Sunteți pe pagina 1din 19

IPSSM NR 10

ARHIEPISCOPIA BUCURETILOR
APROBAT

INSTRUCTIUNI PROPRII
DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU
NGRIJITOR

1. SCOP

Prezentele instructiuni au ca scop instituirea de masuri privind promovarea


imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, stabileste principii
generale referitoare la activitatea desfasurata in cadrul Centrului Cultural Social
Iustin Patriarhul.
Prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor
eliminarea factorilor de risc si accidentare consultare, participarea echilibrata potrivit
legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantiilor lor, precum si directiile generale
pentru implementarea acestor principii.

2. DOMENIU

Prezentele instructiuni se aplica in cadrul Centrului Cultural Social Iustin


Patriarhul referitor la activitatea desfasurata de personalul angajat.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Legea 319/2006 Securitatii si sanatatii in munca.


Hotararea de Guvern nr.1425/30.oct.2006 Hotarare pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si santatii in munca
nr.319/2006.
Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Acte normative specifice legislatiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca.

4. RESPONSABILITATI :

41. Muncitor (executant)

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel
incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile
sale in timpul procesului de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii:

1
IPSSM NR 10

a). sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c). sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive.
d). sa comunice imediat angajtorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de
munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.
e). sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoana.
f). sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor.
g). sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate.
h). sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora.
i). sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j). sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa
caz.
k). sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul
institutiei, proprietar producator sau importator.
l). sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care
le organizeaza sau le desfasoara.
m). sa nu afecteze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al
proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau
mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in
vigoare.
n). sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau
proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie
pericol de incendiu.
o). sa respecte regulile si masurile de aprare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa
caz.
p). sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si
echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator
sau de conducatorul institutiei, dupa caz.

2
IPSSM NR 10

r). sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si


instalatiilor de aparare impotriva incendiilor.
s). sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite
de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor.
t). sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,
in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor.
u). sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu.
v). sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Sarcina de munca
Activitatile de curatenie includ urmatoarele operati
- pregatirea echipamentelor utilizate, a dispozitivelor si sculelor necesare (aspirator.
materiale de curatat, etc.)
- dotarea cu echipamentul individual de protectie si de lucru
- pregatirea diverselor solutii de curatat(dupa caz) si deplasarea la locul de
desfasurare a activitatii propriu-zise(inclusiv manipularea prin purtare a diferitelor
materiale)
- procesul de curatenie propriu-zisa(care include aspirarea, stergerea pra-fului
,stergerea geamurilor, spalarea pardoselilor, etc.)

Mijloace de munca utilizate(utilaje si materiale folosite). Echipamente


individuale de protectie si de lucru utilizate

Materialele folosite sunt :


- detergenti
- solutii de spalat geamuri
- solutii dezinfectante
- apa; etc.

Dispozitivele folosite sunt:


- aspirator de praf
- galeata cu mop, teu(dupa caz)
- scara (dupa caz)
- materiale diverse: lavete, bureti. etc.

Echipamentele individuale de protectie si de lucru utilizate:


- manusi de protectie
- masca de protectie, de unica folosinta(dupa caz)
- echipamentul individual de protectie impotriva murdaririi excesive (ex. halat)

3
IPSSM NR 10

- echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime(dupa caz)

Mediu de munca
Activitatea se desfasoara in mediu interior, spatiu inchis, la sol, exterior,
deschis, la sol, iar in unele cazuri activitatea se poate desfasura la inaltime(ex:
ferestre, pe scara pentru stergerea prafului pe dulapuri, lampi(dupa caz)

Reguli pentru realizarea activitatii in deplina securitate


In scopul desfasurarii activitatii in deplina securitate a muncii, lucratorii care
desfasoara activitatea de curatenie, sunt obligati sa respecte urmatoarele prevederi:
- sa respecte procesul tehnologic impus de operatiile efectuate
- vor purta, obligatoriu, echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare
- conducatorii locului de munca sunt obligati sa completeze instructiunile de
utilizare a EIP cu prevederile care se impun datorita caracteristicilor concrete ale
fiecarui loc de munca;
- vor folosi manusi de protectie in cazul contactului direct cu detergenti, sapunuri,
detartranti pentru intretinerea curateniei, etc.
- vor folosi creme de protectie ori de cate ori este necesar, atunci cand folosirea
detergentilor creeaza neplaceri la contactul cu pielea mainilor ;
- aspiratoarele din dotare vor fi folosite numai in stare perfecta de functionare din
punct de vedere electric si mecanic. In caz de zgomote suspecte, fum, incalziri
nejustificate ale cordonului de alimentare, a stecherului sau a carcasei de protectie,
se va opri imediat aspiratorul si va fi anuntat serviciul tehnic pentru a lua masuri de
remediere
- la utilizarea scarilor pentru curatarea ferestrelor, peretilor si a casei scarilor, este
necesar ca lucratorul sa aiba o sanatate buna: cele care au sau au mai avut
simptome de ameteala, rau de inaltime, pierderi de echilibru, nu le este permisa
desfasurarea unor astfel de activitati pentru a elimina pericolul de cadere si
accidentare. Scara trebuie sa fie in stare perfecta de lucru(fara rupturi, legaturi
provizorii, picioare inegale, etc.). In caz de defectiune a scarii, se va anunta imediat
serviciul tehnic pentru remediere
- lucrul pe scara la inaltime se va face numai cu asigurarea echilibrului scarii de
catre o alta persoana. Persoanele care vor desfasura activitatea la inaltime, vor avea
obligatoriu avizul medical cu mentiunea pentru lucrul la inaltime , mentiune
inscrisa in fisa individuala de instructaj
- este interzisa cu desavarsire iesirea in afara, pe pervazurile ferestrelor, in timpul
spalarii acestora. Spalarea geamurilor pe scara se va face numai dupa ce persoana
respectiva a fost asigurata impotriva caderilor cu braie si cordite de protectie ;
- ferestrele de dimensiuni mari, prevazute cu mecanisme speciale de inchidere-
deschidere, se spala numai in prezenta unui lacatus sau tamplar care sa asigure
functionarea corecta a acestor mecanisme de blocare si inchidere-deschidere ;
- la terminarea lucrului igiena mainilor este obligatorie .

4
IPSSM NR 10

Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de


accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale
sistemului de munca ( executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de
munca ).
Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform
Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror
utilaje pentru care nu exista norme sau instructiuni proprii de securitate a muncii.
manevrare sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa tablite cu inscriptia
INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR STRAINE .
La locurile unde exista pericolul de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de
zgomot sau vibratii se vor efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor
in comparatie cu CMA si in scopul anihilarii surselor acestora.
Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt
obligati ca inainte de inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc
sunt in stare buna si corespund din punctul de vedere al securitatii muncii. Se
interzice folosirea de unelte si utilaje care nu corespund acestor verificari.
Personalul de administratie si lucratorii cu atributii de control vor efectua
zilnic :
- verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere, veioze,
aparate de barbierit, fenul pentru uscarea parului
- verificarea sistemului de conditionare a aerului
- verificarea functionarii ascensoarelor
- verificarea starii ferestrelor si a geamurilor
- verificarea starii mobilierului
- verificarea instalatiilor sanitare
- verificarea sobelor de incalzit, in special cele ce utilizeaza gaze naturale.

Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor vor fi


executate de persoane corespunzator calificate ( electricieni, mecanici ).
Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare, a salilor comune, culoare si
anexe, schimbarea lenjeriei, prosoapelor, halatelor de baie si aprovizionarea zilnica
cu materiale consumabile ( sapun, hartie igienica, becuri, pahare etc ) se va efectua
de personalul instruit in acest scop ( cameriste ).
Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor
utiliza conform reglementarilor organelor sanitare si instructiunilor emise de
furnizori.
Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea
echipamentului de protectie si lucru din dotare.
Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor,
parchetului etc.,precum si uscarea lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate
acestui scop.
Materialele inflamabile de intretinere si curatenie vor fi pastrate in boxe
separate cu respectarea normelor PSI.

5
IPSSM NR 10

Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme


specializate sau de personal propriu specializat in acest scop.
Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile,
coridoarele si scarile vor fi dotate cu scrumiere si vasa cu picior pentru aruncarea
resturilor de tigari si chibrituri aprinse.
Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa
balustradele scarilor sau pe caile de evacuare.
Covoarele care acopera scarile vor fi fixate pe trepte pentru a evita alunecarea
accidentala a personalului si a chiriasilor.
Activitatile cu privire la spalatorie, croitorie, lustruit incaltaminte etc. se vor
desfasura pe baza normelor specifice pentru prestari de servicii.

ASPIRATORUL DE PRAF
Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu
cordon electric care sa aiba conductor nul.
Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului
sau cordonului de alimentare cu izolatia deteriorata.
Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor
elaborate de firma constructoare.

REGULUI PRIVIND TRANSPORTIRULE RUTIERE SI PUBLICE

Transportul cu mijloace publice


Lucratorii care se deplaseaza la si de la serviciu la domiciliu si invers cu mijloace de
transport(publice) ,trebuie sa respecte urmatoarele reguli :
- Sa declare traseele uzuale si mijloacele de transport folosite pentru deplasarea dus-
intors de la domociliu la firma(autobuz ,tramvaie , troleibuze ,maxi-taxi ,metrou ,etc.)
;
- Pe timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca sau la sediul firmei si invers
cu mijloacele de transport in comun sau pe jos ,va respecta intocmai traseul de
deplasare si va acorda atentie respectarii normelor de circulatie ,fiind interzisa
traversarea strazii prin locuri nesemnalizate ,urcarea din mers in mijloacele de
transport si circulatia pe scarile mijloacelor de transport care circula cu usile
deschise ;
- Se vor respecta prevederile Codului rutier privind circulatia pietonala.

6
IPSSM NR 10

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,


INTERVENTIE

GENERALITATI

OBLIGATIILE CONDUCERII
- stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva
incendiilor si responsabilitatile salariatilor
- identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
- intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru
sanatate si mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim
ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare
- elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor
salariatilor
- stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si
supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor
- asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei
in caz de incendiu
- intocmirea planului de interventiei
- asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
- alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si
EIP
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu,
defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva
incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de
pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI


ALTOR AMENAJARI
- stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a MTPSI
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
- interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor,
masinilor si utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare
fata de materialele sau substantele combustibile

7
IPSSM NR 10

- respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si


stingere a incendiilor
- interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
- amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale
combustibile, stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea
permanenta a arderii precum sistingerii jarului
- interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de
incendiu pe durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de
incendiu si/sau explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor,
produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea
persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu
mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau
a autorizatiei de lucru)
- obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a
instructajului PSI)
- obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
- reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor,
schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor
de depozitare a materialelor periculoase
- actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in
oricare alta situatie

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS


- reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a
lucrarilor cu foc deschis
- interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza,
manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis
prezinta pericol de incendiu sau de explozie
- interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de
materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor
corespunzatoare
- intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si
celalalt pentru executant)
- obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :
- pregatirea locului(conform NGPSI)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
- functionarea corespunzatoare a ET
- obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL

8
IPSSM NR 10

- reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie


- interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
- instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
- dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de
semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT
- amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din
apropiere
- interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
- interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
- interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
- evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


- asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile,
depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele
instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de
actionare a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea
golurilor elementelor de compartimentare), etc.
- asigurarea practicabilitatii si curateniei
- semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
- interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
- amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor
ocolitoare
- interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a
celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului,
gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului
- functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz
de incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor
precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon
- asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
- marcarea cailor de acces
- montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile
de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata
- interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele
scarilor, holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si
accesul personalului de interventie
- pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane
desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii
- asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
- acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu
indicatoare de securitate
- acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv
iluminarea pe durata noptii
- asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor

9
IPSSM NR 10

- asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor


pentru caile de circulatie a vehiculelor
- protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin
montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII


Organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul
loculi de munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a
activitatii
Efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a
mijloacelor de productie
Organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care
prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le
pot genera si a masurilor generale specifice PSI
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si
alertare a personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii
societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins
incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a
bunurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor

NOTA :
- planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se
intocmesc pe nivel (nr. persoane > 30) si pe incaperi
- planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au
marcate zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau
pericol si se intocmesc pe incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI


- alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de
interventie
- urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului

10
IPSSM NR 10

- intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor


interventii specifice la instalatii si utilaje
- actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune
a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
- evacuarea bunurilor si protejarea ET
- protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale
incendiului(temperatura, fum, gaze toxice)
- verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa
aparea focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE


Caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie,
trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa
asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie
Traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia
personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta
corespunzator :
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie
prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator
dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si
in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in
refugii sau in alte locuri special amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand
cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface
conditiile normate
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice,
astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute
- la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se
pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice,
prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul
incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu
diverse obiecte, busculada, panica, etc.)
Caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se
separa de celelalte spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la
foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul
incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor
fierbinti ori de presurizare
Cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta
agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice ;
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din
drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice
anotimp ;

11
IPSSM NR 10

- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice


pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie ;
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie
langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice ;
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de
alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice
anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) ;
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe
toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si
realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din
motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta ;
Accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative
in caz de urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor
aflate in pericol, singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie
asigurat permanent la toate :
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si
incaperile acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse
finite si auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si
la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de
incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor
fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de
compartimentare impotriva incendiilor)
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de
forta si iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate
in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu

CAILE DE CIRCULATIE
Caile de circulatie trebuie sa fie
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si
nealunecoase, iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte
denivelari, sa fie rezistente la compresiune, socuri si uzura
Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi
protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie

12
IPSSM NR 10

orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10


cm
Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje
rezistente, care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se
desfasoara la locul respective, sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu
indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi
asigurate contra deplasarii
Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau
marcate cu indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace
luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase)
SEMNALIZAREA DE SECURITATE
Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de
securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu
legislatia si normativele in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau
limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode
sau procedee de organizare a muncii
Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea
obligatiilor legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea
referitoare la evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra
incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice
Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de
avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod
permanent sau ocazional
Semnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o
interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de
prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau
aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin
substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub
forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a
asigura securitatea zonei :
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor
utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in
cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare
sau pe usa de acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
Semnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare
asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o
actiune specifica sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care
efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol
Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de
securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii,

13
IPSSM NR 10

precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat


periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari.

PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

Personalul angajat este obligat sa cunoasc cel puin masurile de prim-ajutor


indicate mai jos:
a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura;
b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei rni;
c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata;
d) transportarea corecta a unui rnit
e) luarea primelor masuri in caz de incendiu.
Personalul instruit este obligat sa intervin fara alta dispoziie, imediat ce apare
o astfel de situaie si sa acioneze rapid si corect, neluand nici o msura ce ar putea
avea urmri vtmtoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului
ajutor.
In vederea acordrii primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se
ntreprind urmtoarele aciuni;
a) sa se inlature pericolul;
b) se va chema salvarea, pompierii; (112)
c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile;
d) sa se creeze cele mai bune condiii posibile pentru accidentat;
e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului.
nlturarea pericolului se va face de la caz la caz, astfel;
- in caz de incendiu, se va pune rnitul la adpost;
- in caz de accidentare pe strada, se va retrage rnitul din trafrlc;
- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca in momentul
intreruperii curentului, electocutatul poate cdea si ca atare se va preveni lovirea sa;
- in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos.
La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al
primului ajutor : "In primai rnd sa nu faci rau", neluandu-se masuri care ar putea fi
vtmtoare tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri.
Crearea celor mai bune condiii pentru accidentat se face chiar la fata locului
unde se acorda primul ajutor, organiznd concomitent transportul acestuia.
Orice rnit trebuie culcat si trebuie sa i se interzic orice micare.
In nici un caz nu i se va da sa bea buturi alcoolice;
In toate cazurile de accidentare, victima trebuie transportata la spital,
In cazul in care victima si-a pierdut cunotina nu se va transporta inainte ca
aceasta sa-si fi revenit.

La acordarea primului ajutor, in cazul accidentailor prin rnire se disting


urmtoarele situaii:

14
IPSSM NR 10

- rniri grave, profunde sau ntinse care necesita transportarea imediata la


medic;
- rniri uoare si puin profunde, care se pot trata de ctre cel ce da primul
ajutor.
Daca este cazul, la rnirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea
hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor, iar apoi se va face un pansament
steril, rnitul fiind transportat la medic, care va face interveniile necesare.
Rnile uoare si puin profunde, provocate din diferite cauze, trebuie tratate
imediat, pentru a se impiedica infectarea lor. Se va acorda o mare atenie rnilor
murdrite cu noroi.
In czul unei rniri uoare si puin profunde se vor lua imediat urmtoarele
masuri:
- persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine minile
cu apa si spun, folosind o perie, iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod
sau spirt medicinal;
- nu se admite atingerea rnilor, nici chiar cu minile splate si dezinfectate;
- se interzice splarea rnilor cu apa sau cu substane farmaceutice;
- nu se vor presar prafuri si nici nu se"vor acoperi rnile cu alifii.
Splarea ranilor si acoperirea lor cu substane chiar farmaceutice nu se va face
de ctre persoane necalificate, deoarece prin aceasta operaie se pot introduce
particule de nisip sau pamant mai adnc in rana, ingreunand operaia de curire ce
urmeaz a fi / fcuta de medic sau infirmier si putnd deci determina infectri ale
rnii;
- nu se vor ndeprta cheagurile de snge de pe rana, ndeprtarea cheagurilor de
snge poate provoca hemoragii puteraice.
Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament.
- nu se vor pune alte bandaje (pansamente) dect cele sterile, din trusele medicale.
Se recomanda ca pe compresa sau pnza ce se aplica pe rni sa se toarne
tinctura de iod.
Rnile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor, sunt:
- hemoragii venoase sau capilare;
- hemoragii arteriale, care trebuie oprite inainte de tratarea rnilor.
Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri
abundente de snge de culoare inchisa, sub forma unei pnze continui in jurul rnii.
Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in rou
aprins si tasnind sacadat,
In cazul rnilor profunde, singele clocotete in rana.
Aceste hemoragii sunt foarte grave, putnd provoca moartea in cteva minute.
Hemoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica
importanta, se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv.
Punerea unui garou, in aceasta situaie, este o eroare grava care poate
conduce la infecie sau cangrena.
Hemoragiile arteriale importante necesita o aciune rapida si imediata, prin
care sa se opreasc scurgerea de snge. Oprirea sngelui se poate ace prin

15
IPSSM NR 10

compresiune (apsare), fie cu ajutorul minilor, fie a unui garou sau a unui tifon
rsucit.
Compresiunea trebuie fcuta intre rana si inima, de preferina astfel incat
strangularea arterei sa se fac pe osul cel mai nvecinat
Se recomanda ca apsarea sa se fac la brae sau la coapse, deoarece la
antebra artera este cuprinsa intre doua oase si operaia este mai dificila.
Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon
rsucit) este o operaie periculoasa, deoarece acesta ntrerupe circulaia sngelui si
poate conduce deci la cangrena si amputare.
Garoul (tifonul rsucit) nu trebuie inut timp indelungat Se va face slbirea lui
din 20 in 20 de minute, iar in cazul in care se constata ncetarea hemoragiei, se va
nltura.
Dup oprirea hemoragiei, sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea
garoului (tifonului), se va aplica un pansament steril - compresiv.
Accidentatului care prezint rniri insotite de hemoragii, i se va aplica
urmtorul tratament, in completarea opririi hemoragiei:
- se va acoperi rana cu pansamente sterile;
- se va transporta culcat;
- se vor lua masuri de nclzire;
- i se va da sa bea, pe cat posibil, buturi calde.
Rnirea pielii de pe cap se caracterizeaz prin hemoragie puternica, dar
nepericuloasa, care se va trata prin aplicrea unui pansament steril, apoi accidentatul
se va transporta la primul punct sanitar.
Rnirea in zona gatului este periculoasa, deoarece in acest caz, nu se poate
aplica garoul. Pentru oprirea hemoragiei, se vor pune tampoane de pansament steril,
cutnd sa se extinde golul creat de rana, iar apoi accidentatul va fi transportat la
primul punct sanitar.
Hemoragiile nazale care sunt provocate de rniri se vor trata prin apsarea
puternica a narii care sngereaz, capul tinandu-se drept, dup un minut se va slabi
foarte mult aceasta compresiune.
In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in
nara sngernda un tampon cu antipirina si se continua apsarea,
Trebuie sa se cunoasc ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt
necesare. In aceasta situaie nu se va ntreprinde nimic si se va consulta un medic
sau personal sanitar specializat.
In general, nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se tie ca
sufer de hipertensiune, sunt obeze sau in vrsta.
Hemoragiile interne, la care nu apare in mod vizibil snge, se pot recunoate
dup faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat, greu de numrat.
In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si meninut imobilizat,
va fi acoperit si se va proceda la incalzirea lui.
Nu se va da accidentatului nici sa bea.,, nici sa mnnce.
Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia, in primul fand,
urmtoarele masuri:

16
IPSSM NR 10

- sa nu mite accidentatul;
- sa dezveleasc zona in care s-a produs fractura, pentru a constata daca este o
fractura deschisa sau inchisa.
In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da
primiil ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealalt pe
dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta persoana, care va cuprinde corpul
victimei, va executa transportarea.
In cazul unei fracturi deschise, se va pune un pansament uscat pe rana, inainte
de a se face imobilizarea:
-se nelege prin fractura deschisa, o fractura insotita de o rana ce comunica cu
fractura;
- fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecii grave;
- exista posibilitatea ca un os spart sa ptrund sub piele si sa o perforeze, de aceea
personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica
acest fenomen;
Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aezarea atelelor,
att lateral, cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat.
Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaii din regiunea de deasupra si f
dedesubtul fracturii, astfel:
- la o fractura in zona gambei, se va imobiliza deasupra - genunchiul si coapsa,
iar dedesubt - glezna si laba piciondui;
- la o fractura in zona coapsei, se va imobiliza deasupra - soldul si trunchiul, iar
dedesubt - genunchiul si gamba.
Se recomanda, pe cat posibil, imobilizare totala.
Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor, printr-o
earfa, cotul fiind indoit.
Se va putea completa aceasta prin aele rigide, care insa nu vor ocupa dect
segmentut fracturat al membrului.
Cotul rnit poate impiedica ndoirea braului si imobilizarea membrului cu
ajutorul earfei. In acest caz, se va face imobilizarea totala a braului.
In cazul fracturilor craniene, intervenia persoanei cate da primul ajutor,
trebuie sa fie foarte atenta, dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste
traumatisme cu ntrziere de 2-3 ore si deci cunoaterea existentei traumatismelor
este uneori dificila.
Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt:
- pierderea cunotinei, care poate fi numai momentana;
- hemoragii prin nas s prin urechi.
Pot apare fracturi craniene, fara sa provoace rnirea pielii de pe cap si fara sa
curg snge pe nas sau pe urechi.
Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt, in cele mai multe cazuri,
accidente grave, si in aceste cazuri, transportul victimei se face prin rostogolirea
acesteia cit se poate de incet, pana va f aezata culcat pe o planeta dura. Nu se va
face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct
sanitar, unde se afla un medic chirurg.

17
IPSSM NR 10

Se interzice transportarea pe brae a unui accidental cu coloana vertebrala sau


bazinul fracturat, acest mod de transport putnd sa-i fie fatal.
Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt:
- dureri puternice in zona dorsala;
- paralizarea membrelor inferioare;
- tulburri in urinare.
In cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza
toracele accidentatului printr-un bandaj strns, realizat cu o fase, apoi se va
transporta accidentatul, in poziia ezut, la primul punct sanitar. Simptomele in
cazuri de fractura de coasta sunt:
- respiraie ingreunata si dureri in timpul respiraiei;
- eventuale urme de snge in saliva.
In cazul luxatiilor, se va proceda identic ca in cazul fracturilor la brae si la
membrele inferioare:
- nu se va pierde din vedere niciodat ca o luxatie poate f insotita de o
fractura;
- in cazul unei luxatii a umrului, care este cea mai frecventa, cotul se
deprteaz de corp. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziia
iniiala, ci se va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara
earfa.
In cazul degeraturilor, membrul care a suferit va f introdus in apa la temperatura
mediului ambiant, care apoi va f nclzita treptat si cu mare grija, pana la
temperatura corpului.
Nu se recomanda frectionarea cu zpada a membrelor degerate, deoarece pielea
degerata poate fi zgriata si se poate provoca astfel, o infecie.
In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea
accidentatului la un punct sanitar, interveniile locale putnd provoca agravarea
situaiei.
Toate nepturile sau zgrieturile, orict de puin grave ar prea la nceput,
trebuie dezinfectate.
Pentru dezinfectarea corecta a locului rnit:
- se va apas puternic in vecintatea locului undu s-a produs neptura sau
zgrietura, pana se vor scurge cteva picaturi de snge ;
- se va acoperi locul rnit cu o soluie antiseptica ce se gsete in trusa
medicala si se ve las sa se usuce la aer liber;
-daca rana prezint o oarecare intindere, dup dezinfectare se va aplica un
pansament uscat sau o compresa sterila;
-se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere, sa se
transporte accidentatul la acest punct;
-nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgrietura care nu prezinte.,
aparent, nici o gravitate Ia inceput, poate avea ulterior, complicaii grave (infecii,
flegmoane etc), daca nu este dezinfectat corect si imediat;

18
IPSSM NR 10

In cazul in care cel care a dat primele ngrijiri nu are convingerea ca a reuit sa
inlature toate corpurile strine, imediat dup primele ingrijiri, va indrepta
accidentatul spre primul punct sanitar, unde medicul va lua masurile necesare.
Aceste norme sunt obligatorii si nu sunt limitative, fiecare sef de compartiment poate
aduce mbunatatiri si completari ulterioare.

ntocmit

Serviciul intern s.s.m. i p.s.i. al Arhiepiscopiei Bucurestilor

Inspector SSM Diac. Radu TURCEA

( Editia 2 / 11 09 2013 )

19

S-ar putea să vă placă și