Sunteți pe pagina 1din 1

Trasaturile caracteristice ale serviciului public

Raspunderea administrativ-disciplinara def+trasat pt. constrangerea admin. + raspunderea admin.-


disciplin. + comparatie intre cele 2

Contraventie elemente constitutive, legalitatea contraventiei, def+trasat, subiectele raspunderii


contrav., cause care inlatura rasp. contrav., caile de atac impotriva actului de constatare a contrav.

Raspunderea patrim. a statului pt prejudiciile produse prin erori judiciare/pt prejudicii produse prin
acte administrative tipice/asimilate

Cele 4 principii aplicabile proprietatii publice (Reg. jurid. al prop. pub. le include pe cele 4)

Procedura licitatiei publice/deschise + licitatiei restranse

Def. si trasat. domeniului public

Relatia domeniu public proprietate publica conform doctrine + NCc

Def+trasat contractului de concesiune + procedura de atribuire a acestuia

Administratia si inchirierea bunurilor proprietate publica

Comparatie intre modalitatile de valorificare a domeniului public

Principiile aplicabile prop. pub.

Def+trasat contractului admin

Cele 5 exceptii de la principiul revocabilitatii actului admin. (acte admin cu carac jurisdict., actele exec.
deja dpdv material, actele prin care se aplica sanctiuni, actele declarate irevocabile prin dispoz legale,
actele prin care se confera drepturi si/sau..(?))

Def+trasat actului admin.

Legalitatea actului admin. -> suprematia Constitutiei + respectarea legii lato sensu

Corelatie legalitate oportunitate

Forma actului admin.

Formele procedurale (3) avizele, acordul, (?)

Forta juridica a actului admin.

Modalitati de modificare/incetare etc. (5 in total) a actului admin. (poate fi si comparatie)