele msuri pntru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice,
a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare
la implementarea Sistemului Electronic
Naional, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1723/2004 privind
aprobarea Programului de msuri pentru
combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu
publicul, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1007/2001 pentru
aprobarea Strategiei Guvernului privind
informatizarea administraiei publice;
- Legii nr. 455/2001 privind semntura
electronic;
- Hotrrii Guvernului nr. 1259/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii 455/2001 privind semntura
electronic, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 16/1998 a arhivelor naionale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
7 Stabilirea unui sistem de monitorizare a 31.12.2012 1.Sitem de 8. Planificarea;
desfurrii aciunilor i activitilor primariei Rspunde: monitorizare 9. Coordonarea
comunei Gugesti , respectiv compartimentele Primar 2.Sistem de 10.
de specialitate ale acesteia, conform raportare Monitorizarea
prevederilor: informaiilor;
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice 12. Informarea;
locale, cu modificrile i completrile ulterioare; 13.
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu Comunicarea;
modificrile i completrile ulterioare; 16. Semnalarea
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind neregularitilo
controlul intern/managerial i controlul financiar 19.
preventiv, republicat, cu modificrile i Supravegherea;
completrile ulterioare; 20.Gestionarea
- Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru abaterilor.
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune a
serviciilor cu modificrile i completrile
ulterioare;
- OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea
Instruciunilor privind coninutul, forma de
prezentare i structura programelor elaborate de
ordonatorii principali de credite n scopul
finanrii unor aciuni sau ansamble de aciuni;
- Ordonanei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritile administraiei publice i entitile
publice, cu modificrile ulterioare i
completrile ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparena
decizional n administraia public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 27/2003
privind procedura aprobrii tacite, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Legilor bugetare anuale;
- Hotrrii Guvernului nr. 26/2003 privind
transparena relaiilor financiare dintre
autoritile publice i ntreprinderile publice
precum i transparena financiar n cadrul
anumitor ntreprinderi;
- Hotrrii Guvernului nr. 1085/2003 pentru
aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003
privind unele msuri pntru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice,
a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare
la implementarea Sistemului Electronic
Naional, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1723/2004 privind
aprobarea Programului de msuri pentru
combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu
publicul, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului
din autoritile publice, entitile publice i din
alte entiti care semnaleaz nclcri ale legii;
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Gugesti aprobat prin Dispoziia nr. 105/2009.
8 Monitorizarea realizrii obiectivelor generale i Trimestria Raportri 8. Planificarea;
a celor specifice ale primariei comunei Gugesti l trimestriale 9. Coordonarea
, respectiv compartimentele de specialitate, Rspunde: 10.Monitorizare
conform prevederilor: Consilier a informaiilor;
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice Soare 12.Informarea;
locale, cu modificrile i completrile ulterioare; Anuta 13.Comunicare
- Legii nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu 16.Semnalarea
modificrile i completrile ulterioare; neregularitilo
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind 19.Supravegher
controlul intern/managerial i controlul financiar a;
preventiv, republicat, cu modificrile i 20.Gestionarea
completrile ulterioare; abaterilor.
- Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune a
serviciilor; cu modificrile i completrile
ulterioare;
- OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea
Instruciunilor privind coninutul, forma de
prezentare i structura programelor elaborate de
ordonatorii principali de credite n scopul
finanrii unor aciuni sau ansamble de aciuni;
- Ordonanei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritile administraiei publice i entitile
publice, cu modificrile ulterioare i
completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 925/2003 privind
reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru
Monitorizarea reformei Administraiei Publice;
- Legii nr. 52/2003 privind transparena
decizional n administraia public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 27/2003
privind procedura aprobrii tacite, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaiile publice, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 26/2003 privind
transparena relaiilor financiare dintre
autoritile publice i ntreprinderile publice
precum i transparena financiar n cadrul
anumitor ntreprinderi;
- Hotrrii Guvernului nr. 1085/2003 pentru
aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003
privind unele msuri pntru asigurarea
transparenei n exercitarea demnitilor publice,
a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare
la implementarea Sistemului Electronic
Naional, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1723/2004 privind
aprobarea Programului de msuri pentru
combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu
publicul; , cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului
din autoritile publice, entitile publice i din
alte entiti care semnaleaz nclcri ale legii;
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Gugesti aprobat prin Dispoziia nr. 105/2009
9 Autoevaluarea realizrii obiectivelor generale Anual Raport de evaluare 6.Structura
i a celor specifice i mbuntirea sistemului ( n luna organizatoric;
de control managerial pe baza autoevalurii i februarie, 7. Obiective;
a standardelor de management/control intern pentru 15.Ipoteze,
la primaria comunei Gugesti , respectiv anul evaluri;
compartimentele de specialitate ale acesteia, precedent) 16.Semnalarea
aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 pentru Rspunde: neregularitilo
aprobarea Codului controlului Primar 21.Continuitate
intern/managerial cuprinznd standardele de activitii.
control intern/ managerial la entitile publice
i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial, republicat, conform prevederilor:
- Hotrrii Guvernului nr. 611/2008 privind
organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea
Instruciunilor privind coninutul, forma de
prezentare i structura programelor elaborate de
ordonatorii principali de credite n scopul
finanrii unor aciuni sau ansamble de aciuni;
- Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului
din autoritile publice, entitile publice i din
alte entiti care semnaleaz nclcri ale legii;
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 432/2004 privind
dosarul profesional al funcionarilor publici, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 1021/2004 privind
aprobarea modelului comun european de
curriculum vitae;
- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii,
republicat;
- Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 82/2004
privind unele msuri n domeniul funciei
publice;
- Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al primarului comunei
Gugesti, judetul Vrancea aprobat prin Dispoziia
nr. 105/2009
10 Elaborarea/revizuirea procedurilor de sistem i Etapizat, Proceduri de 11.Managemen
operaionale, manualelor de proceduri pentru pn la sistem i ul riscului;
activitile/situaiile care determin utilizarea 31.05.2013 operaionale 17.Proceduri;
acestor instrumente la nivelul primariei Rspunde: 22.Strategii de
comunei Gugesti, respectiv la nivelul secretar control;
compartimentelor de specialitate, n directa 24.Verificarea
corelare cu fluxurile de informaii stabilite la evaluarea
punctul 6, conform prevederilor: controlului;
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice 25.Auditul
locale, cu modificrile i completrile ulterioare; intern.
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind
controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
entitilor publice, precum i organizarea,
evidena i respectarea angajamentelor bugetare
i legale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordinului Preedintelui Consiliului Concurenei
nr. 136/2003 pentru punerea n aplicare a
instruciunilor privind vnzrile de terenuri
i/sau cldiri de ctre autoritile publice;
- Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor
generale privind exercitarea activitii de audit
public intern, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gugesti
aprobat prin Dispoziia nr. 105/2009
11 Actualizarea sub forma versiunilor i a Perma- Manuale de 11.Managemen
prevederilor din manualele de proceduri i din nent proceduri ul riscului;
orice alt instrument cu care opereaz sistemul Rspunde: 17.Proceduri;
de control managerial al primariei comunei Primar 22.Strategii de
Gugesti, pe baza principiilor de bun practic, control;
conform prevederilor: 24.Verificarea
- Legii nr. 273/2006 privind finanele publice evaluarea
locale, cu modificrile i completrile ulterioare; controlului;
- Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind 25.Auditul
controlul intern/managerial i controlul financiar intern.
preventiv, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv, cu modificrile
i completrile ulterioare;
- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor
entitilor publice, precum i organizarea,
evidena i respectarea angajamentelor bugetare
i legale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordinului Preedintelui Consiliului Concurenei
nr. 136/2003 pentru punerea n aplicare a
instruciunilor privind vnzrile de terenuri
i/sau cldiri de ctre autoritile publice;
- Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor
generale privind exercitarea activitii de audit
public intern, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind
controlul i recuperarea fondurilor comunitare,
precum i a fondurilor de cofinanare aferente,
utilizate necorespunztor, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gugesti
aprobat prin Dispoziia nr. 105/2009.
12 Elaborarea programului de pregtire 31 Programul de 3.Competena,
profesional, n domeniul controlului decembrie pregtire performana.
managerial, la nivelul primariei comunei anul profesional
Gugesti , judetul Vrancea, conform prevederilor: curent,
- Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, pentru
republicat; anul
- Hotrrii Guvernului nr. 432/2004 privind urmtor
dosarul profesional al funcionarilor publici, cu Rspunde:
modificrile i completrile ulterioare; secretar
- Hotrrii Guvernului nr. 1021/2004 privind
aprobarea modelului comun European de
curriculum vitae;
- Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz n sectorul bugetar i a
indemnizaiilor pentru persoane care ocup
funcii de demnitate public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordonanei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesional a adulilor, republicat;
- Hotrrii Guvernului nr. 522/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei Guvernului nr.
129/2000 privind formarea profesional a
adulilor, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Ordinului nr. 206/2005 al Preedintelui ANFP
pentru aprobarea metodologiei de evaluare a
posturilor i a criteriilor de evaluare a posturilor;
- Planului anual de ocupare a funciilor publice
pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Gugesti
- Regulamentului de organizare i funcionare al
aparatului de specialitate al aparatului de
specialitate al primarului comunei Gugesti
aprobat prin Dispoziia nr. 105/2009.

2. Standardele de control intern/managerial conform Ordinului 946/2005, republicat

Standardul 1
ETICA, INTEGRITATEA

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti asigur condiiile necesare cunoaterii, de ctre angajai, a
reglementrilor care guverneaz comportamentul acestora, prevenirea i raportarea fraudelor i
neregulilor.
Frauda nseamn orice aciune sau omisiune intenionat n legtur cu: utilizarea sau prezentarea
de declaraii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevzute n legea
pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, care au ca efect alocarea sau
dobndirea, respectiv utilizarea nepotrivit sau incorect a fondurilor comunitare de la bugetul general
al Comunitii Europene sau a sumelor de cofinanare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevzute
n Legea 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, i n Legea 273/2006 privind
finanelor publice locale, cu modificrile ulterioare; necomunicarea unei informaii prin nclcarea unei
obligaii specifice, avnd acelai efect la care s-a fcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de
la scopurile pentru care au fost acordate iniial conform reglementarilor din legislaia privind controlul
i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate
necorespunztor.
Cerine generale
Managerul i salariaii trebuie sa aib un nivel corespunztor de integritate profesional i
personal i s fie contieni de importana activitii pe care o desfoar.
Integritatea reprezint: caracter integru; sentiment al demnitii, dreptii i contiinciozitii,
care servete drept cluz n conduita omului; onestitate, cinste, probitate.
Managerul, prin deciziile sale i exemplul personal, sprijin i promoveaz valorile etice i
integritatea profesional i personal a salariailor.
Valorile etice fac parte din cultura entitii publice i constituie un cod nescris, pe baza cruia
sunt evaluate comportamentele. Separat de acesta, Primaria comunei Gugesti trebuie sa aib un cod de
conduit oficial, scris, care este un mijloc de comunicare uniform a valorilor etice a tuturor
salariailor. Codul etic stabilete care sunt obligaiile rezultate din lege crora trebuie sa li se supun
salariaii, n plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de munc: depunerea declaraiei de avere,
a declaraiei pentru prevenirea conflictului de interese. Exista i cazuri n care legea prevede
incompatibiliti pentru ocuparea unor funcii publice.
Codul de conduit a funcionarilor publici este aprobat prin lege. La nivelul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gugesti, precum si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
Consiliului local al comunei Gugesti se elaboreaz un cod etic care se aprob de ctre primar.
Pentru a putea aciona n conformitate cu valorile etice ale entitii publice, salariaii au nevoie de
sprijin i de o comunicare deschis, n special atunci cnd este vorba despre ajutorul acordat pentru
rezolvarea dilemelor i a incertitudinilor n materie de conduit adecvat. Salariaii entitii publice
sunt liberi s comunice preocuprile lor n materie de etic.
Managementul Primariei comunei Gugesti trebuie sa creeze un mediu adecvat acestui tip de
comunicare.
Conducerea trebuie s supravegheze comportamentul efectiv al salariailor din subordine,
referitor la standardul de etic i integritate i s trateze n mod adecvat orice abatere de la codul de
conduit.
Deciziile i exemplul personal trebuie s reflecte: valorificarea transparenei i probitii n
activitate; valorificarea competenei profesionale; iniiativa prin exemplu; conformitatea cu legile,
regulamentele, regulile i politicile specifice; respectarea confidenialitii informaiilor; tratamentul
echitabil i respectarea indivizilor; relaiile loiale cu colaboratorii; caracterul complet i exact al
operaiilor i documentaiilor; modul profesional de abordare a informaiilor financiare.
Salariaii manifesta acel comportament i dezvolt acele aciuni percepute ca etice n entitatea
public.
Managerul i salariaii au o abordare pozitiv fa de controlul financiar, a crui funcionare o
sprijin.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile
ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Legea nr. 251/2004 privind unele msuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu
prilejul unor aciuni de protocol n exercitarea mandatului sau a funciei;
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
entitile publice;
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru
modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte
normative;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al
funcionarului public denumit manager public, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduit etic a auditorului
intern.

Standardul 2
ATRIBUII, FUNCII, SARCINI

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea transmite angajailor i actualizeaz permanent:
documentele privind misiunea entitii publice, documentele privind regulamentele interne, fia
postului (funciei).

Cerine generale
Atribuiile fiecarui compartiment din cadrul primariei comunei Gugesti pot fi realizate numai
dac sunt cunoscute de salariai i acetia acioneaz concertat.
Fiecare salariat are un rol bine definit n cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,
stabilit prin fia postului.
Sarcinile sunt ncredinate i rezultatele sunt comunicate numai n raportul manager - salariat -
manager (ef - subaltern - ef).
Managerii trebuie s identifice sarcinile n realizarea crora salariaii pot fi expui unor situaii
dificile i care influeneaz n mod negativ managementul in cadrul primariei comunei Gugesti
Managerul trebuie s susin salariatul n ndeplinirea sarcinilor sale.
Managerul primariei comunei Gugesti va comunica tuturor angajailor care sunt sarcinile
entitii, rezultate din actul normativ de organizare i funcionare. Totodat, se va ngriji ca aceste
sarcini s se regseasc n Regulamentul de organizare i funcionare a aparatului de specialitate
al primarului, la care sa aib acces toi salariaii. Se vor ntocmi i se vor actualiza, ori de cte ori
necesitile o vor cere, fiele postului pentru toi funcionarii publici i personalul contractual din
primaria comunei Gugesti. Aceasta este o obligaie permanent, a fiecrui nivel de management.
Regulamentul de organizare i funcionare a aparatului de specialitate al primarului, a institutiilor
sis erviciilor publice din subordinea consiliului local al comunei Gugesti se public pe pagina de
Internet a primariei comunei Gugesti si se afiseaza la sediul institutiei.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentului de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al primarului
comunei Gugesti aprobat prin dispozitia primarului nr. 105/2009.

Standardul 3
COMPETENA, PERFORMANA

Descrierea standardului
Managerul asigur ocuparea posturilor de ctre persoane competente, crora le ncredineaz
sarcini potrivit competenelor i asigur condiii pentru dezvoltarea capacitii profesionale a
salariatului.

Cerine generale
Managerul i salariaii au acele cunotine, abilitai i experien care fac posibil ndeplinirea
eficient i efectiv a sarcinilor.
Competena angajailor i sarcinile ncredinate trebuie s se afle n echilibru permanent stabil.
Aciuni pentru asigurarea acestuia:
- definirea cunotinelor i deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munc;
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit;
- identificarea planului de pregtire de baza a noului angajat, nc din timpul procesului de
recrutare;
- revederea necesitilor de pregtire, n contextul evalurii anuale a angajailor i urmrirea
evoluiei carierei;
- asigurarea faptului ca necesitile de pregtire identificate sunt satisfcute;
- dezvoltarea capacitii interne de pregtire, complementar formelor de pregtire externe
entitii publice;
- definirea politicii de pregtire/mobilitate;
Performanele angajailor se evalueaz cel puin o dat pe an i sunt discutate cu acetia de ctre
realizatorul raportului;
Competena i performana trebuie susinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de
calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc.
Nivelul de competen necesar este cel care constituie premisa performanei.
Salariaii primariei comunei Gugesti trebuie s aib cunotinele profesionale, competenele,
atribuiile i instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activitate al acesteia.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat;
Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i
dezvoltarea carierei funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de
curriculum vitae;
Hotrrile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funciilor publice;
Lege-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului pltit din
fonduri publice;
Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea n anul 2011 a personalului pltit din
fonduri publice;

Standardul 5
DELEGAREA

Descrierea standardului
Primarul comunei Gugesti, judetul Vrancea stabilete, n scris, limitele competenelor i
responsabilitilor pe care le deleag.

Cerine generale
Delegarea de competen se face innd cont de imparialitatea deciziilor ce urmeaz a fi luate
de persoanele delegate i de riscurile asociate acestor decizii;
Salariatul delegat trebuie s aib cunotina, experiena i capacitatea necesar efecturii actului
de autoritate ncredinat;
Asumarea responsabilitii de ctre salariatul delegat se confirm prin semntur;
Subdelegarea este posibil cu acordul managerului;
Delegarea de competen nu l exonereaz pe manager de responsabilitate.

Referine principale
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare: "Ordonatorii principali de credite pot delega aceast calitate
nlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane mputernicite n acest scop. Prin
actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele i condiiile delegrii".
Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare a entitii publice;
Fia postului.

Standardul 6
STRUCTURA ORGANIZATORIC

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti definete propria structur organizatoric, competenele,
responsabilitile, sarcinile i obligaia de a raporta pentru fiecare component structural i
informeaz n scris salariaii.

Cerine generale
Competena, responsabilitatea, sarcina i obligaia de a raporta sunt atribute asociate postului;
acestea trebuie sa fie clare, coerente i sa reflecte elementele avute n vedere pentru realizarea
obiectivelor primariei si consiliului local al comunei Gugesti
Competena constituie capacitatea de a lua decizii, n limite definite, pentru realizarea
activitilor specifice postului.
Responsabilitatea reprezint obligaia de a ndeplini sarcinile i se nscrie n limitele ariei de
competen.
Raportarea reprezint obligaia de a informa asupra ndeplinirii sarcinilor.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
n temeiul Legii nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare se aprob structura organizatoric: direcii, servicii, birouri, compartimente.
ncadrarea cu personal de conducere i personal de execuie a acestor structuri se regsete n statul de
funcii a aparatului de specialitate al primarului comunei Gugesti, judetul Vrancea, institutiilor si
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Gugesti.
Scopul acestei aciuni este realizarea n bune condiii de eficien i eficacitate a obiectivelor
primariei comunei Gugesti.
Standardul 7
OBIECTIVE

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti trebuie sa defineasc obiectivele determinante, legate de scopurile
sale, precum i cele complementare, legate de fiabilitatea informaiilor, conformitatea cu legile,
regulamentele i politicile interne i s comunice obiectivele definite tuturor salariailor i terilor
interesai.

Cerine generale
Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea,
respectiv solutionarea problemelor curente ale colectivitatii locale.
Primaria comunei Gugesti transpune obiectivele generale n obiective specifice i n rezultate
ateptate pentru fiecare activitate i le comunic personalului;
Obiectivele trebuie astfel definite nct sa rspund pachetului de cerine "S.M.A.R.T." ( S
Precise - n limba englez Specific; M Msurabile i verificabile n limba englez
Measurable and verifiable; A Necesare n limba englez Appropriate; R Realiste n limba
englez Realistic; T Cu termen de realizare n limba englez Time - dependent).
Fixarea obiectivelor reprezint atributul managementului, iar responsabilitatea realizrii acestora
revine att managementului, ct i salariailor.
Multitudinea i complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu
scopul de a facilita concretizarea responsabilitilor, rspunderilor, de a asigura operativitate n
cunoaterea rezultatelor etc.

Referine principale
Acest standard presupune ca, pentru toate obiectivele, sa fie alocate resursele financiare,
materiale i umane necesare, prin legislaia specific:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legile bugetare anuale.

Obiectivele generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul


primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea sunt:
- realizarea atribuiilor stabilite n concordan cu misiunea instituiei, n condiii de regularitate,
eficacitate, economicitate i eficien;
- protejarea fondurilor publice mpotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a regulamentelor i deciziile conducerii;
- dezvoltarea i ntreinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare i difuzare
a datelor i informaiilor;
- financiare i de conducere, precum i a unor sisteme i proceduri de informare public adecvat
prin rapoarte periodice.
Obiectivele specifice ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial la nivelul
primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea sunt:
- reflectarea n documente scrise a organizrii controlului intern, a tuturor operaiunilor instituiei
i a elementelor specifice, nregistrarea i pstrarea n mod adecvat a documentelor;
- nregistrarea n mod cronologic a operaiunilor;
- asigurarea aprobrilor i efecturii operaiunilor exclusiv de persoane special mputernicite n
acest sens;
- separarea atribuiilor privind efectuarea de operaiuni ntre persoane, astfel nct atribuiile de
aprobare, control i nregistrare s fie ncredinate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor i documentelor numai de ctre persoane ndreptite i responsabile n
legtura cu utilizarea i pstrarea lor.

Standardul 8
PLANIFICAREA

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea ntocmete planuri prin care se pun n concordan
activitile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat astfel nct
riscurile de a nu realiza obiectivele s fie minime.

Cerine generale
Planificarea este una din funciile eseniale ale managementului.
Planificarea se refer la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea
obiectivelor. Avnd n vedere caracterul limitat al resurselor, repartizarea acestora necesit decizii
cu privire la cel mai bun mod de alocare.
Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprima planului un caracter dinamic. Schimbarea
obiectivelor, resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea
planului.
Gradul de structurare a procesului de planificare, de detaliere a planurilor, variaz n funcie de
diveri factori, precum: mrimea entitii publice, structura decizional a acesteia, necesitatea
aprobrii formale a unor activiti etc.
Dup orizontul de timp la care se refer, n general, se elaboreaz: planuri anuale i multianuale.
Specific planificrii multianuale este stabilirea unei succesiuni de msuri ce trebuie luate pentru
atingerea obiectivelor.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legile bugetare anuale;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publia din Ordonana Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice si a contractelor de concesiune a serviciilor, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instruciunilor privind
coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii principali de
credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
Controlul este un mecanism necesar n raport cu planificarea, n sensul existenei unui set clar de
instrumente de msurare care sa poat indica, pe de o parte, care este progresul n realizarea
obiectivelor i, pe de alta parte, aciunile corective, atunci cnd este necesar.

Standardul 9
COORDONAREA

Descrierea standardului
Pentru atingerea obiectivelor, deciziile i aciunile componentelor structurale ale primarieie
comunei Gugesti, judetul Vrancea trebuie coordonate, n scopul asigurrii convergentei i coerentei
acestora.
Cerine generale
Managementul asigur coordonarea deciziilor i aciunilor compartimentelor structurale ale
primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea.
Coordonarea influeneaz decisiv rezultatele interaciunii dintre salariai n cadrul raporturilor
profesionale.
Salariaii trebuie sa in cont de consecinele deciziilor lor i ale aciunilor lor asupra ntregii
entitatea publice.
Coordonarea eficient presupune consultri prealabile, att n cadrul structurilor unei entiti
publice, ct i ntre structurile respective.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Conform prevederilor art.4 alin.(1) din O.G. 119/1999 "Conductorii entitii publice trebuie s
asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea i perfecionarea structurilor organizatorice, reglementrilor
metodologice, procedurilor i criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerinele generale i specifice
de control intern".

Standardul 10
MONITORIZAREA PERFORMANELOR

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea asigur, pentru fiecare politic i activitate,
monitorizarea performantelor, utiliznd indicatori cantitativi i calitativi relevani, inclusiv cu privire la
economicitate, eficien i eficacitate.

Cerine generale
Managementul trebuie s primeasc sistematic raportri asupra desfurrii activitii Primariei
comunei Gugesti, judetul Vrancea.
Managementul evalueaz performanele, constatnd eventualele abateri de la obiective, n scopul
lurii msurilor corective ce se impun.
Sistemul de monitorizare a performanei este influenat de mrimea i natura entitii publice, de
modificarea/schimbarea obiectivelor sau/i a indicatorilor, de modul de acces al salariailor la
informaii.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru
Monitorizarea Reformei Administraiei Publice;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1159/2004 pentru aprobarea instruciunilor privind
coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii principali de
credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni.
Monitorizarea performanelor supraveghere i urmrire de ctre aparatul de conducere al
entitii publice, prin intermediul unor indicatori relevani, a performatelor activitii aflate n
coordonare.

Standardul 11
MANAGEMENTUL RISCULUI

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea analizeaz sistematic, cel puin o dat pe an, riscurile
legate de desfurarea activitilor sale, elaboreaz planuri corespunztoare, n direcia limitrii
posibilelor consecine ale acestor riscuri, i numete salariaii responsabili n aplicarea planurilor
respective.

Cerine generale
Orice aciune sau inaciune prezint un risc de nerealizare a obiectivelor;
Riscurile sunt acceptabile, dac msurile care vizeaz evitarea acestora nu se justifica n plan
financiar;
Riscurile semnificative apar i se dezvolt n special ca urmare a:
- managementului inadecvat al raporturilor dintre entitatea publica i mediile n care aceasta
acioneaz;
- unor sisteme de conducere centralizate excesiv;
Un sistem de control intern eficient presupune implementarea n cadrul primariei comunei
Chiojdeni, judetul Vrancea a managementului riscurilor;
Managerul are obligaia crerii i meninerii unui sistem de control intern sntos, n principal,
prin:
- identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea i eficienta operaiunilor, respectarea
regulilor i regulamentelor, ncrederea n informaiile financiare i de management intern i
extern, protejarea bunurilor, prevenirea i descoperirea fraudelor;
- definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;
- evaluarea probabilitii ca riscul sa se materializeze i a mrimii impactului acestuia;
- monitorizarea i evaluarea riscurilor i a gradului de adecvare a controalelor interne la
gestionarea riscurilor;
- verificarea raportrii execuiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Alte acte normative.
Managementul riscului - metodologie care vizeaz asigurarea unui control global al riscului, ce
permite meninerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea public, cu costuri
minime.
Managementul riscului cuprinde o gam larg de activiti riguros definite i organizate, plecnd
de la condiiile de existen i obiectivele fundamentale ale entitii publice, precum i analiza
factorilor de risc ntr-o concepie de funcionare optim i eficient.

Standardul 12
INFORMAREA

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea stabilete tipurile de informaii, coninutul, calitatea,
frecvena, sursele i destinatarii acestora, astfel nct managerii i salariaii, prin primirea i
transmiterea informaiilor, s-i poat ndeplini sarcinile.

Cerine generale
Informaia este indispensabil unui management sntos, unei monitorizri eficace, identificrii
situaiilor de risc n faze anterioare ale manifestrii acestora.
Cultura entitii publice (primaria comunei Gugesti) are o inciden major asupra cantitii,
naturii i fiabilitii informaiilor, ca i n ceea ce privete lrgirea gamei acestora n domeniul
valorilor etice, politicii, puterii, responsabilitilor i obligaiilor de raportare, obiectivelor
entitii publice, planurilor etc.
Cultura entitii publice - forma de cultur organizaional, ce reprezint armonizarea valorilor
individuale. n vederea orientrii lor convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale entitii
publice.
Cultura reflect atitudinea pe care o are entitatea public fa de schimbare.
ntr-o entitate public cultura se transmite prin reguli scrise, reguli nescrise i prin standarde de
etic social i de comportare. Acestea sunt relativ stabile n timp.
n entitile publice exist, n general, o cultur de tip normativ, n care accentul se pune pe
urmrirea corect a procedurilor, care sunt mai importante dect rezultatele. De asemenea, n acest tip
de cultur organizaional, standardele profesionale, morale etc. sunt ridicate.
Informaia trebuie sa fie corect, credibil, clar, complet, oportun, util, uor de neles i
receptat.
Managerul i salariaii trebuie s primeasc i s transmit informaiile necesare pentru
ndeplinirea sarcinilor.
Informaia trebuie s beneficieze de o circulaie rapid, n toate sensurile, inclusiv n i din
exterior.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 52/2003 privind transparena decizional n administraia public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobrii tacite, aprobat
prin Legea nr. 486/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaii de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaii de interes public;
Legile bugetare anuale;
Bugetul aprobat al fiecrei instituii publice;
Analize periodice asupra execuiei bugetare;
Analize periodice asupra documentelor a cror viz a fost refuzat de controlul financiar
preventiv, precum i asupra operaiunilor efectuate pe propria rspundere a ordonatorului de
credite;
Dispozitii ale primarului comunei Gugesti, judetul Vrancea.

Standardul 13
COMUNICAREA

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea trebuie s dezvolte un sistem eficient de comunicare
intern i extern, care s asigure o difuzare rapid, fluent i precis a informaiilor, astfel nct
acestea s ajung complete i la timp la utilizatori.

Cerine generale
Managerul asigur funcionarea unui sistem eficient de comunicare.
Prin componentele sale, sistemul de comunicare servete scopurilor utilizatorilor.
Sistemul de comunicare trebuie sa fie flexibil i rapid, att n interiorul Primariei comunei
Gugesti, judetul Vrancea, ct i ntre aceasta i mediul extern.
Procesul de comunicare trebuie s fie adaptat la capacitatea utilizatorilor, n ceea ce privete
prelucrarea informaiilor i achitarea de responsabiliti n materie de comunicare.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaii de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaii de interes public;
Adresa pe Internet a primariei comunei Chiojdeni;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 26/2003 privind transparenta relaiilor financiare dintre autoritile
publice i ntreprinderile publice, precum i transparenta financiar n cadrul anumitor
ntreprinderi;
Hotrrii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003
privind unele msuri pntru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a
funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, referitoare la
implementarea Sistemului Electronic Naional, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de msuri pentru
combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu publicul, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Standardul 14
CORESPONDENA I ARHIVAREA

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea organizeaz primirea/expedierea, nregistrarea i
arhivarea corespondenei astfel nct sistemul s fie accesibil managerului, angajailor i terilor
interesai cu abilitare n domeniu.

Cerine generale
Corespondena trebuie s fie purttoarea unor informaii utile n interiorul i n exteriorul entitii
publice.
Corespondena utilizeaz purttori diferii ai informaiei (hrtie, benzi magnetice, floppy, CD
etc.) i se realizeaz prin mijloace diferite (curierul, pota, pota electronic, fax etc.).
Ponderea n care Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea utilizeaz unul sau altul dintre
purttori i apeleaz la unul sau altul dintre mijloacele de realizare a corespondenei este
determinat de o serie de factori, cum ar fi: gradul de dotare intern i/sau al terilor, nivelul de
pregtire al salariailor, urgena, distana, costul, sigurana, restriciile din reglementri etc.
n funcie de tipul de purttor i mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondena,
operaiunile de intrare, ieire, nregistrare i stocare trebuie adaptate corespunztor, pe baza unor
planuri elaborate n acest sens, astfel nct, pentru fiecare caz, s poat fi reflectate cerinele
majore privind: asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenei; confirmarea primirii,
respectiv expedierii corespondenei; stocarea (arhivarea) corespondenei; accesul la
corespondena realizat.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Hotrrea Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind
informatizarea administraiei publice;
Legea nr. 455/2001 privind semntura electronic;
Hotrrea Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice i metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea Arhivelor Naionale nr. 16/1998, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor
creatorilor i/sau deintorilor de documente, persoane juridice, care s-au desfiinat;
Ordonana Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea i protecia,
pe teritoriul Romniei, a corespondenei clasificate, cu modificrile i completrile ulterioare.

Standardul 15
IPOTEZE, REEVALURI

Descrierea standardului
Fixarea obiectivelor ia n considerare ipoteze acceptate contient, prin consens. Modificarea
ipotezelor, ca urmare a transformrii mediului, impune reevaluarea obiectivelor.

Cerine generale
Ipotezele se formuleaz n legtur cu obiectivele ce urmeaz a fi realizate i stau la baza fixrii
acestora.
Salariaii implicai n realizarea unui obiectiv trebuie sa fie contieni de ipotezele formulate i
acceptate n legtur cu obiectivul n cauz.
Ipotezele de care salariaii nu sunt contieni reprezint un obstacol n capacitatea de adaptare.
Reevalurile nevoilor de informare sunt concretizate n schimbri n ceea ce privete informaiile
necesar a fi colectate, n modul de colectare, n coninutul rapoartelor sau sistemelor de
informaii conexe i trebuie efectuate dac se modific ipotezele ce au stat la baza obiectivelor.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legile bugetare anuale;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Standardul 16
SEMNALAREA NEREGULARITILOR
Descrierea standardului
Salariaii, deosebit de comunicrile pe care le realizeaz n legtur cu atingerea obiectivelor
fa de care sunt responsabili, au i posibilitatea ca, pe baza unor proceduri distincte, s semnaleze
neregulariti, fr ca astfel de semnalri s atrag un tratament inechitabil sau discriminatoriu fa de
salariatul care se conformeaz unor astfel de proceduri.

Cerine generale
Managerii trebuie s stabileasc i s comunice salariailor procedurile corespunztoare,
aplicabile n cazul semnalrii unor neregulariti;
Managerii au obligaia s ntreprind cercetrile adecvate, n scopul elucidrii celor semnalate i,
dac este cazul, s ia msurile ce se impun;
Salariaii care semnaleaz, conform procedurilor, neregulariti, de care, direct sau indirect, au
cunotin, vor fi protejai mpotriva oricror discriminri;
Semnalarea neregularitilor trebuie s aib un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii
de delaiune;
Managerul trebuie s promoveze respectul fa de lege i spiritul de ncredere.

Referine generale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, entitile publice i
din alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii;
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind, auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Realizarea acestui standard este un demers managerial extrem de dificil, n contextul aplicrii
valorilor culturii ncrederii i al asigurrii unul mediu de moralitate n cadrul entitii publice, dat fiind
riscul de percepere a standardului ca fiind la interfaa cu delaiunea. Pentru ca acest risc s fie limitat,
trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe nelegerea faptului c, n cadrul entitii publice, toi
salariaii exercit diverse nivele de management i c au, n mod esenial, aceleai obiective:
- de a realiza servicii publice de bun calitate, cu costuri minime, trebuincioase contribuabilului;
- de a-i pstra locurile de munc.
ntr-un astfel de mediu se creeaz anticorpii necesari reechilibrrii sistemului, n cazul producerii
unor agresiuni din interiorul sau din exteriorul entitii publice. Dac nu se creeaz astfel de anticorpi,
managementul trebuie s asigure descoperirea i nlturarea neregularitilor, prin dialog liber cu
membrii entitii publice.
Angajailor le revine sarcina ca, n cazul identificrii unor dovezi n ceea ce privete existena
unor posibile fraude, corupie sau orice alt activitate ce poate afecta n sens negativ interesele majore
ale entitii publice, care depesc nivelul de competen al managementului propriu, sau n cazul n
care sunt implicate nivele ale acestuia, s aduc respectivele dovezi la cunotin organelor abilitate ale
statului. n nici un caz un salariat care descoper dovezi de acest gen i acioneaz pentru scoaterea lor
la lumina nu trebuie sancionat, i nici recompensat.
Aciunea sa trebuie privit ca exercitarea unei ndatoriri profesionale.
Realizarea n practica a acestui standard se face i cu ajutorul fiei postului.
Standardul 17
PROCEDURI

Descrierea standardului
Pentru activitile din cadrul Primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea i, n special, pentru
operaiunile economice, se elaboreaz proceduri scrise, care se comunic tuturor salariailor implicai.

Cerine generale
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea trebuie s se asigure c, pentru orice aciune i/sau
eveniment semnificativ, exist o documentaie adecvat i c operaiunile sunt consemnate n
documente.
Documentaia trebuie s fie complet, precis i s corespund structurilor i politicilor entitii
publice.
Documentaia cuprinde, politici administrative, manuale, instruciuni operaionale, check-list-uri
sau alte forme de prezentare a procedurilor.
Documentaia trebuie sa fie actualizat, util, precis, uor de examinat, disponibil i accesibila
managerului, salariailor, precum i terilor, dac este cazul.
Documentaia asigur continuitatea activitii, n pofida fluctuaiei de personal.
Lipsa documentaiei, caracterul incomplet sau/i neactualizarea acesteia constituie riscuri n
realizarea obiectivelor.
ntocmirea i urmrirea executrii graficului de circulaie a documentelor la fiecare nivel de
responsabilitate din entitatea public.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor entitilor
publice, precum i organizarea, evidenta i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Exist dou accepiuni cu privire la proceduri:
- aceea a procedurilor gen norme metodologice, precizri i instruciuni, elaborate de ctre entitatea
public pentru organizarea aplicrii unor reglementri de rang superior, aprobate de ctre conductorul
entitii publice sau chiar de ctre Guvern;
- aceea a metodelor de lucru i a procedurilor scrise, formalizate - care constituie obiectul acestui
standard specifice pentru fiecare entitate public, referitoare la activitile acesteia. Aceste proceduri
trebuie sa fie: scrise, respectiv formalizate (cunotinele individuale i colective trebuie stocate i puse
n ordinea care corespunde scopurilor entitii publice); simple i specifice (procedurile scrise se
constituie n instrument de lucru, pentru ca executanii s cunoasc normele legale ce trebuie
respectate, pentru fiecare domeniu al Primaria comunei Gugesti judetul Vrancea); actualizate n mod
permanent, n funcie de evoluia reglementrilor n materie; aduse la cunotina executanilor.

Standardul 18
SEPARAREA ATRIBUIILOR

Descrierea standardului
Elementele operaionale i financiare ale fiecrei aciuni sunt efectuate de persoane independente
una fa de cealalt, respectiv funciile de iniiere i verificare trebuie s fie separate.

Cerine generale
Separarea atribuiilor i a responsabilitilor este una dintre modalitile prin care se reduce riscul
de eroare, fraud, nclcare a legislaiei, precum i riscul de a nu putea detecta aceste probleme.
Prin separarea atribuiilor se creeaz condiiile ca nici o persoana sau compartiment s nu poat
controla toate etapele importante ale unei operaiuni sau ale unui eveniment.
Separarea atribuiilor i responsabilitilor ntre mai multe persoane creeaz premisele unui
echilibru eficace al puterilor.
Managerii entitilor publice n care, datorit numrului mic de salariai, se limiteaz posibilitatea
de aplicare a separrii atribuiilor i responsabilitilor, trebuie sa fie contieni de riscuri i sa
compenseze aceasta limitare prin alte msuri.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Conform prevederilor art. 11 din O.G. 119/1999 "Persoana care exercit controlul financiar
preventiv propriu nu trebuie s fie implicat, prin sarcinile de serviciu, n efectuarea
operaiunii supuse controlului financiar preventiv propriu".
Ordinul M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanarea si plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i completrile
ulterioare.

Standardul 19
SUPRAVEGHEREA

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea asigur msuri de supraveghere adecvate a
operaiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post, n scopul realizrii n
mod eficace a acestora.

Cerine generale
Managerul trebuie s monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere, pentru a se asigura
c procedurile sunt respectate de ctre salariai n mod efectiv i continuu.
Controalele de supraveghere implic revizuiri n ceea ce privete munca depus de salariai,
rapoarte despre excepii, testri prin sondaje sau orice alte modaliti care confirm respectarea
procedurilor.
Managerul verific i aprob munca salariailor, d instruciunile necesare pentru a minimiza
erorile, a elimina frauda, a respecta legislaia i pentru a veghea asupra nelegerii i aplicrii
instruciunilor.
Supravegherea activitilor este adecvat, n msura n care: fiecrui salariat i se comunic
atribuiile, responsabilitile i limitele de competen atribuite; se evalueaz sistematic munca
fiecrui salariat; se aprob rezultatele muncii obinute n diverse etape ale realizrii operaiunii.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicata.
Regulamentul de organizare si funcionare a aparatului de specialitate al primarului, aprobat
prin Dispozitia nr. 105 /2009;
Managementul entitilor publice are datoria de a stabili, pentru fiecare nivel de organizare,
atribuiile ce i revin pe linia supravegherii curente a activitii, condiie de exercitare a acesteia i
rspunderile i, de asemenea, s iniieze, s aplice i s dezvolte forme de control (supraveghere)
flexibile i eficiente, bazate cu deosebire pe autocontrolul, controlul mutual i controlul ierarhic al
salariailor.

Standardul 20
GESTIONAREA ABATERILOR

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea se asigur c, pentru toate situaiile n care, datorit
unor circumstane deosebite, apar abateri fa de politicile sau procedurile stabilite, se ntocmesc
documente adecvate, aprobate la un nivel corespunztor, nainte de efectuarea operaiunilor.

Cerine generale
n derularea aciunilor pot aprea circumstane deosebite, care nu au putut fi anticipate i care
induc abateri ce nu permit derularea tranzaciilor prin procedurile existente;
Abaterile de la procedurile existente trebuie sa fie documentate i justificate, n vederea
prezentrii spre aprobare;
Este necesar analiza periodic a circumstanelor i a modului cum au fost gestionate aciunile, n
vederea desprinderii unor concluzii de buna practic pentru viitor, ce urmeaz a fi formalizate.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Alte acte normative.

Standardul 21
CONTINUITATEA ACTIVITII

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea asigur msurile corespunztoare pentru ca
activitatea s poat continua n orice moment, n toate mprejurrile i n toate planurile, cu deosebire
n cel economico-financiar.

Cerine generale
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea este o organizaie a crei activitate trebuie s se
deruleze continuu, prin structurile componente. Eventuala ntrerupere a activitii acesteia
afecteaz atingerea obiectivelor propuse.
Situaii diferite, care afecteaz continuitatea activitii: mobilitatea salariailor; defeciuni ale
echipamentelor din dotare; disfuncionalitatea produse de unii prestatori de servicii; schimbri de
proceduri etc.
Pentru fiecare din situaiile care apar, Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea trebuie sa
acioneze n vederea asigurrii continuitii, prin diverse msuri, de exemplu: angajarea de
personal n locul celor pensionai sau plecai din entitatea public din alte considerente;
delegarea, n cazul absenei temporare (concedii, plecri n misiune etc.); contracte de service
pentru ntreinerea echipamentelor din dotare; contracte de achiziii pentru nlocuirea unor
echipamente din dotare.
Existenta inventarului situaiilor care pot conduce la discontinuitatea n activitate i a msurilor
care sa previn apariia lor.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor
publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcionarilor publici,
actualizat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de
curriculum vitae;
Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele msuri n domeniul funciei
publice;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Standardul 22
STRATEGII DE CONTROL

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea construiete politici adecvate strategiilor de control i
programelor concepute pentru atingerea obiectivelor i meninerea n echilibru a acestor strategii.

Cerine generale
Exist un raport de interdependen ntre strategiile, politicile i programele elaborate pentru
atingerea obiectivelor i strategiile de control. Fr o strategie de control adecvat, crete riscul
de manifestare a abaterilor de la strategia, politica i programele entitii publice i, deci, al
nerealizrii obiectivelor la nivelul exigenelor preconizate.
Strategiile de control sunt cu att mai complexe i mai laborioase cu ct fundamentarea i
realizarea obiectivelor entitii publice sunt mai complexe i mai dificile.
Strategiile de control se supun conceptului de strategie, n general, acestea necesitnd studii, n
vederea stabilirii obiectivelor de control, a resurselor necesare, a pregtirii personalului de
control, a mbuntirii metodelor i procedurilor de control, a modului de evaluare a controalelor
etc..
Strategiile de control se refer i la tipurile de control aplicabile situaiei. n paleta larg a
modalitilor de control i a criteriilor de clasificare a acestora, se afl:
activiti de control: observaia; compararea; aprobarea; comunicarea rapoartelor;
coordonarea; verificarea; analiza; autorizarea; supervizarea; examinarea; monitorizarea etc.;
clasificarea controlului n funcie de modul de cuprindere a obiectivelor: control total; control
selectiv (prin sondaj);
clasificarea controlului n funcie de scopul urmrit: control de conformitate; control de
perfecionare; control de adaptare etc.;
clasificarea controlului n funcie de apartenena organelor de control: control propriu; control
exterior;
clasificarea controlului n funcie de executani: autocontrol; control mutual; control ierarhic;
control de specialitate;
clasificarea controlului n funcie de modul de execuie: control direct; control indirect;
control ncruciat;
clasificarea controlului n funcie de baza normativa: control normativ; control practic;
control teoretic;
clasificarea controlului n funcie de interesul entitii: control pentru sine; control pentru
alii;
clasificarea controlului n funcie de orientarea sa: control tematic; control nedirijat;
clasificarea controlului n funcie de momentul efecturii acestuia: control ex-ante; control
concomitent; control ex-post;

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Strategia dezvoltrii controlului financiar public intern n Romnia;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Standardul 23
ACCESUL LA RESURSE

Descrierea standardului
Managerul stabilete, prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la
resursele materiale, financiare i informaionale ale Primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea i
numete persoanele responsabile pentru protejarea i folosirea corect a acestor resurse.
Cerine generale
Restrngerea accesului, la resurse reduce riscul utilizrii inadecvate a acestora;
Severitatea restriciei depinde de vulnerabilitatea tipului de resurs i de riscul pierderilor
poteniale, care trebuie apreciate periodic. La determinarea vulnerabilitii bunurilor i valorilor
se au n vedere costul, riscul potenial de pierdere sau utilizare inadecvat;
ntre resurse i sumele nregistrate n evidene se fac comparaii periodice (inventare).
Vulnerabilitatea bunurilor i valorilor determin frecvena acestor verificri;

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 82/1991 a contabilitii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilor proprii, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de ncasare i utilizare a fondurilor bneti primite sub forma
donaiilor i sponsorizrilor de ctre entitile publice;
Legile bugetare anuale;
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale i
necorporale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plata i de
valorificare a bunurilor aparinnd entitilor publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n
legtura cu gestionarea bunurilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas;
Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu;

Standardul 24
VERIFICAREA I EVALUAREA CONTROLULUI

Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea instituie o funcie de evaluare a controlului intern i
elaboreaz politici, planuri i programe de derulare a acestor aciuni.

Cerine generale
Managerul trebuie s asigure verificarea i evaluarea n mod continuu a funcionarii sistemului de
control intern i a elementelor sale. Disfuncionalitile sau alte probleme identificate trebuiesc
rezolvate operativ, prin msuri corective.
Verificarea operaiunilor garanteaz contribuia controalelor interne la realizarea obiectivelor.
Evaluarea eficacitii controlului se poate referi, n funcie de cerine specifice i/sau
conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entitii publice, fie la unele dintre acestea, opiune
care revine managerului.
Managerul stabilete modul de realizare a evalurii eficacitii controlului.
Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al primarului comunei
Chiojdeni aprobat prin Hotrrea nr. 8/2009.

Standardul 25
AUDITUL INTERN
Descrierea standardului
Primaria comunei Gugesti, judetul Vrancea nfiineaz sau are acces la o capacitate de audit, care
are n structura sa auditori competeni, a cror activitate se desfoar, de regul, conform unor
programe bazate pe evaluarea riscului.

Cerine generale
Auditul intern asigur evaluarea independent i obiectiv a sistemului de control intern al
entitii publice.
Auditorul intern finalizeaz aciunile sale prin rapoarte de audit, n care enun punctele slabe
identificate n sistem i formuleaz recomandri pentru eliminarea acestora.
Managerul dispune msurile necesare, avnd n vedere recomandrile din rapoartele de audit
intern, n scopul eliminrii punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

Referine principale
Reglementrile legale care fac referire la modalitile de implementare ale standardului sunt
urmtoarele:
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale
privind exercitarea activitii de audit public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor entitilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentul de organizare i funcionare al aparatului de specialitate al primarului comunei
Gugesti, aprobat prin dispozitia nr. 105/2009.

PRIMAR, Avizat pentru legalitate,


SECRETAR,
Vasile Vatra Victoria Raduca

ROMNIA Anexa nr. 3


JUDEUL VRANCEA la Dispoziia nr. 145/ 22 august 2013
COMUNA GUGESTI
PRIMAR

STRUCTURA PROCEDURILOR FORMALIZATE PE ACTIVITATI

1. Procedurile trebuie elaborate, aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii


regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control prevazute in Anexa nr. I Ia
Ordinul 946/2005 si in anexa 2 la prezenta dispozitie.

2. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc ca acestea trebuie sa fie scrise si
formalizate pe suport de hartie si/sau electronic, simple si specifice pentru fiecare activitate,
actualizate in mod permanent si aduse Ia cunotinta executantilor si celorlalti factori interesati.

3. Cerintele generale privind elaborarea procedurilor


3.1. Entitatea public trebuie sa se asigure ca, pentru orice actiune si/sau eveniment
semnificativ, exista o documentatie adecvata si ca operatiunile sunt consemnate in documente;
3.2. Documentatia trebuie sa fie completa, precisa si sa corespunda structurilor si politicilor
entitatii publice;
3.3. Documentatia cuprinde politici administrative, rnanuale, instructiuni operationale sau alte
forme de prezentare a procedurilor;
3.4. Documentatia trebuie sa fie actualizata, utila, precisa, usor de examinat, disponibila si
accesibil conducatorului institutiei, salariatilor, precum si tertilor, daca este cazul;
3.5. Documentatia asigura continuitatea activitatii, in pofida fluctuatiei de personal;
3.6. Lipsa documentatiei, caracterul incomplet sau/si neactualizarea acesteia constituie riscuri in
realizarea obiectivelor;
3.7. Intocmirea si urmarirea executarii graficului de circulatie a documentelor la flecare nivel de
responsabilitate din entitatea public.
4. Orice modificare de reglementare, organizatorica sau de alta natura, cu efect asupra activitatii
procedurale, determina revizia sau, dupa caz, elaborarea unei noi editii pentru procedura
operationala respectiva.
5. Procedurile operationale se elaboreaza avand urmatoarele componente
I. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a
reviziei in cadrul editiei sau procedurii operationale;
II. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editilor procedurii operationale;
III. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei
pocedurii operationale;
IV. Scopul procedurii operationale;
4.1. Stabilete modul de realizare a activitii, compartimentele i persoanele implicate;
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
manager, n luarea deciziei;
......................................
4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaionale.
V. Domeniul de aplicare a procedurii operationale;
5.1. Precizarea (definirea) activitii la care se refer procedura operaional;
5.2. Delimitarea explicit a activitii procedurate n cadrul portofoliului de activiti desfurate de
entitatea public;
5.3. Listarea principalelor activiti de care depinde i/sau care depind de activitatea procedurat;
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de rezultate ale activitii
procedurate; listarea compartimentelor implicate n procesul activitii.
VI. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurale;
6.1. Reglementri internaionale
6.2. Legislaie primar
6.3. Legislaie secundar
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
VII. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala;
7.1. Definiii ale termenilor
7.2. Abrevieri ale termenilor
VIII. Descrierea procedurii operationale;
8.1. Generaliti
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor
8.2.2. Coninutul i rolul documentelor
8.2.3. Circuitul documentelor
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
8.3.2. Resurse umane
8.3.3. Resurse financiare
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii
8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitii
IX. ResponsabiIitati si raspunderi in derularea activitatii;
X. Anexe; arhivari.
6. Precizari specifice componentelor:
6. 1. Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa
caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1):
- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operatiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de
decizie intema a conducatorului entitatii publice;
- cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaz, conform deciziei, de catre un grup sau o
comisie, in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei.

6.2. Cu privire la Situatia editiilor si a reviziilor din cadrul editiilor procedurii operationale
(componenta 2):
- se cuprind, in ordine cronologica, toate editiile si, respectiv, reviziile in cadrul editiilor;
- modalitatea reviziei priveste actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea,
dupa caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale;
- la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii se are in vedere asigurarea
timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori.

6.3. Cu privire la Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaz editia sau, dup caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3):
- scopul difuzarii are in vedere faptul ca oricare compartiment sau persoana a carui/carei
activitate intra sub incidenta aplicrii, informarii, evidentei, arhivarii sau este in alte scopuri in
legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument, inclusiv cu ocazia
actualizarii prin noi editii sau revizii.

6.4. Cu privire la Scopul procedurii operationale (componenta 4):


- entitatea public identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale
elaborate, tinand cont de rolul, locul, importana, precum si de alte elemente privind activitatea
procedurala:
- stabileste modul de realizare a activitaii, compartimentele si persoanele implicate;
- da asigurari cu privire la existena documentatiei adecvate derularii activitatii;
- asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului;
- sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate In actiuni de auditare s i/sau control, iar pe seful
institutiei, in luarea deciziei;

6.5. Cu privire la Domeniul de aplicare al procedurii operationale (componenta 5):


- se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice, astfel incat la fixarea si
definirea activitatii, la delimitarea acesteia de alte activitati sau la precizarea compartimentelor cu
atributii legate de activitatea respectiva sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitatii, de
activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuii
intre compartimente, de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc.;

6.6.Cu privire al Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurale


(componenta 6):
- aceasta componenta priveste, in special, listarea documentelor cu rol de reglementare fata de
activitatea procedurala;
- este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare
activitate;
- gruparea pe 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor, unde: reglementarile
internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte; 1egislatia
primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului; 1egis1aia secundara are in vedere hotarari
ale Guvenului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in
aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementari interne ale
institutiei publice (legis1atie tertiara), se refera la instructiuni, precizari, decizii, ordine sau altele
asemenea si au efect asupra activitatii procedurale.

6.7. Cu privire la Definitii si abrevieri ale termenilor uti1izati in procedura operationaIa


(componenta 7):
- se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate; sunt mai putin
cunoscuti; prezinta sensuri diferite; prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.;
- se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituii etc.)
utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care, in urma acestei actiuni,
permit o intelegere si utilizare mai usoar a procedurii;

6.8. Cu privire la Descrierea procedurii operationale (componenta 8):


- aceasta componenta reprezinta, in fapt, esenta procedurii operationale. Componenta este
dependenta, in mod direct, de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul
entitatii publice, de modul de organizare, de gradul de subordonare, de gradul de dotare cu
resurse materiale, financiare si umane, de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si, nu in
ultimul rand, de gradul de dezvoltare a sistemelor de management financiar si control.
- la Generalitati se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii. Se va evita
repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale.
- la Documente utilizate se cuprind, in principal, cele de natura formularelor, dar si manuale,
instructiuni operationale, Fise de verificare (check-lists) etc., care furnizeaza informatii necesare
derularii activitatii, contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele
obtinute altor utilizatori. Documentele trebuie sa fie actualizate, utile, precise, usor de examinat,
disponibile si accesibile managerului, salariatilor si tertilor, daca este cazul.
- la Lista si provenienta documentelor utilizate se are in vedere nominalizarea tuturor
documentelor, a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora, a codurilor de
identificare, daca este cazul, a regimului informatiilor continute etc. In aceasta lista se
nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura, emise si utilizate in cadrul
compartimentelor sau, prin colaborare, intre compartirnentele entitatii publice;
- la Continutul si rolul documentelor utilizate pot fi redate in forma completa, anexand la
procedura modele ale documentelor, instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la
rolul lor;
- la Circuitul documentelor se au in vedere compartimentele sau persoanele la care trebuie sa circule
documentele in procesul de realizare a activitatii, precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu
documentul respectiv, la fiecare cornpartiment / persoan pe la care circula. Este necesar ca circuitul
documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii
publice. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor;
- Resurse necesare se dezvolta pe resurse materiale, resurse umane si, respectiv, resurse
financiare. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne
referim; la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala, iar la altele este
preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora;
- Resursa materiala se dezvolta pe elementele de logistica: birouri, scaune, rechizite, linii
telefonice, rnateriale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, retea, imprimanta,
posibilitati de stocare a informatiilor etc., dar si pe elemente de alta natura, daca specificul
activitatii o impune;
- Resursa umana fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul
entitati publice care sunt implicate, prin atribuiile/sarcinile de serviciu, in realizarea activitatii
procedurale;
- Resursa financiara are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de
functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfaurarii activitatii, acoperirea
contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct impticat in
activitatea respectiva etc.), dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume
activitati.
- Modul de lucru pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus in procedura
operationala, numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate
- Planificarea operatiunilor si a actiunilor, activitatii ce se sprijina, pe de o parte, pe actiunile
identificate pe o buna cunoastere si stapanire a cerintetor generale, pe de alta parte a celorlalte
caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8 Planificarea si a Standardului de control
intern nr. 11 Managementul riscului. Aciunile analizate prin prisma resurselor de toate
categoriile, a termenelor de realizare, a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului
acestora, a conditiilor de eficienta si legalitate impuse, puse in corelatie si intr-o succesiune logica si
cronologica, constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala
pentru activitatea analizata.
- Derularea operatiunilor si actiunilor reflecta programul de zi cu zi al
compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii, in care acesta/acestea uzeaza de toate
instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationa1a si
in special, celor din instrumentul de planificare a activitatii. Se recomanda cuprinderea in
procedura operationala, sub forma tabelara, a modului de operare, unde pe verticala se pot
cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva, iar pe orizontala se
precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?), operatiunile, actiunile/prelucrarile, completarile etc.,
ce au loc fata de datele intrate, instrumentele utilizate in acest scop, iesirile de rezultate (care?catre cine?
etc.);
- Vaborificarea rezultatelor activitatii poate fi orientat catre mai multe directii, ca de exemplu:
analiza gradului de realizare a indicatorilor de performana asociatii activitatii; furnizarea datelor si
informatiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora; identificarea masurilot de
imbunatatire etc.

6.9. Cu privire la Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9):


- se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurala
precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile
si/sau,dupa caz, raspunderile fata de acestea;
- se recomanda cuprinderea aciunilor in tabel, pe cat posibil, in ordinea cronologica a desfaurarii lor
iar a compartimentelor (posturilor), in ordinea interventiei in proces;

6.10. Cu privire la Anexe, inregistrari, arhivari (componenta 1 0):


- este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante prezentate
in cadrul celorlalte componente ale acesteia, si care sunt aplicabile in realizarea activitatii;

PRIMAR, Avizat pentru legalitate,


SECRETAR,
VATRA VASILE VICTORIA RADUCA
ROMNIA
JUDEUL VRANCEA
PRIMRIA COMUNEI GUGESTI
NR. 6167 DIN 22.08.2013

Se aprob,
Primar,
Vasile Vatra

REFERAT
Privind: constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial n cadrul
Primriei comunei Gugesti, judeul Vrancea

Potrivit prevederilor Codului controlului intern/managerial, cuprinznd standardele de control


intern/managerial la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
aprobat prin Ordinul nr. 946/2005, republicat, conducatorul fiecarei entitati publice dispune, tinand
cont de particularitatile cadrului legal de organizare i funcionare, precum i de standardele prevzute
n anexa nr. 1 a actului normative mentionat mai sus, msurile necesare pentru elaborarea i/sau
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activiti.
Obiectivele, aciunile, responsabilitile, termenele, precum i alte componente ale msurilor
respective se cuprind n programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat i
actualizat la nivelul fiecrei entiti publice.
n vederea monitorizrii, coordonrii i ndrumrii metodologice a implementrii i/sau
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial, conductorul entitii publice constituie, prin act de
decizie intern, o structur cu atribuii n acest sens.
Componena, modul de organizare i de lucru, precum i alte elemente privind structura
prevzut mai sus se stabilesc, n funcie de volumul i de complexitatea activitilor din fiecare
entitate public, de ctre conductorul acesteia.
Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, propun emiterea unei dispozitii privind:
- constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea i ndrumarea metodologic a
dezvoltrii sistemului de control intern/managerial in cadrul Primariei comunei Gugesti, judetul
Vrancea
- aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a comisiei pentru monitorizarea,
coordonarea i ndrumarea metodologic a dezvoltrii sistemului de control intern/managerial din
cadrul Primariei comunei Gugesti, judetul Vrancea
- aprobarea Programului de Dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
- aprobarea structurii procedurilor formalizate pe activitati.

Secretar ,
Victoria Raduca