Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BUCURESTI

FACULTATEA DE DREPT
An universitar 2016-2017

DISCIPLINA ,,DREPT CONSTITUIONAL


Semestrul I

Lista deciziilor Curii Constituionale

LEGENDA
M.Of. = Monitorul Oficial al Romniei, Partea I

Semestrul I
Tematica Decizia Titlul M.Of. Cuvinte cheie
curs
Teoria 799/2011 privind M.Of. Revizuirea
constitutiei constituionalitatea 440/23.06.2011 Constituiei, protecia
proiectului de revizuire dreptului de
a Constituiei Romniei proprietate, accesul
liber la justiie
referitoare la admiterea
Drepturi excepiei de M.Of. Liber acces la justiie,
fundamentale 34/2016 neconstituionalitate a 286/15.04.2016 proceduri
dispoziiilor art. 43 din administrativ-
Ordonana Guvernului jurisdicionale
nr. 121/1998 privind
rspunderea material
a militarilor
Libertatea contiinei
Drepturi 669/201 referitoare la excepia de M.Of. libertatea religioas,
fundamentale 4 neconstituionalitate a nr.59/23.01.201 dreptul la nvtur
dispoziiilor art. 9 alin. (1) 4
i (2) din Legea
nvmntului nr.
84/1995, art. 18 alin. (1)
i (2) din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011,
precum i a dispoziiilor
art. 61 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind
organizarea i
funcionarea Curii
Constituionale

857/200 referitoare la obiecia de M.Of. Dreptul la informare,


Drepturi 8 neconstituionalitate a nr.535/16.07.20 cenzura
fundamentale Legii privind completarea 08
art. 28 din Legea
audiovizualului nr.
504/2002
Drepturi 615/200 referitoare la respingerea M.Of.Nr.888/31 Libertatea de
fundamentale 6 excepiei de .10.2006 exprimare, informaie
neconstituionalitate a de interes public, date
dispoziiilor art. 2 lit. b), cu caracter personal
art. 12 alin. (1) lit. d) i
art. 14 alin. (1),
coroborate cu art. 2 lit. c)
din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la
informaiile de interes
public, precum i ale art.
158 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii