Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. . S.R.

L
Sediul : .,
Nr. .
Inregistrata la . .
Cod Fiscal : .

ADEVERINTA DE VECHIME
Nr. .. / ..

Prin prezenta se atesta faptul ca doamna .. domiciliata


in ..., posesor al CI .,
CNP . a fost angajata a S.C. . S.R.L cu sediul in
., Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti, Nr. 225-245, Lot 21, Sector 1 inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. . cod unic de inregistrare fiscala .
reprezentata legal prin . ., in baza contractului individual de
munca cu norma intreaga de 8h/zi, 40h/saptamana incheiat pe durata nedeterminata, inregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Munca al salariatilor cu numarul . in functia de
. . conform ocupatiilor din Romania .
Pe durata executarii contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii
(incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca) :

Salariul de
baza, inclusive
Nr. si data actului
Angajatorul, Meseria sporurile care
Nr. Mutatia pe baza caruia se
persoana fizica Data / intra in
crt. intervenita face inscrierea in
sau juridica functia calculul
temeiul legal
punctajului
mediu anual
Contract
individual de
1.
munca nr.

Act aditional nr.


2.

Decizie de incetare
3.
nr.

Mentionam ca de la data de . pana la data incetarii contractului individual de munca


respectiv ., salariata a avut in total 0 (zero) zile de absente nemotivate si 0 (zero) zile
concediu fara plata .
Incepand cu data de . contractul individual de munca al doamnei . a
incetat in baza prevederilor Art. , litera din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii , modificata si
completata.

L.S.

Am primit un exemplar in original al adeverintei de vechime inregistrata cu numarul

Nume si prenume salariata : .


Data : . Semnatura salariatului :

S-ar putea să vă placă și