Sunteți pe pagina 1din 88

Condiii de Contract - CONSTRUCII

PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR

CONDITII GENERALE CONDITII SPECIALE


1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Definiii
n Condiiile de Contract (aceste Condiii), care includ Condiiile Speciale i aceste
Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor avea semnificaiile de mai jos.
Cuvintele care indic persoane sau pri includ societi sau alte entiti legale, cu
excepia cazurilor n care contextul cere altfel.
1.1.1 Contractul
1.1.1.1 Contract nseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Se terge Sub-Clauza 1.1.1.1 i se inlocuieste cu urmatoarele:
Ofert, Condiiile de Contract, Specificaiile, Planele, Listele i alte documente (dac Contract inseamna Acordul Contractual impreuna cu toate
exist) care sunt incluse n Acordul Contractual sau n Scrisoarea de Acceptare. documentele prevazute n Acordul Contractual.
1.1.1.2 Acord Contractual nseamn acordul contractual (dac exist) la care se face referire Se adauga n Sub-Clauza 1.1.1.2 un nou paragraf:
n Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]. "Acordul Contractual se va semna de catre Parti numai (i) dupa
indeplinirea termenului de asteptare de la comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire pentru Contractul care intra sub incidenta
legislatiei achizitiilor publice i numai daca nu s-au depus contestatii
privind rezultatul procedurii de atribuire sau (ii) dupa indeplinirea
termenului prevazut n procedura de atribuire sub incidenta altor
prevederi decat cele privind achizitiile publice."
1.1.1.3 Scrisoare de Acceptare nseamn scrisoarea de acceptare oficial a Scrisorii de Ofert, Se terge Sub-Clauza 1.1.1.3
semnat de ctre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde
acordurile ntre Pri, semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de
acceptare, expresia Scrisoare de Acceptare nseamn Acordul Contractual, iar data de
emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare nseamn data semnrii Acordului
Contractual.
1.1.1.4 Scrisoare de Ofert nseamn documentul intitulat scrisoare de ofert, care a fost
completat de ctre Antreprenor i include oferta pentru Lucrri, semnat i adresat
Beneficiarului.
1.1.1.5 Specificaii nseamn documentul intitulat Specificaii, aa cum este inclus n Contract,
i orice alte modificri sau adugiri ale Specificaiilor n conformitate cu prevederile
Contractului. Un astfel de document expliciteaz caracteristicile Lucrrilor.
1.1.1.6 Plane nseamn planele aferente Lucrrilor, aa cum sunt incluse n Contract,
precum i orice alte plane modificate sau suplimentare emise de ctre Beneficiar (sau
n numele acestuia) n conformitate cu prevederile Contractului.
1.1.1.7 Liste nseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de ctre Antreprenor i
transmise mpreuna cu Scrisoarea de Ofert, aa cum sunt incluse n Contract.
Asemenea documente pot include Liste de Cantiti, date, tabele i liste cu tarife i/sau
preuri.
1.1.1.8 Ofert nseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele incluse n Contract, pe
care Antreprenorul le-a depus mpreun cu Scrisoarea de Ofert.
1.1.1.9 Anex la Ofert nseamn formularele completate, intitulate Anexa la Ofert, care
sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte din aceasta.
1.1.1.10 Liste de Cantiti i Liste de Lucrri n Regie nseamn documentele numite astfel
(dac exist), care sunt cuprinse n Liste.
1.1.2 Pri i Persoane
1.1.2.1 Parte nseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere contextul.
1.1.2.2 Beneficiar nseamn persoana numit beneficiar n Anexa la Ofert i succesorii legali Se terge Sub-Clauza 1.1.2.2 i se inlocuieste cu urmatoarele:
ai acestei persoane. Beneficiar inseamna persoana numita Beneficiar sau, dupa caz,
Autoritatea Contractanta n Anexa la Oferta i succesorii legali ai acestei
persoane.
1.1.2.3 Antreprenor nseamn persoana(ele) numit(e) antreprenor n Scrisoarea de Ofert
acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai acestei persoane.
1.1.2.4 Inginer nseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s acioneze ca Inginer n
scopurile Contractului i care este nominalizat n Anexa la Ofert, sau alt persoan
desemnat din cnd n cnd de ctre Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [nlocuirea Inginerului].
1.1.2.5 Reprezentantul Antreprenorului nseamn persoana numit de ctre Antreprenor n
Contract sau desemnat din cnd n cnd de ctre Antreprenor potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acioneaz n numele
Antreprenorului.
1.1.2.6 Personalul Beneficiarului nseamn Inginerul, asistenii la care se face referire n Sub-
Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i tot restul personalului, fora de munc i ali
angajai ai Inginerului sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat
Antreprenorului, de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.
1.1.2.7 Personalul Antreprenorului nseamn Reprezentantul Antreprenorului i ntregul
personal pe care Antreprenorul l folosete pe antier, care poate include personalul,
fora de munc, ali angajai ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor i orice
alt personal care asist Antreprenorul la execuia Lucrrilor.
1.1.2.8 Subantreprenor nseamn orice persoan numit n Contract Subantreprenor, sau
orice persoan desemnat ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrri i succesorii
legali ai acestor persoane.
1.1.2.9 CAD nseamn o persoan sau trei persoane numite astfel n Contract, sau alt
persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de
Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eecul Numirii Comisiei de Adjudecare a
Disputelor].
1.1.2.10 FIDIC nseamn Federation Internationale des Ingenieurs- Conseils, federaia
internaional a inginerilor consultani.
1.1.2.11 Se introduce o noua Sub-Clauza 1.1.2.11:
Instituii Financiare Internationale - IFI inseamn instituiile bancare
sau alte institutii financiare (din Tara sau din alta jurisdicie) care pot
asigura Beneficiarului surse de finantare.
1.1.2.12 Se introduce o noua Sub-Clauza 1.1.2.12:
Autoritatea Contractanta" inseamna persoana numita "Beneficiar" n
Conditiile Generale i Conditiile Speciale de Contract i succesorii legali ai
acestei persoane.
1.1.3 Date, Teste, Perioade i Terminare
1.1.3.1 Dat de Baz nseamn data anterioar cu 28 de zile fa de ultima dat de depunere Se terge Sub-Clauza 1.1.3.1 i se inlocuieste cu urmatoarele:
a Ofertei. Data limita pentru depunerea ofertelor nseamn data la care
Antreprenorul depune Oferta n termenul de depunere a ofertelor
indicat n anunul/invitaia de participare.
1.1.3.2 Dat de ncepere a Lucrrilor nseamn data notificat, potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.1 [nceperea Lucrrilor].
1.1.3.3 Durat de Execuie nseamn timpul necesar finalizrii
Lucrrilor sau a unui Sector de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2
[Durata de Execuie], dup cum este declarat n Anexa la Ofert (cu orice prelungire
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], calculat din
momentul Datei de ncepere.
1.1.3.4 Teste la Terminare nseamn testele care sunt specificate n Contract sau sunt
convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i care sunt efectuate potrivit
prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] nainte ca Lucrrile sau un Sector de Lucrri
(dup caz) s fie recepionate de ctre Beneficiar
1.1.3.5 Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn un certificat emis Se terge Sub-Clauza 1.1.3.5 i se nlocuiete cu urmtoarele:
potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar]. Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn procesul
verbal ntocmit i semnat n conformitate cu Legile n vigoare, de ctre
Comisia de Recepie numit de ctre Beneficiar, recomandnd sau nu
recepionarea Lucrrilor, a Sectorului sau a unei pri de Lucrare (dup
caz) de ctre Beneficiar, potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia
Lucrrilor de ctre Beneficiar].
1.1.3.6 Teste dup Terminare nseamn testele care sunt specificate n Contract (dac exist)
i care sunt efectuate n conformitate cu prevederile Condiiilor Speciale dup ce
Lucrrile sau un Sector de Lucrri (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar.
1.1.3.7 Perioad de Notificare a Defeciunilor nseamn perioada de notificare a defeciunilor
aprute la Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei
11.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], aa cum se
menioneaz n Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei
11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor]), calculat de la data la care
Lucrrile sau Sectoarele de Lucrri sunt terminate potrivit prevederilor Sub- Clauzei 10.1
[Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri].
1.1.3.8 Proces Verbal de Recepie Final nseamn certificatul emis potrivit prevederilor Sub- Se terge Sub-Clauza 1.1.3.8 i se nlocuiete cu urmtoarele:
Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepie Final]. Procesul Verbal de Recepie Final nseamn procesul verbal ntocmit
i semnat conform Legilor n vigoare de ctre Comisia de Recepie final
numit de ctre Beneficiar, recomandnd sau nu recepionarea final a
Lucrrilor, Sectorului sau a unei pri de Lucrare (dup caz) de ctre
Beneficiar, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de
Recepie Final].
1.1.3.9 Zi nseamn o zi calendaristic i An nseamn 365 de zile.
1.1.3.10 Se adaug o nou Sub-Clauz 1.1.3.10:
Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor nseamn certificatul
emis de Inginer preciznd data la care lucrrile sau Sectoarele au fost
terminate n conformitate cu prevederile contractului, cu excepia unor
lucrri minore rmase neexecutate i a defeciunilor care nu vor afecta
utilizarea Lucrrilor sau a Sectoarelor n scopul destinat (pn cnd sau
n timp ce aceste lucrri sunt finalizate i defeciunile sunt remediate).
1.1.3.11 Se adaug o nou Sub-Clauz 1.1.3.11:
Certificatul de Recepie Final nseamn certificatul emis de Inginer
care precizeaz data la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile
prevzute n contract.
1.1.4 Moned i Pli
1.1.4.1 Valoare de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat n Scrisoarea de Se sterge Sub-Clauza 1.1.4.1 si se nlocuieste cu urmatoarele:
Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor. "Valoare de Contract Acceptat nseamn valoarea acceptat n
Acordul Contractual pentru execuia i terminarea Lucrrilor i
remedierea tuturor defeciunilor."
1.1.4.2 Preul Contractului nseamn preul definit n Sub-Clauza 14.1 [Preul Contractului] i
include actualizrile efectuate n conformitate cu prevederile Contractului.
1.1.4.3 Cost nseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie fcute) n mod La sfarsitul Sub-Clauzei 1.1.4.3 se introduce urmatoarele:
rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt fcute pe sau n afara antierului, Cost plus un profit rezonabil impun ca acest profit s fie cel mult a
inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul. zecea parte (10%) din Costul respectiv.
1.1.4.4 Certificat Final de Plat nseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plat].
1.1.4.5 Situaie Final de Lucrri nseamn situaia de lucrri definit potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri].
1.1.4.6 Moned strin nseamn o moned n care se pltete parial (sau integral) Preul
Contractului, dar nu Moneda Local.
1.1.4.7 Certificat Interimar de Plat nseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor
Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], altul dect Certificatul Final de Plat.
1.1.4.8 Moned Local nseamn moneda rii.
1.1.4.9 Certificat de Plat nseamn un certificat de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14
[Preul Contractului i Plile].
1.1.4.10 Sum Provizionat nseamn suma (dac exist) care este specificat n Contract ca
provizion pentru execuia unei pri a Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente,
Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].
1.1.4.11 Sume Reinute nseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le reine potrivit Se terge Sub-Clauza 1.1.4.11 i se inlocuieste cu urmatoarele:
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri] i le Sume Reinute nseamn sumele constituite potrivit prevederilor
pltete potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute]. Anexei la Ofert, pe care Beneficiarul le reine potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri] i le restituie
Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor
Reinute].
1.1.4.12 Situaie de Lucrri nseamn situaia de lucrri transmis de ctre Antreprenor ca
parte a solicitrii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], pentru
emiterea certificatului de plat.
1.1.5 Lucrri i Bunuri
1.1.5.1 Utilajele Antreprenorului nseamn toate aparatele, mainile, vehiculele i altele
asemenea necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror
defeciuni. Sunt excluse Lucrrile Provizorii, Utilajele asigurate de ctre Beneficiar (dac
exist), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din
Lucrrile Permanente.
1.1.5.2 Bunuri nseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele i Lucrrile
Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz.
1.1.5.3 Materiale nseamn produse de orice tip (altele dect Echipamentele) care vor face
sau fac parte din Lucrrile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dac
exist) furnizate de ctre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.
1.1.5.4 Lucrri Permanente nseamn lucrrile permanente necesar a fi executate de ctre
Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.
1.1.5.5 Echipamente nseamn aparatele, mainile i vehiculele care vor face sau fac parte
din Lucrrile Permanente.
1.1.5.6 Sector nseamn o parte din Lucrri specificat n Anexa la Ofert ca Sector (dac
exist).
1.1.5.7 Lucrri Provizorii nseamn toate lucrrile provizorii de orice tip (altele dect Utilajele La sfarsitul Sub-Clauzei 1.1.5.7 se introduce o noua fraza:
Antreprenorului), necesare pe antier pentru execuia i terminarea Lucrrilor Suprafeele de teren necesare pentru Lucrri Provizorii i pentru
Permanente i remedierea oricror defeciuni. organizarea de santier a Antreprenorului vor fi considerate ca parte a
Santierului, ns obligaia asigurrii dreptului de acces la acestea i plata
oricror costuri generate de utilizarea temporara a suprafeelor va fi
responsabilitatea exclusiv a Antreprenorului.
1.1.5.8 Lucrri nseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii, sau oricare dintre
acestea, dup caz.
1.1.5.9 Se introduce o noua Sub-Clauza 1.1.5.9 cu urmatorul continut:
Utilitati semnifica sistemele aeriene, de suprafata sau subterane de
distributie a serviciilor precum petrol, gaz, apa, electricitate, canalizare,
telefonie etc., aflate fie n proprietate publica fie n proprietate privata.
1.1.6 Alte Definiii
1.1.6.1 Documentele Antreprenorului nseamn calculele, programele de computer i alt
software, plane, manuale, modele i alte documente tehnice (dac exist), furnizate de
ctre Antreprenor conform prevederilor Contractului.
1.1.6.2 ar nseamn ara n care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a Se terge Sub-Clauza 1.1.6.2 i se nlocuiete cu urmtoarele:
acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucrrile Permanente. ar nseamn Romnia.
1.1.6.3 Utilaje Asigurate de ctre Beneficiar nseamn toate aparatele, mainile i vehiculele
(dac exist) puse la dispoziie de ctre Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre
Antreprenor la execuia Lucrrilor, aa cum se menioneaz n Specificaii, dar nu includ
Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre Beneficiar.
1.1.6.4 For Major este definit n Clauza 19 [Fora Major].
1.1.6.5 Legi nseamn toate legile naionale (sau ale rii), decretele, ordonanele i alte legi,
reglementri i hotrri ale oricrei autoriti publice legal constituite.
1.1.6.6 Garanie de Bun Execuie nseamn garania (sau garaniile, dac exist) asigurat
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie].
1.1.6.7 antier nseamn locurile n care vor fi executate Lucrrile Permanente i unde se vor
livra Echipamentele i Materialele, i oricare alte locuri prevzute n Contract ca fiind
parte component a antierului.
1.1.6.8 Imprevizibil nseamn ceea ce nu poate fi prevzut n mod rezonabil de ctre un
Antreprenor cu experien, pn la data depunerii Ofertei.
1.1.6.9 Modificare nseamn orice modificare a Lucrrilor, care se dispune sau se aprob ca i
modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri].
1.2 Interpretri Cu excepia situaiilor n care n Contract contextul cere altfel:
(a) cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
(b) cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care indic pluralul
includ i singularul;
(c) prevederile care includ cuvintele a conveni, convenit sau acord necesit
nregistrarea n scris a acordului, i
(d) scris sau n scris nseamn scris de mn, dactilografiat, tiprit sau redactat
electronic care devine nregistrare permanent.
Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate n considerare la
interpretarea acestor Condiii.
1.3 Comunicarea n orice situaie n care, potrivit prevederilor acestor Condiii este necesar emiterea de
aprobri, certificate, consimminte, stabiliri, ntiinri i solicitri, comunicarea se va
face dup cum urmeaz:
(a) n scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin pot sau
curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic acceptate, dup cum se
menioneaz n Anexa la Ofert i
(b) livrat, trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului, menionat
n Anexa la Ofert. n situaiile n care:
(i) destinatarul transmite o ntiinare de schimbare a adresei, toat
corespondena va fi transmis n consecin i
(ii) destinatarul nu a declarat o alt adres n momentul solicitrii unei aprobri
sau consimmnt, rspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat
solicitarea.

Aprobrile, certificatele, consimmintele i stabilirile nu vor fi reinute sau ntrziate


nejustificat. Atunci cnd unei Pri i se emite un certificat, emitentul va transmite o
copie i celeilalte Pri. Cnd se transmite o ntiinare unei Pri, de ctre cealalt Parte
sau de ctre Inginer, trebuie transmis o copie i Inginerului sau celeilalte Pri, dup
caz.
1.4 Legea i Limba Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdicii) menionate n Anexa la
Ofert.

Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract, scrise n mai multe limbi, va prevala
versiunea n limba de referin menionat n Anexa la Ofert.
Limba folosit pentru comunicare va fi menionat n Anexa la Ofert. Dac n anex nu
se menioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba n care a fost redactat
Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).
1.5 Prioritatea Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 1.5 i se nlocuiete cu
Documentelor expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii, prioritatea documentelor va fi aplicat n urmtoarele:
conformitate cu ordinea de mai jos: Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca
(a) Acordul Contractual (dac exist) documente care se expliciteaz reciproc. n scopul interpretrii,
(b) Scrisoarea de Acceptare prioritatea documentelor va fi n conformitate cu Acordul Contractual."
(c) Scrisoarea de Ofert
(d) Condiiile Speciale Dupa primul paragraf al Sub-Clauzei 1.5 se adauga urmatoarele:
(e) Aceste Condiii Generale Actele adiionale i protocoalele vor avea prioritatea documentelor pe
(f) Specificaiile care le modific.
(g) Planele; i
Listele i orice alte documente care fac parte din Contract. n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constat faptul
n caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul va emite clarificrile c anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu
sau instruciunile necesare. corespund cerinelor prevzute n Caietul de Sarcini, prevaleaz
prevederile Caietului de Sarcini.
1.6 Acordul Contractual Dac nu s-a convenit altfel Prile vor ncheia un Acord Contractual n termen de 28 de Se terge prima fraz a Sub-Clauzei 1.6 .
zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de ctre Antreprenor. Acordul Contractual va
avea coninutul din formularul anex la Condiiile Speciale. Costurile aferente taxelor de
timbru sau altor taxe similare (dac exist) impuse de lege n legtur cu ncheierea unui
Acord Contractual vor fi suportate de ctre Beneficiar.
1.7 Cesionarea Nicio Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau orice alt Se terge Sub-Clauza 1.7 i se inlocuieste cu urmatoarele:
drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare Parte: Nicio Parte nu va cesiona o parte sau ntregul Contract, beneficiu sau
(a) poate cesiona ntregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil orice alt drept n cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare
al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei Pri, i Parte poate cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau
(b) poate cesiona, sub form de garanie n favoarea unei bnci sau unei alte unei alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau
instituii financiare, dreptul su la orice sume de ncasat sau care vor deveni ncasabile care vor deveni ncasabile n derularea Contractului.
n derularea Contractului.
1.8 Pstrarea i Specificaiile i Planele se vor afla n custodia i grija Beneficiarului. Dac nu se
Furnizarea specific altfel n Contract, dou copii ale Contractului i ale fiecrei Plane ulterioare
Documentelor vor fi transmise Antreprenorului care poate face sau solicita i alte copii pe cheltuial
proprie.

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla n custodia i grija Antreprenorului


pn la data prelurii acestora de ctre Beneficiar. Dac nu este altfel prevzut n
Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii ale fiecrui Document al
Antreprenorului.
Antreprenorul va pstra, pe antier, o copie a Contractului, publicaiile menionate n
Specificaii, Documentele Antreprenorului (dac exist), Planele i Modificrile precum
i alte comunicri emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va
avea dreptul de acces la toate aceste documente n orice moment rezonabil.

Dac una dintre Pri descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic ntr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia Lucrrilor, Partea va notifica
cu promptitudine cealalt Parte cu privire la acea eroare sau deficien.
1.9 ntrzieri n Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd exist posibilitatea ca Lucrrile
Transmiterea Planelor s fie ntrziate sau ntrerupte, ca urmare a neprimirii de ctre Antreprenor ntr-un
sau Instruciunilor interval rezonabil de timp a unor plane sau instruciuni necesare. ntiinarea va
include detalii referitoare la desenele i instruciunile necesare, detalii care s specifice
motivul pentru care i termenul la care acestea ar trebui emise, precum i detalii
referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor care pot apare ca urmare a
neprimirii la timp.

Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri suplimentare ca


urmare a eecului furnizrii de ctre Inginer ntr-un interval de timp rezonabil, specificat
n ntiinare cu detalii justificative, a desenelor sau instruciunilor notificate,
Antreprenorul va transmite Inginerului o nou ntiinare i, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) prelungirea perioadei de execuie pentru ntrziere potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi
ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi
incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei


[Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a
acestor probleme.

Dac i n msura n care eecul transmiterii planelor i instruciunilor de ctre Inginer


a fost cauzat de o greeal sau ntrziere a Antreprenorului, incluznd o eroare, sau o
ntrziere a transmiterii oricruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea
dreptul la respectiva prelungire a perioadei de execuie, la costuri suplimentare i profit.
1.10 Utilizarea n relaia dintre Pri, Antreprenorul i va pstra dreptul de autor i alte drepturi de
Documentelor proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i alte documente de
Antreprenorului de proiectare elaborate de ctre Antreprenor (sau n numele acestuia).
ctre Beneficiar
Se consider c, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord Beneficiarului
licen permanent, transferabil, neexclusiv i scutit de tax de redeven, pentru a
copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea i folosirea
modificrilor acestora. Aceast licen:
(a) se va aplica pe ntreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung
din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrii;
(b) va da dreptul oricrei persoane care se afl n posesia licit a sectoarelor
relevante de Lucrri s multiplice, s foloseasc i s transmit Documentele
Antreprenorului n scopul finalizrii, operrii, ntreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii
i demolrii Lucrrilor, i
(c) n cazul n care Documentele Antreprenorului se gsesc n forma unor
programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice
computer de pe antier i alte locuri prevzute n Contract, inclusiv pe computerele
furnizate i nlocuite de ctre Antreprenor.

Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare ntocmite de


Antreprenor (sau n numele acestuia) nu vor fi, fr acceptul Antreprenorului, copiate
sau transmise de ctre Beneficiar (sau n numele acestuia) unei tere pri pentru a fi
utilizate n alte scopuri dect cele permise de aceast Sub-Clauz.
1.11 Utilizarea n relaia dintre Pri, Beneficiarul i va rezerva dreptul de autor i alte drepturi de
Documentelor proprietate intelectual asupra Specificaiilor, Planelor i altor documente ntocmite de
Beneficiarului ctre Beneficiar (sau n numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s
de ctre Antreprenor copieze, s foloseasc i s obin dreptul de transmitere a acestor documente n
scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de ctre
Antreprenor unei tere pri, fr acceptul Beneficiarului, cu excepia situaiilor de
necesitate pentru scopurile Contractului.
1.12 Informaii Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate informaiile La sfarsitul Sub-Clauzei 1.12 se adauga urmatoarele:
Confideniale confideniale sau alte informaii, pentru a verifica dac Antreprenorul respect Antreprenorul nu va publica, nu va ingadui sa se publice, sau nu va
prevederile Contractului. dezvalui nicio informatie cu privire la lucrari n nicio publicatie
comerciala sau tehnica, sau oricum altcumva, fara acordul preliminar
exprimat n scris al Beneficiarului. Totusi, Antreprenorului i se va permite
sa divulge orice informatii publice disponibile sau informatii solicitate
pentru a certifica capacitatea sa de a participa n proceduri de atribuire
pentru alte contracte.

In cazul aparitiei unei dispute n ceea ce priveste necesitatea publicarii


sau dezvaluirii oricarei informatii n scopul Contractului, aceasta va fi
supusa deciziei Beneficiarului, decizie ce va fi finala.
1.13 Respectarea La ndeplinirea obligaiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile n vigoare. Cu La sfarsitul Sub-Clauzei 1.13 se adauga sub-paragraful (c):
Legilor excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (c) Antreprenorul va derula pe cheltuial proprie toate activitatile i va
(a) Beneficiarul a obinut (sau va obine) aprobrile pentru planurile de pregati toata documentatia necesara pentru a permite Beneficiarului sa
sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile Permanente i obtina i sa menina n vigoare Autorizaia de Construire, toate
orice alte aprobri descrise n Specificaii ca fiind deja obinute (sau n curs de obinere) autorizatiile i avizele aferente, necesare pentru a proiecta, a executa i a
de ctre Beneficiar; Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i l va proteja mpotriva finaliza Lucrrile precum si pentru organizarea de santier.
consecinelor datorate eecului obinerii acestor aprobri i
(b) Antreprenorul va transmite toate ntiinrile, va plti toate taxele, impozitele
i onorariile i va obine toate autorizaiile, licenele i aprobrile n conformitate cu
Legile n vigoare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror
defeciuni. Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i l va proteja mpotriva
consecinelor datorate nendeplinirii acestor obligaii.
1.14 Obligaii Comune Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor n vigoare) o asociere, un
i Individuale consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane:
(a) aceste persoane vor fi considerate ca avnd obligaii comune i individuale fa
de Beneficiar pentru executarea Contractului;
(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea
autoritatea de Antreprenor pentru toi membrii asocierii i
(c) Antreprenorul nu i va modifica componena sau statutul legal fr aprobarea
prealabil a Beneficiarului.
2. BENEFICIARUL
2.1 Dreptul de Acces pe Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i punerea n posesie La sfarsitul primului paragraf al Sub-Clauzei 2.1 se adauga urmatoarele:
antier a tuturor prilor antierului la termenul(ele) specificat(e) n Anexa la Ofert. Aceste Antreprenorul va mentine traficul auto i pedestru pentru public,
drepturi i posesii pot s nu fie acordate n mod exclusiv Antreprenorului. Dac, potrivit detinatori i ocupanti ai proprietatilor invecinate, precum i pentru
prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s pun Antreprenorul n posesia posesorii i operatorii de utilitati pe durata executiei Lucrarilor.
unor fundaii, structuri, echipamente sau ci de acces, Beneficiarul va aciona n acest
sens la termenul i n condiiile prevzute n Specificaii. Beneficiarul poate retrage
dreptul de acces sau de posesie pn la prezentarea Garaniei de Bun Execuie.

Dac termenul nu este specificat n Anexa la Ofert, Beneficiarul va acorda


Antreprenorului dreptul de acces i punerea n posesie asupra antierului la o dat care
s dea Antreprenorului posibilitatea s acioneze n conformitate cu programul transmis
conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie].

Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc costuri suplimentare ca


urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere n
posesie la termen, Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului] va avea dreptul la:
(a) prelungirea perioadei de execuie pentru orice ntrziere din aceast cauz,
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat i
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi
incluse n Preul Contractului.

Dup primirea unei asemenea ntiinri, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau a stabili modul de
soluionare a acestor probleme.

n situaia n care eecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau ntrziere a


Antreprenorului, inclusiv erori sau ntrzieri de predare a Documentelor
Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de
execuie, la Costuri suplimentare sau profit.
2.2 Autorizaii, Beneficiarul va asigura (unde este n msur), la cererea Antreprenorului, asisten
Acorduri, Aprobri pentru:
(a) obinerea de copii dup Legile rii, necesare derulrii Contractului i care nu
sunt uor accesibile, i
(b) obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, acorduri sau aprobri
necesare potrivit prevederilor Legilor rii:
(i) pe care Antreprenorul trebuie s le obin conform prevederilor Sub- Clauzei
1.13 [Respectarea Legilor],
(ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i
(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea antierului.
2.3 Personalul Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali
Beneficiarului eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier:
(a) s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6
[Colaborarea] i
(b) s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Antreprenorul
potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) i (c) ale Sub- Clauzei 4.8 [Proceduri de
Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protecia Mediului].
2.4 Asigurarea n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea Antreprenorului, Se terge Sub-Clauza 2.4 i se nlocuiete cu urmtoarele:
Resurselor Financiare Beneficiarul va prezenta dovada asigurrii resurselor financiare, necesare pentru plata "n termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea
de ctre Beneficiar Preului Contractului (estimat la momentul respectiv) n conformitate cu prevederile Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurarii resurselor
Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s modifice financiare, necesare pentru plata sumelor ce vor deveni datorate
semnificativ condiiile de finanare, acesta trebuie s ntiineze Antreprenorul i s Antreprenorului pn la finalul anului n curs, conform estimrii
prezinte detaliile necesare. transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21
[Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor]."
2.5 Revendicrile Dac Beneficiarul se consider ndreptit la o plat potrivit prevederilor unei clauze din Se terge prima propozitie din ultimul paragraf al Sub-Clauzei 2.5 i se
Beneficiarului aceste Condiii sau n legtur cu Contractul i/sau la o prelungire a Perioadei de nlocuiete cu urmatoarele:
Notificare a Defeciunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor ntiina Antreprenorul i i vor Aceast sum poate fi dedus din Certificatele de Plat sau recuperata
prezenta acestuia detaliile necesare. n situaia unor pli efectuate potrivit prevederilor n baza unei facturi emise de ctre Beneficiar.
Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub- Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i
Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast
ntiinare nu este necesar.

ntiinarea va fi transmis de ndat ce Beneficiarul are cunotin despre evenimentul


sau contextul care genereaz revendicarea. ntiinarea cu privire la prelungirea
Perioadei de Notificare a Defeciunilor va fi transmis nainte de expirarea acestei
perioade.

Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motivaie a revendicrii i


trebuie s includ o justificare a sumei i a prelungirii la care Beneficiarul se consider
ndreptit potrivit prevederilor Contractului. n continuare Inginerul va aciona, n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5[Stabilirea Modului de Soluionare], pentru
a conveni sau a stabili (i) suma (dac exist) pe care Beneficiarul este ndreptit s o
primeasc de la Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac e cazul) Perioadei de Notificare
a Defeciunilor n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei
de Notificare a Defeciunilor].

Aceast sum poate fi dedus din Preul Contractului i din Certificatele de Plat.
Beneficiarul va fi ndreptit s compenseze sau s opereze o deducere dintr-o sum
confirmat ntr-un Certificat de Plat, sau s o revendice Antreprenorului numai n
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
3. INGINERUL
3.1 Responsabilitile i Beneficiarul va numi un Inginer care va ndeplini obligaiile care i revin potrivit Se terge al patrulea paragraf al Sub-Clauzei 3.1 i se nlocuiete cu
Autoritatea Inginerului prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experien i urmtoarele:
calificare corespunztoare i alt personal de specialitate care s aib competena de a-i n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate specific
ndeplini responsabilitile. pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, aceast aprobare va
fi exprimat n scris i va fi transmis pentru informare Antreprenorului.
Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.
La sfritul Sub-Clauzei 3.1 se adaug urmtoarele:
Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului conform prevederilor nainte de a aciona potrivit prevederilor urmtoarelor Sub-Clauze ale
Contractului sau cea implicat de executarea Contractului. Dac pentru anumite prezentelor Condiii, Inginerul va obine de la Beneficiar aprobrile
atribuii Inginerul trebuie s obin aprobarea Beneficiarului nainte de a-i exercita specifice:
autoritatea, atribuiile respective vor fi cele specificate n Condiiile Speciale. (a) Sub-Clauza 3.5: aprobarea expresa a Beneficiarului daca modul
Beneficiarul nu va impune alte constrngeri asupra autoritii Inginerului, cu excepia de soluionare convenit sau stabilit de catre Inginer conduce la creterea
celor stabilite cu Antreprenorul. Preului Contractului;
(b) Sub-Clauza 4.4: aprobarea expresa a Beneficiarului naintea
n orice situaie n care Inginerul i exercit o autoritate specific pentru care este emiterii aprobrii pentru orice Subantreprenor n afara celor numii n
necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) c acordul oferta sau naintea nlocuirii unui Subantreprenor;
Beneficiarului, a fost dat. (c) Sub-Clauza 8.4: aprobarea expresa a Beneficiarului naintea
emiterii unei instruciuni sau aprobri pentru prelungirea Duratei de
Cu excepia altor prevederi menionate n aceste Condiii: Execuie;
(a) Se va considera c Inginerul acioneaz n numele Beneficiarului de fiecare (d) Sub-Clauza 13.1: aprobarea expres a Beneficiarului nainte de
dat cnd ndeplinete sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau implicat de dispunerea sau aprobarea oricrei Modificri care ar face ca Preul
Contract. Contractului s depeasc Valoarea de Contract Acceptat sau orice
(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligaiile sau valoare de contract convenit ulterior de Beneficiar i Antreprenor n
responsabilitile prevzute n Contract; i cadrul unor acte adiionale la Contract.
(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie,
instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare ntreprinse de Fr a ine seama de obligaia, aa cum este prevzut mai sus, de a
Inginer (inclusiv absena obieciunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o obine aprobare, dac, n opinia Inginerului, apare o situaie de urgen
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv ce afecteaz sigurana vieii, a Lucrrilor sau a unor proprieti
responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepane i neconformiti. nvecinate, acesta poate s dispun Antreprenorului s execute acele
lucrri sau s fac toate cele necesare, n opinia Inginerului, pentru a
anula sau reduce riscul naintea primirii unei aprobri exprese de la
Beneficiar. Antreprenorul se va conforma imediat dispoziiilor primite de
la Inginer cu condiia ca n documentul emis de Inginer n exercitarea
autoritii sale s se precizeze explicit caracterul de urgen al situaiei
respective.

Inginerul va instiinta Beneficiarul n termen de 7 zile cu privire la cazurile


n care Inginerul considera ca se ntrunesc condiiile pentru transmiterea
unei revendicri de ctre Beneficiar n conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului].
3.2 Delegarea de ctre Inginerul poate din cnd n cnd s atribuie sarcini i s delege autoritatea asistenilor
Inginer si i s revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegri. Aceti asisteni pot include un
inginer rezident i/sau inspectori independeni numii pentru verificarea i/sau testarea
unor pri ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi
fcute n scris i nu vor intra n vigoare dect dup primirea copiilor documentului de
ctre ambele Pri. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea
deciziilor asupra oricrei probleme n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Soluionare], fr aprobarea ambelor Pri.

Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare corespunztoare, care au competen


pentru ndeplinirea sarcinilor i exercitarea autoritii delegate, i care vorbesc fluent
limba folosit pentru comunicare stabilit de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i
Limba].

Fiecare asistent cruia i s-au atribuit sarcini sau cruia i-a fost delegat autoritate va fi
autorizat s emit instruciuni ctre Antreprenor numai n limita stabilit prin delegare.
Orice aprobare, verificare, certificat, consimmnt, examinare, inspecie, instrucie,
notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare efectuate de ctre un
asistent n conformitate cu delegaia de autoritate vor avea acelai efect ca i cum ar fi
efectuate de ctre Inginer. Totui:
(a) omisiunea de a respinge unele lucrri, Echipamente sau Materiale
necorespunztoare, nu reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia dreptul
Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrri, Echipamente sau Materialele;
(b) dac Antreprenorul pune la ndoial deciziile sau instruciunile unui asistent,
Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau
va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instruciunile asistentului.
3.3 Instruciunile Inginerul poate emite (oricnd) ctre Antreprenor, n conformitate cu prevederile
Inginerului Contractului, instruciuni i plane suplimentare sau modificate care pot fi necesare
pentru execuia Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Antreprenorul va primi
instruciuni numai de la Inginer sau de la asistenii acestuia crora le-a fost delegat
autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze. Dac o instruciune reprezint o
Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri].

Antreprenorul va respecta instruciunile primite de la Inginer sau de la asistenii


delegai pentru orice problem n legtur cu Contractul. Aceste instruciuni vor fi date
n scris. Dac Inginerul sau un asistent delegat :
(a) emite o instruciune verbal,
(b) primete o confirmare scris a instruciunii, de la (sau n numele) Antreprenor
n termen de dou zile lucrtoare de la data emiterii instruciunii i
(c) nu revoc instruciunea n scris i/sau nu emite o instruciune scris n termen
de dou zile lucrtoare de la data primirii confirmrii,
atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instruciunea scris a Inginerului sau
asistentului delegat (dup caz).
3.4 nlocuirea Dac Beneficiarul dorete s nlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului,
Inginerului cu cel puin 42 de zile nainte de data propus pentru nlocuire, o ntiinare cuprinznd
numele, adresa i experiena relevant a celui care este potenialul nlocuitor al
Inginerului. Beneficiarul nu l va nlocui pe Inginer cu o persoan mpotriva creia
Antreprenorul are obieciuni rezonabile, ntiineaz Beneficiarul i prezint motivaia
obieciunilor.
3.5 Stabilirea Modului Ori de cte ori aceste Condiii stipuleaz c Inginerul va aciona n conformitate cu
de Soluionare prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluionare a unei
probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte n ncercarea de a ajunge la un
acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluionare imparial n
conformitate cu prevederile Contractului, lund n considerare toate circumstanele
relevante.

Inginerul va ntiina ambele Pri cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de
soluionare, prezentnd motivaia de susinere. Fiecare Parte se va conforma oricrui
acord sau stabilire a modului de soluionare pn cnd intervine, dac intervine, o
revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj].
3.6 ntlniri de Se introduce o nou Sub-Clauz 3.6 avnd urmtorul coninut:
Management Inginerul i Antreprenorului se vor intalni ori de cate ori este necesar
dar cel putin o data pe luna, la datele stabilite de Inginer pentru a
discuta stadiul implementrii contractului. La aceste ntlniri lunare vor
participa Reprezentantul Antreprenorului i alti angajati ai acestuia.
Inginerul va invita sa participe la aceste ntlniri Beneficiar precum i alte
entitati relevante, potrivit agendei ntlnirii. Inginerul va stabili ordinea
de zi a ntlnirii, va redacta minuta ntlnirii i va transmite propunerea
minutei tuturor participanilor. Varianta agreat a minutei ntlnirii va fi
semnat de ctre participani care vor primi cte o copie a acesteia.

Ordinea de zi a acestor ntlniri va cuprinde trecerea n revist a


progresului fizic al lucrrilor, planificarea activitilor viitoare, situaia
personalului, tehnologia, sigurana, echipamentele, aprovizionarea cu
materiale, plile, dificultile curente i anticipate, coordonarea cu ali
Antreprenori, revendicri i alte probleme obiective.

Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care particip


la ntlnire, precizrile facute de acestea n cadrul intalnirii i inregistrate
n cadrul minutei nu pot modifica Contractul.
4. ANTREPRENORUL
4.1 Obligaiile Generale Antreprenorul va proiecta (n limita prevederilor Contractului), executa i termina toate La sfritul Sub-Clauzei 4.1 se adauga urmtoarele:
ale Antreprenorului Lucrrile, n conformitate cu prevederile Contractului i cu instruciunile Inginerului, i "Partile de proiect executate de ctre Antreprenor (n limita prevederilor
va remedia orice defeciuni ale Lucrrilor. Contractului) vor forma un proiect tehnic coerent mpreun cu
Specificaiile i Planele furnizate n Contract de ctre Autoritatea
Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului specificate n Contractanta.
Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele i alte
produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, Proiectul Antreprenorului va fi verificat n conformitate cu Legile n
terminarea lucrrilor i remedierea defeciunilor. vigoare de ctre Proiectanti atestati, angajati de ctre Autoritatea
Contractanta.
Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea i sigurana tuturor
operaiunilor de antier i ale tuturor metodelor de construcie. Cu excepia altor Antreprenorul va ntocmi i transmite Inginerului toate documentele
prevederi ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de toate Documentele necesare pentru obinerea avizelor i autorizaiilor necesare pentru
Antreprenorului, de Lucrrile Provizorii i de proiectarea fiecrei pri a Echipamentelor construire/demolare a lucrrilor proiectate.
i de Materiale astfel nct s se conformeze cerinelor Contractului i (ii) nu va fi
responsabil, n nici un fel, de proiectarea sau specificaiile Lucrrilor Permanente. Orice aprobare sau consimmnt precum i orice verificare, potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va exonera Antreprenorul de
La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la procedeele i responsabilitatea pentru partea proiectata."
metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru execuia
Lucrrilor. Procedeele i metodele nu vor fi modificate semnificativ fr notificarea
prealabil a Inginerului.

Dac n Contract se specific faptul c Antreprenorul va proiecta o parte a Lucrrilor


Permanente, atunci, cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:
(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului pentru
aceast parte, n conformitate cu procedurile specificate n Contract;
(b) Documentele Antreprenorului pentru aceast parte vor fi n conformitate cu
Specificaiile i Planele, vor fi scrise n limba pentru comunicare definit n Sub-
Clauza1.4 [Legea i Limba], i vor cuprinde informaii suplimentare solicitate de ctre
Inginer pentru a fi adugate Planelor n scopul corelrii proiectelor produse de ctre
Pri;
(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectat de acesta i, la
terminarea Lucrrilor, partea respectiv va trebui s corespund scopurilor crora
aceasta le este destinat, dup cum se specific n Contract i
(d) nainte de nceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite
Inginerului documentele de execuie i manualele de exploatare i ntreinere, n
conformitate cu Specificaiile i cu suficiente detalii astfel nct Beneficiarul s poat
exploata, ntreine, demonta, reasambla, ajusta i repara orice parte a Lucrrilor. Acele
pri nu vor fi considerate a fi terminate pentru a fi recepionate potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri], pn cnd
documentele i manualele menionate nu vor fi fost transmise Inginerului.
4.2 Garania de Bun Antreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie pentru Se terge prima propoziie a paragrafului secund al Sub-Clauzei 4.2 i se
Execuie realizarea corespunztoare a lucrrilor la valoarea i n moneda stipulate n Anexa la nlocuiete cu urmtoarele:
Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu se menioneaz suma, aceast Sub-Clauz nu se va Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garania de Bun Execuie, n
aplica. formatul stabilit de ctre Beneficiar, cel mai trziu pn la data semnrii
Acordului Contractual i va transmite o copie a garaniei i Inginerului.
n termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta
Beneficiarului Garania de Bun Execuie i va transmite o copie i Inginerului. Garania Se terge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.2 i de nlocuiete cu
de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobate urmtoarele:
de ctre Beneficiar, i avnd coninutul formularului anexat Condiiilor Speciale sau un Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garania de Bun
alt format acceptat de Beneficiar. Execuie dup cum urmeaz:
(i) 70% din valoarea Garaniei de Buna Execuie n termen de 14
Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i n vigoare pn zile de la data ntocmirii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Antreprenor i remedierea oricror Lucrrilor, dac Beneficiarul nu a formulat pn la acea dat nicio
defeciuni. Dac termenii Garaniei de Bun Execuie specific data de expirare a revendicare/instiintare de executare a Garaniei de Bun Execuie i cu
acesteia, iar Antreprenorul nu este ndreptit s obin Procesul Verbal de Recepie condiia emiterii Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor;
Final cu 28 de zile nainte de data de expirare a garaniei, Antreprenorul va prelungi (ii) 30% din valoarea Garaniei de Bun Execuie la emiterea
valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pn cnd Lucrrile vor fi terminate i toate Certificatului de Recepie Final, dac Beneficiarul nu a formulat pn la
defeciunile remediate. acea dat nicio revendicare/instiintare de executare a Garaniei de Bun
Execuie.
Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garaniei de Bun
Execuie cu excepia revendicrii sumelor la care Beneficiarul este ndreptit potrivit Dupa al patrulea paragraf al Sub-Clauzei 4.2 se adauga urmatoarele:
prevederilor Contractului, n eventualitatea n care: Garania de Bun Execuie a unei asocieri sau a unui consoriu va
(a) Antreprenorul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de Bun specifica numele asocierii sau consoriului.
Execuie, aa cum este descris n paragraful anterior, situaie n care Beneficiarul poate
revendica ntreaga valoare a Garaniei de Bun Execuie; De fiecare dat cnd Inginerul stabilete, cu respectarea prevederilor
(b) Antreprenorul nu pltete Beneficiarului n termen de 42 de zile o sum Sub-Clauzei 3.1 [Responsabilitile i Autoritatea Inginerului], c Preul
datorat, convenit de ctre Antreprenor sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei Contractului depete Valoarea de Contract Acceptat sau Preul
2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj]; Contractului stabilit anterior n scopul prezentei Sub-Clauze, la
(c) Antreprenorul nu reuete s remedieze o defeciune n termen de 42 de zile instiintarea Inginerului sau a Beneficiarului, Antreprenorul va creste
de la primirea solicitrii Beneficiarului privind remedierea defeciunii, sau valoarea Garaniei de Buna Execuie, n aceeai proporie, n cel mult 14
(d) se creeaz circumstane care s ndrepteasc Beneficiarul s rezilieze zile de la instiintare.
contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre
Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu ntiinare de reziliere. De fiecare dat cnd valoarea Garaniei de Bun Execuie se va diminua
cu sumele revendicate/instiintate de Beneficiar, potrivit prevederilor
Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i nu l va considera vinovat pentru daunele, Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 20
pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare [Revendicri, Dispute i Arbitraj], Antreprenorul va rentregi valoarea
privind executarea Garaniei de Bun Execuie, n msura n care Beneficiarul nu era Garantiei de Buna Executie n cel mult 14 zile de la recuperarea sumelor
ndreptit la revendicare. revendicate/instiintate de catre Beneficiar.
Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie n termen de 21 de
zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepie Final.
4.3 Reprezentantul Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i i va atribui acestuia toat La sfritul Sub-Clauzei 4.3 se adaug urmatoarele:
Antreprenorului autoritatea necesar pentru a aciona n numele Antreprenorului potrivit prevederilor n cazul n care Reprezentantul Antreprenorului, sau asistenii, nu cunosc
Contractului. bine limba folosit pentru comunicare, atunci Antreprenorul va asigura
un interpret competent pe toat durata programului de lucru.
Cu excepia cazurilor n care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract,
Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obinerea consimmntului, nainte de
Data de ncepere, numele i referinele privind persoana pe care Antreprenorul o
propune pentru a fi numit Reprezentant al Antreprenorului. Dac nu este dat
consimmntul sau este revocat ulterior, sau dac persoana numit nu reuete s
acioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i
referinele altei persoane corespunztoare ocuprii acestei funcii.

Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va numi un


nlocuitor fr consimmntul prealabil al Inginerului.

Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat n totalitate coordonrii executrii


Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe antier
pe parcursul execuiei Lucrrilor, se va numi o persoan corespunztoare care s l
nlocuiasc, cu consimmntul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat n
consecin.

Reprezentantul Antreprenorului va primi n numele acestuia instruciunile emise de


ctre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instruciunile Inginerului].

Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritate, funcii sau mputerniciri


oricrei persoane competente i va putea oricnd, s revoce aceast delegare.
Delegarea sau revocarea nu vor intra n vigoare pn cnd Inginerul nu va primi o
ntiinare prealabil semnat de ctre Reprezentantul Antreprenorului n care s fie
numit persoana i care s specifice mputernicirile, funciile i autoritatea care au fost
delegate sau revocate.

Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de


comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba].
4.4 Subantreprenorii Antreprenorul nu va subcontracta n totalitate Lucrrile. Primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4. se va nlocui cu urmtoarele:
"Antreprenorul nu va subcontracta mai mult de 40% din Valoarea
Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile Subantreprenorilor, ale Acceptata de Contract sau, dupa caz, din Pretul Contractului."
agenilor sau angajailor si, ca i cum acestea ar fi aciunile sau erorile Antreprenorului.
Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: Dup primul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaug urmtoarele:
(a) Antreprenorului nu i se va cere s obin aprobarea pentru furnizorii de n cazul n care pri din Lucrri urmeaz s se execute de unul sau mai
Materiale sau pentru subcontractare cnd Subantreprenorul este numit n Contract; muli Subantreprenori, la semnarea Acordului Contractual,
(b) pentru numirea Subantreprenorilor propui dup semnarea Contractului va fi Antreprenorul va furniza Beneficiarului contractele ncheiate de
obinut consimmntul prealabil al Inginerului; Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizai n Ofert. Acesta contracte
(c) Antreprenorul va transmite Inginerului ntiinri cu cel puin de 28 de zile vor ndeplini condiiile din Ofert i vor constitui Liste la Contract.
nainte de termenele la care Subantreprenorul intenioneaz s nceap lucrrile,
precum i datele efective de ncepere a lucrrilor pe antier ; Antreprenorul nu va avea dreptul de a nlocui pe nici unul din
(d) fiecare contract de subantrepriz va include prevederi care s ndrepteasc Subantreprenorii nominalizai n Ofert fr acceptul prealabil al
Beneficiarul s solicite transferul obligaiilor contractului ctre Beneficiar potrivit Beneficiarului i al Inginerului.
prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul Obligaiilor Subantreprenorului], (dac i cnd
este aplicabil) sau n eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub- Dup ultimul paragraf al Sub-Clauzei 4.4 se adaug urmtoarele:
Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar]. Antreprenorul se va asigura ca cerinele impuse Antreprenorului de
Sub-Clauza 1.12 [Informaii Confideniale] vor fi in aceeai msur
aplicate fiecrui Subantreprenor nominalizat.
4.5 Transferul Dac obligaiile Subantreprenorului depesc data de expirare a Perioadei de Notificare
Obligaiilor a Defeciunilor, iar Inginerul, nainte de aceast dat, dispune Antreprenorului transferul
Subantreprenorului acestor obligaii ctre Beneficiar, atunci Antreprenorul va proceda n consecin. Cu
excepia altor prevederi, Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate fa de
Beneficiar pentru activitatea desfurat de ctre Subantreprenor dup ce transferul a
fost efectuat.
4.6 Colaborarea Antreprenorul va crea, n conformitate cu prevederile Contractului sau cu instruciunile
Inginerului, condiii corespunztoare desfurrii activitii pentru:
(a) personalul Beneficiarului
(b) ali antreprenori angajai de Beneficiar, i
(c) personalul autoritilor publice legal constituite,
care pot fi angajai pentru execuia, pe sau n zona antierului, unor lucrri care nu sunt
cuprinse n Contract.

Orice astfel de instruciune va constitui o Modificare, dac i n msura n care produce


Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal i ali
antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrrilor Provizorii sau
a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul.

Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s acorde


Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaii, structuri, echipamente sau ci de
acces n conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului documentele necesare, la termenele i n condiiile prevzute n Specificaii.
4.7 Trasarea Lucrrilor Antreprenorul va trasa Lucrrile n funcie de reperele originale, coordonatele i cotele
de referin specificate n Contract sau notificate de ctre Inginer. Antreprenorul va avea
responsabilitatea de a amplasa corect toate prile de Lucrri i va rectifica orice eroare
de amplasament, cot, dimensiune sau traseu al Lucrrilor.

Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i sistemele de referin


specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile
pentru a verifica corectitudinea acestora nainte de utilizare.

Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare la


execuia lucrrilor care au fost necesare ca urmare a corectrii unor erori ale reperilor
sau sistemelor de referin, iar un antreprenor cu experien nu ar fi putut identifica, n
mod rezonabil, asemenea erori i evita ntrzierile i/sau Costurile suplimentare,
Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) prelungirea duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi
incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-


Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (n
acest caz) pn la ce limit, n mod rezonabil, erorile nu sar fi putut identifica i (ii) dac
drepturile menionate n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se ncadreaz n aceast
limit.
4.8 Proceduri de Antreprenorul are obligaia: La sfritul acestei Sub-Clauze 4.8 se adaug urmtoarele:
Securitate (a) s respecte reglementrile n vigoare legate de securitatea muncii; (f) s asigure echipament de protecie adecvat tuturor persoanelor
(b) s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla care au dreptul de acces pe antier i s se asigure de utilizarea acestuia;
pe antier; (g) s respecte prevederile legislaiei, reglementrilor i
(c) s depun toate eforturile rezonabile pentru a pstra antierul i Lucrrile specificaiilor, n privina tuturor msurilor, operaiilor i etapelor
degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor administrative pentru protecia i pstrarea mediului curat.
respective;
(d) s asigure mprejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucrrilor pn la Problemele de siguran i protecie a muncii vor fi pe agenda tuturor
terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ntlnirilor de management i vor fi agreate de comun acord de ctre
ctre Beneficiar], i Inginer i Antreprenor n vederea minimizrii riscurilor de evenimente i
(e) s execute orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete i practici de lucru neconforme sau ilegale.
garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor, pentru utilizarea de ctre
public i protecia publicului, a proprietarilor i ocupanilor terenurilor adiacente.
4.9 Asigurarea Calitii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra
respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi n conformitate cu detaliile prevzute
n Contract. Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calitii.

Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise


Inginerului n scopul informrii acestuia, nainte de nceperea fiecrei etape de
proiectare sau execuie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat
Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv s fie nscris acceptul prealabil al
Antreprenorului.

Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera Antreprenorul de nici una


din sarcinile, obligaiile sau responsabilitile sale potrivit prevederilor Contractului.
4.10 Informaii despre Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, nainte In primul paragraf al Sub-Clauzei 4.10 se sterg cuvintele Data de Baza si
antier de Data de Baz, toate datele relevante, care se afl n posesia Beneficiarului, Datei de Baza si se inlocuiesc cu Data limita pentru depunerea
referitoare la structura geologic i condiiile hidrologice de pe antier, inclusiv ofertelor si Datei limita pentru depunerea ofertelor.
aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziia
Antreprenorului, toate datele care intr n posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baz.
Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretrii acestor date.

n msura n care este posibil (innd cont de costuri i timp), se va considera c


Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevzute i alte circumstane care pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. n
aceeai msur, se va considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul,
mprejurimile acestuia, datele menionate mai sus i alte informaii disponibile, i c a
fost satisfcut, nainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv
urmtoarele (fr a se limita la acestea):
(a) forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane;
(b) condiiile hidrologice i climaterice;
(c) volumul i natura activitii i Bunurilor necesare pentru execuia i terminarea
Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni;
(d) legislaia, procedurile i codul muncii aferente rii i
(e) cerinele Antreprenorului referitoare la ci de acces, cazare, faciliti, personal,
energie, transport, ap i alte servicii.
4.11 Corectitudinea Se consider c:
Valorii de Contract (a) Antreprenorul este satisfcut i consider c Valoarea de Contract Acceptat
Acceptate este corect i suficient, i
(b) Valoarea de Contract Acceptat este fundamentat cu datele, interpretrile,
informaiile necesare, inspeciile, examinrile i deplina nelegere a tuturor
problemelor relevante la care se face referire n Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre
antier].

Dac n Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va acoperi toate


obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera
la Sumele Provizionate, dac este cazul) i toate cele necesare pentru o execuie
corespunztoare, terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor.
4.12 Condiii Fizice n aceast Sub-Clauz, condiii fizice nseamn condiii fizice naturale i artificiale,
Imprevizibile precum i alte obstacole fizice i factori poluani, pe care Antreprenorul i ntlnete pe
antier la execuia Lucrrilor, inclusiv condiiile subterane i hidrologice, cu excepia
condiiilor climaterice.

Dac Antreprenorul ntlnete condiii fizice nefavorabile, pe care le consider ca fiind


Imprevizibile, Antreprenorul va ntiina Inginerul ct mai curnd posibil.

ntiinarea va descrie condiiile fizice, astfel nct s poat fi verificate de ctre Inginer,
i va meniona motivele pentru care Antreprenorul le consider Imprevizibile.
Antreprenorul va continua s execute Lucrrile folosind metode corespunztoare i
satisfctoare potrivit condiiilor fizice existente i va respecta toate instruciunile
primite de la Inginer. Dac o instruciune constituie o Modificare, se vor aplica
prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri].

Dac i n msura n care Antreprenorul ntlnete condiii fizice care sunt Imprevizibile,
transmite ntiinarea menionat i nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri
suplimentare datorit acestor condiii, Antreprenorul, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a perioadei de execuie corespunztoare ntrzierilor nregistrate
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, efectuarea inspeciei i/sau investigrii condiiilor fizice,


Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului
de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (dac da) pn la ce limit
condiiile fizice au fost imprevizibile i (ii) dac drepturile menionate n sub-paragrafele
(a) i (b) de mai sus se ncadreaz n aceast limit.

nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite n sub-


paragraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe sectoare similare de
Lucrri (dac exist) au fost identificate condiii fizice mai favorabile dect s-au putut
prevedea n mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dac i n
msura n care aceste condiii fizice mai favorabile au fost ntlnite, Inginerul poate
aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Soluionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiii
i care pot fi deduse din Preul Contractului i din Certificatele de Plat. Efectul cumulat
al aplicrii prevederilor sub-paragrafului (b) i reducerile pentru toate condiiile fizice
favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrri nu pot avea ca efect o reducere a
Preului Contractului.

Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiiilor fizice prevzute de ctre Antreprenor
la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de ctre Antreprenor, dar nu va fi
obligat s le ia n consideraie.
4.13 Dreptul de Trecere Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu destinaie special
i Faciliti i/sau temporar care i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De
asemenea, Antreprenorul va obine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte faciliti
suplimentare din afara antierului, care i pot fi necesare la execuia Lucrrilor.
4.14 Evitarea Afectrilor Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat : La sfritul primului paragraf al Sub-Clauzei 4.14 se adauga sub-
(a) libera circulaie a publicului, sau paragraful (c):
(b) accesul ctre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora, indiferent "(c) utilitile Beneficiarului sau ale oricrui furnizor de servicii.
dac acestea sunt publice sau se afl n posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.

Antreprenorul l va despgubi pe Beneficiar i nu l va considera vinovat pentru daunele,


pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult n urma unor
afectri inutile sau nemotivate.
4.15 Cile de Acces Se consider c Antreprenorul este satisfcut de compatibilitatea i disponibilitatea
cilor de acces ctre antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a
preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorit traficului propriu sau
datorit Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea
corespunztoare a vehiculelor i a drumurilor.

Cu excepia altor prevederi ale acestor Condiii:


(a) Antreprenorul va fi responsabil (n relaia dintre Pri) de lucrrile de
ntreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta a drumurilor de
acces;
(b) Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces i va obine aprobarea autoritilor competente pentru marcaje i
indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri;
(c) Beneficiarul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de utilizarea
drumurilor de acces;
(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de
acces private, i
(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de
acces n stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i necesitile
Antreprenorului.
4.16 Transportul Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:
Bunurilor (a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puin 21 de zile
nainte de data la care Echipamentele sau cantiti importante din alte Bunuri vor fi
livrate pe antier;
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, ncrcarea, transportul,
primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse
necesare execuiei Lucrrilor i
(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despgubirii pentru
daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult din
transportul Bunurilor i va negocia i suporta toate cheltuielile generate de
revendicrile privind transportul acestora.
4.17 Utilajele Antreprenorul va rspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe antier, La sfarsitul Sub-Clauzei 4.17 se adaug urmtoarele:
Antreprenorului Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind n ntregime destinate executrii n cazul n care din motive obiective se impune inlocuirea unor Utilaje
Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier nici un Utilaj important fr de pe Santier, Antreprenorul va folosi Utilaje avand cel puin aceleai
consimmntul Inginerului. Nu este necesar consimmntul pentru vehiculele care caracteristici tehnologice i de calitate cu Utilajele propuse n Ofert i
transport Bunuri sau Personal al Antreprenorului n afara antierului. listate n Lista/Anexa inclus n Contract.
Antreprenorul va instiinta Inginerul cu cel putin 7 zile inainte de
inlocuirea Utilajelor, prin care va motiva inlocuirea i va transmite
caracteristicile tehnologice i de calitate pentru Utilajele propuse pentru
inlocuire.
4.18 Protectia Mediului Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului nconjurtor La sfarsitul Sub-Clauzei 4.18 se adug urmtoarele:
(att pe antier ct i n afara acestuia) i pentru limitarea daunelor sau afectrii n cazul n care Antreprenorul nu i ndeplinete obligaiile ce i revin
populaiei i a proprietilor ca urmare a polurii, zgomotului i a altor consecine ale potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, Beneficiarul este ndreptit
activitii sale. s primeasc din partea Antreprenorului, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], plata costului
Antreprenorul se va asigura c emisiile, deversrile de suprafa i deeurile rezultate n msurilor de remediere sau o valoare mai mare n functie de pagubele
urma activitilor proprii nu vor depi valorile indicate n Specificaii i nu vor depi create.
valorile admise de Legislaia n vigoare.
4.19 Electricitate, Ap i Cu excepia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi rspunztor de furnizarea
Gaz energiei electrice, apei i altor servicii care i sunt necesare.

Antreprenorul va fi ndreptit s utilizeze, n scopul execuiei Lucrrilor, energia


electric, apa, gazul i alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe antier i ale
cror detalii i preuri sunt menionate n Specificaii. Antreprenorul va furniza, pe riscul
i pe cheltuiala sa, aparatura necesar utilizrii serviciilor respective i msurrii
consumurilor.

Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate) pentru aceste


servicii vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer n conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Soluionare]. Antreprenorul va plti Beneficiarului toate aceste sume.
4.20 Utilajele Beneficiarul va pune la dispoziie, pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la execuia
Beneficiarului i Lucrrilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist) n conformitate cu detaliile, modalitile
Materialele Asigurate i preurile menionate n Specificaii. Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor:
Gratuit (a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptnd situaia n
care:
(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului n
perioada de timp n care Personalul Antreprenorului le utilizeaz, conduce,
coordoneaz, se afl n posesia acestuia sau le controleaz.

Cantitile realizate i sumele datorate (stabilite conform preurilor menionate) pentru


utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei
3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], Antreprenorul va plti aceste sume
Beneficiarului.

Beneficiarul va furniza, fr a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dac


exist) n conformitate cu detaliile menionate n Specificaii. Beneficiarul va asigura
aceste materiale, cu riscul i pe cheltuiala sa, la termenul i n locul specificate n
Contract. Antreprenorul va face inspecia vizual a acestor materiale i va transmite cu
promptitudine Inginerului o ntiinare referitoare la orice lipsuri, defecte sau deficiene
ale acestora. Dac nu se convine altfel de ctre cele dou Pri, Beneficiarul va rectifica
cu promptitudine orice lips, defect sau deficien.

Ulterior inspeciei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute n grija, custodia i
sub controlul Antreprenorului. Obligaiile Antreprenorului de a inspecta, avea grij,
pstra n custodie i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de
rspunderea pentru lipsurile, defectele sau deficienele, care nu au fost evidente la
inspecia vizual.
4.21 Rapoarte privind Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluia Se terge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 4.21 i se nlocuieste cu
Evoluia Execuiei execuiei Lucrrilor vor fi elaborate de ctre Antreprenor i transmise Inginerului n ase urmatoarele:
Lucrrilor exemplare. Primul raport va acoperi perioada pn la sfritul primei luni calendaristice Raportarea va continua pn la terminarea de ctre Antreprenor a
consecutive Datei de ncepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate n fiecare lun, n tuturor lucrrilor rmase la data de terminare specificat n Procesul
termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins n raport. Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei
cu sau fara obiectii.
Raportarea va continua pn la terminarea de ctre Antreprenor a tuturor lucrrilor
rmase la data de terminare specificat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea La sfarsitul Sub-Clauzei 4.21 se adauga urmatoarele:
Lucrrilor. "(i) o estimare a fluxului viitor de numerar bazata pe Programul de
Execuie n conformitate cu Sub-Clauza 8.3 [Programul de
Fiecare raport va include: Executie], ilustrand estimarea Antreprenorului cu privire la
(a) grafice i descrieri detaliate ale evoluiei nregistrate, incluznd fiecare etap viitoarele cereri de plata.
de proiectare (dac e cazul), Documentele Antreprenorului, achiziii, fabricaie, livrri pe
antier, construcie, montaj i efectuarea testelor incluznd n raportare fiecare Reprezentantul Antreprenorului va infiinta si va pastra un jurnal de
Subantreprenor nominalizat (dup cum se specific n Clauza 5 [Subantreprenori santier n care, zilnic, se vor inscrie cel putin urmatoarele informatii:
Nominalizai]); (i) numarul si functia persoanelor angajate pe santier;
(b) fotografii care s reprezinte stadiul fabricaiei i evoluia lucrrilor pe antier; (ii) echipamentul Antreprenorului utilizat pe santier;
(c) pentru producerea fiecrui subansamblu principal al Echipamentelor i pentru (iii) lucrarile realizate n ziua respectiva;
Materiale, se vor prezenta: numele productorului, locul de asamblare, procentul de (iv) incidente si/sau accidente;
realizare, datele planificate i cele realizate pentru: (v) probleme intampinate;
(i) nceperea asamblrii; (vi) conditii climatice.
(ii) inspeciile fcute de Antreprenor;
(iii) testele, i Jurnalul de santier va fi semnat de catre Reprezentantul Antreprenorului
(iv) transportul i sosirea pe antier; i Inginer."
(d) detaliile prezentate n Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind Personalul i Utilajele
Antreprenorului];
(e) copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor i
certificatele de calitate pentru Materiale;
(f) lista ntiinrilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului] i celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile
Antreprenorului];
(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricror
incidente neprevzute i activiti n legtur cu aspectele de mediu i relaiile publice i
(h) comparaii ntre evoluia real a Lucrrilor i cea planificat, prezentnd detalii
referitoare la orice evenimente sau circumstane care pot periclita terminarea lucrrilor
conform prevederilor Contractului i msurile care se adopt (sau care trebuie
adoptate) pentru evitarea ntrzierilor.
4.22 Securitatea Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale:
antierului (a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor
neautorizate pe antier, i
(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul
Beneficiarului i oricare alte persoane a cror identitate a fost notificat Antreprenorului
de ctre Beneficiar sau Inginer, n calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai
Beneficiarului pe antier.
4.23 Activitile Antreprenorul va restrnge aria de desfurare a activitii numai n limitele antierului n prima fraz al celui de-al treilea paragraf al Sub-Clauzei 4.23 se
Antreprenorului pe i n alte zone auxiliare care pot fi obinute de ctre Antreprenor i acceptate de ctre nlocuiesc cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
antier Inginer ca zone de lucrri. Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a pstra Lucrrilor cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor
Utilajele Antreprenorului i Personalul propriu n limitele antierului i ale zonelor privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.
La sfarsitul Sub-Clauzei 4.23 se adauga urmatoarele:
Pe parcursul executrii Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul degajat de Operatiunile care presupun ntreruperea sau nchiderea drumurilor
obstacole inutile i va depozita sau ndeprta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. existente, a conductelor de ap sau a utilitilor publice nu se vor face
Antreprenorul va cura i nltura de pe antier orice moloz, resturi i Lucrrile fr consimmntul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va solicita n
Provizorii care nu mai sunt necesare. scris un astfel de consimmnt cu cel putin 28 de zile nainte de
nceperea propus a unei astfel de operaiuni. Solicitarea va include
Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va detalii complete despre operaiune, programul, principalele utilaje care
cura i ndeprta, de pe acea parte a antierului i a Lucrrilor la care se refer se vor utiliza i va include copii ale tuturor autorizaiilor necesare
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, obinute n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea
excesele de materiale, molozul, gunoaiele i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa Legilor].
partea respectiv a antierului i Lucrrile curate i n siguran. Pe parcursul Perioadei
de Notificare a Defeciunilor, Antreprenorul poate pstra pe antier Bunurile care i sunt Toate modificrile de trafic auto i pietonal se vor face n conformitate cu
necesare pentru ndeplinirea obligaiilor prevzute n Contract. legile din Romnia i vor include toate indicatoarele i semnalizrile
temporare necesare.

In cazul n care Antreprenorul nu respecta prevederile prezentei Sub-


Clauze i prevederile Sub-Clauzei 1.18 [Protectia Mediului], Beneficiarul
este ndreptit s primeasc din partea Antreprenorului, cu condiia
respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului],
plata costului msurilor de remediere sau o valoare mai mare n functie
de pagubele create.
4.24 Vestigii Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile, mpreun cu Se terge prima propoziie a Sub-Clauzei 4.24 i se nlocuiete cu
construciile i alte rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic urmtoarele:
descoperite pe antier vor fi ncredinate n grija i sub autoritatea Beneficiarului. n conformitate cu legislaia aplicabil, toate fosilele, monedele,
Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului articolele de valoare sau antichitile, mpreun cu construciile i alte
sau alte persoane de la nlturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe
antier sunt proprietatea statului romn i vor fi ncredinate n grija i
Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine sub autoritatea instituiilor responsabile.
o ntiinare Inginerului, care va emite instruciuni pentru modul de soluionare. Dac
Antreprenorul nregistreaz ntrzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a
respectrii acestor instruciuni, Antreprenorul va transmite o nou ntiinare
Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile
Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) O prelungire a duratei de execuie pentru fiecare ntrziere, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
Lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.
Dup primirea noii ntiinri, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de
soluionare a acestor probleme
4.25 Servicii Existente Se adaug o noua Sub-Clauza 4.25 Servicii Existente:
Antreprenorul se obliga, in baza documentatiilor primite de la
Beneficiar si/sau proprietarii de utilitati, sa cunoasca pozitia tuturor
utilitilor existente, nainte de nceperea oricrei lucrari prin care ar
putea s afecteze serviciile existente.

Antreprenorul va fi raspunzator pentru orice dauna produs din vina sa


asupra utilitatilor existente prin executarea lucrarilor. Antreprenorul va
repara orice astfel de daun pe cheltuiala lui i spre satisfacia persoanei
pgubite.
4.26 Cartea Tehnic a Se introduce o nou Sub-Clauz 4.26 Cartea Tehnica a Constructiei:
Construciei Lucrarile nu vor fi considerate ca finalizate n scopul receptiei conform
Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucrarilor sau a Sectoarelor de Lucrari] inainte
ca Inginerul sa primeasca toate documentele necesare ntocmirii
Capitolelor A i B ale Crii Tehnice a Constructiei aa cum este aceasta
definit n legislaia naional n vigoare.
5. SUBANTREPRENORI NOMINALIZATI
5.1 Definiia n Contract, Subantreprenor nominalizat nseamn un Subantreprenor: Se sterge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 5.1 si se inlocuieste cu
Subantreprenorului (a) care este menionat n Contract ca fiind un Subantreprenor urmatoarele:
Nominalizat nominalizat, sau "(b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor prezentei Clauze, a Clauzei 13
(b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri], l [Modificari si Actualizari] si a Sub-Clauzei 4.4 [Subantreprenorii] l
desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instruciuni transmise desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, in baza propunerii
Antreprenorului. Antreprenorului si a aprobarii Beneficiarului."

Se completeaza Sub-Clauza 5.1 cu urmatoarele:


"Antreprenorul poate numi un nou Subantreprenor (nenominalizat in
Oferta) sau poate propune schimbarea unui Subantreprenor
(nominalizat in Oferta) numai cu respectarea cumulativa a urmatoarelor
conditii:
(i) instiinteaza Inginerul si Beneficiarul cu cel putin 14 zile inainte de data
estimata de semnare a contractului de subantrepriza cu
Subantreprenorul propus;
(ii) nu depaseste cuantumul de subcontractare prevazut in Anexa la
Oferta si/sau in Sub-Clauza 4.4 [Subantreprenorii];
(iii) primeste aprobarea Beneficiarului si avizul Inginerului;
(iv) in cazul inlocuirii transmite, odata cu instiintarea, justificarile
rezonabile privind inlocuirea unui Subantreprenor.

Beneficiarul instiinteaza Inginerul si Antreprenorul in termen de 7 zile


despre decizia de aprobare sau respingere a Subantreprenorului propus
de catre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Inginerului in cel mai scurt


timp contractul semnat cu Subantreprenorul aprobat si desemnat, care
va ndeplini condiiile din Ofert i va constitui Lista la Contract."
5.2 Obiecii la Antreprenorul nu va fi obligat s angajeze un Subantreprenor nominalizat mpotriva
Nominalizare cruia Antreprenorul are obiecii rezonabile, i ntiineaz Inginerul ct de repede
posibil, prezentnd motivaia corespunztoare. Obiecia se va considera rezonabil dac
este rezultatul oricreia dintre urmtoarele situaii (printre altele), cu excepia cazurilor
n care Beneficiarul este de acord s ofere compensaii Antreprenorului pentru orice
consecine ale acestora:
(a) exist motive s se cread c Subantreprenorul nu are competen, resurse sau
capacitate financiar;
(b) Contractul de subantrepriz nu specific dac Subantreprenorul nominalizat va
despgubi Antreprenorul pentru i ca urmare a oricrei neglijene sau folosirii
necorespunztoare a Bunurilor de ctre Subantreprenorul nominalizat, agenii i
angajaii acestuia; sau
(c) Contractul de subantrepriz nu precizeaz c, pentru activitatea de
subantrepriz (inclusiv proiectarea, dac exist), Subantreprenorul nominalizat:
(i) se va angaja s elibereze Antreprenorul de/i s preia obligaiile i
responsabilitile Antreprenorului prevzute n Contract, i
(ii) va exonera Antreprenorul de toate obligaiile i responsabilitile prevzute n
Contract sau n legtur cu acesta i l va despgubi pentru consecinele nerespectrii
de ctre Subantreprenor a acestor obligaii i a nendeplinirii acestor responsabiliti.
5.3 Plata Antreprenorul va plti Subantreprenorilor nominalizai sumele pe care Inginerul le
Subantreprenorilor certific ca fiind datorate, n conformitate cu prevederile Contractului de subantrepriz.
Nominalizai Aceste sume mpreuna cu alte pli vor fi incluse n Preul Contractului n conformitate
cu prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepia
celor menionate n Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plilor ctre Subantreprenori ].
5.4 Confirmarea Plilor nainte de emiterea Certificatului de Plat care include o sum care poate fi pltit unui
Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului s furnizeze o
dovad rezonabil care s arate c Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele
la care este ndreptit n conformitate cu Certificatele de Plat anterioare, mai puin
deducerile care se aplic pentru sumele reinute sau alte obligaii. Cu excepia cazurilor
n care Antreprenorul:
(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau
(b) transmite Inginerului
(i) n scris un rspuns care s menioneze c Antreprenorul are dreptul de a reine
sau refuz s plteasc aceste sume, i
(ii) dovezi rezonabile care s dovedeasc faptul c Subantreprenorul nominalizat a
fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului.

Beneficiarul poate (la alegerea sa) s plteasc, direct Subantreprenorului nominalizat,


o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai puin deducerile aplicabile) care
sunt datorate Subantreprenorului nominalizat i pentru care Antreprenorul nu a reuit
s transmit dovezile descrise n sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus. Antreprenorul va
plti Beneficiarului sumele pltite de ctre Beneficiar Subantreprenorilor.
6. PERSONALUL i FORA DE MUNC
6.1 Angajarea Cu excepia celor prevzute n Specificaii, Antreprenorul va lua toate msurile necesare Se terge Sub-Clauza 6.1 i se inlocuieste cu urmatoarele:
Personalului i Forei de pentru angajarea ntregului personal i forei de munc, nelocalnic sau din zon, precum "Antreprenorul este obligat sa ia toate msurile necesare pentru
Munc i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia. angajarea ntregului personal i forei de munc, nelocalnic sau din zon,
precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia.
Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din
ofert iar orice inlocuire a personalului se va face cu personal cu calificari
i experienta cel putin echivalente cu cele ale personalului nlocuit.

Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele pe care


Antreprenorul le mputerniceste, confirmate pe astfel de poziii la
semnarea Contractului ca i personal cheie, vor fi meninute pe toat
durata executrii Lucrrilor, cu excepia situaiilor n care Inginerul cere
nlocuirea din motive ntemeiate sau atunci cnd este necesar
nlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex. demisie,
boal, deces, etc.).
6.2 Nivelul de Salarizare Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care s nu fie
i Condiiile de Munc inferioare celor stabilite pentru activiti similare din zona n care se execut lucrarea.
Dac nivelurile de salarizare i condiiile de munc nu sunt aplicabile, Antreprenorul va
asigura salarii i condiii de munc practicate pe plan local de ctre angajatori cu
activiti similare cu cele ale Antreprenorului.
6.3 Persoane n serviciul Antreprenorul nu va recruta sau nu va ncerca s recruteze personal sau for de munc
Beneficiarului din cadrul Personalului Beneficiarului.
6.4 Legislaia Muncii Antreprenorul va respecta ntreaga legislaie a muncii care se aplic Personalului
Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sntate, securitatea muncii,
asisten social, emigrare i repatriere, i i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Antreprenorul le va solicita angajailor si s se conformeze Legilor n vigoare, inclusiv


legilor referitoare la securitatea muncii.
6.5 Programul de lucru Activitatea pe antier se va ntrerupe n zilele nelucrtoare i n afara La sfritul Sub-Clauzei 6.5 se adaug urmtoarele:
programului normal de lucru menionat n Anexa la Ofert, cu urmtoarele excepii: Antreprenorul va instiinta imediat Inginerul n privina oricarei
(a) Contractul conine alte prevederi; modificari n Programul de Lucru mentionat n Anexa la Oferta, cu
(b) exist acordul Inginerului; exceptia situatiilor prevazute n paragraful anterior. Inginerul va aproba
(c) Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea vieii sau a modificarea Programului de Lucru, daca modificarea nu incalca
proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz n care Antreprenorul va informa imediat prevederile Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie] i va instiinta
Inginerul. Beneficiarul.
6.6 Faciliti pentru Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor, Antreprenorul va asigura i menine toate
Personal i Fora de facilitile necesare legate de cazare, mas i transport, destinate Personalului propriu.
Munc De asemenea, Antreprenorul va asigura faciliti pentru Personalul Beneficiarului,
conform celor menionate n Specificaii.

Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaii si s locuiasc temporar sau


permanent n construciile care fac parte din Lucrrile Permanente.
6.7 Sntatea i Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru meninerea sntii i securitii La nceputul sub-clauzei 6.7 se introduc urmtoarele:
Securitatea Muncii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, n colaborare cu autoritile sanitare, La 28 de zile de la Data de ncepere conform prevederilor Sub-Clauzei
c personalul medical, facilitile de prim ajutor, infirmeria i serviciul de ambulan 8.1 [Inceperea Lucrarilor], Antreprenorul va transmite Planul de
sunt asigurate n permanen pe antier i n taberele de cazare ale Personalului Sntatea i Securitatea Muncii n conformitate cu prevederile legale
Antreprenorului sau Beneficiarului i c se iau toate msurile necesare pentru pentru aprobarea de ctre Inginer. Inginerul nu va permite derularea
asigurarea asistenei sociale, condiiilor de igien i prevenirea epidemiilor. niciunei lucrri pe antier pn cnd acest plan nu a fost aprobat.
Aprobarea Planului de Sntatea i Securitatea Muncii nu l absolv pe
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier, care s Antreprenor de niciuna din repsonsabilitile sale privind sntatea i
rspund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. securitatea muncii pe Santier.
Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de activitate i va avea autoritatea de a
emite instruciuni i a dispune msuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuiei
Lucrrilor, Antreprenorul va asigura toate facilitile necesare acestei persoane pentru
exercitarea responsabilitii i autoritii sale.

n situaia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului


detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pstra un registru i va
ntocmi rapoarte referitoare la sntatea, securitatea i asistena social acordat
persoanelor, precum i la daunele aduse proprietii, aa cum poate solicita Inginerul n
mod rezonabil.
6.8 Supravegherea Pe durata execuiei Lucrrilor i att timp ct este necesar pentru ndeplinirea
Asigurat de obligaiilor Antreprenorului, acesta va asigura toat asistena necesar pentru
Antreprenor planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea i testarea lucrrilor.

Supravegherea va fi asigurat de un numr suficient de persoane care s cunoasc


limba de comunicare (definit n Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]) i operaiunile care
trebuie executate (inclusiv metode i proceduri necesare, riscuri posibile i metode de
prevenire a accidentelor) pentru execuia satisfctoare i n siguran a Lucrrilor.
6.9 Personalul Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregtirea i experiena necesare n
Antreprenorului domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului s nlture
(sau s dispun nlturarea) orice persoan angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv
Reprezentantul Antreprenorului, dac este cazul, care:
(a) manifest un comportament necorespunztor sau lipsit de responsabilitate;
(b) ndeplinete sarcinile cu incompeten sau neglijen;
(c) nu respect prevederile Contractului; sau
(d) persist n a aborda un comportament care aduce prejudicii securitii muncii,
sntii sau proteciei mediului.

Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o
persoan corespunztoare pentru nlocuire.
6.10 Raportri privind Antreprenorul va transmite Inginerului informaii care s precizeze numrul fiecrei
Personalul i Utilajele categorii a Personalului Antreprenorului i a fiecrui tip de Utilaj al Antreprenorului
Antreprenorului existente pe antier. Informaiile vor fi transmise lunar, ntr-o form aprobat de ctre
Inginer, pn la data terminrii de ctre Antreprenor a lucrrilor rmase de executat
menionate n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor.
6.11 Conduita Antreprenorul va lua, n permanen, msurile necesare pentru a preveni ilegalitile,
Necorespunztoare dezordinea i conduita necorespunztoare a Personalului Antreprenorului i pentru
pstrarea linitii i proteciei persoanelor sau a proprietii pe i n vecintatea
antierului.
7. UTILAJELE, MATERIALELE i EXECUTIA
7.1 Modul de Execuie Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i
aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execuiei Lucrrilor:
(a) n modul (dac exist) specificat n Contract;
(b) cu grij i profesionalism, n conformitate cu practici recunoscute i
(c) cu mijloace corespunztoare i Materiale care nu prezint riscuri, dac n
Contract nu este altfel prevzut.
7.2 Prelevarea de Probe nainte de utilizarea Materialelor la Lucrri, Antreprenorul va transmite Inginerului,
pentru consimmnt, urmtoarele probe de Materiale i informaii relevante:
(a) probe standard prelevate de la productor i probe specificate n Contract,
totul pe cheltuiala Antreprenorului; i
(b) probe suplimentare indicate de ctre Inginer.
Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de utilizare n Lucrare.
7.3 Inspecia Personalul Beneficiarului va avea oricnd:
(a) acces nelimitat n orice parte a antierului i n toate locurile de unde se obin
Materiale naturale; i
(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblrii i execuiei lucrrilor (pe antier
sau n alt parte), s examineze, inspecteze, msoare i s testeze materialele i
calitatea execuiei, i s verifice evoluia proceselor de producere a Echipamentelor i
de producere i prelucrare a Materialelor.
Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiiile necesare desfurrii
activitilor menionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitilor, aprobrilor i
echipamentului de protecie. Aceste activiti nu vor exonera Antreprenorul de
obligaiile i responsabilitile sale.
Antreprenorul va ntiina Inginerul de fiecare dat cnd o lucrare este terminat i
nainte ca aceasta s devin acoperit, ascuns sau ambalat pentru depozitare sau
transport. n continuare, Inginerul va efectua, fr ntrzieri nejustificate examinarea,
inspecia, msurtorile sau testele necesare, sau va ntiina Antreprenorul c aceste
activiti nu sunt necesare. Dac Antreprenorul omite s transmit ntiinarea, acesta,
la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile necesare pe
cheltuial proprie.
7.4 Testarea Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate n Contract, altele dect
Testele dup Terminare (dac exist).
Antreprenorul va furniza toat aparatura, asistena tehnic, documentele i alte
informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de munc,
materiale i personal cu calificarea i experiena corespunztoare, necesare pentru
realizarea eficient a testelor specificate. Antreprenorul va conveni mpreun cu
Inginerul data i locul pentru desfurarea testelor specificate pentru Echipamente,
Materiale i alte pri ale Lucrrilor.

Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri], schimba


locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de
teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau suplimentare arat c
Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuiei nu respect prevederile
Contractului, atunci costul efecturii acestora va fi suportat de ctre Antreprenor, fr a
lua n considerare alte prevederi ale Contractului.

Inginerul va ntiina Antreprenorul, cu cel puin de 24 de ore nainte, cu privire la


intenia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dac Inginerul nu se prezint la
data i locul convenite, Antreprenorul poate ncepe efectuarea testelor, cu excepia
cazurilor n care Inginerul dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate
n prezena Inginerului.

Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca


urmare a respectrii acestor instruciuni sau ca urmare a ntrzierii pentru care este
responsabil Inginerul, Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) prelungirea duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va
fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi
incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-


Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau a stabili modul de
soluionare a acestor probleme.

Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele


testelor vizate pentru conformitate. Atunci cnd rezultatele testelor sunt
corespunztoare, Inginerul va aproba buletinele de ncercare ale Antreprenorului, sau
va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dac Inginerul nu a participat
la teste, se consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obinute.
7.5 Respingerea Dac n urma examinrii, inspeciei, msurtorii sau testrii se identific Echipamente,
Materiale sau Lucrri cu deficiene sau neconforme cu prevederile Contractului,
Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrrile prin transmiterea
unei ntiinri ctre Antreprenor cuprinznd motivaia respingerii. Antreprenorul va
remedia deficienele cu promptitudine i se va asigura c produsul remediat este n
conformitate cu prevederile Contractului.
Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele sau
Lucrrile remediate, testele se vor repeta n termenii similari cu testele i condiiile
iniiale. Dac respingerea i refacerea testelor produc Beneficiarului costuri
suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, n conformitate cu prevederile
Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului].
7.6 Lucrri de Fr a lua n considerare testele sau certificrile anterioare, Inginerul poate solicita
Remediere Antreprenorului:
(a) s nlture de pe antier i s nlocuiasc orice Echipament sau Material care
nu este n conformitate cu prevederile Contractului,
(b) s nlture sau s refac orice lucrare care nu este n conformitate cu
prevederile Contractului, i
(c) s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru sigurana
Lucrrilor datorit unui accident, unui eveniment neprevzut sau altui factor.
Antreprenorul se va conforma solicitrii ntr-un interval de timp rezonabil, care va fi
perioada de timp (dac exist) specificat n solicitare, sau n regim de urgen dac
urgena este specificat potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).
Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicitrii, Beneficiarul va fi ndreptit s
angajeze i s plteasc alt antreprenor care s execute lucrarea. Cu excepia cazului n
care Antreprenorul este ndreptit la plat pentru lucrare, Antreprenorul va plti
Beneficiarului, n conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitrii.
7.7 Proprietatea asupra Dac nu contravine Legilor rii i fr riscul sechestrului sau a altor impuneri, Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 7.7 i se inlocuieste cu
Echipamentelor i Materialele i fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea urmatoarele:
Materialelor Beneficiarului atunci cnd: (b) Antreprenorul este ndreptit la ncasarea valorii Echipamentelor i
(a) sunt livrate pe antier sau cnd Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata
(b) Antreprenorul este ndreptit la ncasarea valorii Echipamentelor i Echipamentelor i Materialelor n Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor],
Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor i cu condiia ca Antreprenorul s poat dovedi dreptul su exclusiv de
Materialelor n Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor]. proprietate asupra acestora.
7.8 Redevene Cu excepia altor prevederi ale Specificaiilor, Antreprenorul va plti toate redevenele,
chiriile i alte cheltuieli pentru:
(a) Materialele naturale obinute n afara antierului, i
(b) depozitarea materialelor rezultate din demolri i excavri i a altor materiale
n exces (naturale sau artificiale), cu excepia cazurilor n care zonele de depozitare n
interiorul antierului sunt specificate n Contract.
8. NCEPEREA, NTRZIEREA i SUSPENDAREA LUCRRILOR
8.1 nceperea Lucrrilor Inginerul va transmite Antreprenorului o ntiinare privind Data de ncepere a lucrrilor n a doua propoziie a primului paragraf al Sub-Clauzei 8.1 se terg
cu cel puin 7 zile nainte de aceast dat. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor cuvintele Scrisoare de Acceptare i se nlocuiesc cu Acordului
Speciale Data de ncepere a lucrrilor nu va depi cu mai mult de 42 de zile data Contractual.
primirii de ctre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.

Antreprenorul va ncepe execuia Lucrrilor ct mai curnd posibil dup Data de


ncepere i va continua execuia Lucrrilor cu promptitudine i fr ntrzieri.
8.2 Durata de Execuie Antreprenorul va finaliza toate Lucrrile i fiecare Sector (dac exist) pn la expirarea
Duratei de Execuie a Lucrrilor sau a Sectorului (dup caz) inclusiv:
(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrrilor, i
(b) terminarea tuturor lucrrilor prevzute n Contract astfel nct Lucrrile sau
Sectoarele s poat fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepiei, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i Sectoarelor de Lucrri].
8.3 Programul de n termen de 28 zile dup primirea ntiinrii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 La sfarsitul Sub-clauzei 8.3, se adauga urmtoarele:
Execuie [nceperea Lucrrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuie Programul de execuie va fi furnizat de catre Antreprenor i n format
detaliat cu planificri calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite digital editabil. Antreprenorul va furniza cte o licen de utilizare a
programe actualizate de fiecare dat cnd programul anterior nu mai corespunde aplicatiei Inginerului i Beneficiarului, care s fie valabil pe ntreaga
evoluiei lucrrilor sau obligaiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: durat a Contractului.
(a) ordinea n care Antreprenorul intenioneaz s execute Lucrrile, inclusiv
perioadele propuse pentru fiecare faz de proiectare (dac exist), Documentele
Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe antier,
construcia, montarea i testarea,
(b) fiecare din activitile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizai
(definii n Clauza 5 [Subantreprenori nominalizai]);
(c) succesiunea i termenele aferente inspeciilor i testelor specificate n
Contract, i
(d) un raport justificativ care s includ:
(i) o descriere general a metodelor pe care Antreprenorul intenioneaz s le
aplice i a principalelor etape de execuie a Lucrrilor, i
(ii) detalii cuprinznd estimrile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul
de Personal pe categorii precum i numrul fiecruia din Utilajele Antreprenorului,
necesare pe antier pentru realizarea fiecrei etape principale de lucrri.
Dac n termen de 21 de zile dup primirea programului, Inginerul nu transmite o
ntiinare Antreprenorului, n care s menioneze c programul nu corespunde
prevederilor Contractului, Antreprenorul va aciona n conformitate cu programul i cu
alte obligaii pe care trebuie s le ndeplineasc potrivit prevederilor Contractului.
Personalul Beneficiarului va fi ndreptit s-i planifice activitatea conform programului
Antreprenorului.

Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente


viitoare care pot aprea i asupra circumstanelor care pot afecta negativ lucrrile, pot
majora Preul Contractului sau provoca ntrzieri n execuia Lucrrilor. Inginerul poate
solicita Antreprenorului s transmit o estimare a efectului anticipat al evenimentelor
sau circumstanelor menionate i/sau o propunere de soluionare potrivit prevederilor
Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

Dac Inginerul transmite o ntiinare Antreprenorului n care se menioneaz c


programul nu corespunde (n mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluiei
Lucrrilor i inteniilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite
Inginerului un program actualizat n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.
8.4 Prelungirea Duratei Antreprenorul va avea dreptul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1
de Execuie [Revendicrile Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de Execuie dac i n msura
n care terminarea Lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor
i a Sectoarelor de Lucrri], este sau va fi ntrziat de urmtoarele cauze:
(a) o Modificare (dac nu s-a convenit prelungirea Duratei de Execuie potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare substanial a
cantitii unui articol de lucrri inclus n Contract,
(b) un motiv de ntrziere care acord dreptul prelungirii Duratei de Execuie
potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiii de Contract,
(c) condiii climatice nefavorabile excepionale;
(d) lipsa Imprevizibil a personalului sau a Bunurilor, datorat unor epidemii sau
aciuni guvernamentale, sau
(e) o ntrziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite
Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care
i desfoar activitatea pe antier.

Dac Antreprenorul se consider ndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie,


Antreprenorul va ntiina Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile
Antreprenorului]. Atunci cnd va stabili o prelungire a Duratei de Execuie conform
prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior i va putea
majora dar, nu va putea reduce perioada cumulat de prelungire.
8.5 ntrzieri Cauzate de n cazul n care se produc urmtoarele situaii:
Autoriti (a) Antreprenorul a urmat ntocmai procedurile stabilite de autoritile publice
legal constituite din ar,
(b) autoritile ntrzie sau ntrerup activitatea Antreprenorului, i
(c) ntrzierile sau ntreruperile au fost Imprevizibile,
ntrzierile sau ntreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuie
potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de
Execuie].
8.6 Ritmul Evoluiei n situaia n care:
Lucrrilor (a) evoluia lucrrilor este nesatisfctoare pentru respectarea Duratei de
Execuie, i/sau
(b) evoluia lucrrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului
de execuie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie],
din cauze diferite de cele menionate n Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de
Execuie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie], unui program actualizat i unui
raport justificativ care s descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi
adoptate n vederea stimulrii evoluiei lucrrilor pentru ncadrarea n Durata de
Execuie.

Dac nu este notificat altfel de ctre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite
care pot necesita majorarea numrului orelor de lucru i/sau a numrului de Personal
i/sau Bunuri, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac aceste metode revizuite
produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plti Beneficiarului
aceste costuri, n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului], precum i penaliti pentru ntrzieri (dac e cazul), potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.
8.7 Penaliti de Dac Antreprenorul nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de n primul paragraf al Sub-Clauzei 8.7 se terg cuvintele Procesului Verbal
ntrziere Execuie], Antreprenorul va plti Beneficiarului penaliti de ntrziere, n conformitate de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului
cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], Penalitile de ntrziere Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei
vor constitui suma menionat n Anexa la Oferta, care va fi pltit pentru fiecare zi de cu sau fara obiectii.
ntrziere nregistrat ntre Data de Terminare contractual i data specificat n
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Suma total datorat, potrivit
prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depi suma maxim aferent penalitilor
de ntrziere (dac exista), prevzut n Anexa la Ofert.

Penalitile de ntrziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, n afara


daunelor produse de rezilierea contractului nainte de terminarea Lucrrilor potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], Aceste
penaliti nu vor exonera Antreprenorul de obligaia de a termina Lucrrile sau de alte
sarcini, obligaii sau responsabiliti pe care le are conform prevederilor Contractului.
8.8 Suspendarea Inginerul poate oricnd dispune Antreprenorului suspendarea executrii unei pri sau a
Lucrrilor tuturor Lucrrilor. Pe perioada suspendrii, Antreprenorul va proteja, pstra i asigura
paza acelei pri sau a tuturor Lucrrilor mpotriva deteriorrii, pierderii sau
degradrilor.

Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendrii. Dac i n msura n care


cauza este notificat i se dovedete c responsabilitatea este a Antreprenorului,
prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 i 8.11 nu se vor aplica.
8.9 Consecinele Dac Antreprenorul va nregistra ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca
Suspendrii urmare a respectrii instruciunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8
[Suspendarea Lucrrilor] i/sau ca rezultat al relurii lucrrilor, Antreprenorul va
transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.
Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-
Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de
soluionare a acestor probleme.

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] Antreprenorul nu va fi


ndreptit la o prelungire a duratei de execuie i/sau la plata Costurilor suplimentare
necesare remedierii consecinelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a
lucrrilor sau materialelor necorespunztoare sau a consecinelor omisiunii
Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.
8.10 Plata Antreprenorul va fi ndreptit la plata valorii (de la data suspendrii) Echipamentelor Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 8.10 i se nlocuiete cu
Echipamentelor i i/sau Materialelor care nu au fost livrate pe antier, dac: urmtoarele:
Materialelor n (a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor i/sau Materialelor a (b) n conformitate cu instruciunile Inginerului, Antreprenorul a
Eventualitatea fost suspendat pentru o perioada mai mare de 28 de zile, i prezentat dovezi satisfctoare c Echipamentele si/sau Materialele sunt
Suspendrii Lucrrilor (b) n conformitate cu instruciunile Inginerului Antreprenorul a marcat n proprietatea sa i nu sunt subiect al vreunei reineri sau popriri i a
Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului. marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea
Beneficiarului.
8.11 Suspendarea Dac suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] a durat
Prelungit mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua
activitatea. Dac Inginerul nu confirm permisiunea n termen de 28 de zile dup
solicitare, Antreprenorul poate, prin ntiinarea Inginerului, s trateze suspendarea ca
pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificri i Actualizri] a prii de
Lucrri afectate. Dac suspendarea afecteaz totalitatea Lucrrilor, Antreprenorul poate
transmite o ntiinare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea
Contractului de ctre Antreprenor].
8.12 Reluarea Execuiei Dup confirmarea permisiunii sau dispunerii relurii activitii, Antreprenorul i
Lucrrilor Inginerul vor examina mpreun Lucrrile, Echipamentele i Materialele afectate de
suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorrile sau defeciunile Lucrrilor,
Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs n
timpul suspendrii.
9. TESTELE LA TERMINARE
9.1 Obligaiile Ulterior furnizrii documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din Sub-
Antreprenorului Clauza 4.1 [Obligaiile Generale ale Antreprenorului]. Antreprenorul va efectua Testele
la Terminare conform prevederilor acestei Clauze i Sub- Clauzei 7.4 [Testarea].

Antreprenorul va ntiina Inginerul cu cel puin 21 de zile nainte de data la care


Antreprenorul va fi pregtit s efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepia
cazurilor n care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua n termen de 14
zile dup aceast dat, la data sau datele stabilite de ctre Inginer.

La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua n considerare efectele


utilizrii Lucrrilor de ctre Beneficiar asupra funcionalitii sau altor caracteristici ale
Lucrrilor. De ndat ce la Lucrri sau la un Sector de Lucrri s-au nregistrat Teste la
Terminare corespunztoare, Antreprenorul va transmite Inginerului un raport care
certific rezultatele Testelor.
9.2 ntrzieri n Dac efectuarea Testelor la Terminare este ntrziat nejustificat de ctre Beneficiar, se
Efectuarea Testelor vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) i/sau Sub-Clauza 10.3
[Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor].

Dac Testele la Terminare sunt ntrziate nejustificat de ctre Antreprenor, Inginerul


poate solicita Antreprenorului, printr-o ntiinare, s efectueze Testele n interval de 21
de zile de la primirea ntiinrii respective. Antreprenorul va efectua Testele la
termenele stabilite de ctre Antreprenor situate n intervalul de 21 de zile, termene de
care va ntiina Inginerul.

Dac Antreprenorul nu reuete s efectueze Testele la Terminare n perioada de 21 de


zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul i pe cheltuiala
Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate n prezena
Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.
9.3 Repetarea Testelor Dac Lucrrile, sau un Sector de Lucrri, nregistreaz Teste la Terminare
necorespunztoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul
sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunztoare i Testele la Terminare
pentru orice lucrare n legtur cu acestea s fie repetate n termenii i condiiile
aplicabile testelor anterioare.
9.4 Rezultate Dac Lucrrile, sau un Sector de Lucrri, nregistreaz Teste la Terminare n subparagraful (c) din primul paragraf al Sub-Clauzei 9.4 se terg
Necorespunztoare ale necorespunztoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
Testelor la Terminare Inginerul va fi ndreptit: nlocuiesc cu Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor privind
(a) s dispun repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub- Clauzei admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
9.3;
(b) s resping Lucrrile sau Sectorul de Lucrri (dup caz), dac rezultatele n al doilea paragraf al Sub-Clauzei 9.4 se terg cuvintele Procesului
necorespunztoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrrilor sau Sectorului de Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Lucrri, eventualitate n care Beneficiarul va aplica msurile prevzute n sub paragraful Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor privind
(c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defeciunilor] sau admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
(c) s emit un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac
Beneficiarul solicit acest lucru.

n eventualitatea n care se aplic msurile prevzute n sub-paragraful (c),


Antreprenorul va proceda n concordan cu celelalte obligaii impuse de Contract, iar
Preul Contractului se va diminua cu suma necesar despgubirii Beneficiarului de
consecinele erorilor Antreprenorului. Dac diminuarea menionat pentru acoperirea
consecinelor erorilor Antreprenorului nu este stabilit (sau metoda de calcul a acesteia
nu este definit) n Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea s fie (i)
convenit de ambele pri (pentru remedierea erorii) i pltit nainte de emiterea
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau (ii) stabilit i pltit potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Soluionare].
10. RECEPIA LUCRRILOR DE CTRE BENEFICIAR
10.1 Recepia Lucrrilor Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor Se terge Sub-clauza 10.1 i se nlocuiete cu urmtoarele:
i a Sectoarelor de la Terminare], Beneficiarul va recepiona Lucrrile n situaia n care (i) acestea au fost Cu excepia celor prevzute n Sub-Clauza 9.4 [Rezultate
Lucrri terminate n conformitate cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile descrise Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Beneficiar va recepiona
n Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie] i cu excepiile prevzute n sub-paragraful (a) de Lucrrile n situaia n care (i) acestea au fost terminate n conformitate
mai jos, i (ii) atunci cnd a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea cu prevederile Contractului, incluznd condiionrile descrise n Sub-
Lucrrilor, sau se consider c a fost emis n conformitate cu prevederile acestei Sub- Clauza 8.2 [Durata de Execuie], (ii) atunci cnd a fost emis un Proces
Clauze. Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor prin care se recomand
admiterea recepiei cu sau fr obiecii i (iii) Inginerul a emis Certificatul
Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepie la de Recepie la Terminarea Lucrrilor dupa stingerea obiectiilor. Dac
Terminarea Lucrrilor cu cel puin 14 zile nainte ca Lucrrile, din punct de vedere al Beneficiar nu i ndeplinete obligaiile privind organizarea recepiei i
Antreprenorului, s fie terminate i pregtite de recepie. Dac Lucrrile sunt mprite transmiterea deciziei sale privind admiterea cu sau fr obiecii,
pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recepie la amnarea sau respingerea recepiei, lucrrile se vor considera
Terminarea Lucrrilor pentru fiecare Sector de lucrri n parte. recepionate n condiiile legii.

n termen de 28 de zile de la primirea solicitrii Antreprenorului, Inginerul: Antreprenorul va instiinta Inginerul i Beneficiarul cu cel puin 14 zile
(a) va emite ctre Antreprenor Procesul Verbal de Recepie la Terminarea nainte ca Lucrrile, din punct de vedere al Antreprenorului, sunt
Lucrrilor preciznd data la care Lucrrile sau Sectoarele de lucrri au fost terminate n terminate i pregtite de recepie. n termen de 7 zile de la primiea
conformitate cu prevederile Contractului, cu excepia unor lucrri minore rmase instiintarii, Inginerul va verifica daca Lucrarile sau Sectoarele de lucrari
neexecutate i a defeciunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrrilor sau a sunt terminate i sunt intrunite conditiile de receptie i va solicita
Sectoarelor de lucrri n scopul destinat (pn cnd sau n timp ce aceste lucrri sunt Beneficiarului convocarea Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor
finalizate i defeciunile sunt remediate) sau sau Sectoarelor de lucrari.
(b) va respinge solicitarea, prezentnd motivaia i specificnd lucrrile pe care s
le realizeze Antreprenorul pentru a face posibil emiterea Procesului Verbal de Recepie Daca se intrunesc conditiile de receptie, pe baza instiintarii Inginerului,
la Terminarea Lucrrilor. Antreprenorul va finaliza lucrrile, nainte de a transmite o Beneficiar va organiza inceperea receptiei n termen de 14 zile de la
nou ntiinare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. instiintarea Inginerului i va comunica Antreprenorului data stabilita i
componenta Comisiei de Receptie.
Dac, n termen de 28 de zile, Inginerul nu reuete s emit Procesul Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau s resping solicitarea Antreprenorului i dac In cazul n care Beneficiarul nu organizeaza n termen de 21 zile de la
Lucrrile sau Sectoarele de lucrri (dup caz) sunt n mare parte conforme prevederilor instiintarea Antreprenorului receptia la terminarea lucrarilor sau nu se
Contractului, se va considera c Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor a prezinta, prin Comisia de Receptie, la locul i la data stabilita,
fost emis n ultima zi a perioadei de 28 de zile. Antreprenorul va transmite o noua instiintare catre Beneficiar i Inginer
pentru fixarea unei noi date de receptie a lucrarilor. Daca nici pina la
expirarea celui de-al doilea termen de 14 zile, de la a doua instiintare a
Antreprenorului, Beneficiarul nu organizeaza receptia la terminarea
lucrarilor sau nu se prezinta prin Comisia de Receptie la locul i la data
stabilita, Antreprenorul va stabili receptia lucrarilor n termen de 7 zile
de la expirarea celui de-al doilea termen pe care il va instiinta
Beneficiarului cu cel putin 48 de ore inainte.

Daca Beneficiarul, prin Comisia de Receptie, nu se prezinta la termenul i


locul fixat prin instiintarea Antreprenorului i nici nu a convenit cu
Antreprenorul, inainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt
termen pentru receptie, se va considera recepia lucrarilor efectuat la
data inscrisa n ultima instiintare a Antreprenorului iar data finalizrii
Lucrrilor va fi considerat data precizat n prima notificare transmisa
de Antreprenor, n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

Dupa emiterea Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor de


catre Comisia de Receptie, Beneficiarul instiinteaza Antreprenorul i
Inginerul despre admiterea, amanarea sau respingerea receptiei
impreuna cu un exemplar din Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor.

Sub rezerva primirii deciziei Beneficiarului bazat pe recomandrile


cuprinse n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, n
termen de 56 de zile de la data primirii primei instiintari din partea
Antreprenorului, Inginerul va emite ctre Antreprenor Certificatul de
Recepie la Terminarea Lucrrilor.
Dupa admiterea receptiei de catre Beneficiar cu sau fara obiectii, aceasta
nu mai poate emite alte solicitari de remediere de lucrari, penalizari,
diminuari de valori i alte asemenea, decit cele consemnate n Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor. Fac exceptie viciile ascunse
descoperite n termenul stabilit conform legii.
10.2 Recepia unor Pri Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 10.2
de Lucrri orice parte a Lucrrilor Permanente, numai cu aprobarea exclusiv a Beneficiarului.
Se terge al doilea paragraf al Sub-Clauzei 10.2 i se nlocuiete cu
Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca msur temporar urmtoarele:
specificat n Contract, sau convenit de ctre ambele Pri) pn cnd Inginerul nu Beneficiarul nu va putea folosi nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca
emite, dac emite, un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru aceast msur temporar care fie este specificat n Contract, fie convenit de
parte. Dac Beneficiarul utilizeaz o parte a Lucrrilor nainte de emiterea Procesului ambele Pri), pn cnd comisia de receptie nu a emis Procesul Verbal
Verbal de Recepie: de Receptie la Terminarea Lucrarilor privind admiterea receptiei cu sau
(a) partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recepionat de la data la fara obiectii pentru aceast parte. Dac Beneficiarul folosete totui
care a nceput utilizarea acesteia; orice parte a Lucrrilor nainte de emiterea Procesului Verbal de
(b) Antreprenorul va nceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte Receptie la Terminarea Lucrarilor privind admiterea receptiei cu sau fara
ncepnd cu data la care a nceput utilizarea acesteia, dat la care responsabilitatea va obiectii, Antreprenorul va nceta s mai aib responsabilitatea ngrijirii
trece n sarcina Beneficiarului i acelei pri ncepnd cu aceast dat, moment n care rspunderea va
(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recepie la trece n sarcina Beneficiarului.
Terminarea Lucrrilor pentru aceast parte.
Se terge paragraful al treilea al Sub-Clauzei 10.2 i se nlocuiete cu
Dup ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru o urmtoarele:
parte din Lucrare, se vor lua msuri pentru asigurarea prioritar pentru Antreprenor a Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrrilor (altfel dect ca msur
condiiilor necesare realizrii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va temporar specificat n Contract, sau convenit de ctre ambele Pri)
efectua aceste Teste la Terminarea Lucrrilor ct mai curnd posibil, nainte de expirarea pn cnd pentru acea parte nu este emis un Proces Verbal de Receptie
Perioadei de Notificare a Defeciunilor. la Terminarea Lucrarilor privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
Dac Beneficiarul doreste sa utilizeze o parte a Lucrrilor nainte de
Dac se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepiei i/sau emiterea unui Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor privind
utilizrii de ctre Beneficiar a unei pri din Lucrare, altele dect utilizarea specificat n admiterea receptiei cu sau fara obiectii:
Contract sau convenit de ctre Antreprenor, Antreprenorul (i) va ntiina Inginerul i (a) Se va incheia un proces verbal de predare-primire intre
(ii) cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], Antreprenor i Beneficiar, n care se va consemna starea partii de
va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, lucrare n cauza, masurile de conservare, precum i cele de
care vor fi incluse n Preul Contractului. Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va protectie reciproca a desfasurarii activitatii celor doua parti.
aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Procesul verbal de predare-primire incheiat n aceste conditii nu
Soluionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare i profitul aferent. este un Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor pentru
partea de lucrare n cauza, care se va receptiona de Beneficiar n
Dac a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru o parte conditiile prevazute de Sub-Clauza 10.1 [Recepia Lucrrilor i a
din Lucrri (alta dect un Sector), penalitile de ntrziere pentru terminarea Lucrrilor Sectoarelor de Lucrri], odata cu receptia intregii Lucrari sau a
rmase de executat vor fi diminuate. n mod similar, penalitile de ntrziere pentru Sectorului sau Sectoarelor de lucrari n care este inclusa partea
celelalte Sectoare de lucrri (dac exist), n care este inclus i partea recepionat, vor respectiva si
fi, de asemenea, diminuate. Pentru o ntrziere nregistrat dup data specificat n (b) De la momentul incheierii procesului verbal de predare-primire a
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, reducerea proporional a partii de lucrare toate riscurile i pericolele pentru partea
penalitilor de ntrziere se va calcula ca raport ntre valoarea prii de Lucrri preluata trec asupra Beneficiarului, cu exceptia viciilor ascunse i
recepionat i valoarea total a Lucrrilor sau Sectorului de lucrri (dup caz). Inginerul a celor decurgind din executarea necorespunzatoare.
va proceda n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Soluionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporii. Prevederile acestui paragraf Pentru partea de lucrare preluata de Beneficiar perioada de garantie
se vor aplica numai procentului zilnic al penalizrii de ntrziere aplicat, reglementat de pentru viciile care nu tin de siguranta constructiei incepe de la
prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penaliti de ntrziere] i nu vor afecta limita maxim a terminarea remedierilor.
penalitilor.
In paragraful al cincilea al Sub-Clauzei 10.2 se terg cuvintele Procesul
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei
cu sau fara obiectii.
10.3 Recepia i Testele Dac Antreprenorul este mpiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele la Se terge primul paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3 i se nlocuiete cu
la Terminarea Lucrrilor Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera c urmtoarele:
Beneficiarul a recepionat Lucrrile sau Sectoarele de lucrri (dup caz) la data la care Dac Antreprenorul este mpiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze
Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate. Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea
Beneficiarului, Antreprenorul va notifica Inginerul cu privire la acest
Ulterior, Inginerul va emite n consecin un Proces Verbal de Recepie la Terminarea aspect. ntiinarea va include detalii care s specifice motivul pentru
Lucrrilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de ndat ce acest lucru care Testele la Terminare nu au putut fi efectuate precum i detalii
este posibil, dar nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor. referitoare la natura i durata ntrzierilor sau ntreruperilor care pot
Inginerul va transmite o ntiinare i va solicita ca Testele la Terminare s fie efectuate apare din aceast cauz.
n termen de 14 zile i n conformitate cu prevederile Contractului.
Se terge al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 10.3
Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca
urmare a unor astfel de ntrzieri n efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va
transmite Inginerului o ntiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei
20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de ntrzieri potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea este sau
va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi
incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile Sub-


Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de
soluionare a acestor probleme.
10.4 Restabilirea Cu excepia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, n aceast Sub-Clauz 10.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de
Suprafeelor de Teren un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrrilor nu va certifica execuia Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal
lucrrilor necesare de restabilire a suprafeelor de teren din zona lucrrii sau a altor de Receptie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei cu sau
suprafee de teren, care necesit restabiliri. fara obiectii.
11. PERIOADA DE GARANIE
11.1 Terminarea Pentru ca Lucrrile i Documentele Antreprenorului i fiecare Sector de lucrri s n sub-paragraful (a) al acestei Sub-Clauze 11.1 se terg cuvintele
Lucrrilor Neexecutate corespund prevederilor Contractului (cu excepia uzurii normale) nainte de expirarea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
i Remedierea Perioadei de Notificare a Defeciunilor sau ct mai curnd posibil, Antreprenorul: cu Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrrilor privind
Defeciunilor (a) va completa orice lucrare rmas neterminat la data emiterii Procesului admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, ntr-o perioad rezonabil menionat de
ctre Inginer, i Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 i se nlocuiete cu
(b) va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea defeciunilor sau urmtorul sub-paragraf:
degradrilor, conform solicitrilor Beneficiarului (sau n numele acestuia), pn la sau (b) va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea
nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri sau defeciunilor, aparente sau ascunse, sau degradrilor, conform
Sectoare de Lucrri (dup caz). solicitrilor Beneficiarului (sau n numele acestuia), pn la sau nainte
de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru
Dac se produc defeciuni sau degradri, Antreprenorul va fi ntiinat n consecin de Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup caz).
ctre (sau n numele) Beneficiar.
Dup sub-paragraful (b) a Sub-Clauzei 11.1 se adauga sub-paragraful (c):
(c) va asigura funcionarea lucrrilor la parametrii proiectai n condiiile
respectrii plafoanelor maxime garantate ale costurilor de operare
stabilite conform Caietului de Sarcini i Propunerii Antreprenorului
pentru o perioad de 12 luni consecutiv.
11.2 Costul Remedierii Toate lucrrile la care s-a fcut referire n sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1
Defeciunilor [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor] vor fi executate cu
riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, dac i n msura n care lucrrile se datoreaz:
(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,
(b) Echipamentelor, Materialelor sau calitii execuiei care nu sunt n
conformitate cu prevederile Contractului, sau
(c) nerespectrii de ctre Antreprenor a unei alte obligaii.

Dac i n msura n care lucrrile de remediere sunt datorate oricror alte cauze,
Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de ctre Beneficiar (sau n numele
acestuia) i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].
11.3 Prelungirea Beneficiarul va fi ndreptit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Perioadei de Notificare Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri
a Defeciunilor sau Sectoare de lucrri, dac i n msura n care Lucrrile, Sectoarele de lucrri sau o
component important a Echipamentelor (n funcie de caz i ulterior recepiei), nu pot
fi utilizate n scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defeciuni sau
unor degradri. Perioada de Notificare a Defeciunilor nu va putea fi prelungit cu mai
mult de doi ani.

Dac livrarea i/sau montajul Echipamentelor i/sau Materialelor au fost suspendate


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] sau a Sub-Clauzei 16.1
[Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuia Lucrrilor], obligaiile Antreprenorului
potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei defeciuni sau degradri
produse la mai mult de doi ani dup expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor
pentru Echipamente i/sau Materiale.
11.4 Omisiunea Dac Antreprenorul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile ntr-un
Remedierii interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoan n numele Beneficiarului) poate
Defeciunilor stabili o dat pn la care este necesar remedierea defeciunilor sau degradrilor i va
transmite Antreprenorului o ntiinare referitoare la aceast dat.

Dac Antreprenorul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile pn la data


stabilit n ntiinare i costul lucrrilor de remediere trebuia suportat de ctre
Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor],
Beneficiarul poate (la alegerea sa):
(a) s execute lucrarea n mod corespunztor, cu fore proprii sau prin
intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de
responsabilitate pentru aceast lucrare iar Antreprenorul va plti Beneficiarului, n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], costurile
nregistrate de ctre Beneficiar pentru remedierea defeciunilor sau degradrilor.
(b) s solicite Inginerului s convin sau s decid o reducere rezonabil a Preului
Contractului n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de
Soluionare]; sau
(c) s rezilieze ntregul Contract sau partea de Contract care se refer la Lucrrile
care nu pot fi utilizate n scopul stabilit dac defeciunile sau degradrile mpiedic
Beneficiarul la utilizarea Lucrrilor sau a unei pri semnificative a Lucrrilor. Fr s
prejudicieze celelalte drepturi, prevzute n Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va
avea dreptul de a recupera toate sumele pltite pentru Lucrri sau pentru partea de
Lucrri (dup caz), mpreun cu costurile de finanare i costurile aferente demontrilor
i demolrilor necesare, eliberrii antierului i returnrii Echipamentelor i
Materialelor Antreprenorului.
11.5 nlturarea Dac defeciunile sau degradrile nu pot fi remediate cu promptitudine pe antier i
Lucrrilor Beneficiarul i d consimmntul, Antreprenorul poate nltura de pe antier, n scopul
Necorespunztoare reparrii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest
consimmnt poate solicita Antreprenorului s majoreze valoarea Garaniei de Bun
Execuie, cu valoarea de nlocuire a acestor componente, sau s prezinte o alt garanie
corespunztoare.
11.6 Repetarea Testelor Dac lucrrile de remediere a defeciunilor sau degradrilor pot afecta funcionalitatea
Lucrrilor, Inginerul poate solicita repetarea oricrora dintre Testele prevzute n
Contract. Solicitarea va fi fcut printr-o ntiinare transmis n termen de 28 de zile
dup efectuarea remedierilor.

Aceste teste vor fi efectuate n condiiile i termenii aplicabili testelor anterioare, cu


excepia faptului c ele vor fi efectuate cu riscul i pe cheltuiala Prii rspunztoare
pentru lucrrile de remediere, potrivit prevederilor Sub- Clauzei 11.2 [Costul Remedierii
Defeciunilor].
11.7 Dreptul de Acces Potrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrri n aceast Sub-Clauz 11.7 se terg cuvintele Procesului Verbal de
dup cum este n mod rezonabil necesar, pn la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Receptie la
Recepie Final, cu excepia situaiilor de incompatibilitate cu msurile rezonabile de Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
securitate ale Beneficiarului.
11.8 Stabilirea Cauzelor La solicitarea i indicaiile Inginerului, Antreprenorul va cuta s identifice cauzele
Defeciunilor tuturor defeciunilor. Cu excepia situaiei n care Antreprenorul are obligaia remedierii
defeciunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub- Clauzei 11.2 [Costul
Remedierii Defeciunilor], Costul inspeciilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit
sau stabilit de ctre Inginer n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea
Modului de Soluionare] i va fi inclus n Preul Contractului.
11.9 Procesul Verbal de ndeplinirea obligaiilor Antreprenorului nu se consider a fi ncheiat pn cnd Se terge Sub-Clauza 11.9 i se nlocuiete cu urmatoarele:
Recepie Final Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepie Final, preciznd data Beneficiarul va organiza Recepia Finala n termen de 14 zile dup
la care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n Contract. ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor n
conditiile n care Antreprenorul i-a ncheiat obligaiile prevzute n
Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepie Final n termen de 28 de zile dup Contract i a furnizat toate Documentele Antreprenorului.
ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, sau ct mai curnd
posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat In urma admiterii receptiei finale Beneficiarul instiinteaza Antreprenorul
toate Lucrrile, a efectuat testele pentru toate Lucrrile i a remediat defeciunile. Un i Inginerul n termen de 3 zile i transmite un exemplar al Procesului
exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final va fi predat Beneficiarului. Verbal de Recepie Final, preciznd data la care Antreprenorul i-a
ncheiat obligaiile prevzute n Contract.
Procesul Verbal de Recepie Final va fi singurul document considerat a certifica
recepia Lucrrilor. Sub rezerva deciziei Comisiei de Receptie bazat pe recomandrile
fcute n Procesul Verbal de Recepie Final, Inginerul va emite
Certificatul de Recepie Final n termen de 28 zile de la expirarea celei
din urm Perioade de Notificare a Defectelor, sau ct mai repede dup
acest termen cu condiia ca Antreprenorul s fi furnizat toate
Documentele Antreprenorului i s fi terminat i testat toate Lucrrile,
inclusiv remedierea oricror defecte. O copie a Certificatului de Recepie
Final va fi transmisa Beneficiarului.

Procesul Verbal de Recepie Final va fi singurul document considerat a


certifica recepia Lucrrilor.
11.10 Obligaii Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, fiecare Parte va avea n Sub-Clauza 11.10 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie
Nendeplinite responsabilitatea de a ndeplini orice obligaie care rmne nendeplinit la data Final i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie Final privind
recepiei. n scopul stabilirii naturii i volumului obligaiilor nendeplinite, Contractul se admiterea receptiei.
va considera a fi n vigoare.
n Sub-Clauza 11.10 se adaug un nou paragraf:
Emiterea Certificatului de de Receptie Finala de ctre Inginer nu va
aduce atingere rspunderii Antreprenorului pentru viciile ascunse ale
Lucrrilor pe durata termenelor de garanie impuse de Legile n vigoare.
11.11 Eliberarea Dup primirea Procesului Verbal de Recepie Final, Antreprenorul va ndeprta din n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1 se terg cuvintele
antierului antier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deeurile i Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului
Lucrrile Provizorii. Verbal de Recepie Final privind admiterea receptiei.

Dac acestea nu au fost evacuate n termen de 28 de zile dup ce Beneficiarul a primit n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 11.1 se terg cuvintele
un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final, Beneficiarul poate vinde sau Procesului Verbal de Recepie Final i se nlocuiesc cu Procesului
dispune n alt fel de bunurile rmase. Beneficiarul va fi ndreptit la plata costurilor Verbal de Recepie Final privind admiterea receptiei.
produse pentru, sau n legtur cu activitatea de vnzare sau pentru degajarea i
amenajarea antierului.
Orice diferen de bani rmas de pe urma vnzrii va fi pltit Antreprenorului. Dac
suma rezultat din vnzri nu acoper costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plti
Beneficiarului diferena neacoperit.
12. MSURAREA I EVALUAREA
12.1 Msurarea Lucrrile vor fi msurate i evaluate, n vederea plii, n conformitate cu prevederile
Lucrrilor acestei Clauze.
De fiecare dat cnd Inginerul solicit msurarea unei pri din Lucrare, se va transmite
o ntiinare Reprezentantului Antreprenorului, care:
(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care
s asiste Inginerul la efectuarea msurtorilor, i
(b) va furniza orice detalii solicitate de ctre Inginer.

Dac Antreprenorul nu reuete s participe la ntlnire sau s trimit un reprezentant,


msurtorile fcute de ctre Inginer (sau n numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind
corecte.

Cu excepia altor prevederi ale Contractului, de cte ori este necesar ca Lucrrile
Permanente s fie msurate pe baza nregistrrilor din documente, documentele vor fi
pregtite de ctre Inginer. Antreprenorul va participa mpreuna cu Inginerul, la
examinarea i aprobarea documentelor, i le vor semna dup ce acestea vor fi acceptate
de comun acord. Dac Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate
acceptate a fi corecte.

Dac Antreprenorul examineaz i nu este de acord cu documentele i/sau nu le


semneaz, dup cum a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o ntiinare Inginerului
referitoare la documentele care sunt considerate incorecte. Dup primirea ntiinrii,
Inginerul va revedea documentele i le va confirma sau le va modifica. Dac
Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o ntiinare n termen de 14 zile de la
data la care i s-a solicitat s examineze documentele, acestea vor fi considerate corecte.
12.2 Metoda de Cu excepia altor prevederi ale Contractului i fr a ine cont de practica curent:
Msurare (a) msurtorile se vor face pentru cantitile nete reale ale fiecrui articol de
Lucrri Permanente, i
(b) metoda de msurare va fi n concordan cu Listele de Cantiti sau alte Liste
aplicabile.
12.3 Evaluarea Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda n conformitate
cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau
stabili Preul Contractului prin evaluarea fiecrui articol de lucrri, aplicnd metoda de
msurare convenit sau stabilit n conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 i
12.2 de mai sus, i cu tariful sau preul corespunztor fiecrui articol.

Pentru fiecare articol de lucrri, tariful sau preul corespunztor articolului va fi tariful
sau preul specificat pentru articolul respectiv n Contract sau, dac nu exist un
asemenea tip de articol, se vor lua n considerare specificaiile referitoare la articole
similare de lucrri. Pentru un articol de lucrri se va aplica un nou tarif sau pre n
situaia n care:
(a)
(i) cantitatea msurat a articolului este modificat cu mai mult de 10% din
cantitatea acestui articol din Lista de Cantiti sau alte Liste;
(ii) modificarea de cantitate, multiplicat cu tariful aplicat pentru articolul
respectiv depete 0.01% din Valoarea de Contract Acceptat,
(iii) modificarea de cantitate modific Costul unitar al articolului cu mai mult de
1%, i
(iv) articolul nu este specificat n Contract ca articol cu tarif fix
sau
(b)
(i) execuia lucrrilor este dispus conform prevederilor Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri],
(ii) n Contract nu se specific nici un tarif sau pre pentru un articol, i
(iii) Niciun tarif sau pre din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de
lucrri nu este similar sau nu este executat n condiii similare cu nici un alt articol din
Contract.

Fiecare nou tarif sau pre va fi calculat pe baza unor tarife sau preuri similare din
Contract cu modificrile de rigoare, care s in cont de cele descrise n sub- paragrafele
(a) i/sau (b), dup caz. Dac nu exist tarife sau preuri similare pentru calcularea unui
tarif sau pre nou, acestea se vor calcula potrivit Costului real de execuie a lucrrii
lund n considerare orice aspect relevant la care se adaug un profit rezonabil, Pn
cnd se va conveni sau se va stabili un tarif sau pre corespunztor, Inginerul va stabili
un tarif sau pre provizionat, n scopul includerii articolului n Certificatul Interimar de
Plat.
12.4 Omisiuni Omisiunea unei lucrri constituie o parte a (sau integralitatea) unei Modificri, a
crei valoare nu a fost convenit, dac:
(a) Antreprenorul va nregistra (sau a nregistrat) costuri care, dac lucrarea nu ar fi
fost omisa, ar fi fost considerate costuri acoperite de o suma care este inclus n
Valoarea de Contract Acceptat;
(b) Omisiunea lucrrii va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din Preul
Contractului; i
(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse n evaluarea nici unei lucrri
suplimentare,
situaie n care Antreprenorul va ntiina , n consecin, Inginerul, prezentnd detalii
justificative. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va aciona n conformitate cu
prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau
stabili costul, care va fi inclus n Preul Contractului.
13. MODIFICRI i ACTUALIZRI
13.1 Dreptul de a Modificrile pot fi iniiate de ctre Inginer nainte de emiterea Procesului Verbal de n primul paragraf al acestei Sub-Clauze 13.1 se terg cuvintele
Modifica Recepie la Terminarea Lucrrilor, printr-o instruciune sau printr-o solicitare adresat Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
admiterea recepiei cu sau fara obiecii.
Antreprenorul va avea obligaia de a executa orice Modificare, cu excepia cazului n
care Antreprenorul va ntiina Inginerul cu promptitudine (prezentnd detalii In Sub-Clauza 13.1 se aduga un nou paragraf:
justificative) c Antreprenorul nu poate obine cu uurin Bunurile necesare pentru Orice Modificare sau Actualizare care implica o majorare sau diminuare
Modificare. Dup primirea ntiinrii, Inginerul va anula, confirma sau modifica a Valorii de Contract Acceptata sau a Pretului Contractului se va
instruciunea. materializa printr-un act adiional la Contract.

O Modificare poate include:


(a) modificri ale cantitilor pentru un articol de lucrri din Contract (dei,
asemenea schimbri nu vor constitui n mod necesar o Modificare),
(b) modificri ale calitii i ale altor caracteristici ale unui articol de lucrri,
(c) modificri ale cotelor, poziiilor i/sau dimensiunilor unei pri din Lucrri,
(d) omiterea unor lucrri, cu excepia celor realizate de ctre ali executani,
(e) orice lucrare suplimentar, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru
Lucrrile Permanente, mpreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje i alte activiti
de testare i investigare sau
(f) modificarea succesiunii sau programului de execuie a Lucrrilor.

Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucrrilor Permanente,


pn cnd Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.
13.2 Optimizarea Antreprenorul poate transmite oricnd Inginerului o propunere scris care (n opinia La sfritul Sub-Clauzei 13.2 se adaug urmtoarele:
Proiectului Antreprenorului), dac va fi adoptat, (i) va urgenta terminarea Lucrrilor, (ii) va reduce Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere
costul execuiei, ntreinerii i exploatrii Lucrrilor, (iii) va mbunti eficiena sau fcut potrivit acestei Sub-Clauze, inclusiv n perioada necesar pentru
valoarea lucrrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi n avantajul revizuirea i aprobarea acesteia. Antreprenorul nu va fi ndreptit la nici
Beneficiarului. o prelungire a Duratei de Execuie, Cost sau profit aferente unei
asemenea perioade de revizuire i aprobare.
Propunerea va fi elaborat pe cheltuiala Antreprenorului i va include elementele
enumerate n Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].

Dac o propunere aprobat de Inginer, va include o modificare a proiectului unei pri


din Lucrrile Permanente i dac nu va fi convenit altfel de ctre Pri, atunci:
(a) Antreprenorul va proiecta aceast parte a lucrrilor,
(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1.
[Obligaiile Generale ale Antreprenorului] i
(c) dac aceast modificare va conduce la reducerea valorii de Contract pentru
aceast parte a lucrrilor, Inginerul va aciona conform prevederilor Sub- Clauzei 3.5
[Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili o prim care va fi inclus
n Preul de Contract. Aceast prim va reprezenta jumtate (50%) din diferena ntre
urmtoarele valori:
(i) reducerea valorii de Contract rezultat din modificare, exclusiv actualizrile
operate conform prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale
Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualizri Generate de Modificri ale Preurilor], i
(ii) reducerea, pentru Beneficiar, (dac este cazul) a valorii lucrrilor modificate
lund n considerare orice reducere a calitii, duratei de exploatare anticipat sau
eficienei n exploatare.
Dac valoarea (i) va fi mai mic dect valoarea (ii), nu se va stabili nici o prim.
13.3 Procedura de Dac Inginerul va solicita o propunere, nainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul
Modificare va rspunde n scris ct mai curnd posibil, fie prin exprimarea motivaiei pentru care
nu se poate conforma (dac este cazul), fie prin transmiterea urmtoarelor:
(a) descrierea lucrrii propuse pentru a fi executat i programul de execuie al
acesteia,
(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesar a programului de
execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie], i a Duratei de
Execuie, i
(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificrii.

Dup primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va rspunde ct mai curnd posibil,
(potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau n alt fel), i va
aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va ntrzia execuia
lucrrilor pn la primirea rspunsului.

Fiecare instruciune referitoare la execuia de Modificri, nsoit de solicitarea privind


nregistrarea Costurilor, va fi emis de ctre Inginer Antreprenorului, care va confirma
de primire.
Fiecare Modificare va fi evaluat potrivit prevederilor Clauzei 12 [Msurarea i
Evaluarea], cu excepia cazurilor n care Inginerul va dispune sau aproba altceva n
conformitate cu prevederile acestei clauze.
13.4 Plata n Moneda Dac Contractul va prevedea c plata Preului Contractului s fie fcut n mai multe
Stabilit monede, atunci ori de cte ori se convine o actualizare, aprobat sau stabilit conform
celor de mai sus, se vor specifica sumele pltibile n fiecare din monedele stabilite. n
acest scop, se va face referire la proporia existent sau anticipat a monedelor din
Costul Modificrilor, i la proporia monedelor stabilite pentru efectuarea plii din
Preul Contractului.
13.5 Sume Provizionate Fiecare Sum Provizionat va fi folosit, integral sau parial, n conformitate cu
instruciunile Inginerului, iar Preul Contractului va fi modificat corespunztor. Suma
total pltit Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de ctre Inginer,
pentru lucrri, bunuri furnizate sau servicii, la care se refer Suma Provizionat. Pentru
fiecare Sum Provizionat, Inginerul poate emite urmtoarele instruciuni:
(a) Lucrarea s fie executat de ctre Antreprenor (inclusiv Echipamentele,
Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate) i evaluat potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare] i/sau
(b) Echipamentele, Materialele sau serviciile s fie achiziionate de ctre
Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (n conformitate cu cele definite n
Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizai]) sau n alt fel i a cror valoare care va fi inclus
n Preul Contractului reprezint:
(i) sumele reale pltite (sau care trebuie pltite) de ctre Antreprenor i
(ii) o sum pentru cheltuielile indirecte i profit, calculat ca procent din aceste
sume prin aplicarea unui procent (dac exist) specificat n Lista corespunztoare. Dac
nu exist un asemenea procent, se va aplica procentul specificat n Anexa la Ofert.

La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri i


chitane justificative.
13.6 Lucrri n Regie Pentru lucrri minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea s fie
executat pe baza lucrrilor n regie. Lucrrile vor fi evaluate n conformitate cu Listele
de Lucrri n Regie incluse n Contract, i se va aplica procedura de mai jos. Dac Lista de
Lucrri n Regie nu este inclus n Contract, prevederile acestei Sub- Clauze nu se vor
aplica.

nainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului


preurile aferente. La formularea cererii de plat, Antreprenorul va transmite facturi,
bonuri, calculaii sau chitane corespunztoare fiecrui Bun.
Cu excepia articolelor pentru care Lista Lucrrilor n Regie menioneaz c nu este
necesar plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaii corecte, n dublu
exemplar, care vor include urmtoarele detalii referitoare la resursele utilizate la
execuia lucrrilor din ziua precedent:
(a) numele, funcia i orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,
(b) identificarea, tipul i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului i ale
Lucrrilor Provizorii i,
(c) cantitile i tipurile de Echipamente i Materiale folosite.

Dac vor fi corecte, sau dup ce au fost convenite de ctre pri, cte o copie a fiecrei
situaii va fi semnat de ctre Inginer i restituit Antreprenorului. Ulterior,
Antreprenorul va transmite Inginerului, situaii cu preurile pentru aceste resurse,
nainte ca acestea s fie incluse n urmtoarea Situaie de Lucrri, potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri].
13.7 Actualizri Preul Contractului va fi actualizat pentru a ine seama de orice cretere sau diminuare
Generate de Modificri a Costului rezultat din modificarea Legilor rii (inclusiv introducerea unor Legi noi i
ale Legilor abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridic sau oficial,
guvernamental, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baz, care l va afecta pe
Antreprenor n ndeplinirea obligaiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Dac Antreprenorul nregistreaz (sau va nregistra) ntrzieri i/sau Costuri


suplimentare ca rezultat al acestor schimbri ale Legilor sau interpretri, fcute ulterior
Datei de Baz, Antreprenorul va ntiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor
Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de ntrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului.

Dup primirea ntiinrii, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5


[Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a
acestor probleme.
13.8 Actualizri n aceast Sub-Clauz, tabelul datelor de actualizare nseamn tabelul completat, care In al treilea paragraf al Sub-Clauzei 13.8 se sterg cuvintele Data de
Generate de Modificri cuprinde datele de actualizare inclus n Anexa la Ofert. Dac nu exist un astfel de Baza i se nlocuiesc cu Data limita pentru depunerea ofertelor.
ale Preurilor tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Dac prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele pltibile Antreprenorului vor fi


actualizate pentru creterea sau diminuarea costului forei de munc, al Bunurilor i al
altor elemente ale Lucrrilor, prin adugarea sau scderea valorilor determinate prin
aplicarea formulelor prevzute n aceast Sub-Clauz. n msura n care, prin
prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigur o compensaie total
pentru cretere sau diminuare, se va considera c Valoarea de Contract Acceptat
include sumele necesare pentru a acoperi eventuala cretere sau scdere a costurilor.

Actualizarea care urmeaz a fi aplicat valorii pltibile Antreprenorului, dup cum este
evaluat n conformitate cu Lista corespunztoare i aprobat n Certificatele de Plat,
va fi determinat, conform formulelor, pentru fiecare moned n care se
pltete Preul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrrile evaluate pe
baza Costului sau a preurilor curente. Formulele vor fi de urmtorul tip:
Ln En Mn
Pn = a + b----- + c ----- + d------ +
Lo Eo Mo

unde:
Pn este coeficientul de actualizare care urmeaz a fi aplicat valorii de contract
estimate n moneda relevant pentru lucrarea realizat n perioada n, aceast
perioad fiind o lun, n afar de cazul n care Anexa la Ofert este prevzut altfel;
a este un coeficient fix, explicitat n tabelul datelor de actualizare, reprezentnd
partea neactualizabil din plile contractuale;
b, ,,c, ,,d sunt coeficieni care reprezint ponderea estimat a fiecrui element
relevant de cost n execuia Lucrrilor, aa cum este stabilit n tabelul datelor de
actualizare; astfel de elemente de cost nscrise n tabel pot reprezenta resurse cum ar fi
fora de munc, utilaje i materiale;
Ln, En, Mn sunt indicii cureni de pre sau preurile de referin pentru perioada
n, exprimai n moneda relevant de plat, care se aplic fiecrui element relevant de
cost din tabel cu 49 de zile nainte de ultima zi a perioadei (la care se refer Certificatul
de Plat respectiv) i
Lo, Eo, Mo sunt indicii de pre de baz sau preurile de referin, exprimai n
moneda relevant de plat, care corespund fiecrui element relevant de cost, la Data de
Baz.

Se vor utiliza indicii de pre sau preurile de referin prevzute n tabelul cu datele de
actualizare. Dac exist ndoieli asupra provenienei acestora, acetia vor fi stabilii de
ctre Inginer. n acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate
(nscrise n coloanele patru i, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) n
scopul clarificrii provenienei; dei aceste date (i respectiv aceste valori) pot s nu
corespund indicilor de pre de baz.

n cazurile n care moneda indicilor(prevzui n tabel) nu este moneda relevant


pentru plat, fiecare indice va fi convertit n moneda relevant de plat, la cursul de
schimb al acestei monede, stabilit de ctre Banca Naional a rii, din data menionat
mai sus pentru care se cere s se aplice indicele.

n lipsa unui indice curent de pre disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea
Certificatelor Interimare de Plat, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculat
corespunztor atunci cnd un indice curent de pre este disponibil.

Dac Antreprenorul nu reuete s termine Lucrrile n perioada Duratei de Execuie,


actualizarea preurilor dup aceast perioad va fi fcut utiliznd sau (i) fiecare indice
sau pre aplicabil cu 49 de zile nainte de data de expirare a Duratei de Execuie a
Lucrrilor, sau (ii) indicele sau preul curent, n funcie de care dintre acetia este mai
favorabil pentru Beneficiar.

Ponderile (coeficienii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabilii n tabelul (tabelele)
cu datele de actualizare vor fi corectate numai dac s-au dovedit nerezonabile,
neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificrilor.
14. PREUL CONTRACTULUI i PLILE
14.1 Preul Contractului Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: La sfritul Sub-Clauzei 14.1 se adaug urmtoarele:
(a) Preul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub- Clauzei Inginerul va ntiina Beneficiarul i Antreprenorul ori de cte ori ia
12.3 [Evaluarea] i va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului, cunotin de faptul c Preul Contractului depete Valoarea de
(b) Antreprenorul va plti toate taxele, impozitele i onorariile pe care acesta Contract Acceptat sau orice valoare de contract convenit ulterior de
trebuie s le plteasc potrivit prevederilor Contractului, iar Preul Contractului nu va fi Beneficiar i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract.
modificat n funcie de aceste costuri, cu excepia celor specificate n Sub-Clauza 13.7
[Actualizri Generate de Modificri ale Legilor] ;
(c) cantitile care sunt incluse n Listele de Cantiti sau alte Liste vor fi cantiti
estimate i nu vor fi considerate cantiti reale i corecte pentru:
(i) Lucrrile pe care Antreprenorul trebuie s le execute sau
(ii) scopurile Clauzei 12 [Msurarea i Evaluarea] i
(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, n termen de 28 de zile dup Data de
ncepere a Lucrrilor, o propunere de defalcare a fiecrui pre din sumele forfetare
prevzute n Liste. Inginerul poate lua n considerare defalcarea la elaborarea
Certificatelor de Plat, dar nu va avea nici o obligaie n raport cu aceasta.
14.2 Plata n Avans Beneficiarul va efectua o plat n avans, sub forma unui mprumut fr dobnd, n Se terge Sub-Clauza 14.2 i se nlocuiete cu urmtoarele:
vederea mobilizrii, dup ce Antreprenorul va prezenta o garanie n conformitate cu Beneficiarul va efectua pli n avans numai la solicitarea
prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea total a plii n avans, numrul i datele Antreprenorului, n condiiile legii, ntr-un procent total de pn la 10%
achitrii tranelor (dac sunt mai multe dect una), moneda i procentul din Valoarea din Valoarea de Contract Acceptat, n vederea executrii Lucrrilor,
Contractului, vor fi cele menionate n Anexa la Ofert. dup ce Antreprenorul va transmite garanii n conformitate cu
prevederile prezentei Sub-Clauze. Valoarea total a fiecrei pli n
Aceast Sub-Clauz nu va avea aplicabilitate n cazul n care garania nu este prezentat avans, numrul i data tranelor (dac sunt mai multe dect una) i
Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat n Anexa la Ofert. monedele de plat i proporiile acestora, vor fi cele specificate n Anexa
la Ofert.
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a Avansului dup
primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit prevederilor Sub- Clauzei 14.3 [Prezentarea Pn cnd Beneficiarul primete, dac primete, garaniile conforme cu
Situaiilor Interimare de Lucrri]) i dup ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garania prevederile Contractului, sau dac valoarea total a fiecrei pli n avans
de Bun Execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] i (ii) nu este specificat n Anexa la Ofert, prevederile prezentei Sub-Clauze
o garanie de valoarea i n moneda stabilite pentru plata n avans. Aceast garanie va fi nu se vor aplica.
emis de ctre o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobat de ctre
Beneficiar, i va avea formatul anexat Condiiilor Speciale sau alt format aprobat de Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a
ctre Beneficiar. fiecrei pli n avans dup primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de
Garania prezentat de ctre Antreprenor va fi valabil i va rmne n vigoare pn la Lucrri]) i dup primirea de ctre Beneficiar (i) a Garaniei de Bun
data rambursrii avansului, i valoarea acesteia poate fi redus progresiv cu sumele Execuie n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de
rambursate de ctre Antreprenor, incluse n Certificatele de Plat. Dac plata n avans Bun Execuie] i (ii) a unei garanii n cuantumul i n moneda stabilite
nu a fost rambursat cu 28 de zile nainte de data expirrii garaniei, Antreprenorul va pentru plata n avans. Aceast garanie va fi emis de o instituie bancar
prelungi valabilitatea garaniei pn la rambursarea plii n avans. i va avea forma anexat Condiiilor Speciale sau alt form aprobat de
ctre Beneficiar.
Plata n avans va fi rambursat prin deduceri procentuale din Certificatele de Plat. Cu
excepia cazului n care n Anexa la Ofert se specific alte procente: Antreprenorul se va asigura c fiecare garanie va rmne valabil i n
(a) n Certificatele de Plat deducerile vor ncepe s se fac n momentul n care vigoare pn la returnarea avansului, dar valoarea garaniei poate fi
valoarea tuturor plilor interimare autorizate (cu excepia plii n avans, deducerilor i redus n mod progresiv cu sumele rambursate de ctre Antreprenor, aa
restituirii sumelor reinute) depete 10 procente (10%) din Valoarea de Contract cum acestea sunt indicate n Certificatele de Plat. Dac termenii unei
Acceptat, mai puin Sumele Provizionate i garanii specific data de expirare a acesteia, iar plata n avans nu a fost
(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecrui rambursat cu 28 de zile nainte de data expirrii garaniei,
Certificat de Plat (cu excepia plii n avans, deducerilor i a restituirii sumelor Antreprenorul va prelungi valabilitatea garaniei pn la returnarea
reinute) n monedele i proporiile acestora n plata n avans, pn n momentul n care integral a plii n avans.
plata n avans va fi rambursat.
Fiecare plat n avans va fi recuperat prin deduceri din Certificatele de
Dac plata n avans nu a fost rambursat nainte de emiterea Procesului Verbal de Plat n procentul specificat n Anexa la Oferta, procent care nu poate fi
Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau nainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 mai mic decat procentul n care se acord avansul.
[Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea i Rezilierea
Contractului de ctre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Fora Major] (dup caz), totalul Dac plata n avans nu este recuperata pn la termenul prevazut n
diferenei rmase se va plti imediat de ctre Antreprenor Beneficiarului. Anexa la Oferta dar nu mai trziu de emiterea Procesului Verbal de
Recepie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea recepiei cu sau fara
observaii, diferena rmas nerambursat va deveni imediat datorat i
pltibil de ctre Antreprenor Beneficiarului. Beneficiarul va avea
dreptul s aplice penaliti la diferena nerecuperata la nivelul
penalitilor prevzute pentru datoriile bugetare n conformitate cu
Legile n vigoare, i calculate pentru perioada cuprins ntre primirea i
returnarea plii n avans de ctre Antreprenor.

Dac plata n avans nu a fost rambursat nainte de emiterea Procesului


Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea recepiei
cu sau fara observaii sau nainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei
15 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea
i rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Fora
Major] (dup caz), diferena rmas nerecuperata va deveni imediat
datorat i pltibil de ctre Antreprenor Beneficiarului.
14.3 Prezentarea Antreprenorul va prezenta Inginerului, la sfritul fiecrei luni, o situaie de lucrri, n Se terge primul paragraf al Sub-Clauzei 14.3 i se nlocuiete cu
Situaiilor Interimare de ase exemplare, ntr-o form aprobat de ctre Inginer, n care va prezenta detaliat urmtoarele:
Lucrari sumele la care Antreprenorul se consider ndreptit, mpreun cu documentele Antreprenorul va transmite Inginerului, n cel mult 7 zile de la sfritul
justificative care vor cuprinde raportul privind evoluia lucrrilor potrivit prevederilor perioadei de plat stabilit n Contract (sau n cel mult 7 zile de la
Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor]. sfritul fiecrei luni, dac nu este stabilit n Contract), o situaie de
lucrri, n ase exemplare, ntr-o form aprobat de ctre Inginer, n care
Situaia de lucrri va include urmtoarele valori, dup caz, care vor fi exprimate n va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consider
monedele n care se pltete Preul Contractului, n ordinea de mai jos: ndreptit, mpreun cu documentele justificative care vor cuprinde
(a) valoarea estimat a contractului pentru Lucrrile executate i Documentele raportul privind evoluia lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21
Antreprenorului elaborate pn la sfritul lunii (inclusiv Modificrile, dar excluznd [Rapoarte privind Evoluia Lucrrilor].
articolele descrise n sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;
(b) orice sum care trebuie adugat sau dedus datorit modificrii legilor i
preurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale
Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualizri Generate de Modificri ale Preurilor];
(c) orice sum care este dedus ca reinere, calculat prin aplicarea procentului de
reinere, prevzut n Anexa la Ofert, la totalul sumelor de mai sus, pn cnd suma
astfel reinut de ctre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reinute (dac exist),
prevzut n Anexa la Ofert;
(d) orice sume care trebuie adugate sau deduse pentru plata n avans i
rambursri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata n Avans];
(e) orice sume care trebuie adugate sau deduse pentru Echipamente i
Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate
Lucrrilor];
(f) orice alte adugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor
Contractului sau n alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicri,
Dispute i Arbitraj], i
(g) deducerea sumelor aprobate n Certificatele de Plat anterioare.
14.4 Graficul de Pli Dac n Contract este prevzut un grafic de pli care s specifice procentele n care se n ultima propoziie a celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze
va plti Preul Contractului, atunci, cu excepia altor prevederi ale acestui grafic: 14.4 se terg cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
(a) tranele prevzute n acest grafic de pli vor fi valorile de Contract estimate n Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la
conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub- Clauzei 14.3 [Prezentarea Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
Situaiilor Interimare de Lucrri];
(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor] nu
se vor aplica;
(c) dac tranele prevzute n grafic nu sunt conforme cu evoluia real,
nregistrat n execuia Lucrrilor, i dac se constat c evoluia real este mai lent
dect cea pentru care s-a fundamentat graficul de pli, atunci Inginerul poate aciona
n conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]
pentru a conveni sau stabili valorile tranelor care s ia n considerare msura n care
evoluia nregistrat este mai lent dect cea pentru care s-au fundamentat tranele de
plat.

Dac n Contract nu este inclus un grafic de pli, Antreprenorul va transmite estimri


provizorii ale plilor estimate a fi datorate la sfritul fiecrui trimestru. Prima estimare
va fi transmis n termen de 42 de zile dup Data de ncepere. Estimrile revizuite vor fi
transmise trimestrial, pn la emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor.
14.5 Echipamente i n situaia aplicrii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plat se vor aduga, In paragraful al treilea al Sub-Clauzei 14.5 se introduce sub-paragraf d):
Materiale destinate potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare (d) Echipamentele i Materialele respective trebuie sa fie nsoite de
Lucrrilor pentru Echipamentele i Materialele, care au fost expediate pe antier pentru a fi certificate de calitate si conformitate corespunztoare unui standard
ncorporate n Lucrrile Permanente, i (ii) deduceri, n situaia n care valoarea de european sau naional armonizat
contract a acestor Echipamente i Materiale este inclus ca parte a Lucrrilor
Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea
Situaiilor Interimare de Lucrri].

Dac listele la care se face referire n sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt
incluse n Anexa la Ofert, aceast Sub-Clauz nu se va aplica.
Inginerul va stabili i aproba adugarea sumelor n Certificatele Interimare de Plat,
dac vor fi ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) Antreprenorul:
(i) a pstrat evidene satisfctoare (inclusiv comenzi, chitane, nregistrri privind
Costurile i utilizarea Echipamentelor i Materialelor), care sunt disponibile pentru
verificare, i
(ii) a transmis o situaie de plat pentru Costul de procurare i livrare a
Echipamentelor i Materialelor pe antier, nsoit de documente justificative
i de asemenea:
(b) Echipamentele i Materialele respective:
(i) vor fi cele cuprinse n listele Anex la Ofert pentru plat la expedierea pe
antier,
(ii) au fost mbarcate i sunt n drum spre antier, n conformitate cu prevederile
Contractului; i
(iii) sunt descrise n avizul de expediie sau alt document de transport, care a fost
transmis Inginerului mpreun cu dovada plii transportului i a asigurrii, cu orice alte
documente solicitate n mod rezonabil, precum i cu o garanie bancar emis ntr-o
form i de ctre o entitate aprobate de ctre Beneficiar, la valoarea i moneda
echivalent sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; aceast garanie
poate fi prezentat ntr-un format similar cu cel la care s-a fcut referire n Sub-Clauza
14.2 [Plata n Avans], i va fi valabil pn cnd Echipamentele i Materialele vor fi
depozitate corespunztor pe antier i protejate mpotriva pierderii, degradrii i
deteriorrii;
sau
(c) Echipamentele i Materialele respective:
(i) vor fi cele cuprinse n listele Anex la Ofert pentru plata la livrarea pe antier,
i
(ii) au fost livrate i depozitate corespunztor pe antier i sunt protejate
mpotriva pierderii, degradrii i deteriorrii, i par s corespund prevederilor
Contractului.
Sumele suplimentare care urmeaz s fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci
de procente (80%) din costul stabilit de ctre Inginer pentru Echipamente i Materiale
(inclusiv livrarea pe antier), innd cont de documentele menionate n aceast Sub-
Clauz i de valoarea de contract pentru Echipamente i Materiale.

Moneda de plat pentru sumele suplimentare va fi aceeai cu cea n care se va efectua


plata atunci cnd valoarea de contract va fi inclus n situaia de lucrri potrivit
prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare
de Lucrri]. n Certificatul de Plat se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei
suplimentare pentru Echipamentele i Materialele respective i va fi n aceleai monede
i aceleai proporii ca i suma suplimentar.
14.6 Emiterea Nici o sum nu va fi confirmat sau pltit pn cnd Beneficiarul nu a primit i aprobat n cel de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 14.6 se terg cuvintele
Certificatelor de Plat Garania de Bun Execuie. Apoi, n termen de 28 de zile dup primirea Situaiei de Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
Interimare Lucrri i a documentelor justificative Inginerul va emite ctre Beneficiar, Certificatul cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
Interimar de Plat n care vor fi incluse suma de plat stabilit n mod echitabil de ctre admiterea recepiei cu sau fara obiecii.
Inginer i detaliile justificative aferente.
La sfritul Sub-Clauzei 14.6 se adaug urmatoarele paragrafe:
Inginerul nu va avea obligaia de a emite, nainte de emiterea Procesului Verbal de Fr a lua n considerare prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Recepie la Terminarea Lucrrilor, un Certificat Interimar de Plat pentru o sum care Beneficiarului], Beneficiarul este ndreptit s corecteze erorile
(dup reineri i alte deduceri) va fi mai mic dect valoarea minim a Certificatelor aritmetice din orice Certificat de Plat.
Interimare de Plat (dac exist) prevzut n Anexa la Ofert. n aceast eventualitate,
Inginerul va transmite o ntiinare Antreprenorului. Fr a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Contract sau n alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Interimar
Un Certificat Interimar de Plat nu va fi refuzat la plat pentru alt motiv n afar de de Plat ce ar face ca valoarea cumulat aprobat pentru plat s
urmtoarele: depeasc Valoarea de Contract Acceptat sau orice valoare de
(a) dac un bun furnizat sau o lucrare executat de ctre Antreprenor nu se contract convenit ulterior de Beneficiar i Antreprenor n cadrul unor
conformeaz prevederilor Contractului, costul remedierii sau al nlocuirii poate fi reinut acte adiionale la Contract.
pn cnd remedierea sau nlocuirea au fost finalizate; i/sau
(b) dac Antreprenorul nu a reuit sau nu reuete s execute o lucrare sau s
respecte o obligaie, fiind notificat de ctre Inginer n acest scop, valoarea acestei lucrri
sau obligaii poate fi reinut pn la terminarea lucrrii sau ndeplinirea obligaiei.

n orice Certificat de Plat Inginerul poate s fac corecturi sau modificri care n mod
normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat anterior. Nu se va considera c
un Certificat de Plat confirm acceptul, aprobarea, consimmntul sau satisfacia
Inginerului.
14.7 Plile Beneficiarul va plti Antreprenorului: naintea primului paragraf al Sub-Clauzei 14.7 se adaug urmtoarele:
(a) prima tran din plata n avans, n termen de 42 de zile dup emiterea Scrisorii n termen de 7 zile de la data emiterii Certificatului de Plat de ctre
de Acceptare sau n termen de 21 de zile dup primirea documentelor, n conformitate Inginer, Antreprenorul trebuie s emit ctre Beneficiar o factur n
cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] i Sub-Clauzei 14.2 [Plata n valoarea specificat n Certificatul de Plat corespunztor.
Avans], pentru plat fiind necesar ndeplinirea ambelor condiii.
(b) suma aprobat n fiecare Certificat Interimar de Plat n termen de 56 de zile Se terge sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.7
dup primirea de ctre Inginer a Situaiei de Lucrri i documentelor justificative; i
(c) suma aprobat n Certificatul Final de Plat n termen de 56 de zile dup Se terge sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 14.7 i se nlocuiete cu
primirea de ctre Beneficiar a Certificatului de Plat. urmtoarele:
(a) valoarea specificat n fiecare factur corespunztoare fiecrui
Plata sumelor datorate n fiecare moned va fi fcut n contul bancar precizat Certificat Interimar de Plat, n termen de 28 de zile de la data emiterii
de Antreprenor i n ara plii (pentru moneda respectiv) specificate n Contract. facturii de ctre Antreprenor.

Se terge sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 14.7 i se nlocuiete cu


urmtoarele:
(b) valoarea specificat n fiecare factur corespunztoare Certificatului
Final de Plat, n termen de 56 de zile de la data emiterii facturii de ctre
Antreprenor.
14.8 ntrzieri n Dac Antreprenorul nu va primi plata n conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 14.7 Se sterge paragraful al doilea al Sub-Clauzei 14.8 si se inlocuieste cu
Efectuarea Plilor [Plile], Antreprenorul va avea dreptul s primeasc costuri de finanare aferente urmatoarele:
perioadei de ntrziere, calculate lunar pentru suma nepltit. Aceast perioad se va Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, aceste dobanzi vor
considera c ncepe la data pentru plat, specificat n Sub-Clauza 14.7 [Plile], fr a fi calculate prin aplicarea dobnzii Bancii Nationale a Romaniei la
se lua n considerare (n cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele principalele operatiuni de refinantare, asa cum este prevzut n seria C a
Interimare de Plat. Jurnalului Oficial al UE, n vigoare n prima zi calendaristic a lunii n care
suma datorat a devenit scadent, la care se adauga 8 (opt) puncte
Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, aceste dobnzi vor fi calculate la procentuale.
rata de scont publicat de banca central din ara monedei n care se face plata la care
se adaug 3 puncte procentuale, i vor fi pltite n acea moned. Se terge ultimul paragraf al Sub-Clauzei 14.8 i se nlocuiete cu
urmtoarele:
Antreprenorul va avea dreptul la aceast plat fr o notificare sau certificare oficial, i "Antreprenorul va fi ndreptit la aceast plat pe baza emiterii unei
fr prejudicierea oricrui alt drept sau despgubire. facturi, fr nicio alt ntiinare sau aprobare formal i fr a afecta alt
drept sau remediu.
14.9 Plata Sumelor Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Inginerul va n primul paragraf al Sub-Clauzei 14.9 se terg cuvintele Procesului
Reinute autoriza plata ctre Antreprenor pentru jumtate din Suma Reinut. Dac un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor va fi emis pentru un Sector sau parte de Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
lucrri, o parte din Suma Reinut va fi autorizat i pltit. Aceast parte va reprezenta admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
dou cincimi (40%) din valoarea rezultat din raportul ntre valoarea de contract
estimat a Sectorului sau prii de lucrri i Preul Contractului final estimat. n cel de-al doilea paragraf al Sub-Clauzei 14.9 se terg cuvintele Proces
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Imediat dup expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
Inginerul va autoriza plata ctre Antreprenor pentru restul rmas de pltit din Suma admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
Reinut. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru
un Sector de lucrri, o parte din a doua jumtate din Suma Reinut va fi autorizat i La sfritul Sub-Clauzei 14.9 se adaug urmtoarele:
pltit imediat dup data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor. Aceast Antreprenorul poate solicita restituirea pentru a doua jumatate din
parte va reprezenta dou cincimi (40%) din valoarea rezultat din raportul ntre valoarea Sumele Reinute n schimbul emiterii unei garanii bancare n favoarea
de contract estimat a Sectorului de lucrri i Preul Contractului final estimat. Beneficiarului dupa emiterea Procesului Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
n situaia n care rmn lucrri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada Inginerul va aproba i Beneficiarul va efectua plata ctre Antreprenor,
de Garanie], Inginerul va fi ndreptit s rein costul estimat al acestor lucrri pn la dup obinerea garaniei ce va fi n formatul stabilit de catre Beneficiar i
execuia acestora. emis de o institutie bancara, n valoarea i moneda egale cu cele ale
plii ce trebuie efectuate.
La calculul prilor restituite, nu se vor lua n considerare nici un fel de actualizri la care
se refer Sub-Clauza 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale Legilor] i Sub-Clauza
13.8 [Actualizri Generate de Modificri ale Preurilor].
14.10 Situaia de Lucrri n termen de 84 de zile dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea n primul paragraf al Sub-Clauzei 14.10 se terg cuvintele 84 de zile i
la Terminare Lucrrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, n ase exemplare, Situaia de lucrri se nlocuiesc cu 56 de zile i se sterg cuvintele Procesului Verbal de
la terminare, nsoit de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu Procesului Verbal
[Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri], care s conin: de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea receptiei cu sau
(a) valoarea tuturor lucrrilor executate n conformitate cu prevederile fara obiectii.
Contractului pn la data menionat n Procesul Verbal de Recepie la Terminarea
Lucrrilor, In sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 14.10 se terg cuvintele Procesul
(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consider ndreptit, i Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
(c) o estimare a oricror alte sume pe care Antreprenorul le consider c i vor fi Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate n Situaia admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
de lucrri la terminare.

Inginerul va emite un certificat n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6


[Emiterea Certificatelor Interimare de Plat].
14.11 Prezentarea n termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, n primul paragraf al Sub-Clauzei 14.11 se terg cuvintele 56 de zile i
Situaiilor Finale de Antreprenorul va transmite Inginerului, n ase exemplare, Situaia final de lucrri, se nlocuiesc cu 28 de zile".
Lucrri nsoit de documentele justificative, care s prezinte n detaliu, ntr-un format aprobat
de ctre Inginer, urmtoarele:
(a) valoarea tuturor lucrrilor executate conform prevederilor Contractului i
(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consider ndreptit, potrivit
prevederilor Contractului, sau n alt fel.

Dac Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaiei finale,


Antreprenorul va transmite orice informaii suplimentare pe care Inginerul le va solicita
n mod rezonabil i va efectua toate modificrile convenite de comun acord. Ulterior,
Antreprenorul va pregti i va transmite Inginerului situaia final, aa dup cum s-a
convenit. Aceste Condiii se refer la situaia de plat asupra creia s-a czut de acord ca
fiind Situaia Final de Lucrri.

Dac, n urma discuiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident c exist o


disput, n pofida modificrilor situaiei finale asupra crora s-a czut de acord,
Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresat Antreprenorului) un Certificat
Interimar de Plat pentru prile din situaia final asupra crora s-a czut de acord.
Dac disputa este soluionat, n final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea
Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale
Amiabil], Antreprenorul va pregti i va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru
Inginer) o Situaie Final de Lucrri.
14.12 Scrisoarea de La prezentarea Situaiei Finale de Lucrri, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de
Descrcare Descrcare care va confirma faptul c totalul Situaiei Finale de Lucrri reprezint
valoarea final i complet a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit
prevederilor Contractului sau n legtur cu acesta. Aceast scrisoare poate confirma
faptul c descrcarea va intra n vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garania
de Bun Execuie i restul de plat, dat la care descrcarea va deveni efectiv.
14.13 Emiterea n termen de 28 de zile de la primirea Situaiei Finale de Lucrri i a scrisorii de La sfritul Sub-Clauzei 14.13 se adaug un nou paragraf:
Certificatului Final de descrcare n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Fr a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din
Plat Finale de Lucrri] i Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descrcare], Inginerul va emite Contract sau n alt mod, Inginerul nu poate emite un Certificat Final de
Beneficiarului, Certificatul Final de Plat, care va meniona: Plat dac valoarea cumulat aprobat pentru plat depete Valoarea
(a) suma final care este datorat, i de Contract Acceptat sau alt valoare de contract convenit ulterior de
(b) diferena (dac exist) datorat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Beneficiar i Antreprenor n cadrul unor acte adiionale la Contract.
Beneficiarului de ctre Antreprenor, dup caz, lundu-se n considerare toate sumele
pltite anterior de ctre Beneficiar i toate sumele la care Beneficiarul este ndreptit.

Dac Antreprenorul nu a depus Situaia Final de Lucrri n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri] i Sub-Clauza 14.12
[Scrisoarea de Descrcare], Inginerul va solicita Antreprenorului s o depun. n cazul n
care Antreprenorul nu va depune situaia n termen de 28 de zile, Inginerul va emite
Certificatul Final de Plat pentru o sum pe care o va stabili ca fiind n mod corect
datorat.
14.14 ncetarea Beneficiarul nu va mai avea nici o obligaie fa de Antreprenor n nici un fel sau pentru n sub-paragraful (b) al primului paragraf al Sub-Clauzei 14.14 se terg
Responsabilitii nici o problema n legtur cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuia cuvintele Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
Beneficiarului Lucrrilor, cu excepia cazului n care Antreprenorul a inclus n mod expres o sum nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor
pentru aceasta: privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
(a) n Situaia Final de Lucrri, i de asemenea
(b) n Situaia de Lucrri la Terminare, descris n Sub-Clauza 14.10 [Situaia de
Lucrri la Terminare] (cu excepia problemelor sau situaiilor aprute dup emiterea
Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor).

Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitile Beneficiarului privind obligaiile sale


de despgubire, sau n caz de fraud, greeal deliberat sau comportament
necorespunztor.
14.15 Moneda n care Preul Contractului va fi pltit n moneda sau monedele menionate n Anexa la Ofert.
se Efectueaz Plata Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, dac se menioneaz mai mult de o
moned, plile se vor face dup cum urmeaz:
(a) dac Valoarea de Contract Acceptat a fost exprimat doar n Moneda Local:
(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strine i cursurile fixe de schimb
stabilite pentru calcularea plilor vor fi cele menionate n Anexa la Ofert, dac prile
nu au convenit altfel;
(ii) plile i deducerile n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume
Provizionate] i Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale Legilor] vor fi
fcute n monedele i procentele aplicabile acestora i
(iii) alte pli i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale
Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri] vor fi fcute n monedele
i procentele specificate n sub- paragraful (a) (i) de mai sus;
(b) plata daunelor specificate n Anexa la Ofert se va face n monedele i
procentele specificate n Anexa la Ofert;
(c) plile efectuate de Antreprenor ctre Beneficiar vor fi fcute n moneda n
care suma a fost cheltuit de ctre Beneficiar sau n moneda care este convenit de
ambele Pri;
(d) dac o sum pltibil Beneficiarului de ctre Antreprenor ntr-o anumit
moned depete suma pltibil Antreprenorului de ctre Beneficiar n acea moned,
Beneficiarul poate recupera diferena acestei sume din sumele pe care le are de pltit
Antreprenorului n alte monede; i
(e) dac n Anexa la Ofert nu se menioneaz nici un curs de schimb, se vor aplica
cursurile de schimb din Data de Baz stabilite de banca naional a rii.
15. REZILIEREA CONTRACTULUI DE CTRE BENEFICIAR
15.1 ntiinarea de Dac Antreprenorul nu reuete s-i ndeplineasc una din obligaiile prevzute n La sfritul primului paragraf al Sub-Clauzei 15.1 se adaug urmtoarele:
Remediere Contract, Inginerul poate s solicite Antreprenorului, printr-o ntiinare, s corecteze n cazul n care aceast perioad depete Durata de Execuie a
eroarea i s o remedieze ntr-o perioad specificat i rezonabil de timp. Lucrrilor, acest fapt nu va aduce prejudicii niciunui drept al
Beneficiarului.
15.2 Rezilierea Beneficiarul va fi ndreptit s rezilieze Contractul dac Antreprenorul: Se terg ultimele dou fraze ale ultimului paragraf al Sub-Clauzei 15.2.
Contractului de ctre (a) nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun
Beneficiar Execuie] sau cerinele unei ntiinri potrivit prevederilor Sub- Clauzei 15.1 n primul paragraf al Sub-Clauzei 15.2 se adaug urmatoarele:
[ntiinarea de Remediere]; "(g) nu ndeplinete condiiile impuse de Clauza 18 [Asigurari],
(b) abandoneaz Lucrrile sau demonstreaz n alt fel intenia de a nu continua (h) intarzie cu mai mult de 56 de zile executia lucrarilor si/sau a
ndeplinirea obligaiilor din cadrul Contractului; obiectivelor si/sau a punctelor de referinta stabilite pe drumul critic in
(c) nu reuete, fr justificri rezonabile: Programul de executie aprobat, cu exceptia cazurilor prevazute in Sub-
(i) s realizeze lucrrile n conformitate cu prevederile Clauzei 8 [nceperea, Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie] sau in Sub-Clauza 8.5
ntrzierea i Suspendarea Lucrrilor] sau [ntrzieri Cauzate de Autoriti].
(ii) s soluioneze cerinele unei ntiinri, emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei
7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrri de Remediere], n termen de 28 de zile de
la primirea acesteia.
(d) subcontracteaz toate Lucrrile sau cesioneaz Contractul fr s obin
aprobarea necesar;
(e) devine falit sau insolvabil, intr n proces de lichidare, primete un ordin de
punere sub sechestru mpotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii si, desfoar n
continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager
n beneficiul acestor creditori, sau dac se ntmpl orice alt eveniment care (conform
prevederilor Legilor n vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel de situaii sau
evenimente, sau
(f) d sau se ofer s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mit, dar,
favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompens pentru:
(i) a aciona sau a nceta s acioneze n legtur cu Contractul, sau
(ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoan care are legtur cu
Contractul sau dac oricare din membrii Personalului Antreprenorului, ageni sau
Subantreprenori dau sau se ofer s dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente
sau recompense, n modul descris n acest sub- paragraf (f). Stimulentele i
recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea
Contractului.

n oricare din aceste evenimente sau circumstane, Beneficiarul, n termen de 14 zile


dup transmiterea unei ntiinri ctre Antreprenor, va putea s rezilieze Contractul i
s evacueze Antreprenorul de pe antier. n cazurile descrise n sub-paragrafele (e) sau
(f), Beneficiarul va putea, prin ntiinare, s rezilieze imediat Contractul.

Opiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al


Beneficiarului prevzut n Contract sau alt drept.

Dup reziliere Antreprenorul va prsi antierul i va preda Inginerului toate Bunurile


solicitate, toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente de proiectare
ntocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta
imediat orice instruciuni rezonabile incluse n ntiinare (i) pentru cesionarea oricrui
contract de sub-antrepriz, i (ii) pentru a proteja viaa sau proprietatea sau pentru
sigurana Lucrrilor.

Dup reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrrile prin fore proprii i/sau cu alte
entiti. Beneficiarul i aceste entiti vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele
Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare ntocmite de Antreprenor sau
n numele acestuia.

Beneficiarul va transmite o ntiinare prin care Utilajele Antreprenorului i Lucrrile


Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe antier sau n apropierea antierului.
Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul i pe
cheltuiala Antreprenorului. Dac pn la data din ntiinare Antreprenorul nu a reuit
s efectueze o plat datorat Beneficiarului, aceste articole pot fi vndute de ctre
Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferen rezultat din aceast tranzacie
va fi pltit apoi Antreprenorului.
15.3 Evaluarea la Data De ndat ce este practic posibil, dup ce o ntiinare de reziliere potrivit prevederilor
Rezilierii Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a intrat n vigoare,
Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub- Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului
de Soluionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrrilor, Bunurilor sau
Documentelor Antreprenorului, i alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrrile
executate n conformitate cu prevederile Contractului.
15.4 Plata dup Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea
Rezilierea de ctre Contractului de ctre Beneficiar] a intrat n vigoare, Beneficiarul poate:
Beneficiar (a) aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului],
(b) sista plile urmtoare ctre Antreprenor pn cnd costurile de execuie,
terminare i remediere a defeciunilor, daunelor produse de ntrzieri n terminarea
lucrrilor (dac exist), i toate celelalte costuri suportate de ctre Beneficiar au fost
stabilite i/sau
(c) recupera de la Antreprenor pierderile i daunele suportate de ctre Beneficiar
i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrrilor, dup luarea n
considerare a sumelor datorate
Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la
Data Rezilierii], Dup acoperirea acestor pierderi, daune i costuri
suplimentare Beneficiarul va plti Antreprenorului diferena.
15.5 Dreptul Beneficiarul va fi ndreptit s rezilieze unilateral Contractul n orice moment
Beneficiarului de a convenabil pentru Beneficiar, printr-o ntiinare de reziliere adresat Antreprenorului.
Rezilia Unilateral Rezilierea va intra n vigoare n termen de 28 de zile dup primirea ntiinrii de ctre
Contractul Antreprenor i returnarea Garaniei de Bun Execuie de ctre Beneficiar. Beneficiarul
nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa
el nsui Lucrrile sau pentru a aranja ca Lucrrile s fie executate de ctre alt
antreprenor.

Dup reziliere, Antreprenorul va proceda n conformitate cu prevederile Sub- Clauzei


16.3 [ncetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului] i va fi pltit
n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli].
16. SUSPENDAREA I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CTRE ANTREPRENOR
16.1 Dreptul Dac Inginerul nu reuete s ia o decizie legat de o certificare n conformitate cu
Antreprenorului de a prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat] sau dac
Suspenda Execuia Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare
Lucrrilor de ctre Beneficiar] sau Sub- Clauzei 14.7 [Plile], Antreprenorul poate, la cel puin 21
de zile dup ntiinarea Beneficiarului, s suspende execuia Lucrrilor (sau s reduc
ritmul de execuie) pn la data la care Antreprenorul va primi, dac va primi,
Certificatul de Plat, dovada concret sau plata, dup caz i n conformitate cu cele
precizate n ntiinare.

Aciunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensri financiare


potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [ntrzieri n Efectuarea Plilor] i la rezilierea
contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de ctre
Antreprenor].

Dac Antreprenorul primete, ulterior, Certificatul de Plat, dovada concret sau plata
(dup cum este prezentat n Sub-Clauza corespunztoare i n ntiinarea de mai sus)
nainte de transmiterea ntiinrii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va rencepe
activitatea normal de ndat ce acest lucru este posibil.

Dac Antreprenorul nregistreaz ntrzieri i/sau Costuri suplimentare ca urmare a


suspendrii Lucrrilor (sau a reducerii ritmului de execuie) n conformitate cu
prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o ntiinare Inginerului i,
cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va
avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de ntrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil care vor fi
incluse n Preul Contractului.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona, n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul
de soluionare a acestor probleme.
16.2 Rezilierea Antreprenorul va fi ndreptit s rezilieze Contractul dac: Se terge sub-paragraful (e) al Sub-Clauzei 16.2 i se nlocuiete cu
Contractului de ctre (a) nu primete, n termen de 42 de zile dup transmiterea ntiinrii, potrivit urmtoarele:
Antreprenor prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuia "(e) Beneficiarul nu reuete sa respecte prevederile Sub-Clauzei 1.7
Lucrrilor] dovada rezonabil referitoare la respectarea condiiilor Sub-Clauzei 2.4 [Cesionarea]."
[Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar],
(b) Inginerul nu reuete s emit Certificatul de Plat n termen de 56 de zile
dup primirea Situaiei de Lucrri i a documentelor justificative,
(c) nu primete suma datorat potrivit Certificatului Interimar de Plat n termen
de 42 de zile, dup data de expirare a perioadei specificate n Sub-Clauza 14.7 [Plile],
termen la care trebuie efectuat plata (cu excepia deducerilor prevzute n Sub-Clauza
2.5 [Revendicrile Beneficiarului]),
(d) Beneficiarul nu i ndeplinete n mod substanial obligaiile prevzute n
Contract,
(e) Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau
ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],
(f) o suspendare ndelungat afecteaz n totalitate Lucrrile, potrivit prevederilor
Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungit], sau
(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intr n proces de lichidare, primete un
ordin de punere sub sechestru mpotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii si, sau
desfoar n continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator
sau manager n beneficiul acestor creditori, sau dac se ntmpl orice alt eveniment
care (conform prevederilor Legilor n vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel
de situaii sau eveniment.

n oricare din aceste mprejurri sau circumstane, Antreprenorul poate rezilia


Contractul, la 14 zile dup transmiterea unei ntiinri ctre Beneficiar. n cazurile
descrise n sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o ntiinare, s
rezilieze Contractul imediat.

Opiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al


Antreprenorului prevzut n Contract sau alt drept.
16.3 ncetarea Execuiei Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul
Lucrrilor i Retragerea Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de
Utilajelor ctre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli] a
Antreprenorului intrat n vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:
(a) va nceta toate activitile, cu excepia celor dispuse de ctre Inginer
pentru a proteja viaa, proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor,
(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele i
alte lucrri pentru care Antreprenorul a fost pltit, i
(c) va ndeprta toate celelalte Bunuri de pe antier, cu excepia celor necesare
pentru sigurana acestuia, i va prsi antierul.
16.4 Plata dup Dup ce ntiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea
Rezilierea de ctre Contractului de ctre Antreprenor] a intrat n vigoare,
Antreprenor Beneficiarul cu promptitudine:
(a) va restitui Antreprenorului Garania de Bun Execuie,
(b) va plti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea
Opional, Lichidare i Pli], i
(c) va plti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit i a oricrei pierderi sau
pagube suportate de Antreprenor ca o consecin a acestei rezilieri.
17. RISCURI I RESPONSABILITI
17.1 Despgubiri Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Personalul Beneficiarului i
agenii acestuia nu sunt afectai de nici o reclamaie, dauna, pierdere i cheltuial
(inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru:
(a) vtmri corporale, mbolnviri, maladii sau decesul oricrei persoane, ca
urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrrilor de proiectare (dac exist) i de execuie
ale Antreprenorului, a terminrii Lucrrilor, i remedierii oricror defeciuni, cu excepia
cazurilor de neglijen, actelor intenionate sau nclcrilor Contractului de ctre
Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenii acestora, i
(b) daune sau pierderi asupra unor proprieti imobiliare sau mobiliare (alte dect
Lucrrile) n msura n care aceste daune sau pierderi:
(i) se produc ca urmare a lucrrilor de proiectare ale Antreprenorului (dac exist)
n cursul sau datorit acestora, a activitii de execuie, terminare a Lucrrilor i de
remediere a defeciunilor, i
(ii) se pot atribui neglijenei, actelor intenionate sau nclcrii Contractului de
ctre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenii acestora, sau
alte persoane angajate direct sau indirect de ctre acetia.

Beneficiarul va despgubi i se va asigura c Antreprenorul, Personalul Antreprenorului


i agenii acestora nu sunt afectai de nici o reclamaie, daun, pierdere i cheltuial
(inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (1) rniri, mbolnviri, maladii sau deces ca
urmare a cazurilor de neglijen, actelor intenionate sau nclcrilor Contractului de
ctre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de ctre oricare din agenii acestora, i (2)
probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclus din polia de asigurare, dup
cum este descris n sub-paragrafele (d) (i), (ii) i (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare
mpotriva Vtmrii Persoanelor i Daunelor Aduse Proprietii].
17.2 Responsabilitatea Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru ngrijirea Lucrrilor i Se terge prima propoziie din primul paragraf al Sub-Clauzei 17.2 i se
Antreprenorului fa Antreprenorului a Bunurilor de la Data de ncepere pn la data emiterii Procesului nlocuiete cu urmtoarele:
de Lucrri Verbal de fa de Lucrri Recepie la Terminarea Lucrrilor (sau considerat a fi emis Antreprenorul i va asuma ntreaga responsabilitate pentru ngrijirea
potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri]), Lucrrilor i a Bunurilor de la Data de ncepere pn la data emiterii
dat la care responsabilitatea pentru grija de Lucrri va fi transferat Beneficiarului. Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind admiterea
Dac se emite un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru Sectoare receptiei cu sau fara obiectii sau pn cnd recepia se consider admis
sau pri de Lucrri (sau se consider a fi emis), responsabilitatea pentru grija fa de de Beneficiar n condiiile legii, dat la care responsabilitatea pentru grija
Sectoarele sau prile de Lucrri va fi transferat Beneficiarului. fa de Lucrri va fi transferat Beneficiarului.

Dup ce responsabilitatea a fost transferat Beneficiarului, Antreprenorul i va asuma n a doua propoziie a primului paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se
responsabilitatea pentru ngrijirea oricrei lucrri neexecutate la data specificat n terg cuvintele Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, pn cnd lucrarea va fi finalizat. nlocuiesc cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor
privind admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
Dac se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor
Antreprenorului, pe parcursul perioadei n care Antreprenorul este responsabil de n al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele
ngrijirea acestora, din orice cauz care nu este enumerat n Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul i pe Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
cheltuiala Antreprenorului, astfel nct Lucrrile, Bunurile i Documentele admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
Antreprenorului s fie conforme cu prevederile Contractului.
n ultimul paragraf al acestei Sub-Clauze 17.2 se terg cuvintele
Antreprenorul va rspunde de orice pierdere sau daun cauzat de aciuni ntreprinse Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc
de ctre Antreprenor dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea cu Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
Lucrrilor. Antreprenorul va rspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daun care admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
se produce dup ce a fost emis Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i
care rezult dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era rspunztor.
17.3 Riscurile Riscurile la care se face referire n Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:
Beneficiarului (a) rzboi, ostiliti (indiferent dac rzboiul este declarat sau nu), invazii, actiuni
ale dumanilor strini,
(b) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat sau
rzboi civil n interiorul rii,
(c) revolte, tulburri sau dezordine public n ar, provocate de altcineva dect
Personalul Antreprenorului i ali angajai ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,
(d) muniii de rzboi, materiale explozive, iradieri i contaminri cu substane
radioactive n interiorul rii, cu excepia cazurilor cnd folosirea celor de mai sus poate
fi pus pe seama Antreprenorului,
(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se
deplaseaz cu viteze sonice sau supersonice,
(f) utilizarea sau ocuparea de ctre Beneficiar a oricrei pri din Lucrrile
Permanente, cu excepia celor menionate n Contract,
(g) proiectarea oricrei pri din Lucrri de ctre Personalul Beneficiarului sau de
ctre alte persoane fa de care Beneficiarul este responsabil i
(h) orice desfurare de fore ale naturii care este Imprevizibil sau mpotriva
creia unui antreprenor cu suficient experien nu i se poate cere s fi luat msuri de
precauiune corespunztoare.
17.4 Consecinele Dac i n msura n care oricare din riscurile enumerate n Sub-Clauza 17.3 de mai sus,
Riscurilor produce pierderi sau daune asupra Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor
Beneficiarului Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o ntiinare Inginerului
i va recupera pierderile sau daunele n msura n care acest lucru este solicitat de ctre
Inginer.

Dac Antreprenorul sufer ntrzieri i/sau se produc Costuri suplimentare pentru


recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alt ntiinare
Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile
Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat, i
(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse n Preul Contractului. n
cazurile descrise n sub-paragrafele (f) i (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile
Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va aduga i un profit rezonabil.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul
de soluionare a acestor probleme.
17.5 Drepturi de n aceast Sub-Clauz, nclcare nseamn o nclcare (sau pretins nclcare) a unui In al treilea paragraf al Sub-Clauzei 5.4 se sterg cuvintele Data de Baza
Proprietate brevet, desen sau model industrial nregistrat, drept de autor, a unei mrci nregistrate, i se nlocuiesc cu Data limita pentru depunerea ofertelor.
Intelectual i denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate
Industrial intelectual sau industrial legat de Lucrri; i revendicare nseamn o revendicare
(sau proceduri ulterioare unei revendicri) privind o nclcare.

Dac o Parte nu transmite, n termen de 28 de zile de la primirea unei revendicri, o


ntiinare celeilalte Pri, referitoare la revendicare, se va considera c a renunat la
orice drept de a primi despgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.
Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este
vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o nclcare care este sau a fost:
(a) un rezultat inevitabil al respectrii de ctre Antreprenor a cerinelor
Contractului sau
(b) un rezultat al utilizrii oricror Lucrri de ctre Beneficiar:
(i) pentru alt scop dect cel indicat prin Contract sau rezult n mod rezonabil din
Contract sau
(ii) n legtur cu orice bun care nu a fost furnizat de ctre Antreprenor, cu
excepia cazului n care o astfel de utilizare a fost adus la cunotina Antreprenorului
nainte de Data de Baz sau este specificat n Contract.

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este vinovat


sau nu este afectat de nici o reclamaie generat de sau n legtur cu (i) fabricarea,
utilizarea, vnzarea sau importul oricror bunuri, sau (ii) cu un proiect de care este
responsabil Antreprenorul.

Dac o Parte are dreptul s primeasc despgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze, Partea care este n culp poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru
concilierea revendicrii sau soluionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din
aceasta. Cealalt Parte va participa la procesul de contestare a revendicrii, la cererea i
pe costul Prii n culp. Cealalt Parte (i Personalul acesteia) nu va face nici o
declaraie care poate aduce prejudicii Prii n culp, cu excepia cazului n care Partea
n culp nu a reuit s organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dup
ce i s-a solicitat de ctre prima Parte.
17.6 Limitarea Nici o Parte nu va fi rspunztoare fa de cealalt Parte pentru incapacitatea de a
Responsabilitii utiliza oricare dintre Lucrri, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o
pierdere indirect sau pierdere n consecin sau daun care poate fi suferit de ctre
cealalt Parte n legtur cu Contractul, altele dect cele prevzute n Sub-Clauza 16.4
[Plata dup Rezilierea de ctre Antreprenor] i a Sub-Clauzei 17.1 [Despgubiri].

Totalul obligaiilor Antreprenorului fa de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului


sau n legtur cu acesta, altele dect cele la care se refer Sub- Clauza 4.19
[Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale
Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despgubiri] i Sub-Clauza 17.2 [Drepturi de
Proprietate Intelectual i Industrial], nu va depi valoarea stabilit n Condiiile
Speciale sau (dac nu este stabilit o valoare) Valoarea de Contract Acceptat.

Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitatea n caz de fraud, greeal premeditat


sau comportament necorespunztor al Prii n culp.
18. ASIGURRI
18.1 Cerine Generale n aceast Clauz, Partea asiguratoare nseamn, pentru fiecare tip de asigurare, Se terge Scrisoare de Acceptare din a doua fraz a paragraful secund
pentru Asigurri Partea responsabil de a face i menine n vigoare asigurrile specificate n Sub- al Sub-Clauzei 18.1 i se nlocuiete cu Acord Contractual.
Clauzele relevante.

Atunci cnd Antreprenorul se constituie n Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi


fcut cu asiguratori (societi de asigurare) i n termenii aprobai de ctre Beneficiar.
Aceti termeni vor fi compatibili cu termenii convenii de ambele Pri nainte de data
emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea ntietate
asupra prevederilor acestei clauze.

Atunci cnd Beneficiarul se constituie n Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi


efectuat cu asiguratori i n termenii care s respecte detaliile anexate la Condiiile
Speciale.

Dac este necesar o poli prin care s se despgubeasc o asociaie asigurat,


asigurarea se va aplica separat fiecrui membru asociat asigurat ca i cnd s-ar fi emis
cte o poli separat pentru fiecare membru al asociaiei. Dac polia despgubete i
o alt asociaie asigurat, diferit de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze,
(i) Antreprenorul va aciona n contextul poliei respective n numele acestei asociaii
suplimentare asigurate, cu excepia situaiilor n care Beneficiarul va aciona n numele
Personalului Beneficiarului , (ii) celelalte asociaii asigurate nu vor avea dreptul de a
primi pli direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, i (iii) Partea
asiguratoare va solicita celeilalte asociaii asigurate s respecte condiiile prevzute n
polia de asigurare.

Fiecare poli care face asigurri mpotriva pierderilor sau daunelor va asigura
efectuarea plilor n moneda cerut pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plile
primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.

Partea asiguratoare relevant va prezenta celeilalte Pri, n perioadele specificate n


Anexa la Ofert (calculate de la Data de ncepere) urmtoarele:
(a) dovada faptului c asigurrile descrise n aceast Clauz au fost ncheiate, i
(b) copii ale polielor pentru asigurrile descrise n Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea
Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului] i Sub-Clauza 18.3 [Asigurare mpotriva
Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii].

Dup ce se face plata fiecrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite


celeilalte Pri dovada plii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a polielor, Partea
asiguratoare va transmite o ntiinare Inginerului.

Fiecare Parte va respecta condiiile stipulate n fiecare poli de asigurare. Partea


asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificri n execuia Lucrrilor i
va menine asigurarea n conformitate cu prevederile acestei Clauze.

Nici una din Pri nu va face vreo modificare concret a termenilor asigurrilor fr s
obin acceptul prealabil al celeilalte Pri. Dac un asigurator ntreprinde (sau e pe cale
s ntreprind) o modificare, Partea notificat de ctre asigurator va transmite, cu
promptitudine, o ntiinare celeilalte Pri.

Dac Partea asiguratoare nu reuete s fac sau s menin n vigoare una din
asigurrile necesar a fi fcute i meninute potrivit prevederilor Contractului, sau nu
reuete s asigure dovezi satisfctoare i copii ale polielor de asigurare n
conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalt Parte poate s fac (la opiunea
sa, i fr s prejudicieze orice alt drept sau msur de remediere) o asigurare care s
acopere cele necesare i s plteasc primele de asigurare corespunztoare. Partea
asiguratoare va plti celeilalte Pri suma corespunztoare acestor prime, iar Preul de
Contract va fi modificat n consecin.

Nimic din cele prevzute n aceast clauz nu limiteaz obligaiile, ndatoririle sau
responsabilitile Antreprenorului sau ale Beneficiarului n conformitate cu celelalte
prevederi contractuale sau n alt fel. Orice sum neasigurat sau nerecuperat de la
asiguratori va fi suportat de ctre Antreprenor i/sau Beneficiar n conformitate cu
aceste obligaii, ndatoriri i responsabiliti. Dac Partea asiguratoare omite s fac i
s menin n vigoare o asigurare posibil i care trebuie fcut i meninut n
conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalt parte nici nu aprob omiterea
asigurrii i nici nu efectueaz o asigurare care s acopere cele necesare acestei
omisiuni, orice sum care ar fi putut fi acoperit prin aceast asigurare va fi pltit de
ctre Partea asiguratoare.

Plile efectuate de o Parte ctre cealalt Parte vor face, dup caz, obiectul Sub-Clauzei
2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului].
18.2 Asigurarea Partea asiguratoare va asigura Lucrrile, Echipamentele, Materialele i Documentele n primul paragraf al Sub-Clauzei 18.2 se terg cuvintele Procesului
Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului pentru nu mai puin dect costul total de nlocuire incluznd toate Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Antreprenorului costurile demolrii, ndeprtrii deeurilor, taxele profesionale i profitul. Aceast Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
asigurare trebuie s fie n vigoare de la data la care dovada asigurrii trebuie depus admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinele Generale Pentru
Asigurri], pn la data emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. n al doilea paragraf al Sub-Clauze 18.2 se terg cuvintele Procesului
Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i se nlocuiesc cu
Partea asiguratoare va menine n vigoare aceast asigurare pentru a furniza acoperirea, Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor privind
pn la data emiterii Procesului Verbal de Recepie Final, pentru pierderi sau daune admiterea receptiei cu sau fara obiectii.
pentru care este rspunztor Antreprenorul i care sunt generate de un eveniment care
se produce nainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, In ultimul paragraf al Sub-Clauzei 18.2 se sterg cuvintele Data de Baza
i pentru pierderi sau daune cauzate de ctre Antreprenor n cursul altor operaiuni i se nlocuiesc cu data semnarii Acordului Contractual.
(inclusiv cele la care se refer Clauza 11 [Perioada de Garanie],
La sfarsitul Sub-Clauzei 18.2 se adauga un nou paragraf:
Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puin dect Va fi responsabilitatea Prii asiguratoare s informeze compania de
valoarea total de nlocuire, la care se adaug costul transportului la antier. Pentru asigurri despre orice schimbare n natura, volumul sau programul de
fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie s fie n vigoare pe durata execuie a Lucrrilor i s mentina valabile i valide politele asigurrii pe
transportului la antier i pe perioada n care utilajul este necesar ca Utilaj al toat durata Contractului.
Antreprenorului.

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-
Clauze asigurrile:
(a) vor fi fcute i meninute de ctre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) se vor face n numele ambelor Pri, care vor fi mpreun ndreptite s
primeasc pli de la asiguratori, plile fiind destinate sau alocate ntre Pri pentru
unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,
(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricrei cauze care nu este
enumerat n Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],
(d) vor acoperi i pierderile sau daunele aduse unei pri din Lucrri, care se
datoreaz utilizrii sau ocuprii, de ctre Beneficiar, a altei pri din Lucrri, i pierderile
sau daunele rezultate din riscurile enumerate n sub-paragrafele (c), (g) i (h) din Sub-
Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluznd (n fiecare caz) riscurile care nu se pot
asigura n termeni comercial rezonabili, cu franize deductibile per eveniment care s nu
depeasc suma specificat n Anexa la Ofert (dac nu este specificat o sum, atunci
acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), i
(e) pot exclude pierderi sau daune i refacerea:
(i) unei pri din Lucrri care prezint deficiene din cauza erorilor de proiectare,
materialelor sau manoperei necorespunztoare (dar polia va include orice alte pri
care sunt pierdute sau degradate ca urmare direct a acestor deficiene i nu cum este
descris n sub-paragraful (ii) de mai jos),
(ii) unei pri din Lucrri care este pierdut sau deteriorat, n scopul de a restabili
orice alt parte din Lucrri, dac aceast parte prezint deficiene ca urmare a erorilor
de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunztoare,
(iii) unei pri din Lucrri care a fost recepionat de ctre Beneficiar, cu excepia
situaiei n care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, i
(iv) Bunurilor, cnd acestea nu sunt n ar, n condiiile Sub-Clauzei 14.5
[Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor].

Dac, la mai mult de un an de la Data de Baz, polia descris la sub-paragraful (d) de


mai sus nceteaz de a mai fi disponibil n termeni comercial rezonabili, Antreprenorul
(ca parte asiguratoare) va ntiina Beneficiarul, prezentnd detalii justificative.
Beneficiarul (i) va fi ndreptit, n condiiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile
Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial
rezonabili dup cum ar fi trebuit s i se cear Antreprenorului s plteasc pentru o
astfel de poli, i (ii) se va considera, n afar de cazul n care Beneficiarul obine polia
n termeni comercial rezonabili, c a aprobat omisiunea la care se refer prevederile
Sub-Clauzei 18.1 [Cerinele Generale pentru Asigurri].
18.3 Asigurare Partea asiguratoare va asigura ambele Pri mpotriva responsabilitii pentru orice
mpotriva Vtmrii pierderi, daune, decese sau vtmri corporale care pot afecta oricare proprietate fizic
Persoanelor i a (cu excepia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrrilor
Daunelor Aduse i a Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoan (cu excepia persoanelor asigurate
Proprietii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi
generate de execuia Contractului de ctre Antreprenor i se produc nainte de emiterea
Procesului Verbal de Recepie Final.

Aceast asigurare se va face pentru o valoare minim per eveniment cu un numr


nelimitat de evenimente, i la o valoare care nu va fi inferioar valorii specificate n
Anexa la Ofert. Dac n Anexa la Ofert nu este specificat o valoare, prevederile
acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, asigurrile specificate n aceast


Sub-Clauza:
(a) vor fi fcute i meninute de ctre Antreprenor ca Parte asiguratoare,
(b) vor fi fcute n numele ambelor Pri
(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau
daunele asupra proprietii Beneficiarului (exceptnd cele asigurate potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executrii Contractului de ctre
Antreprenor i
(d) pot exclude responsabilitatea n msura n care aceasta decurge din:
(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrri Permanente pe, peste, sub, n sau
prin orice teren, i de a ocupa acest teren pentru Lucrrile Permanente,
(ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaiilor Antreprenorului de a
executa Lucrrile i de a remedia orice defeciuni i
(iii) cauza enumerat n Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptnd
msura n care polia este disponibil n termeni rezonabili din punct de vedere
comercial.
18.4 Asigurarea Antreprenorul va face i menine asigurarea mpotriva responsabilitii pentru
Personalului reclamaii, daune, pierderi i cheltuieli (incluznd taxele i cheltuielile legale) care
Antreprenorului decurg din vtmri corporale, mbolnviri, maladii sau decesul oricrei persoane
angajate de ctre Antreprenor sau al oricrui alt membru al Personalului
Antreprenorului.

Beneficiarul i Inginerul vor primi de asemenea, despgubiri potrivit prevederilor poliei


de asigurare cu excepia cazului n care aceast asigurare poate exclude pierderile i
revendicrile n msura n care acestea sunt produse de un act sau o neglijen a
Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.

Asigurarea va fi meninut n vigoare i efectivitate pe toat perioada n care acest


personal va participa la execuia Lucrrilor. Pentru angajaii Subantreprenorilor,
asigurarea poate fi fcut de ctre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea
responsabilitatea respectrii acestei Clauze.
19. FORA MAJOR
19.1 Definiia Forei n aceast clauz "Fora Major" nseamn un eveniment sau circumstan Se terge sub-paragraful (v) al Sub-Clauzei 19.1 i se inlocuieste cu
Majore excepional: urmatoarele:
(a) care nu poate fi controlat de ctre una din Pri (v) catastrofe naturale precum cutremure, inundaii, furtuni, taifunuri
(b) pe care aceasta Parte nu ar fi putut s o prevad n mod rezonabil nainte de sau erupii vulcanice.
semnarea Contractului,
(c) care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit n mod rezonabil de acea
Parte i
(d) care, n fond, nu poate fi atribuit celeilalte Pri.
Fora Major poate include, dar nu se limiteaz, atta timp ct sunt ndeplinite
condiiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepionale sau circumstane
de tipul celor enumerate mai jos:
(i) rzboi, ostiliti (indiferent dac se declara rzboi sau nu), invazii, actiuni ale
dumanilor strini,
(ii) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, sau
rzboi civil,
(iii) revolte, tulburri i dezordine, greve i ntreruperi sau blocaje provocate de
altcineva dect de Personalul Antreprenorului i ali angajai ai Antreprenorului sau ai
Sub-antreprenorilor,
(iv) muniii de rzboi, materiale explozive, radiaii ionizante i contaminri cu
substane radioactive, cu excepia cazurilor cnd utilizarea muniiei, explosivilor,
radiaiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului.
(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri sau erupii vulcanice.
19.2 ntiinarea Forei Dac o Parte este sau va fi mpiedicat de a ndeplini obligaiile sale potrivit prevederilor La sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 19.2 si se inlocuieste cu
Majore Contractului de un caz de For Major, atunci aceast Parte va ntiina cealalt Parte urmtoarele:
de evenimentele sau circumstanele care constituie For Major i va specifica " Dac o Parte este sau va fi mpiedicat de a ndeplini obligaiile sale
obligaiile de la a cror ndeplinire este sau va fi mpiedicat. ntiinarea va fi transmis potrivit prevederilor Contractului de un caz de For Major, atunci
n termen de 14 zile dup ce Partea cunoate (sau ar trebui s cunoasc) evenimentele aceast Parte va ntiina cealalt Parte de evenimentele sau
sau circumstanele care constituie For Major. circumstanele care constituie For Major i va specifica obligaiile de
la a cror ndeplinire este sau va fi mpiedicat. ntiinarea va fi
Partea care a transmis ntiinarea va fi exonerat de ndeplinirea acelor obligaii pe transmis n termen de 14 zile dup ce Partea cunoate (sau ar trebui s
care, i n perioada n care, Fora Major o mpiedic s le ndeplineasc. cunoasc) evenimentele sau circumstanele care constituie For Major
i va fi nsoita de documentaia corespunztoare ce demonstreaza
Fr a lua n considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Fora Major nu se va existena evenimentului care a constituit Fora Major"
aplica obligaiilor nici uneia dintre Pri de a face pli ctre cealalt Parte potrivit
prevederilor Contractului.
19.3 Obligaia de a Fiecare Parte va depune, cnd este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim
Reduce ntrzierile la orice ntrziere datorat Forei Majore n realizarea Contractului.
Minim
Atunci cnd o Parte nceteaz s mai fie afectat de Fora Major, va transmite o
ntiinare celeilalte Pri.
19.4 Consecinele Forei Dac Antreprenorul este mpiedicat de Fora Major s ndeplineasc oricare dintre
Majore obligaiile care i revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-
Clauzei 19.2 [ntiinarea Forei Majore], i se produc ntrzieri i/sau Costuri
suplimentare din cauza Forei Majore, Antreprenorul, cu condiia respectrii
prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la:
(a) o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de ntrziere potrivit
prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea
lucrrilor este sau va fi ntrziat i
(b) plata Costurilor suplimentare, dac evenimentele sau circumstanele sunt de
tipul celor enumerate n sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub- Clauzei 19. 1 [Definiia
Forei Majore] i, n cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc n ar.

Dup primirea acestei ntiinri, Inginerul va proceda n conformitate cu prevederile


Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili
modul de soluionare a acestor probleme.
19.5 Fora Major care Dac un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat
Afecteaz de Lucrri, de a invoca fora major n termeni suplimentari sau mai extini dect cei
Subantreprenorii specificai n aceast Clauza, astfel de evenimente sau circumstane de for major
suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuz pentru nendeplinirea obligaiilor
Antreprenorului sau nu-l vor ndrepti s fie exonerat de responsabiliti potrivit
prevederilor acestei Clauze.
19.6 Rezilierea Dac execuia unei pri importante de Lucrri n derulare este mpiedicat pentru o
Opional, Lichidare i perioad continu de 84 zile din motive de For Major pentru care s-a transmis o
Pli ntiinare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [ntiinarea Forei Majore], sau pentru
mai multe perioade de timp nsumnd peste 140 de zile datorit aceleiai Forte Majore
pentru care s-a transmis ntiinare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Pri
o ntiinare referitoare la rezilierea Contractului. n acest caz, rezilierea va avea efect la
7 zile dup transmiterea ntiinrii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda n
conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [ncetarea Execuiei Lucrrilor i
Retragerea Utilajelor Antreprenorului].

Dup o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrrilor executate i va


emite un Certificat de Plat care va include:
(a) sumele datorate pentru toate lucrrile executate care au preuri stabilite n
Contract
(b) Costul Echipamentelor i Materialelor comandate pentru Lucrri i care au fost
livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a
accepta livrarea: aceste Echipamente i Materiale vor deveni (i vor fi pe riscul acestuia)
proprietatea Beneficiarului, dup ce vor fi pltite de ctre Beneficiar i puse la dispoziia
Beneficiarului de ctre Antreprenor;
(c) orice alte Costuri sau obligaii care, n acele mprejurri, au fost n mod
rezonabil suportate de Antreprenor n vederea terminrii Lucrrilor;
(d) Costul ndeprtrii Lucrrilor Provizorii i a Utilajelor Antreprenorului de pe
antier i returnarea acestora ctre alte lucrri ale Antreprenorului n ara sa de origine
(sau ctre orice alt destinaie dar la un cost care s nu fie mai mare dect acesta) i
(e) Costul repatrierii personalului i muncitorilor Antreprenorului care la data
rezilierii erau angajai permaneni pentru Lucrri.
19.7 Exonerarea de n aplicarea prevederilor acestei Clauze, dac apar evenimente sau
Executare a circumstane care nu pot fi controlate de ctre Pri (incluznd Fora Major dar
Contractului prin Efectul nelimitndu-se la aceasta), care fac imposibil sau ilegal, pentru fiecare dintre Pri sau
Legii pentru ambele Pri, ndeplinirea obligaiilor lor contractuale sau care, potrivit
prevederilor legii care guverneaz Contractul, ndreptesc Prile de a fi scutite de
executarea ulterioara a Contractului, atunci, dup o ntiinare transmis de o Parte
ctre cealalt Parte cu privire la acele evenimente sau circumstane:
(a) Prile vor fi scutite de executarea ulterioar a contractului, fr a prejudicia
drepturile fiecrei Pri n legtur cu orice nclcare anterioar a Contractului, i
(b) suma pltibil de ctre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeai ca i cea care ar
fi putut fi pltit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i
Pli], dac Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.
20. REVENDICRI, DISPUTE I ARBITRAJ
20.1 Revendicrile Dac Antreprenorul se considera ndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie i/sau
Antreprenorului la pli suplimentare, potrivit prevederilor oricrei Clauze din aceste Condiii sau
conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o
ntiinare n care s descrie evenimentele sau circumstanele care au determinat
apariia revendicrii. ntiinarea va fi trimis ct mai curnd posibil dar nu mai trziu de
28 de zile din momentul n care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc
evenimentele sau circumstanele respective.

Dac Antreprenorul nu reuete s transmit ntiinarea cu privire la o revendicare n


termen de 28 de zile, Durata de Execuie a Lucrrilor nu va fi prelungit, Antreprenorul
nu va avea dreptul la pli suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice
responsabilitate legat de revendicarea respectiv. n caz contrar se vor aplica
urmtoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze.

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte ntiinri cerute prin Contract i va


asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate fcnd referire la
evenimentele sau circumstanele relevante.

Antreprenorul va ine pe antier sau n alt loc acceptat de ctre Inginer acele nregistrri
din perioada de execuie care sunt necesare pentru fundamentarea oricrei revendicri.
Dup primirea unei ntiinri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate
monitoriza pstrarea nregistrrilor i/sau dispune Antreprenorului s continue
pstrarea nregistrrilor din perioada de execuie, fr ca aceasta s aib semnificaia
acceptrii responsabilitii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului s
verifice toate nregistrrile i va transmite Inginerului (dac solicit) copii ale acestora.

n termen de 42 de zile dup ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit s cunoasc)


evenimentele sau circumstanele care au determinat revendicarea, sau ntr-un interval
de timp propus de ctre Antreprenor i aprobat de ctre Inginer, Antreprenorul va
transmite Inginerului o revendicare detaliat corespunztor care s conin toate
detaliile referitoare la motivul revendicrii respective i la prelungirea duratei de
execuie i/sau costurilor suplimentare solicitate. Dac evenimentele sau circumstanele
care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:
(a) revendicarea detaliat corespunztor va fi considerat interimar,
(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicri interimare, care s prezinte
ntrzierile cumulate i/sau costurile suplimentare solicitate, mpreun cu detaliile pe
care le poate solicita Inginerul n mod rezonabil i
(c) Antreprenorul va transmite revendicarea final n termen de 28 de zile de la
sfritul perioadei n care s-au nregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau
circumstanelor produse, sau ntr-un interval de timp propus de ctre Antreprenor i
aprobat de ctre Inginer.

n termen de 42 de zile de la primirea unei revendicri sau a detaliilor


suplimentare care s fundamenteze o revendicare anterioar, sau ntr-un interval de
timp propus de Inginer i acceptat de Antreprenor, Inginerul va rspunde printr-o
aprobare sau respingere, prezentnd argumente detaliate. Inginerul poate s solicite i
alte detalii necesare, dar va transmite oricum, n acest termen, un rspuns referitor la
principiile care au fundamentat revendicarea.

Fiecare Certificat de Plat va include acele valori ale revendicrilor care au fost
fundamentate n mod rezonabil n conformitate cu prevederile Contractului. Pn n
momentul n care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea
ntregii revendicri, Antreprenorul va avea dreptul de a fi pltit numai pentru partea
revendicrii, care a fost fundamentat corespunztor.

Inginerul va aciona n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5


[Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i)
prelungirea (dac este cazul) Duratei de Execuie a Lucrrilor (nainte sau dup
expirarea acesteia) n conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei
de Execuie] i/sau (ii) plata Costurilor suplimentare (dac exist) la care este ndreptit
Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.

Cerinele acestei Sub-Clauze se adaug la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica
unei revendicri. Dac Antreprenorul nu respect prevederile acestei Sub-Clauze sau
altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuie
i/sau plii costurilor suplimentare se va lua n consideraie msura n care (dac este
cazul) procesul de investigare corect a revendicrii a fost mpiedicat sau prejudiciat i
numai dac revendicarea nu a fost respins conform prevederilor celui de-al doilea
paragraf al acestei Sub-Clauze.
20.2 Numirea Comisei Disputele se vor adjudeca de ctre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) n Prevederile Sub-Clauzei 20.2 nu se aplic
de conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Disputelor Adjudecare a Disputelor]. Pn la data prevzut n Anexa la Ofert, Prile vor numi de
(CAD) comun acord CAD.
Conform prevederilor Anexei la Ofert, CAD va fi format din una sau din trei persoane,
cu experien corespunztoare (adjudecatori). Dac nu se specific numrul
persoanelor i dac Prile nu convin altfel, CAD va fi format din trei persoane.
Dac CAD trebuie s fie alctuit din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un
adjudecator, pentru care va primi aprobarea celeilalte Pri. Prile vor consulta
adjudecatorii nominalizai i vor conveni asupra celui deal treilea adjudecator, care va fi
numit n funcia de preedinte al CAD.
Dac n Contract este inclus o list cu adjudecatori poteniali, adjudecatorii CAD vor fi
selectai din cei nominalizai pe list, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot s
accepte numirea n CAD.
Acordul dintre Pri i adjudecatori, indiferent de numrul acestora, va cuprinde,
prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiii Generale,
cu amendamentele convenite de comun acord de ctre semnatari.
Condiiile n care se efectueaz remunerarea adjudecatorilor, mpreun cu remunerarea
oricrui expert cruia CAD i solicit asisten, vor fi convenite de comun acord de ctre
Pri la convenirea condiiilor de numire n funcie.
Fiecare Parte va fi responsabil de plata unei jumti din suma stabilit pentru
remunerare.
Atunci cnd Prile cad de acord, acestea pot s supun ateniei CAD o problema,
pentru ca aceasta s-i exprime o opinie. Nici una din Pri nu va consulta CAD pentru
soluionarea unei probleme fr acordul celeilalte Pri.
De cte ori Prile convin de comun acord, acestea pot numi o persoan sau mai multe
persoane cu experiena corespunztoare care s nlocuiasc (sau care s fie disponibile
n vederea nlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD. Cu excepia cazului n care Prile
stabilesc altfel, numirea va intra n vigoare dac unul din adjudecatori refuz sau nu mai
este capabil s-i exercite funcia ca urmare a decesului, incapacitii, demisiei sau
ncheierii perioadei de exercitare a funciei.
Dac se produce una din aceste circumstane i nu este disponibil nici o persoan
nlocuitoare, se va numi o alt persoan prin procedura n care persoana nlocuit a fost
nominalizat i convenit, descris n aceast Sub- Clauz.
Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al ambelor Pri, i
niciodat numai de ctre Beneficiar sau de ctre Antreprenor. Cu excepia cazului n
care Prile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecrui adjudecator) va expira dup
ce descrcarea de responsabiliti la care se face referire n Sub-Clauza 14.12
[Scrisoarea de Descrcare] va intra n vigoare.
20.3 Eecul numirii In cazul aplicrii uneia din urmtoarele condiii: Prevederile Sub-Clauzei 20.3 nu se aplic
Comisiei de Adjudecare (a) Prile nu reuesc s convin asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de
a Disputelor Adjudecare a Disputelor pn la data specificat n primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2
(b) una din Pri nu reuete s nominalizeze un adjudecator (n vederea aprobrii
de ctre cealalt parte) al CAD format din trei persoane pn la acea dat,
(c) Prile nu reuesc s cad de acord asupra numirii celui de-al treilea
adjudecator (care s acioneze ca preedinte), sau
(d) Prile nu reuesc s cad de acord asupra numirii unei persoane nlocuitoare
n termen de 42 de zile dup data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei
adjudecatori renun sau este n incapacitate de a-i exercita funcia ca urmare a
decesului, invaliditii, demisiei sau ncheierii perioadei de exercitare a funciei,
entitatea care face numirea sau oficialitatea numit n Anexa la Ofert, la cererea uneia
sau a ambelor Pri i dup consultarea cu Prile, va numi acel membru al CAD.
Aceast numire va fi final i definitiv. Fiecare Parte va fi rspunztoare pentru plata a
jumtate din remuneraia entitii sau a oficialitii care numete.
20.4 Obinerea Deciziei Dac ntre Pri apare o disput (de orice fel) n legtur cu Contractul sau cu execuia Prevederile Sub-Clauzei 20.4 nu se aplic
Comisiei de Adjudecare Lucrrilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disput referitoare la un certificat,
a Disputelor stabilire a modului de soluionare, instruciune, opinie sau evaluare a Inginerului,
fiecare Parte poate supune n scris ateniei CAD aceast disput pentru a obine decizia
acesteia, transmind copii celeilalte Pri i Inginerului. Aceast scrisoare va specifica
faptul c este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

Pentru o CAD compus din trei persoane, se va considera c documentul a fost primit
de CAD la data la care a fost primit de ctre preedintele CAD.

Ambele Pri vor permite accesul pe antier i vor pune la dispoziia CAD toate
informaiile suplimentare i facilitile corespunztoare solicitate de CAD n scopul lurii
unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va considera ca acionnd n calitate de
arbitru (arbitri).

n termen de 84 de zile dup primirea unui astfel de document, sau ntr-un interval de
timp propus de CAD i aprobat de ambele Pri, CAD va lua o decizie, care va fi
argumentat i va meniona c este emis n conformitate cu prevederile acestei Sub-
Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Pri, care o vor pune n aplicare imediat,
n afar de situaia n care i pn cnd decizia va fi revizuit ulterior, prin soluionare pe
cale amiabil sau hotrre de arbitraj, aa cum este descris mai jos. n afar de cazul n
care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua s
execute Lucrrile n conformitate cu prevederile Contractului.

Dac una dintre Pri nu este mulumit de decizia CAD, atunci acea Parte poate, n
termen de 28 de zile dup primirea deciziei, s transmit o ntiinare celeilalte Pri
referitoare la nemulumirea sa. Dac n termen de 84 de zile (sau n alt interval de timp
aprobat de Pri) dup prezentarea unei dispute cAd nu ia o decizie, atunci oricare Parte
poate s transmit celeilalte Pri, n termen de 28 de zile dup expirarea acestei
perioade, o ntiinare referitoare la nemulumirea sa.

ntiinarea de nemulumire va meniona c este emis potrivit prevederilor acestei


Sub-Clauze i va preciza obiectul disputei i motivul (motivele) de nemulumire. Cu
excepia celor prevzute n Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcionare a
Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], nici una dintre Pri nu va fi ndreptit s
nceap arbitrajul n afar de cazul n care a fost transmis o ntiinare de nemulumire,
n conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

n situaia n care CAD a luat o decizie privind soluionarea unei probleme n disput i o
comunic ambelor Pri i nici una dintre Pri nu transmite o ntiinare de
nemulumire n interval de 28 de zile dup ce a primit decizia cAd, decizia va deveni
definitiv i obligatorie pentru ambele Pri.
20.5 Soluionarea pe n cazul n care se transmite o ntiinare de nemulumire, potrivit prevederilor Sub- Prevederile Sub-Clauzei 20.5 nu se aplic
Cale Amiabil Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Pri vor ncerca s soluioneze disputa pe cale amiabil
nainte de nceperea arbitrajului. Cu excepia cazurilor n care Prile stabilesc altfel,
arbitrajul poate ncepe la sau dup 56 de zile de la data la care a fost trimis ntiinarea
de nemulumire, chiar dac nu s-a fcut nici un efort de soluionare a disputelor pe cale
amiabil.
20.6 Arbitrajul Exceptnd cazurile n care disputele se soluioneaz pe cale amiabil, orice disput Se terge sub-paragraful (a) al Sub-Clauzei 20.6 i se nlocuiete cu
pentru care decizia CAD (dac exist) nu a devenit final i obligatorie va fi soluionat urmatoarele:
prin arbitraj internaional. Dac nu se stabilete altfel de ctre ambele Pri: (a) disputa va fi soluionat potrivit Regulamentului Curtii de Arbitraj
(a) disputa va fi soluionat potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Comercial International de pe langa Camera de Comert i Industrie a
Internaionale de Comer, Romaniei.
(b) disputa va fi soluionat de ctre trei arbitri numii n conformitate cu
prevederile acestui Regulament, i
arbitrajul va fi condus n limba de comunicare definit n Sub-Clauza 1.4 [ Legea i
Limba].
Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplin de a accesa, analiza i revizui orice
certificat, stabilire a modului de soluionare, instruciune, opinie sau evaluare fcut de
Inginer, i orice decizie a CAD, relevant pentru soluionarea disputei. Inginerul nu va
putea fi mpiedicat de a fi convocat drept martor i a oferi dovezi n faa arbitrului
(arbitrilor) referitoare la orice problem care s aib relevan n disput.

Nici una dintre Pri nu va fi limitat n aciunile sale legale n faa arbitrului (arbitrilor)
la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD n vederea obinerii unei decizii,
sau la motivele prezentate n nota de nemulumire. Orice decizie luat de CAD se va
accepta ca prob n procesul de arbitraj.

Arbitrajul poate ncepe nainte sau dup terminarea Lucrrilor. Obligaiile Prilor, ale
Inginerului i ale CAD nu vor putea fi modificate datorit derulrii unui proces de
arbitraj n timpul execuiei Lucrrilor.
20.7 Nerespectarea n cazul n care: Prevederile Sub-Clauzei 20.7 nu se aplic
Deciziei Comisiei de (a) nici una dintre Pri nu a transmis o ntiinare de nemulumire n intervalul
Adjudecare a Disputelor specificat n Sub-Clauza 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor],
(b) o decizie a CAD (dac exist) a devenit definitiv i obligatorie si
(c) o Parte refuz s respecte aceast decizie,
atunci cealalt Parte, fr a fi prejudiciat de orice alt drept pe care-l poate avea, poate
aciona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei
situaii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de
Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale Amiabil].
20.8 Expirarea Dac ntre Pri apare o disput referitoare la sau n legtur cu Contractul sau cu Prevederile Sub-Clauzei 20.8 nu se aplic
Perioadei de execuia Lucrrilor i nu exist o CAD, din cauz c perioada de funcionare a CAD a
Funcionare a Comisiei expirat sau din alte cauze:
de Adjudecare a (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de
Disputelor Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale
Amiabil] nu se vor aplica i
(b) disputa poate fi prezentat direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei
20.6 [Arbitrajul].
21. CONTROALE i MISIUNI DE AUDIT Se adauga o noua Clauza 21 21. CONTROALE i MISIUNI DE AUDIT
21.1 Controale i Se adauga o noua Sub-Clauza 21.1:
Misiuni de Audit Pentru proiectele finantate din fonduri nerambursabile UE i fonduri IFI,
Efectuate de Antreprenorul va permite organelor de verificare i control ale UE i IFI
Autoritile Abilitate s verifice, prin examinarea documentelor sau prin mijloace de verificare
la fata locului, implementarea Contractului si, dac este necesar, s
efectueze un audit financiar-contabil complet, punand la dispozitie
documentele contabile i orice alt document relevant privind finantarea
proiectului, conform legislatiei romane i europene pentru protectia
intereselor financiare ale Comunitatii Europene impotriva neregulilor,
fraudelor sau a altor abateri de la legislatia aplicabila. Aceste verificari
pot avea loc ntr-o perioada de pana la 7 ani dupa plata Certificatului
Final de Plata.

n acest scop, Antreprenorul se oblig s permit accesul neingradit


pentru reprezentantii organelor de verificare i control ale UE i IFI pe
Santier sau n locurile n care Antreprenorul si desfsoar activitatea,
inclusiv la sistemele sale informatice i la toate documentele i la baza
de date privind managementul tehnic i financiar-contabil al proiectului
i va lua toate msurile necesare pentru a facilita activitatea organelor
de control. Accesul acordat reprezentantii organelor de verificare i
control ale UE i IFI se va face pe baza confidentialitatii cu privire la
tertele parti, fr incalcarea legii. Documentele trebuie s fie disponibile
pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul trebuie s
informeze Beneficiarul privind locatia documentelor.

Drepturile organelor de control ale UE i IFI s execute auditri,


controale i verificri vor fi aplicabile n aceeasi msur, n conditiile i n
conformitate cu regulile prevazute de aceast Clauz, tuturor
Subantreprenorilor i furnizorilor de bunuri i servicii.

Antreprenorul garanteaz drepturile organismelor de verificare i control


de a efectua auditri, controale i verificri n aceleasi conditii i n
conformitate cu aceleasi reguli stabilite prin prezenta clauza, tuturor
Subantreprenorilor sau oricror pri ce beneficiaz de fondurile
nerambursabile UE i IFI prin Contract.