Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

2
A DFMT Model 2016 ITL 054 B DFMT
CIF 21666630 Vnztorul NU are debite
Timisoara, Bv M Eminescu, nr.2B CONTRACT DE la data de nti a lunii
Tel:0256/408100; Fax:0256/408191;
E-mail:BirouAuto@dfmt.ro; NSTRINARE - DOBNDIRE urmtoare nregistrrii
Web:www.dfmt.ro, A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT actului de nstrinare-
REMTII1) dobndire2)
Nr. ............................/.....................2016 (se completeaz i pe copii):
Prenumele ...
Rol nr.: .......................................... Numele .
Original Copie Funcia ..
LS.
(1) PERSOANA CARE NSTRINEAZ Subsemnatul(a)3)..................................................................................................................
Subscrisa ....................................................... cu sediul n ROMNIA/ ......................, judeul ..............................., codul potal ...................,
municipiul/oraul/comuna ............................................., satul/sectorul ..................................,
str. ................................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport
seria ...... nr. ................, C.I.F 4)...................................................., tel./fax ................................, e-mail .,
reprezentat prin ............................................................................ 5), n calitate de proprietar/coproprietar/motenitor 6)/mandatar/acionar
unic/asociat/administrator/mputernicit cu domiciliul fiscal n ROMNIA/ ....................., judeul ........................................, codul
potal ....................., municipiul/oraul/comuna........................................., satul/sectorul ..................................,
str..................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ........, et. ......., ap .........., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ....
nr. .............., C.I.F.........................................., tel./fax...................................................., e-mail ..........................,
____________________________________________________________________________________________________________________
(2) PERSOANA CARE DOBNDETE Subsemnatul(a)3)....................................................................................................................
Subscrisa ................................................. cu sediul n ROMNIA/ ......................, judeul ..............................., codul potal ...................,
municipiul/oraul/comuna ............................................., satul/sectorul ..................................,
str. ................................................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport
seria ...... nr. ................, C.I.F 4)...................................................., tel./fax ................................, e-mail .,
reprezentat prin ........................................................................ 5), n calitate de proprietar/coproprietar/motenitor 6)/mandatar/acionar
unic/asociat/administrator/mputernicit cu domiciliul fiscal n ROMNIA/ ....................., judeul ........................................, codul
potal ....................., municipiul/oraul/comuna........................................., satul/sectorul ..................................,
str..................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ........, et. ......., ap .........., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ....
nr. .............., C.I.F.........................................., tel./fax...................................................., e-mail ..........................,
___________________________________________________________________________________________________________________
(3) OBIECTUL CONTRACTULUI
Mijlocul de transport: marca .. tipul .., numr de identificare ......................... Serie
motor ............................... seria asiu .......... capacitatea cilindric ..... cm, greutate
maxim admis (pentru remorci/semiremorci) ..... tone, numr de nmatriculare/nregistrare ...., data la care
expir inspecia tehnic periodic .., numrul crii de identitate a vehiculului ............, anul de
fabricaie ................., norma euro ................... dobndit la data de ........................, conform act .........................
________________________________________________________________________________________________________
(4) PREUL n cifre lei , n litere .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(5) Persoana care nstrineaz menionat la punctul (1) declar ca mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de
orice sarcini. De asemenea, declar ca a predat persoanei care dobndete menionat la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de nmatriculare i
cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta preul prevzut la punctul (4).
Persoana care dobndete menionat la punctul (2) declar ca a primit de la vnztorul menionat la punctul (1) mijlocului de transport, cheile,
certificatul de nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitnd persoanei care nstrineaz preul menionat la punctul (4).
Anexe la contract : Da Nu
Att persoana care nstrineaz, ct i dobnditorul declar, cunoscnd prevederile Codului penal privind falsul i uzul de fals c toate informaiile
nscrise n prezentul document corespund realitii.
ncepnd cu data semnrii, dobnditorul are calitatea de proprietar de drept i de fapt asupra mijlocului de transport ce face obiectul prezentului
contract de nstrinare-dobndire, prelund toate obligaiile prevzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele sau, n maxim 30
de zile, de la data ncheierii prezentului act.
Data si locul incheierii prezentului contract ............................................................/..................................................................
Semntura persoanei care nstrineaz .. Semntura persoanei care dobndete

1) REMTII - Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii de la organul fiscal


local al persoanei care nstrineaz; Copie 1 4 Conform cu originalul
2) Prin completarea de ctre organul fiscal local a cartuului B se atest ndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5) din (Se semneaz doar pe copii)
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nemaifiind necesar
eliberarea unui certificat de atestare fiscal. Cartuele A i B se completeaz de organul fiscal local unde este Semntur
nregistrat mijlocul de transport al persoanei care nstrineaz;
3) Se completeaz n cazul persoanelor fizice; Vnztor Cumprtor
4) Se completeaz: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz);.
5) Se completeaz n cazul persoanelor juridice; .
6) Motenitorii trebuie s fac dovada proprietii cu certificatul de mot enitor sau, n lipsa acestuia-cu sentina
judectoreasc, dup caz;

C Denumirea organului fiscal local


CIF/Cod SIRUTA Prenumele ...
Adresa Numele .
Tel/fax/e-mail REMTII 7)
Nr. ................/...20...
Funcia ..
Rol nr.: ................... LS.
7) REMTII - registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii de la organul fiscal local al persoanei care dobndete. Se completeaz pe exemplarul original care rmne
la dobnditor, pe exemplarul-copie care nsoete declaraia de impunere i pe exemplarul-copie care se depune la organul competent privind nmatricularea/nregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
Cartuul C se completeaz de organul fiscal local de la domiciliul persoanei care a dobndit mijlocul de transport. Informatiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunica si se
mentioneaza in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehuculelor inmatriculate; aceasta mentiune nu produce efectul juridic al transcrierii transmiteriidreptului de proprietate.