Sunteți pe pagina 1din 14

Modulul 3

Sistemele informatice in
managementul strategic al
organizatiei
Evolutia impactului sistemelor
informatice
4 Redefinirea Noi retele de distributie
campului de via Internet, vanzarea de
activitati produse complementare.

Optimizarea gestiunii fluxurilor


3 Redefinirea
fizice (SCM), schimb
retelei de afaceri
informatizat de date (EDI).
Partajarea datelor intre procese,
2 Integrare
schimb de informatii, gestiune
interna
integrata a proceselor.
1 Exploatare Sisteme informatice folosite
locala pentru automatizarea proceselor.
Evolutia catre sisteme informatice
strategice
Nivelurile 3 si 4

Sisteme Informatice Strategice

Sistemele informatice si TIC:

se constituie ca resurse strategice ale


organizatiei;
capabile sa confere avantaj concurential;
instrument major de elaborare a strategiei
generale a organizatiei.
Sisteme informatice strategice
Premise:

Aparitia ideii de asociere intre informatica si


strategia organizatiei (Wiseman, 1988).
Dezvoltarea accelerata a TIC factor
intrinsec care genereaza paradigma
introducerii SI in reflectiile strategice ale
organizatiilor.
SI strategice apar la intersectia a trei poli de
interes (triunghiul strategic - (Scott Morton,
1991).
Sisteme informatice strategice

Triunghiul Strategie
strategic
Sistem informatic
strategic (SIS)

Structura Tehnologii informatice


organizatiei si de comunicatie (TIC)
Sisteme informatice strategice
Factori care determina abordarea perspectivei
strategice asupra SI:
Presiunea contextului economic, axat pe
competitivitatea organizatiei.
Evolutia TIC si a impactului direct al acestora
asupra performantelor organizatiei.
Dificultatea adoptarii deciziei strategice intr-un
mediu concurential incert, dinamic, aleator,
globalizat.
Necesitatea orientarii sistemelor informatice
spre culegerea si prelucrarea informatiilor care
conduc la perfectionarea procesului decizional
strategic.
Roluri ale SIS
Colecteaza, prelucreaza, structureaza si
integreaza datele si informatiile necesare
adoptarii decizilor strategice.

Manipuleaza informatii pe niveluri ierarhice


(vertical) si la nivel de procese (orizontal) ERP,
SCM etc.
furnizori productie vanzari operatii
contabile - gestiune resurse umane.
Roluri ale SIS
Permit organizatiei sa construiasca si sa
mentina un avantaj concurential.

Sistemul SABRE, (1980) pentru rezervarea


on line a biletelor companiei American Airlines.

Sisteme de achizitii electronice (e-


procurement).

Sisteme pentru comertul electronic (e-


commerce).

Sisteme pentru prestarea/furnizarea serviciilor


prin reteaua Internet (e-services).
Corelarea strategiei IT cu strategia
generala
DE CE corelare?
PENTRU CA:

organizatia exista si evolueaza intr-un mediu instabil,


dinamic;

performanta organizatiei depinde de gradul de aliniere intre


elementele sale structurale si conditiile cu care se
confrunta (mediul, tehnologia, optiunile strategice,
dimensiunea etc);

strategia IT este componenta sistemica a strategiei


generale.
Modele de corelare:
modelul echilibrului general

Modelul de Capacitatea
Nevoi de
echilibru de
informare
general prelucrare
Modelul de echilibru nevoi
capaciti

Mediu Organizare
incert procesuala/
structurala
Caracteristici Nevoi Capacitati de
ale informationale prelucrare
activitatilor

Integrare Utilizare
entitati TIC
Performanta
organizatorice
Modelul de echilibru nevoi -
capacitati
Nevoile informationale sunt
determinate de:
Incertitudinea mediului: ritmul de evolutie si
stabilitatea pietei, complexitatea
produsului/serviciului, instrumentele de marketing.
Caracteristicile activitatilor: gradul de complexitate
determina o configurarea particulara a cerintelor
informationale.
Interdependenta entitatilor organizatorice entitati
cu grad mare de interdependenta necesita schimburi
multiple de informatii, grad mare de coerenta si
coordonare (serviciul aprovizionare, productie,
marketing, vanzari).
Modelul de echilibru nevoi -
capacitati
Capacitatea de prelucrare este
conditionata de:
Specificul organizarii procesuale si structurale
(tipologia proceselor, niveluri ierarhice, diagrama de
relatii) determina:
canalele de comunicatie intra si interorganizatioanal;
frecventa si intensitatea schimburilor de date;
gradul de standardizare al datelor.

Existenta TIC tipologia TIC, gradul de utilizare,


nivelul de calificare a personalului etc.
Consecinte organizationale ale
modelului de echilibru
Ajustarea capacitatii de prelucrare a informatiei la
nivelul cerintelor impuse de optiunile strategice.
Interes constant pentru dezvoltarea solutiilor TIC si a
sistemelor informatice .
Regandirea optiunilor strategice in situatia
imposibilitatii atingerii lor prin nivelul capacitatii
de prelucrare a datelor existente.
Consecinte negative pe plan concurential.
Reducerea nevoilor de prelucrare a informatiei
prin centrarea la nivel de proces.
Imposibilitatea abordarii integrate a proceselor
organizationale.