Sunteți pe pagina 1din 28

GHIO PRIVIND ELABORAREA DEVIZELOR LA NIVEL DE CUPRINS

CATEGORII DE LUCRARI I OBIECTE DE CONSTRUCTII


... 7
PENTRU INVESTITII REALIZATE DIN FONDU RI PUBLICE - .......................
.
t. GENERA LITATI

T ICO-ECONOICA CE SE
INDICATIV P 91 /1-02 2. DOCUMENTA IA TEHN MIRE
ACT IUNE DE INTOC
ELABOREAZA iNTR-0 _
................ 8
DE VI ZU LU I PE CA TE GORII DE LUCRARI .....
A ............9
.................................. .........
2.1. Antemasuratoarea ......... - . ............... 9
. Lis tel e cu can tita tile d e I ucran ..............................
2.2
.............. 11
ipamente .........................
2.3. Listele de utilaje i ech

RII DE LUCR ARI ............................. 13


3. DEVIZUL PE CATEGO

E ....................... ...................................... 19
4. DEVIZUL PE OBIECT

tatilor din economia nationala


ANEXA l. Clasificarea activi
..........................................
....................... 20
(CAEN) .........
. ...................24
A 2. Te rm eni utilizat1 ...........................................
ANEX

..
spec,fi,ce , nes pecifice utilizate in
ANEXA 3. Lista mesemlor
26
ramura constr uctii

. r ......33
Co nt inutul che ltu ie1 , 1or cu mant pularea materialelo
ANEXA 4.
.......35
ielilor de transport ........................
ANEXA 5. Continutul cheltu

5
4

--
SC,
ANEXA 6. Structura i continutul cheltuielil
or indirecte ........ .. .. .. 3,-------------------------.
. .. .. 'GHIO PRIVIND ELABORAREA
A. Cheltuieli de interes general i de executare DEVIZELOR LA NIVEL DE CATEGORII
a
lucrarilor..... .............. ........... ... ............ DE LUCRARI SI OBIECTE DE lndicati\' P 91/1-02
. . . . ..................3f
CONSTRUCT II PENTRU INVESTITII
8. Cheltuieli administrativ-gospodareti ..........
...........4( REALIZATE. DIN FONDURI PUBLiCE
C. Cheltuieli neproductive ................................
...........51
D. Cheltuieli privind asigurarea lucrarilor de

1. G
constructii ........................................................
RALITATI
........ 5 ENE
ANEXA 7. Deviz pe categorii de lucrari (model)
.............................. 54 1.1. Prezentul ghid reglementeaza modul de intocmire a
devizelor pe categorii de lucrari i pe obiecte pentru lucrari noi de
ANEXA 8. Deviz pe obiect de constructie (mod constructii i de montaj, precum i pentru lucrari de interventii la
el) ..........................St
constructii i instalatii aferente, care se executa de catre unita\ile
specializate de construc\ii (societati comerciale cu capital de stat sau
ANEXA 9. Acte normative i reglementari in v
igoare ...................... 5iPrivat) pentru investitii realizate din fonduri publice.

1.2. Ghidul poate fi utilizat atat la estimarea prerului lucrarilor


de catre investitor/beneficiar, la contractarea lucrarilor de catre unita
tile de execut1e cat i la verificarea acestui pre\ de catre organele de
control financiar.

1.3. Prevederile din ghid au in vederc recunoaterea principiului


concurentei in achizi\ia lucrarilor de constructii in general i 'in special
in cazul investitiilor realizate din fonduri publice i ca urmare,
nu cuprinde limitari valorice ale cheltuielilor specifice unita\ilor
de execu\ie ( cheltuieli indirecte i profit). speci ficand in acest sens
continutul posibil al acestora.

6
7
11 Legea nr. 19/2000 Legea privind sistemul public de penst
alte drepturi de asigurari sociale

12 O.U.G. nr. 60/2001 Ordonanta de urgenta privind achizi!iil


publice

Ord. comun nr. Structura, con\inutul i modul de utiliz


13 IO 14/874/200 I a Documentatiei standard pentru
elaborarea i prezentarea ofertei pentn
(MF/MLPTL)
achizitia publica de lucrari

14 H.G. nr. 650/2001 Regulamentul privind elaborarea


reglementarilor tehnice in constructie

58 59