Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_________________________
Str._______________, nr.___, loc._____________, jud.________________________
Tel.____________; Fax:_______________
CUI_______________________________

Nr. / data

ADEVERIN

Prin prezenta se atest faptul c dl./dna., domiciliat() n


, str., nr, bl, sc.., ap.., sect..,
jud., posesor al BI/CI.., seria......, nr..,
CNP, a fost angajatul(a) societaii ..............., CUI:
.., cu sediul social n .., n baza contractului individual de munc cu
norma ntreag/cu timp parial de.ore/zi, ncheiat pe durat determinat/nedeterminat, in funcia/meseria
de
Pe durata executrii contractului individual de munc au intervenit urmtoarele mutaii
(ncheierea, modificarea, suspendarea i ncetarea contractului individual de munc) :

Salariul de baz, inclusiv sporurile Nr. i data actului


Nr.crt. Mutaia intervenit Anul Meseria/ care intr n calculul punctajului pe baza cruia se
Funcia mediu anual face nscrierea i
Luna temeiul legal
Ziua
1 Angajare Contract
conform individual
art..din Codul de munca
Muncii nr./data
inregistrarii
2 Modificare
salariul

ncepnd cu data de., contractul individual de munc al domnului(ei) a ncetat la data de


n baza prevederilor art.., alin.., litdin Legea nr.53/2003- Codul Muncii,
modificat i completat.
n perioada lucrat a avut.zile de absene nemotivate i. ..zile concediu fr plat.
n perioada de la ..pn la..a lucrat n grupa (I sau II de munc), poziia nr
din anexa la Ordinul nr.dinal ministrului,n total.. ani
....luni..zile().

Reprezentant legal,

ntocmit,

Sursa www.itmcaras.ro
Postata pe www.cabinetexpert.ro