Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST SEF SERVICE

1. Denumirea postului:
Sef service- COD COR 121902

2. Numele si prenumele salariatului:


BARBU MARIUS CRISTIAN

3. Responsabilitati si sarcini:
1.organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea angajatilor;
2.verifica sesizarile si intocmeste programarile pentru interventii;
3.preda dosarul utilizatorului si documentele necesare operatorului service care pregateste
interventia;
4.preia solicitarile de revizii prevazute in contractele incheiate cu utilizatorii si intocmeste
programarea deplasarilor la interventii;
5.verifica documentele sosite de la sesizari, revizii si activitati de laborator, le preda operatorilor
arhiva pentru indosariere si arhivare;
6.verifica si aproba necesarele de materiale si piese de schimb intocmite de gestionar;
7.participa la analizele privind selectarea de noi furnizori, de noi produse
destinate comercializarii;
8.transmite Directorului Import-Export informari privind probleme de calitate
ale furniturilor comercializate, identificate in cursul activitatii Service;
9.reprezinta societatea in relatia cu reprezentantele din tara pe probleme de service;
10.organizeaza activitatea de specializare a personalului de service de la reprezentantele din tara,
impreuna cu Seful Centrului de Instruire si Perfectionare;
11.verifica pontajele lunare si evalueaza activitatea personalului din subordine; intocmeste
referate de premieri si penalizari;
12.instruieste periodic personalul din subordine pe linie de protectia muncii si P.S.I, completeaza
"Fisele individuale de instructaj privind protectia muncii" pe care le pastreaza in cadrul
compartimentului si raspunde de respectarea tuturor normelor de protectia muncii si P.S.I. in
cadrul Compartimentului Service;
13.conduce comisia de expertiza tehnica si participa atunci cand este cazul la cercetari la fata
locului;
14. verifica activitatea si gestiunile Service-urilor de la reprezentante, impreuna cu personalul
desemnat din cadrul Comp. C.A.M.R.;
15.aproba centralizatoarele de decont, in baza carora vor fi achitate facturile de prestari servicii
emise de reprezentante;
16.respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara si indeplineste orice alte sarcini de
serviciu trasate de conducerea societatii.
17.Indeplinirea tuturor atributiilor de serviciu, precum si a celorlalte sarcini incredintate de
conducerea ierarhica, conform Fisei postului, se face cu buna-credinta si cu respectarea
prevederilor legale, ale contractului individual de munca si ale Regulamentului de ordine
interioara.
18.Neindeplinirea atributiilor si a sarcinilor de serviciu, dupa caz, indeplinirea lor defectuoasa,
incalcarea, in orice mod, cu intentie sau din culpa, a dispozitiilor legii civile (inclusiv cele privind
raporturile de munca) si/sau ale legii penale referitoare la acestea, de natura a expune nejustificat
societatea, inclusiv pe asociatii sai, unor sanctiuni materiale, contraventionale sau penale, ori
prejudicierea reputatiei lor, producerea culpabila a unor daune societatii ori tertelor persoane,
utilizarea de manopere dolosive, singur sau in intelegere cu altii, in scopul obtinerii, direct sau
indirect, a unor avantaje, de orice natura, pentru sine sau in folosul altora si in detrimentul
intereselor legitime ale societatii, atrag raspunderea personala, materiala, disciplinara,
contraventionala sau penala, in cazul in care actele si/sau faptele savarsite constituie infractiuni,
potrivit legii.
4. Semnaturi:

5. Data semnarii: