Sunteți pe pagina 1din 3

Ordinul 64/2003 - forma sintetica pentru data 2017-03-29

ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului


individual de munc
Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
n baza art. 7 din Hotrrea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii i Solidaritii
Sociale, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul muncii i solidaritii sociale emite urmtorul ordin:
Art. 1
Se aprob modelul-cadru al contractului individual de munc, potrivit anexei care face parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 2
(1) Contractul individual de munc ncheiat ntre angajator i salariat va cuprinde n mod obligatoriu elementele
prevzute n modelul-cadru.
(2) Prin negociere ntre pri contractul individual de munc poate cuprinde i clauze specifice, potrivit legii.
-****-
Ministrul muncii i solidaritii sociale,
Marian Srbu
ANEX: CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC
ncheiat i nregistrat sub nr. ... / ......... n registrul general de eviden a salariailor*)
CAPIT OLUL A: Prile contractului
Angajator - persoana juridic/fizic ................ , cu sediul/domiciliul n .............. , nregistrat la registrul
comerului/autoritile administraiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal .............. , telefon ............. ,
reprezentat legal prin ................ , n calitate de .................. ,
i
salariatul/salariata - domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliat n localitatea .............. , str. .............. nr.
..... , judeul ............ , posesor/posesoare al/a buletinului/crii de identitate/paaportului seria ........ nr. ....... ,
eliberat/eliberat de ........... la data de ........... , CNP ................. , autorizaie de munc/permis de edere n scop de
munc seria .......... nr. ............... din data ..................... ,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora am convenit:
(la data 14-iun-2011 anexa 1, capitolul 1 modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul 1616/2011 )

CAPIT OLUL B: Obiectul contractului


...............................................................................................................
CAPIT OLUL C: Durata contractului
a) nedeterminat, salariatul/salariata ........................... urmnd s nceap activitatea la data de ...................... ;
b) determinat, de ......... luni, pe perioada cuprins ntre data de .............. i data de .............. /pe perioada
suspendrii contractului individual de munc al titularului de post.
CAPIT OLUL D: Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (secie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.) ....................... din sediul
social/punctul de lucru/alt loc de munc organizat al angajatorului ....................
(la data 14-iun-2011 punctul 1. din anexa 1, capitolul 4 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 1616/2011 )

2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel: ...............................
CAPIT OLUL E: Felul muncii
Funcia/meseria ..................................... conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia
CAPIT OLUL F: Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc*).
CAPIT OLUL F1: Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului
......................................
(la data 14-iun-2011 anexa 1, capitolul 6 completat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 1616/2011 )

CAPIT OLUl G: Condiii de munc


1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
(la data 12-mar-2003 punctul 1. din anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. 1, punctul 1. din Ordinul 76/2003 )

2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de munc, potrivit Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile ulterioare.
(la data 14-iun-2011 punctul 2. din anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 1616/2011 )

CAPIT OLUL H: Durata muncii


1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, .......... ore/sptmn.
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: ............. (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de...... ore/zi, ore/sptmn.......;
(la data 14-iun-2011 punctul 2. din anexa 1, capitolul 8 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 1616/2011 )

a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: .............. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente destinate
prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
CAPIT OLUL I: Concediul
Durata concediului anual de odihn este de ............ zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm ntreag,
fraciune de norm).
pag. 1 3/29/2017 : ana@anastefanescu.ro
Ordinul 64/2003 - forma sintetica pentru data 2017-03-29
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .....................
CAPIT OLUL J: Salarizare
1. Salariul de baz lunar brut: ...lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ... ;
b) indemnizaii ... ;
b1 ) prestaii suplimentare n bani .......;
b2 ) modalitatea prestaiilor suplimentare n natur ...........;
(la data 14-iun-2011 punctul 2., litera B. din anexa 1, capitolul 10 completat de Art. I, punctul 6. din Ordinul 1616/2011 )

c) alte adaosuri ....


3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de
srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv
de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ...
(la data 12-mar-2003 anexa 1, capitolul 10 modificat de Art. 1, punctul 2. din Ordinul 76/2003 )

CAPIT OLUL K: Drepturi specifice legate de sntatea i securitatea n munc


a) echipament individual de protecie ... ;
b) echipament individual de lucru ... ;
c) materiale igienico-sanitare ... ;
d) alimentaie de protecie ... ;
e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ...
(la data 12-mar-2003 anexa 1, capitolul 11 modificat de Art. 1, punctul 3. din Ordinul 76/2003 )

CAPIT OLUL L: Alte clauze


a) perioada de prob este de .............. zile calendaristice;
(la data 14-iun-2011 litera A. din anexa 1, capitolul 12 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1616/2011 )

b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de ............ zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
sau contractului colectiv de munc;
c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ........ zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003, republicat, sau
contractului colectiv de munc aplicabil;
(la data 14-iun-2011 litera C. din anexa 1, capitolul 12 modificat de Art. I, punctul 7. din Ordinul 1616/2011 )

d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la art. 18 alin.
(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi i n contractul individual de munc;
e) alte clauze.
CAPIT OLUL M: Drepturi i obligaii generale ale prilor
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
(la data 14-iun-2011 punctul 1., litera F. din anexa 1, capitolul 13 modificat de Art. I, punctul 8. din Ordinul 1616/2011 )

2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:


a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului
colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) s stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului;
(la data 14-iun-2011 punctul 3., litera C. din anexa 1, capitolul 13 completat de Art. I, punctul 9. din Ordinul 1616/2011 )

4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:


a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior nceperii activitii;
a1 ) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munc, din contractul colectiv de
munc aplicabil i din lege;
(la data 14-iun-2011 punctul 4., litera A. din anexa 1, capitolul 13 modificat de Art. I, punctul 10. din Ordinul 1616/2011 )

b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i
condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de
munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea
desfurat de acesta, durata activitii, salariul, vechimea n munc, n meserie i specialitate;
(la data 14-iun-2011 punctul 4., litera D. din anexa 1, capitolul 13 modificat de Art. I, punctul 12. din Ordinul 1616/2011 )
pag. 2 3/29/2017 : ana@anastefanescu.ro
Ordinul 64/2003 - forma sintetica pentru data 2017-03-29

e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.


CAPIT OLUL N: Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legea nr. 53/2003 - Codul muncii i
ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional,
nregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de munc a judeului/municipiului ...........................
/Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale.
(la data 14-iun-2011 anexa 1, capitolul 14 modificat de Art. I, punctul 13. din Ordinul 1616/2011 )

Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea
unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu excepia situaiilor n care o asemenea modificare este
prevzut n mod expres de lege.
(la data 14-iun-2011 anexa 1, capitolul 14 modificat de Art. I, punctul 14. din Ordinul 1616/2011 )

Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
CAPIT OLUL O:
Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual
de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.
Angajator, Salariat
.......................... Semntura ........................
Data .......................
Reprezentant legal,
..........................

Pe data de ...................... prezentul contract nceteaz n temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003, republicat, n
urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,
..........................
(la data 14-iun-2011 anexa 1, capitolul 15 modificat de Art. I, punctul 15. din Ordinul 1616/2011 )

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 139 din data de 4 martie 2003

pag. 3 3/29/2017 : ana@anastefanescu.ro