Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE

IN VEDEREA STABILIRII IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR


DE TRANSPORT IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

DECLARAIE DE IMPUNERE - DE LA GHIEU;


DECLARAIE DE BUN COMUN pentru bunurile dobndite n timpul
cstoriei;
FISA DE INMATRICULARE - original
COPIE ACT DE IDENTITATE CONTRIBUABIL CUMPRTOR + C.I.
so/soie;
COPIE CARTE DE IDENTITATE MIJLOC DE TRANSPORT;
COPIE ACT DE DOBANDIRE N 3 EXEMPLARE, (DUP CAZ):
DOBNDIRE CONTRACT SE VNZARE
CUMPRARE (3 EXEMPLARE) (ncepnd cu
01.09.2016 se va utiliza doar tipizatul model 2016 ITL 054
prevzut de Ordinul nr. 1069/1578/114/2016, nemaifiind
necesar eliberarea unui certificate de atestare fiscal)
COPIE CONTRACT DE LEASING FINANCIAR I COPIE
DUP PROCESUL VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AL
MIJLOCULUI DE TRANDPORT
COPIE FACTURA FISCAL
COPIE CERTIFICAT MOTENITOR
COPIE HOTRRE JUDECTOREASC RMAS
DEFINITIV I IREVOCABIL sau orice alt document
similar;
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL in original sau copie legalizat;
COPIE DUPA ACTUL DE DOBANDIRE TRADUS PENTRU
MIJLOACELE DE TRANSPORT DOBANDITE IN STRINTATE;
(ACTUL DE DOBNDIRE N 3 EXEMPLARE)
PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MAS TOTAL
MAXIM AUTORIZAT DE PESTE 12 TONE
ADEVERINCARE S ATESTE SISTEMUL DE
SUSPENSIE, ELIBERAT DE R.A.R.
n situaia n care mijlocul de transport a fost cumprat/vndut nainte de
01.09.2016 se va utiliza vechiul model de contract de vanzare cumprare i se va
prezenta certificatul de atestare fiscal, emis n condiiile legii.